Gästskribent Maciej Dobrzynski: Maktens retorik i Löfvens Sverige och i det kommunistiska Polen

Stefan Löfven upprepar gång på gång att det bara är han och socialdemokraterna som kan garantera välfärdens försatta existens i Sverige. Oppositionen i Sverige påstår att den står bakom den svenska modellen i lika hög grad. Det kan behövas små justeringar men aldrig att oppositionen skulle avskaffa välfärden.

De polska kommunistledarna upprepade gång på gång att det bara var de själva och kommunistpartiet som kunde garantera fred och välstånd för polackerna. Den underjordiska oppositionen hävdade att kommunisterna lurade medborgarna och att något välstånd skulle aldrig skapas så länge kommunisterna hade makten.

Maktens retorik i båda fallen är identisk: ”om ni inte ställer er bakom oss så väntar er bara elände, fattigdom, krig och fascism”.

Oppositionens retorik är däremot hel annorlunda. I Sverige ifrågasätter knappast någon välfärden. I Polen bekämpade oppositionen socialism.

Den uppmärksamme läsaren kan nu opponera sig mot jämförelsen: ”välfärd i Sverige är väl inte samma sak som socialism i Polen”. Både jag och nej!

Socialismen påtvingades Polen av de sovjetiska trupperna som marscherade över landet på väg mot Berlin 1945. Kommunisterna tillskansade sig monopol över allt ekonomiskt och samhällsliv.

Det svenska demokratiska statsskicket har utvecklats oavbrutet under de senaste 100 åren. Utan krig, naturkatastrofer, revolutioner eller statskupper. Sverige slapp både första andra världskrigets fasor och kunde istället ägna sig åt att bygga sitt välstånd. Åren 1940-1976 valde det svenska folket helt frivilligt socialdemokratiska regeringar. Först Pär Albin Hanssons, sedan Tage Erlanders regeringar omdanade ett jordbruksland till ett modernt demokratiskt välfärdsland.

Jag kommer ihåg, när jag var en liten grabb på 60-talet på andra sidan Östersjön, så kallade man Sverige för ett socialistiskt land med mänskligt ansikte. Till skillnad mot vår egen råa och gråa socialism med korruption, tumma hyllor i butiker, eländig sjukvård och isolering från omvärlden.

Makten i Polen utövades av kommunistpartiet genom militärens och säkerhetstjänstens råstyrka, en propagandaapparat av statlig massmedia och nästan helt utan befolkningens medgivande.

Den svenska makten utövas med sofistikerade demokratiska metoder. Här finns inte några övervakare eller hemliga poliser. Men här finns det å andra sidan flera statliga monopol istället. Radio- och tevemonopolet har jag skrivit om förut. Makten i Sverige utövas också genom den svenska modellen. Politiker styr vårt dagliga liv i minsta detalj genom välfärdssystemet.

I Sverige anses det finnas ett kontrakt mellan medborgaren och staten som går ut på att medborgaren lämnar över en del av sin inkomst till staten och i gengäld får ett antal grundläggande samhällstjänster. Under åtskilliga år har staten levererat ganska hög servicenivå och det har skapat tilltro till detta system. I dagens Sverige delar befolkningen med sig allt större del av egna inkomster medan tjänsternas kvalitet blir bara sämre. Det skapar missnöje och frustration. Tilltron till politiker som administrerar systemet faller som en sten.

Det hörs röster om att invandringen kostar välfärden för mycket, att slöseriet inom sjukvården tilltar, att privata skolföretag tar ut för höga vinster, att äldrevården missköter gamla, att det är brist på bostäder och att de som administrerar systemet inte gör sitt jobb som de ska.

Man pekar här på symptom istället för på problem. Problemet är välfärden i sig själv. Den av makten administrerade välfärden är alla problems moder i Sverige. Utan denna välfärd skulle invandringen inte kosta ett öre. Utan denna välfärd skulle inga skrytbyggen som nya Karolinska byggas. Utan denna välfärd skulle inga politiker kunna lova kortare sjukvårdsköer. Det skulle inte vara någon sjukvårdskris, bostadskris eller pensionskris utan denna välfärd. Alla dessa diskussioner skulle inte ens finnas om välfärden à la svenska modellen inte fanns här.

Svensk Välfärd är en form av socialism. Svenskarna avstår (allt mindre frivilligt) från en del av sin frihet och inkomst och låter statens och kommunens politiker administrera en stor del av deras liv. Det har fungerat så länge resurserna som tillförts systemet varit större än kostnaderna. Och så länge administratören varit en hederlig tjänsteman/kvinna. Och så länge medborgarna varit nöjda med servicen. Men nu börjar pengarna ta slut och politiker som administrerar systemet bortförklarar problem istället för att ta itu med dem. Politiker i Sverige i dag använder välfärden som en utpressning mot medborgarna för att hålla sig kvar vid makten. Precis som man gjorde i det kommunistiska Polen.

Varje gång den polska ekonomin krisade (och det skedde jämt) intensifierade staten sin repression och propaganda och de som ifrågasatte systemet utmålades som nazister, fascister och reaktionärer.

De senaste årens brunstämpling av alla som ifrågasätter den svenska modellen är ett exempel på att den svenska socialismen nått vägs ände. Nu pratar makten inte längre sakargument, nu smutskastar den de som ifrågasätter välfärdspolitiken. Den svenska socialismens mänskliga ansikte är bortblåst, vi är på väg mot en rå och grå socialism.

Maciej Dobrzynski, 63 år, pensionär och resenär. Snart 100 besökta länder. Bor i Stockholm och i Skälleryd i Småland.

50 reaktioner på ”Gästskribent Maciej Dobrzynski: Maktens retorik i Löfvens Sverige och i det kommunistiska Polen

  • Aha skriver:

   Det är lugnt – det gäller att jobba på att Nya media bryter igenom vallen till de miljoner svenskar som skulle gilla att läsa krönikan. Det handlar då mycket om att Nya media tar sig i kragen och börjar samarbeta, att börja organisera sig.

   Det finns mycket som Nya media kan göra gemensamt, inte minst dess läsekrets sådana som vi.

   Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Vi håller på. Föreningen Medborgarjournalistik har sitt första årsmöte i denna månad.

    Vi har redan samlat ett antal kända bloggare och personer från alternativa media och nu växer den verksamheten fort.

    Vi driver sajten Lästips som fortfarande trampar i barnskorna men mycket är på gång.

    Föreningen hoppas vi blir den bas där vi kan samla det gemensamma intresset för att komma till tals offentlig och bli en Motvikt mot den statliga och mediamonopolistska propagandan.

    Gilla

  • fötter sticker fram skriver:

   Ja det är trevligt runt lägerelden. Bönor igen?

   Retoriken känns igen också mot Trump och Brexit, Trump utmålas som ett hot mot välståndet när han endast försöker rätta upp på uppenbart fusk och obalans i avgifter handel länder emellan. Vad gäller Brexit så försöker man göra gällande att det inte kommer att finnas mat i butikerna, eller till våldsamt högre priser, men det finns ju många länder utanför EU, och de äter väl? Jag tror att det som fruktas från politikers håll är att dessa stora förändringar visar att folk klarar sig utan styrning och politik i mycket högre grad än politiker vill göra gällande, man klarar sig med en mycket mindre stat. Kommer leveransen inte fram, ja men då ringer man till någon annan, lätt. Därför så är huvudsyftet för EU och många politiker i Storbrittanien gemensamt, man VILL förstöra, annars avslöjas insignifikansen av EU och politikerna. Det fungerar helt enkelt utan, och bättre dessutom.

   Gillad av 3 personer

 1. brrr skriver:

  Den s.k. ”välfärden”, d.v.s. gemensamt finansierad skola, vård, barn- & äldreomsorg, polis & rättsväsende, försvar, vägar, kommunikation och annan infrastruktur, var avsedd för svenskar (och en liten del europeiska invandrare) och fungerade alldeles utmärkt tills en bit in på 1970-talet.
  Arrangemanget bidrog i högsta grad till vårt välstånd tack vare hög tillit, ärliga hederliga medborgare, stabilitet och annat.

  Vi vet alla vad som hänt sedan. Eskalerande.

  Gillad av 12 personer

 2. Christer H skriver:

  Tack Maciej för denna ögonöppnare!

  Problemet är socialismen, förklädd och omnamnad i bästa Orwellskt nyspråk till ”välfärden”.
  ”Välfärden” är gökungen i det svenska samhället. Det är ”välfärden” som kräver mer och mer
  av det svenska folket och det är ”välfärden” som är fundamentet för politikernas röstköp och
  den pågående förstörelsen av demokratin.
  ”Socialism med mänskligt ansikte” var 70-talets beskrivning av Sverige och välfärdssamhället.
  Jag hade glömt bort benämningen men den är klockren beskrivning av vad det är fråga om.
  Socialism och åter socialism.
  Muren och det socialistiskt styrda östblocket föll samman 1989-92.
  Men i Sverige klarade makthavarna, facken och våra politiker, av att bevara och sätta nya kläder på den socialism som bevisat sin oförmåga att skapa välstånd för folken genom att
  ge den nytt fagert namn – VÄLFÄRDEN.

  Välfärdspartierna kräver nu ännu mera skatt av medborgarna.
  48,5 % i skatter och avgifter räcker inte för att försörja det ineffektiva och för folket så kostsamma välfärdssystemet med hela folket i heltidsarbete, barnen på dagis, dyrt, impotent försvar, ett politiserat rättsväsende och en vanställd, kidnappad demokrati.

  Nu vill våra röstmanipulerande politiska självvalda företrädare införa ett nytt skattesystem som skall klämma ännu mera skatt ur det heltidsarbetande folket ( med barnen på dagis)

  Höjda skatter är inte lösningen. Höga skatter är utsugning av det arbetande folket och själva fundamentet för de makthavande partiernas förstörelse av det demokratiska samhällsskicket
  där Sverige är ett praktexempel på muterad öststatsdemokrati.

  Gillad av 16 personer

 3. Östrahult skriver:

  Ett enkelt men talande exempel på attityden från etablissemanget är en formulering i en statlig utredning om sänkt löneskatt för pensionärer. Man för ett resonemang om vilka som ”gynnas” av denna sänkt skatt. Utgångspunkten är således att allt annat än att betala 100 % i skatt är någon form av gynnande.

  Gillad av 5 personer

 4. Lars skriver:

  Vad man brukar räkna till välfärdsstaten i forskningen menar man på kostar skatt i relation till BNP ca 26 % vilket är något lägre än i USA och i paritet med utvecklade länder. Jämförelsen är bra då det visar på att USA privata försäkringar, skattesubventioner mm inte ger lägre andel för välfärdsstaten. Skillnaden är i första hur inkomstfördelningen påverkas, de som har mer inkomst i USA får ut mer och 40 miljoner har utan Obamacare stått utan sjukförsäkring.

  Skattekvoten är ca 44 procent i förhållande till BNP. Välfärdsstaten (pensioner, skola, sjukvård, omsorg) utgör alltså ca 26/44 delar av de offentliga budgetarna i Sverige. Övriga medel går till sådant som Sida, polis, försvar, tull, vägar, kommunikationer mm.

  Vi absolut dra slutsatsen att välfärdsstaten är ungefär likartad i storlek bland alla OECD länder och det innebär inte socialism, inte ens den verksamhet som bedrivs under offentligt ägande. Det finns effektivitetsskäl att ifrågasätta tjänsteproduktionen inom skola, vård och omsorg, och även diskutera privata producenter, liksom hur ägandet utövas dvs styrning, beslut mm. men det är inte socialism enbart pga det offentliga ägandet. Det finns fördelar, exempelvis är det allmänt omvittnat att amerikansk sjukvård är dyrast och inte effektivare när man jämför med Europa, Canada eller Japan.

  När man jämför med Polen så var det framförallt förvrängning av information i media och att staten byggde på hemlig polis man tänker på. I övrigt finns mycket små likheter. Sverige i början av 70-talet efter den enorma tillväxten 1870-1970, som var i paritet med USAs var världens tredje rikaste land. Större delen av reformerna på välfärdsstatens område var genomfört. Därefter skedde relativ nedgång inom industrin med strukturkriser, ekonomisk politik som med Bildt regimen 1991-1994 felaktiga hantering av finanskrisen skapade tvåsiffrig arbetslöshet mm, men det går inte att jämföra det relativa ekonomiska fallet med Polens utveckling under en kommunistisk diktatur, inte med den icke konkurrenskraftiga industrin, miljöförstöringen, korruptionen, nepotismen, nomenklaturan beroendet av Sovjetunionen.

  Likheten mellan Polen på 80-talet och Sverige idag finns när det gäller medias utveckling och förvridning och i misstron på vad media skriver och politiker säger och därmed finns en kris för det politiska och mediala systemet.

  Gillad av 2 personer

  • Fötter sticker fram skriver:

   Jag tror du generaliserar allt för mycket. USAs sjukvård är dyrast för att den är bäst, i Sverige delar man sal, i USA ligger man ofta ensam, bara där en enorm merkostnad. I USA får man tillgång till vård långt snabbare, också där en enorm kostnad, man får också behandling för mycket som man får lida med i Sverige, återigen en merkostnad. Folk är försäkrade, och därför så blir det dyrare av samma skäl som bilförsäkring blir det, folk är oförsiktiga. Amerikanerna är dessutom de fetaste i världen, åter en enorm merkostnad.

   Japan kan man heller inte jämföra med, min frun fick god vård där, mycket bättre än hon fått i Sverige där hon inte ens fått en MRI. Å andra sidan så ramlade en god vän på motocykel i Japan och slog ett stort 10cm långt hål i pannan, han vägrades vård på det sjukhus han hade råkat krascha bredvid. Inte förrän han låtsades svimma och blodade ner möblemangen släpptes han in. Anekdoter, men dessa generaliseringar säger inte mycket, ej heller om välfärdstaterna. Jag föredrar Sowell.

   Gillad av 6 personer

   • Lars skriver:

    Läs på lite innan du skriver. Jag citerar renommerade välfärds forskare och har gett dig länk till relevant jämförelser tidigare.

    Gilla

   • EL skriver:

    ”USAs sjukvård är dyrast för att den är bäst”
    Ja, Sowell säger samma sak. Amerikanska läkare vet inte mer än läkare i tex Frankrike.
    Skillnaden är att den kostar ung dubbelt så mycket för samma behandling. Bäst att inte behöva ta sig till akuten, där blir man skinnflådd. De som har försäkring får betala för de som inte har eller inter kan betala men som sjukhusen inte kan vägra behandling (som tur är) Kanadensarna som står i kö för en hjärtoperation tar sig över gränsen och behöver inte vänta. Amerikaner (i synnerhet pensionärer) åker buss över till Kanada (eller Mexiko) för att köpa samma piller de kan få i USA men till hutlösa priser.

    Hörde på radion en amerikan säga till en kanadensare, ni i Kanada får stå i kö varpå kanadensaren svarade, i USA har ni miljoner som inte behöver oroa sig för att stå i kö. Nu har demokrater lovat att vi ska få allt ”gratis” bl a fri sjukvård. Den yngre generationen jublar: De ‘rika’ kommer att betala.

    Gilla

   • EL skriver:

    Fötter

    Det var exakt samma fras som Sowell använde i sin artikel. Han betalar mera i tron på att han får mera bang för sin buck.
    USA är bäst på alla områden utom dem där de ligger efter. De har fortfarande inte säkra kreditkort t ex. Och nej, jag röstade inte på Hillary:-)

    Gilla

   • Lars skriver:

    A: Om USA likt resten av världen skulle införa offentlig finansiering av sjukvården, skulle det enligt dig tydligen, medföra att USA blev socialistiskt? Trots kanske halverade kostnader? Gör social security, maicaid, medicare i USA landet socialistiskt? Är offentliga pensionssystem tecken på socialism? Är arbetarskydd socialism? Är bankreglering socialism?

    Jag konstaterar att det som räknas, av forskare till välfärdsstaten, om man tar hänsyn till sådant som att vissa länder beskattar pensioner, vissa använder skattesubventioner mm så ligger välfärdsstatens omfattning i förhållande till BNP ganska lika, mellan ca 22 % av BNP till 28 % av BNP och Sverige i paritet med USA, som lägger mer, man hänvisar til att sjukvården är då dyrbar.

    Offentlig sektor i Sverige är större än välfärdsstaten och styrningen av invånares konsumtion större än vad jag anser den ska vara, den paternalistiska staten, och fullständigt havererad vad gälle bostadsförsörjning, migration, försvar, moralistisk utrikespolitik och miljöpolitik, polis, för hög omfördelning mm men sådant går inte att diskutera här för sådana som du och Fredrik och Olle Reimers tror att allt detta beror på etiketten ”socialism” som ni lägger dimridåer med.

    Olle kör ju dessutom med sin tolkning av ”lagen om att alla organisationer sväller” som ett mantra (parat med att kapitalismen kapats av finanseliter). Ja, säger jag, om inget yttre tryck finns på organisationer så anpassar de sig inte till omgivningen och för det offentliga där tjänster inte betalas på en marknad så måste politik och myndighetsstyrning och revision ersätta marknadsmekanismen. Till skillnad från gamla öst Europa är dock inte
    prismekanismen satt ur spel då insatsvaror och tjänster prissätts på en marknad.

    Att finansmarknaderna fått allt större betydelse beror på avregleringar och fria valutarörelser och framförallt de riskabla hävstänger på eget kapital banker använder. Detta är politik, det är nyliberal politik signerat Reagan och Thatcher, EU, Blair, Carter. Det är också en följd av globalisering och bytesobalanser mellan länder. Det beror inte på socialism att lönernas andel av företagens inkomster minskat och kapitalets andel ökat! Men det beror i Sverige delvis på de statliga budgetöverskotten, som hållit tillbaka inhemsk efterfrågan och det beror delvis på migrationen, som ökar arbetslösheten i enklare yrken.

    Men frågan var inte den här diskussionen om hur världen såg ut utan om det är, som Fredrik hävdar, socialism? Hör alla dessa frågor till Socialism? Undrar förövrigt varför Fredrik med sin definition fllyttat till det socialistiska Österrike, som har en högre skattekvot än Sverige? Märkligt. Inte konsistent prioritering av preferenser. Är han inte lika rationell som nationalekonomernas nyttoteorier beskriver? Märkligt.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Lars, du tuggar ditt mantra med samma mening hela tiden.

   Det du inte säger är det som är artikelns grundtes: välfärdsstaten är som en cancersvulst. Den växer tills patienten dör. Det kommer du inte ifrån.

   Välfärdsstaten är den mest gigantiska fälla männskligheten sett. Den skapar illusionen av att välfärd är gratis; något alla har rätt till. Titta på hur Bernie Sanders och ACO resonerar. Dra ut konsekvenserna av deras resonemang.

   De samhälle som börjar med att betona alla rättigheter innan man talar omskyldigheterna bär inom sig fröet till sin egen undergång.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Mitt mantra är att ni inte inser att välfärdsstaten finns i alla OECD länder och att ni är blinda för verkligheten i er passion att hata socialismen, som ni inte ens tycks förstå vad det är eller att kalla kriget är slut. Det leder er att göra fel problemanalys. Ni skiljer er inte på något sätt från det allmänna moderata tugg som drivits i landet sedan 40 år. Ni är inga dissidenter, inte självständigt tänkande utan marionetter.

    Gilla

   • Lars skriver:

    För lite fakta, läs länken till Peterson Institute och jämförelse av olika länders utgifter för välfärden (som inte är hela den offentliga verksamheten). Motsvarande analyser har jag läst av andra författare, Trovärdig analys och det underlättar både tänkande och diskussioner om man har en gemensam faktabas att utgå fån och inte enbart känslomässiga slagord.

    Gilla

 5. Gunnilla E skriver:

  ”Man pekar här på symptom istället för på problem. Problemet är välfärden i sig själv. Den av makten administrerade välfärden är alla problems moder i Sverige. Utan denna välfärd skulle invandringen inte kosta ett öre. Utan denna välfärd skulle inga skrytbyggen som nya Karolinska byggas. Utan denna välfärd skulle inga politiker kunna lova kortare sjukvårdsköer. Det skulle inte vara någon sjukvårdskris, bostadskris eller pensionskris utan denna välfärd. Alla dessa diskussioner skulle inte ens finnas om välfärden à la svenska modellen inte fanns här”

  Välfärdsstaten fungerar någorlunda och är inte det väsentliga problemet. Varför skulle den vara det? Du tar upp att invandringen inte är ett problem och att Karolinska inte skulle ha byggts utan välfärden. Que? Borgerlipa partier är ansvariga för detta.

  De jag träffat från öst Europa brukade köpa moderaternas retorik och USA var det förlovade landet. Det var vad de trodde skilde Öst Europa från de nordiska länderna. Man förklarade ofta bort den höga ekonomiska tillväxten med att Sverige stått utanför kriget. Visst gjorde vi det, men man glömmer att även USA hade sin produktionskapacitet intakt och dessutom trimmad och effektiviserad av krigets nödvändighet kriget medförde att USA kom ur trettiotaladepressionen. Man glömmer att Tyskland inte fick mer än ca 20 % av sin industri utslagen av kriget och snabbt kunde resa sig.

  Det odlas många myter på den borgerliga sidan och hos unga invandrare som inte förstått hur landet fungerat utan kom på 70-talet, med hat mot kommunismen och idealisering av USA kapitalismen (egentligen förstod de inte hur kapitalismen fungerar, det hade ju inte vuxit upp i den).

  Gillad av 2 personer

 6. Erik2 skriver:

  Insiktsfulla observationer. Men, inga övervakare och hemliga poliser? Alla som jobbat i industrin länge vet att facket haft sina observatörer. Dessa har kunnat agera vid MBL förhandlingar om chefer, genom att sprida ordet om somliga olämploghet osv. Under ytan, total vänskapskorruption av något som från början var en fortsättning av bondebyn och brukets hårda sammanhållning. Hemlig polis? Vad sägs om Expo och hela den kommunistiska skuggorganisationen inom UD?/Sida?

  Gillad av 8 personer

 7. Erik2 skriver:

  Lever vi i ett krigsliknande tillstånd? På bara drygt ett år har Facebook slagits sönder. I min vänkrets ser jag ett alldeles för stort tapp av vänner efter lite gillamarkeringar på olika saker och kommentarer som jag brukar skriva här. Ingen kommenterar längre vad någon skriver. Få skriver egna inlägg om annat än trams. Det är dött. Jag är här har i ringat alla motståndare och tryckt ihop dom i tydliga grupper. På samma sätt sker med deplatforming av enskilda osv. Motståndarna är inringade, när kommer utrotningen och hur kommer det gå till? För jag antar att det kommer såsom retoriken mot meningsmotståndare bara hårdnar.

  Gillad av 5 personer

  • Erik2 skriver:

   Politiskt så har S spräckt alliansen med sin SD retorik. Utan att bry sig det minsta om det hat men bygggt upp mellan grupper, för det börjar bli stort. SD tycker man har häng på ett konservativt block tack vare alliansens splittring. Det verkar ha stort inslag av den mobbade önsketänkande. C tycker sig ha slagit in en kil i S med sin 73 punktslista. C tror man kommer klyva S och skapa ett mittenblock. Samtidigt, Sveavägen har alla spinndoktorer i sin hand. Vad lätt man kunde tvätta bort högerstämpeln från regeringsbildningen och 73 listan via Suhonen och allt synkroniserar sött tal om denna vänsterpolitik.

   Gillad av 2 personer

   • S Eriksson skriver:

    Det är ofta bra med jämförelser mellan olika länder. Åkte ner mellan Gdansk och södra Polen för ca 15 år sedan Malbork var fint och landet såg lovande ut. Vissa vägar bättre än i Sverige andra sämre. Nu är nog tyvärr Sverige på väg utför.

    Gilla

  • Erik2 skriver:

   Idag ser jag bara inringad och kontrollerad opposition. Näste steg blir att ringa in de fria rösterna på Internet via länkskatt och licenskrav och krav på uppladdningsfilter. Några saker kommer att få finnas kvar, strängt övervakat. DGS är säkert något som får finnas kvar. En samling teoretiker gör ingen fluga förnär, och bra att veta var dessa drömmare håller hus. Kan bara se diktatur framför mig. Eventuellt är övergångarna till Kvartal (Victor B K m fl) en reva i fasaden.

   Gillad av 6 personer

 8. Hovs_klipphällar skriver:

  Man talar om att ”slänga ut barnet med badvattnet”.

  Inte bara Sverige, utan även andra länder i västvärlden, har någon form av försäkringar för att finansiera tunga tjänster typ sjukvård.
  I Sverige fungerade det hela rätt bra — så länge vi slapp tampas med ett massivt inflöde av parasiter.

  Problemet nu är att makthavarna helt enkelt vill förstöra vårt land. Vi bör inrikta oss på att först och främst åtgärda det problemet. Vi är invaderade av en fientlig, främmande makt — mångdubbelt farligare än kommunisterna i Polen var på sin tid.

  Den makten måste kastas ut.

  Gillad av 6 personer

 9. styggestig skriver:

  Bravo! Ett nyktert inlägg från en skribent med ett annat perspektiv på Sverige än de så vanliga ”tyckarna” i panelerna i SRs ”Godmorgon världen” och Kvartals ”Fredagspanel”. Carl Bildt sade en gång ”Sverige är en randstat i Europa” och det enda vettiga Margot Wallström sagt någonsin var när hon konstaterade ”inte blott Sverige krusbär har” i en intervju när hon var i Bryssel.
  Den svenska debatten är oerhört introvert – kort sagt insnöad (såväl sommar som vinter). Det är högst förvånande. Jag menar med en befolkning som blivit så diversifierad de senaste 30 åren och där åtminstone den ”infödda” delen reser mycket på semester utomlands, med ett näringsliv som är så internationaliserat och vars toppfigurer i stor utsträckning både lever i andra länder och huvudsakligen har kontakter i andra länder. Vilka mekanismer är det som gör att svenska debattörer – politiker såväl som ”professionella tyckare” står kvar och trampar i gyttjepölen?

  Gillad av 2 personer

 10. Jari Norvanto skriver:

  Socialister eller ”liberaler”. Med socialister illusionen om den stora omhändertagande familjen, internationalen. Kollektivet individer, telningar till Staten. Med ”liberaler” friheten att vara en atom i det globala samhället. Köpare och säljare på Marknaden. Socialister och ”liberaler” har gift sig och adopterat världsbefolkningens brokiga barnaskara.

  ”Men nu börjar pengarna ta slut och politiker som administrerar systemet bortförklarar problem istället för att ta itu med dem.”

  Kan pengar ta slut? Bara att skuldsätta; kreditekonomin lever på illusionen om reala värden i valutan och positiva tillväxtsiffror. Så länge vi tror tillräckligt mycket på USD, principen om fiatvalutor och elektroniska pengar, ska det nog snurra på.

  Gillad av 2 personer

 11. Birgit Sjölander skriver:

  Utmärkt skriven och alla som har upplevt kommunism har sett klarare än svensken som trodde att det finns en tredje väg. Den kan bara finnas när politiker verkligen tänker på folket och inte bara skor sig själva. Den tredje vägen var en liten omväg för att göra den internationala socialismus mer smakligt. Korruption, fetternpolicy,makthunger samt undertryckande av åsikter leder för eller senare till sammanbrott.
  Om regeringar verkligen såg till att folket i gemen hade det bra med en realistisk peningpolitik och organisation behövde de inte undertrycker det fria ordet. människan är ett kreativ djur och har svårt att accepterar precis som andra djur att blir inspärrad såväl fysisk eller mentalt som alla andra djur. Tyvärr har människan tydligen inte lärt sig något av historien, man följer fortfarande dem som lovar rund men håller tunnt.

  Gilla

 12. Sixten Johansson skriver:

  Jämförelserna här är belysande. Jag tror också att den muterade socialismen av svensk (s)-modell kommer att krossas av utvecklingen. Men om vi ur ett borgerligt eller konservativt perspektiv skyller allt ont på socialdemokratin – vilket är frestande på grund av det långa maktinnehavet och syndalistan – missar vi stora delar av sjukdomens kärna och mekanismer och osynliggör många andra skyldiga aktörer, drivande krafter och destruktiva tendenser.

  Då ställer vi oss också på den partipolitiska spelplanen och tillmäter politikernas idéer och beslut mer verkan än de i realiteten har. Och synfältet blir alltför snävt svenskt. Med vilket annat (bättre) parti ska (s) jämföras och skambeläggas? SD blir det enda reella tunga alternativet (och ska naturligtvis stödjas), men SD framstår inte för svenska folket som något tydligt ideologiskt motalternativ till (s), något som förklarar socialdemokratins felsteg.

  Vid sidan av partiväsendet och ideologipladdret finns massor av socialpsykologiska, ekonomiska, europeiska och globala drivkrafter att granska och folkbilda om. En evig motsättning råder mellan massan och eliten och mellan kollektivet och individen. Varje samhälle måste fördela resurser ändamålsenligt, ha hierarkier, ledarskap, återkoppling och ansvar. Kommersialismen, konsumismen, den antisociala girigheten, ekonomismen och atomiseringen har politisk verkan. Och liberalernas, intelligentians, näringslivets och överklassens svek mot folket är lika oförlåtligt som socialdemokraternas.

  Gillad av 2 personer

 13. Rolf Wasén skriver:

  Något saknas på skribentens karta, för att den ska bli ett brukbart ”navigationsinstrument”. Nämligen den polska konservatismen eller återhållsamheten. Kommunistpamparna gick ibland till kyrkan. Den märks också som en traditionell inställning till kultur och skola, samtidigt som det inte saknades dissidenskonst och avant garde. I ämnen som matematik och fysik har den polska (och ungerska) skolan firat triumfer. Överhuvudtaget är Visegrad-länderna konservativa, vilket hos oss ses som något negativt.

  Gilla

 14. Bengt skriver:

  Tack Macijev.
  Tror det behövs polska erfarna ögon för att se detta. Har själv sedan början av 60-talet viss erfarenhet av livet i Polen och kan bara hålla med.
  För övrigt såg jag den jättefina konstutställningen Mloda Polska (Det unga polen) på Göteborgs Konstmuseum i går. Rekommenderas. Ung Polsk konst från sekelskiftet 1800/1900. Bilder från ett Polen som då inte existerade på den Europeiska kartan! Tänkvärt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.