Make China Great Again

Patrik Engellau

Om inte president Donald Trump först hade tjingat på en amerikansk variant av den parollen så hade president Xi Jinping kunnat använda den för sitt eget storslagna nationella projekt, och kanske med större trovärdighet än sin amerikanska kollega, ty Xis avsikter handlar om en upprättelse av Kina sedan de förnedrande opiumkrigen, medan den tidpunkt som Trump vill återställa till är oklar men troligen inte befinner sig mer än några årtionden tillbaka.

Kinas roll är att vara ”Mittens rike” och kineserna roll är att vara härskare i världen. Den mångtusenåriga självbilden fick en törn vid mitten av 1800-talet, när England och Frankrike, två uppkomlingsnationer som kineserna såg det, genom två krig tvingade Kina att acceptera opiumhandeln och att underkasta sig västvärldens vilja. Det var en stor skymf för ett härskarfolk. Xi Jinpings plan är att återställa den gamla ordningen.

Kineserna är ett genomtänkt folk. De nöjer sig inte med att producera mer stål och köpa hamnar och järnvägar utomlands utan de strävar också efter att bygga ett intellektuellt fundament för en ny ordning i syfte att visa att ordningen inte alls är ny utan i själva verket det sanna och ursprungliga Kina som återtar sin naturliga position i världen efter en kortvarig ehuru beklaglig störning (under vilken, försäkras det dock, allt som gjordes, även Maos grymma och våldsamma kulturrevolution, ändå verkade, bortom tillfälligheterna, för Kinas av historien naturligt givna upprättelse).

Således höll professor Gan Yang vid universitetet i Guangzhou år 2005 en föreläsning om att ”förena de tre traditionerna”. De tre traditionerna, bara för att illustrera det historiska greppet, representerades av Qing-dynastin som grundades i början av 1600-talet, Maos socialism och Dengs reformism. Den uppgift som professor Gan pekade på var att förklara vad som förenade dessa traditioner och hur de gemensamt upprätthöll Mittens rike.

Det låter storslaget, men då ska du betänka att den kinesiska kulturen, enligt den kinesiska självförståelsen, inte alls började formuleras så sent som på 1600-talet. Tänkaren Dong Zhongshu, som levde på 200-talet före Kristus, var upptagen med motsvarande filosofiska utvecklingsprojekt. Det handlade om att ”integrera de tre traditionerna” som var Xia-, Shang- och Chou-dynastierna som härskade från 2 000 år före Kristus tills Dong fattade pennan. (Fast egentligen började Kinas historia tusen år tidigare med De Tre Härskarna, som var gudar, och De Fem Kejsarna, som möjligen inte var gudar; allt är höljt i dunkel eller också är jag bara obildad.)

4 000 års – plus eventuellt ytterligare 1 000 års – erfarenheter ska alltså bakas ihop till en sammanhängande och logisk berättelse som visar hur Xi Jinping vidareutvecklar Mittens rike enligt dess uråldriga traditioner och näst intill förutbestämda logik. Och det är i kraft av en sådan övertygande berättelse som kineserna nu, under de närmaste årtiondena, ska återta sin rättmätiga plats i världshistorien.

Det är stort och skrämmande.

Jag menar inte bara den intellektuella ansträngningen att ”forska fram” (eller ”hitta på”) en sådan övertygande historisk berättelse som sträcker sig över fyra årtusenden eller mer – jag vet precis hur svårt det är ty jag har skrivit en motsvarande historiebok över Sverige, På spaning efter Moder Sveas själ, men lyckades inte hitta en sammanhängande berättelse sedan längre tillbaka än 750 år.

Jag menar också utsikten att framöver konfronteras med 1,4 miljarder kineser som allihop är övertygade om att de är naturliga härskare på grund av sin 4 000-åriga hela tiden framgångsrika kultur om vi undantar en liten svacka från år 1850 till 2 000, en svacka som för övrigt berodde på att kineserna av misstag lät sig påverkas av västerländska idéer. Nu begriper de bättre.

Nyligen gjorde en annan kinesisk professor, juristen Jiang Shigong, en ny uttolkning i denna tanketradition av ”eran Xi Jinping” efter ett studium av presidentens rapport till kommunistpartiets nittonde kongress i oktober 2017. Hela det intellektuella Kina verkar vara en bikupa som surrar av nya tolkningar och lovsånger till jättens återuppvaknande.

Professor Jiangs text, som förefaller vara officiellt sanktionerad, är ”kinesiskt marxistisk” vilket är avskräckande för var och en som tidigare bekantat sig med marxistisk litteratur, till exempel Lenins böcker som är förskräckliga inte så mycket för idéerna, som visserligen också är förskräckliga, utan för den språkliga presentationen. Lägg ”kinesisk” ovanpå detta och det blir ännu jobbigare. Här följer ett smakprov:

En viktig orsak till att västerlänningar har svårt att förstå det kinesiska kommunistpartiets teorier är att deras (västerlänningarnas) filosofiska tänkande begränsas av västerlandets metafysiska tradition. De är vana vid en logisk process som går från begrepp till begrepp och de kan därför inte på djupet förstå den kinesiska filosofiska traditionen som handlar om ”tankens och handlingens enhet”. De kan inte sammanbinda teoretiska begrepp med konkret historisk praxis och kan inte förstå de unika tolkningsstrategier som den kinesiska filosofiska traditionen alltid tillämpat. Om vi vill förstå eran Xi Jinping så som den presenterades genom hans storslagna rapport till nittonde partikongressen och dessutom eran Xi Jinpings historiska uppgift och Xi Jinpings Tänkande om Socialismen med Kinesiska Egenskaper för en Ny Era som utvecklats för att förverkliga denna historiska uppgift så måste vi ha inte bara ett nytt filosofiskt angreppssätt utan också, vilket är viktigare, ett nytt historiskt angreppssätt.

Jag erkänner att professor Jiang har kartlagt mina brister på ett övertygande sätt. Låt mig ge ett exempel på hur min hjärna kan slinta. Vid den trettonde partikongressen 1987 förklarades det kinesiska systemet vara ”en socialism med Kinesiska egenskaper”. På bara fem år, till den fjortonde partikongressen 1992, hade detta ändrats till ”Socialísm, med Kinesiska Egenskaper”. Sedan vändes allt uppochned och systemet beskrevs vid den sextonde nationalkongressen som ”Socialism med Kinesiska Egenskaper”, alltså utan kommatecken. Professor Jiang utreder dessa metamorfoser i grunden.

Jag fattar inte annat än att professor Jiang säger att de kinesiska bergen varit havande i fyratusen år, kanske mer, och nu framfött den som ska förverkliga Kinas historiska uppgift och öde, president Xi Jinping. Jag inbillar mig att detta är ungefär vad en vanlig kines, till skillnad från de skolade mandarinerna som begriper så mycket mer, också förstår av den historiskt grundade läran.

Sedan understryker professor Jiang ett betydelsefullt inslag i Xi Jinpings Tänkande som jag tror att både jag och obildade kineser kan förstå, nämligen den attityd med vilken en kines ska förhålla sig till världen, exempelvis hur de ska medverka i ”Kinas resning för att utmana den västerländska hegemonin” och ”återfödandet av den kinesiska civilisationen”. Det står i rapporten till den nittonde partikongressen:

Historiens hjul rullar vidare, historiens tidvatten är stort och mäktigt. Historien uppskattar dem som har beslutsamhet, driftighet, ambition och mod. Den väntar inte på dem som tvekar, de apatiska, de som undandrar sig utmaningar. De förra är härskarna som uppnår seger genom strid medan de senare saknar modet att kämpa och därför med nödvändighet kommer att lida slavens öde. Beskrivningen och jämförelsen av dessa två uppmuntrar medlemmarna av Kinas Kommunistiska Parti att minnas sina ursprungliga avsikter och kämpa för den stora återfödelsen av den kinesiska nationen med andan och karaktären hos härskaren som strider.

Bered dig på att lida slavens öde, fegis.

54 reaktioner på ”Make China Great Again

  • uppstigersolen skriver:

   Inte för att jag ser det så ännu så hoppas jag du har rätt. Men visst, övervakning som slår Orwells visioner med hästlängder kan aldrig vara bra. Sådana stater (eller dess härskare) går under.

   Gillad av 3 personer

 1. Anders Svensson skriver:

  Du låter som en väckelsepredikant från trettiotalets GammelSverige … Den Gula Faran … och i förlängningen skall vi alla brinna i den Eviga Elden. För hundra år sedan fanns det säkert tusen svenska missionärer som fått ”kallelsen” att omvända de ogudaktiga kineserna … ofta fruntimmer utan ”bildning” som drillats i den rätta tron innan dom åkte …

  ”Jordan Peterson” påstår att det finns tusentals studier som visar att kineserna är smartare än västerlänningar … så jag väljer ju alla gånger kineser och långsiktig utveckling framför somalier och sharia …

  Gillad av 5 personer

 2. Jari Norvanto skriver:

  Det låter som rena kinesiskan… Men varför gå över risvattnet efter en stormakt. Vi bor ju redan i humanitetens vidöppna högborg med väl förborgade överenskommelser, anförda av vår store, konfusoriske ledare, som överraskar oss med lucida intervall av machiavellisk manöverduglighet – låt vara att kursen barkar åt surhålet.

  Gillad av 7 personer

  • A skriver:

   En muslim jag känner säger att araberna skall slåss med de gula, troligen enligt nån profetia vad jag förstår. Han lägger inget krut på det, utan bara noterar att det är sagt så. Visst fortsätter de att äta sig fram, så är det väl bara en tidsfråga. Eller så blir det ett stopp, vad vet jag. Jag vet inget idag.. 🙂

   Mvh A

   Gilla

 3. Midgard Guard skriver:

  Bara vi inför hastighetskameror var hundrade meter, hastighetsbegränsningen 40 km/tim även på motorvägar samt obligatorisk ”safe space” med kramkudde vid varje individuell arbetsplats så kommer allt att ordna sig.

  Gillad av 12 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Bra med utmaningar. – Europas svar på utmaningen Kina har hittills varit massiv import av befolkning från världens mest efterblivna trakter. – För att hinna ikapp?

  Gillad av 13 personer

 5. Kejsare song Shenzong mycken skatt samlat minsann, nu i sin tjänst hade dansker man, med dadlar i funna i sand, fick nu jobb bland damer med fötter i band, ganska trevligt detta Kinaland, fast vad var nu det som stack ut där fram? skriver:

  Jag har studerat en del resning i Kina och har följande synpunkter. Jag har spenderat de sista nätterna läsande Victor Davis Hansons ”Carnage and Culture” om varför väst ofta dominerat militära konflikter, och därmed så följer nu hela världen, till dels, ett västligt paradigm. Jag tror VDH har rätt, hans tes är att det är kärnvärdena i den västliga kulturen, fritt tänkande individer som frivilligt försvarar sitt land och sina värderingar, grundat i individen, sedan familjen, sedan lokalsamhället och sist staten, som är anledningen till västs dominans. Där det börjar bli svårt är när man går utöver staten men om man blir attackerad så sluter man sig samman, jag läste precis om slaget vid Midway, där japanerna fram tills dess hade varit överlägsna och slugare till sjöss, men där västlig improvisation, beslutsamhet på individnivå och uppfinningsrikedom kom att fälla utslaget. VDH använder olika slag i världshistorien för att understryka sina teser, Salamis, Cannae, Poitiers, Midway och nu läser jag om Tet-offensiven, där poängen är just att endast i västvärlden så är kritik av makten tillåten, det blir en av våra styrkor. Det är mina ena fundering, att det kommer att bli enormt svårt att piska upp samma beslutsamhet i totalitära samhällen där militär strategi ofta baserat sig på list och överraskning, lögner, räder och plundring, infiltration och subversion (vi ser vänsten förvalta dessa principer) alltmedan i väst man istället möter fienden ärligt, ställer upp sig öga mot öga, och dödar så många man kan tills motståndaren är betvingad, ”shock battle” är uttrycket som VDH använder. Så jag hoppas att Kina sväljer den historiska förtreten för väst väcks visserligen upp till ilska endast långsamt, är inte exemplet med den svenska befolkningen tydligt? Väl väckt så blir dock väst en formidabel motståndare, vårt nuvarande styre, vårt etablissemang, är en anomali i vår 2500-åriga historia, som vi har oturen att leva under, men om det västliga fria systemet verkligen sätts under stress och kommer under attack så att de blir ett val, fri eller ofri, så kommer det nuvarande ledarskiktet att kastas av ganska snabbt. Dekadenta ledare blir inte långvariga när verkligheten i form av liv och död knackar på.

  Gillad av 12 personer

  • A skriver:

   Visst Fötter I Sand, skulle det bli så att väst till sist får en tydlig fiende, så skulle inte jag bli förvånad om det blev en sjutusan till urladdning. Missriktad får man väl anta. Vad annars?

   Mvh A

   Gilla

  • Lars skriver:

   Så det är alltså skälet till att Sovjetunionen besegrade Nazi Tyskland? Det var som sjutton!

   ”Det är kärnvärdena i den västliga kulturen, fritt tänkande individer som frivilligt försvarar sitt land och sina värderingar, grundat i individen, sedan familjen, sedan lokalsamhället och sist staten”.

   Inte visste jag att det var så ställt med Sovjetunionen eller för den delen med gamla Tsar Ryssland under 1700-talet och 1800-tal som besegrade Turkarna. Eller med Japan 1904.

   Antingen är Viktor David Hansen en bluff eller så har du missuppfattat honom.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Trodde det var den amerikanska industriella överlägsenheten, den allmänna mobiliseringen och inriktning på krig från 1941, som gav de väst allierade segern över Japan och bidrog till segern över Nazi Tyskland med insatserna från väst och syd. USA ökade produktionstakten av Liberty standard fraktfartyg från 8 månader till några veckor mha pre fabricerade delar i varvsindustrin så man kunde sjösätta ett Liberty fartyg om dagen i sluttampen, man producerade 434 B24 bombplan per månad vid toppen. Stor Brittanien var också en världsmakt på den tiden.

    En teori är att en av anledningen till efterkrigstidens rekordår 1945-1970 berodde på den ökade produktivitet som växte fram under kriget och den uppdämda konsumtionsefterfrågan i USA och behoven av uppbyggnad i Europa. Keynesianska stimulanspolitik var härskande liksom reglerad marknad och starka fack och inkomsterna utjämnades. Efter 1980 har vi nyliberalismen..

    Gilla

 6. Eskil skriver:

  Vi får vara nöjda med att Sverige skall vara den humanitära stormakten. Det är en stor utmaning för ett land med drygt 1 promille av jordens befolkning.

  Gillad av 1 person

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Glömde att skriva att Kina verkar göra det attraktivt att arbeta för staten i de högsta positionerna. Sverige har inte hittat en sådan struktur, där de smartaste hjärnorna rekryteras till de för landets utveckling viktigaste jobben. Inte ens till Riksdagen kan vi rekrytera erfarenhet som en viktig merit, när 60+ är nästan obefintlig.
  Dags att inspireras även om vi kan vara tveksamma till andra aspekter av det kinesiska metoderna för utveckling av sitt land.

  Gillad av 1 person

  • Fötter i band skriver:

   Precis, mycket viktig poäng. På så sätt kan man undvika att de spenderar hela dagen med att skaffa sig fina jobb i FN, EU eller någon konsultfirma, eller värre, blir Soros lakejer. Singapore är ett annat exempel, där politiker tjänar över 10 miljoner om året.

   Självklart är det osmakligt att tänka sig att det nuvarande kadret av politiker skulle få MER, men något sådant kan fasas in i takt med att nuvarande politiker fasas ut.

   Gilla

 8. Per G Eriksson skriver:

  För att förstå Kina och Kinas utveckling mot global hegemoni så kan Michael Pillsburys ”The One Hundred Year Marathon” rekommenderas – boken handlar om Kinas strävan efter att vara den ledande supermakten, militärt och ekonomiskt, senast år 2047.

  Boken toppade Washington Posts bestseller lista men är så vitt jag vet okänd i Sverige.

  Gilla

 9. Aha skriver:

  Mot Kina måste naturligtvis EU och USA stå som en balanserande faktor. Det borde väl vara strategi nr ett om man vill att den västerländska kulturen fortsatt ska kunna blomstra. Vilka som ska stå emot Indien och övriga asiatiska länder är skrivet i stjärnorna.

  Väst har således en tung tid framför sig och inte har det blivit bättre genom att den mångkulturella politiken urvattnar motståndskraften. Slutsatsen blir att den långsiktiga trenden är ett västland med en underordnad roll. PK-människorna får bita i det sura äpplet och se sig omsprungna av, i deras ögon förhatliga värderingar. PK-isternas dilemma blir en källa för skadeglädje. Alltid något.

  Medan vi blev mångkulturella blev vi omsprungna av den kinesiska monokulturen.

  Gilla

  • Jaxel skriver:

   Om jag förstått dig rätt så instämmer jag. Att kunna möta detta eller liknande hot utgör EUs främsta existensberättigande. Frågan är om dagens EU duger. I alla händelser är dagens EU det EU som finns. Jag tror man måste utgå från det.

   Precis som du så tror jag det är oerhört viktigt att Europa (EU) och Nordamerika står enade.

   Frågan är vart Europas enighet respektive bandet till Nordamerika är på väg. En aning illavarslande!?

   Gilla

 10. Underdog skriver:

  Jag är lite trött på att höra att Kina på något sätt alltid skulle ha varit mer utvecklat än västvärlden. Det är ju svårt att mäta sådant här men såvitt jag vet är den ende som försökt Ian Morris i boken ”Why the west rules – for now” och hans slutsats är att Kina varit ”före” väst bara under en kort period historiskt.

  Kina försöker återuppväcka sidenvägen, men den var ju inte kinesisk utan upprätthölls av handelsmän fån andra nationer. Kina var främst inneslutet i sig självt och avfärdande av impulser utifrån, vilket aldrig har varit ett framgångsrecept. (Den islamska världen är ett nutida exempel)

  Vi får sluta med masochismen. Det finns inget område i världshistorien som någonsin har skapat ett sådant välstånd för så många som det västerländska (Europa och Nordamerika) och det är det som är anledningen till att alla som kan vill ta sig hit. Var lite stolta!

  Gillad av 8 personer

 11. Steven Jörsäter skriver:

  Ledarna för de stora och mäktiga nationerna ser till att framhäva sina egna länder och kulturer vilket de förstås gör med all rätt. Under tiden begår stora delar av Europa sorgligt nog en slags kulturell harakiri och förnekar sitt eget arv och unika position därtill drivna av extrema och kulturradikala krafter. Making Europe great again behövs mer än någonsin. Men det kan inte göras genom att ge Eurokraterna oinskränkt makt. En koloss på lerfötter kan aldrig bli en stöttepelare. Europeiskt samarbete bygger på suveräna, starka och stolta nationer.

  Gillad av 2 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Gillar teorier. men inte tror jag den Kinesiska elcykeln är ett reellt hot mot Sverige.
  Snarare dom som förespråkar för en elcykel till samtliga. Deras” Visioner” är direkt skadliga och nu ska vi lida med dom 4 år till. Kanske är det bättre att fly än illa fäkta?
  Norra Italien är vackert och har ett vettigt klimat. En liten gård går för strax under millen, ofta så ingår traktorn med.
  Ska faktiskt ta mig en seriös funderare på det.

  Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Ja så var det för två år sedan gumman och jag var och kikade runt, Inga jätte gårdar lite slitna och sådär. Men man får ju vad man betalar för. Blocket bostad Italien brukar det komma upp på ibland, vi kikade på lokala mäklare på plats, det kommer till kostnader i form av notarie osh stämpeskatt
    I La Negra hittade vi en kåk på över 600 M2 med två hetkar mark för 750 tusen.
    Fanns två fel det ena kunde vi levt med halva huset var bara ett skal resten var bara att bio
    i. Det andra var att tomten låg en halv kilometer ner i dalen det gick inte.
    Runt Padua åkte vi runt cirka två dagar och kikade på hus, från vanliga villor till mindre gårdar pris 600 tusen till 1,5 miljoner. Men man får leta lite bara och i sömniga små byar.
    Såg att priset gått upp lite i morse dag när jag sökte runt. Men fann något objekt under milen ändå. Billigaste lägenheten som det gick att bo i cirka 300.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Jag kollar på hus och gårdar i Italien varje gång som jag är där vilket händer minst två gånger om året. Ändå hittar jag inget vettigt under 3 – 4 miljoner. Alltså 300 – 400 tusen Euro. Var hittar du nåt vettigt i norra Italien för 100 000 Euro? Där traktorn ingår också?

   Gilla

 13. K. Ulvert skriver:

  Till skillnad från USA är kineserna herrar i sitt eget hus.
  De styrs inte i praktiken av en liten obehaglig stat långt borta från sitt territorium. Dessvärre har USA och västvärlden mer eller mindre fjärrstyrts från det hållet sedan före första världskriget, och någon ändring är inte i sikte.
  Gud bevare oss. Kineserna klarar sig nog.

  Gilla

 14. Vaknauppnu skriver:

  Stäng ute Kina. Kapade aktiebanden för många många år sedan. Där finns en mkt. obehaglig syn på människan som en utbytbar handelsdel. t.o.m. organen. Sen länge och systematisk lägger de under sig andra länders kornbodar, själ deras kunskapskapital Undergräver, undergräver De är Mullvadar de kanske inte gräver tunnlar som muslimerna men lika obehagliga, Kanske värre HYBRIS!

  Gilla

 15. Kejsare song Shenzong mycken skatt samlat minsann, nu i sin tjänst hade dansker man, med dadlar i funna i sand, fick nu jobb bland damer med fötter i band, ganska trevligt detta Kinaland, fast vad var nu det som stack ut där fram? skriver:

  Det andra jag tänker är att jag är inte säker på Kinas ambitioner, det är tydligt att de försöker genomföra en slags kolonisering under radarskärmen och köper upp företag (och våra idioter till politiker tillåter att vi säljer försvarsteknik till dem) och stora områden i Afrika exempelvis, fast detta liknar mer den del av det brittiska imperiet som skeppade te och kryddor från Indien. Frågan är om Kina har imperieambitioner utanför Kinas gränser, att styra oss politiskt? Vårt största hot här, är som vanligt våra egna politiker, för det västliga etablissemangets universella, globala och ogenomtänkta ambitioner, de har minsann inga 4000 år på nacken, utan är ett tramsigt hopkok på några årtionden där man, utan att inse det, använder en Kalle Anka-version av kristendomens budskap, men utan att ens kolla efter om folk blir omvända. Vanligt folk noterar att omvändningen går dåligt, 11-åringar blir lemlästade och fler och fler kvinnor bär slöja. Så ett hot är att de västliga globala ambitionerna helt enkelt utnyttjas av Kina för att dra oss vid näsan. Det gäller att veta vad man vill och att vilja sitta i regering är inte nog för långsiktig hållbarhet.

  Gilla

 16. Kejsare song Shenzong mycken skatt samlat minsann, nu i sin tjänst hade dansker man, med dadlar i funna i sand, fick nu jobb bland damer med fötter i band, ganska trevligt detta Kinaland, fast vad var nu det som stack ut där fram? skriver:

  Forts

  Så jag tror inte att Kina har universella ambitioner, jag tror inte de vill ha ett USA, med gula, svarta, vita och alla däremellan blandade huller om buller. Fundamentalt så handlar det nog om ens principer har universella anspråk, eller om de har lokal förankring, Yoram Hazony diskuterar detta och Jordan Peterson och Ben Shapiro tar upp det i sitt samtal nedan (1.38 in). Nämligen, skillnaden mellan nationella och universella anspråk, att judendomen har en judisk nation, ett folk, i centrum, där kristendomen istället har universella anspråk. Jag tycker Hazony har en bra poäng i att det är en fördel att grunda sin filosofi lokalt, i en nation, på så sätt kan den spridas organiskt, eller inte, och skillnader kan uppstå mellan nationer naturligt, vilket Europas historia visar, självklart med många krig, men endast på detta sätt kunde man garantera maximal frihet, maximala möjligheter för folk att själva välja hur den gemenskap de uppgår i skall utformas. Så kristendomen är unik på så sätt att den lyckades, genom att basera sig på individen, vara ORGANISKT UNIVERSELL. Mot detta står uppenbart totalitära ideologier, islam, kommunism, pk-ism, och imperialism. Jag antar att man i Kina försöker koka soppa på imperialism och kommunism med en delvis kapitalistisk ekonomi, inte så lätt. Jag tror att den soppan beror av kinesernas enorma plikttrogenhet, precis som pk-ismen i Sverige endast kan klara sig baserat på att svenskar är plikttrogna. Jag tror de kan glömma att göra kineser av afrikaner och muslimer, precis som vi upptäcker att inte alla är svenskar.
Jag tror att både Kinas ledare och muslimernas gör rätt i att frukta de västliga principerna, och detta är ju basen för det västliga etablissemangets globalistiska hybris och att man stödjer massinvandring. Västs principer ÄR bättre, men konsten är att låta det ta sin tid och låta dem sprida sig organiskt, gör man inte det, ja då blir det krig, som vi nu redan upplever med islam men det är en mygga som sticker en elefant.

  
http://www.econtalk.org/yoram-hazony-on-the-virtue-of-nationalism/


  Gilla

 17. p kohlin skriver:

  ”Socialism med Kinesiska Egenskaper”, det låter för en västerlänning som Nationalsocialism. Mao på sin tid, läste Mein Kampf. Kinas stora nästan koloniala beteende i Afrika för att komma åt bl a naturtillgångar liknar beteendemässigt AH. Är inte Kina av idag ett utmärkt exempel på globalismens innersta innebörd (socialism för att hålla folket nedtryckt, aggresiv kapitalism)?Märkligt tyst från 68-orna om Kina idag, dåligt samvete?

  Gilla

 18. Lars skriver:

  Nog behövs lite större utblickar för den svenska publiken. Kina reser sig. Man tror att tillväxten kommer att mattas till ca 4-5 % när man, om man lyckas, går vidare med utveckling ledd av inhemsk konsumtion istället för exportledd tillväxt. Länder som Japan har haft svårt att gå från exportledd tillväxt till konsumtionsledd, man hamnar i den sk ”middle income trap”. För att man ska klara övergången så måste konsumtionen öka och det förutsätter att inkomsterna ökar och sparandet minskar hos det kinesiska folket. Man ser två vägar; öka lönerna och överföra statlig egendom till folket. Amerikanska sanktioner och tullar driver på den utvecklingen, men den har varit uttalad målsättning under fem-sex år nu. Risken för bakslag som i Japan med fastighets och aktiebubblor är uppenbar och sannolikt krävs utbyggda sociala skyddsnät.

  Kina är stort, mycket stort, och utbyggnad av militär kapacitet tar sig formen av ökad teknologi, man har landat en månfarkost, man har satelliter och Pentagon tror man har överlägsen missil teknologi i dagarna (men Pentagon vill ha mer pengar). Andra hangarfartyget under byggnad, ett stort antal jagare och fregatter, kust patrullbåtar stora som jagare, ubåtar, men man tror det tar ett decennium innan man har operera hangarfartygs flottiljer på stora avstånd. Man besätter Syd Kinesiska sjön. Man bygger flottbaser i Djobouti och troligen Ceylon och Pakistan. One road belt Initiativ binder länderna med lån.

  När USA under Nixon öppnade för Kina, en utveckling som tog fart 1978 med Deng Xiaou Ping var det gemensamma intressen bakom och globaliseringen med Kina som världens verkstad tog fart. Nu är konsekvenserna för USA svåra att hantera med de ökade inkomstskillnaderna och avindustrialiseringen och sannolikt har det bidragit till att minska produktivitetsökning i USA då kapitalet haft tillgång till billig arbetskraft.

  I Sydostasien arbetar man med att försöka innesluta Kina från expansion militärt mha militära samarbeten mellan Indonesien, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indien, Filipinerna, Australien och USA. USA kräver att Europa satsar mer på försvaret, idag endast GB som kommer över 2 % av BNP, för att avlasta USA och vill även att Nato tar uppdrag utanför Europa likt de man gjort i Afghanistan och Irak.ch Libyen. Turkiet ett orosmoment i spelet mellan de tre dominerande makterna i mellersta Östern: Saudi Arabien, Turkiet och Irak.

  Gillad av 1 person

 19. Linden skriver:

  ”Bered dig på att lida slavens öde, fegis.”
  Jag kände mig i högsta grad träffad.
  Det är ju det öde som väntar oss dumsvenskar som lever tillräckligt länge för att skörda frukterna av den oheliga alliansens annonserade invandringspolitiken.

  Gilla

 20. Klas Göran skriver:

  I like Chinese
  They come from a long way overseas
  If Darwin is anything to shout about
  The Chinese will survive us all without any doubt

  I like Chinese thoughts
  The wisdom that Confucius tought
  Think of the many things they’ve done to impress
  There’s Maoism, Taoism, Quigong and chess
  (Monty Python)

  Gilla

  • Danske mand skriver:

   Skall läsa dina imorgon. Det är väl så att folk är patetiska idioter, det är trist men sant, 82% röstade för detta och skall hålla tyst om de blir rånade och våldtagna, de har bett om det.

   Gilla

 21. Ulf Bergström skriver:

  Mitt i prick PE. Första gången jag var i Kina var 1976. Jag bodde på Freedom Hotel mitt i centrala Beijing. När jag steg ut från hotellet på morgonen möttes jag av tystnad bortsett från ett svagt vinande från cykeltrampor och en och annan myndighetsbil som passerade.

  Det var ungefär då som Sverige beslutade sig för att förbruka sitt humankapital sedan generationer för att experimentera med sin mångkulturella revolution. Under samma tid har kineserna konsoliderat sin homogenitet och passerat väst i teknologisk utveckling.

  Gilla

 22. johan utan land skriver:

  Vi dissidenter har fullt upp med utmaningen att hantera vår egen situation och försöka vrida opinionen i förnuftig riktning. Det verkar helt hopplöst. Att hantera Kina ligger långt ner i prioritet. Dessbättre är svaret på den kinesiska utmaningen ungefär samma saker som behövs för att rädda landet och den västerländska civilisationen, om det ens går. Återupprättande av dygder som flit, utbildning, hederlighet och modernt tänkande samt att stärka nationalstaten och familjen. Klarar vi det ena så klarar vi nog att konkurrera med Kinas ekonomi också. Det är inte lätt. Kineserna är inga dumhuvuden och de jobbar hårt och energiskt på att förbättra sin situation. De vore en formidabel ekonomisk konkurrent även till en rationell västvärld. Nu håller vi energiskt på att förstöra allt det som mödosamt byggts upp ända sedan Rom föll ungefär. Ett självmål i klass med kinesernas egen kulturrevolution. Kina kunde resa sig och komma igen. Kan vi också det?

  Gilla

 23. Zhengyang Wu skriver:

  Jag som kines kan inte låta bli att kommentera:

  Jag ser inte dagens kineser som arvtagare av Kinas historia eller kultur. Den kinesiska kulturen är i principen död. Betänk bara detta: Hur många av Kinas fusksocialistiska ledare tro på den klassiska kinesiska idealet: Junzi? Jag vågar påstå inte en enda.

  Ni frågar kanske vad dagens Kina är för något egentligen. Jag skulle säga att det är ett missfoster av de sämsta delarna av den kinesiska kulturen/historien och de sämsta delarna av västerländska kulturen/historien ut ur vilka kom den socialistiska/kommunistiska fuskideologin som i grunden handlar om Machiavelliska maktsträvan.

  Ett sådant missfoster har ingen chans att dominera världen, och det vet 99% av de kinesiska ledarna. Därför har majoriteten av dem sina barn och fruar tryggt i västvärlden. Att de påstår att Kina har ambition att dominera i världen är bara ett sätt att hålla upp den fina Kinabilden för det kinesiska folket, precis som vad den fina Sverigebilden är för den svenska makteliten.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Bra att du kommenterar! För en svensk som jag i ett litet land med tio miljoner invånare så är Kina i grunden helt obegripligt. 1.4 miljarder människor i olika regioner. Det är i princip helt ogenomträngligt. Filosofi kan kanske ge en insikt, eller en teori om megatrender som sveper över världen centrerat kring det kapitalistiska systemet och dess olika marknader. 1 miljon uigurer (muslimer) lär vara satta under omskolning. Tibet, Östkust Kina med Shanghai,. Syd kina med Guanxsi https://sv.wikipedia.org/wiki/Guanxi) (provinsen nära Hong Kong. Taiwan. Tibet. Gränstrakter mot Ryssland och Sibirien. Gränstrakter mot Vietnam, Kambodja, Indien. Olika system som de statsägda företagen eller privata och statliga banker. Det förefaller enligt gängse utsagor vara partiet, militären och polisen som skapar sammanhållning och struktur i detta land.

   Gilla

 24. olle reimers skriver:

  Min vän Andrew, kines till börden, bosatt i Malaysia, jobbar i Thailand, bott i Sverige i 30 år, just fyllda 70 år, uttrycker situationen på följande sätt.

  Den unga generationen har lärt sig ett betydligt mer materialistiskt och pragmatiskt tänkande. De vill anamma de idéer som gör tillvaron bättre. De är beresta och väl införstådda med dagens moderniteter.

  Anden har släppts ur flaskan med internationaliseringen och Internet. De gamla gubbarna får gärna sitta där och smida sina gamla planer. Det är vad vi, trots allt frisläppta, unga personer vill, som kommer att vara avgörande.

  Hoppas Andrew har rätt. Dragonfly är mer av de gamla gubbarnas på Google, Twitter och Facebook (inte Mark Zuckerberg, han är bara en marionett) hopp om att få dominera världen; mer än kinesernas.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Fin beskrivning. Naturligtvis svårt dra slutsatser utifrån enskilda människor, men ofta är det vad en människa uttrycker en koncentrat av omgivande samhälle och de diskurser som vidarebefordras. Människan är inte så unik i sin tankevärld! Men fantasin är alltid närvarande!

   Gilla

 25. Klas Göran skriver:

  I like Chinese food
  The waiters never are rude
  Their food is guaranteed to please
  A fourteen, a seven, a nine and lychees
  (Monty Python)

  Gilla

 26. laogong2018 skriver:

  Medans USA debatterade om vem som kan använda vilken toalett, skickade pengar till Iran, strulade till i Banghazi, och nu rena inbördeskriget så bygger Kina sin infrastruktur, militär och rymdprogram. Under tiden brinner EU….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.