Gästskribent Benjamin Dhover: Draksådd

Det är lätt att skaka på huvudet och göra sig lustig över ”genusvetenskapen”. En annan, mer avvägd reaktion är att tillstå att det som benämndes kvinnokampen var en viktig del av förra århundradets utveckling, men att de orättvisor som fanns nu i allt väsentligt är avskaffat. Vilket styrks av internationella undersökningar där Skandinavien konsekvent hamnar i topp.

Ändå har genus blivit ett starkt växande ämne inom högre utbildning under senare år. Redan 2015 överträffade antalet genusstudenter (2270) antalet polisstudenter (1450). Genustramset sträcker även in sina tentakler i övrig utbildning, men än så länge har det inte lyckats nullifiera allt vad riktiga kunskaper heter.

Så vad händer när alla dessa tusentals nybakade och rosenkindade genusvetare kommer ut på arbetsmarknaden? Enligt Lunds universitet är det rena smörgåsbordet av jobb att välja på:

* Jämställdhetsarbete inom förvaltningar, organisationer och företag
* Arbete med utvärderingar och samhällsplanering ur ett genusperspektiv
* Biståndsarbete
* Informationsarbete
* Samhälls- och kulturjournalistik
* CSR – Corporate Social Responsibility

Spännande och trendriktigt så det förslår. Samtliga jobb har även den gemensamma nämnaren att de producerar noll och intet av värde för den absoluta majoriteten privata arbetsgivare. De kan inte slå i spik, de kan inte dra ut tänder, och de kan inte laga mat. Deras enda egentliga färdighet är att hitta nya ”orättvisor” och indignerat säga åt andra vad de ska göra, vilket sällan efterfrågas på Nisses Rörmokeri eller Lisas Konditori.

De allra flesta genusvetare är och kommer alltså att förbli helt beroende av skattepengar i direkt eller indirekt form. Detta var inga större problem i början när varenda småkommun hoppade på den nya trenden. De med riktigt flyt kunde glida in på lika ansvarsbefriade som lönsamma nisch-poster i storföretag, varandes symbolisk tribut och alibi för eventuella framtida feministdrev. De första kullarna genusvetare var alltså lite som de första guldgrävarna i Kalifornien i mitten på 1800-talet; det var nästan svårt att undgå att nå åtminstone halvhyfsad framgång.

Men idag då, när all den lågt hängande frukten är plockad? Det är här genusvetenskap slutar vara ett udda men i huvudsak harmlöst slöseri. Som en krigiskt expansiv nation kontinuerligt måste hitta nya stammar och byar att erövra för att undvika kollaps, så måste genusvetare hela tiden hitta nya orättvisor. Skulle genusvetarna lyckas i sitt värv att helt eliminera alla verkliga eller inbillade skillnader mellan könen bleve de ju alla arbetslösa.

Redan nu ser vi hur horden måste sträcka sig efter allt tunnare halmstrån. I takt med att fler och fler årskullar går ut kommer konkurrensen att hårdna, vilket lär skruva upp tonläget ytterligare. Vi kommer alltså snart att ha tiotusentals sysslolösa människor vars enda yrkeskunskap, vars enda funktion överhuvud taget, är att piska fram motsättningar där de egentligen inte finns.

Förhoppningsvis kommer ett antal av de övertaliga genusvetarna att hitta på något annat när de inser att marknaden är mer än mättad. Jag har en bekant med doktorshatt i marinbiologi som säljer värmepumpar, så steget mellan genusvetare och slakteriarbetare eller servitris är inte större än att det går att överbrygga. Men om så bara hälften står fast vid genustramset har vi ändå en stor grupp som alla försöker hitta försörjning genom att skrika högst och bli mest indignerade under de kommande 40 åren.

Ingen vet hur Sverige kommer att se ut om 40 år. Det vi kan vara överens om är att landet står inför många och svåra prövningar. Om det svenska samhället ska överleva i något som påminner om nuvarande form så krävs sammanhållning, tillit och viss uppoffring. Genusvetarna är att betrakta som PK-sektens prästerskap med diametralt motsatt målsättning: Söndra och härska, slå i kilar av misstanke mellan olika samhällsgrupper, och kräv allt utan någon som helst personlig uppoffring.

Själv betraktar jag därför varje nyutexaminerad genusvetare som en torped mot det sunda samhällets fundament. Delar du min uppfattning, ta näven ur fickan och ifrågasätt högljutt varför i h-e vi bränner skattepengar på något som endast förgiftar samhällsklimatet i årtionden framöver. Men du måste tala högt, annars överröstas du bara av desperata genusvetare.

Benjamin Dhover jobbar inom finans och vill gärna fortsätta med det, så han heter egentligen något annat. Han oroas dock av utvecklingen i västvärlden och får allt svårare att hålla truten, inte bara för egen skull utan mest för barn och framtida barnbarn.

49 reaktioner på ”Gästskribent Benjamin Dhover: Draksådd

 1. Pelle skriver:

  Bra, Benjamin! Genusvetarna är sannerligen fientliga torpeder som inget hellre vill än att rasera alla fungerande samhällen. Vi ska inte ha dem bland oss. De ska förpassas till samma brinnande plats som IS-honorna. Bort, väck!

  Gillad av 6 personer

 2. Tritonen skriver:

  ”Skulle genusvetarna lyckas i sitt värv att helt eliminera alla verkliga eller inbillade skillnader mellan könen bleve de ju alla arbetslösa.”
  Något liknande drabbade ”Myten” Ullenhag, när han föreslog att man skulle rensa ut begreppen ”ras” och ”rasism”, eftersom raser inte finns. Vad han inte hade räknat med var reaktionen från alla antirasister, som såg sin luckrativa verksamhet hotad. Detta felsteg får han nu begrunda som ambassadör i exil.

  Gillad av 9 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Han blev verkligen inte arbetslös!
   Nu sitter han som Sveriges ambassadör i Amman, Jordanien och utfärdar mängder av visa för inträde i den humanitära stormakten Sverige.
   Visum som ger fullt tillträde till vår skattefinasierade välfärdsstat.

   Gillad av 4 personer

  • Gyllenkam skriver:

   Vad kallar man dig? Som psykologen vid antagningen till stridsflygskolan sade till mig, det finns ett namn för sådant.

   Gilla

 3. Eva Danielsson skriver:

  Genustrams är trams förstås, men därför inte harmlöst. Bra att lyfta fram hur det här tramset kan skapa motsättningar och förgifta samhällsklimatet och rasera tilliten mellan människor. Förutom det huvudlösa slöseriet med pengar till högskolor och offentligsektorn kring detta.
  Dessutom är det skadligt på ett känsomässigt individuellt plan med förvirrandet kring biologisk könstillhörighet och könsidentitet. Vuxna har inte rätt att belasta barn med de här ämnena över huvud taget, varjen generellt eller riktat mot ett enskilt barn, innan förpuberteten då det möjligen kan vara relevant med viss allmänbildning i temat. Små barns anatomiska könstillhörighet ska bara bejakas och bekräftas liksom deras utforskande av hur könsroller ser ut i det samhälle de lever i. Ingen klåfingrig styrning av barns lek. Tillhandahåll varierade lekmöjligheter och låt barn agera och reagera utifrån sig själva. Vuxna ska bara styra upp ordning och samarbete och hjälpa försiktiga barn att våga delta. Vuxna har aldrig rätt att förvirra om hur verkligheten ser ut. De barn som senare som ungdomar kommer att ha problem kring sin könstillhörighet och/eller sexuella läggning ska få stöd och den hjälp de behöver då. Om och när den dagen kommer. Dagens tema på DGS att slå hål på mytbildningar är klart behövlig. Tyvärr.

  Gillad av 8 personer

 4. Laggar skriver:

  De arbetsuppgifter som genusvetarna föresätter sig att ha måste de själva hitta på. Det är på något sätt konstlat. Jämför man med en annan kategori t.ex. arbetarskyddet, så här finns ett utpräglat arbetsfält inom den industriella verksamheten. Det är väl något liknande som genus skall arbeta med, men som på något sätt inte blir lika konkret. Snarare kunde man säga att genus blir det nya prästerskapet, arbetar med lika imaginära frågor som kanske endast utövarna kan njuta av, medan församlingen inte tar det så allvarligt. På samma sätt som påvar och kardinaler vill bestämma över människornas tankar och underliv kommer genus att vilja vara den tankepolis som de själva finner nödvändig med all den kontroll de vill utöva på församlingen.

  Gillad av 3 personer

 5. Aurora skriver:

  I Sverige har vi inte arbetsbrist utan arbetskraftsbrist. Det saknas personer med rätt utbildning och kompetens som atbetsgivare är i behov av. Nej, det är inte roligt eller ’självförverkligande’ att kavla upp ärmarna och jobba. Alla vill bara prata. Studioprata, politikprata, genusprata, jämställdhetsprata, hbtq-prata, migrationsprata, klimatprata, relations (Big Brother, Paradis Hotel) prata, instagramprata. Skolan utbildar pratare istället för kunskapsbärare. Pratet betalar sig också; en tid. När ’tiden’ är över kommer prislappen.

  Gillad av 8 personer

 6. Bo Svensson skriver:

  Den rätta ordningen består i skattebetalarens direkta makt över resursernas fördelning över skattefinansierade ändamål. – Då skulle den relevanta folkviljan förverkligas även i undervisningssektorn.

  Skattemedel till denna sektor får man lämpligtvis del av i takt med att man tillgodogör sig sådant som skattebetalarna bedömer som viktigt att kunna och veta.

  Vad mycket grämelse och förbittring man skulle slippa då. – Och alla hälsoproblem som detta orsakar.

  Gillad av 2 personer

 7. Anders skriver:

  Är Benjanin Dhover samma person som den Ben Dover som brukar kommentera på Lars wilderängs/Cornucopias blogg? Jag tycker f.ö. att pseudonymen ”Bend Over” (och ta den där bak?) är lite väl oseriös förett forum som DGS.

  Gillad av 1 person

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Det är för att det tidigare i Sverige kallades kvinnoforskning, och sedermera queerteori. En rak översättning av ‘gender studies’ blir ju ‘köns-studier’ vilket kanske är tekniskt korrekt men lätt leder tanken snett…

   Benjamin Dhover för övrigt, är det månne samme person som kommentatorn ”Ben Dover” på bloggen Cornucopia? I så fall kan man hoppas på fler läsvärda inlägg.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gilla

 8. Jari Norvanto skriver:

  Ben Dhover i finansbranschen verkar ännu inte redo att lägga ifrån sig personan. Almost there…Men ack vad den liberala kostymen är trång, kvävande.

  Gillad av 1 person

 9. bjornwiklund skriver:

  Spot on. En verksamhet en yrkesgrupp som inte skapats av behov typ rören läcker eller att man behöver en tårta till sin födelsedag. Två saker som få klarar bättre eller lika bra själva jmf med en hantverkare som mha learning curve förfinat sitt geni och sitt hantverk samt skaffat kunder på en öppen marknad med konkurrens. I stället har ”några” hittat på verksamheter som för dem ”känns bra” i stället för att göra något.
  Förr hade vi ett försvar som i dagens penningvärde hade en budget på 150 miljarder nu är det i bästa fall 1/3 av detta. Och dessutom så har antalet volontärer, ideellt arbetande eller lågt avlönade, försvunnit och alla avlönas med marknadsmässiga löner så ”vad får vi för pengarna” idag är en berättigad fråga och med detta sagt lägger jag allt ansvar på politiker och tyckare och inte något alls på skickliga yrkesmän i försvaret.
  Som av en händelse läste jag att ett JAS-plan kostar 1 miljard. Vet inte exakt om drift och underhåll ingår osv MEN whatever…..
  Vi gör lite enkel matte:
  300 miljarder plus 65 miljarder årligen blir 365 miljarder…..
  Vad är det som har en uppskattad kostnad årligen på 300 miljarder, uhtt att undanträngningar sänker den pekuniära kostnaden… undanträngningar kan ju flytta pengar mellan alla konton/budgetposter…..
  vad som kostar 65 miljarder vet vi det är nämligen MV´s budget…..

  Bottom line 365 miljarder årligen skulle ge oss ett JAS-plan om dagen persistent…..

  Detta med genus och orättvisor mellan kön, och numer även andra orättvisor, vad är det ultimativa?
  Skall det inte finnas några orättvisor då man jämför Kalle med Lisa eller skall det bottom line vara rättvisa i en familj, i en skolklass, i en skola,osv.osv. faktiskt verkar inte genusvetenskapen kommit fram till ens en början till ett mått och målvärde som fungerar…… som att köra sin vagn på tomgång inne på tomten dag och natt….. utan att ens kunna åka och tanka…..

  Gillad av 3 personer

 10. Göran Holmström skriver:

  Bend Over har en rejäl poäng här, dags att ta näven ur fickan och börja bråka tillbaka. Men frågan är hur? Att mejla opinionsbildare eller media samt våra styrande ger precis noll, dom är redan klara med hur verkligheten ska formas.
  Jag ser ingen enkel lösning på vansinnet som svept in i landet, och så länge pengarna räcker till nya ”Dumheter” så lär det fortgå.

  Gillad av 2 personer

 11. Hosianna skriver:

  Sorgligt, Benjamin, att genusvetare, som torde vara extra intresserade av könstillhörighet, verkar ha särskilt svårt att veta vilket genus både de själva och omgivningen tillhör…

  … men vi andra, vuxna män och kvinnor, som är mer naturligt sexfixerade, borde ju kunna tituleras ”genastvetare” istället… undrar om det finns en marknad för den genren?

  Gillad av 6 personer

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  Att det i dag finns 2270 genusstudenter och att dagens skribent anser att han måste uttala sig anonymt säger något om samhällsklimatet. Han slipper i alla fall att få hot- och hatmail som en del av oss andra. Jag har blivit allt från Earth criminal, gubbjävel och en Dr Hide för att bara nämna några stycken. Säkert känns det bättre av vara som lilla Greta som alla älskar. Med ärkebiskopens hjälp får hon en fin plats i himmelen medan vi andra besvärliga typer säkert blir plågade i helvetet. I Sverige som är ett civiliserat land behandlas vi inte som i IS-staten utan får vänta ut resten av livet hemma ungefär som Galilei. Inget kommer att fattas oss. Så länge vi håller käften förstås.

  Gillad av 12 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Har detta hänt efter Din intervju i Expressen?
   Tidigare var det väl inte så många som kände till Dig förutom vi som förutom MSM också läser alternativmedia.
   Ack ja! Det goda hatet. Jag undrar om #jagärhär och MSM kommer att reagera över den goda tonen?

   Gillad av 1 person

 13. DANSKE MAND, NU AV BERG FÅTT NOG MINSANN, VILL SE HAVET, INTE BARA LAND, JAKARS LUNGOR STARKA SOM FAN, TRIVS BÄST BLAND BERG OCH SNÖ OCH YETIMADAM, SÄLJER UNDER GRÅT OCH GNISSEL AV TAND, MOT ALLT RÖKVERK FRÅN DURBARS MARKNADS SAND skriver:

  Missar du inte det jag missade när jag valde en karriär inom de hårda vetenskaperna och senare som du? Det finns ju nämligen ett stort arbetsområde dit alla dessa människor kommer att söka sig medan hederligt folk gör riktigt arbete och tar hand om sin familj, nämligen politiken. Inget har ändrats, det är precis samma hatiska vänstermänniskor som inte kan acceptera världen som den är, och absolut inte sin egen ondska, utan måste projicera den på allt som är bra. De har ju hållt på åtminstone sen 60-talet och infiltrerat all politk, all media, och all administration, kort sagt alla ställen där man kan påverka samhället politiskt. Det är samma hatare, nytt mode bara, genus.

  Så medan hederligt folk knegar var för sig så organiserar sig dessa vidriga myrmänniskor och är sedan reda att ta över stafettpinnen från det nuvarande kadret av hatare inom etablissemanget. De indoktrinerar och organiserar sig och förstör allt som är bra, vad är det med oss på dissidentsidan som gör att vi inte vill vara aktivister? Nå, SD och AFS finns, så där kan man åtminstone lägga sin röst, och jag tar av hatten för alla som organiserar sig.

  Gillad av 11 personer

 14. Östrahult skriver:

  Jag har två iakttagelser som jag vill förmedla.

  Den första handlar om att det är förbluffande med vilken konsekvens som genusköret har införts i offentlig sektor och byråkrati. Genus har rullat in som en stridsvagn och finna överallt. T ex i en statlig utredning på 500 sidor så blir det ett antal sidor om kvinnor och män och det finns inte en lägesrapport inom byråkratin som saknar genusperspektivet.

  Den andra iakttagelsen är att man kan fråga om det moraliska i att lura ungdomar att satsa på meningslös utbildning. Detta är något som ständigt upprepas, på min tid var det ämnen som sociologi och kultur som hade samma situation. Vilka var de som drabbades mest av detta? Jo det var i första hand ungdomar från familjer utan utbildningstradition. De mera smarta valde teknisk högskola, handels etc.

  Gillad av 6 personer

 15. Gyllenkam skriver:

  Jag tycker mig ana att många verkar ta dessa företeelser från vänster på allvar, genus, identitetspolitik, klimathot, mångkultur etc men de är ju bara delar av en arsenal för att få makt. Man kan inte få makt i kraft av verkligheten, alla vet att att hög skatt kväver all ekonomisk aktivitet, att en stor stat med nödvändighet blir sitt eget syfte och måste växa, att politiker inget kan och bara vill ha makt, att det är just i väst som kvinnor blivit jämställda, att islam är ett hot mot väst, att den västliga kulturen är bäst, eller att vädret faktiskt är precis som det alltid varit. Detta är själva poängen, man ändrar själva spelet och får det att handla om lojalitet med trossatserna, klimat, allas lika värde, det är ingen skillnad på män och kvinnor, ju galnare propositionen är desto mera effektiv för att skaka folk i deras grundvalar, inget är då mera effektivt än att få folk att tro på rena galenskaper, det är rakt ur 1984, ju tokigare saker man ställer upp på, nu senast att vi måste ta hand om IS-terrorister, ju mera effektivt är det för att göra folk till viljelösa hjon. Så genus är som företeelse irrelevant, det är bara ett sätt att flytta diskussionen från fakta och logik till tro, lojalitet och fanatism. Så låt oss inte förlora oss i en diskussion om detta ”genus”, det hade lika gärna kunnat vara potatisars rätt till själsliv.

  Gillad av 11 personer

  • A skriver:

   Bra Gyllenkam, det är detta jag menar med att de försöker leda runt oss som boskap. Dessa utövar makt genom att flytta på varandra. Precis samma, fast vänstern gör det mentalt. Motståndaren ska alltid ha fel i alla lägen. En intressant grej, jämför med trafiken. Där saknas i princip det politiskt korrekta. Ingen pk så långt ögat når på skattemyndigheten heller. Dessa ska ju fungera… 🙂

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

 16. Hans Jensevik skriver:

  De har ju hur mycket jobb som helst ute i våra utanförskapsområden bland muslimerna? Är de inte där och jobbar? I Uppsala har man snöat in totalt på detta. Lyssna, om ni orkar. Där får invånarna ”likställdhetsnytta” för skattepengarna för flera hundra miljoner, men det framgår inte vart?

  Gillad av 2 personer

 17. Anders skriver:

  Lägg ned universiteten. De går inte att reformera. De utbildningar för vilka det finns efterfrågan kommer att kunna ges på annat sätt. Civilingenjörsutbildningar av industrin, läkarutbildning av patientorganisationer osv.

  Gillad av 4 personer

  • educaremm skriver:

   Denna video är en aning absurd, eller märklig. Detta därför att flickan, eller denna unga kvinna talar i egen person?

   – I AM sorry…..? (Vaddå? – JAG är ledsen? Vad har denna UNGA och blonda kvinna över huvud taget att göra med en snart sekellång feminism- , sexism- och dekadens-propaganda?)

   – WE lied to you….? (Vaddå? – VI – , ljög för er? Vilka – VI – talar hon om? Vilka – VI – , menar hon sig tillhöra? Vilka – VI – som varande skyldiga, eller ansvariga, för en ljugande och en insiktslös och en felaktig feminist-propaganda?)

   (Alltså: Detta är MYCKET märkliga formuleringar från en ung och därmed vad gäller feminist-propaganda, högst troligen mycket o-ansvarig och o-skyldig person? …)

   (Läs mer….https://educaremm.wordpress.com/ )

   Gilla

 18. Niklas R skriver:

  Vi kan exportera dem. Med var 10e utlänning som vi skickar hem skickar vi med en genustorped som kan utbilda det misogyna landet som utlänningarna kom ifrån hur det ska bli rättvist.

  Gillad av 1 person

 19. Cassandra skriver:

  Benjamin,

  Thank you indeed for an excellent contribution to DGS. I value the contributions to this site, but most of them suffers from being excessively focused on yesterday’s /today’s problems. I miss articles that deal with long term implicationsi of today’s open door policies. Your article filled part of that gap. But much more remains.

  Cassandra

  Gilla

 20. Gulag skriver:

  Svenskarna är inga européer i egentlig mening utan något helt annorlunda-enligt en olycklig svensk kung – senare avsatt-ett besynnerligt ”östasiatiskt” folk.De förstår sig ej på yttrandefrihet och absolut ej på tankefrihet.Svenskarna är i grund och botten ett folk med en tydlig totalitär,fascistisk ådra.Ronald Reagan lär ha sagt:”If Fascism ever comes to the US it will come in the form of liberalism”.Parafraserat till svenska förhållanden:Om Fascismen kommer till Sverige kommer den i form av genusvetenskap.Svenskarna vill ha något handfast enkelt-gärna formelartat -att tro på.Lutherdomen är en sådan enkel formelartad tro:Sola fide.Sola Scriptura.Tror Du är Du frälst.Lätt som en plätt.Marxismen som länge var statsreligion i Sverige är också enkelt formelartad i sin svenska tappning.Problemet var dock att folk kunde ta den på allvar vilket innebar ett livsfarligt hot mot den helt korrumperade svenska överheten där den sitter i sina styrelserum och i sina slott och herresäten.Marxismen har därför nu ersatts på bred front av statsfeminismen som också är enkelt formelartad och ger både vägledning för den vilsne och inte minst även många försörjningsmöjligheter framförallt för lindrigt begåvade , lata och bekväma överklasskvinnor och överklassflickor-pappas duktiga flickor- som gärna vill bli försörjda av skattebetalarna bara genom att sitta på sin bak och prata och bli intervjuade i den polska statens radio- och tv-utsändningar på svenska.

  Gilla

  • Kamrat Malenkov skriver:

   Fascismen i dess mest påtagliga form finns redan sedan mycket lång tid stabilt etablerad i de politiska styrmekanismerna i både Sverige och USA,De statsbärande politiska partierna i både Sverige och USA är alla genuint fascistiska.Vad kamrat Gulag nog menar är att fascismen från en tid till annan måste uppdateras för att försäkra sig im total kontroll över statsmakten och de sk massorna.Statsfeminismen med sin ideologi ”genusvetenskapen” är sådana genuina uppdateringar som måste genomföras av den politiska eliten för att ytterligare stärka dess kontroll över massorna och beröva dem möjligheter till politiskt inflytande.Statsfeminismen och dess ideologi genusvetenskapen är i Sverige fascistiska arbetsredskap och instrument,

   Gilla

   • Beria har blivit ny folkkommissarie med ansvar för migrationen I EUSSR. skriver:

    Statsfeminismens ideologi genusvetenskapen passar som hand i handske då det gäller EU-banditernas Kalergi-plan som på sikt syftar till de europeiska nationalstaternas och de europeiska folkens förintande.Genom att störa ut de normala könsidentiterna skapar man inte bara neurotiska individer och upplösta familjer utan även-och det är det mest viktiga-sjunkande födelsetal och minskade fertilitet i de vita europeiska populationerna.Det är just så ”de” arbetar-”paneuropéerna”.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.