Vad är det för fel på finansbranschen?

Lars Hässler

För drygt tio år sedan, 2006, skrev jag en Brännpunktsartikel i SvD  där jag funderade över vad som var fel i vårt marknadsekonomiska system. Framförallt vände jag mig mot bonuskulturen. Två år senare, 2008, kom den amerikanska finanskraschen med följder över hela världen . Denna berodde dels på politiska beslut, dels på omoraliskt, eventuellt kriminellt, beteende av finansbranschen. Inga av de ledande internationella finansmännen (eller advokat- eller revisionsbyråer eller ratinginstitut) åtalades eller dömdes (förutom på Island). Däremot fick nästan alla Wall Street-banker i USA miljardböter (utan att erkänna någon skuld) för sina inblandningar i finanskraschen. Toppdirektörerna däremot kom undan med sina obscena bonusar.

Man hade hoppats att finansbranschen därefter lärt av sina fel och missbedömningar. Så blev dock inte fallet. Genom de så kallade Panama- och Paradisläckorna har det uppdagats att flera internationella banker medverkat till skattefusk och pengatvätt i stor skala. Nordea har vid ett flertal tillfällen prickats och fått miljonböter av Finansinspektionen. Dessutom har det framkommit att Finansinspektionen ett flertal gånger hållit storbankerna ”under armarna”, trots starka protester hos de egna utredarna (som i protest sagt upp sig).

En annan bankskandal uppdagades i höstas. Nästan alla stora banker i Europa (även SEB) och USA, såsom JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Société Générale, Commerzbank, Macquarie, Hypovereinsbank (HVB), Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays samt BNP Paribas har pekats ut som delaktiga i de påstådda skattebedrägerierna. Bankerna har deltagit i så kallade cum-cum och cum-ex upplägg som av vissa skattemyndigheter anses vara Europas största skattesvindel. Hundratals miljarder kronor lär ha undanhållits statskassorna i flera europeiska länder under åren 2005 – 2011.

Nyligen har Den Danske Bank avslöjats med att tvätta hundratals miljoner ryska rubel via sin baltiska filial, något som banken sedan flera år av interna visselblåsare blivit upplyst om, men valt att förbise. Strax efter var det Swedbanks tur och häromdagen även Nordea igen. Ofattbart många miljarder lär ha ”tvättats” genom dessa banker, ofta från Ryssland via Baltikum och de svenska storbankernas filialer där, till olika skatteparadis. Det anmärkningsvärda är att trots de olika ländernas finansinspektioner och bankernas egna kontrollfunktioner har det varit tidningar och tv-bolag som avslöjat oegentligheterna.

Vad är drivkraften i alla dessa krascher och bedrägerier hos finansaktörerna? Den brittiske forskaren David Wootton – professor i historia vid Yorks universitet – undersöker i sin nya bok Power, pleasure and profit vad vår uppfattning om lycka är. Dygd, skam, ära och skuld har ersatts av jakten på pengar och framgång. Lyckan är inte stilla kontemplation i en klosterträdgård, utan att jaga framgång så att man blir rikare, mäktigare och får större tillgång till njutningar än andra. En tysk visselblåsare i cum-cum-härvan medgav nyligen i SvT dokumentären ”Männen som plundrade Europa” hur han blev fartblind och från sitt kontorsfönster högt upp tittade ner på människorna och ansåg dessa som ”losers”.

Med andra ord är drivkraften girighet. ”Greed is good” sa huvudrollsinnehavaren Gordon Getty i Oliver Stones film Wall Street 1987. I uppföljaren Wall Street, Money never sleeps 2010 sade Gordon Getty ”Greed is legal” med tanke på att inga finansaktörer straffades. Tyvärr speglar delvis dessa två filmer verkligheten i finansbranschen.

Om girighet är drivkraften så är bonusen verktyget. En gång i tiden, om en bank (eller företag) gick bra, utbetalades en belöning, en bonus. Bonusarnas storlek idag är ibland så gigantiska att många finansaktörer, som ovan beskrivits, är villiga att förbise regel- och skattebrott och ibland begå kriminella handlingar.

Finansbranschens aktörer har alltid framställt sig som smarta och briljanta och har tillskansat sig de högsta lönerna och bonusarna. Systemet var, och är, uppbyggt så att det i princip bara finns en uppsida men ingen nedsida om man spekulerar med olika derivat. Tar man stora risker och utfallet blir positivt så blir bonusarna enorma, går spekulationen dåligt förlorar andra, ofta skattebetalarna. Det innebär att man privatiserat vinsterna och socialiserat förlusterna.

Att vissa skrupellösa finansaktörer, som orsakat turbulens i det finansiella systemet, ska kunna fortsätta att ta ut skyhöga bonusar är problematiskt. Det är nämligen bonussystemet som är problemet (inte höga löner). Det är viktigt att återställa förtroendet för det marknadsekonomiska systemet.

43 reaktioner på ”Vad är det för fel på finansbranschen?

 1. Östrahult skriver:

  Som jag ser det är läget särskilt illa i Sverige eftersom sossarna avtvingat folk deras sparande och satt statliga fonder mellan spararna och finansbranschen. Gissa vilka som profiterar på det!

  Gillad av 4 personer

 2. Elof H skriver:

  Dessutom kan man med finansiella instrument göra ett upplägg där man går plus 9 år av 10 men sedan förlorar stort 1 år av 10. De ”briljanta” finansmännen plockar ut bonus år efter år och säger tack och hej när förlusten smäller till. De har inte presterat ett dugg men blir ändå rejält belönade för det.

  Gillad av 4 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Det viktiga är att vi kommer till insikten att det är liberalismen, den rena och ideologiska liberalismen i sig, som yttrar sig pa detta sätt — eller tvärt om, att liberalismen är den systematiska rationaliseringen av dessa högst mänskliga impulser. Enkannerligen baseras liberalismen pa den psykologiska mekanismen survivorship bias, överlevartendens. Man ser bara de som har överlevt vissa prövningar och gör ingen nettokalkyl över alla som har försökt, en kalkyl som räknar in alla förluster och misslyckanden som samma verksamhet i vid mening har förorsakat. De som star pa toppen har bara haft tur.

  Här beskrivs överlevartendensen nästan parodiskt övertydligt: ”En tysk visselblåsare i cum-cum-härvan medgav nyligen i SvT dokumentären ‘Männen som plundrade Europa’ hur han blev fartblind och från sitt kontorsfönster högt upp tittade ner på människorna och ansåg dessa som ‘losers’.” Egentligen borde en sadan som denna bankman mycket väl veta att manga av hans kolleger och kolleger in spe missat nagon fint och förlorat allt, för sig och för banken. Nassim Taleb kallar detta Bob Rubin-handel. Man samlar mattliga vinster under lang tid och när man till slut förorsakar förluster som överstiger summan av alla mattliga vinster skyller man den pa yttre faktorer och menar att man är ”bekräftad” som ”vinnare” av alla de mattliga vinsterna, trots att nettot var negativt!

  http://nassimtaleb.org/tag/bob-rubin-trade/

  Detta är liberalismens kärna. Vi kommer aldrig att komma till rätta med detta beteende utan att fullkomligt avfärda liberalismen som sadan, i dess helhet och totalitet.

  Gillad av 6 personer

  • Christer L skriver:

   Med andra ord: de som valt rätt i det fria valet ser inte till alla de som valt fel och misslyckats, ser bara sin framgång. De utgår från sin framgång att alla kan göra så. Det är egoistiskt antiergodicitistiskt.

   Gillad av 2 personer

 4. Magnus Rosensparr skriver:

  Finansbranschen är ett vedervärdigt kriminellt träsk, men det är inte branschens fel eftersom den verksamheten kan frodas fritt. Det som det är fel på är alla världens korrupta regeringar och etablissemang, som i Sveriges fall dessutom är inkompetent och saknar all form av dådkraft.

  Gillad av 6 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   Och den kan frodas fritt för att regeringar i vissa avseenden är lite efter, när det gäller finansinstituten (glöm inte försäkringsbolagen), och i vissa avseenden lite före (när det gäller privatpersonerna).
   1. WASA, fd försäkringsbolag runt millenieskiftet hade typ samma styrelse i sakbolaget och livbolaget. Sakbolaget var konkursmässigt. Livbolaget hade MYCKET pengar från privata pensionsförsäkringar. Då bestämde sakbolagets styrelse att det var en bra affär för livbolaget att köpa aktier i sakbolaget. För 700MSEK. Aktier som då enligt DI var värda ca ”2SEK”.
   MED Finansinspektionens goda minne. Kan ju ha varit att ”det kan aldrig förbjudas att göra dåliga affärer”.
   2. Vi kommer alla ihåg Skandias bonusprogram ”Wealthbuilder”, också runt millenieskiftet, som gav en av cheferna i USA ca 500MSEK. Efter den goda cigarren valde Skandia att för en hemlig summa pengar i ett hemligt antal år sälja sin förvaltning av sin kunders pensionsförsäkringar till en norsk förvaltare. Vinsten för pensionsspararna, typ bättre förvaltning, torde ha varit 0. Det framkom senare att beloppet var ca 13MDR SEK. Antalet förvaltningsår ungefär lika många.
   3. K-O Feldt såg till att som finansminister konfiskera 15% av alla privata pensioner som fanns i Sverige 1989.
   4. Sedan införde man retroaktivt förmögenhetsskatt på privat pensionssparande.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Dels är det ett rent strukturellt problem eftersom banksystemet är uppbyggt utifrån privatägda centralbanker som ger bankerna alldeles för mycket makt.

   Dels är det också ett problem på ett annat plan. Jag har själv bevittnat fenomenet på mycket nära håll så jag vet vad jag talar om.

   ”Pojkarna” som leker i de här branscherna har som huvudmål att tjäna mer än alla andra. Tyvärr har samma sjuka drabbat duktiga vd:ar i industrin.

   De är tävlingsmänniskor och lever i sin egen lilla bubbla och ser ingenting utanför den.Deras perspektiv blir helt perversa.

   Gilla

 5. Glatt sjungande danske mand, med skägg på släp på flod mellan bank av sand, paddlar båt i hinduers land, rökande där han fattas tand, ej äta behöver han, snart hindu med endast duk om mandom fram, lång som fan skriver:

  Här talar du delvis i nattmössan, det finns nu relativt strikta regler för hur stora bonusar som kan betalas ut, därför så har man istället helt sonika höjt lönerna. För de på toppen så var bonusen ändå närmast garanterad. Så de höga kompensationerna är till dels problemet men i vilket stort företag betalas det inte ut höga löner? Problemet ligger delvis annorstädes, det är urgammalt, kan man komma undan med något, och är girig, så gör man det. De som stiger högst i företag är ytterst sällan de med högst moral utan de med en kombination av politiska talanger men framför allt, de drivs av att ha mer, de spelar ett spel där spelet är att ha mest. Dessa styr företagen och om lagar och straff inte är utformade så att de åker dit, varför då inte ta vad man kan? Det är ju inte olagligt.

  Så det stora problemet är dels att en viss typ av människor styr bankerna, men det är närmast en naturlag och kan inte göras om på, precis som de värsta lismande hycklande parasiterna dras till politiken, naturlagar alltså, och dels den stora komplexiteten, dels tekniskt, dels juridiskt. Finansbranschen i USA hade inte kunnat ske utan många med doktorsgrad som byggde systemen som räknade ut att det nästan inte fanns någon risk. Skattefifflet och pengatvätten kan inte ske utan all komplex skattelagstiftning.

  Så problemet är komplexitet som nu myndigheterna gör än värre, svaret på finanskrisen är ännu fler komplexa regler, så komplexa att det så klart, som vanligt, blir närmast omöjligt att finna någon på toppen skyldig. Fast det allra största problemet det är ju att man helt enkelt inte vill straffa de skyldiga, i USA så är ju FED ägt av bankerna och ordföranden kommer nästan alltid från Goldman Sachs. Lösningen tror jag hade varit ganska enkel, man behöver någorlunda robusta enkla lagar och gör det på toppen personligen skyldiga och dömer till långa fängelsestraff. Se bara på dessa sidor, hur många år i fängelse fick Rune Barneús? Därutöver så måste man låta bankerna gå omkull, återigen så har de mera komplexa reglerna motsatt effekt, eftersom bankerna idag måste vara gigantiska för att ens kunna förhålla sig till regelverket och än mer så om de skall implementera det. Så svaret är:

  Enklare regler
  Hårdare straff
  Mindre banker
  Låta bankerna gå omkull

  En stor komplikation dock är attt inte alla världens länder spelar efter samma regler, världens största banker är idag kinesiska, och är del av den kinesiska staten och därmed en del av den kinesiska krigsmakten, så de största bankerna i väst fyller ju till dels samma funktion. Nej, den som fick shapa surfbrädor.

  Gillad av 4 personer

 6. Skägg på släp skriver:

  För övrigt, hur lätt tror ni det är att i pk-Sverige kontrollera alla de miljontals överföringar av några tusen där och några tusen där som idag sker till Syrien och Somalia och liknande? Inte så lätt gissar jag, nästa skandal kanske? Eller kanske bäst att låta hunden ligga begravd. Jag menar kan SIDA ge miljontals skattekronor till despoter som köper vapen och villor i Genève, varför skall inte en somalier kunna ge sina intjänade korvören till Al-Shabab?

  Gillad av 4 personer

 7. Dandersan skriver:

  Kraschen i USA var delvis fixad genom subprimelånen som gav fattiga chansen att köpa bostäder med lån med en ränta som steg efter hand.(Clinton?)
  Funkade hur bra som helst i en marknad där bostadens värde ökade.
  Det gick åt skogen när värdeökningen gick över i sjunkande huspriser.
  I USA kan man då lämna hus och skuld-vilket gav effekter.
  Bankernas utlåningsiver var väl också lite väl stor.
  Generöst om det lyckades!

  Gilla

 8. Göran Holmström skriver:

  Kort motfråga. Vad är det som är rätt med finansbranschen?
  Bonde gör saker, smed gör saker, läkare lagar folk, kock lagar mat
  och så vidare. Men att skyffla pengar från ett konto till ett annat skapar absolut ingenting av värde, men det är lukrativt.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Finansbranschen är mångfasetterad och är nog både närande och tärande, även om den kanske har slagsida åt tärande. Det är t ex angeläget att hjälpa folk med att fördela sparandet till produktiva investeringar, samtidigt som spararna ges låg risk och till så låg kostnad som möjligt för investerarna.

   Branschen hjälper oss att fördela sparande och konsumtion över tiden. Tyvärr ger detta upphov till ohemula ersättningar, då de enorma flöden som skapas genererar fantasisummor, även om t ex 0,6% i avgift kan låta lite.

   Gillad av 1 person

 9. Skägg skriver:

  Det måste dock sägas i allt klagande på bankerna att ”skyffla pengar” är en nödvändig förutsättning för en dynamisk kapitalistisk ekonomi, det finns inga perfekta system och att tänka bort banksystemet är som att tänka bort elektricitet. Man kunde överleva men man var fattig. Mycket av vårt välstånd beror av bankerna, gilla det eller ej.

  Gillad av 2 personer

  • Lars Thylen skriver:

   Men det måste väl inte vara ett gudagivet tillstånd att detta ”skyfflande” skall var förgyllt med enorma ersättningar, antingen det går bra eller dåligt och med i många fall banala arbetsuppgifter eller? . En av Bengt Ericsons böcker som jag nämnde har ett intressant resonemang här.

   Gilla

   • Skägg skriver:

    Så är det väl men när man börjar pilla i detaljerna där så är det inte så lätt. Jag tror det bästa är om banker helt enkelt får gå omkull och de ansvariga straffas och får näringsförbud i branschen.

    Hedgefondsmäklare tjänar ofta mycket mer men hotar sällan hela det finansiella systemet.

    Gillad av 1 person

 10. Lars Thylen skriver:

  Glad att se ett inlägg om det som jag uppfattar som ett av våra största problem, kanske det allra största: makt (pengar, politisk) och korruption i en oskön blandning inom bl a finansvärlden.
  Jag har svårt att se hur man skall kunna komma till rätta med denna röta , då aktörerna knappast vill såga av den gren de sitter på .

  Hade en gång iden att förstatliga alla banker i x år för att röka ut den korrupta bonuskulturen. Men, orealistiskt: det kräver internationellt samarbete av unikt slag, och det blir svårt. Vi skall kanske inte, som en miljöpartist nyligen, kräva global diktatur, där var det dock frågan om klimatet, som kanske dessutom är en icke fråga.

  Det också värt att notera att i t ex Sverige och USA har kvoten mellan en VD lön och en lön till en kvlificerad ingenjör ökat med minst en faktor tio över åren ( har inte mer exakta data, men de finns naturligtvis). Kanske inte lika utmanande som bonusar, men inte bra , ity:

  Varför i all världen utbilda sig till krävande yrken som lärare, läkare, ingenjör etc, dvs de som behövs i ett samhälle när man genom att studera juridik och ekonomi i lämpliga proportioner och bygga upp likaledes lämpliga kontaktnät kan bli just absurt rik, utan egna samhällsrelvanta insatser?
  DET är väl samhällsomstörtande om något !

  Kanske detta blir ”Der Untergang des Abendlandes ”( och inte bara dess nedgång…..), fortfarande aktuell bok av Oswald Spengler, utgiven 1918
  Se vidare Wolfgang Streeck, ”Den demokratiska kapitalismens nederlag” som jag tycker är onödigt negativ i sin syn på att demokrati och kapitalism skulle vara oförenliga. Se http://antisystemiskdebatt.blogspot.com/2012/12/demokrati-och-kapitalism-ar-oforenliga.html

  SÅLUNDA: Ju mera finansvärlden och dess avarter debatteras, deso bättre, den här sektorn av
  samhället har kommit undan för lindrigt, av skäl som man, om man är konspiratoriskt lagd, anar .
  PS Bengt Ericson har skrivit bra böcker om relaterade frågor

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det eviga problemet med valuta är var ny valuta skall komma in i systemet. Med guldmyntfoten eller systemet med jättestora stenar eller snäckskal fran havets botten var det, liksom nu med kryptovalutor, den som gjorde sig mödan att hämta upp valutan som fick den. Det systemet har fungerat ganska bra mycket länge. I fiat-systemet är det annorlunda. Sedan 1971 (?) är det bankerna som far den nya valuta allteftersom den behövs och kanske lite till. Om man förstatligar dessa banker blir det bara ännu värre, da far denna art av korruption dessutom statlig bekräftelse och beskydd.

   Gillad av 3 personer

 11. phnordin skriver:

  Efter finanskrisen 2008 var i stort sett hela det europeiska banksystemet bankrutt. De s.k stresstester av banker som utfördes då och senare visade på ganska katastrofala resultat. Den ekonomiska politiken i de flesta europeiska regeringar har sedan dess siktat på att återställa bankernas eget kapital och soliditet vilket konkret innebär att man ofta ser genom fingrarna när det gäller penningtvätt och andra mer eller mindre etiskt acceptabla metoder.

  Gillad av 1 person

 12. Lasse Forss skriver:

  Det finns ett ordspråk som säger: En snaps är lagom, två är för mycket men tre är för lite.
  Detta skulle kunna travesteras till: En miljon är lagom, fem är för mycket men tio miljoner är alldeles för lite.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.