Liknelsen om Gulliver

Patrik Engellau

Världen ändrar sig som ett kalejdoskop. Nya, oväntade kombinationer uppstår. Det går ganska långsamt men ändå tillräckligt fort för att människorna inte ska hinna enas om en stabil tolkning. Därför går observanta människor runt med en gnagande känsla av att de inte förstår.

Vi kommer aldrig att förstå samhället. Därför måste vi arbeta med provisoriska tolkningar som inte är helt sanna men ändå kan funka. Ett användbart begrepp, enligt min uppfattning, är ”huvudmotsättning”, alltså den avgörande av alla de motsättningar som kan finnas i ett samhälle, till exempel mellan protestanter och katoliker, kapitalister och arbetare, män och kvinnor och så vidare.

Vad som händer när kalejdoskopet vrider sig är att en ny och tillfälligt sannare tolkning av huvudmotsättningen börjar etableras. En del människor upptäcker det nya tidigare än andra, en del nyupptäckare visar sig med tiden ha haft fel i sina tolkningar, en del vägrar att ens titta i kalejdoskopet. Den process varigenom alla dessa människor käbblar med varandra kallas samhällsdebatt. Det kännetecknande för samhällsdebatten är att den aldrig kommer fram till ett konsensus och att den aldrig tar slut och att den ändå är nödvändig för att människorna lite trevande ska kunna ta sig fram i tillvaron.

Vare sig människorna förstår något eller inte så måste vi handla. Förändrade omständigheter, som vi alltså inte nödvändigtvis begriper, ställer oss i nya situationer vilka ofta motiverar oss att tänka nya tankar och att ingå nya allianser. De som var våra fiender igår blir våra vänner idag när huvudmotsättningen skär på en ny ledd inom samhället. Allt är mycket förvirrande.

Så är det i Sverige idag. Kanske har kalejdoskopet gjort ett ryck. I vilket fall som helst rör det sig inför våra förbryllade ögon. För att förklara för mig själv vad jag tror har jag formulerat liknelsen om Gulliver.

På en världsomsegling kom Gulliver fram till ett land av bönder som alla hatade varandra. För att organisera hatet hade de indelat sig i två grupper, liliputier och blefuscudier, som ständigt bekämpade varandra. Liliputierna hade hattar och blefuscudierna hade mössor eller om det var tvärtom. I vilket fall kände de igen varandra och visste vem de skulle puckla på.

En dag kom den industriella revolutionen till landet och folket indelades efter en ny skärningslinje. En del blev företagare och de andra blev arbetare. Några liliputier blev företagare och andra blev arbetare. Det var samma sak med blefuscudierna. De delade också upp sig. Därmed blev allt mycket rörigt, för liliputföretagarna upptäckte att de hade mer gemensamt med blefuscudieföretagarna än de hade med liliputarbetarna. Det blev ganska ansträngt såväl på liliputklubben som på blefuscudieklubben. Folk sprang fram och tillbaka mellan klubbarna. Till slut blev liliputklubben företagarpartiet och blefuscieklubben arbetarpartiet eller om det möjligen var tvärtom.

Det hölls folkomröstningar till landets parlament och båda partierna skickade in folkvalda ombud för att besätta parlamentet och bilda regering. Ibland härskade det ena partiet och ibland det andra.

Med tiden upptäckte ombuden från båda partierna tre saker. Den första upptäckten var att livet som ombud var ganska förnämligt eftersom ombuden egentligen aldrig behövde anstränga sig med något annat än att munhuggas med varandra eftersom båda partierna gradvis blev alltmer förstklassigt försörjda av skattebetalarna. Den andra upptäckten var att de hade mer gemensamt med varandra, oavsett parti, än de hade med sina respektive väljare eftersom alla hade samma garanterade höga lön och alla bodde i Stockholms innerstad. Den tredje upplevelsen var att de själva, ombuden, nog var utsedda av ödet att härska eftersom de i sin gärning hela tiden oftast visade en högre moralisk resning än folket.

Det var inte alla ombud som tyckte sig ha fått en kallelse av en högre och godare makt men sådana fanns inom båda partierna liksom det i båda partierna fanns ombud som fortfarande betraktade sig som just ombud för folket snarare än som profeter med gudomligt uppdrag. En ny skärning gick genom partierna. Snart upplevde de gudainspirerade politikerna i företagarpartiet att de hade mer gemensamt med de gudainpirerade politikerna i arbetarpartiet än de hade med de mer prosaiska gammaldags gnetarna inom sitt eget parti. Då var det dags för nya arrangemang och allianser.

Förstår du? Detta är vad som just nu pågår i svensk politik. De gudomligt inspirerade PK-isterna, som finns inom snart sagt alla partier, håller på att koppla ihop sig och likadant representanterna för den nettoskattebetalande medelklassen (även om den kopplingen verkar gå trögare). Där går den nya huvudmotsättningen. Men eftersom politikerna inte har gjort den här analysen utan tror att de lever kvar i en tidsålder när huvudmotsättningen gick mellan företagare och arbetare – eller borgare och socialister eller kapitalister och arbetare, vilket är samma sak – så blir de tagna på sängen av händelserna och anklagar varandra för svek i stället för att betrakta skeendet i ljuset av min bländande analys.

Det går också att föreställa sig att jag har fel och att politikerna vet precis vad de håller på med och att detta är till Sveriges bästa. Eller något annat där emellan.

49 reaktioner på ”Liknelsen om Gulliver

 1. Lars skriver:

  Politiken ska styra landet och dess befolkning, så om de senare inte vet så mycket så är det kanske enklare. Gnys det i befolkningen så släpper man efter litet och när gnyet minskar så stramar man åt lite igen. På det hela taget går det som man vill åt det håll man vill. Men vad händer om man inte vet vad man vill? Eller tror att man vet vad man vill men egentligen vill något annat? Eller inte ens vill något förutom att sitta på toppen? Och vill det som håller en kvar på toppen så länge det man vill är vad befolkningen, som inte vet så mycket, tror är vad de vill, fast det egentligen är något helt annat? Då kan man tillsätta en utredning för att ta reda på vad man vill.

  Gillad av 1 person

  • Chiyou Jiang, krigarmand, fyra ögon hade han, de fem straffen fann, så mången kines fick pung och task om hals i band, dansk längtar till sitt gamla land, där endast huvud flyga ibland. skriver:

   Eller så vill de ha det så här. Jag vet, det är svårt att acceptera, men så länge man söker god vilja här så kommer vi aldrig vidare. Problemet som jag ser det, med Patriks, och ofta dina, analyser är att de baseras enbart på ekonomi, viktigt det är sant, men inte det viktigaste, det är endast ett derivat av viktigare principer. Jag har alltid sett det som att ”välfärdsstaten” baseras på stöld, en mildare form socialism, men just därför desto farligare, A och B röstar för att ta det C producerar. Jag tror där att man från början gjort våld på ett av tio Guds bud, du skall icke hava begärelse till din nästas hus, och detta är just ett bud, ett av tio, för att det är grundläggande för vår civilisation. Samtidigt så gjorde man sig av med budet att inte dyrka några andra gudar, så därmed kan vad som helst bli Gud, ekonomi, klimat, genus, migranter, vi förlorade skyddet vi hade i religionen från att bli missbrukade av dåliga ledare. Efter det så börjar buden falla ett efter ett, uppmuntrat från vänstern, man skall inte hylla sin fader och moder (man skall hylla staten), det är ok att ha begärelse till sin nästan hustru och begå äktenskapsbrott (återigen så bryter man en gemenskap som står emot staten, nämligen familjen). Nu ser vi också agendajournalistik och så kallade fake news, där vi på dissidentsidan tydligt ser lögnen i framställningen, det enda Trump gjorde här var att göra lögnen explicit, han ljuger ärligt, och vänder vapnet mot vänstern, så här försvann budet att man inte skall ljuga (bara syftet är gott). Det vi nu också börjar se det är att till och med budet om att inte dräpa bryts, och SVT beskriver avskurna halsar som knivskador och polischefer ursäktar mördare och de släpps fria nästan omedelbart om de ens förföljs och fångas. Så för mig så kommer att detta ur vänstern principer, och tidigare ur upplysningen och förvaltas nu i pk-ismen, som alla partier i etablissemanget omfamnar, i Sverige 7-klövern. Detta trumfar nu ekonomi, den gängse distinktionen mellan höger och vänstern ekonomiskt sett var ju bara kanske 10% maximalt i skatteuttag, man hade allesammans, höger som vänster, allt mer anammat de grundläggande, anti-religiösa, anti-konservativa principerna, grundstenarna i de tio budorden har dragits ur vårt samhällsbygge och det var alla med om, M såväl som S, och detta baseras som jag ser det på vänsterns principer, därför säger jag att alla i 7-klövern idag är vänster (eftersom inte ens KD försvarat de kristna principerna).

   Gillad av 11 personer

   • Lars skriver:

    Det är meningslöst diskutera med någon som inte förstår den ekonomiska politikens inverkan och därmed inte kan se vad de eventuellt vill i politiken. Din definition av vänster och höger, dvs vi har ju inte sett någon, bara slagord, är därmed obefintlig. Du saknar grund för att analysera.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Chiyou Jiang, du fattar väl att det inte räcker att säga att alla är vänster eller socialister och att allt ont emanerar ur vänsterns principer. Är du blind för att vissa grupper har tjänat och fortsätter att tjäna pengar på det här, vilken retorik de än häver ur sig? Jag kan hålla med om din och Fredriks analys av socialismen och liberalismen, men när får vi läsa er analys av deras goda realistiska politiska motpol? Vilken plattform har den, vilken aktör, vilken ideologi, vart ska pengarna gå, hur ska de fördelas, vilka ska åstadkomma allt detta drömda goda som föresvävar er?

    Ja, jag vet att allt detta egentligen är sekundärt i dagens läge, men här fortgår ett evigt tjat om den onda socialismen, utan att mången gammal egoistisk moderat kan presentera något konkret partipolitiskt alternativ eller någon realistisk motideologi. Har inte ondskan kommit hit med benäget bistånd av hundratusentals gamla egoistiska moderater också? Har inte alla dessa lett fryntligt över alla nollor i saldot och sina fina adresser, år efter år, val efter val?

    Gilla

   • pllay skriver:

    Du beskriver så väl kärnan i vår västerländska kulturs fundament.
    10 Guds bud är den moraliska och etiska grund hela vår civilisation vilar på,
    utan den faller vi och våra samhällen.
    Det är viktigt att inse att man inte måste vara en troende kristen för att bekänna sig till och leva efter 9 av buden, det underlättar naturligtvis men är inte ett absolut krav.

    Gillad av 2 personer

   • om hals i band skriver:

    Sixten,

    Du noterar inte att jag pekar på M och S, tillsammans? Det är ju just att båda grupperna, socialdemokrater och globalister, båda utnyttjar det politiska systemet för egen vinning? Jag pekar på vad jag menar är roten till det onda, att vi har övergett goda levnadsregler, moral, återhållsamhet, strävan, respekt för nästan, lojalitet med sina nära och kära och sin kultur, sanning och så vidare och att socialismen står i nästan perfekt motpol till alla dessa värden. Då högern kritiseras så kommer alltid ”girighet” fram, och visst kan den var ett motiv, men innan den så finns det helt fundamentala att det jag jobbar ihop är mitt. Ett Guds bud. För övrigt så anser jag att ”högern” smält samman med vänstern, kanske man kan säga att de moraliska principerna är vänsterprinciper utan broms, och de ekonomiska är global nyliberalism fast utan att sänka skatten. Man har tagit det sämsta ur båda, malokrati.

    Det är kanske lite mycket att avkräva enskilda personer, amatörer, fullständiga svar och program för alla de problem vi brottas med, men Östman har ju gjort ett ärligt försök med sitt Bra Parti tycker jag. En början i alla fall. Jag anser att det just är en socialistisk sjuka att tro att man har svar på allt, jag är expert inom snäva områden och tror mig inte om att kunna formulera ett perfekt fungerande ekonomiskt program i alla dess detaljer, möjligen någon liten del av det, efter mycket möda och stort besvär. Att vara konservativ innebär just att tillgå ting med försiktighet, experimentellt, så jag anser exempelvis att många av våra privatiseringar var ogenomtänkta med enormt svinn som följd. En konservativ approach till att privatisera exempelvis skola är att göra det försiktigt, att doppa tån, som det var nu så skapades utbildningsoligarker med kompisar i politiken, och fortfarande så betalas allt via skatten. Vi privatiserade kraftproduktion, tåg, posten och mycket annat utan att sänka skatten, så vi fick både oligarki och samma skattetryck, den värsta av världar.

    Men min poäng, som Patrik, och Lars inte verkar se, det är att mycket av det som går fel, tydligast massinvandringen, har sin rot i socialistiska principer. Inser man inte roten till det onda så kan jag inte se hur detta kan lösas. Socialism står i motsatsförhållande till tio Guds bud, det gör inte konservatism, eller kapitalism.

    Gillad av 3 personer

   • om hals i band skriver:

    @sixten,

    Vad gäller grupperingar så rankar jag politiskt AFS högst pga deras raka linje, sedan SD/MED men de är svåra att jämföra. Jag söker med ljus och lykta nu efter någon lämplig pk-fri religiös gruppering och också en pk-fri civilförsvarsgruppering men har inte funnit någon lämplig konstellation. Jag letar också efter en herrklubb. Till sist, den politiker jag anser gjort Sverige mest skada, alla kategorier, är Reinfeldt.

    Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Om hals i band (20:31, 20:45), jag är helt enig med dig, utom på en punkt: i dag måste vi klart uttrycka oss så att folk förstår att skulden är delad mellan de socialistiska lösningarna och högerns / förstaklasspassagerarnas exploatering av dem. Något konservativt alternativ existerar inte i Sverige, varken som ideologi eller som praktiskt alternativ. Eftersom ”konservativ” vanligen likställs med högern eller dagens borgerliga, så föredrar jag termen ”radikalkonservativ” (kanske varierat med nationalkonservativ, paleokonservativ, kulturkonservativ).

    Här på DGS ser vi att många fortfarande (ofta du också!) reflexmässigt skyller allt ont på socialismen. Men vad är då icke-socialismen i dagens faktiska verklighet? Definitivt inte dagens borgerlighet. Det betyder att gårdagens borgerlighet heller aldrig var icke-socialistisk (t ex i betydelsen konservativ, som vi här ser det).

    Jag gissar att minst 75 procent av alla som tjänar pengar och jobbar på ledande poster inom hela välfärdskomplexet, hela indoktrineringsprojektet, hela massinvandringsprojektet, hör just till den mer välbeställda borgerligheten och så har det varit i decennier. Vare sig de vrider tungan åt vänster eller gnäller på skatterna eller på socialismen, så hamnar merparten av pengarna i deras fickor, rinner alltså åt höger. Resultatet är definitivt inget konservativt. Alla borgerliga väljare som inbillar sig att de har varit, eller är, konservativa fortsätter att berätta sagor. De är mytomaner.

    Gillad av 1 person

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  Är det så att vi aldrig kommer att förstå samhällsutvecklingen, eller är det snarare just i vår tid som alla trådar håller på att knytas ihop. Min tro är att vår generation eller möjligen nästa kommer genomföra den finala syntes som Hegel fantiserade om, men den kommer inte handla om ett kollektivistiskt auktoritärt parades där rationaliteten tvingar alla att ha samma uppfattningar, dvs att mänskligheten återfår en förtrollade värd genom en känsla av gemenskap vi har som delar av ett större kollektiv.

  Nej, den finala syntesen kommer ha en inneboende metafysisk komponent, vi står på randen till det religiösas återkomst. Men för att se det måste man ha den övergripande filosofihistorien klar för sig, och det är faktiskt inte så svårt. Jag hittade på en liten obskyr Youtubekanal, Self Wire, Paul Maxwell som ger en brilliant sammanfattning av filosofihistorien baserat på blott sex ord: metafysik, epistemologi, axiologi, premodernitet, modernitet och postmodernitet. Trettio minuter, men han talar snabbt och det krävs flera genomlyssningar för att allt skall fastna. Vissa saker håller jag inte med om men det är en övergripande struktur väl värd att memorera: https://www.youtube.com/watch?v=G5i2y5w8Dzc

  Gilla

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Den senaste månaden har jag lyssnat på ett flertal uppladdningar av Paul Maxwell på Self Wire och de håller samtliga hög kvalitet. Han är sparsmakad och producerar kanske ett avsnitt i veckan. Jag har förstått att det finns en hel del läsare på denna blogg som uppskattar Jordan B Peterson, även hans bibliska bibliska föreläsningar. I detta Youtubeklipp försöker Paul Maxwell karaktärisera Jordan Petersons ”teologi”: https://www.youtube.com/watch?v=wTM0lcUaWX0

   Gillad av 1 person

   • om hals i band skriver:

    Första intrycket var en intelligent student som håller på att pussla bitar till sig eget lego utan att lägga till något, jag ger det en chans till, men jag föredrar då hellre att brottas med materien själv. Peterson är något helt annat, han har internaliserat det han talar om och dessutom levt längre så han kan se dess applikation i sitt eget liv, och blir därmed intressant för mig åtminstone.

    Gillad av 1 person

 3. S Eriksson skriver:

  Alla sätt att försöka förklara situationen på ett lättförståeligt sätt är bra.
  Om det överhuvudtaget går att förklara eller förstå.

  Gilla

 4. LJ skriver:

  Angående motsättningar, dagsaktuell större nyhet som visar hur farligt det är att säga som det är.

  Är man 90 år kanske man inte orkar bry sig om titlar längre?

  https://www.theguardian.com/world/2019/jan/13/james-watson-scientist-honors-stripped-reprehensible-race-comments

  Hur hans uttalande är ”unsupported by science” ser jag inte. Alla undersökningar jag sett visar just detta, stora skillnader i kognitiva färdigheter mellan olika folkslag.

  Inget konstigt ur ett evolutionärt perspektiv, men uppenbarligen likförbannat tabu.

  Kommer evolutionsläran bli rasiststämplad snart också? Lärs fortfarande ut i skolan, men kanske inte länge till?

  Någon som vet vad de syftar på med att hans uttalande skulle vara ”unsupported by science”?

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Att renrasiga afrikaner är lika intelligenta som kineser, är alltså något som alla måste instämma i numera för att inte bli marginaliserade. – Utfrysta, utstötta, förklarade otillräkneliga.

   Jag vänta bara på att samma skall gälla för hundraser. – Att man blir förklarad otillräknelig om man hävdar att borderkollien skulle vara intelligentare än pitbullterriern.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Jag håller ändå öppet för att den intelligensskillnad vi ser och inte kan förneka, inte är så obotlig utan handlar om slumrande gener som kan väckas eller om det kanske handlar om förfäders andar som vakar över dem de känner samhörighet med och hjälper dem med tänkandet.

    Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ingen aning, men nästan allt vi säger och gör är ”unsupported by science”. Det betyder på inget sätt att det är falskt. Det vi kan kritisera hårt är saker som faktiskt har motbevisats av vetenskapen, den riktiga vetenskapen och inte gender studies. Resten måste vi leva med. Så själva tanken att bestraffa någon för att något han sagt eller gjort är ”unsupported by science” är i sig unsupported by science.

   Gillad av 4 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   LJ — Detta visar hur fakta numera saknar betydelse i den fantasivärld som PK-sekten bygger upp, där lejonen äter gräs och alla verkliga skillnader mellan människor har bannlysts. Det hedrar Watson att han vågat säga sanningen.

   Gillad av 4 personer

  • evavbg skriver:

   ”unsupported by science” – science är en religion, och används till att förverkliga en lögnaktig agenda. Bara idioter och andra pk-hjärntvättade socialister lägger någon tilltro till deras doktriner.
   Vi har raser, nu väldigt uppblandade. Den svarta rasen är väldigt ointelligent jämfört med asiater och vita.:

   Men sanningen ska undertryckas till varje pris, och inte ens ett Nobelpris kan skydda en då man vill säga den, uppenbarligen.

   Vad säger undersökningarna här, IQ 70:

   Gillad av 4 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Dessa strukturer är alla på tvådimensionellt ”platt” papper. Kan det vara så att den som sedan barnsben tränats, genom själv läsa platta bilder, och teckna, blir bättre på att tolka dem som vuxen ? I naturen finns mycket lite av ”platta” bilder. Evolutionsbiologiskt har det knappast varit fördel att förstå dem, se olikheter.

    Hur utfaller testet om man istället ger tredimensionella ”verkliga” föremål ?

    Gilla

  • Lars skriver:

   I är beroende av samhällets utveckling och utbildningssystem. Det går inte att mäta oberoende av ett stort antal faktorer som dessa.

   Gilla

 5. Thomas Ek skriver:

  Ja, vad kan man göra när en sån stor del av medborgarna inte begriper vad som sker? När en sån stor del röstar på Löfven? Man måste ju trots allt ta respektera det.

  Gillad av 1 person

 6. Rutger skriver:

  Den nya partistrukturen skulle kunna bygga på två dimensioner. Antingen är man nationalist, eller globalist. Därtill höger, eller vänster. Det skulle ge oss fyra partier. Klart det är en jädra turbulens innan man rumsterat om till det nya.

  Gilla

  • Bengt skriver:

   Jag tror att nationalist/globalist är starkare än höger/vänster. Och att det nästan räcker med nationalist/globalist (eller någon variant a’la någonstansare/varsomhelstare.

   Har intresserat mig för fenomenet självförsörjare/preppare. Det finns de som flyttar ut på landet och odlar sin egen mat, försörjer sig med värme från ved, el från solpaneler och lever så ekologiskt de kan. Det intressanta är att det bland dessa finns såväl vänster-miljöpartist-veganer som frihets-nationalister-”skatt-är-stöld” som gör samma livsval. Men baserat på olika analyser och personligheter.

   Läste hur personer ur de två grupperna träffades och pratade med varandra, varvid de fann att de hade olika partipolitiska åsikter, men betydligt mer gemensamt än de var olika.

   Gilla

 7. I mittens rike skriver:

  Motsättningar uppbärs av skillnader. Ofta mer laddade sådana. Av dem finns det många. Vissa skillnader är synliga. Andra är dolda. Kan ligga i moral. I inre tankar. Rentav som kvalitetsskillnader.

  Så har vi likheter. Skillnader är lättare att se än likheter. Hur mäter och kvantifierar man en likhet? Vad skall tas med? Likhet präglas av osynlighet. Som luften vi andas. Kan man vara lik sig själv? Är du en annan i dag än i går? Vilka parametrar skall tas med?

  Och hur skall vi förhålla oss till den falska likheten? Som att delfinen liknar hajen, utan att vara närmare släkt. Att även psykopaten kan uppträda snällt.

  Och så all uppenbar likheten i all olikhet. Att män och kvinnor kan vara lika. Men ändå så olika.

  Gränser går härs och tvärs. Men där finns en gränsernas stora gräns. I alla fall om man lyssnar till politiken. Den går mellan SD och resten av världen. Det intrycket får man. Då är det viktigare vad man är emot, än för. Motsättningar som förenar. Även bland såriga vardagsantagonister.

  Annars föds lätt ny gränser, genom delning.
  Nu isoleras även Vänsterpartiet. Mittens kombattanter uppnår en ny balanspunkt. Så endast mitten får finns kvar. En slags mitten-extremism mitt i mittens rike. För att utesluta alla övriga.

  Gränser kommer och går. Vissa tynar bort. Vissa växer det mossa på. Och nya växer upp. Nu är det länge sedan vi indelade oss i de fyra stånden. Adel, präster, borgare och bönder. Nu blåser andra vindar. Håll i hattar och mössor.

  Nya tider, nya indelningar. Varför odla gemenskaper? När man kan förstärka skillnader? Så tycks stämningen och tidsandan vara.

  Men så finns den gjutna cementen. Den stora Rikslikaren. En mätning gjord inom de högre sfärerna. Med den gemensam värdegrunden som mått.
  Likhet mitt i all uppenbar olikhet. Sim sala bim. Så var den saken biff. Dimmorna skingrar sig. Klart som korvspad.

  Gilla

 8. Östrahult skriver:

  Den stora motsättningen idag går mellan dem som sköter sig och tar eget ansvar och dem som förlitar sig på eller skyller på någon annan.

  Den dag de som sköter sig inser detta då händer det saker och den dagen är inte så långt borta. Det kan räcka med några kronors högre kommunalskatt, lite mera skatter och inskränkningar här och där för klimatets skull och kryddat med arbetslöshet och högra boendekostnader.

  Gillad av 7 personer

 9. Hovs_klipphällar skriver:

  — Eller man kan se det hela som att vårt land förut hade ett slags sammanhållande kitt bestående framförallt av den kristna tron. När det började lossna blev människorna förvirrade och famlade efter något annat att hålla sig till.

  Och på så sätt blev de enkla offer för en ondskefull sekt som inte vill något hellre än att förstöra samhället i grunden.

  Denna sekt har nu fått en sådan makt att man knappt kan sticka ut näsan utanför dörren utan att i någon form konfronteras med resultaten av sektens politik.

  Detta kan vi kalla ”PK-sekten” eller ”kulturmarxismen”, och den är vanligen mycket skicklig på att dölja sina verkliga motiv.

  Frilagda i sin verkliga ondska låter motiven såhär:

  ”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”

  https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

  — Det handlar alltså om ren ondska, och bör behandlas därefter.

  Gillad av 7 personer

 10. Bo Svensson skriver:

  Jag har hittat en mera relevant skiljelije: Mellan redig i knoppen och galen och pervers.

  Eftersom jag är övertygad om att vi friska är i majoritet, satsar jag på en uppslutning för mitt förslag att vi tar den direkta makten över våra skattemedels fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Land skall med lag byggas. – Det gäller lokalt som globalt, att reglerna man ställer upp för ekonomi och samvaro, skall gynna rätt beteende på bekostnad av felaktigt.
  Att göra allting rätt skall inte resultera i att man mister sitt territorium till dem som gör allting fel.

  Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Nettotillväxten för Afrikas befolkning är 60 000/dygn och detta är ett problem som skall lösas där. – Och att tycka synd om -invandringen måste överges, har gått att inse under decennier redan för dem som inte gör sig dummare än de är.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den genomsnittlige skattebetalarens 60 000/år man nu avtvingas ändamålet tycka synd om -migranter bland vilka kanske 3% är flyktingar, kunde då tänkas ägnas angelägnare ändamål.

   Gillad av 3 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Är det något jag älskar så är det Bländande analyser.
  Din Patrik kan mycket väl vara den korrekta och den som visar vägen framåt.
  Vissa av våra styrande har även haft sådana, Skolan fixar vi på 100 dagar.
  I mitt Sverige bygger vi inga murar. ja jag skulle kunna fylla hur många sidor som helst med dom, men stannar där!
  Den här lilleputten är förbaskat trött på att ohederliga styrande tillåts bete sig som småbarn, och ingen tillrättavisar dom ens. Utan dom” Vuxna” i omgivningen väger sina ord på guldvåg för att inte förolämpa småbarnen eller kränka deras världsbild.
  Just denna feghet och flathet, gynnar lögnare och parasiter.

  Gillad av 1 person

 12. Yvonne Rosenthal skriver:

  Dags för mig att plocka fram bibeln författad av de med gudomliga insikter och fattningsförmågor som vida överstiger mina egna. ” Den övermodige beskyddaren” ” Ljusets fiender” , gamla och nya testamentet. Bankar böckerna i huvudet tre gånger och säger högt ” Stanna där och inte där”( pekar mot golvet).Morfars förslag till åtgärder inför skrivningar och tentor där jag inte hade läst på. Ursäkta , men vad annat återstår att göra då vänner som man trodde var vänner sviker. Opposition, knepigt vilket är mycket illa . SD lär öka med kvadraten på hypotenusan. Ska man begränsa den allmänna rösträtten inför 2022?Vad annars göra för att stoppa SD. Rättssäkerheten är naggad i kanten ,# metoo är exempel på lynchjustis. Tredje statsmakten, alltför många journalister är propagandister och inte journalister.

  Gillad av 1 person

 13. Sixten Johansson skriver:

  Den antagonistiska huvudmotsättningen går i dag mellan makteliten och hela folket (både nettoskattebetalare och bidragsförsörjda), eftersom makteliten förstör nationen och landet, kulturen och ekonomin, alltså förutsättningarna för folkets liv. Makteliten + de välbärgade stödtrupperna = etablissemanget. Stora delar av etablissemanget inser inte att förstörelsen kommer att drabba även dem eller räknar med att kunna skydda sig eller emigrera. Detta gäller alla de tre politiska fälten: vänstern, mitten och högern.

  Att situationen blivit så destruktiv beror på att etablissemanget inte ser de djupgående skiljelinjer som finns inom och mellan befolkningar och att ett fungerande samhälle bygger på en bra balans. En sådan skillnad är mellan män och kvinnor. Vi ser ju hur destruktivt det blir, när de två kategorierna uppviglas till antagonism i stället för komplementär balans.

  En djup mentalitetsskillnad finns mellan horisontalister (solidariskt, socialt, humanistiskt eller socialistiskt tänkande) och vertikalister (uppåtsträvande, driftiga, innovativa, risktagande, egoistiska, antisociala, ibland kriminella). Ingen politisk ideologi syftar målmedvetet till en funktionell balans mellan dessa, fast en sådan är nödvändig för ett gott samhälle. Enbart horisontalister i ett samhälle ger rigiditet, stagnation, tyranni. Vertikalister har bra idéer, men egoistiskt och narcissistiskt lagda saknar uthållighet och solidaritet, kan inte själva bygga ett samhälle, så resultatet blir kaos och våld.

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   I ögonblickets ingivelse uppfann jag termerna ”horisontalister” och ”vertikalister”, men vid googling upptäcker jag att orden redan har varit i politiskt bruk. ”Vertikalism” kan syfta på utpräglad toppstyrning, närmast av militär typ. ”Horisontalism” skulle möjligen kunna användas om delar av gula väst-rörelsen, men syftar vanligen på hus- eller gatuockupation, autonoma rörelser, kopplas närmast till anarkism och utopiska föreställningar om att alla hierarkier och styren lätt kan avskaffas och det ideala samhällstillståndet infinna sig.

   Själv syftade jag närmast på de psykologiska drivkrafter som har sitt ursprung i att vissa av naturen är mer horisontellt, jämlikt socialt inriktade, medan andra är mer uppåtsträvande, karriäristiska, hierarkimedvetna, därmed också mer egocentriska, egoistiska och kapabla att få tillgång till resurser, som kan användas för exploatering av natur och människor. Det är en stor mentalitetsskillnad, som säkert också i hög grad sammanfaller med vänster kontra höger. Om vi tänker oss in i hur denna vertikala ”högermentalitet” fungerar psykologiskt, socialt och ekonomiskt, så inser vi att allt ont inte bara har sin rot i socialismen, utan att hela den svenska högern har skäl att rannsaka sig och göra bot och bättring. Jag kan nog ge er lite hjälp på traven!

   Gillad av 1 person

 14. Gösta Johnsson skriver:

  Journalister är propagandister i alltför hög grad och antal av alla skrivande diton. Det som vore önskvärt är att omgående – eller så snart som möjligt – upphöra med press- och distributionsstödet! Detta konstiga bidrag gör bara att tidningar/tidskrifter som inte har nog intressant material eller sysslar med agitation för något visst ändamål hålls under armarna på konstlad (ekonomisk muta ) väg.
  Den andra felaktiga inriktningen är att skattefinansiera Public Service-bolagen vilket snedvrider konkurrensen av det fria ordet och skapar en jätte som mer än politikerna styr över utvecklingen av olika samhällsfrågor och inriktningar. Min önskan är att denna koloss läggs ned i sin nuvarande skepnad och omorganiseras till en betydligt smalare och effektivare nyhets- och dokumentärförmedlare….och avgiftsbeläggs så att man kan säga upp ett abonnemang om man inte gillar de som produceras. Speciellt bör en sådan statlig aktör svara för program där kommersiella aktörer inte har intresse av att producera men där ändå viktiga upplysande program bör göras för t.ex våra egna minoriteter inom landet, våra människor utanför storstäderna, barn och ungdomar och då ge en allsidig belysning av våra samhällen.
  Alla de billiga, glättiga, prat- och vuxenlekprogram kan med fördel produceras – och produceras redan av massor och bättre – av kommersiella aktörer.

  Gillad av 1 person

 15. linda skriver:

  I sverige är 27 % av hela befolkningen högutbildade i 3 år eller mer år efter avslutad gymnasieutbildning. 17% av befolkningen har läst vidare efter avslutat gymnasium mellan 1 dag till max två år.

  Lågutbildade är de som inte har utbildat sig vidare efter grundskola eller folkskola. Den andelen är 12 procent av befolkningen. 44 procent av befolkningen har avslutat en gymnasieutbildning och har inte läst vidare efter den. Totalt 56% av befolkningen.

  Eller kan man se det som att ca 70% av befolkningen i Sverige inte är högutbildade.

  När man ser dessa siffror så börjar man tänka. Hur många av dessa är högutbildade 27 % är politiker vs hur många jobbar inom näringslivet? Vad gör vi för att lyfta fram de med kunskap och som lagt flera år på att studera vidare. Uppskattar vi utbildade människor i Sverige? Hur uppskattar vi dessa människor? Hur får dessa människorna plats att dela med sig av sina kunskaper? Kommer det till gagn för Sverige som land? På vilket sätt?

  Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/utbildningsnivan-i-sverige/

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Svaret är att man inte nämnvärt uppskattar kompetens i Sverige, särskilt inte inom politikens och medias värld, men ofta inte heller inom näringslivet. Det handlar ju inte heller enbart om utbildning. En tre årig utbildning på universitet är oftast bara början på en tio årig kompetensutveckling. En del av de utbildningar som sker eftergymnasialt är också mer direkt tillämpliga och ger inte den kompetensutveckling och löneutveckling som annars är möjlig.

   Under 70-tal och 80-tal predikades samma utfall, men parallellt skedde förmögenhetsuppbyggnad, som syns idag, i bostadskapital med subventionerade byggkostnader och räntor. Från 90-tal och framåt har vi prisexplosion på bostäder. Direkt lönsamhet på t.ex. utbildning har ofta varit låg, men viktigt komma över en gräns där man kan låna och köpa bostad, men under 2000-talet innebär det att man tar enorma ån, där inte föräldrar stödjer.

   Kontentan är att det byggts upp stora skillnader ”på marginalen” av löneinkomst och att det oftast varit mycket lönsamt med egen firma för de som haft möjlighet och att bostaden med lägesfaktorn spelat stor roll och att därför stora klyftor byggts som inte direkt visas i lönekuvertet.
   Den utvecklingen kan inte ha varit befordrande för seriös yrkesutveckling och seriösa karriärer och vad vi ser är ju hur babblare, organisatoriska djur, tagit plats på scenen, de med ”social förmåga”.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Det är sådana faktorer liksom andra som gör att man inte kan empiriskt visa att Lafferkurvan – att vid hög skatt så jobbar man mindre – finns. Andra faktorer är ju t.ex. sådana som att man måste vidmakthålla sitt marknadsvärde, arbeta för en bruttolön som ger någorlunda pension eller i den lägre inkomstkedjan jobba för att man måste.

    Men jag kommer att tänka på Jan Carlsson i sin bok Riv Pyramiderna som konstaterade att näringslivet var uselt på att ta omhand den akademiskt utbildade personalen.

    Gillad av 1 person

   • linda skriver:

    Boken omgiven av idioter har sålts i ca 500.000 exemplar i Sverige. Där svenska medborgare går och ser sig som offer och utsätts för andra som då är idioter vad jag förstått det som. Sedan när Jorden Petersen kommer med sina 12 livs regler och säger att du själv måste ändra dig och jobba med dig själv och själv måste skärpa dig och ta tag i saker så tappar folk andan och blir jätte arga. hahaha. Tycker det bara är kul på något sätt att folk idag hellre vill vara offer än att ta ett vuxen ansvar.

    Gillad av 1 person

 16. evavbg skriver:

  Det är naturligtvis viktigt för globalisterna i deras skapelse med den nya världsordningen, att folk blir neddummade. Därför kastar man hela tiden främmande etniciteters ansikten på oss, genom alla reklaminslag, mm. Det är helt sjukt vad de gör mot hederligt folk. De vill skapa normalisering genom tillvänjning. Angående IQ så arbetar våra quislingar hårt med att sänka ned vår befolkning till bli som får, genom bland annat tv.

  Jag har inte inte haft tv-likriktareburk efter 1998. Då kastade jag ut tv:n. Dagen innan hade jag zappat på tv:n, och på två kanaler var det samtidigt Babsan, på den tredje kanalen sade hallåan och att lite senare ikväll så kommer ett program med Babsan. Jag förstod vart det var på väg.

  Vill man ha information eller underhållning (som är de bedrägliga paketen genom vilka de genomdriver sin hjärntvätt av folket via. ”Värdegrund… likavärdr… lol… hbtq(r)…”.

  En grund i ett normalt samhälle är att man aldrig aldrig tar pengar från folk för att använda dom mot folket mot samhällets naturliga liv för överlevnad; man/kvinna, familj kultur, nationellt oberoende och suveränitet. I detta världens mest kommunistiska land… då tvingar man folk att betala för en media, eller något annat, som man inte beställt. Vill jag tex ha GP, då ger jag pengar för det, det är ett utbyte,  ge och få. Den principen måste gälla, annars är det ett fruktansvärt övergrepp mot tingens ordning, från den kommunistiska agendan.

  Men dom de säger, ”alla ska med’, dvs ingen ska komma undan och lyckas förbli en person som äger sig själv, där familjen äger sina barn, osv.

  Moderatsocialismen gjordr en variant på den socislismslogan, Reinfeldts ”alla ska med”.

  Nu har vi Ett Parti med sju avdelningar – det har gemensamt rott skutan dit vi är idag. Som tur är har vi nu också SD – men det är för sent – och SD, verkar inte heller tala ut mot degenereringen.

  Här talar en läkare om neddumningen av samhället:

  Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Trodde det mest vara amerikanska deckare och shower på TV och reklam? Det är ju inte bättre. Kanske det är ett medvetet drag att nivellera och köra rödvinsvänsterns åsikter i ansiktet på folk, så de tänker tvärtom? Eller slår det lika illa åt allahåll?

   Var lugn, det blir bra när vår nya Margareth Thatcher alias Annie Lööf kommer till makten.

   Gilla

  • Lars skriver:

   BBC gör förstås sevärda program….och det är ju Public Service! Hur skulle det se ut om vi enbart var hänvisade till kabel TV, TV3 och TV4? Kunskapskanalen går faktiskt att se på ganska ofta.

   Gilla

  • linda skriver:

   efter ha bott utomlands i flera år i usa och sedan flyttade tillbaka till sverige så slutade jag med statstv. Man kan säga vad man vill om media i usa men olika kanaler har iallafall olika budskap och uppfattningar av problem sedan finns det problem ingen talar om alls med. Här i sverige tycker all statsfinansierade media lika om allt och alla. När jag bodde i usa var jihad jane på tapeten ett tag. Varje dag hur länge som helst pratade de om olika terrorceller i sverige. Jag var helt chockad över all terror som fans i sverige. På den tiden var det helt tyst om detta i sverige. Nu pratas det iallafall att det finns terrorister men då var det knäpptyst om det i media i Sverige. Jag var helt fascinerad över median i usa först för att den är inte nådig om du gjort något fel. Media i usa fick folk på fall och sparkade som politiker, tränare, lärare etc. Hade du gjort något fel eller legat runt så schwoop offentlig skam och sedan borta. Politiker smutskastade varandra rejält i tv reklamer. Det är ju alltid val i usa till staten, olika positioner i lokalsamhället, etc etc jag har aldrig riktigt förstått hur mycket val det är i usa till olika nivåer. Allt är utspritt inte som i sverige där man röstar på allt samtidigt. Jag upplevde skillnaden mellan media i usa och sverige och då fanns det ingen väg tillbaka. Jag har ingen tv box hemma och jag går hellre direkt till 1:a hands källan om jag vill veta något. Jag läser oerhört mycket.

   Gillad av 1 person

 17. Lars skriver:

  https://larspsyll.wordpress.com/2019/01/13/nationalekonomisk-forskning-om-friskolor-och-skolkonkurrens/

  Seriös diskussion om möjligheter att mäta (t.ex. intelligens, att gå från experiment till samhälle) kring vad forskningen visar om friskolors effekt på resultatet. Det visar knappt märkbara effekter, något bättre i områden med konkurrens mellan skolor, men negligerbart. Diskussionen om mätning och statistik är tillämplig på det mesta kring människor och samhälle.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.