Gästskribent Rolf Oward: Har jordens undergång skjutits upp?

Vi som följer klimatdebatten blev smått förvånade för några dagar sedan när SvD den 23 februari publicerade en artikel skriven av agronom Johan Rockström, mannen som PK-medierna kallar klimatexpert, där han frankt och mycket oväntat säger att domedagsprofeterna har fel om klimatet. Vad har hänt? Rockström har ju varit en av de värsta hotarna om den kommande – av koldioxid – orsakade undergången. Vad har fått honom att ändra uppfattning?

Lite bakgrund: Det är en intressant resa som klimatdebatten gjort. På 1970-talet var den etablerade tron att vi gick mot kallare tider. Man varnade till och med för att en smärre istid var i antågande. Men mätningar i verkligheten visade inga tecken på nedkylning. Jaha. Då bytte man spår och de senaste 25 – 30 åren har, som bekant, hoten om en förödande global uppvärmning duggat tätt. Inte heller där har mätningar kunnat visa på någon påtaglig uppvärmning. Istället har man – FN:s klimatpanel (IPCC) – bytt spår igen och ersatt uppvärmningen med det neutrala och helt intetsägande uttrycket ”klimatförändringar”.

En sak som dessa hot och varningar – oavsett kyla eller värme – har gemensamt är att vi inte har så mycket tid på oss för olika typer av ”omställningar”. Det vanliga intervallet är tio år. När så en tioårsperiod passerat utan att något hänt, är det dags för en ny period … och så mal maskineriet på med ytterligare tioårsintervall.

Det föregivna koldioxidhotet används som verktyg för att skrämma och hota människor att ändra beteende och livsstil. Här finns det ingen gräns för påhittigheten, från olika former av koldioxidskatter till drömmar om ett överstatligt och totalitärt Pangea styrt av en världsregering.

Åter till Rockström: Det som hänt är uppenbarligen att han stegvis anpassar och tonar ned sin skrämselpropaganda i hopp om att det inte ska märkas hur fel ute han varit. Tvärsäkerheten från förr är borta och han uttalar sig mer försiktigt. Sakligt sett är det givetvis bra att realism numera tillåts. Men med tanke på hans position kan han inte fjärma sig alltför mycket från det alarmistiska budskapet, för då får han det svårt med sina allierade i klimathotsindustrin.

Några vetenskapligt hållbara belägg för även nedtonad klimathotspropaganda finns inte. Det är bara i vissa datorsimuleringar som hoten realiseras. I verkligheten gör de det inte. I datormodellernas värld går det att laborera med exempelvis enorma höjningar av havsytan, helt bortsmälta Arktis- och Antarktisisar och rena fantasier som att USA (och Europa) skulle täckas av vatten. Till det kommer modellernas extrema temperaturhöjningar på – i vissa fall – över fem grader.

Vi som inte lever i datormodellernas värld utan i verkligheten noterar att temperaturen gått upp runt en grad sedan 1880-talet och stått still (eller rent av sjunkit något) under de senaste 20 åren. Men det är i sig så korta perioder att det är tveksamt om det ska kallas klimat. Det är snarare väder. Sett över längre tidsperioder är det helt normala temperaturförändringar.

När det gäller havsytan fortsätter den årligen att stiga runt 2 mm. Inget märkligt, inget onormalt. Historiskt typisk höjning. Och de landbaserade isarna vid Arktis och Antarktis har en stabil tjocklek på 1 – 3 km. Även där är det som vanligt.

Sedan lever Rockström kvar i drömvärlden när han använder hitta-på-begrepp som tipping points. Det är uttryck skapade av klimathotsindustrin för att skrämma upp folk och påskynda omställningen ”innan det är för sent” eller ”snart finns det ingen återvändo”.

Troligen blir det så att vi framgent kommer att få se Rockström ta tillbaka eller åtminstone omformulera vissa av sina tidigare så tvärsäkra uttalanden. Han har ju varit väl så domedagsorienterad som de personer han kritiserar i artikeln, men hans kritik kan faktiskt vara ett sätt för honom att distansera sig från de värsta avarterna och sålunda framstå som mer balanserad.

Om Rockström menar allvar vore ett ytterst välkommet nästa steg att han accepterar att delta i en saklig, lugn och faktatung klimatdebatt. Hittills har han vägrat, liksom andra klimathotare och skrämselpredikanter som Anders Wijkman och f d meteorolog Pär Holmgren. Till exempel vore säkerligen havsforskare Nils-Axel Mörner intresserad av att prata havsnivåer med Rockström.

Visst, jag förstår att Rockström ändrar sig, om än bara lite – när verkligheten knackar på är det inte lätt att vara kvar i klimatmodellernas värld.

Rolf Oward är copywriter och översättare som kört egen låda i över 30 år. Arbetat en hel del i Kista, till och med startat företag där. Formellt: fil kand, fil lic, DIHR. Hyfsad i spjut (61.14). Mer och mer förvånad och irriterad över hur Sverige styrs och hur PK-tänkandet fått in sina tentakler i stort sett överallt.