En ny kriminalpolitik

Jan-Olof Sandgren

Kriminaliteten börjar gå om invandringen som hetaste politiska fråga just nu, och problemen kommer antagligen att öka. I korthet finns två teorier för hur man bäst ska ta hand om brottslingar.

Den första går ut på att vårda (därför heter det kriminalvård). Genom professionell, uppbygglig behandling vill man få den kriminelle att ändra sig, så när han kommer ut från fängelset (eller vårdinrättningen) har han förhoppningsvis blivit en laglydig medborgare, kanske till och med en positiv förebild för andra.

Den andra teorin går ut på att avskräcka. Genom att göra fängelset till ”helvetet på jorden”, vill man ingjuta så mycket skräck i brottsbenägna unga, att de hellre avstår från att råna pensionärer och i stället pallrar sig iväg till Arbetsförmedlingen.

Sverige har satsat hårt på den första modellen. Vi behandlar fångar bättre än någon annanstans i världen, vilket naturligtvis är humant (kriminella är trots allt individer, som ibland förtjänar en andra chans). Å andra sidan är det dyrt och inte särskilt effektivt. Till exempel kräver det många fängelseplatser eftersom avskräckningseffekten är låg. Livet på ett svenskt fängelse kan många gånger vara bekvämare, hälsosammare och tryggare än i en förort.

Många länder har istället valt avskräckningsmodellen. I Saudiarabien kan man till exempel för ett ringa brott få en kroppsdel avhuggen, eller bli piskade på torget. Kina har en straffskala som gör att våldsbrott på stan är extremt sällsynta och hoppar man över skaklarna i Filippinerna riskerar man att ”försvinna”, oklart vart. Strategin är antagligen kostnadseffektiv, men förefaller både grym och omänsklig.

Jag måste erkänna att jag tvekar mellan hötapparna. Å ena sidan är jag humanist som gillar människor. Å andra sidan tvivlar jag på att vårdmodellen fungerar, till annat än att sysselsätta en ofantlig mängd vårdare och sätta sprätt på en ofantlig mängd pengar. Vi människor måste ibland avskräckas, tråkigt men sant.

Hur skapar man då fångläger som gör skäl för namnet ”helvetet på jorden”, men utan att tumma på humanistiska principer? I min småländska hembygd hörde man ibland åsikten uttalas att man borde: ”Skicka dom till Norrland”. Kanske ingen dum idé.

Så här är mitt förslag till regeringen. Bygg nya fängelser, av blygsam (men acceptabel) standard på någon mindre ort norr om polcirkeln. Förutom att lokalbefolkningen får jobb gynnar det säkert bygden, genom bättre kommunikationer och underlag för samhällsservice.

Läget norr om polcirkeln gör att rymningar försvåras, insmugglingen av droger minskar, liksom besöksfrekvensen. Personlig kontakt med kompisar, flickvänner och gängmedlemmar blir svår att upprätthålla. Hur många orkar ta sig norr om polcirkeln för att hälsa på en polare? Eftersom jag är en elak människa vill jag dessutom införa tre typer av tortyr – av ett slag som de flesta unga kriminella skulle uppfatta som outhärdlig.

1) Förbjud internet

Tror inte det ingår i FNs lista över mänskliga rättigheter att vara uppkopplad, eller ens ha tillgång till dator. Alltså, låt oss skippa internet, datorer och mobiler under hela strafftiden. Vill man hålla kontakt med familj och vänner kan man få telefontid en gång i veckan. Fritid kan ägnas åt gym, TV eller läsa böcker. En del kriminella kanske tvingas lära sig läsa för att inte bli uttråkade, å andra sidan har läsning av skönlitteratur visat sig ha en del positiva mentala effekter.

2) Förbjud all ”aggressiv” musik

Tror inte heller det finns något FN-dokument som stadgar att det är en mänsklig rättighet att lyssna på rap, hip hop eller annan identitetsskapande musik, populär i gangsterkretsar. Ge därför endast tillgång till musik som stimulerar det helande parasympatiska nervsystemet som Mozart, Bach och såna saker. Skippa allt annat.

3) Servera samma mat som på äldreboende

Det kan tyckas orimligt att vuxna, manliga kriminella ska överleva på samma kost som tillhandahålls av hemtjänsten eller serveras på kommunala äldreboenden. Men det borde dom tänkt på innan dom rånade den där banken.

Eftersom denna långdragna tortyr och isolering med tiden kan orsaka psykiska problem, erbjuds yoga varje morgon och gudstjänst varje söndag.

Förslagsvis kan ett år i den här miljön bli standardstraffet för alla över 16 år, som ertappas med att tutta på en bil, kasta sten på ambulansen eller sälja droger på torget. Uppriktigt sagt tror jag de flesta normalt funtade ungdomar skulle bli väldigt oroliga för att bli haffade av polisen.

78 reaktioner på ”En ny kriminalpolitik

 1. novushonestius skriver:

  Nu får du väl ge dig! Allt skit till norr om Polcirkeln va? Där finns ändå inget av värde? Nä, det är dags för politiker i Fjollträsk att får ta del av sin politik. Således, fem nya i varje väderstreck och ett centralt; det senare förslagsvis på plattan, då behöver ju de kriminella inte ens transporteras nånstans! Det är humant!

  Gillad av 1 person

  • om hals i band skriver:

   Östermalm och Södermalm, fyll Skansen och Gröna Lund med kriminella, proppa Dramaten full och Gamla Stan kan bli en fängelseö.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Varför är det skit att ha fängelser, alltså arbetsplatser?

   Tycker det är en utmärkt bra idé att ha utlänningsfängelser, och för den delen flyktingläger för asylsökare, i Norrlands inland i slutet av en liten, liten väg.

   Gillad av 3 personer

   • novushonestius skriver:

    Skall vi se fängelser som arbetsplatser? Kanske bygga massor av dem och på så sätt utöka välfärdskomplexet! Räddningen för Sverige?
    Frågar mig också varför vi skall gömma flyktinglägrena? Är det för att så få som möjligt skall berikas?
    Åter, vänligen skjut inte storstadspolitikens problem på glesbyggd.

    Gilla

  • Rune skriver:

   Poängen var väl ändå att det är väldigt långt till norra Lappland från Stockholm, Göteborg och Malmö. Och att den kriminelle fängslad däruppe i norr då inte kan ha någon vidare kontakt med sina kriminella kompisar i söder. Och då förstås utan dator, mobil så blir isoleringen nästan total till glädje för alla laglydiga.

   Gillad av 2 personer

   • novushonestius skriver:

    Vadan detta prat om vikt av fysiskt avstånd? Införande av besöksförbud och borttagning av kommunikationsmöjligheter torde fungera lika bra. Visst, det skulle bli livat värre bland människorättsaktivister men någonstans måste man bestämma sig: Skall vi skydda brottsling eller brottsoffer?

    Gilla

 2. A skriver:

  Du är inte humanist Jan-Olof. Du står på den sidan som vill skada människorna. Jag gissar att du inte ens vill tillåta offren försvara sig själva? Eller? Förövaren blev skadad? Nej så får det inte gå till… Är det så Jan-Olof??

  Mvh A

  Gilla

  • alvar1131 skriver:

   Det finns i grunden endast ett sätt att tackla kriminella handlingar utförda av de i rättssystemet ständigt återkommande kriminella.

   Man skall frihetsberöva sådana personer så ofta och så länge som det är möjligt. Det är en verkligt positiv brottspreventiv åtgärd, som innebär att allmänheten skonas från den kriminelles handlingar under tiden denne sitter inlåst. Dessutom är det en positiv effekt för den kriminelle, eftersom denne inte kan begå brott i förvar, vilket måste anses som eftersträvansvärt även för den kriminelle om denne vill anpassa sig till samhället.

   Beträffande påståendet att inlåsning i fängelse skulle vara alltför kostsamt, bör det jämföras med de kostnader (till liv och egendom) som den kriminelle vållar på fri fot. Den kriminelle som sitter inlåst kan ju faktiskt inte utföra brott vilket i sin tur skulle medföra nya fängelsedomar som följd.

   För att ytterligare begränsa kostnaderna för fängelseplatser kan man tillämpa obligatorisk utvisning beträffande brott som en icke svensk medborgare utfört (ex vid 6 månaders fängelse nämnt i straffskalan) och på så sätt förmodligen avsevärt minska kostnaderna för fängelserna.

   Dessutom kan staten hyra redan färdigställda fängelseplatser utomlands. Exempelvis i Lettland – för att nämna en möjlighet.

   Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Utmärkta förslag om de också omfattar regeln att man på ålderdomshemmen i fortsättningen skall servera den mat som nu serveras på fängelserna.

  Ett bra parti lovar att upprätta en strikt hierarki för förhållandena på olika statliga inrättningar.

  Gillad av 7 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Men du glömmer i det inledande pladdret att offren också är människor som skall behandlas mänskligt och humant. Därför stämmer det inte att systemet där brott belönas är humant. Det är ett grymmare och omänskligare system än det med hårda straff.

  Av avsevärd vikt är rättssäkerheten, som inte skall ha något sammanhang med de enskilda straffen. Det är ytterligare ett fel som begås i dagens för offren grymma system. De flesta brott skall beivras, brott mot alla lagar skall beivras och åtgärderna skall i samtliga fall vara lagliga och effektiva. Annars har vi ingen rättssäkerhet.

  Gillad av 4 personer

 5. svenne skriver:

  ”Sverige har satsat hårt på den första modellen. Vi behandlar fångar bättre än någon annanstans i världen, vilket naturligtvis är humant (kriminella är trots allt individer, som ibland förtjänar en andra chans)”.

  Denna modell har ju byggts upp under lång tid och baserar sig därför på den mentalitet, uppfostran och tankesätt som genomsyrat svenskarna redan innan invandringsvågen startade.
  De invandrade brottslingar som nu svarar för huvuddelen av t.ex. våldtäkter, skjutningar och grova rån har ett annat synsätt angående brott och straff.

  Thomas Gür har ju beskrivit denna skillnad i synsätt i några artiklar liksom Nikolai Sennels som har arbetat i Danmark med kriminella som har muslimsk bakgrund.

  Utdrag ur en recension av Nikolai Sennels bok ”Helig vrede”:

  ”Medan västerlänningar får lära sig från barnsben att ilska och våld är bevis på att man tappat fattningen eller förlorat en diskussion, så ser muslimer ilska som en naturlig reaktion på en provokation i syfte att återta sin heder eller sätta respekt i den man uppfattar som angripare. I Helig vrede förklarar Sennels att de danska ungdomarna ofta var medvetna om sina aggressionsproblem medan de muslimska ungdomarna i stället lade ansvaret på andra människor”.

  Det har gjorts oändliga försök med korvgrillning, förstående samtal och dylikt för att försöka lirka in personer från Mellanöstern i ett västerländskt tankesätt beträffande humanitet och det som vi betraktar som goda egenskaper, men med tanke på vad både Thomas Gür och Nikolai Sennels skriver så tror jag att chansen för att detta skall lyckas är mycket liten.

  Gillad av 5 personer

 6. Bo Svensson skriver:

  Måste påminna om, att det redan i heden tid fanns ett efterföljansvärt mönster för en självfinansierad rättsordning: Det fanns inget våldsmonopol och den som begått ett grovt brott utan att kunna samla ihop medel för fullgod kompensation, riskerade sådana konsekvenser, att fred och ordning upprätthölls.

  Istället för ätten som garant har vi ju nu försäkringsbolag och det finns andra effektiva konsekvenser än fredlöshet att välja bland för de oförsäkringsbara.

  En ordning som ger de rätta incitamenten för alla aktörer, är att garanterna lastas med brottslighetens totala kostnader i proportion till vad deras klienter ställer till med, medan skattemedel ägnade ändamålet kanaliseras som hjälp med försäkringskostnaderna åt dem vi känner samhörighet med.

  Gillad av 1 person

 7. Eva Danielsson skriver:

  Din modell för fängelsestraff bör också innehålla ett medvetet splittrande av den rangordning som nog rätt snabbt uppstår bland fängelseinterner. Ständiga oväntade förflyttningar av ”intern-ledare” t ex till andra anstalter och kanske även av personal, fast där med morot i stället för piska. Inga permissioner för våldsbrottslingar. Yoga som belöning för gott uppförande, men inga gym, fängelsekunder ska inte ha hjälp med att bygga muskler. För dem som fällts för grova våldtäkter bör även kastrering ingå i straffet. Man låter ju inte en mördare behålla sitt vapen.
  Om man inte tror på avskräckningsargumentet, så ger långa hårda fängelsestraff ändå en viss upprättelse för offren. Och håller brottslingar borta från gatorna.
  Genomförda utvisningar, på riktigt, skulle kunna vara avskräckande. Och när en omyndig begår grovt brott bör ansvariga vårdnadshavare också lagföras och t ex kunna utvisas. Några fjortonåringar skulle få anledning att tänka sig för och föräldrar skulle ha anledning att bry sig om vad deras söner håller på med.

  Gillad av 13 personer

 8. Jari Norvanto skriver:

  ”Kriminaliteten börjar gå om invandringen som hetaste politiska fråga just nu, och problemen kommer antagligen att öka.”

  Och till den goda tonen hör att aldrig se, än mindre nämna, ett samband mellan dessa. Arma, s*t*ns Sverige. Dock verkar MSM ha glömt bort ”klimatångesten”… Den kommer säkert tillbaka.

  Gillad av 3 personer

 9. schwedischkochen skriver:

  Apropå avskräckande och musik, på en del tunnelbanestationer i Tyskland spelas ständigt klassisk musik på låg nivå. Jag nämnde till någon att det var fint och fick veta att målet är att skrämma bort ungdomsgäng från att hänga på perrongen i onödan. Den ena tunnelbanestationen som jag vet är utanför ett köpcentrum i ett delvis ”utsatt” område, den andra vid universitetet. Tydligen är klassisk musik en sorts tortyr för vissa ungdomar.

  Gillad av 10 personer

  • Kulturisten skriver:

   Att lita på Ryssland som vår fångvårdare är naivt och farligt. Vi har inte råd att ge dem några fler spelpjäser för säkerhetspolitisk utpressning – vårt obefintliga gränsförsvar räcker mer än väl.

   Gillad av 1 person

 10. Rutger skriver:

  Fakta är att någonstans 35-40 % av alla fängelseintagna är utländska medborgare. Därtill en okänd andel som tilldelats svenskt medborgarskap, vilket inte statistiken redovisar, dvs av utländsk härkomst. Om brottsmönstret hos just gruppen kriminella inte beror på nationalitet indikerar det att brottsligheten till enormt stor del är utländskt relaterad, kanske tom mer än 50 %. Fakta från BRÅ är också att endast 0,5 % ( 0,005) av i tingsrätten dömd utländsk medborgare som är skriven i Sverige får också påföljden utvisning. För icke i Sverige skrivna utländska dömda är siffran ca 10 %.

  Skribenten verkar därför ha förbisett de billigaste och mest garanterat fungerande metoderna. Det är att lagstifta om med god vandel villkorat uppehållstillstånd och givet medborgarskap samt införa lag om ovillkorlig utvisning om man döms. Processen blir således upphävande av rätten vara i Sverige och utvisning. Därtill att gå ur Schengen och och införa hårda gränskontroller för att kunna hålla koll vilka som tar sig in – i princip noll koll idag. Med dessa åtgärder är det inte huggit i sten det behövs en enda ytterligare polis, eller fler fängelser, eller flytta dessa till Norrland.

  Därtill säger sig skribenten vara humanist och gillar människor och därför vankelmodigt hur omtanken ska fördelas – folket eller skurkarna. Problemet är att målkonflikten är hundraprocentig. Det går inte att uppfylla bägge målen, utan man måste välja sida. Varje hänsyn till brottslingar på bekostnad av folkets trygghet, liv och egendom är därför inte äkta humanism. Sveriges oförmåga att hantera brottsligheten beror just på den simultana acceptansen av dessa inbördes omöjliga mål.

  Härskande PK är globalister och har därför i humanistisk anda tilldelat bla utländska kriminella rättigheter som måste tillgodoses. Därför spelar det ingen roll hur effektivt ökad utvisning skulle vara och det för att målen gör det till otillåten åtgärd. Då finns bara hårdare fängelsestraff, fler fängelser och fler poliser att välja på. Åtgärder som kan ta tiotals år att genomföra och dessutom inte kan garanteras få bukt på brottsligheten. Man bara gissar och hoppas. Precis samma gissning som att migrationen kommer att bli lönsam i framtiden

  Gillad av 12 personer

  • om hals i band skriver:

   Det väsentliga är hur många som inte är etniska svenskar, Jan G skrev att detta var 75% redan på 90-talet. Jag gissar på 90-95% för våldsbrott idag.

   Gillad av 3 personer

  • Jaxel skriver:

   Enligt Eutostats databaser är 32 procent av intagna i svenska fängelser icke-medborgare. Samtidigt är ca 9 procent av den svenska befolkningen icke-medborgare (se SCBs databaser).

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    Kan tilläggas att jämförelsen mellan icke-medborgare i fängelser respektive befolkning är knepig. Förmodligen finns en hel del icke-medborgare i fängelserna vilka inte tillhör befolkningen.

    Gilla

  • Jaxel skriver:

   Andelen intagna som är utrikes födda respektive 2:a generationen är såvitt mig veterligt obekant. Kriminalvården har inte rätt att registrera detta.

   Rent tekniskt vore det dock enkelt att ta fram genom matchning mot SCBs register.

   Gilla

 11. Elof H skriver:

  Kriminalitet och invandring är ju samma sak i dagens Sverige. 70-80% invandrare/utlänningar/2:a gen Inv. i våra fängelser. Titta in på närmaste domstol och det går knappt att hitta ett svenskt namn bland de åtalade. Samma sak med alla andra viktiga samhällsfrågor, problemen beror till 80-90% på vår abnormt höga invandring och totala frånvaron av vilka som befinner sig i Sverige. Bostadsbrist, skolan, sjukvård osv osv. Och beror det i te

  Gillad av 7 personer

 12. Christer L skriver:

  Ibland måste man dagdrömma, när realiteten är att brott lönar sig. Till denna dröm vill jag föreslå ett par tillägg: en inskränkning i samvaron fängelsekunderna emellan, samt att de måste arbeta och med lön av arbetet betala för mat och husrum.

  Gillad av 7 personer

 13. LJ skriver:

  Varför utlänningar ska sitta av tiden på svensk bekostnad innan sin utvisning förstår jag inte.

  Någon lag som inte hängt med?

  Ut med dem omgående.

  För övrigt håller jag med. Oavsett om det går att rehabilitera eller inte ska prio alltid vara att skydda och förhindra framtida brottsoffer.

  Angående detta
  ”i Filippinerna riskerar man att ”försvinna”

  Riktigt så dramatiskt är det sällan, och i nästan alla fallen har gigantiskt stöd bland lokalbefolkningen. Det du får läsa i västerländsk media är extremt vinklat, och cherrypickad collateral damage. För att göra en svensk jämförelse som får anses mer representativ:

  Föreställ er ett försvinnande av de berömda palestinska bröderna som gjort livet jävligt för halva Skåne under 10 års tid. Alternativt, kända nolltaxerande gängkriminella dyker plötsligt upp döda.

  Många som skulle klaga?

  Inser hur tragiskt det är att Sverige har kommit till ett läge där jag förespråkar law and order ala duterte i Sverige,….. nya tider kräver nya metoder, under en period.

  Gillad av 5 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Just det !
   Ingå ga avtal med migrant-exportländerna. Straffet utdöms i Sverige avtjänas i Hemlandet.
   Sv staten betalar Hemlandet Win-Win !

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Orsaken till att utländska brottslingar måste bestraffas innan de utvisas är att de annars bara kommer tillbaka igen, eller åtminstone att andra utlänska brottslingar ser möjligheten att få verka utan straff i Sverige tills de åker fast. Drivkrafterna blir perversa.

   Men de kan ju sitta inspärrade i en passagerarfärja på internationellt vatten utanför den egna kusten, för all del. Eller i ett fientligt sinnat grannland på entreprenad.

   Gilla

 14. Aha skriver:

  Inför jourdomstolar och gå in för att få de livsstilskriminella inom lås och bom, ca 10 000 vilket ska hjämföras mot dagens 4 000 platser.

  Upphandla fängelseplatser för de livsstilskriminella i lågkostnadsländer. Kostnade för 10 000 platser blir ungefär som för 2 500 platser.

  De livsstilskriminella begår väl i stort sett brott dagligen och det gör de i decennier.
  De kan gott sitta inne.

  Gillad av 10 personer

 15. Östrahult skriver:

  Bra förslag tycker jag om man kan garantera innevånarnas säkerhet norr om Polcirkeln.

  Dock tror jag att man måste börja riva en mängd hinder innan den här typen av åtgärder kan bli aktuella.

  Alla tyckare, domstolsväsendet, advokater, psykologsvängen, politiker osv är marinerade i sin tro att brottslighet är ett socioekonomiskt fenomen och att det är synd om brottslingar och inte brottsoffer.

  T ex att den hyllade Sorya Post har en dotter som ägnar sig åt grova brott mot åldringar döljs effektivt.

  Gillad av 7 personer

 16. styggestig skriver:

  Jan-Olof beskriver två av de tre s k relativa straffteorierna, nämligen individualpreventionen och allmänpreventionen. Jag skulle vilja slå ett slag för den tredje relativa straffteorin: inkapacitering. Den bygger på slutsatsen att så länge ”buset” sitter inlåst, kan de inte begå brott utanför murarna. Teorin tillämpas i flera av USAs delstater och innebär mycket långa fängelsestraff.
  I det läge Sverige befinner sig i idag, är det hög tid att ändra kriminalpolitiken. Jan-Olofs idé om att skicka de kriminella till Norrland kommer inte från Småland. Den är sprungen ur faktiska historiska händelser. Norrland blev på 1700- och 1800-talet i stor utsträckning vad Australien blev för det brittiska imperiet – den koloni dit man skickade sina fångar, som man ville bli av med.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi skall inte heller glömma den fjärde: hämnd. Om inte staten utkräver hämnd och gör brott definitivt olönsamt, så finns risken att offren gör det. Innan hämnd utkrävts kan offret inte känna belåtenhet med straffet. Det är mycket barnsligt och naivt att bortse från hämndens primat i straffrätten.

   Gillad av 3 personer

 17. Lenam skriver:

  Vår hantering av kriminella måste anpassas till att vi är ett multikultisamhälle. Då fungerar inte vårt tidigare tänk om vård. Kriminalhantering passar bättre. Hur ska vi hantera kriminella till lägsta rimliga kostnad?

  Gilla

 18. Hovs_klipphällar skriver:

  Utmärkta förslag. Andra kommenterare har redan kommit med kompletterande idéer till dessa.
  Grundprincipen är att man en gång för alla gör upp med den vanvettiga vänsterideologi som hävdar att brottslingar är ”offer”
  Den attityden är inget annat än kommunistiskt nonsens, som frätt sig in likt en kräftsvulst i samhället.

  Den nuvarande expeditionsministär vi nu har att tampas med har passat på att utnämna en vänsteraktivist som oavsättlig medlem i högsta domstolen

  ”…Cecilia Renfors, i dag justitieombudsman, är nämndens förstaval, skriver tidningen Legally yours. Cecilia Renfors har tidigare tjänstgjort i olika domstolar, däribland på Svea hovrätt. Hon har också arbetat på justitiedepartementet och varit chef för Granskningsnämnden för Radio och tv….” (Expressen)

  Den här individen väntas ytterligare sabotera allt arbete på att skipa någon vettig rättvisa här i landet.

  Gillad av 9 personer

 19. Vax skriver:

  Läst på Fria Tider Enligt Yle ska Finlands statsminister Juha Sipilä i lördags ha sagt att regeringen inte kommer mötas till följd av de brutala händelsen. Nu har han ändrat sig.

  På söndagen skriver han på Twitter:

  ”Som ett resultat av de omänskliga och förkastliga händelserna i Uleåborg och Helsingfors kommer regeringen att träffas nästa vecka i förhandlingar både på tisdag och fredag.”

  – Det är outhärdligt att vissa människor som har bett om och till och med fått asyl från oss har tagit med sig sådan ondska och skapat osäkerhet här, säger landets president Sauli Niinistö i ett uttalande.

  Helsingforspolisens påpekar vikten av att föräldrar informerar sina barn om att vara försiktiga på sociala medier, där de utländska våldtäktsmännen hittar sina offer.

  Gillad av 1 person

 20. Bo Svensson skriver:

  För att helt neutralisera kritik mot en sådan förändring, kan man ha valfrihet och att man betar av sitt straff så mycket fortare under den billiga varianten, att flertalet väljer denna.

  Därmed inget sagt om längden på fängelsestraffen. – Obehagsvärdet i påföljderna tillsammans med risken att bli ertappad och dömd, måste avstämmas på rätt nivå: Den som resulterar i fred och trygghet.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Human kriminalpolitik är just sådan som resulterar i fred och trygghet. – Ju trevligare det är i fängelserna, desto längre måste man sitta inne för att sona sitt brott.

   Nu finns det ju ett importerat klientel som har det ännu sämre där de hör hemma än i ett svenskt fängelse och för dem gäller den billiga varianten.

   Gillad av 1 person

 21. K. C. J. skriver:

  Genomgående i livet är att motivation styrs av både piska och morot. Smärta och lust. Ont och gott. Att bli inlåst är att skapa ont. Ju längre tid, ju ondare för den intagne. Så finns där det ekonomiska straffet. Du får mindre kvar i din plånbok om du inte håller dig till lagen. Det skall då göra ont ekonomiskt. Men det går även bra för samhället att döpa om P-bot till avgift. Det låter bättre. Nästan så ont blir gott.

  Ont kunde förr innebära att man sattes fast i en stupstock. Eller fick ett spöstraff. Eller att håret klipptes av på tyskertöser och tyskerjenter, som i Norge och Danmark, efter kriget. I sig nedsättande benämningar på kvinnor som fraterniserade alltför förtroligt med fienden. Och därför inför offentligheten utsattes för en social förnedring. Likt den förr en landsförvisning innebar.

  Det finns dock ett litet aber i all straffutmätning. För den som redan förlorat sitt anseende, eller aldrig haft något, faller det sociala straffet nästan bort.
  Det sociala straffets verkshöjd blir alltid som störst för den som innehar mest värdefullt socialt kapital. Som har mest att förlora i anseende.

  Föds inte de samhälleligt goda vägvalen genom inre kraft, tvingas samhället alltid att styra via tvångsmedel. Med någon typ av ont. Vid ”utskrivning” vill man naturligtvis minimera återfallsfrekvensen. Vid ett återvändande till en redan kriminell miljö lär den utskrivne påverkas i fortsatt negativ riktning.

  Om samhället då skulle erbjuda en bättre miljö, långt bortom bortom den kriminella miljön, finns det risk för att medelsvenssons liv i sig framstår som ett straff. Att den skötsamme tvingas till mer armod än vad den frisläppte får efter strafftidens avtjänande. Detta kan negativt påverka allmänpreventionen. Androm till varnagel skulle minska.

  Domar och straff måste även fungera som varningens exempel för andra. Då måste fokus ligga på andra än den enskilt kriminelle. Även de strävsamt laglydiga måste förmås att följa samhällets påtvingade yttre krav. I det perspektivet blir den straffade själv tämligen irrelevant. Allmänpreventionen måste underhållas. Och för det krävs att principer står över den enskilde individen.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Fängelse är ju ett slöseri med förbrytarnas tid och eventuella kompetens och det vore bättre om man hittade en form av produktiv botgöring. – Straffarbete kallades det förr.

   Gillad av 1 person

   • Kronblom skriver:

    Gör de fortfarande nummerplåtar i svenska fängelser? I New York finns (fanns?) en fängelsepråm.
    Såg på löpsedlarna att SVT-profilen klagar över hur hemskt det är att sitta häktad i södra Florida. ”Dont do the crime if you cant do the time” sjöng Sammy Davis Jr.

    Gilla

 22. Göran Holmström skriver:

  Jan-Olof, bra förslag men för mesiga. progressiv straffskala där rabatterna avskaffas, till det återfall i” riktiga brott” skall ofelbart leda till mycket strängare straff.
  Sedan hårt kroppsarbete till det gröt, fem år med det kuvar garanterat 85% av” Proffsen”,.
  Till det nödvärnsrätten ska omformas till offrets fördel, går någon in på ens boende
  eller ägor med intentionen att skada eller råna. Så är det ok att försvara sig så mycket det går (med alla medel).

  Gillad av 3 personer

 23. om hals i band skriver:

  Håhåjaja, återigen denna vänster, alltid denna vänster, alltid, alltid. Jag blir bara allt mer säker på att problemet idag (om man bortser från symptomet med invandringen) är att vi så länge styrts av folk som Sandström, som saknar balans och en fast punkt i tillvaron, de kan helt enkelt inte leva utan en balanserande mytologi, en religion, och står därför aldrig upprätt, utan vacklar än åt en hållet, än åt andra, som vindflöjlar. Att man saknar balans och rimliga riktlinjer visar sig då som att man alltid vurmar för någon utopi, man kan i sitt innersta inte acceptera att inte ha makten över tillvaron och skall därför tvinga den, vi har sett det i gudlös nazism, och i gudlös kommunism, och vi ser det i gudlös pk-ism. Nu skriver Sandström att valet är omhändertagande eller att hugga av händerna, som om den judeokristna traditionen och våra egna traditioner aldrig existerat. Vi styrs av människor utan rot, utan den mest basala förståelse för hur världen och människor fungerar, och som ett barn så vill man ha sitt godis nu, och skapa himmelriket på jorden med en gång, och hamnar, vad det verkar, alltid i någon extrem utopisk detaljstyrd lösning. Jag betror helt enkelt inte någon som någonsin varit vänstern att bestämma över mig, jag kan lika gärna fråga min barn.

  Gillad av 3 personer

 24. Vaknauppnu skriver:

  Fredrik Östman , Eva Danielsson och andra med radikala förslag som gör de kriminella till brottslingar inte något som det skall gullas med eller som skall ha första klass mat under sin strafftid eller ha en massa rättigheter. När skall vi få in folk i rättsapparaten som börjar se offren och ger dem upprättelse och ersättning. Denna skall utkrävas självklart av förövaren, dess familj eller klan. Därefter skall packet utvisas till sina hemländer eller till förvar i deras fiendeländer. Ryssland är ingen lösning där hamnar vi bara i en ny rävsax. Jensevik är en riddare i skinande rustning mer av den sorten behöver vi Tack Hans!

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Tack för stödet! Vill bara påpeka att förslagen inte är radikala. Radikal är en teknisk term, den betyder att angripa ett problems djupaste rot, så att problemet helt utrotas, löses en gång för alla. Förslagen till normal behandling av brottslingar i européisk och kristen tradition är motsatsen till detta. De baserar sig på antagandet att brottslighet aldrig kan utrotas, aldrig kan försvinna i en slutlösning, utan alltid kommer att beledsaga oss. Detta är den diametrala motsatsen till radikalismen. Det är radikalt tänkande som har orsakat de problem vi plågas av inom kriminalrätten.

   Gillad av 2 personer

 25. Elof H skriver:

  Utvisningsdömda skall aldrig släppas fria förrän de kunnat utvisats, oavsett hur lång tid det är. Utvisning skall vara ovillkorlig för alla brott med längre straff än en månad. Finns ingen som helst anledning att vi ska hantera andra länders problemmedborgare.

  Gillad av 6 personer

 26. linda skriver:

  Karolinska gjorde en vetenskaplig undersökning av folk som sitter i fängelse och kom fram till att ca 40% av alla som sitter inne har någon slags neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som adhd. Forskare (läkare, sjuksköterskor, psykologer) utredde intagna och började medicinera intagna. Först på två test avdelningar och sedan har metoden spritt sig inom kriminalvården. Intagna som fick medicin började studera, våldsamheten på avdelningar gick ned avsevärt och sjukskrivningar hos personalen sjukt drastiskt. Men ! Kriminalvården tog inte emot detta med öppna armar då de ville köra sina egna vårdprogram och sitt sätt. Det har tagit åratal att implementera detta med särskilda adhd avdelningar och medicinering och det är fortfarande alldeles för få platser till alla de intagna som vill ha hjälp.

  Det visade sig att när man följde 22000 frigivna via medicinregister när de frigetts att de som hämtade ut sina mediciner minskade återfallsfrekvensen av våld (mord,våldtäkt,rån), missbruk etc ” Under perioderna som de personer som fick antipsykotisk läkemedelsbehandling tog dessa läkemedel, var antalet återfall i våldsbrott 42 procent lägre än under perioderna utan behandling. Hos de personer som fått centralstimulantia, var återfallen i brott 38 procent lägre under de perioder de medicinerade jämfört med perioder utan medicin allra störst var skillnaden när det gällde läkemedel för drogberoende, här var återfall i våldsbrott 52 procent lägre under perioder med medicinering.””

  ”” Skillnaderna studerades genom att jämföra varje individ och dennes perioder med eller utan medicin, för att inte få de problem det innebär att jämföra individer med olika problem och olika behandlingar med varandra.”” Det finns inga liknande siffror i andra vårdbehandlings metoder alls. Men krimninalvården eller lagstiftande myndigheter är fortfarande tveksamma till medicinering. Jag tycker att vi ska tvångsmedicinera alla som har ett våldsamt förflutet för resten av deras liv! Det hjälper både dem och oss andra i samhället.

  Angående lägga anstalter i norrland. Arizona hade ett tältläger fängelse i ca 20 år och staten menade på om våra yrkes militärer kan leva och bo i tält under långa perioder för att skydda landet utomlands varför ska då våra intagna inte kunna leva under samma standard. Då säger folk men det är ju varmt i arizona. Men det finns flyktingläger där det är kallt och vinter med med tält som klarar kyla.

  Jag har jobbar på anstalt och det var yoga, pedikyr/manikyr, solarium och grymt bra mat för de intagna. Gratis tandvård och sjukvård. Vi brukade skoja i personalen om att vi skulle begå brott när vi blev pensionärer för att kunna fixa tänderna och sola lite ett tag. Som en hälsoresa inomlands.

  Gillad av 6 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Linda ”neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Adhd” Är det inte att köpa resonemanget om att alla som inte passar in är störda på något vis?
   Jag köper det inte, visst kanske det finns en överrepresentation av personer med psykologiska bekymmer på anstalterna. Men Sten Levander erkände själv att diagnosticera intagna var mycket svårt. Han är ändå professor i psykiatri.
   Övrigt så gillade din text mycket. Mvh Göran.
   Ps jag ser min Adhd som en tillgång i många lägen, skulle inte vilja vara” Som alla andra”
   Sedan får man ju lägga band på sig när alla långsamma tar hela dagen på sig för att komma på samma sak 😉

   Gilla

   • linda skriver:

    Det finns massor forskning kring detta i sverige så det är fakta och inte åsikter. Det finns nivåskillnad inom adhd och inom alla olika tillstånd/sjukdomar. Många av de intagna hade en mycket svår variant visade forskningen. Många hade inte kunnat tygla sin ilska av egen kraft och har ofrivilligt utsatt folk för vålds dåd. Men medicinering så fick de hjälp att hantera detta.

    Jag påstår inte att alla intagna faller inom detta men forskning visar att det är många. Det borde finnas något värde i att behandlingsresultat med medicinering är så pass högt som det är.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Linda, ”forskning” leder inte till fakta. Det skrivs så mycket dumheter i vad som påstås vara vetenskapliga publikationer.

    Grundläggande för ett fungerande fängelsesystem måste vara att sjukhusvård erbjuds inom fängelsets murar. Den som är sjuk får vård. Det skall inte påverka straffets längd eller övriga utformning. Ingen skillnad skall göras mellan psykiska och fysiska sjukdomar, mellan oro och en bruten tumme. Det får sjukhusets läkare bota eller behandla, sedan tillbaka till cellen som vanligt.

    Brottslighet är inte en sjukdom och kan inte botas av läkare.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Tack Fredrik, tappade liksom orden där.
    Att just diagnosticera varje individ som inte passar mallen, ligger verkligen i tiden.
    Att förklara brottslighet via socioekonomiska faktorer eller med en medfödd defekt, är inte vägen att gå anser jag. Största skälet till brottslighet beror på att pengar är för många svårt att fixa lagligt, och att riskerna i förhållande till straff är en enkel ekvation, där vinsten ställs mot ev straff.

    Gilla

 27. Aha skriver:

  Igår på TV, Min Sanning 13 Jan 2019, intervjuades brottsmålsadvokaten nr 1, Johan Eriksson. En man med fin och lugn framtoning som berättade bl.a om sina käpphästar för att nå framgång i rättssalen. Tyvärr en långt gången PK-ist som
  – skrev ut samma medicin som för de sista femtio åren; mer ungdomsgårdar och det gäller att ta tag i brottsämnena redan när de är 13 år
  – förde fram det imbecilla påståendet att hårdare straff inte minskar brottsligheten. Livsstilskriminella inom lås och bom minskar bevisligen brottsligheten.
  – förvånades över hatfloran till honom som försvarare av Akilov, lastbilsterroristen. Nämnde inte mängden mail om detta, men säg tusen för enkelhets skull. Det är 0,1 promille av Sveriges invånarantal. Det han och etablissemanget inte förstår är att de miljoner svenskar som alltid svurit och varit förbannade på arbetsplatserna nu har flyttat in på nätet varav han har råkat bli drabbad av en i sammanhanget liten rännil med rakt språk som alltid funnits på arbetsplatserna. Detta yttrar sig bl.a. tanterna nu hamnar i domstolar pga oöverlagda ord.
  – inte med ett ord berörde det faktum att rättssäkerheten inte kan få kosta hur mycket som helst. 50 manår för Akilov. Vardagsbrotten och livsstilskriminella hinns inte med. Ett botemedel mot detta skulle kunna vara jourdomstolar.

  Med Johan Eriksson i framsätet kommer brottsligheten att bestå medan han tjänar miljoner på det. Typisk PK-ist.

  Gillad av 2 personer

 28. om hals i band skriver:

  Off-topic,

  Clint Eastwood har en ny film ute, mannen är snart 90, han regisserar och har huvudrollen. Han spelar en åldrad knarkkurir, filmen spelade in mer än alla de tre pk-alternativen som släpptes samtidigt. Det finns således hopp om att man kan vara en nagel i ögat på makten länge! Clint gillar förstås Trump.

  Gillad av 2 personer

 29. Vaknauppnu skriver:

  Men Fredrik Östman det är ju just det jag vill; Som du skrev; Radikal är en teknisk term, den betyder att angripa ett problems djupaste rot, så att problemet helt utrotas, löses en gång för alla.
  Det bästa är nog trots allt att vi får bort dom långt iväg från vårt land. Till en betydligt mindre kostnad. Hur de vårdar dessa där, behöver vi inte ha några bekymmer om heller! Måste det bli Norrland så finns det mycket yta i alla övergivna gruvhål en ned gång ingen upp för återfallsförbrytare och grova våldsmän. De skulle ändå få dödsstraff i alla länder som de själva kommer ifrån.

  Gilla

 30. Staffan W skriver:

  Ditt förslag är som hämtat från Maldivernas rättsskipning – denna ”hyllade” muslimska familjediktatur där inhemsk befolkning hålls avskild från de syndiga turisterna. Från ett verkligt exempel: en ung man från en ”ledande” familj i landet blir ertappad med att ha stulit 10.000 burkar sardiner. För detta blir han straffad med förvisning till en av de mest avlägsna öarna som han därefter inte får lämna. Hans fru med barn får flyga dit ibland och besöka honom (familjen har tydligen råd med detta). Tidsrummet är osäkert – eventuellt måste han bli där i upp till 25 år, lite beroende på om hans far vill lösa ut honom eller inte, på vissa villkor. Pappan är dock ovillig till detta. På plats har han en massa iéer om att bygga hyddor för turister, jobba som assistent till hövdingen mm (han talar ett par europeiska språk efter tid i Europa)…

  Mannen är isolerad, borta från att stjäla, men kan samtidigt göra lite nytta lokal. Humant – nja… Effektivt – hmmm

  Gilla

 31. Gösta Johnsson skriver:

  Nä du; behåll dessa individer där de utför kriminella handlingar. Vi vill i norr inte ha hit dem. Tror du att vi här är någon skräpplats för sådana typer som du inte vill ta hand om. Nej tack!

  Däremot håller jag med dig om att 1/ de skall in i fängsligt förvar för även mindre brott som riktar sig mot personer..minst någon månad upp till högsta straffvärde om brottet är grovt. 2/ I fängsligt förvar skall de inte ha tillgång till internet eller fullt TV-utbud, utan bara grundkanalerna TV1 och TV2 och då bara ett begränsat antal timmar per dag/kväll 3/ maten skall var levererad från något centralkök i närheten typ sjukhuskök eller annat storkök och då i en pappers- eller plastlåda. Dryck till maten skall alltid vara vatten. Val av vegetariskt – eller medicinskt motiverad ( beslutad av läkare) annan mat skall finnas som alternativ 4/ Tid för motion bör finnas under ett utomhuspass på en timme cirka per dag ( inom säkert utrymme naturligtvis eller inomhus om väderleken inte är någorlunda acceptabel. 5/ Ingen straffrabatt 6/ straffåldern bör sänkas till 15 år då med viss straffrabatt om brottet inte är grovt annars full strafftid även för 15-åringar. 7/ Utlänningar och asylanter och flyktingar som begår brott av något slag skall utvisas..vid grövre brott på livstid från att återvända till Sverige!
  .

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.