Anders Leion: Huckle, turban och kalott

Anders Leion

Jag bor på Gärdet. Närmsta större handelsplats är Fältöversten. Där finns det två apotek. I det ena, som ligger närmast den av mig använda ingången, arbetar huckleflickor. De är trevliga, vänliga och, så vitt jag förstår, kunniga.

Dem undviker jag. Jag går istället till det andra apoteket. Där har kvinnorna inte hucklen.

Jag skäms lite över mitt beteende. Jag diskriminerar ju huckleflickorna. Och hucklen – de var ju allmänt förekommande på enkla, svenska kvinnor i början på förra seklet! Ändå kan jag inte hjälpa att jag blir så illa till mods av dagens hucklebärare att jag undviker dem.

Min reaktion beror, tror jag, på att hucklena inte bara är ett praktiskt plagg utan också, och framförallt, används för att till omgivningen signalera bärarens moraliska anspråk: ”Här kommer jag som lyder min religions bud och det vill jag att ni skall veta, så att ni behandlar mig med tillbörlig respekt”. Och egentligen går väl anspråken än längre: ”I motsats till alla er andra, förtappade, vet jag hur man rätt skall leva sitt liv”.

Kanske stämmer denna beskrivning endast på vissa av hucklebärarna. Många bär kanske plagget bara för att försäkra landsmän och trosbröder (det är väl dem man främst bryr sig om) om sin tillhörighet till diasporan och avståndstagandet gentemot det svenska samhället. Det tycker jag inte heller om.

Jag reagerar inte på samma sätt inför sikhens turban och judens kalott. Hur kan det komma sig? Det har inget att göra med deras religion eller etnicitet. De är helt enkelt så få, att de inte utgör något hot mot den miljö jag växte upp i och gärna vill behålla. De förändrar inte heller mina associationer häftade till Mariannelund från Emil i Lönneberga till platsen för en extremt brutal gruppvåldtäkt.

Har jag som svensk (nåja, jag har både finska, samiska och vallonska förfäder) rätt att ställa krav på bevarandet av min svenska miljö? Jag anser det. Om vi vill leva i ett demokratiskt styrt land, i ett land präglat av respekt mellan könen, mellan vuxna och barn och med stort hänsynstagande också till naturen – då måste vi också kunna ställa krav på den sociala miljön.

Jag anser alltså att jag har rätt att slippa bli påtvingad främmande moraliska anspråk i min och andras offentliga miljö. Vad som sker i personernas hemmiljö och religiösa församlingar har jag ingen anledning att lägga mig i.

Huckle, turban och kalott. De och deras bärare måste väl lyda under samma regler? Ja. Det finns tre möjligheter.

Vi kan fortsätta på samma sätt som vi gör idag. Det kommer att innebära eviga strider: Kräva att småflickor inte skall få ha hucklen i skolan, men däremot tillåta deras äldre systrar att göra det.

Därmed har vi medgett att religionen skall ha rätt till sina egna uttryck. Då måste vi väl också acceptera skilda badtider för pojkar och flickor och flickornas befrielse från gymnastiken om de – föräldrarna – så kräver? Kanske måste vi också acceptera att flickorna överhuvudtaget inte skall få lära sig simma? Och i denna miljö: Hur skall vi kunna hindra att religiösa friskolor lär barnen att jorden är platt – om nu deras religion påstår det?

Det andra alternativet är mer radikalt, mer lätthanterligt och mer präglat av ansvarstagande inte bara för det egna utan också för gruppens – diasporans – handlande. Vi får införa apartheid.

Man får vända på Ekerö-gruppens planer. I stället för att skapa enklaver präglade av svensk etnicitet och kultur, får kommuner med en stor muslimsk minoritet – och därmed snart muslimsk majoritet – styra kommunen efter muslimsk kultur och egna traditioner. De får ha egna domstolar som dömer efter sharialagar och skolor med egna läroplaner, inbegripet platta jordar och fördömanden av judar och annat ogudaktigt. De får också ta ansvar för sin ekonomi. De får ta ut så mycket kommunalskatt som de själva anser behövs. De får däremot inga statsbidrag. Malmö kommer antagligen bli den första kommun som kommer att styras på detta sätt. Alla – utom judarna – kommer att bli glada. Också stockholmarna som får tillbaka de miljarder de annars skulle få betala i skatteutjämning. Judarna kan väl få statliga bidrag för att flytta till Israel, om de så vill. Dit är ju många av dem redan på väg.

Jag anser att detta är ett rättframt, ärligt och sympatiskt förslag. Var och en får ta ansvar för sina egna krav och sina egna handlingar.

Det finns ett tredje alternativ. Sverige – det land vi lever i – skall styras efter egna lagar. Var och en får bli salig på egen fason. Ingen har rätt att påtvinga någon annan sin religiösa eller politiska uppfattning – inte med kläder eller på annat sätt. Det gäller också den politiska uppfattningen.

Ta uniformsförbudet på allvar! I skolorna skall samma läroplaner tillämpas och samma lugna skolmiljö råda, oavsett befolkningens etniska sammansättning. Diskriminering av vilket slag det än må vara skall vara förbjuden – också den som utövas mot etniska svenskar.

Jag inser ju att detta är ett alltför radikalt, ja utopiskt förslag. På kort sikt gäller det första. På lång sikt kommer det obönhörligen att bli det andra. Våra politiker vill bli omvalda och de inrättar sig redan efter framtida majoritetsförhållanden.

Farväl Emil! Bort med dig otäcka negerkung!

89 reaktioner på ”Anders Leion: Huckle, turban och kalott

 1. gmiksche skriver:

  Jag tänker exakt som du, Anders, när jag ser hucklen eller tvingas (i sjukvården) att ha personlig kontakt med någon dem. Men jag skäms inte. Jag håller masken. Jag ser dem och mig som offer, fast på olika sidor av stridslinjen.

  Gillad av 14 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Just detta bruk torde ha samma rot som det muselmanska bruket. Detsamma gäller nunnedoket. I båda fallen i direkt gudstjänst, till skillnad från islam.

    Att damerna annars fick ha sin huvudbonad på till exempel på teatern, på hotell, på konditori och så vidare hade en annan grund, nämligen att hattarna var konstfärdigt påsatta, delvis med nålar, och inte kunde tas på och av så lätt. För män var detta inte möjligt, eftersom de måste taga av sig eller lyfta på hatten för att hälsa eller visa respekt för de döda.

    Gillad av 1 person

   • Thor skriver:

    När jag ser ett huckle i kassan i livsbutiken lägger jag en rejäl packe bacon i varukorgen. Hucklet på Willys såg det och begärde avlösning innan det blev min tur i kassan.

    Gillad av 8 personer

   • Kronblom skriver:

    ”I take my business elsewhere” kan man förmoda blir allt vanligare. Där jag handlar pizza brukar ägarens barn dyka upp efter skolan. Inte ett huckle på någon av flickorna eller Adidas på pojkarna.

    Gilla

   • Åse skriver:

    På tal om huckle.
    Karlsson efterträdare? Vinge är en ung man med huvudet på skaft.
    Här klär han av två invandrade riksdagsledamöter

    Gillad av 1 person

  • Leif Nilsson skriver:

   Tack Fredrik, för ett utmärkt valmanifest! Jag blev först lite misstänksam, när jag såg rubriken ”Ett nytt miljonprogram”, men kunde snabbt konstatera, att det inte rörde sig om det vi vanligtvis associerar med begreppet.
   Ditt miljonprogram handlar om kulturvård, inte om kulturskövling! 😊👍

   Gillad av 1 person

 2. Marjaibaeck skriver:

  Jag bor i rikets andra stad och väljer så långt möjligt är apotek utan hucklen. I min avlägsna barndom bar kvinnorna hucklen när dom gick till lagårn för att mjölka och vid begravningar. Svarta sjalar och tårar i ögonen hörde ihop, allvarliga ansikten stela av sorg. Det är minnesbilder som fastnat och skapat associationer som gör att jag ofrivilligt tänker på död och begravning när jag möter en apotekare med svart huckle.
  Jag besöker ju apoteket med en förhoppning om att bli frisk och välmående av deras produkter.

  Gillad av 11 personer

  • Gunnar Karlén skriver:

   Jag får också associationer till sorg. Har inte så mycket med någon specifik religion att göra. Men den får man ju numera av någon anledning ”på köpet”. Utan att ha bett om det. Kan det vara rätt att behöva känna konstant sorg?

   Gillad av 1 person

 3. Aurora skriver:

  Hucklet symboliserar inte bara att ’jag är muslim och följer min religion och ska bli vederbörligen respekterad’ eller ’jag tillhör en annan diaspora än den svenska’. Det symboliserar fråmst ’jag har högre moralisk nivå än svenska horor’. Det är märkligt att se hur muslimska killar/unga män i gymnasieålder visar tydlig mer respekt för flickor som bär detta moralskynke på huvidet än mot de utan. Våldtäktsstatisiken, mot vilka och av vilka, talar ju tydligt också. Färgen på huvudbonaden, särskilt vit, talat också om för männen om/att hon är oskuld. Därefter är hucklet svart. Om du, som man, blir krånkt av detta vedervärdiga plagg (för att inte tala om nikab och burka), kan du tänka dig hur en västerländsk kvinna kan känna inför denna ohyggliga styggelse vi ska tvingas tigande acceptera att möta

  Gillad av 17 personer

 4. Jan Andersson skriver:

  Alla gör instinktivt som du. Väljer bort det och de som inte passar mig. Det gäller i hög grad även svensk personal som ger mig fel svar och dåliga vibbar. Jag åker därför 17 mil enkel resa för bilservice, 7 mil till en färghandlare som alltid förstår exakt vad jag vill ha, 22 mil till en herrekipering värd namnet.

  Gillad av 3 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Det tredje alternativet är inte utopiskt utan det enda rimliga. Fullt genomförbart om bara viljan finns hos politikerväldet. Islam kan inte jämställas med andra religioner. Islam är en sammansmält ideologi av politik med världsherravälde som mål och en detaljstyrande religion som i allt fungerar som en sekt. Utan rätt att lämna religionen och utan möjligheter att ifrågasätta något. Påföljderna är dödliga. Om islam kunde skiljas från det politiska skulle det fortfarande vara en förtryckarreligion men inte så bekymmersam för utomstående. Nu är den politiska sidan det mest framträdande för alla icke-muslimer och då är det en aggressiv hotfull totalitär rörelse. Som liknar nazismen med herrefolkskultur, rasism och imperialism och med både våld och indoktrinering som metoder. Skillnader finns också, åtminstone tror jag inte att nazism betraktar kvinnor som boskap utan rätt att tycka eller bestämma något i sina liv eller i samhället. Hur vi kan gå på att islam ska få del av vår religionsfrihet är obegripligt. Var i världen där islam dominerar tillämpas religionsfrihet? Det är det första som ryker när de tar över. Stäng moskéer, som ju är radikaliserings/rekryteringslokaler och stäng muslimska friskolor. Dra in varje skattekrona som nu går till islamistiska föreningar, samfund och studieförbund. Socialdemokratin fjäskar för muslimska röster, kanske de gillar det totalitära i läran, men islam hör inte hemma i ett västerländskt demokratiskt samhälle. Islamiseringen måste motas, steg för steg. För våra barnbarns skull.
  Det finns en bra sammanfattning.
  https://rosatraktor.com/2019/02/10/fakta-om-islam/

  Gillad av 15 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Där var en bra samling citat lämpliga att trycka på papper man hänger på dass.

   Muslimer med rörelsefrihet i det offentliga rummet, skall vara sådana som skriftligt, trovärdigt och med eftertryck försäkrat oss om att de inte tar koranen på allvar och inte har Muhammed som förebild.

   Gillad av 1 person

 6. K. Ulvert skriver:

  Jag vänder mig emot tanken att vi skulle ge upp delar av vårt land till invällarna.
  ”Varje meddelande att motståndet skall upphöra är falskt” stod i den gamla broschyren ”Om kriget kommer”.
  Kloka ord.
  Vet inte vad det står i motsvarigheten som distribuerades nyligen, kanske ”Varje meddelande om att göra motstånd är falskt”?

  Gillad av 12 personer

 7. Jari Norvanto skriver:

  Multikulti är en dålig idé, men ”god” om man vill söndra en stat och kanske knäcka en hel civilisation. Och västerlandets ledarpack och majoriteten undersåtar vill eller kan inte i sin historielöshet och kristna sekularism begripa att islamiseringen nu är en ny invasion med andra medel än svärdet; västerlandets impotens parad med hybris, massmigrationen och skillnaderna i fertilitet. Toleransen är enkelriktad och något migrationståg i den andra riktningen finns inte. Mångkultur är multifraktur, segregation, separatisk och stigande konfliknivå det väntade. Till sist sker en urladdning och det kan fortsätta med ständiga, lättväckta urladdningar – vilket är kännetecknande för etniska konflikter. Tills någondera sidan är utplånad eller kuvad.

  Gillad av 17 personer

 8. Richard skriver:

  Aldrig i livet! Jag väljer det fjärde alternativet. De ska ut! Hellre fälla än fria. Hellre att vi slänger ut för många på orättvisa grunder än att denna onda dårskap fortsätter.

  Massinvandringen har drivits igenom av onda människor, med onda avsikter och med onda, lögnaktiga metoder. Ju snabbare och billigare vi kan riva upp deras vidrighet desto bättre.

  Visst, det är tråkigt om några oskyldiga invandrare som inte ljugit och bedragit drabbas men det är tråkigt när svenska flickor våldtas också. Det är tråkigt för dem som lurats hit av Soros propaganda men det är också tråkigt hur propagandakvarnen hjärntvättat svenska folket om multikultis välsignelse år efter år. För mig är valet ändå enkelt.

  Hur fan kan du acceptera det de gjort mot oss? Jag tillåter det inte och jag kommer aldrig att förlåta dem.

  Gillad av 20 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Exakt min inställning. – Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster.

   Tycka synd om -politiken får bedrivas i de miserablas hemtrakter.

   Gilla

 9. Loke skriver:

  Har också bott på Gärdet. Varför vi har hamnat i den situation Leion beskriver beror på att de svenskar som bestämmer ignorerade att andra fattigare svenskar drabbades av den utveckling Leion beskriver. Mångkultur gick bra så länge bara arbetarklassen utsattes för den och drevs bort från förorterna. När slöjorna och personrånen nu kommer till Östermalm ska utvecklingen plötsligt stoppas. Tyvärr för Anders och boende på bättre adresser har utvecklingen gått för långt. Man kan inte släppa in 2 miljoner människor på en premiss och sedan när man själv påverkas försöka ändra den uppkomna situationen. Migration är en envägsfunktion, men lönsam för arbetsgivare och kapitalägare vilka det finns många av i nämnda områden.

  Det Leion beskriver är inte enbart hans land längre. Med nya medborgare så råder nya förutsättningar. Det finns många sätt för de snart fd rika att hantera situationen, men det finns absolut ingen fredlig väg tillbaka till ett avislamiserat Sverige. Mångkultur är kamp och den starkaste gruppen vinner. Det blir inte svenskarna då de tappat sammanhållning och övergivit område efter område inom skandinavien. Nu står Östermalm på tur. Utsikterna till framgång får var och en bedöma.

  Gillad av 11 personer

  • kommentator skriver:

   Det scenario Loke beskriver skulle innebära stor och farlig instabilitet i Sverige. Och motsatsen – stabilitet i omvärlden – är vad ledarna i Moskva värderar högt. Man skulle nog därifrån känna sig tvungna att ingripa för att återställa den tidigare situationen i ett mycket när grannland – kanske med USA:s tysta medgivande och kanske på begäran av en svensk exilregering någonstans.

   Gilla

   • Kronblom skriver:

    Att något annat lands armé kommer att ingripa om 5-15 år är ett troligt scenario. De större städerna först.

    Gilla

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Loppet är nog dessvärre kört?

   Utvecklingen talar sitt otydliga språk!
   När blir Arabiska obligatoriskt andraspråk?
   Innan sekelskiftet?

   Krävs för att kunna handla med väst-EUropa!

   Gillad av 1 person

   • Loke skriver:

    I tunnelbanan så är arabiska redan ett vanligt språk, men ännu inte obligatoriskt för att kunna prata med medpassagerare. Du kan också passa på att besöka Kista Centrum och räkna personer med svensk härkomst. Rekommenderas även för Leion om han vill veta hur besöken på Fältöversten kommer att se ut om drygt 10 år. Sverige är inte kört för de nya slöjbeklädda svenskarna och deras män. Däremot är det kört för personer som tror att Sverige kan bevaras som förut trots pågående folkutbyte.

    Gillad av 3 personer

 10. Bo Svensson skriver:

  Under en redig multietnisk ordning, har vi som skattebetalare makten att gynna dem och de ändamål vi känner för och varje folkslag får sörja för de sina. – Bjuda dem på deras ”mänskliga rättigheter”. – D v s det blir tillåtet men inte obligatoriskt att främja främmande folkslags utbredning i vårt land.

  Man skall då också tillåtas hjälpa dem man känner gemenskap med med deras brottsförsäkringskostnad. – Krav på ekonomisk garant som kan krävas på kompensation efter våldsbrott, ger de rätta incitamenten för minimering av kriminellt beteende, förutsatt att man hittar rätt nivå på de belopp garanten skall krävas på när en klient begått ett våldsdåd.

  Var det en tjugofaldig ökning av våldtäkterna sedan sekelskiftet? – Någon som har ett bättre förslag till åtgärd?

  Gillad av 1 person

 11. Östrahult skriver:

  Det handlar inte bara om vad man har på huvudet utan också vad som finns i huvudet. Många av dessa nyanlända får uppgifter som de inte kan genomföra korrekt, pga språkliga eller kunskapsmässiga brister. Men de anställs i godhetens namn och för att de är subventionerade med pengar som snotts från skattebetalarna. Vi hör reportrar som inte kan svenska, lastbilschaffisar som orsakar olyckor, stölder i äldreomsorg etc. En annan otrevlighet är alla påflugna romer som är på en så fort bildörren öppnas vid återvinningsstationen. Jag kommer mest att tänka på detta som en gigantiskt råttinvasion.

  Gillad av 3 personer

 12. Gus skriver:

  När jag möter hucklena på gatan håller jag alltid upp handen för att blockera sikt fältet mellan mig och dem. Jag vill inte se dem och vill dessutom markera för dem att de inte är accepterade i mitt hemland och kultur.

  Gillad av 1 person

  • Margareta skriver:

   När jag står i kassakön i mataffären och jag har några av det slag som beskrivs i denna diskussion direkt efter mig i kön ser jag alltid till att ha vagnen mellan dem och mig. Bl.a. beroende på att jag inte vet vilken eventuell smitta de kan bära på (tbc t.ex.) men också för att jag inte vill ha dem fysiskt nära. Integration från min sida – nej tack!

   Gilla

 13. Ga Ort skriver:

  Jag använder mig av två enkla ansatser för att resonera kring invandring:

  – Jag vill inte försörja människor som väljer att bosätta sig i Sverige. (de som kommer hit bara för vår välfärds skull). (däremot positiv till ‘duktiga’ invandrare, t ex akademiker)

  – Jag vill inte att samhället skall tvingas anpassas i kulturell mening till dem som väljer att bosätta sig i Sverige. Dvs invandrare ska assimileras; ingen multi-kulti. Just det som artikeln handlar om.

  Med dessa två punkter kan man komma fram till en hygglig hållning till migrationen och dess delfrågor som är ganska skarp men ändå knappast går att hänföra till rasism och främlingsfientlighet.

  Gillad av 8 personer

   • Ga Ort skriver:

    Inte nödvändigtvis, givet att Sverige kunde fungera som USA… 🙂
    Så jag håller med, det är en otrolig massa invandrare i Sverige som har rotat sig här och som är icke assimilerbara. Huvudsakligen pga multi-kulti politiken. De borde utsättas för kraftfulla negativa ekonomiska incitament för att ändra detta, alternativt bör de få möjligheten att med en näve pengar i handen repatrieras.

    Gilla

  • Björn skriver:

   Dessa två ”ståndpunkter” BORDE vara så självklara för varje svensk medborgare, att de inte ens behövde uttryckas! Än mindre diskuteras eller ifrågasättas! Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut……

   Gilla

   • Ga Ort skriver:

    Jag tycker som du att de är självklara. Men bättre är att de är oangripbara, eftersom de varken är främlingsfientliga eller rasistiska.

    Gilla

 14. Kungskobran skriver:

  De unga tjejerna i hukle som man träffar på överallt i service yrken är oftast både kunniga och trevliga,de är välutbildade och pratar utmärkt svenska.
  .Det känns bra att dom är ute i arbetslivet och bidrager och inte hemma och häckar i problemområdena
  Vad dom tror på bryr jag mig inte om, så länge dom är hederliga hyggliga människor som gör rätt för sig, det gäller alla religioner
  Det är de arbetslösa männen som skrämmer mig.

  Gillad av 2 personer

  • Dnam skriver:

   Jaha, vem uppfostrar de män som skrämmer dig? Hur skall du få det ena utan det andra? Tänk ett varv till, du vill ha det så här. Du vill ha männen här, därmed så vill du allt det som de gör som skrämmer dig.

   Gillad av 11 personer

  • Enar skriver:

   Håller med Kungskobran. De arbetslösa männen, gängkriminaliteten osv i utanförskapsområdena skrämmer mig också – men när det gäller apoteken i Fältöversten föredrar jag det som Anders Leijon undviker, där finns glada, engagerade och kunniga apotekare och receptarier – och till skillnad från i Leijons favoritapotek aldrig några köer.

   Gilla

   • Dnam skriver:

    Skall dessa beslöjade kvinnor endast föda flickor elle vad tänker du dig? Min hemkommun besöks allt oftar av gäng från Malmö, en man i 45årsåldern mötte 5 tjejer av utländskt ursprung, plötsligt så sparkar den ena honom mellan benen och de andra flyger också på honom. Jag fattar inte alla de som inte kan se sambanden, alla jobbar inte på Apoteket.

    Gillad av 6 personer

  • Loke skriver:

   Vill du också ta del av Apoteksekonomin så kan du överväga att investera i exempelvis Oriola som äger Kronans droghandel.

   https://www.oriola.com

   Apotek är en arbetskraftsintensiv verksamhet som gynnas dubbelt av invandring. Ökad omsättning och lägre lönekostnader. Skattebetalarna garanterar delvis omsättningen på det receptbelagda sortimentet.

   Gillad av 2 personer

 15. Dnam eksnad skriver:

  Du glömde den tredje anledningen att bära slöja, hijab och burka, gör man det inte så är man en slyna som förtjänar att våldtas i mångas ögon. Det är redan förekommande i Europa vid våldtäkter att man våldtar den som ingen slöja har men sparar de flickor som är goda muslimer. Sådana incidenter blir allt vanligare. Ett tämligen starkt incitament.

  Leions lite löst skissade fantasier är ju ganska usla, samexistens är redan prövat, ta Jugoslavien, varken apartheid eller punktvisa lagar där man på något område skall upprätthålla svensk lag fungerar, det kommer alltid att uppstå gränser där konflikter uppstår, och med en våldsam oreformerad kultur, och en som ständigt ger eftergifter, så är svaret givet, vår kultur kommer att trängas undan tills den också blir våldsam och försvarar sig, Hans Högqvist skrev ett insiktfullt inlägg igår om det som ligger under yta på vår nationalkaraktär, nämligen våldet och likgiltigheten för andras lidande vid konflikt. Jag vet med mig själv att jag har det i mig, jag bryr mig överhuvudtaget inte om vissa och skriver inte vad jag önskar dessa människor, min hjärna har redan förberett sig och stängt av empatin. Det som utmärkt Europa vid konflikt det är att väl provocerad, så är våldet organiserat, det är inte gränslöst och man söker inte det makabra och teatraliska som IS gör, men man dödar alla man behöver, så effektivt som möjligt, tills man vunnit.

  Så Leions förslag, att skapa självförsörjande muslimska enklaver är ju dödsdömt, inbördeskriget hade börjat samma dag som bidragskranen stängdes, men även om låt säga Saudiarabien skulle finansierat Rosengård så har detta område en gräns, där konflikt och krig uppstått. Vi talar dessutom inte längre bara om Rosengård, snart halva Malmö är muslimskt. Så det svenska islamiseringsprojektet kommer om det inte avbryts och reverseras att leda till krig, för även om Sverige hade blivit muslimskt, så blir inte Danmark och Finland och Norge det (även om Norge idag också verkar förvirrat). Så då blir det ett nordiskt krig.
  Samexistensen är omöjlig, det är därför muslimerna var där i Mellanöstern och Afrika, och vi här i Europa, våra kulturer är så inkompatibla som några kulturer kan vara så varför måste de vara här? Det är den stora frågan. Varför var det inte bra som det var? Varför kunde inte muslimerna jobba sig igenom sina egna konflikter? Vi glömmer här förstås alla kristna och judar som fördrivs i dessa områden men det var ett utrikesproblem, varför sprida konflikterna?

  Vad gör de här?

  Gillad av 21 personer

  • Palle9 skriver:

   Dnam eksnad: Intressant betraktelse i all sin förfärlighet. Själv undrar jag när övriga nordiska länder ska införa gränskontroller gällande svenska medborgare, som vill besöka något av dessa grannländer. Så långt möjligt ”röstar jag också med fötterna” såsom beskrivits av krönikören och andra kommentatorer – den strategin fungerar väl till en viss gräns.
   Våra riksdagspolitiker från de s.k. sjuklöverpartierna har endast sina egna maktställningar för ögonen, de bryr sig inte det minsta om vanliga nettobetalande skattebetalares intressen – såvida inte de sistnämnda på ett mer kraftfullt sätt överger dem vid valurnorna.

   Gillad av 1 person

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Har någon enda Muslimsk kvinna/flicka blivit våldtagen,
   av en utländsk man?

   Avser då förstås i offentlig miljö, av okänd person…

   Knappast heller av svensk man!

   Det handlar att visa makt,
   det är VI som bestämmer!

   Era NYA herrar!

   Gillad av 3 personer

   • Dnam skriver:

    Så klart inte, det hade vi inte kunnat missa, det hade fyllt medierna i månader efter, vi hade fått manifestationer och galor på TV mot islamofobi och så vidare. Det har helt enkelt aldrig hänt kan man utgå ifrån.

    Ta den där uppdiktade slöjattacken, Boden-lik i sin taffliga lögn, allt var ju påhittat men även en påhittad incident fyllde medierna och fick våra kvinnliga makthavare att bära slöja i ”solidaritet”. Allt var uppdiktat men det vet endast läsare av alternativmedia, alla andra tror att det hände som beskrivet, precis som Boden osv. Så en regelrätt våldtäkt av en muslimsk kvinna av en svensk, herregud, medierna hade exploderat!

    Gillad av 4 personer

  • Richard skriver:

   ”inbördeskriget hade börjat samma dag som bidragskranen stängdes”

   Ja, därför måste vi gå försiktigt till väga. Allra först stänga gränsen, givetvis. Sen trappa ner bidragen gradvis så att allt fler ger sig av. Gradvis trappa upp lagliga åtgärder, förlänga straff osv. Kanske tom erbjuda återvändningsbidrag så småningom även om det bär mig emot (det är snarare de som ska betala oss för vad det kostat och allt lidande de orsakat oss). Det gäller att få så många som möjligt att lämna landet lugnt och fredligt.

   Sen när vi gradvis fått bort så många som möjligt slå till hårt, skoningslöst och överraskande och slänga ut resten.

   Gillad av 5 personer

 16. Axel skriver:

  Det är märkligt att dessa nya kulturyttringar som ser ner på vår Svenska kultur skall få fortgå. Vi har ju ett växande parti SD, som vill bevara Svensk kultur. Det går inte för sig. Dom blir kallade nazister och annat vedervärdigt och måste bekämpas.
  Sverige är ett ding, ding, dingt land med negativ framtid.

  Gillad av 3 personer

 17. Goop skriver:

  http://www.friatider.se/global-filmj-tte-stoppar-sannfinl-ndarnas-valfilm
  Genom sin lagstiftning och beskattning plundrade de sina egna mer och mer, samtidigt som de öppnade sitt lands dörrar för världens främmande folkslag, förklarar speakerrösten.

  Samtidigt visar serieteckningar på invandrare från tredje världen och finska kvinnor som blir överfallna.

  – Dessa beslutsfattare tog sitt lands media och förvandlade den till sin egen propagandaplattform. De som vågade säga ifrån tystades och stämplades som brottslingar. Det land som en gång var en fristad för kvinnor och barn tillhörde nu det förgångna, fortsätter rösten.

  Filmen visar sedan hur finländarna till slut får nog av etablissemanget och hur deras ilska bildar en ”energi” som till slut skapar ett monster ”vars enda uppgift var att se till att de korrupta ledarna ställdes till svars”.

  Gillad av 4 personer

 18. Elisabeth skriver:

  Jag blir också illa till mods av hucklena. De signalerar självgodhet och bristande respekt, ja, hånfullhet, gentemot Sverige och det svenska. Bärarna kunde lika gärna haft främmande makts uniform på sig för de känns som ockupanter. Även försoffade svenskar börjar nog alltmer fatta hur snabbt svenskhet kan eroderas. Växjö universitet har gjort undersökningar om huruvida samhället ska hålla fast vid kristna värderingar. De gjordes inför de båda senaste valen. År 2014 ville 20 % ha ett samhälle byggt på kristna värderingar , år 2018 var siffran uppe i 40 %. Skulle tro att siffran stiger rejält inför nästa val för då har ju de beskedliga Växjöborna i flera år hunnit uppleva böneutropen som deras obegripligt enfaldiga politiker gett tillstånd till. Påhejade av Växjös biskop som inte verkar ha många gram kristna värderingar i kroppen. Han är en typisk representant för Jackeléns Svenska Kyrka, en organisation som gör allt för att utplåna sig själv.

  Gillad av 11 personer

  • Björn skriver:

   Håller fullständigt med, hucklena signalerar till svenskarna; ”vi har nu tagit över ert skitland”! Hucklet är ju som sagt, inget annat än en del av ockupanternas ”uniform”! Så j-a obehagligt och skrämmande!!!

   Gillad av 4 personer

  • Nytt i bosättningspolitiken skriver:

   ”Bärarna kunde lika gärna haft främmande makts uniform på sig för de känns som ockupanter.”

   You said it, partner.

   Gillad av 1 person

 19. Niklas R skriver:

  Slöja, hijab, niqab, burka är alla markörer som påvisar att flickan tillhör en muslim.
  Inte nödvändigtvis att hon tror på Muhammed och hans påhitt utan att hon tillhör en muslim och skall därför inte röras.
  Det är allt den betyder.

  Gillad av 3 personer

 20. Isabella skriver:

  Jag gör som du, undviker butiker och företag där man har personal med slöjor.
  I den bank jag har närmast hemmet har man anställt en kvinna med slöja. Hon sitter i receptionen och förväntas möta de flesta som besöker banken. Jag anser det respektlöst mot det samhälle som en gång välkomnat dem från ”krig och fara för liv och hälsa” som de flesta asylsökande anför i sin ansökan. Det kan vara första, andra och tredje generationens invandrare som stenhårt håller på sina traditioner med tygsjok kring kroppen på kvinnor och män och olika huvudbonader för att markera stam- och annan tillhörighet.
  Varför ett samhälle i kalla Norden när man kommer från ökenområden? Är det bidragen som drar är detta skäl nog för att politikerna ska föra dialog med de resandes politiska ledning om att sörja för sina medborgare. Alla skulle må bättre av en sådan uppgörelse. Dessutom skulle muslimerna slippa känna sig som offer i det nya landet där de inte hör hemma.
  Varför tro att de kommer att ändra uppfattning nu eller senare.
  Islam har inte ändrats på all tid den funnits, inte kan en svensk feministregering ändra på detta.
  Vi ska stå upp för vårt eget arv och inte buga och bocka för allt som är främmande kultur.
  Islam tar inte avstånd från halshuggning, stening, särbehandling av kvinnor, o.s.v.
  Det är väl inte något att heja på eller bejaka?

  Gillad av 10 personer

  • Receptionisten skriver:

   Varför i hela fridens namn skulle jag, som är dig kulturellt överordnad och moraliskt överlägsen, ta hänsyn till vad en sådan som du tycker, Isabella lilla?

   Gilla

 21. Leif Nilsson skriver:

  Anders, jag förvånas, när du skriver; ”Jag skäms lite över mitt beteende.” Skämmas borde du göra, om du inte gjorde det val du gjorde!
  Du har naturligtvis en självklar rätt men också en plikt, att som svensk, ställa krav på bevarandet av vår svenska miljö!
  Way of the World, illustrerar temat väl på två minuter i ”The Land We Lost”:

  Gillad av 8 personer

 22. Göran Holmström skriver:

  ”Jag bor på Gärdet. Närmsta större handelsplats är Fältöversten. Där finns det två apotek. I det ena, som ligger närmast den av mig använda ingången, arbetar huckleflickor. De är trevliga, vänliga och, så vitt jag förstår, kunniga”
  Inte för att gnälla på texten eller på dig som person.
  Men handelsplats för mig är, exempelvis Rimforsa marknad eller någon liknande sak. Fältis är ett köpcentrum sådant som hör till det ”världsförbättrarna” prackade på oss då dom rev det vackra och ersatte det med miljonprogrammet, när sedan finkulturen når områdena där beslutsfattarna bor eller verkar. Så kommer Chocken ”Dom är inte som oss” helt plötsligt så byter man sin invanda rutt och får gå till nästa apotek för att slippa se, det man åstadkommit.
  När väl den insikten landar, så kapitulerar man, och tänker vi ger bort en bit av landet så jag slipper se sådant på min ”Handelsplats”, samt skäms lite innerst inne för vilken rasist man egentligen var!
  Ursäkta mig men hela resonemanget är käppfel.
  1, Som migrant/flykting, så ta seden dit man kommer, passar inte det så ÅK hem!
  2. Sann Integration innebär att det kanske inte är ok att gå med slöja på arbetet,
  jag skulle helst jobba naken insmord i vaselin, men har svårt att få det arbetet
  jag önskar med kläderna på och munnen stängd!
  3. Precis som med barnuppfostran så måste krav ställas alla människor mår
  toppen av det
  4. Varför ska vi anpassa oss?
  Mvh Göran

  Gillad av 4 personer

 23. Ingvor Sabina Le John skriver:

  En anledning till att reaktionen på huckle blir starkare än på andra huvudbonader är att det är en KVINNA som bär ”symboler”. En kvinna ska alltid smälta in i miljön hon lever. I Sverige blir det exakt tvärsom när en traditionell svensk man ser en muslimsk kvinna. Hans revirbeteende sätter igång. Han har redan förlorat makten över den svenska kvinnans utseende men så kommer här nästa möjlighet att projicera sina makt- och dominansbehov.. Eftersom kvinnor alltid blir påtalade hur de ska se ut, även i sin egen miljö, kultur (läs Ebbas inlägg i Expressen) så fortsätter det hela med den muslimska kvinnan nu.

  Gilla

  • Kulturisten skriver:

   INGVOR SABINA LE JOHN, det var mig en portion hysteri-feministiskt islamismförsvar. Tacka vet jag manligt revirbeteende, det lilla som finns kvar i denna naivitetens stormakt. Du talar inte för mig eller andra kvinnor, muslimer eller ej, som ser hijab som precis den symbol den är,

   – för bärarens könsbaserade förtryck
   – för bärarens signalering av moralisk överlägsenhet
   – för bärarens markerig av avståndstagande från svenska värderingar.

   Gillad av 6 personer

  • Dnam skriver:

   Haha, och nu åter till verkligheten: allting kretsar inte runt vad svenska män vill eller vad du tror de vill, hade vi försvunnit imorgon i en puff med rök så hade slöjan bestått, here’s why:

   Dina föräldrar VILL att du skall ha slöja
   Din imam VILL att du skall ha slöja
   Din religion förskriver att du är en dålig muslim utan slöja

   Räcker då inte detta som motivation så är flickor utan slöja lovligt byte för våldtäkt för vissa, i andra fall så slänger släktingarna ut dig från balkongen eller slänger syra i ansiktet på dig om du inte har slöja, förutom då att du blir betraktad som en dålig flicka av vissa och slyna av andra och dessutom en dålig muslim, av vissa. Jag gissar att vad svenska män tycker kommer långt ner på skalan.

   Vilket vidrigt inlägg. Verkligen vidrigt. Detta är vad verkligt våldsbejakande ser ut i svensk tappning: syra i ansiktet kommer i en svensk pervers tolkning att handla om SVENSKA mäns maktbehov. Herregud, man önskar att denna ”Le John” flyttar till valfritt muslimskt land för utbildning, fast det är väl tryggare på Östermalm eller Rivieran. Kanske lite Pakistan, sen Syrien, sen lite Irak och Iran, avsluta med Jemen och runda av med Egypten och pyramiderna.

   Gillad av 2 personer

  • Björn skriver:

   Varför bär inte manliga muslimer nån ”symbol” för sin religion, när kvinnorna gör så?! Kanske får de inte för sina mammor och fruar…..

   Gilla

  • Benjamin Dhover skriver:

   Så du tänker alltså på fullaste allvar förfäkta att problemet med kvinnliga muslimtält är de SVENSKA männens ”makt- och dominansbehov”. Inte invandrarpatriarkerna, som piskar och slänger syra i ansiktet på obeslöjade kvinnor. Nej, det är givetvis männen i världens mest jämställda land som är problemet när en stenålderskultur importerar sina barbariska seder.

   Jaja, njut av din svenska frihet som kvinna medan du kan. Du betackar dig för att bli ”räddad” och anser det en grov skymf om såna där hemska Svärjevänner bekymrar sig för din och din dotters säkerhet. Då så; kom ihåg det när någon i din omedelbara närhet drabbas, men ha fan inte mage att börja lipa om att svenska män saknar civilkurage.

   Gillad av 1 person

 24. Mike Martin skriver:

  DEL I: Du tar upp en intressant diskussion! Om vi i vårt svenska samhälle hade lite mer stolthet och inte var så ängsliga, skulle det här utgöra ett minimalt problem. 1. I grundskolan, och/eller på institutioner för yngre elever, ska det ö h t inte få förekomma någon form av religionsutövning, inte speciell klädsel för vare sig judar, muslimer, buddister, hinduer eller någon annan. Information om alla religioner i grundskolan – ja! Men inget utövande. 2. I samhället i övrigt – ja, var och en klär sig som den anser vara rätt (undantaget niqab och burka eller mask där ansiktet och ögon täcks). Det skall vara uttryckligen förbjudet, även i idrottsliga sammanhang) religiös eller ej! Men, SAS, Polisen, SL, SJ, eller andra arbetsgivare har frihet att vägra anställa en arbetssökande som nödvändigtvis måste visa sin religiösa trosinriktning och SKA också uppmanas att göra så från Regering och Riksdag!

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi kan förbjuda politiska uniformer, varpå alla muselmanska huvudbonader är exempel. ”Så du tycke’ man ska få gå runt i SS’ döskalleuniform, liksom!? Va e de fö mänsjesyn?”

   Gilla

 25. jarnhans skriver:

  Du tar upp en intressant diskussion! Om vi i vårt svenska samhälle hade lite mer stolthet och inte var så ängsliga, skulle det här utgöra ett minimalt problem. 1. I grundskolan, och/eller på institutioner för yngre elever, ska det ö h t inte få förekomma någon form av religionsutövning, inte speciell klädsel för vare sig judar, muslimer, buddister, hinduer eller någon annan. Information om alla religioner i grundskolan – ja! Men inget utövande. 2. I samhället i övrigt – ja, var och en klär sig som den anser vara rätt (undantaget niqab eller mask där ansiktet och ögon täcks). Det skall vara uttryckligen förbjudet, även i idrottsliga sammanhang) religiös eller ej! Men, SAS, Polisen, SL, SJ, eller andra arbetsgivare har frihet att vägra anställa en arbetssökande som nödvändigtvis måste visa sin religiösa trosinriktning och SKA också uppmanas att göra så från Regering och Riksdag!

  Gilla

 26. jarnhans skriver:

  DEL II: Sverige är ett sekulärt samhälle och vill man bo här får man acceptera det eller flytta någon annanstans. Fritt fram för synagogor och moskéer, kyrkor och bönehus i alla former, men inga utrop från någon och försök i möjligaste mån att inte förlägga religiösa byggnader inne i stadskäror och tätbefolkade områden där det kan uppstå problem. 3. Försök informera svensken att ett huckle, en turban eller en kalott inte är ett hot mot någon, ex. bärs hucklen delvis av kvinnor därför att de vill bli respekterade och bedömda för sin hela person och identitet, inte bara för hur vackra eller fula de är (och detta beror delvis på hur enkelt det är att lura oss män när vi ser en attraktiv kvinna – många gånger bedöms inte kvinnan efter sin kompetens utan efter sitt utseende) och just det här är inte ett litet problem i samhället i stort – det är vida känt att både män och kvinnor med fördelaktigt utseende har enklare att få jobb! Inga problem med klädsel – låt folk få klä sig som de vill – Sverige är ett sekulärt samhälle som är sprunget ur ett kristet religiöst samfund och det är inget att skämmas för men nu har vi blivit vuxna nog att låta de andra klä sig som de vill utan att vara rädda att de ska ta över.

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Jarnhans — Du har helt fel. De ”hucklen” som avses ovan är delar av en muslimsk uniform, ett ofta påtvingat plagg, som dels signalerar underkastelse under islamsk fundamentalism och dels att bäraren tar avstånd från vårt västerländska sekulära samhälle — och alltså inte hör hemma här.

   I vissa muslimska länder är kvinnorna TVINGADE att bära detta, och att ta det av sig är en modig och upprorisk handling!

   Jag begriper inte att detta måste förklaras GÅNG PÅ GÅNG innan polletten trillar ner hos vissa!

   Gillad av 2 personer

 27. Bengan47 skriver:

  Imamerna säger till de sina. Man väljer choklad som är förpackad. Den utan får flugorna ta. Dvs vanligt klädda europeiska kvinnor får bli flugornas byte.
  Inget man förstår när man läser statistik om våldtäkter.
  Vidare; när man ser dessa muslimska kvinnor, inpackade i svart o bara ett runt oftast ansikte utan attraktion finns ingen lust alls. Kanske flugorna vill för det luktar ofta svett.

  Gillad av 1 person

 28. Lev Barkland skriver:

  ”Man får vända på Ekerö-gruppens planer. …”
  Just det, detta är min slutsats också. Man behöver inte göra något (och det, att inte göra något, är ju Svenskar bra på) för att detta skall infrias. Den långa vägen till separatism, via kommunövertagande, kommer kanske att inledas av de muslimska diaspororna.

  Initiativ som Ekeröprojektet kommer nog vara ganska fruktlösa… ända till det som de eftrersträvar, att ta över kommuner, faksiskt kommer att ske av den andra sidan. Det håller redan på att ske men det kommer att bli mer tydligt och mer explicit. Bara en tidsfråga innan kommuner kommer att närma sig sharia på ett mer skamlöst och uttalat sätt. Exempel: Tillåta böneutrop flera gånger i veckan. Kommunala bidrag och anställningar till grupper som agerar shariaväktare. Man kan tänka sig många ingrepp i den kommunala skolpolitiken för att underlätta islamiseringen. ..osv. När detta blir tydligt och mer uppenbart, och att man slutligen öppet deklarerar muslimska kommuner (det är svårt att se att detta inte skulle hända, frågan är bara hur långt vi har dit). Då kommer gissningsvis initiativ som projekt Ekerö få mer vind i seglen.

  Sedan finns det ju en fundamental skillnad på hur dessa två läger i kommunövertagande kommer att agera. Det ena lägret vill till varje pris maximera hur kommunen försörjs av rikets skattebetalare. Det andra lägret vill tvärt om, koppla loss sig i möjligaste mån från staten och öka sitt oberoende. Så där skiljer sig agendan. Vilket gör att det sistnämnda lägret kommer motarbetas hårdast från staten.

  Gillad av 1 person

 29. Jonas skriver:

  Bara en fundering angående ”I motsats till alla er andra, förtappade, vet jag hur man rätt skall leva sitt liv”

  Vad kallar man en kvinna som låter någon annan erbjuda hennes sexuella tjänster till den man som kan generera högsta vinsten?

  Tydligen kallas hon ärbar muslim.

  Gilla

 30. lookslikeanangel skriver:

  Ja, det här med kläder…..

  Se bara på Ebba Busch Thor, lite piffig så där.
  Hade förstås varit ännu värre om hon INTE varit det….
  Vilket ramaskri!

  Sommar: Jag hade vistats i en väldigt privat miljö.
  Så skulle jag ut på en middag.
  Tänkte att jag skulle se lite trevligare ut. Lite hårvård,
  smink och klänning. På väg till middag råkade jag möta
  tre muslimska tjejer plus något slags svenskt ”förkläde”.

  Vilka längtansfulla blickar jag fick av tjejerna! Jag
  kände mig skyldig till att vara en aning sommarfräsch.
  Jag önskade så att de skulle få chansen att bejaka sig
  själva och sin ungdom.

  Inte ens det kan Sverige ge dem!

  Gilla

 31. Kjell Eriksson skriver:

  Borde man inte genom enkäter kunna ta reda på vad muslimerna har för mål. Man borde genom skickligt utformade enkäter kunna se vad de tycker i vissa centrala frågeställningar.

  Jag är dessutom övertygad om att de skulle svara ärligt, eftersom de verkligen tror på sina värderingar.( Sedan skall man väl ha klart för sig att det i Iran också finns kvinnor som i ren protest tar av sig slöjan. Detta får väl ändå anses vara oerhört modigt)

  Men fråga tex 10 000 slumpvis utvalda muslimer vad de tycker. Efteråt slipper vi spekulera.

  Gilla

 32. Thomas Rönnberg skriver:

  Huckle, kalott, mössa eller slöja borde vara var och ens fria vilja. Bara inte påtvingat. Själv börjar jag bli flintis och gammal o trött. Då blir det nattmössan. Gammeldags? Japp. Omodern? Japp. Huvudlös? Nej. Bara lite.
  Kramar till alla DGS:are

  Gilla

 33. Sten Kristensson skriver:

  Jag är snart 80, gammaldags,omodern,lite trött – men definitivt inte huvudlös och dessutom betydligt smartare än en femteklassare. Men :
  När jag på ‘mitt’ apotek blir expedierad av en expedit utan huckle (svensk) blir jag oftast
  behandlad som en senil gubbe. Man lägger huvudet på sned, talar högt och långsamt till mig, som om jag vore ett barn utan egen tankeförmåga.
  Expediten med huckle ( ofta receptarie eller farmaceut ) behandlar mig som en vuxen och med respekt för min ålder och mina kunskaper om läkemedel.

  Gilla

  • Gerhard Miksche skriver:

   Jag tycker att din berättelse är mycket relevant. De ändrar inte min inställning till hucklen och deras bärare, men det kännetecknar den unga (och en bra bit upp till medelåldern) generationens förakt för livserfarenhet och den kunskap som följer med den. Föraktet inpräntat genom ideologisering av bl a skolan.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.