En anmärkningsvärd överenskommelse

Patrik Engellau

Nu har å ena sidan S och MP och å den andra C och L ingått ett avtal som stipulerar vad S och MP ska göra under innevarande mandatperiod för att erhålla fortsatt stöd från C och L. Avtalet är på elva tättskrivna sidor och omfattar 73 punkter (paragrafer hade man nog sagt om det varit på allvar).

Här är det bäddat för bråk. Överenskommelsen är nämligen inte, som om det hade gällt företag, skriven för att förutse alla tänkbara konflikter och försöka förebygga dem utan för att, som politiker gör, försöka ludda till, sopa under mattan och skjuta obehagliga konfrontationer på framtiden. Om jag har lärt mig något av livet så är det att sådant är som att bjuda fan på bal. Det blir garanterat gräl och rabalder.

Jag tror att det ligger i verksamhetens natur att politiker formulerar sig vagt. De vill bli valda och därför lovar de saker eller ställer saker i utsikt som eventuellt efter en valseger inte kan infrias. Då är det praktiskt att inte ha lovat något fast, definitivt och exakt. Eller också ska de börja förhandla med politiska motståndare efter ett val och även då är det dumt att ha bundit sig. Sådant får de alltid tillbaka i ansiktet. Se på Annie Lööfs oförsiktiga löfte om att hellre äta upp sin högersko än att agera ”stödhjul” åt socialdemokraterna.

Om man tränat sig ett helt liv, vilket framstående politiker har, på att i eget intresse vara vag och löftesrikt otydlig så klarar man inte att göra riktiga avtal och överenskommelser sådär som folk gör i affärslivet. När företag skriver avtal så är det i full vetskap om att avtalsparten, hur hjärtliga relationerna än må vara för tillfället i en framtid, som kan börja ganska snart om det vill sig illa, kan förvandlas till en bitter fiende. Det gäller för båda kontrahenterna att vara så genomtänkta och exakta det går vid själva avtalsskrivandet för att slippa råka illa ut vid ett försök till blåsning från avtalspartens sida. När man skriver avtal måste man för att slippa obehagliga överraskningar utgå från att affärsvännen har ont i sinnet och kommer att utnyttja varje blotta till sin egen fördel. Se vis pacem para bellum.

Det handlar alltså om två väsensskilda världar. Politiker blomstermålar och vill slippa vara distinkta och tydliga medan företagare till sitt eget skydd måste vara glasklara.

Jag har bara lyckats hitta något tjugotal punkter där överenskommelsen är så exakt att det inte finns något krångelutrymme för S och MP som ju i kraft av regering ska verkställa pakten. Typiskt krångelutrymme är sådant som att paragrafen handlar om att tillsätta utredningar (som ju kan förvandlas till vad som helst), att ”sträva” någonstans, att det saknas verkställighetsdatum eller att ”årtal ska utredas”. Till exempel stipuleras i tredje paragrafen att ”arbetsgivaravgifterna sänks”. Men det står inte när de ska sänkas och hur mycket. Då blir det lätt för regeringen att konstra. Eller att ”ett försök med gröna obligationer ska genomföras… och utvärderas”. Man vet inte vad en grön obligation är eller hur försöket ska utvärderas. Jag skulle åta mig att manipulera det åtagandet till oigenkännlighet utan att bryta mot det. Eller ett ”införande av etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa”, oklart när och oklart hur mycket lägre lön. Förresten finns det redan ett stort antal sådana åtgärder.

Om S och MP visar sig så pass motvilliga mot överenskommelsen som man kan misstänka så är det inte mycket avtalet verkligen tvingar dem till. Och tvångspunkterna blir troligen inte särskilt betungande för regeringen. Här är några exempel:

 • Värnskatten tas bort från 1 januari 2020. (Där kan det nog i och för sig skava.)
 • Pensionärsskatten tas bort 2020 och pensionen höjs 2021.
 • Inga vinstbegränsningar i välfärden.
 • Tredubblat tak i RUT införs i budgetpropositionen 2021.
 • Inga nya myndigheter lokaliseras till Stockholm under mandatperioden.
 • ”Obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor” från 1 januari 2021.
 • Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införs i budgetpropositionen 2021.
 • Krav på pant för batterier, mobiltelefoner och annan elektronik införs 2022.
 • Brott med hedersmotiv bestraffas hårdare från 1 januari 2022.
 • Skolor som så önskar får införa betyg från årskurs fyra från 1 juli 2020.
 • Vissa förändringar i LAS genomförs 2021.

Den stora massan av paragrafer i överenskommelsen består emellertid av sådant som lika gärna hade kunnat komma från S och MP som från C och L och som egentligen bara representerar nya steg i politikerväldets och det välfärdsindustriella komplexets taktfasta, långsiktiga avancemang. Till exempel ska det enligt andra paragrafen finnas ”beredskap” för att trygga, jobb, välfärd och statsfinanser. Vad kan det betyda annat än villighet att höja skatterna? Ett annat exempel är att statens bidrag till kommunerna ”fortsätter i jämn takt över mandatperioden”. Skulle det vara en blockskiljande fråga? Eller att ”nyanlända ska snabbare in på arbetsmarknaden”. Någon som har annan uppfattning?

Så vad handlar det om? Hur kan Sveriges framtid sättas på spel för den här typen av bråk som inte borde vara bråk? Jag spekulerar. En möjlighet är att det egentligen bara handlar om skilsmässan i Alliansen. C och L vill dra sig ur – eftersom de ledande inom de två partierna i hjärtat hör mer till PK-isterna inom S och MP än till ett troligen framväxande konservativt block – men vill samtidigt inte flagga alltför tydligt med detta för att inte tappa väljare. C och L låtsas därför att de tvingat S och MP till enorma eftergifter. Typ som att frun lämnar mannen och gör gester så att det ser ut som att den nye älskaren erlägger bot till den försmådde maken för att avgående fru i någon mån ska blidka honom och därmed få en chans att komma tillbaka om det nya förhållandet inte funkar. Jag är inte främmande för att tillskriva dessa lirare de lumpnaste motiv.

100 reaktioner på ”En anmärkningsvärd överenskommelse

 1. M.D. skriver:

  Man måste vara mer än lite blåst om man tror att Stefan har minsta avsikt att göra något endaste smack annat än vad han behagar så snart det hela gått i lås. Men givetvis utan att driva C och L så långt att de försöker stjälpa lasset såklart. Nej, det kommer att uppstå kriser och situationer bortom Stefans kontroll som – tyvärr, tyvärr – tvingar honom att gradvis flytta målstolparna. En bokrasch kan t.ex. göra det ”ekonomiskt omöjligt” att avskaffa värnskatten nästa år, så han måste ”ta ansvar” genom att skjuta på datumet. Men bara ”tills ekonomin repat sig”, såklart. Ett löfte är ett löfte!

  …Eller åtminstone tills nästa mandatperiod. Då har L imploderat och möjligtvis även C, om inte annat så rejält skadeskjuten. Då kan listan med ännu ej infriade löften förpassas till runda arkivet utan vidare ceremonier.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, C och L är så alldeles uppenbart fast i den falska uppfattningen att man kan bilda sig en politisk inställning genom att ”gå ut och shoppa på den ideologiska marknaden”, d. v. s. ställa upp ideologiers högsta principer bredvid varandra och välja den som är mest tilltalande. Detta är förklaringen till att de ständigt påstår att de är ”liberala” eller till och med ”inspirerade av Ayn Rand”. De tror att politik bildas uppifrån och ned. Men detta är en mycket farlig illusion i realiteten utanför partikansliet och de fina tidskrifternas spalter.

   Gillad av 8 personer

 2. Enough skriver:

  Jag hoppas att deras väljare straffar dem, men är man så blåögd att man röstar på dem, är risken stor att man inte förstår särskilt mycket i politiken….

  Gillad av 5 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   PE’s begrepp ”hästväljare” (de som skulle rösta på ett parti även om detta hade en häst som partiledare) är nog ett bra begrepp att införa som ett komplement till det du kalla ”blåögdhet”. Jag bedömer att C har ganska många sådana trogna väljare, så dom sitter säkert och att L redan är nere på sin hästväljarnivå (usch, det var inte riktigt meningen att kritisera deras partiledare så skarpt, men han har som jag sett det den senaste tiden jobbat med devisen gentemot både S och C ledarna: ”jag tänkte just instämma i ditt nästa uttalande”).

   Exempel på ett sannolikt ”hästväljartänk”, och som felaktigt tillskrivs strutsar, beskrivs bra på denna länkade bild:

   Gillad av 1 person

 3. Aurora skriver:

  Har kommit fram till, efter att först undrat om några partiledare är i allvarligt behov av professuonell hjälp, att här ser vi en tävling i makthungrig slughet och kallhamrat rävspel. Det kallas januaribluffen nu i media. Men vem bluffar vem? Det återstår att se. Bättre benämning vore nog dubbelbluffen. Eller t.o.m trippelbluffen. För de som verkligen blir bluffade är svenska väljarna.

  Gillad av 9 personer

 4. Aha skriver:

  Skrivningen i överenskommelsen är inte entydig när det gäller förnedringsparagrafen – att V ska fråntas inflytande. Skrivningen bekräftar alltså Engellaus uppfattning om allmän luddighet.

  Nedanstående text är hämtad från Liberalernas hemsida 14 Jan 2019.
  Sista avsnittet, förnedringsparagrafen, kan tolkas som att Vs uteslutning endast gäller för överenskommelsens 73 punkter.
  Hade det varit nytt stycke och om det explicit angivits att V inte skulle ha något inflytande överhuvudtaget över fyrklövern, hade det varit tydligt.

  Överenskommelsen/förnedringsparagrafen;
  – I de sakfrågor som omfattas av överenskommelsen kommer Centerpartiet och Liberalerna fullt ut medverka i beredningsprocesser både av utredningsdirektiv, propositioner till riksdagen, förordningsändringar som följer av ny lagstiftning samt i förekommande fall också uppdrag eller regleringsbrev till myndigheter. Det innebär också att de ingående partierna i de sakfrågor som dokumentet omfattar inte ensidigt samverkar med andra partier i riksdagen. Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.”

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Hur skall ”inflytande från V” (PK) kunna påvisas när SAP och EU och FN har precis samma grundinställning och det helt utan vidare går att hävda att alla saker som V (PK) gärna önskar sig i det här speciella fallet liksom av en slump kommer från den egna marxistiska fataburen eller EU eller FN?

   Gillad av 2 personer

 5. Christer L skriver:

  ”C och L vill dra sig ur – eftersom de ledande inom de två partierna i hjärtat hör mer till PK-isterna inom S och MP än till ett troligen framväxande konservativt block…”

  Ett framväxande konservativt block måste först ritas om och bli av med den profil som anpassades till globalisternas krav. Detta med invandringen. En jämförelse mellan betydelsen av SD´s historiska rötter som skinheads och M´s närmare historiska rötter i DÖ och det förrädiska samspelet med globalisterna borde klaras ut. Ett avståndstagande från Reinfeldts envälde måste till. Detta går troligtvis icke. Framtiden tillhör Europas nationer.

  Gillad av 3 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Ja, de vill ha det så här. De är tämligen nöjda med sakernas tillstånd. Döskalliansen knallar vidare.

  Det uppseendeväckande med uppgörelsen om omotiverat stöd för en socialdemokratisk minoritetsregering med majoritetsregeringens mandat är inte att de programmatiskt ryggrads- och principlösa s. k. miniatyrpartierna har ingått den, utan att det nyfascistiska parti som har efterträtt Moderata samlingspartiet och det islamistiska parti som har efterträtt Kristen demokratisk samling båda har ställt sig utanför trots att de inför valet tydligt ställde sig på Döskalliansens sida och menade sig vara nöjda med motsvarande uppgörelse under den föregående mandatperioden.

  Vill de inte längre ha det så här? Skymtar vi eftertankens kranka blekhet hos söta Ebba och Lilluffe? Eller fick de bara inte vara med i kompisgänget? Och miniatyrerna fick vara med bara för att de är så små och harmlösa?

  Gillad av 5 personer

  • Dansker mand, bland hovmän nu sig för fram, elegant i Kinaland, vad nu! det skall badas minsann, fläskiga bukar många ibland, likt sälar på strand, kliver ur vand, täcker vad som kan, med sin hand skriver:

   Nja, om du hade fått fria händer och velat att massinvandringen skulle fortsätta, är det då inte en optimal konstruktion? Majoritet i riksdagen för fortsatt massinvandring och några som kan sopa upp röster från SD och låtsas vara arg opposition (quisling) och desarmera dem, tills invandrarandelen är så stor att det inte spelar någon roll vad svenskar tycker.

   Gillad av 7 personer

 7. olle holmqvist skriver:

  ”frun lämnar mannen och gör gester så att det ser ut som att den nye älskaren erlägger bot till den försmådde maken för att avgående fru i någon mån ska blidka honom och därmed få en chans att komma tillbaka om det nya förhållandet inte funkar.”

  Den meningen tvingades jag läsa några gånger f a fatta. Tolkning: C-L vill kunna återvända
  till Torshälla-lantisens trygga famn om der Löwe von Schweden kramar bort väjarsympati-% alltför hårt. Rätt tolkning ?
  Den politiska promiskuiteten är bara nästan total. V skulle hållas borta – totalt – men det blir dom son i splendid isolation avgör statsministerskapet. Och elaka katten Måns från Bromölla myser bakom snödrivan.

  Gillad av 2 personer

 8. Dansker mand, bland hovmän nu sig för fram, elegant i Kinaland, vad nu! det skall badas minsann, fläskiga bukar många ibland, likt sälar på strand, kliver ur vand, täcker vad som kan, med sin hand skriver:

  Nja, jag är experimentalist, fysiker i grunden och älskar Mythbusters. Så jag läser inte sådant strunt, och undviker i görligaste mån vad som skrivs i tidningar och ser aldrig svensk TV (möjligen något program som mina barn ser). Så vad är den stora förändringen i Sverige, den som är som är som att ha barn, man ser ju inte hur de växer, för de växer ju varje dag. När man träffar vänner eller släkt med barn så blir man däremot alltitid förvånad, vad de har vuxit! På samma sätt är det antar jag för alla svenskar som bara gör vad de alltid gjort, antalet slöjor i deras område växer med en om dagen. Så den stora förändringen för Sverige är ju den som Gunnar Sandelin skriver om på dessa sidor, var det 138,000 nya uppehållstillstånd 2018? Detta är ju det som ändras, det som växer, plötsligt så har man en finnig tonåring därhemma som svär och smäller i dörrarna, oj var kom han ifrån. Tonåringen vill bestämma själv, och absolut inte göra som mamma och pappa säger. Sedan flyttar de hemifrån och börjar sköta sig själva, fast mamma och pappa betalar. På ålderns höst så tar de förhoppningsvis hand om en.,.

  Det pratas hela tiden SD, SD, SD, att hålla dem ute men det handlar ju om två saker, dels, att politiken idag blivit, som Lars Bern säger, ett yrkesnätverk för yrkespolitiker, de kan inget annat än att manövrera där och skaffa sig fina jobba om de har tur efteråt baserat på lojalitetskorruption. Så SD hotar en del av jobben, en del av yrkesnätverket. Men det är bara det ena, egenintresset, det andra är ju att den massiva förändringen av Sverige pågår dagligen, massinvandringen skall till varje pris fortsätta, detta är ju vår generation politikers stora bidrag till utvecklingen. Man kan mäta det på många sätt, jag mäter som fysiker våldtäkter, ett par hundra när jag var liten, knarkare och alkisar, mot 7300 anmälda 2018. Jag mäter också hur många som har dörren olåst. Det är nu snart ingen där jag bor. Detta är alla politikernas verkliga mätbara bidrag till utvecklingen, varje dag kommer fler invandrare, fler muslimer, och invandringen från Afrika har precis börjat. Jag läste Tintin i Kongo för mina barn för ett par år sedan, eftersom Tintin skulle rensas från biblioteken av någon (han blir väl snart chef för SVT), jag tyckte själv att det var lite mycket, Tintin skjuter på allt som rör sig. I går ramlade Tintin i Kongo ut igen, jag läste den och den skall läsas om för min son, för efter att ha läst om det som pågår i Sydafrika idag med rent barbari där man skållar och torterar barn och kvinnor, när man ser deras politiska ledare säga att vita kan dödas (och samma ledare är kompisar med Obama), och får alla att dansa zuludans, och när man läser om hur zulukrigarna förr åt sina offer och om zulukrigen 1870 med britterna och så vidare så inser jag att Tintin i Kongo kanske är den mest välbehövliga beskrivningen man kan ge sina barn för framtiden, för världen är rakt motsatt vad de lär sig i skolan och på TV.

  Så Sverige växer, som ett barn, vem tror att tonåringen inte kommer att svära, och hur ser Sverige ut som vuxen?

  Gillad av 11 personer

  • olle reimers skriver:

   Märkligt att ingen någonsin frågar sig från var de resurser kommer som ska garantera intäkterna för den här skyddade kategorin? Tror någon att de skulle våga ge sig ut på alla dessa våghalsiga turer utan att ha en garant bakom?

   Den enda rimliga slutsatsen man kan dra efter de senaste 25 årens utveckling av den svenska politiken är att partierna gått med på att låta Sverige vara experimentverkstad för det globalistska projektet medan det internationella banksyndikatet lovar dem som ihärdigt uthärdar den totala förnedring detta innebär att de har sin ekonomiska framtid säkrad.

   Självklart har de ocks fått garantera att ett politiskt parti som står utanför denna Faustpakt inte på några villkors vis kan släppas in.

   Den senaste regeringsbldningen är endast ett spel för gallerierna där allt går ut på att fortsätta med den påbörjade politiken – med invandringsexperimentet som sin central del – och sedan försöka lägga ut så många dimridåer som möjligt.

   Det är alltså vare sig Anne Lööf, Jan Björklund som blivit lurade upp på läktaren. Det är det svenska folket.

   Gillad av 2 personer

 9. Hans Kindstrand skriver:

  Jag har ägnat ett en stor del av mitt yrkesliv åt att författa avtalstexter och tror mig därför ha en rimligt grundad uppfattning.

  Grundregel nr 1 är: Gör inte långvariga avtal med någon som du inte litar på.

  Om du absolut vill bryta mot Grundregel nr 1, var extra noga vid utformning av sanktioner, för det fall motparten bryter mot väsentliga avtalsförpliktelser. Utan vilja till lojal pliktuppfyllelse och i avsaknad av drakoniska sanktioner vid avtalsbrott, kan värdet av ett ingånget avtal läggas på en brevvåg och avläsas mot dagsnoteringen på returpapper.

  Vi har en grundlag som säger att Riksdagen, som består av 349 riksdagsledamöter, skall vara folkets främsta företrädare. Av dessa 349 valda ombud är bara 287 certifierade av L, C, S och MP. Av dessa 287 är endast 259 enligt Januariöverenskommelsen (JÖ) berättigade att framföra politiska ståndpunkter i riksdagen som skall beaktas. JÖ är ett avtal som bygger på att 167 riksdagsmandat är mer än 175. Den här konstiga aritmetiken grundas på ett tidigare avtal av ungefär samma slag – Decemberöverenskommelsen (DÖ). Att det kunde bli så beror på att grundlagen saknar sanktioner (t ex en författningsdomstol) för det fall tillräckligt många riksdagsledamöter bestämmer sig för att bryta mot grundlagen.

  Jag är inte övertygad om att JÖ ingåtts mellan parter som litar på varandra. Det långsiktiga värdet för de avtalssutan avtalslutande parterna torde därför vara obefintligt. JÖ – lika lite som DÖ – överensstämmer med tankarna bakom vår grundlag. Förhoppningsvis blir kronologin – DÖ – JÖ – Adjö!

  Gillad av 14 personer

 10. Elisabeth skriver:

  Åkesson hade en pressträff häromdagen . Han är ju övertygad om att ett nytt konservativt block kommer att födas ur denna oreda. På frågan om hur han då ser på att tilltänkta kolleger inte vill samarbeta med honom så svarade han : verkligheten kommer att hinna fatt dem. Och när han ombads kommentera Kristerssons specifika motstånd så svarade han ungefär som så att det inte är Kristerssons sak att avgöra , att det finns mycket samsyn mellan SD och M. Och det är jag övertygad om också. Titta bara så väl det fungerar på kommunal nivå nere i Skåne. Vellinge är ex en mycket välskött moderatledd kommun med decennielångt motstånd mot invandring bortsett från arbetskraftsvarianten. Det är Lars Ingvar Ljungmans gamla domäner ( han var kommunalråd ) och jag tror att han har stort inflytande i partiet på riksnivå numera. Han och likasinnade i partistyrelsen kommer nog att vaska fram en ny kandidat snart. En kandidat av gammaldags, förnuftig modell,en person som har skattebetalarnas bästa för ögonen.
  Så egentligen är det rätt bra att C och L kastat maskerna och försvunnit in i socialisternas kvävande famn. De har förnedrat sig själva.Det ska bli ett sant nöje att höra de inblandade på den planhalvan under kommande valrörelser. Och hur lång tid kommer det att ta innan Lööf och Löfven brakar samman i diverse trätor och gräl ?

  Gillad av 9 personer

  • likt sälar på strand skriver:

   Kanske det, men nu styrs Vellinge av en utböling, Wursten, och vi ser fler migranter och ensamkommande hela tiden. Dessutom så vill de bygga i varenda naturreservat de kan finna. På ett par år har det blivit så att man knappt vågar låta sina barn cykla ensamma. Jag kommer att rösta SD för alltid. Eller AFS om de kommer hit.. Man kanske skulle..

   Gillad av 6 personer

   • Elisabeth skriver:

    Ja tyvärr, ”Likt sälar…” , man tvingar kommunerna lagstiftningsvägen. Det går inte att slippa undan någonstans i Sverige. Men man kan ändå göra vad man kan. Inga bygglov till moskéer , en självklar början. Bara svensk mat i skolorna . Inga förturer i bostadskön, man får vänta i barack/husvagn. Osv. Jag menar att SD blir starkare om man får med sig M med ny syn på invandringspolitiken. Och detta kan bara framtvingas om SD, och för alldel andra likasinnade partier, går framåt i opinionsundersökningarna ( och valen ).

    Gillad av 2 personer

   • likt sälar på strand skriver:

    Ah det är bara en ursäkt, lagen böjer de som de har lust, det är vad som är bäst för deras egen karriär som betyder något, och eftersom svensken fortfarande sover och Stockholm styr så är det karriärfrämjande att ta hit migranter. Man hade ju bara kunnat säga nej, det går inte vi har inga lägenheter, inga jobb osv. Som jag ser det så är Conchita Wurstler personligen ansvarig om någon blir våldtagen eller knivhuggen (har kanske redan skett och tystats ner, när ensamkommande här antastade tjejer så tystades det omedelbart ner, likaså när inbrott med bilder och allt cirkulerar på Facebook. Så det finns bara ett sätt till att få dem att ändra sig om de inte blir bortröstade, nämligen att de blir lika rädda för svenskarna som de är för muslimerna. Den som styr Sverige idag är den som våra politiker inte talar om men fruktar mer än något annat. Svenskarna är ingen rädd för, de säger Bäääh än.

    Gillad av 3 personer

   • Kent skriver:

    Det är inte Wursten skyldig till. Det är Stockholm som har bestämt att de beslut som de har tagit och inte klarar av ska kommunerna fixa.
    Alla tomma lägenheter i kommunala bostadsbolag i avfolkningsorter är nu fulla. Så enligt lag så tvingar man nu alla kommuner att ta emot och lösa olösliga problem.
    Göran Holm sa: Bättre att vara Kung i Vellinge än nickedocka i Stockholm.

    Gilla

   • Kronblom skriver:

    Ugo Zagato (bilintresserade vet vem han var) brukade säga: Bättre att vara sin egen chef än att vara en värdefull anställd.

    Gilla

 11. Östrahult skriver:

  Det handlar helt enkelt om att klamra sig fast vid makten och eftersom Alliansens partiledare alla är broilers så har de inte så mycket annat att ägna sig åt. De är dessutom alla säkert vadderade i en trygghetskokong där media garanterar att dessa är goda människor som inte ska ifrågasättas. Min teori är att alla Alliansens partiledare hade velat vara med men två av dem har så pass svag position att de inte klarar partiet internt. I vilket fall gäller detta Kristersson, Busch-Thor kanske ska undantas. Björklund och Lööf beter sig som om de äger sina partier själva.

  Det värsta inslaget i svensk politik nu är Lööf som kan slänga ur sig vilka lögnaktiga och osammanhängande budskap som helst utan att ifrågasättas i media.

  Gillad av 5 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Som jag skrev igår , finner politik mycket tråkig och egentligen helt ointressant.
  Då detta är ett yrkesval för odugliga människor som inte kan” göra rätt för sig på riktigt vis”. Men som landet ser ut nu så måste varenda av oss agera för att stoppa dom onda krafter som förpestar allas utom pk-svansens vardag.
  Alla som på ett eller annat vis bidrar till att väcka dom som sover törnrosa sömnen
  Efter ha smakat på Socialdemokratins förgiftade och förljugna äpple.
  Alla dom som bidrar är frihetshjältar i kampen mot verkligt onda krafter! Långt värre än den simplaste bankrånare, han är i alla fall ärlig med vad han vill åt!
  Att stå och bedyra sin duglighet och humanism, för att i nästa sekund skriva ett falskt intyg åt sin livvakt för att han ska få en lägenhet över sin lönegrad
  är uselt och förbaskat lågt. Detta exempel illustrerar alla korrupta som på ett eller annat sätt berikar sig på skattemedel. Jag personligen tror att skulle men granska samtliga inblandade i svensk politik ordentligt, så var det max 5% som inte snott från oss skattebetalare!
  Och där kommer humanismen in, logiken är ju självklar man kan inte älska det folk man blåser och för bakom ljuset. Så då” Uppfinner vi den ädle vilden att strö pengar över”. Det fyller många syften ett av dom främsta är rökridån som yttrar sig på två vis, dels så retar det gallfeber på vanligt hederligt folk när någon får åka gratis i alla attraktioner utan att ens platsa på nöjesfältet. Sedan är det en uppvisning i MAKT, där man tydligt visar sitt förakt igen” jag kan ta dina pengar och göra som jag vill, du kan inte göra ett dugg”. Sista förolämpningen är att gömma sig bakom värdegrund och humanism.
  Hur många drunknar inte på vägen för att vinna LOTTOT!
  En plats i” PARADDISET”,
  Jag är äcklad på riktigt.

  Gillad av 11 personer

 13. En fatal observation skriver:

  Visst är det en anmärkningsvärd överenskommelse. Nu vill ”den nya mitten” öppna upp Sverige för mer av anhöriginvandring. Man har redan glömt av flyktingåret 2015. Och all förljugenheten runt de ensamkommande. Nu får vi räkna med att ytterligare 300 000 tusen människor kommer att bosätta sig i Sverige. Mer av burkans och slöjans värld tas in i våra redan överansträngda välfärdssystem. Två mindre partier har fått socialdemokraterna att vända skutan, och segla ut i det ohållbara. Bara för att få behålla makten. En prioritering för mer problem. Så kan cynismens ansikte också se ut. Men det är värre än så. Den som värjer sig inför denna politik påstås tillhöra en extrem falang. Är populister med lågt flyende panna. Som står till höger om höger. Alla negativa epitet som existerar begraver dem. Som under en semantisk lavin. Själv förstår jag ingenting. För hur kan rädsla, minskade tillit och oro för ökade samhällskonflikter, förvandlas till något i sig ont? Och skambeläggs å det grövsta? Där de som driver den sanna mörkrets politik samtidigt utser sig själva till godhetens apostlar. Och ständigt hittar gott i mer porösa gränser. Och även lyckats ta patent på definitionen av empati. Och detta utan att tänka långsiktigt, och i konsekvenser. Där man valt bort det proaktivt. Men det gör inte jag. För hur kan man hitta empati i en överansträngd samhällsekonomi? I ökad bostadsbrist? I längre köer inom sjukvården? I en växande kriminalitet? I fler mord och våldtäkter? I fler skjutningar? I fler av etniska konflikter? Förklara det ni som kan. Nu spär man på med fler kontingenter från mer aparta kulturmiljöer. Lägger ännu mer bränsle på brasan – till ett samhällsexperiment, som hotar att växa oss över huvudet. Där det inom kort blir omöjligt att vaska fram en mer god humanism. Över landets ursprungsbefolkning, och assimilerade migranter, tillför man nu mer av elände och förstärkta samhällsproblem. Normalitet och extremism har bytt plats. Inget av detta tar media eller politikerna upp. Man odlar hellre den selektiva tystnadens kultur. Och tycks resonera – att det som inte sägs eller benämns – inte heller existerar. Ett rent strutsbeteende. Vi lever i upp och nedvända världen. I Kafkas land. Där världen är och förblir absurd. Där ondskans labyrint får spegla människans dryghet och dumhet. En labyrint hon inte klarar av att ta sig ur. När jag ser Annie Lööf och Stefan Löfven i nyhetsflödet tänker jag allt ofta på Franz Kafkas värld, blottat i hans författarskap. Och det känns mer än dystert.

  Gillad av 8 personer

 14. Göran Holmström skriver:

  Suck för ord, fast Paraddiset är ju både nytt och träffande,
  slå ihop parad med dis så stämmer det ju rätt bra skrävlande storslaget kombinerat med att gömma i rök,
  Så tackkar för detta fel det passade ju,
  Som den gode Leonardo använde Sfumato i sina tavlor.

  Gillad av 1 person

 15. V for Vendetta skriver:

  Den nya kollationen slåss om samma väljare. C och L har fördelen att de kan vrida sig åt både höger och vänster vilket de också gör och vilket dessutom gör dem mycket farliga för alla som inte vill idka extrem kappvändarpolitik. Det intressanta är egentligen inte S, Mp, L och C utan det intressanta är M och KD samt hur de i framtiden skall ställa sig till SD. Skall de fortsatt peka finger åt dem och kalla dem elaka saker men utan skrupler anamma deras politik och göra den till sin egen eller om de är mogna för ett samgående och därmed utmana sina forna fränder samt socialisterna och kommunisterna på en både bredare och djupare front? Det borde vara det bästa av lägen just nu för ett konservatistiskt samgående och därmed en kraftfull opinion som om möjligt och med lite tur skulle kunna stoppa de största galenskaperna den nya kollationen kommer att föreslå. Så istället för att peka finger åt S och V samt de bägge Quislingpartierna L och C så borde drevet gå mot de kvarvarande högerpartierna och ställa dem på plankan för att avkräva dem ett ärligt svar på hur de skall kunna påverka landets i rätt riktning utan samgående med SD eller om de äntligen fångat sitt förnuft och insett at loppet är kört med den gamla Alliansen och tiden har kommit för en ny och nyktrare Allians med nya deltagare.

  Gillad av 3 personer

  • Linden skriver:

   Lilluffe har placerat sig där han trivs bäst. På avbytarbänken.
   Så länge den lille fjanten är ledare för M så blir det inget konservativt block.
   Har du redan glömt att han skriftligen var beredd att bojkotta SD från all form av inflytande?

   Gillad av 2 personer

 16. Dansker mand, bland hovmän nu sig för fram, elegant i Kinaland, vad nu! det skall badas minsann, fläskiga bukar många ibland, likt sälar på strand, kliver ur vand, täcker vad som kan, med sin hand skriver:

  Nja, jag är experimentalist, fysiker i grunden och älskar Mythbusters. Så jag läser inte sådant strunt, och undviker i görligaste mån vad som skrivs i tidningar och ser aldrig svensk TV (möjligen något program som mina barn ser). Så vad är den stora förändringen i Sverige, den som är som är som att ha barn, man ser ju inte hur de växer, för de växer ju varje dag. När man träffar vänner eller släkt med barn så blir man däremot alltitid förvånad, vad de har vuxit! På samma sätt är det antar jag för alla svenskar som bara gör vad de alltid gjort, antalet slöjor i deras område växer med en om dagen. Så den stora förändringen för Sverige är ju den som Gunnar Sandelin skriver om på dessa sidor, var det 138,000 nya uppehållstillstånd 2018? Detta är ju det som ändras, det som växer, plötsligt så har man en finnig tonåring därhemma som svär och smäller i dörrarna, oj var kom han ifrån. Tonåringen vill bestämma själv, och absolut inte göra som mamma och pappa säger. Sedan flyttar de hemifrån och börjar sköta sig själva, fast mamma och pappa betalar. På ålderns höst så tar de förhoppningsvis hand om en.,.

  Gilla

 17. linda skriver:

  socialdemokraterna har lagt till ordet ”framtidspartiet” i deras logga. Jag tror att de fattar att socialismen inte funkar och att socialism är på utelistan. De har sett land efter land med socialister få allt mindre röster. I Sverige är ideologi inte så viktigt längre. Så hur kommer man in på innelistan? Man vill förändra ett helt parti och dess inriktning utan att bli kallade för populister och utan att folket märker att man bytt ideologi. Då kan man skylla på att man är tvungen att samarbeta med C och L för att mota olle i grind (SD) som en god förklaring. Sossarna hade varit tvungna att ändra på sig i alla fall med den sjunkande populariteten som lamslagit partiet. Jag tror de på riktigt myser nu när de tagit ett steg in mot mitten och blivit ett framtidsparti enligt deras uträkningar. Om några år eller så kommer de byta namn till framtidspartiet istället och gå ihop med någon av småpartierna MP,C,L. Samtidigt vet MP,L,C att de inte kommer överleva så länge till i framtiden efter allt strul som varit nu. Ingen kommer lita på dem i något avseende så jag tror de alla eller någon/några av dem kommer vara med och bilda framtidspartiet.

  Gillad av 4 personer

   • linda skriver:

    Jag har flera 100 tals högskolepoäng och har även dyslexi. Jag skriver så gott jag kan efter bästa förmåga. Men alltid ska någon på nätet påpeka stavfel, syftningsfel, tempus etc. Jag vill inte bli hindrad av att kunna diskutera på nätet pga min dyslexi. Jag finns och vill vara med och jag kommer stava fel och göra textliga fel. Antingen förstår man andemeningen eller så får man störa sig helt enkelt.

    Gillad av 7 personer

   • likt sälar på strand skriver:

    @linda, ta det som konstruktiv kritik. Jag skriver uselt men har ingen dyslexi. Vi höjer slagkraften av DGS med korrekt svenska och jag har slarvat med detta formidabla vapen, språket.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag ber om tillgift. Min kommentar var inte personligt avsedd, utan riktad till allmänheten och motiverad av att just detta fel är mycket vanligt. Det var olyckligt att just du fick stå för exemplet, men någon måste ju göra det.

    Gillad av 2 personer

   • EL skriver:

    Många svenskar har inte fått lära sig grammatik i skolan. Linda kan tex använda sig av ‘spell check’ så blir stavfelen fixade.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Strålande! Detta är det första tecknet på att de har framtiden framför sig. Det är en allmän princip: Om en organisation särskilt framhåller en viss förmåga eller inriktning som borde ha varit självklar i alla organisationer av den typen, t. ex. en förlossningsklinik som påstår sig vara amningsvänlig eller ett parti som påstår sig vara ett framtidsparti eller en skola som har en tyngdpunkt på begåvningsfrämjande, så är det en mycket stark indikation på att den är vagt medveten om att den har svårigheter på denna punkt och att den är sämre än andra liknande organisationer på just detta. Så mycket sämre att den själv har upptäckt det, alltså helt och hållet värdelös.

   Detta är alltså mycket glädjande nyheter! SAP är på väg att förintas.

   Gillad av 6 personer

  • Lars skriver:

   Linda, tror som du att det intressanta här är att S går mot mitten/höger i ett antal frågor som kommer att ge upphov till konflikter inom partiet och det i sin tur skapar en konfliktlinje mot miljöpartiet och vänsterpartiet och kommer att kräva ett rejält fotarbete av partiledningen. Jag frågar mig var migrationspolitiken hamnar, man har i mycket här nöjt sig med att den temporära lagstiftningen ligger kvar två år (släpper in lite fler anhöriga), men ser generellt svaga skrivningar i det avseendet, som ger möjlighet skapa, om man vill, mer restriktiv politik genom t.ex. en överenskommelse med moderaterna med stöd av SD. Jag har förstås inget större hopp om förändring, men man kan ju spåra en trend i dessa program att skapa en mittenpolitik, mittenpartier, som håller M och V och Mp och SD kort.

   Gillad av 1 person

   • likt sälar på strand skriver:

    Haha, precis som här, det enda de är så eniga om så de inte behöver träta är invandringen, de vill ha mer, fler muslimer, fler från MENA, fler utan utbildning, och vi här vill väl, som regel, ha hit färre, eller noll och återvandring. Så just i denna fråga råder enighet, här som där, 7-klövern för massinvandring, populister och en växande del av svenska befolkningen (märkligt nog en majoritet eftersom 82% röstade för massinvandring), mot.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    När jag spår eller skymtar möjligheten av en förändring av migrationspolitiken så bygger det på de objektiva problem av olika slag och kostnader på kort och lång sikt som partiernas ledning knappast kan vara ovetande om (men det beror på hur korkade de är naturligtvis) och på att de inte kan isolera SD och M och V om de inte gör något under mandatperioden, men de vill nog gärna smyga med det. Jag observerade att C fick igenom punkten att halvera lönen och slopad arbetsgivaravgift för att få in invandrare på arbetsmarknaden och jag kan tänka mig även hanteringen av LAS (som egentligen sätter upp piska och morot för fack och arbetsgivare att komma överens) kan vara en del i detta eller åtminstone öppna en möjlighet.

    Många spekulerar ju kring Annie Löfs storhetsvansinne och är vansinniga på henne, men knappast någon funderar kring det utifrån möjligheten av en strategi, där de finner något gemensamt med S kontra M och MP och V. Man ägnar sig helt åt taktik tänkande och personliga egenskaper som ger någon slags egenintresse tror man (men Löf är ung och välutbildad och hittar nog jobb, Löfven å andra sidan går i pension).

    På samma sätt är det ingen, absolut ingen, som funderar utifrån perspektivet att de kanske ser migrationen som ett problem. Alla är fast i famösa uttalanden som att SD är fascister och att landet kan rymma 20 miljoner invånare eller att ”det finns gott om plats när jag flyger över landet”.

    Man låser sig också vid att Alliansen är naturlig plattform för C och L. Mådde de partierna bra i Alliansen och med moderat kontroll? Skolpolitiken? Låga pensioner? Utförsäkring av sjuka? Försvaret?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag har här många gånger ifrågasatt om det verkligen finns ”borgerliga värderingar” som håller samman eller att socialdemokratin skulle bygga på Marx eller ligga nära kommunism. Jag har hävdat att välfärdsstaten är signum för mittenpartierna och socialdemokratin.

    Men som sagt, det är möjligt att damerna och herrarna i partiledningarna är genuint korkade också och okunniga, en annan av mina hypoteser som avser belöningssystemen i det svenska samhället av idag.

    Jag tror Åkesson spelat bort sina kort med talet om ett ”konservativt block” med M och KD. Samtidigt öppnar han för den regeringsbildning vi nu får eftersom mittenpartierna ganska naturligt vänder sig mot mitten.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Men inget är givet och det är naturligtvis anledningen till att C och L inte ingår i regeringen. De håller öppet för olika utvecklingsvägar. Det hänger på socialdemokratin hur de utvecklas och förändrar partiets politik, så hotet mot misstroende och nya allianser finns där hela tiden.

    Gilla

 18. olle holmqvist skriver:

  Den blomstertid nu kommer, partikonstellationerna florerar sig. JÖ bör kallas Veronica. Den har fyra kronblad: ”ein bre ovre, to sideflikar, og ein smal nedre (Lid: Norsk og svensk Flora 1963.)
  en flik för varje parti.Att MP skulle vara
  ”ein smal nedre” stämmer väl ?

  Om hedervärda V fått inflika sig hade JÖ istället hetat. Myosotis. Fem kronblad (flikar).På svenska: Förgätmigej.Och det är väl bra med ett namn som utgår från risken, hotet, faran:
  Att JÖ-kungarnas bravad blir förgäten !

  Gillad av 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    Veronica räknar till kronblad fyra (på helsingborgska), Förgätmigej (den bortglömde Jan Guillou ?) till fem, men Blåsippan till Sex ! Jo dom kan sin symbolik dom där SD – SexDildosarna. Fast ån en, var det inte (L) som hade – en – dildos ?

    Bara en massa censurerade associationer, precis som hos den där Rorsach.(felstavat)

    Gilla

 19. Per G Eriksson skriver:

  Värnskatten kommer inte alls att skava, den ersätts t ex med punktskatter som riktar sig mot ”höginkomsttagares” konsumtionspreferenser och förmodligen återinförda fastighetsskatter destinerade att slå mot ”höginkomsttagare” t ex sekundära bostäder och bostäder över visst taxeringsvärde, man kan även tänka sig återinförd förmögenhetsskatt som slår mot tillgångar över SEK 10 miljoner – Liberalerna & Centern är inte ens lurade av Sossarna, de har lurat sig själva.

  Gillad av 1 person

 20. Sune Mangs skriver:

  Då Annie Lööf med sedvanlig självgodhet deklamerat att det nu genomförs mer borgerlig politik än under alliansen så är anspråken parodiska. Enligt Annie Lööf ska alltså denna papperskonstruktion motsvara nära nog ett liberalt paradigmskifte i Sverige. Att medvetet avhända sig regeringsmakten till SAP i utbyte mot denna överenskommelse är alltså på förhand överlägset vad alliansregeringen förmådde uträtta enligt Lööf.
  Innan björnen är skjuten har Lööf sålt skinnet och berömmer som vanligt sig själv för denna fiktion om ett liberalt skifte.

  Lööf har en fantastisk förmåga att kombinera moralistisk självgodhet med ett yvigt naivt men samtidigt tvärsäkert blomsterspråk – inta flera olika oförenliga ståndpunkter samtidigt, förneka att så är fallet, beröm dig själv tvärtom för dit principiella tydliga ledarskap.

  Gillad av 3 personer

 21. Gösta Johnsson skriver:

  Tror denna politiska fars som pågår kommer att närmast utplåna L-partiet och kraftigt skada C-partiet! Dessutom kommer tack och lov även MP att hållas kort och troligen helt försvinna ur Sveriges riksdag vid första bästa och senast nästa ordinarie val!
  Allt detta får väl ses som ett plus trots allt.

  Den svenska PK-istiska ankdammen har fått sig en törn som kommer att känas för lång tid framåt!.

  Gillad av 3 personer

  • linda skriver:

   Jag tänkte med så. Sedan får man tänka på alla som går på statliga universitet som utbildas i den relativa postmodernistiska världen. Om 4 år är det ännu fler

   Gillad av 1 person

 22. Karl Johansson skriver:

  Det skarpsinne som den senaste tiden präglat majoriteten av partiledarna i riksdagen har sin förklaring. I nästan två decennier har nämligen vattenledningarna i riksdagshuset levererat ”virvlat” vatten, en produkt som enligt expertisen skyddar mot mikrovågsstrålning, häver förstoppning och minskar hudförhårdnader. Dessutom, har det nu sent omsider visat sig, skärper intellektet så till den milda grad att vi kan få en regering. Visserligen av en sort som ingen väljare vill ha, men ändå. Gratulerar!

  Gillad av 4 personer

 23. Kent skriver:

  En konsekvens som kommer direkt är ett ökat inflöde från Menaområdet så alla de andra punkterna i programmet är betydelselösa i förhållande till det.

  Gilla

 24. Lars skriver:

  ”Till exempel ska det enligt andra paragrafen finnas ”beredskap” för att trygga, jobb, välfärd och statsfinanser. Vad kan det betyda annat än villighet att höja skatterna? ” Om man läser deklarationen så ser man att det betyder beredskap i en id av kraftig konjunkturförsämring od dvs normalt sätt att finansiella stimulanser sätts in (särskilt när riksbanken inte kan sänka räntan).

  Gilla

  • linda skriver:

   det är därför de kallar public service skatten för ”avgift” så folket inte får skattehöjning på skattehöjning efter varandra och blir arga. Lagom till nästa år på hösten när vi vant oss vid public service avgiften två ggr så höjer de skatten.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Tror jag inte dvs jag tror inte de kommer att använda denna avgift på det sättet eftersom det inverkar på vad man kallat pressens frihet (och det går nog att argumentera för att även om det är statsmedia så är det ändå riksdagens politiska schatteringar i sin helhet de försöker eller tvingas ta hänsyn till – men som media är SR/STV uselt, men ändå bäst i landet! så vad säger det om kommersiell media (Bonniers). Likaså är ju debatten kring public service kontra privata media ständigt aktuell. Problemet är att Sverige är ett litet land med dålig styrning/självständighet/kvalitetsutkrävande av Public service. Vi behöver Public Service, men det behöver styras annorlunda.

    Men annars finns det gott om avgifter man kan smyga in på olika sätt framförallt i den kommunala (inkl landsting) sektorn och man gör det redan på olika sätt t.ex. patientavgifter.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Observera också att för en familj med två inkomster blir kostnaden som tidigare med licens och samtidigt blir det billigare (hälften) för ensamstående och dessutom kommer man åt friåkare dvs licensfuskare och de som ser TV via web utan licens. Man minskar dessutom administrationskostnaderna. Skillnaden bara att låtsas argument om att avgiften och Radio Tjänst i Kiruna skulle ge ökad självständighet för Public Service försvinner, Skatteverket flaggar ju även för att intäkterna nu blir större än tidigare. Att det kallas avgift beror på att det inte är en procentuell beskattning av inkomst utan samma belopp för alla precis som begravningsavgiften.

    Gilla

 25. p kohlin skriver:

  Punkterna 65 och framförallt 67 i överenskommelsen innebär med stor sannolikhet att FN:s migrationsavtal (icke-bindande) i Marrakech dec. 2018 blir bindande lag i detta vårt arma land med konsekvens fortsatt ohämmad invandring. Trump, Orban m fl insåg detta komplett vansinniga FN-avtals konsekvenser/utfall i framtiden när PK-länderna gör det bindande

  Gillad av 1 person

 26. Lars skriver:

  Man kan jämföra med en projektbeskrivning där man sätter upp mål och bemannar och definierar roller och man kan jämföra med ett program som i sin tur genererar projekt efterhand. Det senare ger flexibilitet att efterhand dra erfarenheter och slutsatser efter vad man kommer fram till. Avgörande är att det finns styrgrupp (regering och inblandade parter dvs C + L), möjlighet att följa upp och besluta.

  Näringslivet är inte så duktiga på att sluta avtal som Patrik hävdar. Det är ju just det problem som finns kring friskolor och deras agerande, bristen på insyn och kontroll.

  Vad är avgörande? Uppföljning, transparens, beslutskapacitet.

  Det är ju inte konstigt att man måste tillsätta utredningar för att detaljera och undersöka alla varianter och konsekvenser i samhället av föreslagna åtgärder när man inte vet exakt hur det slår och hur man ska implementera.

  Gilla

  • M.D. skriver:

   I skarp kontrast till om vi röstat på … Vad? AfS med sina 20,000 röster? Socker Conny for President?

   För om M/KD hade fått lite bättre siffror hade deras finurliga avtal om att utestänga SD från allt inflytande varit denna veckas snackis. Övrig politik hade i allt väsentligt (*host* Massinvandringen från MENA über alles!! *host*) sett likadan ut, med små variationer som FYRA gånger RUT istället för bara tre.

   Gilla

  • Gösta Johnsson skriver:

   …ha ha du menar väl grattis du som röstade på MP eller V eller L för att vi nu får en sossestyrd regering…igen..!!

   Gilla

  • likt sälar på strand skriver:

   Det hjälper inte att bråka, man borde sätta upp lokala nätverk för varor och tjänster så man kan dra ner på skatten åtminstone, för som det är nu så är det dubbel plåga, man förlorar valen och måste betala för skiten ändå. Det är ju en fördel med att flytta utomlands också förstås, rösta kan man ju göra ändå från solen eller skogen i Kanada.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Beror väl på varför man röstat på SD? Om man vill:
   1) Protestera mot invandringen och få tillstånd förändring
   2) Bryta blockpolitiken

   Sår är man väl nöjd idag? Man kan ju inte få allt? Gillar man dessutom inte moderater så är det ju finfint.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Men som vanligt, allt hänger på migrationspolitiken, hur den utformas dvs fattar man inte att man måste ha noll inflöde nu? Och hur man vänder sig så tror jag det är S som måste ändra sig på det området för att det ska bli något och göra upp med moderaterna om invandringspolitiken och de har väl något år på sig innan det annars blir nyval?

    Gilla

 27. ettfnill skriver:

  Ack du DANSKER MAND, BLAND HOVMÄN NU SIG FÖR FRAM, ELEGANT I KINALAND, VAD NU! DET SKALL BADAS MINSANN, FLÄSKIGA BUKAR MÅNGA IBLAND, LIKT SÄLAR PÅ STRAND, KLIVER UR VAND, TÄCKER VAD SOM KAN, MED SIN HAND.
  Jag är totalt däckad av alla dina alias och frågar nu om du kan tänka dig att samla ihop samtliga dessa i ett dokument eller alternativt i en pdf för att gjädja mig, och jag tror många med mig. Jag betalar mer än gärna för att få dessa glädjespridare.
  Med vänlig hälsning,
  Sven Flink

  Gilla

  • likt sälar på strand skriver:

   Va? Tack! Kanske det en dag, men historien är ju inte färdig. Nu har ju danske mand nästlat sig in hos kejsaren, vi får se hur det går.. En om dagen är bra för magen. Jag är alltid så sur så det lättar upp lite.

   Gillad av 1 person

 28. Mr. Brownstone skriver:

  Lämna Sverige. Det är det enda rätta istället för att vara på det här forumet och gnälla. Om man tror att SD ska få inflytande, då kan man lika gärna tro att Jimmie Åkesson får fredspriset. Själv har jag röstat för sista gången med tanke på att politikerna inte bryr sig om sakfrågor, utan istället om värderingar.

  Gilla

 29. lookslikeanangel skriver:

  HERRE GUD!

  Här har man t.o.m. gått och trott att svenskarna skulle intressera sig för islam(!).
  Men nu ser jag klart.

  Jag har ju delvis bott i en katolsk familj och haft katolska vänner och bekanta.
  Så, jag undrar om inte svenskarna är KATOLIKER i själ och hjärta.
  T.ex. party på lördag (andra dagar också om man ska vara ärlig!).
  Sen…. Bikt på söndag (Erase, delete).
  Ingen ångest över diverse relationer, löften och snedsteg.

  Se bara på våra politiker! Är dom inte katoliker!

  Ave Maria!

  PS Helt plötsligt visade sig ordet ”domedagsprofetiorna” på skärmen….DS

  Gillad av 1 person

 30. Göran Holmström skriver:

  Idag har jag fått dom finaste komplimanger en människa kan få. Jag tackar för dom från hjärtat,
  dom betyder mycket.
  Lika mycket viktigt är alla som skriver här. Patrik som orkar skriva och hålla det här igång, misstänker att det är en del arbete med detta. Inte bara roligt, men just det du gör är något helt unikt som jag ser det. Att lyckats samla massor av skärpta människor som både skriver texter som ger tankar och bilder att reflektera över,och ibland förundras över. Ja det händer att även det kan väcka lite irritation, men det är ju bara det en av många känslor i den stora paletten.
  Ska inte fara iväg i tankarna nu, utan tillbaka till tanken, kommentarsfältet är även den en otroligt stor gåva.
  Alla tankar är kloka, vissa får en att tänka hur fasen tänkte han/hon nu, jag hängde inte med där riktigt sedan så läser man en gång till ibland flera gånger och poff där satt den. Tanken som biter sig fast, fasen nu förstår jag lite till, det satt bra.
  Patrik jag tror och känner att det du gör kan vara en av dom sakerna som faktiskt påverkar så att Sverige kommer på rätt väg igen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.