Bittes notiser: Rubin Report om den själviska dygden

Är själviskhet en dygd? Och om den är det – hur är det då med osjälviskheten?

Det var ämnet för dagen i The Rubin Report den 27 februari. David Rubin, debattör som identifierar sig som klassiskt liberal och programledare för The Rubin Report, gästades av filosoferna Onkar Ghate och Tara Smith. De är båda objektivister inspirerade av den rysk-amerikanska filosofen Ayn Rand.

I programmet klargör Ghate och Smith varför de anser att en av de viktigaste förutsättningarna för att nå lycka och framgång är just modet att sätta sitt eget välbefinnande först. Samtidigt förklarar de också varför osjälviska handlingar upphöjts till normen för hur dygd ska se ut. I grund och botten handlar det om religionens framträdande roll, och framför allt den kristna, menar Smith. Med Jesu offer på korset, och en Gud som belönar dem som tjänar, är det inte så underligt, säger hon, men poängterar att det är långtifrån säkert att osjälviska handlingar leder till ett gott resultat.

Programmet finns att se i sin helhet här: