Myten om den amerikanska meritokratin

Tanken att USA är en meritokrati, där eliten har förtjänat sina höga positioner eftersom de är bättre, starkare och smartare än resten av befolkningen är en myt, skriver den amerikanska journalisten och författaren Barbara Boland i American Conservative. Landet styrsav en liten och privilegierad elit utan förankring hos folket, menar hon. Hon jämför USA med en oligarki och menar att det är dags att agera mot samhällsinstitutionernas falska löften.