En avförtrollad värld

Patrik Engellau

En av samtidens vanligaste tankefigurer är att folk tidigare i historien trodde på ovetenskapliga och magiska företeelser, Gud, änglar och tomtar till exempel, medan människan sedan 1800-talet blivit skeptisk till det övernaturliga. Den tyske tänkaren Max Weber (1864 – 1920), för övrigt en av min husgudar, kallade processen för Entzauberung, avförtrollning. Med det menade han att det rationella tänkandet hade ersatt det magiska.

Men även om Weber är en husgud så känns det där resonemanget inte så stabilt när man betraktar Svenska Akademien. Före Akademiens nu pågående kris var institutionen en magisk inrättning. Lärda herrar och sedermera även lärda damer i högtidskläder skred värdigt fram till sina numrerade platser vid högtidssammankomsterna och ett särskilt urval av höga dignitärer ur Sveriges förnämsta kretsar beviljades nåden att under tystnad betrakta och avlyssna de adertons samtal.

Ingen vanlig människa kunde med fortsatt anseende ifrågasätta de aderton. Möjligen kunde de aderton bråka sig emellan vilket betraktades som extra upphöjt och lite pikant, ungefär som gräl mellan Olympens gudar. Gurgel mellan gudar gör dem inte mindre gudomliga.

När de aderton, som så småningom blev de fjoderton och sedermera ännu färre, utvalt årets nobelpristagare i litteratur stod världen i andlös spänning i avvaktan på det solenna och samtidigt festliga ögonblick då pristagarens identitet skulle avslöjas. Vid avslöjandet gick en andäktig susning genom världen ty genom priset hade den upphöjde författaren undfått en gudomlig smörjelse.

Det hela påminner om kanoniseringen av helgon, en annan heltigenom magisk process. Akademien gör sitt urval genom ett förtrollat förfarande där ingen som helst insyn tillåts. Frånvaron av transparens är fundamental för sakens helighet.

Låt mig understryka att magi och transparens är motsatser och varandras bittraste fiender. Det beror på att magins officianter, till exempel just de aderton eller hur många de just nu råkar vara, i verkligheten inte är de gudar som det solenna skådespelet förutsätter. Om helgon utsätts för transparens spricker de som troll i solen. Då visar de sig vara vanliga människor som du och jag och hur ska vi, handen på hjärtat, på allvar kunna hylla, vörda och tillbedja sådana som vi själva? Om vi gillar en bok som någon har skrivit, skulle vi då ha fräckheten att påstå att författaren genom vår uppskattning uppnått himmelsk stjärnstatus i evärdliga tider? Men om Horace Engdahl gillar en författare kan denna mekanism veva igång. För att detta ska funka år efter år krävs det att vi gemensamt överenskommer att Horace Engdahl är ett annat slags människa än du och jag.

Den olycka som drabbat Akademien är, tror jag, just Entzauberung, avförtrollning. Hur det gick till vet jag inte, men två förhållanden har nog spelat roll. Den första är alla de bråk och misshälligheter som utbrutit mellan ledamöterna. Men dessa olympiska trätor hade nog kunnat fortleva som spännande, raffinerade olympiska kontroverser om det inte varit för strävandena efter transparens, var de nu kom ifrån. Där Expressen tränger in försvinner all magi.

Ledamöterna sköt sig själva i foten när de inte kunde hålla tyst enligt denna Akademiens egna nytolkning och förklaring av sina stadgar:

Lojalitetspliktens grundläggande innehåll är att ledamoten inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra fullföljden av Akademiens intressen, vilka från tid till annan definieras av Akademien själv med beaktande av Stadgarna. Ledamoten förväntas sätta Akademiens intressen framför sina egna och förväntas undvika lägen där en pliktkollision uppkommer. Med en vidare bestämning kan sägas att ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt, agera aktsamt och med omdöme och integritet samt fästa Akademiens uppmärksamhet på risker för och hot mot dess verksamhet.

Det förekommer att folk hävdar att Akademiens enda räddning vore att tillåta ännu mer transparens. De har inte fattat att transparens är det gift som orsakar Akademiens våndor. Men troligen går Svenska Akademiens magi i alla fall inte att återupprätta. Det är bara att beklaga. När vi trampar på det heliga – som inte alls tog slut på 1800-talet, vad Max Weber än föreställde sig – så går det inte att återställa. När det heliga är skändat kan det icke åter helgas.

PS Det är inte säkert att Max Weber själv gett ovanstående observationer godkänt. Han hade nog stramat upp det hela genom att peka på sin indelning av lydnadsmönster, alltså typiska anledningar till att folk accepterar en överhet som legitim. En första och ursprunglig anledning är karismat. Man följer Jesus eller Hitler för att de är karismatiska ledare. Nästa variant är traditionen. Kungen, som kan vara en omöjlig typ rent personligen, är en länk i en kedja av arvtagare och därför accepteras hans makt. Den sista sortens lydnadsmönster är den som bygger på lagen, till exempel det demokratiska systemet som genom val tillsätter makthavare som stiftar lag som folk accepterar för att lagstiftarna har tillkommit i legitim, det vill säga demokratisk, ordning.

Var i detta mönster placerar sig Svenska Akademien? Tradition, antar jag. Det är inte Horace Engdahl själv som är märkvärdig, det märkvärdiga är att han uppbär en traditionell och därför magisk roll. Men slutsatsen förblir densamma: ej heller traditionen kan bestå om den utmanas av transparensen som följer av lagen och demokratin. Se på de problem alla kungahus dras med.

77 reaktioner på ”En avförtrollad värld

 1. Rolf Wasén skriver:

  Kanske borde av denna anledning världen må bättre av en större transparens hos Bilderberg-gruppen. Nu är den inte direkt överväldigande. Världen skulle se att den inte var ond konspiratorisk utan snarare av en god och världsförbättrande natur.

  Må vara att många skulle bli något skeptiska till att den var genuint världsförbättrande med medlemmar som Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt.

  Verkligt intressant vore att höra Bilderbergs-gruppens konsensus om ”Klimathotet”. Vill de tvinga oss tillbaka in i Lilla Istiden, men utan adekvat energiförsörjning?

  Kanske värt att påminna om att det är isande kallt i Dantes helvete.

  Gillad av 4 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  Kanske ett mer ”privat” kungahus skulle kunna vara en större tillgång för samhället än denna tranparens inför media som aldrig ifrågasätts. Vi som gillar monarkin vill ju både ha ett ”upphöjt” kungahus samtidigt som vi applåderar allt som visar att kungahuset naturligtvis består av vanliga människor.
  Man kanske ska vara försiktig med vad man önskar sig. Folk behöver bröd och skådespel. Inte bara bröd. Hellre ett stabilare skådespel med traditioner och myter i alla fall, än jippon kring vanliga småkändisar och deras tronarvingar.
  Några intressanta tankegångar om demokrati och monarki nedan.
  http://fnordspotting.blogspot.com/2019/01/med-erik-von-kuehnelt-leddihn-mot.html

  Gilla

 3. Ga Ort skriver:

  ”Det är inte Horace Engdahl som är märkvärdig, det är att han uppbär en traditionell och därför magisk roll.”
  Jag anser att Horace är en märkvärdig, gudabenådad och ja, magisk, författare. Läs hans förunderliga betraktelser i ‘Meteorer’, t ex.

  Gillad av 3 personer

 4. Aurora skriver:

  Avskaffa Akademin. Det finns inget som säger att en institution som skapades för 300 år sedan måste fortleva i alla tider. Tiden har nu sprungit om den. Ett antal personer, som har ’förmånen’ att få kallas bärare av svensk kultur, kan sitta där i pingvin-kostymer med livstid försörjning. Principen ska vara samma som för alla andra, inklusive livstids bidragförörjda, att i Sverige (liksom i de flesat andra länder) är varje vuxen skyldig att försörja sig själv,

  Gillad av 1 person

  • Kalle skriver:

   En intressant betraktelse vore att IQ testa de aderton, om dom kan återsamlas. Ligger dom över genomsnittet, ja då kan man ha viss respekt för deras verksamhet. Ligger IQ under genomsnittet, då finner jag personligen orsaken till att vissa belönade författare är svåra att begripa sig på.

   Gilla

 5. svenne skriver:

  ”En av samtidens vanligaste tankefigurer är att folk tidigare i historien trodde på ovetenskapliga och magiska företeelser, Gud, änglar och tomtar till exempel……”

  Även nutiden har väl sina tankefigurer som kan anknyta till magiska företeelser. Jag tänker då närmast på klimatalarmismen som förmedlar sina läror via aposteln Johan Rockström.
  I Sverige är han den som har störst auktoritet, men Al Gore får väl betraktas som den internationellt högste översteprästen och övriga troende jorden runt får väl betraktas som hans apostlar.

  Johan Rockström har bisittare på den svenska klimatiska Olympen i form av t.ex. Anders Wijkman och Pär Holmgren, men dessa grälar inte sinsemellan som den grekiska Olympens gudar utan de är helt eniga i sin förkunnelse. Deras läror förmedlas via ”statliga oberoende media” som noggrant ser till att inte släppa fram någon skeptiker. Dessa media är lika effektiva väktare mot oliktänkande som Kerberos var mot dem som inte var välkomna till Hades.

  Klimatalarmismens gudomliga dimension förmedlas föredömligt genom kyrkligt twittrande.
  Den 1/12 år 2018 twittrade Limhams kyrka om nedanstående gudomliga händelse:

  ”Kungörelse! Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg”.

  Det har även anordnats arrangemang i kyrklig regi för att verifiera de ”fakta” som Johan Rockström och de troende har tagit fram. Utdrag ur Kyrkans Tidning 21/4 år 2018 angående en klimatmarsch (Marsch for science) i Göteborg där Sara Wrige är en initiativtagare:

  ”Och då känns det viktigt att stå upp för fakta och vetenskaplighet, inte minst för de stora problem vi står inför som värld och som mänsklighet. Vi måste ha bra och god kunskap att använda när vi ska fatta beslut och när vi ska fundera kring klimat- och globala rättvisefrågor till exempel, som också är frågor som står kyrkan nära”.

  Hur i hela friden skall man kunna ta detta på allvar då det inte ens tillåtes en saklig diskussion med dem som är skeptiska till allt detta?

  Gillad av 6 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Men det är ju på inget sätt sant att människan plötsligt under Upplysningen slutade tro och tänka magiskt, lika lite som det är sant att människan före denna tidpunkt hela tiden och konsekven trodde och tänkte magiskt. Det som inträffade under Upplysningen var att människor med en viss läggning i hybris och självförhärligande började kalla sin tro och sitt magiska tänkande för ”rationellt” av den enkla grunden att faktiskt rationellt tänkande under tiden före Upplysningen hade uppnått fantastiska naturvetenskapliga genombrott.

  Alla viktiga vetenskapliga grunder lades före Upplysningnen.

  Ingen vetenskaplig grund beror till någon del av Upplysningen.

  Upplysningens resultat är tro och magiskt tänkande, i huvudsak under rubrikerna ”socialism” och ”liberalism”. Upplysningen är namnet på Västvärldens dekadens.

  Gillad av 3 personer

  • guld som fjärilar spann skriver:

   Tydligen omtalas Houellebecq som kandidat för Nobelpris, det verkar på mig otroligt. En av pk-ismens grundbultar är mångkulturen och att det inte är något galet med islam, jag kan inte se att en författare som är kritisk mot islam kan komma på fråga, vem hade vågat låta honom hålla tal?

   Gillad av 2 personer

 7. Eva skriver:

  Har frapperats av med vilken självupptagenhet människan alltid närmar sig själv. I boken ”Den nakna apan” försökte Desmond Morris klä av oss in på bara skinnet – på ett säljande sätt. Dock med bibehållet allvar och seriositet.

  Desmond Morris är en brittisk zoolog, etolog och författare. Utgångspunkten i hans bok är att människan inte alls har lämnat det primitiva livet bakom sig. Enbart nya och senare anlagda skikt har tillkommit, som överlagringar av det mer ursprungliga. Det har gjort människan till en avancerad kulturvarelse, men utan att för den skull lämna biologin bakom sig. För under ytan styrs vi fortfarande, i väsentlig grad, av inre arkaiska röster, i form av dominerande känslor och beteendeprogram.

  Vi tänker oss gärna hierarkier som kliniskt rena maktstrukturer. Utgående från en topp. Men för att dessa skall fungera krävs även en underdånighet och acceptans underifrån. Att övriga respekterar en överhet. Den kan delvis styras av rädsla för represalier. Men mer uthålligt är att man ser upp till överheten som något i sig attraktivt. Rentav eftersträvansvärt att följa och lyda.

  Hierarkier speglar därför både en topp och en botten, och det intrikata spelet där emellan, en praktisk ordning, där känslornas förhållningssätt till över- och underordning kommer in i bilden. I dessa ingår lydnadsmönster, men även en aura av upphöjdhet, i känslomässig beundran inför makten själv. En slags idolisering.

  Människan har mycket lätt för att underordna sig karismatiska ledare. Riter, klädedräkt, ceremonier och utsmyckning av olika slag är till för att förstärka all upphöjdhet och allvar. Det reducerar ett ifrågasättande. Och stärker makten själv.

  Samma fenomen uppbär även vurmen för mer konventionella idoler. I botten ligger en slags ytlig idealisering. Bakom det hela hittar vi en naken apa – en primat 2.0. Där alfahanen och hans hov etablerat sig i toppen av schimpansflocken, med emotionellt acceptans och bifall från de underordnade.

  Överhet som utsmyckad och prunkande helighet förvandlas då till en mänsklig variant. Men under yran ligger samma strävan som hos schimpanserna. Att bygga, underhålla och förvalta olika typer av maktstrukturer. Ett känslornas spel för att skapa ordning och reda i tillvaron.

  Gillad av 6 personer

  • guld som fjärilar spann skriver:

   Se videon jag länkar till ovan, det var ju just detta schimpansliknande system som den västliga traditionen bröt, kodifierad i den judeokristna traditionen genom att ge individen värde. Hur förhåller sig författaren till detta faktum?

   Gillad av 2 personer

 8. Lenam skriver:

  Svenska akademin gör dessutom ett dåligt jobb. Svenska folket fick nog när Bob Dylan valdes. Hans texter är helt obegripliga och handlar om ingenting. Han kluddrar med ord som ett barn som kladdar med färg. Han har dock en magisk röst och fina melodier så i musiksammanhang är det okey.
  Svenska akademin har gjort sitt. Tack och adjö. Ni behövs inte.

  Gillad av 2 personer

  • Gus skriver:

   Exact så. För mig avslöjade sig akademin själva som simpla idol dyrkare när Dylan valdes. Dylan själv var mäkta besvärad och ville inte vara en del i denna charad.

   Gillad av 1 person

 9. Dansk nu fått nog av lurig kinesfan, letar på egen hand, efter guld som fjärilar spann, se där, fläskig mand, med glansig skrud så grann, om halsen pung i band? skriver:

  Jag är kluven, för en som aldrig bott i Stockholm utom då jag gjorde militärtjänst så ser jag många av dessa fina institutioner vara utom räckhåll för största delen av Sverige, det är som Rom som erövrat landområden man egentligen inte bryr sig om. För mig är det som akademin, Nobelfest, kung och drottning, Dramaten och museerna, gamla stan och det fina läget gör att Stockholm är det enda stället i landet där man kan låtsas att detta inte går åt helvete. Det finns många jobb så man ser många arbetande invandrare. Man drar till sig de mest framgångsrika, båda av svenskar och invandrare, man har en mycket dyr innerstad som gör att migranter inte uppehåller sig där, och man har inte känslan av att vara en minoritet bland fientligt inställda människor, en känsla som lägger nya kvarter under sig varje år i exempelvis Malmö och vilken normal människa vill handla i Nordstan? På julafton så skulle jag köpa vörtbröd i en liten håla mitt i Sverige, den enda andra kunden var somalier.

  Om Stockholmare hade tvingats bo i andra delar av Sverige, eller bara i sina egna förorter, så hade massinvandringen tagit slut i morgon. Så jag gillar dessa gamla instititutioner men dels så är de kapade av vänstern och pk-isterna, det är ju perverst att SD inte får vara med på Nobel, och dels så är de ett draperi som döljer skiten som nu är Sverige och låter Stockholmarna inbilla sig att allt är väl. Utan Stockholmare så hade vi inte haft alla dessa våldtäkter idag. Stockholmarna debatterar sin akademi, jag bryr mig inte, det är lite ”svälter folket, låt dem äta kaka” över det, i Stockholm bryr man sig om akademin, #metoo, klimatet, och Nobelhuset, i resten av landet så får man sina barn hotade, rånade och våldtagna eller funderar på hur man skall förhindra det.

  Gillad av 9 personer

  • Dansk nu fått nog av lurig kinesfan, letar på egen hand, efter guld som fjärilar spann, se där, fläskig mand, med glansig skrud så grann, om halsen pung i band? skriver:

   Någon skrev ovan att akademin borde avskaffas och så ser jag det med många av Stockholms institutioner, om de inte kan återvinnas från vänstern. För jag betalar för Nobelmiddagen men får inte gå, för att jag har fel åsikter. Sverige har länge varit ett land där bara en typ av åsikt får förekomma, men det blir ju allt mer extremt, så för att ta sig fram i något sammanhang i Stockholm så måste man vara politiskt korrekt, detta är ett gift, pk-ismen har infiltrerat och tagit över alla institutioner, och om man vi skattemedel finansierar institutioner som bara de med vissa åsikter, vänster, vänsterliberala, pk-istiska, har tillgång till så kan jag inte se hur detta kan bibehållas. Så antingen måste pk-ismen ut och åsiktsfrihet råda, eller så måste detta läggas ner.

   Gillad av 3 personer

  • O.T. skriver:

   http://www.friatider.se/bra-att-v-nsterliberalerna-kastar-masken

   Den konstlade splittringen mellan borgare och sverigevänner är kort sagt ett problem att övervinna, och sannolikt har Annie Lööf med flera underlättat för oss här.

   Plundringen av Sverige kan delvis urskiljas i det utkast till sakpolitisk överenskommelse som C, L, MP och S satt ihop. Det handlar å ena sidan om fortsatt massinvandring, å andra sidan om en selektiv nyliberalism som är massinvandringens logiska följd och förutsättning. Sverige ”brasilifieras”, blir som ett u-land med en stor etnisk underklass.

   T.o.m. Lars Ohly är kritisk.Tredubblade RUT-avdrag och särskilda ”etableringsjobb” är nödvändiga för att sätta den nya underklassen i arbete, bland annat som tjänstefolk hos resursstarkare globalister i innerstaden. Inledningsvis innebär etableringsjobben en tudelad modell, men på sikt kommer även svenska låginkomsttagare att få konkurrera på dessa villkor.

   Medelklassen kommer drabbas mer indirekt men ändå alltmer kännbart.

   Både Suhonen och Olle Svenning använder den just nu illa omtyckte och hårt ansatte franske presidenten Macron som exempel, enligt Svenning styr han Frankrike ”med ett program som är komiskt lik Löfvens-Lööfs”.

   Det är en kombination av politisk korrekthet, hedonism och selektiv nyliberalism.

   Hur mycket förräderi och skit måste till för att medelsvensson ska vakna?

   Gillad av 6 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Jag rekommenderar också varmt ovanstående olåsta artikel i Fria Tider. Joakim Andersens skarpsynta politiska samhällsanalys ligger mycket nära min egen aktuella bedömning av samtidsfragmenten, därtill hjälpt av alla tänkvärda artiklar och kommentarer på DGS.

    Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   ”Det är perverst att SD inte får vara med på Nobel”. För inte länge sedan tyckte jag som du. Men jag har ändrat mig. Bra att hålla distans till detta förljugna evenemang.

   Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Det är en tanke många av oss har att politiker och pk-ister skulle behöva drabbas själva, tvingas bo i ett utsatt område t ex.
   Befolkningsutbytet och islamiseringen är det mest onda just nu. Hur skulle man kunna få muslimska invandrare, de fogliga, att sluta tycka att detta land är acceptabelt för dem och deras tro. (Eftersom våra makthavare inte kommer att sluta ge dem bidrag och särrättigheter). Den tro som de muslimska ledarna håller dem i ett järngrepp med hjälp av, kan den utnyttjas? Apropå magi. Kan kluriga svenskar bilda hemliga små motståndsgrupper som stör genom att utnyttja deras religion? Med teknisk fifffighet och psykologisk krigföring. Här går min onda hjärna igång likt i en actionserie. Alltifrån att sabotera el och uppvärmning av moskéer till att hålla dessa sotigt smutsiga hur man än städar, okej tyvärr olaliga sabotage, minidrönare som surrar runt och sänder med korta budskap om att Allah inte vill verka i annat än i sitt hemland, tyggrisar från Ikea vartän en muslim vänder sig, med små budskap på arabiska på etiketternas baksida med att detta är grisarnas land där rättrogna inte ska smutsa ner sin tro genom att ens vistas kortare tid. Allah vill att grisarnas folk ska lämnas ifred…
   Kan vi inte utnyttja det magiska tänkandet och hur lätt människor luras och vill förtrollas? Åtminstone störa imamernas ockupation av vårt land och få vanliga troende muslimer här att vilja flytta hemåt. Genom ogästvänligt kalla, smutsiga moskéer helst men absolut med ett propagandakrig i hemlighet som predikar att Allah inte finns här och inte vill ha sitt folk här. Störa böneutrop rent tekniskt. Skicka ut andra budskap i hemliga sändningar. Med mera. Det är dags att börja kriga om idéerna och om indoktrineringen och börja luras tillbaka. Omprogrammering av islams budskap på en mängd olika sätt. Så tvivel. Ta upp striden på deras egen arena med religiösa fördomar och levnadsregler. I hemliga motståndsgrupper med skickligt folk och hjälp av några som kan arabiska.
   Sprida budskapet att man genom att bo och leva och dö här i grisarnas kalla land inte kommer till paradiset. Sprida att finns en magisk osynlig gris i varje kista när man begravs här i Norden. Och att Allah vet detta, men att imamerna har inte förstått hans budskap rätt. Paradiset kommer man bara till genom att dö naturlig död i Muhammeds eget födelseland och så vidare. Jihadism och sharia är ett stort missförstånd av vilseledda imamer, som vill rättrogna muslimer illa. Som vill förvanska Allahs lära för egen vinnings skull. Imamer som predikar död åt judar och om ett heligt kalifat utanför Arabien, är okunniga och behöver åka hem och ägna sig åt rening och bot. Allah vill bara verka i sitt födelseland och man når bara paradiset genom att låta andra vara ifred och vara snäll mot kvinnor och barn…..
   Galet? Absolut. Men det är ont om sunda tankar och åsikter just nu i denna värld. Fanatiker övertygas inte av förnuftiga argument. Men kanske av en alternativ uppsättning magiska idéer. Som måste vara kryddade av hopp om något åtråvärt, något som man blir en god människa av, för att tilltala.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Eva, jag är mäkta imponerad av dina undermineringsidéer! Jag har aldrig tänkt i de banorna, fast jag har vridit och vänt på det mesta i flera år. Din subversiva taktik skulle kunna kombineras med att systematiskt tipsa och vägleda hjälpsökande och företagsamma element hem till makteliten och dess främsta lakejer. Några som t ex bor i Stockholm skulle varje dag kunna sprida ett antal namn och adresser, med kartor, bilder och beskrivningar, och naturligtvis med varma välkomnanden på välvalda språk och vänliga uppmaningar att besöka och be om allt man kan behöva hemma hos dessa godhjärtade, som verkligen älskar den spännande multikultur de har importerat och nu äntligen får en chans att bevisa det i praktisk handling. Dessutom skulle det kanske gå att kanalisera extremvänsterns energi mot både ledande kaviarsossar och godhetssignalerande kapitalister.

    Gillad av 2 personer

 10. Göran Holmström skriver:

  Patrik som nästan alltid är dina texter mycket bra, denna med.
  Men är verkligen världen avförtrollad? Har bara inte troll och knytt bytts ut mot andra magiska väsen och ritualer?
  Miljörörelsen jagar enhörningar i form av elbilar och elcyklar, men nonchalerar den totala miljökostnaden vid framställning och hela livscykeln.
  Min känsla är att vi lever i en tid där fakta är inte det viktiga, utan tänka rätt och framförallt tycka rätt ger förmåner i livets spel.
  Om det är brist på tro, eller att mänskligheten blivit så blasé av allt har jag ingen aning om. Läste igår om en kvinna som fick sina sex valpar stulna vid ett rån.
  Förövarna försökte även enligt henne bryta nacken av henne. Våra” vanliga media” målade ner händelsen till ett vanligt rån.
  Men 3 män som knockar en kvinna och misshandlar henne samt tejpar igen ögon och mun för att stjäla hundvalpar, är i mitt tycke så sjukt att, det saknas ord för att beskriva det hela.
  Måtte avtrubbningen släppa omgående, hellre tomtar och troll än den förljugna råa verklighet vi alla deltar i.

  Gillad av 5 personer

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  Tyvärr är det nog så att magin även smyger in i vetenskapen för en tid delvis en följd av allmänhetens allt mer bristfälliga kunskaper inte minst när det gäller naturvetenskap. Det är helt enkelt förfärande. Rockström et consortes pratar strunt men folk inklusive media begriper inte bättre. De gör detta antingen i rent egenintresse eller för att de finner att den”Zauberung” som media ger oemotståndlig. Emellertid, eftersom vetenskapen till sin natur sysslar med just ”Entzauberung” är glädjen högst tillfällig.

  Gillad av 4 personer

 12. guld som fjärilar spann skriver:

  Ett intryck jag får är att alla dessa före detta vänstermänniskor, som någon skrev här, som allt som oftast bara tror att de inte är vänster mer, vägrar och inse att det är deras fel. Varför avförtrollas världen, jo pga socialismen och vänstern som nu är pk-ismen, pga upplysningen, ett naivt applicerade av ”rationalitet” och en naiv förståelse av både den vetenskapliga och religiösa och mytologiska sanningen. Så folk som Patrik, Westerholm, Heberlein, Gür, Sandberg och utomlands mera kända Peterson, Harris, Rubin, Hitchens, Dawkins och så vidare, alla dessa verkar inte se att roten till det onda är de utopiska vänstertankarna som fortfarande bor i deras hjärtan, där man avfärdat religionen och traditionen baserat på dess ytliga karakteristika analyserade med en lika ytlig förståelse av vetenskap, och sedan försöker ersätta det men en partiell och felaktig förståelse av världen och dess kulturer och framförallt den mänskliga naturen. Man avfärdade det man trodde var en utopi, den religiösa, och ersatte den raskt med sin egen, men som är utan högre värden, så endast maktkampen blir kvar. Är det inte det vi ser?

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jo, och detta har från den allra första början beskrivits i minsta detalj. Det är inte för att vi inte har förståt bättre, utan för att förtrollningen har varit så genomgripande. Till och med Olof Lagerkranz visste att resultatet skulle bli konservatism om man inte ljög och bedrog, så lögn och bedrägeri blev Dödens nedrigheters paroll. Det som hände i och med revolutionen i Frankrike var ju att förtrollningen, mystiken, önsketänkandet, fördomsfullheten och allt annat liknande förstärktes medan retoriken påstod raka motsatsen.

   Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   ”Religion” tål att definieras. När man inte längre tror på det övernaturliga hos ett från himlen nedsänt budskap – som kan innehålla levnadsregler som prövats och funnits fungera i hundratals generationer – är detta inte liktydigt med att man förkastar själva budskapet. Om jag förstår Patrik rätt, så är det just den modifieringen som är det centrala. Jag har svårt att se någon likhet mellan Patriks ståndpunkt (kanske fel ord i sammanhanget) med Westerholms, Heberleins m fl ståndpunkter. Det finns beröringspunkter men även divergerande uppfattningar i väsentliga avseenden.

   Det jag sagt avser det religiösa och kulturella fluidum, som fortfarande påverkar tänkandet och agerandet hos den avkristnade västvärlden, men även Ryssland och andra östländer: kristendomen med en dos av grekisk/romersk filosofi och hedendom och en dito hednisk av annat slag vad gäller området norr och öster om Alperna. Trots all ”upplysning” som vi fått oss till del och fortfarande får.

   En annan religion är islam. Religion rätt och slätt. Med ett religiöst och kulturellt fluidum som inte anfrätts av någon upplysning.

   Gilla

   • guld som fjärilar spann skriver:

    Jag vet inte, när jag lyssnar på Sam Harris så kan han ibland låta som Patrik, han verkar tro att den sanning han nått är en som många kan nå via rationellt tänkande, jag tvivlar, vi ser ju hur sanningen omedelbart politiseras, man kan ju inte ens tala om vädret längre utan det har också blivit politik. Så Harris har kommit fram till sin liberala ståndpunkt, fast han är mot islam, men andra kommer på rationell väg fram till andra, som nazism eller kommunism. En sak som saknas, som noteras i samtalet ovan mellan biskopen och rabbinen är att man saknar en myt som kan bära klokskapen, som man kan förmedla mellan generationerna, därmed så står alla möjligheter öppna för varje ny generation och man verkar dömd att upprepa alla gamla misstag. Allt blir politik och kan krigas om och de flesta är helt enkelt inte intelligenta eller intresserade nog för att på allvar tänka över det liv de lever.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Jag ser det du ser men förundras över att du inte ser att de namn du nämner också ser det.

   Magi handlar om möjligheter som man inte sett men kanske anat tidigare. Vänstertänkandet är att vi redan vet allt och att det nu bara handlar om att sortera det vi har i politiskt korrekta högar.

   Att Jordan Peterson blivit en sådan succé beror på att han gett människor hopp. Hopp om att de ska kunna återfinna sin själ, att vara något annat än ett förstenat redskap i PK-istvärlden.

   Det är av samma anledning som du och jag och alla andra är här på DGS. För att uppmuntra och stödja varandra och för att återupptäcka magin i tillvaron, den magi som gör livet värt att leva. Den magi som vi inte nödvändigtvis kan se eller beskriva utan bara känna. Vårt livselixir!

   Gillad av 4 personer

   • guld som fjärilar spann skriver:

    Jag uppfattar att de tror på en väg framåt i samförstånd, de har inte fattat vänsterns ondska, Harris talar väl om Obama, och de ogillar alla Trump vilket för mig avslöjar att det inte förstått någonting, för mig är han en vändpunkt i positiv bemärkelse, en plump sådan men åtminstone en som inte är rakt av ond.

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Jag skulle vilja uttrycka ett önskemål? Att du ordentligt definierar vad du själv menar med vänster och med PK och delger oss det och då även tar med hur begreppen står i relation till andra dvs vad är då höger kontra vänster, vad är konservatism kontra socialdemokrati och liberalism, vad är gott kontra ont i alla dessa former och hur står dessa dina begrepp i relation till dagens samhälle och den ekonomiska och sociala utvecklingen i väst mellan 1870 och 2018. Det förefaller mig annars enbart vara mysticism.

   Gilla

 13. Astrid skriver:

  Vi tror i dag på myter, magi och jättar lite annorlunda än i gamla tider. Tänkandet är ofta inte rationellt. PK:ismen berusar och människor blir som besatta av onda andar. ”Dubbelgångaren” tar över tyglarna.

  Med New Age kom en blomstring för ”hemlig kunskap”. Det fanns en längtan och fascination inför den osinnliga dimensionen och sagornas dolda budskap… Men snart drog drogerna in och förstörde genom att förespegla en genväg till ”högre medvetande”.

  Intressant är att den globalistiska ideologin liksom nazismen också rymmer ockulta inslag. Ockultismen lever även där man minst anar. Frimurarordern förmedlar ockulta färdigheter och förvånande många inom det svenska rättsväsendet är frimurare. I alla fall i USA lär det inte vara ovanligt att advokater t ex tar hjälp av astrologi för att vinna mål. Och det kan fungera, även om ingen vet riktigt hur. Men missbrukad sådan kunskap blir till svart magi och ger ”mörka krafter” ett övertag.

  Globalismen rymmer mycket vi saknar insikt om. När den religiösa delen och ockultismen når ut och blir tagen på allvar lär skräck sprida sig bland massorna. Då man erfar att bakom ordet Satan finns en realitet så fruktansvärd.

  Jag är säker på att om sanningen kunde komma fram skulle de allra flesta vara antiglobalister för sina barn och barnbarns skull. Agendan är förstörande och människofientlig, gynnar endast en liten elit. Därför är det viktigt för globalistoligarkin att hindra transparens.

  Trovärdiga analyser avfärdas som ”konspirationsteorier”. Så klart sådana också frodas. Bristen i förmågan att genomskåda och saknaden av säkerhet i omdömesbildningen gör det svårt skilja sant och falskt åt. Mycket sprids för att vilseleda.

  Gillad av 2 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Tidigare tyckte jag att ”konspirationsteorier” om Bilderberggruppen, Trilaterala kommisionen och liknande var mest trams. Efter att ha sett hur Annie Lööf agerat är jag inte längre säker. Hon verkar i alla fall gå all-in för att säkra en rejäl dusör av dessa organisationer. Men vi får väl se. Om inte på onsdag så kanske om tio år eller så.

   Gillad av 3 personer

 14. Göran Holmström skriver:

  Måste ju erkänna att tanken på att magi existerar tilltalar mig väldigt mycket.
  Denis Lindbohm en svensk magiker hävdar dess existens, han var inte magiker som Labero. Utan utövare av som han såg riktig magi. Hans tankar var att magi endast utgjordes av att kunna böja verkligheten med viljan, och att alla formler och ritualer utarbetats för att skydda den som praktiserade magi från bakslag i form av dålig energi.
  Huruvida det existerar är jag inte mannen att svara på
  Har väl kanske 30-40 böcker om magi allt från Aleisteir Crowley vidare till böcker om Satanism och framsvärjande av demoner, från det över till Voodo och verk om vit magi. För mig har det inte fungerat alls. Den enda magi jag stött på är att allt går sönder när man minst önskar det. Men det är ju Murphys lag och den gränsar inte till magi någonstans.
  Dock hindrar det inte mig från att önska mer magi i världen, fler mysterier och olösta intressanta gåtor att sätta tänderna i. På tal om att sätta tänderna i så har jag en bok som garanterar hur man blir en äkta varulv, den är skriven på engelska av en som forskat alldeles för länge i ämnet. Den funkade inte heller.
  Whiskey är nog den enda magi jag stött på som fungerar en stund, men inte den lösningen är heller permanent.

  Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Mister Crowley
   What went down in your head?
   Oh, Mister Crowley
   Did you talk to the dead?

   Your lifestyle to me seems so tragic
   With the thrill of it all
   You fooled all the faithful with magic
   Yeah, you waited on Satan’s call

   (Ozzy Ozbourne)

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Han var vegan mediterade i den hängde mannens position. Men den i hans närhet som påstod sig få kontakt med någon Gud var hans ena fru , hon mötte Horus under en resa i Egypten.
    Bra låt dock 🙂

    Gilla

  • guld som fjärilar spann skriver:

   Wow, 30-40, inte dåligt. Någon favorit? Har du någon om hur man gör guld man kan låna? Ah, eller hellre en bok med voodoo, man kanske kan göra en några dockor, nån skallig, nån med brillor och stor näsa, nån med rött hår och ett par till?

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Favorit bland magi böckerna? New orleans spells ligger bra till där finns recept på det du efterfrågar bortsett från guldet då. Van-van Oil ger tur och lycka i affärer.
    Dockorna har jag undvikit, Chucky skrämmer mig en hel del 😉
    Old English Magic är en som ska läsas igen, men som sagt kul att studera, men tror inte på det alls.
    Ps jo har rätt många böcker i olika ämnen, cennino cennini verksam sent 1300 tal en del säger 1400 har skrivit en bok om målarkonsten som är ytterst lärorik.
    Da Vincis samlade skrifter är en intressant bok han var inte lite arrogant mot sin omgivning.
    ”Att dissekera över 50 lik i oljelampans sken har inte alla styrka att göra”.
    Sun Tzu och Fem Ringars bok, är ju ett måste i min värld.
    Lars Fälts överlevnadshandbok, SAS survival handbook, SAS security handbook.
    Vet inte hur många böcker jag har, men minst 600 o då är det taget i underkant, gumman tror 1000 men det känns väldigt många.
    Tyvärr är minnet uselt numer.
    Ps om jag lånar ut, du trollar väl inte bort någon av oss här?

    Gilla

 15. Sixten Johansson skriver:

  Förtrollning av olika grader finns inbäddad i våra sociala roller och normer, i institutioner, arkitektur, reklam, moden, ord- och bildkonst, uttryck för tro, osv. Den uppstår då något accepteras och laddas kollektivt. Nu har människor i väst allt mer förlorat känslan för det gemensamma och blivit atomiserade. Då avförtrollas allt, de socialt förenande laddningarna är borta. Förmodligen är vår tids hysteriska mobbkollektivism, konsumism och PK-ism en sorts kompensation för mycket av det som har gått förlorat. Men miljoner narcissistiska, allt mer psykoinfantila, frigida och kastrerade eremiter kan inte bygga eller återuppbygga och driva ett modernt fungerande samhälle.

  Avförtrollningen beror dessutom på medvetandets evolution, som ger verktygen för att öka transparensen och sprida medvetenheten. När individer och grupper blir mer medvetna kan de spräcka magin – men också manipulera genom att skapa ny, förledande och falsk magi.

  Frågan är hur en psykiskt friskare och starkare flockvarelse ska kunna återuppstå, när både gemenskaperna och magin har gått förlorade. Det gamla kan inte återuppstå. Men vi kan använda vår ökade medvetenhet, kunskap, transparensfixering till att höja kvaliteten, djupet, skönhetsupplevelsen och andra transcendenta värden i allt som vi gemensamt skapar. Symboliskt kan vi åter börja bygga katedraler, där vi samlas. Vi kan fylla dem med musik, med gripande människoöden, med klokskap lära varandra vad som gör livet meningsfullt från vaggan till graven.

  Gillad av 2 personer

  • guld som fjärilar spann skriver:

   Jag vet inte det, någon bekants barn har på eget bevåg börjat gå i kyrkan, om prästen inte är pk så är det väl en möjlighet?

   Gilla

  • Lars skriver:

   Tror man ska ha med ekonomin som en delförklaring och framförallt den stora förändringen av inkomstfördelning i framförallt USA och GB, med avläggare i Sverige, sedan 1970-.talet. Jag skulle tro att sammanhållning och koherens i samhällen minskar med alltmer ökade klyftor och den segregering som skapas kring utbildning, möjligheter, boende mm.

   Jag har precis läst igenom den här bäst säljaren och rekommenderar starkt. En amerikansk ekonomiprofessor som går igenom utvecklingen mellan 1870 och 2014. Mycket intressant då han tittar på faktiska förändringar inom hushåll, arbetsplatser, studiemöjligheter etc och ser på tillväxt siffror och menar den kraftigt undervärderades mellan 1920 – 1970 och samtidigt otvetydigt visar på en kraftig minskning mellan 1970 och 2014.

   https://www.adlibris.com/se/bok/the-rise-and-fall-of-american-growth-9780691175805

   Mycket distinkt och precis beskrivning av amerikansk verklighet och som svensk ser man hur den svenska utvecklingen i stort sett var parallell med den amerikanska under den här tiden. Skillnaden i första hand att bilen redan på 1920 talet var så allmänt förekommande (T-Forden som var billig och blev allt billigare) i ett land utan utbyggd infrastruktur.

   En mycket tilltalande bok. Själv funderade jag mycket på minnet av föräldrar, beskrivning av framstegen, hur det var, så det blev en återblick över svensk utveckling (som jag förstås inte är obekant med vare sig erfarenhetsmässigt eller litteraturmässigt).

   En hel del Amerika myter spräcks under resan t.ex. kring invandring, som stoppades under 1920-tal, vilket bidrog till att öka lönernas andel av BNP tillsammans med arbetslagstiftning och facklig verksamhet. Fokus är dock på den tekniska utvecklingen och förändringen av levnadsvillkoren och framväxten av en amerikansk ”medelklass” dit välbetalda blue colour anställda inom industrin kunde föras.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Googling visar att ”avtrollad” är ovanligt; vanligast är ”avförtrollad” och ”avmystifierad”.
   En rätt snabbt hopplockad lista på mer avlägsna synonymer visar hur rik vår svenska ordrymd är:
   avromantiserad, demaskerad, avklädd, desillusionerad, illusionslös, rationell;
   förtingligad; förvärldsligad, icke-religiös, sekulär, icke-magisk, andefattig, andetom, oandlig, jordbunden, krass, materialistisk, prosaisk; trivialiserad, förgrovad, utarmad;
   gjord själlös, tagen ur en illusion, väckt ur en förtrollning.

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Det må vara så, men avförtrollad låter töntigt i mina öron. Att sätta ett prefix framför ett annat för att upphäva de senares effekt på verbet. Avförsäkra är också godkänt, men låter likväl töntigt.

    Gilla

  • Biblio skriver:

   Nä. Om man går via franskan, som tydligen enligt vissa nätlexikon blir désenchantement, så vet vi ju att désenchantee (Farmer, etc) blir ”Det sa Jonte”, på ren svenska.

   Gilla

 16. linda skriver:

  Jag anser att vi genom svensk propaganda förlorat gemenskapen både nation gemenskap och individ gemenskap. Vi har sekulariserats och förlorat kyrkan som gemenskap. Många gick ur kyrkan när det gick att se tydligt på deklarationen vad det ”kostade” och det blev en kostnadsfråga. Genom att kyrkan reformerades och att alla gudstjänster skulle ha samma dagordning i alla kyrkor förlorades kontakten mellan personliga präster och församlingen. Det blev en själlös uppvisning av prästens bibelkunskaper snarare än att ha en mänsklig gemenskap i församlingen. I andra länder binder kyrka ihop både länder och samhällen. Man tog bort värnplikten och det har gjort att många män förlorade ”för landet” känslan. Från olika håll tvättar man bort svenskheten och svensk kultur och vi alla ska vara världsmedborgare med lite olika kulturella inslag som är högst personliga.

  På individnivå så är systemet utformat utifrån dig själv och dina prestationer. Du har en egen individbaserad skatt, pension, bidrag om det behövs och då sköts det via någon myndighet. Andra länder har individer/par sambeskattning, underhåll till exmake/maka vid ev skilsmässa, underhållsstöd till barn baserat på inkomst inom familjen vilket leder till att fler gifter sig och håller ihop för familjens och ekonomins skull och även ansvaret för varandra som familj både som gift och skild. I sverige tänker man på sig själv främst och man behöver inte inte gifta sig eller vara kvar i äktenskap alls. Vi har bland de flesta ensamhushåll i världen. Vi behöver ju ingen annan än oss själva. I Sverige så är dina barn, dina föräldrar, funktionsnedsatta, din make/maka någon annans ansvar i vardagen och vid sjukdom som exempelvis dagis, hemtjänst, äldreboende, fritids, daglig verksamhet, färdtjänst, vårdcentral, socialtjänst, fk ams. Vi förlorar ansvarskänslan över de som är ”våra” egna på något sätt. Många dör ensamma och många sitter ensamma på äldreboende eller i sina hem och väntar på besök av personal. Hela släkt/familjekänslan har förstörts av svensk ideologi. Ju mer splittrade vi är ju mer skatt ska vi betala till alla som tar hand om oss och våra i olika situationer. Den individuella ansvarskänslan ligger i att betala skatt och ”göra rätt för sig” snarare än att känna ansvar över familj och släkten/samhället. Vi har outsourcat det mesta av det personliga ansvaret till personal.

  Idag ska du bara förverkliga en sak och det är dina egna behov och begär. Snyggare kropp, snyggare soffa, ekologisk ägg fastän de är giftigare än vanliga ägg, hitec klocka och smarta bilar etc Samtidigt så ökar missbruk av olika slag som mediciner, porr, alkohol, mat etc Det finns något som saknas inom människor som folk försöker fylla på destruktiva sätt.

  De filmer och tv serier som är mest poppis handlar om sagor, fantasy, historik som Game of Thrones, vikings, downton abbey etc. Folk längtar efter magi, tro, historik, hjältar. Hur det var förr eller framtids serier/filmer hur det kan bli som x men filmerna, westworld. Många verkar känns sig så känslomässigt avstängda/uttråkningstrygga så de måste läsa/se på thrillers som väcker upp någon skräck inom dem. Särskilt mord/seriemördar grejer verkar egga svenska folket rejält. Kära nån vad mycket böcker om mord det finns och kommer ut. Hur många tv serier som helst om mord på olika sätt.

  På något sätt så behövs mer magi och tro och hopp och oförutsägbarhet för svenska folket men på ett bra sätt. Nu pratar jag inte om granater, bilbränder, skjutningar….

  Gillad av 4 personer

  • Lars skriver:

   Ligger mycket i det, men jag vill tillägga att det är samma utveckling i USA och vi har tagit efter så mycket därifrån. Jämför man med fattigare länder utan utbyggda välfärdsystem, så blir det annorlunda då man där är beroende av familj och släkt på ett annat sätt. Även om utvecklingen i mycket liknar Amerika så kanske det i dessa avseenden gick lite snabbare här då välfärdsstaten var och är mer utvecklad och mer tillgänglig i lägre inkomstskikt, så sådant som familjeupplösning, skilsmässor mm gick något snabbare. Likaså gav inte religiösa församlingar social trygghet här utan vi kunde lita till ett fungerande samhälle. Men trenderna tycks vara desamma. Hur man ser på det skiljer sig mycket beroende på om man är religiös eller inte. För mig är kyrkan en social institution och religionen skapad av människor. Gud är något som handlar om livets mysterier och sökande, men har mycket litet med människornas värld att göra.

   Gillad av 1 person

   • linda skriver:

    Jag tycker det är stor skillnad mellan sverige/usa. Har bott där som vuxen med barn o familj. Det är en annan gemenskap med kyrkan. Starkare familjesammanhållning och även sammanhållning i området man bor i. Det finns en helt annan omsorg för varandra. Vi samlade in pengar till att bygga om taket på skolan, en ny lekplats och det gick snabbt och lätt och det blev byggt utan att det blev dyrare eller fördröjt. Jag har massor med erfarenheter om hur mycket bättre det skulle kunna vara då jag sett och upplevt det.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Jag tittade mer på statistik och vad man i Amerika skriver om upplösningen av de sociala banden t.ex. Robert Putnam.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Bra skrivet, Linda. Ja, i vår tid har många strömmar förenats. Det mesta rinner åt fel håll och det finns ingen stark institution, aktör eller myt, som skulle kunna fungera som vågbrytare och motkraft. Alltför mycket är falskt och förljuget. Det som kallas individualism saknar verklig individualitet och är bara en sorts narcissistisk spegel- och mobbkollektivism.

   Anonymiteten och opersonligheten i samhällslivet, som efter landsbygdens jantelagar kunde kännas som en befrielse, har numera lett till att ingen längre vill växa upp och ta ansvar. Då utvecklar man heller inte ledaregenskaper ens för den egna familjen, än mindre för den sociala gemenskapen och den möjliga samlade handlingskraften. Därför består också dagens maktelit och intelligentia just av detta babblande, ryggradslösa, giriga bottenskrap.

   Gillad av 4 personer

   • olle reimers skriver:

    Samtidigt var ju också individualiteten en utbrytning från den konformitet som kom att prägla Sverige från efterkrigstiden med fackföreningar, enhetsskola m.m. Sverige har på det sättet präglat av PK-ism och svensken var ett lätt byte för kollektiva anspråk.

    Vi blev fångar i ett socialistiskt tänkande som inte erkände gemenskaperna utanför de påbjudna. Individualiteten var det enda som stod till buds som alternativ.

    Det vi se idag är att individualitet är bra men att det behövs ett starkt civilsamhälle utanför staten. Vi kommer att vlja söka oss tillbaka till något som ersätter kyrkan och byalaget.

    Undermineringen eller faktiskt avskaffandet av civilsamhället har gjrt Sverige till det perfekta objektet för det globaliseringsexperiment vi nu utsätts för.

    Gilla

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Oavsett hur mycket man tror på övernaturliga varelser — så har människan i allmänhet ett inbyggt behov av att tro på en översinnlig verklighet. Här i landet har det traditionellt varit kristendomen som fyllt detta behov, och när den religionen började förlora greppet om sinnena blev det en kris.

  Folk nöjde sig i längden inte med att kunna köpa saker de aldrig kunnat drömma om att äga, utan kände sig alltmera vilse i pannkakan.

  In på scenen trädde nu en slags sekulär motsvarighet till 1800-talets väckelserörelser — kulturmarxismen/PK-sekten.

  Denna sekt har i frånvaro av våra tidigare kristna värderingar lyckats ta ett strypgrepp på samhället.

  Och där står vi nu. Som väntat är PK-sekten i grunden fientlig mot vetenskap och sunt förnuft. Den är uppbyggd på att skapa ett slags känslobaserat konsensus, en form av kollektiv psykos.

  Vi lever alla numera i skuggan av denna onda och nedbrytande psykos.

  Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Jag tror inte att människan primärt har ett behov av en översinnlig verklighet. Jag tror att det primära behovet är självinsikt. Når människan inte når dit genom reflektion ter sig tillflykten till en översinnlig verklighet som den givna lösningen. Den självinsikt som sökanden bestås med är ett slags spegelbild av den översinnliga verkligheten. Oftast förvrängd genom spegelns defekter.

   Gilla

 18. lingua.nord@telia.com skriver:

  ”När det heliga är skändat kan det icke åter helgas.”
  J.M. Coetzee konstaterade något liknande i sin kommentar till åtalet mot författaren till ”Lady Chatterely´s Lover”. Lorderna som ville fälla argumenterade – då är loppet kört. Lord Chatterley förstod med sin utsaga: ”It isn´t done.” I ”Life of Brien” illustreras dilemmat av att förklara tabut. Muslimer har också förstått, när uttryck för bristande respekt för Profeten möts med dödligt våld. De sekulära europeiska staterna underkastar sig för den främmande religionens helighet samtidigt som de egna kulturernas tabun förlöjligas, rekonstrueras, förstörs. Éric Zemmour har beskrivit processen i sin bok om det franska självmordet (Le Suiçide Français), Vi är illa ute, bara en gudomlig gnista kan rädda oss ur faddheten.

  Gilla

 19. Jari Norvanto skriver:

  Lite tradition, lite karisma och så lite lagar… Något för alla? Patriarkatet kommer och med den både tradition och sharialagar. Återstår att se hur karismatisk den är, och om det behövs för lydnad. Med rätt hand som hötter, fattar lämmeltåget vinken. Jag snackar knappast Anita och Televinken.

  Gilla

 20. evavbg skriver:

  Sedan den stora villfarelsen och nu förhärskande (heretiska) guden tagit kommandot, så har folk succesivt lämnat sanningen. Förr visste man. Nu styr globalismen och deras onda prästerskap får mässa ut alla falska doktriner, vilket hjärntvättar de flesta.

  Prästerskapet kallas ofta för ”vetenskapsmän”, ”forskare”och ”experter”. Vad skulle elitens propagandabyrå SVT göra utan dom? De är som ETT, så är det regisserat.

  Gilla

 21. Folke Lidén skriver:

  Jag tro att avförtrollningen beror på internet – sociala medier.
  Om det funnits på Max Webers tid hade han måhända själv blivit ett offer för Entzauberung.
  Ett oförsiktigt facebookinlägg eller dumdristig gillamarkering på twitter kunde ha tagit ner honom från Olympen – Även i dina ögon.

  ”The Medium is the Message”.
  Det mesta som styr vårt beteende och vår kultur är trots allt saker som tillkom långt före internet.
  Ingen hade väl då tänkt sig att alla skulle kunna kommunicera med alla – att medborgarna skulle komma att likna vrålande huliganer på ett fotbollsderby.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.