Gästskribent Lennart Waara: Arbetsförmedlingen får äntligen kraftfulla budgetrestriktioner

Arbetsmarknadsverket (AMV) var en svensk statlig myndighet som lades ner 1 januari 2008. Verket omfattade Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och de tjugo numera nedlagda länsarbetsnämnderna. Verkets uppgifter togs 1 januari 2008 över av den då nybildade myndigheten Arbetsförmedlingen.

Den socialdemokratiska jättekonstruktionen Arbetsmarknadsverket/Arbetsförmedlingen (AMV/AF) monteras nu äntligen ner som ett resultat av riksdagens beslut i december 2018 på basis av ett budgetförslag från M/KD. Kontor läggs ner och personal sägs upp. Kostnaderna för oss skattebetalare blir lägre.

AMV/AF är en ekonomisk katastrof som aldrig på allvar utmanats eller utvärderats. Till miljardkostnader har en mycket liten andel arbetssökande erhållit osubventionerat arbete via AMV/AF. Av de 1,5 miljoner som fick nytt jobb 2018 fick 1,5 procent det genom kontakt med Arbetsförmedlingens personal, se Sveriges Radio.

De över åren samlade utgifterna över statsbudgeten till AMV/AF handlar om hundratals miljarder. Ingen har haft en total kontroll över de svarta budgethål som AMV/AF utgjort och utgör. Inte ens Riksrevisionsverket / Riksrevisionen har rått /rår på kolossen AMV/AF.

Under åren 1980 – 1986 arbetade jag som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket, RRV. Skjutjärnsjournalisten Åke Ortmark önskade i början av 1980-talet intervjua RRV om det som då hette Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Generaldirektören på RRV var den dynamiska, intelligenta och orädda G. Rune Berggren. G. Rune Berggren överlät – av då outgrundliga skäl – till mig att ta intervjun med Åke Ortmark. Redan då var AMS en budget- och personalmässig koloss som inte ens RRV kunde kontrollera fullt ut. AMS kunde en vinter erhålla tilläggsanslag på ett par miljarder, i dagens penningvärde det tiodubbla. AMS var redan då budgetmässigt ett svart hål sett från RRV:s horisont. AMS effektivitet kunde endast med stora svårigheter granskas.

I den långa intervjun med Åke Ortmark använde jag liknelsen med en bläckfisk. AMS var en bläckfisk och för varje arm som vi på RRV kunde granska utifrån ekonomi och effektivitet och därmed hugga av växte en ny okontrollerad arm ut. Åke Ortmark antecknade ord för ord.

Åke Ortmark publicerade sedan intervjun i DN under rubriken ”RRV liknar AMS vid en bläckfisk”. Intervjun föranledde ett jävla liv. Varenda tidning i Sverige hade en ledare om att RRV liknade AMS vid en bläckfisk. Jag har fortfarande en decimetertjock bunt med ledarklipp i mina arkiv. Generaldirektören för AMS Allan Larsson – senare socialdemokratisk finansminister – blev vansinnig. GD G. Rune Berggren blev uppringd och utskälld men försvarade mig både utåt mot AMS och departement och inåt i RRV mot dem som ville ha mitt huvud på ett fat. Jag hade ju agerat på GD Berggrens uppdrag! Rädd var han inte. Inte jag heller.

Denna historia förklarar min djupa tillfredställelse över att AF 35 år senare utsätts för kraftfulla budgetrestriktioner och ändrar inriktning och uppdrag. Nästa koloss att granska är Migrationsverkets hantering av skattemedel och verkets effektivitet.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com 

21 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Waara: Arbetsförmedlingen får äntligen kraftfulla budgetrestriktioner

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Glöm inte att avrusta även SIDA som bara bör få behålla katastrofbiståndet. Plus ett hundratal myndigheter till som skattebetalarna lätt kan undvara och som mest jobbar för att hjälpa politikerna att uppfostra medborgarna.

  Gillad av 12 personer

  • Elof H skriver:

   SIDA kan läggas ner helt. Bistånd bör vara en helt privat företeelse. Perverst att med hot om våld dra in skattepengar för att sedan skänka bort för att politikerna skall kunna känna sig goda. Tycker folk att de har pengar över som de vill skänka bort så ska de självklart få bestämma själva till vad och hur mycket.

   Gillad av 4 personer

 2. Vaknauppnu skriver:

  Storartat! Migrationsverkets granskning och nedläggning är något man längtar efter! Fortsätt sedan med Jurissidan Allt måste göras om, för allt har de lyckats förstöra. Inget som helst förtroende finns kvar för systemet. Det är satt ur spel att fungera som tänkt!

  Gillad av 11 personer

 3. gmiksche skriver:

  Lovely. Allan Larsson, ja. Lever han fortfarande? Ju, enligt Wikipedia, ett avslappnat pensionärsliv med lite lokala uppdrag här och var.

  Efter att ”ha haft ett flertal internationella uppdrag, bland annat som rådgivare åt ILO, medlem av FN-chefen Kofi Annans expertpanel om arbetsmarknaden för ungdomar, 2001-2003, ledamot av OECD:s rundabordsgrupp för hållbar utveckling. Han har varit en av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosos personliga rådgivare i klimat- och energifrågor 2007-2008. Han har också varit medlem i en FN-kommission, ”Legal empowerment of the poor” under ledning av Madeleine Albright och Hernando de Soto. Han utsågs 2016 till rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i dennes arbete på att skapa en European Pillar of Social Rights, ett arbete som ledde fram till en överenskommelse mellan EU:s alla medlemsländer vid ett toppmöte i Göteborg i november 2017.” D v s generöst spritt ut sin enastående kompetens här och var och sett till att vi ”funnits med”.

  Haft ett gott liv och i all välmening – förutsätter jag – bidragit med sitt strå i PK-stacken till det rådande tillståndet.

  Gillad av 7 personer

  • BjörnS skriver:

   Det är fantastiskt vilka fina uppdrag någon kan få bara man först når en viss nivå. Allt tal om ett glastak är kanske sant, men det finns också ett glasgolv: när du väl nått ovanför din kompetensgräns kan du aldrig bli förpassad till ett sämre jobb, oavsett hur gravt du än missköter det – fråga t.ex Ygeman och GD Ågren…

   Gillad av 3 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är precis ingen brist på saneringskandidater i den förvuxna svenska förvaltningen. Samtidigt borde man återinför principen att anställa ledningspersonal( GD och liknande) efter kompetens och inte efter könstillhörighet eller partibok. Med ett mindre fint språk heter sådant korruption. Det är det mest effektiva sättet att bryta ned en välfungerande nation.

  Gillad av 8 personer

 5. Östrahult skriver:

  Jo AMS har ju varit en av bastionerna i sosse-Sverige vid sidan av konsumentverk, socialstyrelse, bostadsförmedling etc. Enda skälet till att AMS upphör är SD/m budgeten som får ses som ett olycksfall i arbetet. Får JÖKen hålla på ett tag till så har vi nog tillbaka AMS och mycket annat för att hålla folk i schack.

  Min prognos är dock att hela sossebastionen är i fritt fall. Och den viktigaste orsaken till detta är att väljarna så småningom reagerar på ett samhälle med en uppsättning hårda regler för urbefolkningen samtidigt som inga krav ställs på invällarna. Så småningom hjälper det inte att komma dragande med grupp mot grupp, lika värde, FN-konventioner hit och dit. Den skatterevolt som så småningom uppstår kommer att krossa sossebyråkratin.

  Gillad av 1 person

 6. Elof H skriver:

  AF, SIDA och Migrationsverket är verksamheter som kostar sammanlagt över 200 miljarder per år men som i princip helt kan läggas ner helt. Polisen kan ta över de små delar av Migrationsverkets verksamheter som ett normalt land behöver. Resten kan tas bort helt. 40.000 kr i skattesänkning per förvärvsarbetande.

  Gillad av 7 personer

 7. Thor skriver:

  Inte en chans att ett par miljarder på 80-talet skulle motsvara det 10-dubbla idag. Snarare 3-4 gånger beroende av när på 80-talet. Illa nog förstås.

  Gilla

 8. Inte illa minsann skriver:

  AFs skada är långt större än den som bara den direkta kostnaden indikerar. Hur många drömmar har krossats, hur många dugliga unga män och kvinnor har sugits in i denna deprimerande värld av sosseri och fått sin skapar och dådkraft krossad? Man lurades att tro att det var genom AF framtiden fanns, om man så satt där med 4.6 i snitt från gymnasiet och fick höra att lagerarbete var vad som fanns, om något, eller som färdig fysiker att inget jobb fanns alls (jag fann jobb på en färgfabrik via vänner). Skadan som institutioner som AF åsamkat svenskarna är ofantlig, lägg ner skiten omedelbart.

  Gillad av 1 person

 9. Yvonne Rosenthal skriver:

  Vid samma tidpunkt, tidigt 80-tal, fick jag i egenskap av psykolog och kvalitativ undersökare, att djupintervjua arbetssökande för att kartlägga behov och ta reda på när de var ” nöjda ” med arbetsförmedlingarnas insatser. Uppdragsgivare var Ragnar Thoursie, poet & ” byråkrat” vid AMS.
  Intervjuade allt och alla som kåkfarare, snickare, ekonomer och de som omskolades till ” respiratorskötare”. Våndades över undersökningens resultat och hur jag skulle presentera det. Först mjukstart med : De som behöver arbetsförmedlingen är de arbetslösa utan kontakter. Akademiker har inte så stor hjälp av arbetsförmedlingen. Detta fick jag stryka med motiveringen: ” Arbetsförmedlingen är ingen klassförmedling”. Så det riktigt pinsamma: ” Arbetssökande är nöjda då de har fått ett jobb”. Tystnad. Nytt möte med GD och Ragnar Thoursie som inleder mötet med att säga ” Vi får aldrig glömma att de arbetslösa vill ha ett jobb.” Fick tala inför Nordens alla arbetsmarknadsministrar i Köpenhamn, det blev en liten bok.

  Nästa år, strax innan jul, en annan avdelning en trappa ner: Man ville beställa en undersökning . Kartlägga de arbetssökandes behov och ta reda på när de var nöjda. Jag hänvisade till det arbete som nyligen avslutats. Nix. Gissa varför man skulle beställa !

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Sverige i ett nötskal. Nötterna fanns redan på 80-talet. Men sedan dess har skörden ökat för varje år. Parallellt med medvetandet om klimatförändringarna som uppenbarligen varit positiva för nötodlingen.

   Gillad av 1 person

 10. styggestig skriver:

  Det finns en fortsättning på historien. G Rune Berggren fick på senhösten 1986 veta att han inte fick förlängt förordnande som generaldirektör för riksrevisionsverket efter den ”incident” som Lennart Waara beskriver. Det var första gången i svensk statsförvaltnings historia som en sittande generaldirektör som ville fortsätta inte fick det.
  Den var hygglige och sympatiske Bo Holmberg, som fick hålla i yxan, men det var nog Olof Palme själv som fattade beslutet att byta generaldirektör för riksrevisionsverket. Bo Holmberg var att betrakta som en amatör när det gällde rikspolitik och statsförvaltningen. Hans politiska meritlista innehöll att han hade varit landstingspolitiker i Härnösand, när Olof Palme utsåg honom till civilminister med uppdraget att ”avbyråkratisera” statsförvaltningen. Olof Palme trodde genom utnämningen av Bo Holmberg att han lyckats avväpna den växande kritiken mot statens inflytande och onödigt krångel på 80-talet.

  Gillad av 3 personer

 11. Stig Palm skriver:

  Minns ett kalas med närvarande chefen för Älvsborgs Län och AMS när en kvinna frågade vad AMS stod för? Jag som inte kände till att AMS chef satt intill mig svarade; AMS är en förkortning för Aldrig Mera Svett. En viss tystnad uppstod runt bordet. Till min munterhet måste tilläggas.

  Gillad av 1 person

 12. Solvig Hugosdotter skriver:

  Ekonomisk historia, ja, då ligger en granskning av Migrationsverket bra till. En sämre skött myndighet kan knappast finnas, befolkad av inkompetenta asylaktivister och ett stort slukhål av skattepengar. En myndighet som starkt bidragit till att Sverige är ett otryggt land att leva i. Lägg ner verket.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.