Plan B

Patrik Engellau

Jag värnar om välutbildade människor eftersom det i allmänhet är jag som i egenskap av skattebetalare har finansierat deras meritlista. Jag vill inte att min investering ska gå om intet till följd exempelvis av naturkatastrofer eller bara av ren oförsiktighet.

En av Sveriges mest välutvecklade kunskapsindustrier består av alla dem som forskar om klimatet. Här är Sverige, tror jag, närapå världsledande. I varje fall var det svenska forskare som lade branschens grunder. Den svenske forskaren Bert Bolin var den förste ordföranden, under åren 1988 till 1997, i FNs klimatpanel IPCC som är branschens centralorgan (eller kanske bara dess forskningsutskott om man definierar branschen lite bredare och tar med sådana som Greta Thunberg och miljöminister Isabella Löwin och företag som inställsamt påstår sig vara klimatsmarta för att tjäna lite mer).

Jag fruktar att klimatforskare lever farligt. Det är inte alls omöjligt att temperaturerna börjar gå ned som de gjorde under perioden 1940 till 1970. För klimatforskarna vore detta just en naturkatastrof. Om de inte lyckades skrämma folk med avkylning i stället för uppvärmning skulle nog de för forskningen och för forskarnas överlevnad så viktiga statliga anslagstilldelningarna ganska snart torka in. Det är detta jag oroar mig för ty i så fall skulle ju min investering i deras avancerade utbildning vara helt förfelad. Därför har jag utarbetat en Plan B att iscensätta vid en sådan tragisk händelse.

Min ambition har varit att försöka hitta ett forskningsområde som är viktigt men framför allt så likt klimatforskningen att forskarna ska kunna klara omställningen med ett minimum av stress och friktion. Jag anser att jag har funnit ett sådant forskningsfält. Det handlar om att forska fram det rätta svaret på frågan ”Finns Gud?” och därmed sammanhängande följdfrågor.

Att frågan är viktig är uppenbart. Om Gud finns och är beredd att gripa in till mänsklighetens fromma är det naturligtvis vansinnigt att satsa på socialpolitik i stället för att bygga katedraler för att göra honom vänligt stämd och benägen att hjälpa till att tillrättalägga de drabbades öde. Här råder nästan total brist på vederhäftig kunskap. Till exempel har vi ju egentligen ingen aning om vilket koppling som råder mellan orsak och verkan, det vill säga mellan människornas beteende och Guds utslag (om han nu alltså finns, vilket är oklart).

Det är sådant som gör klimatforskarna så idealiskt lämpade för vetenskapliga undersökningar om Guds existens och avsikter. Deras hela uppgift går ut på att utreda den eventuella kopplingen mellan orsaker och verkningar och att konstruera hypoteser om hur saker och ting eventuellt hänger ihop, till exempel om kornas pruttande leder till att isbjörnarna dör ut eller om jag kan skjuta på jordens värmedöd två dagar genom att ta tåget i stället för bilen när jag nästa gång reser till Örebro.

Min idé är att Sverige återigen ska ta en ledarposition i en fråga som på lite sikt har goda utsikter att bli FNs mest framskjutna. Jag kan själv tänka mig att som Bert Bolin bli den förste ledaren för ett internationellt vetenskapligt organ som utvecklar de grundläggande teorierna i frågan och som därigenom, genom att agera som förebild, kan styra alla verksamheter hos alla motsvarande forskningsinstitutioner i hela världen som naturligtvis också skulle bli oroade av en global avkylning och därför frenetiskt leta efter ett värdigt substitut för sitt engagemang.

Du kanske inte fattar djupet hos min plan. Du kanske tror att det där med Gud redan är avklarat och att det är bevisat att Gud ej hör bön och därför, vad människorna anbelangar, kan avfärdas vare sig han, ungefär som jultomten och närområdespolisen, finns eller inte. Men så är det inte ty det enda vi vet med säkerhet är att Gud inte reagerade särskilt starkt på de incitament mänskligheten genom århundradena tidigare prövat, det vill säga böner, offer av getter och får, katedralbyggen och mord på hedningar och sådant där. Men världen har gått framåt. Tekniken framsteg har landat oss i en helt annan värld. Här är möjligheterna oändliga. Kan Gud mobiliseras till mänsklighetens fromma med artificiell intelligens? Får Gud plats i en app? Kan man ladda ned Honom till sin egen mobil och är det i så fall mer effektivt än att ha Honom i molnet?

Herregud, säger jag bara, möjligheterna är just gränslösa. Här behövs mer forskning och jag är stolt över att ha finansierat och glatt fortsätter att finansiera den nödvändiga personalen.