Gästskribent Stig Fölhammar: Ligga till last – en fråga om kulturella värderingar, och de är inte givna, ej heller faller de från skyarna!

I Patrik Engellaus framställning från söndagen den 24 mars höjdes svenskarnas moral till skyarna: ”Svenskarna hade spärrar mot att utnyttja systemet. De ville inte ’ligga det allmänna till last’”, skrev han.

Jag vill hävda att detta är ett alltför enkelt sätt att betrakta frågan, och samtidigt vill jag hävda att om inte svenskarnas moral eller kulturella värderingar hade odlats fram, då hade svenskarna varit som vilken annan folkgrupp som helst. Det har nämligen funnits kontroller i alla de svenska bidragssystemen utom i barnbidraget, som var naturligt självkontrollerande, tills några klåfingriga politiker började att se andra bidragsmottagare än mödrarna som hade framfött barnen. Vissa av dessa kontroller har emellertid försvagats och i en del fall förstörts. I andra nyare bidragssystem har de endera inte funnits eller varit utomordentligt dåliga, och följden har blivit dålig moral eller ingen moral alls. Jag skall relatera ett exempel på hur moralen som är knuten till ett bidragssystem föds och kan förstöras.

I slutet av 70-talet hade sjuktalen och därmed sjukersättningen skjutit i höjden. Jag fick då möjlighet att studera systemet för den allmänna sjukförsäkringen. Jag kunde konstatera att på 50-talet när det fanns lokala, från staten fristående, sjukkassor hade sjuktalen varit låga och utbetalda ersättningar små. Det hade funnits både kontroller samtidigt som rehabiliteringen verkade ha fungerat. Detta syntes bero på att ordförandena i de lokala sjukkassorna som hade hand om kassornas pengar, skötte dessa som vore pengarna deras egna. De kontrollerade personer som de trodde eller visste hade en tendens att sjukskriva sig ofta (särskilt på måndagar), och de tog direktkontakt med arbetsgivare och förhörde sig om det fanns möjligen att ordna något ”lättare” arbete för dem som var till åren komna och utslitna (och ofta sjukskrivna). Det gick i regel, ty ordföranden var en betrodd och respekterad person. Ibland kunde kontakten också resultera i att vissa för arbetarna farliga moment i arbetet mekaniserades eller på annat sätt ändrades. Det fanns alltså både en stark social kontroll och en stark social medkänsla inbyggt i den lokala sjukförsäkringsadministrationen.

När den allmänna sjukförsäkringsreformen genomfördes skedde en administrativ centralisering, det var givet, det fanns ju stordriftsfördelar för utbetalningar och statistik med ADB-maskiner. Det fanns även en annan viktig skillnad – sjukförsäkringsavgiften betalades inte längre av den försäkrade direkt till kassan, den drogs på skatten. Men det fanns en särskild rad på slutskattsedeln som visade vilket belopp som gått till sjukförsäkringen. Tidigare administratörer på sjukkassorna kunde berätta för mig att detta var viktigt, ty ofta hände det att ordförandena i de lokala fackklubbarna ringde och bad försäkringskassan, som den administrerande enhet nu kallades, att kontrollera X eller Y för att han eller hon ofta var borta från jobbet.

Uppgiften om sjukpenningsavgiftens storlek togs bort från skattsedeln vid införandet av särbeskattningen 1974 – 75. Försäkringskassorna var på 70-talet visserligen regionala – de följde länsgränserna – men hade i visst administrativt hänseende (ADB igen) och finansiellt blivit en helt statlig angelägenhet. När socialtjänstlagen 1976 kom och stipulerade höjden på kommunernas ersättningsnivå, fanns det alltså två olika kärl för den som inte kunde eller ville arbeta: sjukersättning och socialbidrag. Gissa om kommunstyrelserna i Sverige ville ha många sjukskrivna eller många socialbidragstagare!

Nu fanns dessutom AMS och AMS-bidrag och arbetslöshetsunderstöd med i bilden. Nu blev det ett ständigt kattrakande om huruvida en person var arbetslös eller arbetsoförmögen, om vederbörande var sjuk och skulle ha sjukersättning eller om personen skulle uppbära socialbidrag. De här diskussionerna var dödsstöten för de den försäkringsmässiga arbetsmetodik som trots politiska reformer i viss utsträckning fanns kvar i ”väggarna” på försäkringskassorna. De här personerna skulle ju hur som helst försörjas hade statsmakterna beslutat. Om det blev av AMS eller via sjukförsäkringen spelade mindre roll, det var ju staten som betalade i båda fallen. Men med kommunerna blev det oändliga stridigheter.
Vissa av de regionala huvudkontorens beslöt därför att ”se mellan fingrarna”. Deras försäkringskassor skulle inte längre göra några sjukkontroller och kontrollanterna avskaffades. Men andra regionala huvudkontor behöll såväl moral som kontroller och kontrollanter. Skillnaderna i utvecklingen mellan de 24 regionala huvudkontoren kunde enkelt iakttagas i den föredömliga statistiken över sjuktal och utbetalda sjukersättningsbelopp som riksförsäkringsverket gjorde upp.
Slutsats 1. Sjukförsäkringsverksamhet är som all serviceverksamhet lokal till sin karaktär och måste hanteras lokalt (kontroll, skadeförebyggande verksamhet och rehabilitering).

Slutsats 2. Kontroll är ytterst viktigt (se hur dyr och missbrukad LSS-reformen från 1994 har blivit).

Slutsats 3. Låt aldrig bidragssystem överlappa varandra – särskilt inte när pengarna kommer från olika huvudmän och ur olika ”påsar”.

Sens moral: Kultur betyder odling och god kultur måste odlas fram. God kultur finns inte i sig själv, den existerar inte i ett vakuum, den är svår och tar tid att odla fram, den kvävs och förintas mycket snabbt om odlingen missköts.

Stig Fölhammar, allmänt samhällsintresserad utlandssvensk som med förvärvade erfarenheter som organisationskonsult och egenföretagare samt som f d stats- och EU-tjänsteman blivit fondförvaltare med inriktning på strategiska investeringar.

17 reaktioner på ”Gästskribent Stig Fölhammar: Ligga till last – en fråga om kulturella värderingar, och de är inte givna, ej heller faller de från skyarna!

 1. pllay skriver:

  En liten anekdot fran min ungdom.
  Da jag i borjan pa 70-talet arbetade inom metallindustrin var vi av facket tvingade att ta ut 3 sjukdagar i manaden.
  Det var ekonomiskt klart fordelaktigt att folja fackets order, med 3 sjukdagar sjonk skatten mer an forlusten i intjaning medans semesterersattningen inte paverkades.
  Vanstern ar ensamt skyldig till var kulturella, manskliga och ekonomiska kraftgang.

  Gillad av 12 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Boten för detta elände: Den andel av bruttolönen = arbetsgivarens lönekostnad som kallas arbetsgivaravgift och som kom till för att finansiera arbetskraftens försörjning vid sjukfrånvaro, ledighet och efter pension, skall istället fylla på individuella trygghetskonton som man får knapra på vid frånvaro från jobbet och när man tröttnar för gott.

  Man sparar då in hela kontrollapparaten eftersom omotiverad ledighet inte kostar något för andra än en själv. – De som jobbat med kontroll innan frigörs då för annan verksamhet, vilket bör kompensera för att löntagare kanske vill ta mera ledigt när de slipper motivera sin frånvaro.

  Tar pengarna slut på ens trygghetskonto, är man inte i sämre läge än den hemlöse som ju också skall leva. – Garanterad regnskyddad sovplats, bra sovsäck och matkuponger bör vara alla förunnat och kanske lite till.

  Gilla

 3. Jari Norvanto skriver:

  Mycket intressant läsning. Mainstreammedierna erbjuder aldrig sådan komprimerad och lärorik läsning, istället ”nöje” och kulturmarxistisk, ”liberal” propaganda – förströelse och förstörelse.

  Gillad av 8 personer

 4. Eva Danielsson skriver:

  Tack för en tydlig beskrivning av hur lätt man förstör en från början god idé när inget hindrar att man börjar betrakta skattebetalarnas samtliga inkomster som statens pengar. Där statens makt ökar direkt och parallellt med ett ökat skattetryck och fler välfärdssystem och bidragsmottagare. När ingen konstitution eller skattesystem hindrar statens makt att växa som en malign tumör som ger metastaser överallt i samhällskroppen. Döden för arbetsmoral och för motståndet mot att utnyttja bidrag och för att fuska blir resultatet. De som skulle kunna försöka bota det sjuka systemet, dvs politikerväldet, förlorar makt om de lyckas med det, så i stället göder de välfärdscancern med fler förmåner och myndigheter och verk. Kostnaderna landar på skattebetalarna förstås och ska administreras av konkursmässiga kommuner och landsting – där massinvandringspolitiken gör bl a socialbidragen till ekonomiska slukhål – medan regeringen slår sig för bröstet med ”fina” siffror vad gäller statsfinanserna. De största förlorarna är förstås de verkligt långtidssjuka och handikappade som inte kan hålla sig framme och förse sig i bidragsfestandet och rofferiet. De största vinnarna är som vanligt skrupelfria maktlystna politiker och de som har sin försörjning inom det välfärdsindustriella komplexet, med mer eller mindre nödvändiga resp onödiga yrken.

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Hur kan det vara en bra idé om den är så lätt att förstöra? Hur föreställer du dig att man kan införa ett socialistiskt system utan att det av socialismens inneboende dynamik drivs till sin socialistiska spets?

   Gillad av 3 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Eva o Fredrik,
   Peter Dalle i Lorry hade många goda idéer, men han stupade oftast på första frågan från Claes Månsson eller allra senast på 3:e. Och så blev det inget med den goda idén. Problemet med ”Det välfärdsindustriella komplexet”, eller ett av dom, är de inte har en Claes Månsson. Eller ens funderar på att skaffa sig en sådan ”kvalitetskontroll”.
   F.ö alltid intressant att studera system/organisationer, andra än offentliga system, med herrelöst kapital, t.ex. en svensk storbank i blåsväder just nu, och hur de relaterar sig till d:o med tydlig ägarstruktur, t.ex. en dansk bank som varit i blåsväder ett tag.

   Gillad av 2 personer

   • Åse skriver:

    Nyhetsbyrån Bloomberg kallar nu svenska kronan för världens sämsta valuta (bland de mer ekonomiskt betydelsefulla ländernas valutor), och det konstateras också att svensk exportindustri inte längre gynnas särskilt mycket av kronan, eftersom så många underleverantörer numera hittas utomlands.

    Säg något positivt om Sveriges utveckling…

    Gillad av 8 personer

 5. lenam skriver:

  I kulturen har också ingått att man får inte misstänka att någon ljuger. Det är fult och elakt. I lagen står att det ska finnas objektiva fynd som stärker sjukdom. Det blir svårt vid psykiska sjukdomar som också är den kategori som ökar mest. Hela sjukförsäkringssystemet bygger på att det inte är alltför många som luras. Befolkningens moral har stor betydelse för systemets hållbarhet.

  Gillad av 1 person

 6. Jan Andersson skriver:

  Jag var ensamföretagare och blev sjukskriven i två veckor efter en operation, Det tog tre månader innan jag kunde jobba igen. Av Försäkringskassan fick jag 8000 kr och en utskällning för att jag inte kunde tala om vad jag hade i lön.

  Gillad av 6 personer

  • Linden skriver:

   Jag har varit egen företagare sedan 70 talet och har kan man uttrycka det varit min egen försäkringskassa.
   Har ett stort värde att sköta sig själv. Och slippa byråkraterna.
   Skattmasen däremot har jag inte klarat mig ifrån. Har stor respekt för deras makt och ambitiösa nit.

   De nyanlända verkar det däremot inte vara så noga med, de kan trixa med flera identitet. Och ibland undrar man om de överhuvudtaget blir kontrollerade.

   Gillad av 1 person

 7. Aha skriver:

  En i sammanhanget mycket komplicerande faktor är att man, vänsterfalangen, ansett att kontroller är integritetskränkande. Sannolikt har det alltid funnits en majoritet för motsatsen, har man rent mjöl i påsen har man inget att frukta är nog den allmänna inställningen. Bristen på kontroll är ett exempel på inriktning som inte står i samklang med folkviljan, liksom massinvandringen, liksom rättsväsendets domar, liksom könsupplösningen. Listan kan nog göras lång och innehåller samhällsavgörande faktorer såsom massinvandringen där man konsekvent har agerat mot en majoritet av folkviljan.
  Detta har varit möjligt p.g.a en stödjande media, inte minst public service.

  Åter till problemet med bristande kontroll och den i artikeln nämnda LSS-reformen som svämmat över alla bräddar. Orättfärdigt utnyttjande passerar utan åtgärder. Man kan prata om tjänstemannaansvar men politikerna verkar inte vara beredda att införa (verkningsfulla) kontroller. Kanske det är av integritetsskäl, kanske vill man inte att folks verkliga fuskbenägenhet ska komma till allmänhetens kännedom, kanske skulle det innebära att särskilda grupper skulle pekas ut som storfuskare. Det senare är alltid känsligt och är ett slag i solarplexus när det gäller det mångkulturella lyckosamhället som etablissemanget satsat så mycket på.

  Välfärdskorruptionen i Sverige är omfattande – vi är nog värst av alla länder.

  Gillad av 7 personer

 8. Vaknauppnu skriver:

  ”Integritets kränkande kontroller” Då kanske dessa kontrollanter liksom en del lärare som försöker skapa ordning i skolans kaos höra och bli hotade med; ”att jag skall döda dig och hela din familj”
  Vänstern älskar denna import som inte vill dom eller det svenska folket något gott. Och säger att ”de skall ta ditt jävla land ifrån dig! ” Lyssnade ni på radion igår om hur lärarna har det ,så förstår ni att nu går det fort! Vem förvånas av att sjuktalen ökar eller att lärarbristen är skriande. Man tillåter ju att fullständigt omöjliga personer får finnas inom system som förut fungerat hyffsat. De är överallt och sabbar goda strukturer överallt! DE är trojaner!

  Gillad av 5 personer

 9. uppstigersolen skriver:

  Jag minns när jag gjorde lumpen 65 – 66. Inte visste jag att man skulle anmäla till Försäkringskassan att jag nu skulle bli utan lön. Så jag fick betala avgiften till kassan under 1966. Surt. Men jag blev påmind och anmälde under året. Sen glömde jag att anmäla att jag börjat arbeta igen. Så när jag fick halsfluss så fick jag nån slags minimiersättning. Surt. Dock när jag låg där med över 40 graders feber så kommer det två kontrollanter och ringer på. Så kontrollen av om man var sjuk funkade.

  Gilla

 10. Aurora skriver:

  ’God kultur’ är ju åndå avskaffad av maktetablissemanget; oavsett om den finns i sig själv eller måste odlas. Man ska TRO på vad bidragssökanden,-krävanden uppger. TRO, på vilka vansinnigheter som helst, är verkligen vår nya svenska (pk)-religion.

  Gillad av 2 personer

 11. Något tynar bort skriver:

  Med ökad industrialisering började en större avfolkning av landsbygden. Skogs- och jordbruket rationaliserades. Det tog fart i början på 50- och 60-talet. Och fortsatte en bit in på 70-talet. Runt de större städerna växte nya förorter upp. Även nya och större myndigheter behövde arbetskraft. I och med detta minskade även den sociala kontrollen och rum för anonymitet växte till. Tidigare var fattighus och nödhjälp, starkt kopplat till ett socialt utanförskap. Ingen ville närma sig gränsen för social devalvering och stigmatisering. Den sociala kontrollen och bristen på anonymitet fungerade tidigare som en starkt återhållande kraft. Även om misslyckandet av olika bidragssystem föreligger, så utgör samhällsförändringen i sig en motor för bidragsutnyttjande. Skammen från förr kan ingen längre läsa av. Samtidigt har nya generationer vuxit upp med helt nya uppväxtvillor. Till det måste läggas den förödande anonymitet och främlingsskap som följt med det stora migrationskollektivet. Kulturer och människor från främmande länder kan inte förväntas ha någon kännedom om gammelsvenskars tidigare uppväxtvillkor. Detta har spätt ut den samhällsmoral som förr fångades i orden – ”ingen skall ligga andra till last”. I nya Sverige finns inte längre det kitt kvar som höll ihop både nationen och framförallt lokalsamhället. Tvivlar starkt på att någon större ödmjukhet i dag hindrar både yngre svenskar och migranter att ta emot kommunala och statliga bidrag. Möjligheten att gå tillbaka till en tidigare regionalisering med en inbyggd social kontroll har redan passerats. Den äldre svenska kulturen kommer inte åter. Delvis på grund av kapitalets och arbetskraftens ökade rörlighet och den omfattande strukturrationaliseringen av företagsvärlden. Så har Sverige också aktivt valt att inte skilja på människor, oavsett härkomst och uppväxtmiljö. De kulturella skillnaderna har man medvetet gjort sig blind för. I denna mer nya kultursyn ställs stora delar av egna traditioner och egen kultur på ett stickspår. Där vi viker undan, tar andra över. Politisk korrekthet har kommit med ett pris. Det är kulturella förluster av det slaget vi nu får skörda. Bidragens teknikaliteter utgör därvid endast en mindre delmängd. Och fortsätter utspädning av ett personligt ansvarstagande än mer – som tycks vara faller – så får vi nog se fram mot än större problem inom bidragssystemen. Redan nu ser vi hur organiserad kriminalitet letar sig djupt ned i systemens artärer. Och tappad dem på resurser. Också det en följd av en större öppenhet för migration, nu med kluster av annan etnicitet än den svenska, insprängda som öar i en försvagad och dåligt sammanhållen svenskhet.

  Gillad av 2 personer

 12. matts ekman skriver:

  Tack för välskriven text. Intressant att få lära mer om bakgrunden till eländet.
  Bristen på kontrollsystem i ofantliga sektorn är ett av de verkligt stora problemen vi har. Lustigt nog talar våra politiker aldrig om saken, även när det varit skarpa utlåtanden från RRV m fl. Man bara duckar. Återigen är det avskaffandet av tjänstemannaansvaret som har stor del i detta. Jag rekommenderar läsning av http://www.sloso.se, slöseriombudsmannen. Exemplen är många – arbetsförmedlingen är bara ett, men det finns nya exempel där man betalat ut heltidslön fastän jobbet var halvtid etc etc. Inga skattehöjningar bör få komma på tal innan man visar att man kan ha kontroll över utgifterna!!!!!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.