De två silona rasade och bråten bildade en napoleonbakelse som sprängdes underifrån

Anders Leion

Rubriken är en liknelse (hämtad från C est dans l’ air 11/01 2018. Se programmet om ni kan franska. Det är det värt. Det handlar till stor del om den italienska regeringens stöd till de gula västarna och dess provokationer riktade mot den franska regeringen).

Liknelsen vill beskriva hur det franska politiska landskapet har förändrats. Förr var vänstern härbärgerad i ena silon, högern i den andra. I båda fanns det ett första lager främst bestående av arbetare – i högern ofta katolska, boende i landsorten – och andra kategorier med liten utbildning. Ovanför dem fanns den lägre medelklassen, lite bättre utbildad och med något högre inkomster. Och så ett övre skikt av välutbildade, urbana akademiker, företagare och högre tjänstemän i stat och näringsliv. Naturligtvis var inte proportionerna helt lika i de båda silona, men både högern och vänstern hade medlemmar i alla tre skikten.

Siloväggarna var hårda, tillverkade av de båda lägrens skilda bakgrunder och under åratal uthamrade olika ideologier. Dessa hade till uppgift att de som hörde till exempel till det lägsta skiktet, men var fördelade på de två silona, att de skulle hindras inse sina likartade villkor och därmed också sina gemensamma intressen.

Nu har silona rasat. Istället återfinns rasmassorna snyggt ordnade i skikt, ovanpå varandra som i en napoleonbakelse, utan några särskiljande, lodräta väggar.

Men det är väl inte möjligt? Partierna finns ju kvar. Visst. Men det parti eller de partier som vill ha ett visst skikts röster måste nu försöka nå alla dem som tidigare varit skilda av historiens och ideologernas lodräta siloväggar . Det är en helt ny och svårhanterlig situation. Högeryttern Marine le Pen och i någon mån vänsteryttern Mélanchon tar hand om en del av det understa lagret – men inte alla som finns där. Dessa två är fortfarande vana att se sina potentiella väljare inneslutna av siloväggar. Båda står och ser med förskräckelse på vågen av gula västar, som sköljer över och förbi alla tidigare begränsningar. Macron har det översta skiktet med konkurrens från den traditionella högern och den moderata, svårt tilltufsade vänstern.

Nedifrån sker en rörelse. De gula västarna, hittills oorganiserade, bryter fram och vill få grepp om den makt de anser att de andra har. Vad de vill är de kanske inte ens själva klara över – men de hatar de övre skikten och känner sig kvävda av dem. ”Bort med dem!”

De gula västarna är outbildade, bor i landsorten eller på rena landsbygden. De är ofta arbetslösa, boende i samhällen som träffats av strukturomvandlingen. De gula västar som i Paris har kontrollerats av polisen har alla bott utanför Paris. De har med förkärlek djävlats i de rikaste kvarteren i huvudstaden.

Varför intressera sig för detta franska skådespel? Därför att vi just fått vår egen napoleonbakelse – eller rättare sagt, vi har fått bekräftat att vi har en!

Visserligen har kanske de olika skikten haft mer olika proportioner i våra vänster- och högersilon, men alla tre skikt har funnits och hållits väl åtskilda fram till nu. Nu blir deras olika program alltmer av en fars. Den nyss träffade uppgörelsen visar att de inte har någon större svårighet att enas, oavsett vad som står i deras respektive program. Antagligen kommer också V att stödja den kommande så kallade rödgröna regeringen.

Vi har inte några gula västar – och jag tvivlar på att vi får några. Vi har SD. Tidigare kunde man hävda att SD var en del av högern (även om partiet ibland förnekade att det fanns på höger-vänsterskalan). Och partiet har under senare tid velat vara med i ett nyskapat konservativt block, vilket inte behöver vara synonymt med ”högern”.

Denna önskan att tillsammans med Kd och M bilda ett eget block är visserligen förståelig – man skulle bli mer accepterad – men det är en farlig väg för SD. SD:s hela styrka är att de är ett parti för alla dem som annars skulle kunna bli våra gula västar: de fattiga, de outbildade, de arbetslösa, de som tvingats bo i eller nära invandrartäta områden, de som ser det importerade våldet på sina gator och som fruktar för sina söners och döttrars välfärd. Många av dem är invandrare som bott här länge. De är kanske de mest utsatta. Alla dessa behöver SD och SD behöver dem. SD rekryterar från bakelsens botten, både från dess vänstra och dess högra del. Väggarna är rivna.

SD bör se klart: Vi har en napoleonbakelse. Låt de andra, de i de övre skikten omfamna varandra! Artikulera det lägsta skiktets behov och krav! Och det väsentligaste av dessa krav, också omfattat av många invandrare, är det stenhårda invandringsmotståndet.

SD är i själva sin existens en tillgång för det svenska samhället och inte bara för den svenska politiken. Utan SD skulle missnöjet, ja vreden i de lägsta skikten inte ha annan möjlighet än den som står de gula västarna i Frankrike till buds.

Sådana är vi inte i Sverige, tänker ni. Jo, det är vi visst. Tänk på att den svenska befolkningen numera har en stor del invandrare med helt annan närhet till våld. Någon av dem skulle kunna kasta den första stenen. (Den franska erfarenheten är visserligen en annan. Invandrarna har inte dragit på sig gula västar. Den inhemska befolkningen har själv lätt att ge sig ut på gatan).

Den rödgröna regeringen, stödd av Centern och Liberalerna, är den för SD på lång sikt bästa lösningen, förutsatt att partiet inte fraternisera för mycket och för öppet med M och Kd. De två borgerliga partierna är alltför mycket uttryck för bakelsens övre skikt. Låt dem vara det! SD måste vårda sitt utanförskap och vara stolta över sina lågstatusmedlemmar! Ni kommer också att få andra medlemmar, sådana som fattar sina beslut efter eget överväganden. Men dessa urbana, högutbildade, självständiga människor skräms inte av och skäms inte för era kärnväljare. De ser till landets behov och inte enbart sina egna och vågar rösta på SD.

Och gör er redo. Snart kommer lågkonjunkturen och med den för regeringen antagligen övermäktiga påfrestningar. Ni har ett guldläge – också därför att den fortsatta höga invandringen, nära 400.000 på tre år, kommer att slå sönder regeringens budgetidéer.

36 reaktioner på ”De två silona rasade och bråten bildade en napoleonbakelse som sprängdes underifrån

 1. Lars skriver:

  Ett konservativt block visar ledningens slagsida mot moderater och mot nyliberalism, hur mycket man än säger att den ekonomiska politiken ligger i mitten och att man står för att bevara välfärdsystemen. Är de blinda för vilken politik moderaterna stått för ända sedan Carl Bildts tid? Är de blinda för att hela sjuklövern varit för invandringen av lågkvalificerad arbetskraft som inte behövs och som måste försörjas och inte kan lösa de demografiska problemen? Är de överhuvudtaget medvetna om vad konservatism är? Eller har de sin egen praktiska definition av att det är M + Kd + SD dvs nyliberal politik med försämrade välfärdsystem, ökade inkomstklyftor också vidare, avreglering, minskad styrning från staten? Vad tror de att LO arbetarna och lägre tjänstemän och mellantjänstemän har för intresse av det? Utan ekonomisk politik ska man inte vara i riksdagen. SD har en fråga, migrationen, och nu tappar man bort den i sin iver att bilda ett konservativt block. Man har haft 8 år på sig i riksdagen för att finna sin politik på många områden. Sannolikt är de obsoleta till nästa val av olika skäl, antingen för att moderaterna och Kd gör dem obehövliga eller för att en S + Mp regering smyger in åtstramningar utan att det trumpeta ut det eller för att man på 12 år inte lyckats och det är ändå kört med Sverige, så vad ska vi med SD till?

  Gilla

 2. Gösta Svensson skriver:

  Ett cyniskt spel där grupp bekämpar grupp alltså? Inte huvudsakligen en önskan om att verka för att Sverige som helhet blir starkt ich framgångsrikt?
  Låter som romarrikets slutfas. Deprimerande. Man kan bara känna avsmak.

  Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman skriver:

  En serie av ytliga analyser. Vad bestod ”silona” av? Oftas används liknelsen med silos för att beskriva bristande internkommunikation. Spelar det verkligen någon roll att partier som tidigare var stora nu inte är det? Vad tillför termen ”silo”, som inte omfattades av termen ”parti”, eller, som vi i tyskspråkiga länder plägar säga, ”folkparti”, som betecknar just ett folk-parti, ett parti för alla klasser?

  Vilken betydelse har napoleonbakelsen? Det är ett trivialt konstaterande att vissa har mer pengar och resurser än andra, att samhället är så att säga skiktat. En napoleonbakelse har tunna skikt upptill och nedtill, jag antager att detta inte var del av analysen?

  Vad betyder sprängningen? Har skikten verkligen blandats? Du beskriver de gula västarna som identiska med den del av underskiktet i napoleonbakelsen, som tidigare passade in i den ena silon. Eller kanske dock båda, som i napoleonbakelseliknelsen? Vad tillför då sprängningen?

  Och hur kan Front, eller vad det nu heter, National knapra på ena högerkanten när det sedan årtionden har tvåsiffriga resultat i alla val? Orsaken till att det inte är så starkt representarat är att bara de två största silona vinner val i enmansvalkretsar, inte den tredje största silon, eller partiet, om vi skall behålla den gamla invanda beteckningen. Förra valet skedde i chock inför utsikten att FN skulle vinna i många valkretsar, eftersom de två större partierna hade upplösts. Därför fick Macrons fascistparti så många röster. Kanske har man insett att de gula västarnas nedmontering av Macrons fascistparti kan innebära att FN är det största organiserade partiet och kommer att sopa hem absoluta majoriteter i hela Nordostfrankrike och kanske centralt? Varför i så fall inte helt enkelt säga det? En silo står än.

  Gillad av 2 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  ”SD är i själva sin existens en tillgång för det svenska samhället och inte bara för den svenska politiken. Utan SD skulle missnöjet, ja vreden i de lägsta skikten inte ha annan möjlighet än den som står de gula västarna i Frankrike till buds.”

  Om inte SD är kontrollerad opposition så kommer partiet förmodligen ändå bli en snöpt zombie, ganska tillfreds med att få finnas i farstun och lyfta lön i väntan på nådaskottet. Faran med såna partier, som utger sig för mer än de är, är att de absorberar missnöje, tills deras vikt har vägts och befunnits alldeles för låg. De är en tröghet till förändring och ökat missnöje, om de inte har förmågan, eller ens uppsåtet, att göra något åt sakernas tillstånd. Ska befolkningsutbytet ske på 15 år eller 30 år, det är väl snarast det som är frågan, än om Sverige ska förbli svenskt. Detta är en stötesten för hela den västerländska civilisationen, men den tycks ha tagit en särskilt djävulsk form i Sverige.

  Gillad av 8 personer

 5. Christer L skriver:

  ”Utan SD skulle missnöjet, ja vreden i de lägsta skikten inte ha annan möjlighet än den som står de gula västarna i Frankrike till buds.”

  Ja, SD andas in all denna arga gas, men gasar inte sedan på. Istället är det Katerina Janoch. SD avtecknar sig inte mot horisonten. Man måste snarast etablera en ledarredaktion i någon tidning. Man har varit lågmälda och inte tålt medlemmar som är förbannade, väldigt svenskt, just ett sådant parti kan vi hoppas på, men det ligger ändå i förlängningen att vi vill veta vart det bär om det tar hus i helvete. Visst ska man ge sig på utlänningar som inte har här att göra, och dessa blir allt fler, men det är staten man måste ta över, makten. SD kommer inte att få chansen att vara räddande ängel under lagom gynnsamma förhållanden. Det måste till erfarenhet, och folket måste veta något om ledningens förmåga att ta ansvaret. Inte för att SD heltvisst kommer att ta över inom en snar framtid, men detta alternativ måste täckas. Ministrar som kan hantera alla de kriser inom skola, vård, rättsväsen, kommunikation, bostäder, förorter etc. som uppkommit. Den socialistiska infilt-reringen överallt. Det är sådana här saker som gör svenskar tveksamma till SD, det syns inte någon behövlig mäktighet, mest bara snäll vilja. Detta kan bero på allt insinuerande om rötter och brunråttor osv. Men det är ett problem. I Frankrike tycks det finnas personer med anseende och erfarenhet som skulle kunna rycka in när gulvästarna så att säga gjort förberedelserna. Men inget parti för närvarande.

  Gillad av 3 personer

 6. gmiksche skriver:

  Kloka tankar. Fast det är PK-partierna och media som än så länge ser till att SD inte behöver vårda sitt utanförskap.

  Det här med lågstatus- och högstatusmedlemmar stämmer inte, tack och lov. SD rekryterar från alla samhällsskikt. Jag vågar påstå den genomsnittliga utbildningsnivån av företrädarna i fullmäktige och nämnder för SD i min egen kommun är klart högre än hos något av de andra partierna, Det ligger i sakens natur. Ingen av de som fram tills nu gått med i SD har gjort det för egen vinnings skull. De med högre utbildning har riskerat mer än alla andra. Det är alla medlemmar medvetna om, och det är därför ett grundmurat förtroende finns.

  Gillad av 6 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   ”Ingen av dem som fram tills nu gått med i sd har gjort det för egen vinnings skull.”
   Tillåt mig att småle. De 62 som nu sitter i Rd har gjort mindre än de 20 som satt 2010-2014. De är valda av toppskiktet och är endast knapptryckare.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Jag har kanske inte varit tydlig nog. Jag har pratat om folk jag känner, nämligen de som representerar SD i min egen kommun. De 62 som sitter i Rd idag har varken gjort mer eller mindre än de 20 som satt 2010-2014. Av den enkla anledningen att sjuklövern inte gett dem minsta möjlighet att påverka politiken.

    Gilla

 7. gmiksche skriver:

  Jag var lite för ivrig att få kommentaren iväg. Korrigering:

  Det här med lågstatus- och högstatusmedlemmar stämmer inte, tack och lov. SD rekryterar från alla samhällsskikt. Jag vågar påstå att den genomsnittliga utbildningsnivån av företrädarna i fullmäktige och nämnder för SD i min egen kommun är klart högre än hos något av de andra partierna. Ingen av de som fram tills nu gått med i SD har gjort det för egen vinnings skull. De med högre utbildning har riskerat mer än alla andra. Det är alla medlemmar medvetna om, och det är därför ett grundmurat förtroende finns.

  Gillad av 4 personer

 8. Anders skriver:

  SD är en synnerligen toppstyrd organisation med ett ledarskikt som inte tål några självständigt tänkande medlemmar. Man gjorde sig av med hela sitt ungdomsförbund (med 5000 medlemmar) för att man var rädd för konkurrens från Gustav Kasselstrand. Man har uteslutet medlemmar i parti och minut, nu senast den hårt arbetande Thoralf Alfsson i Kalmar. Intellektuella som Jan Olof Bengtsson blir inte långlivade i SD. Finns ingen möjlighet att SD ska kunna bli ett statsbärande parti. För det fordras att man kan rekrytera kompetent folk, men sådana vill man inte veta av. Istället för man fram svärmödrar och flickvänner som riksdagskandidater. Marika Formgren har skrivit bra om hur chansen för SD att bli en verklig folkrörelse omintetgjordes.

  Men egentligen är ju detta inte att förvåna. Varför skulle ett land med västvärldens absolut sämsta politiker ha en kompetent opposition?

  Gilla

  • Rune skriver:

   Ja, SD har gjort sig själva inkompetenta genom att göra sig av med kompetent folk. Hur skall SD klara av att tillsätta ministrar och generaldirektörer när man har gjort sig av med personer som skulle kunna klara av sådana befattningar?

   Gilla

  • Anders L. skriver:

   Även om alla som heter Anders skulle rösta på AfS så skulle det ändå inte räcka till för att komma in i riksdagen. Men om t. ex alla Gustav hjälper till så klarar vi spärren.

   Gillad av 1 person

 9. Östrahult skriver:

  Jag håller med om det mesta och kontentan är att politikerväldet har blivit en egen business som främst ser till sina egna intressen. Det finns dock några viktiga skillnader mellan fransk och svensk politisk struktur:

  • Religionstillhörighet är viktigare i Frankrike
  • Champagnevänstern är mera framträdande i Frankrike

  När det gäller SD så är det väl förståeligt att de har flest sympatisörer bland dem som är direkt negativt drabbade av invandringen. Men det finns faktiskt många andra som också stöder SD eftersom de månar om landets framtid och genomskådar nuvarande politikervälde.

  Jag håller också med om Sverige inom ett till två år kommer in i en allvarlig ekonomisk kris och den taffliga regering som ser ut att bildas kommer inte att kunna hantera den krisen.

  Gillad av 3 personer

 10. Anna Wigervall skriver:

  De gula västarna finns redan i Sverige även om de ännu inte ställt till med fysisk oreda. Men marschera på gatorna kommer de att göra. Själv. har jag införskaffat.en gul väst.. Att SD skulle vara till flr de fattiga, utstötta . arbetslösa eller hemlösa är en något löjeväckande överdrift från någon som inte vistas i andra verkligheter än den egna.

  Gillad av 4 personer

 11. uppstigersolen skriver:

  SD är partiet för deplorables som Hillary sa. Hur länge ska vi höra sånt trams? Har vi 1,1 miljon deplorables som röstar på SD? Vilka röstar på S eller V? Om jag minns rätt så röstar man i de områden där vi har flest människor i utanförskap, där kriminaliteten frodas, ja allt som ger intryck av deplorables på S och V. Jag är ju aktiv inom SD och jag ser inte dessa deplorables. Att SD skulle försvinna till nästa val har vi också hört förut. Hur har det gått? Vilket parti har växt snabbast hittills? Har sjuklövern löst problemen? Ta den där om Rödluvan också skriver jag.

  Gillad av 5 personer

 12. Linden skriver:

  Vi har ett parti som talar klartext, som vågar nämna elefanten vid namn.
  Som kräver repatriering i större skala.
  Som kräver att jihadister terrorister kriminella och våldtäktsmän ska hamna i förvar innan utvisning.
  Det partiet Afs fick 21000 röster.
  Ävi korkade eller hjärntvättade?

  Gillad av 4 personer

 13. Chiyou Jiang, krigarmand, fyra ögon hade han, de fem straffen fann, så mången kines fick pung och task om hals i band, dansk längtar till sitt gamla land, där endast huvud flyga ibland. skriver:

  Bakelser hit och bakelser dit, vänsterperspektivet tynger framställningen. Börja kasta stenar? Har Leion missat den verklighet som polis, brandkår, ambulansmän och busschaufförer lever i redan idag? I hela Europa? Det kastas redan sten friskt, och bränns bilar. Invandrarna är REDAN våldsamma, långt mer än svenskarna, det insåg jag för över 30år sedan när jag bevittande ett gäng invadrare sparka en medvetslös svensk i huvudet, som en fotboll, och sedan sprang skrattande därifrån. 30 år sedan herr Leion. Om man inte var ideologiskt förblindad så kunde man se den redan då. Jag bodde skyddat, men i vissa händelser (det var inte den enda) så ser man det generella i det partikulära.

  Det är också typiskt att peka på invandringsmotståndet i SD, det ”stenhårda”, som om det är detta som sticker ut, som om problemet inte istället är den invandringsfetish som etablissemanget har, en invandringsextremism där man på alla sätt optimerat den för att angripa vårt kulturarv, det är inte så att vi fyller Sverige med fattiga kristna filippiner efter en tyfon som faktiskt kunnat rädda vården, utan istället så massimporteras vår kulturella antites, en extremism så uppenbar att man endast kan missa den om man är, eller har varit, vänster. Som om problemet skulle vara islamofobi, inte islamofili, eller att problemet är att svensken som blir sparkad i huvudet, inte invandrarna som sparkar. Vänsterperspektivet är frapperande, nu skall vi finna gemenskap med de invandrare som kommit hit och inte gillar det de själva skapat, ständigt dessa socialistiska utopier där folk är utbytbara, inga skillnader finns. Flytta själv till förorten och känn gemenskapen kan jag tycka. SD, precis som Trump, är en reaktion på ett politikervälde som följer vad som innerst inne är skadliga och onda totalitära principer och den gemenskap som kommer att bildas är Identitär, det går inte att stoppa, inlägget är ännu en utopisk önskedröm. Att SDs ledning, precis som alla politiker, vill maximera sitt röstetal, är bara en detalj. Leion skrev inte specifikt om alla de moderata muslimerna, är det de vi skall göra gemensam sak med, mot de dumma gängen och terroristerna? Samma moderata muslimer som har så mycket makt och skapar så bra samhällen i Mellanöstern och Nordafrika? Alltid dessa utopier, alltid, alltid. Vi är inga kamrater, när skall ni uppfödda på vänsterkost fatta det?

  Gillad av 6 personer

 14. Elisabeth skriver:

  Jag tittade på Agenda igår kväll. Det var livligt och intressant. Anders Holmberg vinnlade sig om att klämma till Jan Björklund och stoppa hans svada. Men en sak är slående. Björklund, och de andra inblandade i pågående statskuppsförsök, uttalar sig om SD, och därmed SDs väljare, som om de var varelser från yttre rymden och inte vanligt folk som sitter i soffan framför TVn, dricker kaffe och tittar på. De får höra att de ska frysas ut, negligeras, avskys. Och så pratar man vitt och brett och öppet om taktiken för att förhindra att SD ( eller V för alldel ) blir större, dvs att fler börjar tycka ”fel”.. Att ingen avbryter detta och frågar, men vad har du att säga till alla dessa människor av kött och blod, de som inte tycker som du ? Och om man märker att allt fler börjar hysa en annan uppfattning vore det inte då rimligt att säga, kanske vi ska börja lyssna ? Jag tror att de skulle bli svarslösa. Jag tror inte de har manuskript för något sådant verklighetsnära.
  Efteråt kom Ebba Busch Thor som fick uttrycka sin besvikelse över sveket. Jag tycker att hon är en duktig politiker men tyvärr känner hon sig ( än så länge…?) nödsakad att markera mot SD i slutet. Anders Leion förefaller tycka att SD ska sluta vara välkammade och hoppas på borgerligt samarbete men svensk politik hinner nog genomgå fler konvulsioner innan nästa val. Det viktigaste är att byta ut den svage Kristersson.

  Gillad av 4 personer

  • Johan skriver:

   Anledningen att man fryser ut SD är ju att de värnar om nationalstaten, precis som Orban, Salvini, Kurz, m.fl.
   Det federala globalistiska EU projektet har stött på motstånd och i Sverige representeras det av SD.
   7-klövern står på det elitistiska ”gamla” EU:s sida och fienden är då SD.
   EU valet får utvisa vilken form EU tar sig framöver, det finns krafter som vill reformera unionen.
   Tror de flesta partier består av en konservativ och en mer liberal falang och tampas just nu med interna motsättningar.

   Gilla

 15. Göran Holmström skriver:

  Ler lite åt dom sista orden, gör er redo ni har ett guldläge med kommande lågkonjunktur.
  Anders vilken är det” Guldläget”? Att maten räcker en vecka om pengarna tar slut,
  Bensin och drivmedel likaså. Kan ju bara påminna om förra vintern med mycket snö och kyla i Dalarna. Pellets var tokslut överallt och detta i en” Högkonjunktur,
  så frågan är hur ska folk värma husen i Guldläget lågkonjunkturen?
  Jag har tagit åtgärder och är i princip självförsörjande, men skulle gissa att 90-95% är det inte.
  Och vi som är det kommer garanterat inte kunna försörja dom som blir lidande,
  Försvaret har varken kvar dom ytterst goda chokladkakorna från 1976, det var en fin årgång 🙂 eller Konserverna med korv i vita bönor år 1972.
  Nej jag ser inte Guldläget alls, utan endast olika scenarion där många kommer bli mer eller mindre drabbade!
  Men så är ju jag en pessimist av råge dock. Fridolin kanske räddar oss alla.

  Gillad av 2 personer

 16. gmiksche skriver:

  Inom SD får du ha dina egna tankar och uttrycka dem fritt. När du som medlem i SD uttrycker dina tankar inför offentligheten måste du vara medveten om att varje tillstymmelse till missförstånd obönhörligen utnyttas av PK för att smutskasta dig och partiet. Det är ett axiom. Och det får SD belägg för dagligen. Självfallet måste en partiledning se till att de som uttalar sig som representanter för partiet håller sig inom uppsatta råmärken. Sedan är det självfallet så att det även inom SD finns kotterier, personliga hänsyn som inte borde finnas och personer som man helst skulle vilja slippa. Men det får man leva med, och så är det faktiskt i alla organisationer.

  Gillad av 4 personer

 17. Robban skriver:

  SD är tyvärr helt otillräckliga för vad som behövs!
  Jimmie Åkessons allt värre grodor under det senaste året! Använder media och Expo som alibi för att utesluta sådana som de ser som interna konkurrenter, nu senast Thoralf Alfsson! Kvar finns snart bara ja sägande nickedockor helt i avsaknad av ideologiska anledningar att vara engagerade i SD!
  Bielers ändringar i smyg och tysthet av SDs migrationspolitiska program, där det mesta av det som en gång fick folk att börja rösta på SD nu är borta! Mattias Karlssons allt kraftigare styrning mot vänster! osv mm
  ”Frivillig återvandring!” som ett exempel, hur många tror att det löser något?
  Det är nog så att SD gjort sitt! Nu behöver vi helt andra sorters nypor!

  Gilla

 18. Hovs_klipphällar skriver:

  Bakelsen är en mycket ytlig liknelse, som jag anser inte leda någon vart.
  Om man skulle resonera som i artikeln ovan, så skulle SD reduceras till ett missnöjesparti likt Ny Demokrati var på sin tid. Detta är falskt.

  SD är på väg att bli ett statsbärande parti — ett parti av just den sort som allra mest fruktas av partiets fiender.

  Fienderna vill inget hellre än att i retoriken förminska SD till ett parti för snustuggande lantisar. Detta stämmer inte.

  Idag kan man knappt sticka näsan utom dörren utan att i någon form konfronteras med PK-dårarnas ”mångkulturella samhälle”. Man behöver alls inte bo i något särskilt förstört område för att inse fakta. Och var och en som inte blivit helt hjärndöd kan dra egna slutsatser av dagens kaos.

  Antingen röstar man för att ”rensa upp i träsket” — eller är man själv en del av träsket.
  Visst, den som vill kan försöka ställa sig vid sidan och kritisera det ena och det andra. Men då förblir du en del av problemet. En feg stackare.

  Jag har själv tvingats fly från träsket till ett ännu relativt tryggt område i en annan del av landet. Men här tänker jag stanna. Jag låter mig inte skrämmas till underkastelse.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag förstod sedan, efter att ha skickat iväg min egen kommentar, att innehållet i liknelsen ”napoleonbakelse” inte alls var, som vi båda förefaller ha förmodat, ”bakelse”, utan just ”Napoelon”. Alltså att Napoleon, Macaroninapoleon, Västficksnapoleon, Pedofilfascistnapolen, valdes av omkring 70%. Mer var inte liknelsen värd.

   En luftpastej i varje tänkbar bemärkelse.

   Gilla

 19. gmiksche skriver:

  Jag tog mig tid för att se hela programmet C’est dans l’ air. Behållningen är framför allt att skillnaden mellan de gula västarna i Frankrike å ena sidan och Cinque Stelle/Lega kom fram med önskvärd tydlighet. Medan utvecklingen Italien verkar vara utstakad för ett antal år framåt är den i Frankrike oförutsägbar (utom att inget kommer vara som förr). Jag brukar dagligen kolla Le Monde och Repubblica. Två av debattörerna skriver antingen direkt eller indirekt för dessa tidningar, båda av liberalt snitt (fast på en nivå som ligger många höjdmeter ovanför DNs. Medan Repubblica behandlar Lega Nord och Cinque Stelle ungefär som NY Times behandlar Donald Trump, är Le Monde mer balanserad i sina ställningstaganden och tar ofta samtidigt in artiklar från skribenter med motsatta uppfattningar. Det som förenar dem är läsarnas kommentarer. De går nästan undantagslöst i PK-riktning. Jag kollar också ofta Die Welt och FAZ på nätet, fast endast den avgiftsfria versionen. Det som förvånar och som jag inte har någon förklaring för är att det är betydligt fler tyskar som kommenterar på ”sin” tidning är fransmän och italienare och att kommentarerna oftast går stick i stäv med skribentens uppfattning.

  Gilla

 20. Linden skriver:

  Lyssnade spänt på vpk Jonas pressträff idag. Efter att ha hört Ohly på agenda igår närde man ett hopp……
  J började som ett tordön och orerade länge om att sådan fyrklöver kan han inte stödja för att sluta med att låta som en mus.
  Bara Stefan lovade att lyssna på honom så kunde han visst godta skrivningarna i överenskommelsen.

  Än en gång vem blir förvånad, inget offer är för stort för hålla invandringen igång och hålla SD utanför.

  Att LO kollektivet är de stora förlorarna på flera fronter är en bagatell verkar det…

  Gilla

 21. Falk skriver:

  SD väljaren … en högavlönad akademiker från Täby. Vissa kommentatorer här bör kanske ta del av Peter Santessons krönika i Dagens Samhälle. En analys av riksdagsvalet. Peter S är som bekant analyschef mm på Demoskop.

  Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Det är ingen som har påstått det du skriver. För min egen del har jag bara redovisat utbildningsnivån hos dem som företräder SD i min egen kommun. Inte utbildningsnivån hos SDs väljare. Kanhända att de i dina ögon kvalificerar som deplorables. Men de är i alla fall tillräckligt kloka för att inse vart Sverige är på väg. I motsats till många högutbildade akademiker, bl a i min bekantskapskrets. Intelligens är inte alltid liktydig med hög utbildning.

   Gilla

 22. Falk skriver:

  Hm … förefaller vara ett litet missförstånd här. En allmän mening är ofta att SD sympatisörer till stor del utgörs av sk ”deplorables”. En uppfattning som jag inte delar alls. Peter Santessons krönika har just titeln ”SD väljaren en högavlönad akademiker från Täby”. (Och Solna).Peter S underbygger krönikans titel utefter en genomgång av resultaten i olika valdistrikt samt hur befolkningsprofilen ser ut mot bakgrund av utbildningsnivå och ekonomisk standard.

  Det var bara det jag ville föra fram. Är själv jurist och ekonom mm. Bosatt på Södermalm i Stockholm. Åtminstone det kan ju reta en del människor i PK sfären. En katt bland hermelinerna sas. De flesta av mina vänner och kompisar är övertygade SD sympatisörer. Dock ej mina vuxna söner som fortfarande tror på Ulf K.

  I övrigt håller jag med GMIKSCHE att intelligens inte alltid är liktydigt med hög utbildning.

  Gillad av 2 personer

 23. styggestig skriver:

  ”Pris ske djärva tilltag,
  ty raska beslut slå ofta bättre ut än djupa planer”
  (Fritt efter Shakespeare’s ”Hamlet”)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.