Ge mig en fast punkt och jag ska rubba hela världen

Patrik Engellau

Rubriken är ett påstått citat av greken Arkimedes. Citatet lär ha handlat om hävstångseffekten men kan lika gärna tillämpas på svensk politik.

Är det riksdagen som stiftar svensk lag och beslutar om statsbudgetens användning eller är det någon annan som lagstiftar och fattar budgetbeslut?

Svaret är inte alls självklart. I teorin och i grundlagen är det riksdagen som ansvarar för dessa uppgifter men i praktiken är det nog inte så.

En del säger att riksdagsledamöterna i praktiken inte har något att säga till om eftersom de inte kommer att hamna på valbar plats vid nästa riksdagsval om de inte lyder sin partiledning och att det därför är partiledningarna, snarare än de valda ombuden, som styr. Andra säger att det är ännu värre ty partiledningarna styrs i sin tur av EU och av George Soros och Bilderberggruppen.

Det besvärliga med den sortens i varje fall delvis korrekta observationer är att kan leda till att den enda fasta punkt vi har i svensk politik – nämligen att all offentlig makt utgår från folket och förvaltas av dess förtroendevalda ombud – undergrävs och förintas. Om vi går med på analysen att partiledarna, med eller utan inflytande av Bilderberggruppen och Davospartiet, är Sveriges egentliga beslutsfattare så har vi lyft ansvaret från de förtroendevalda och placerat det hos någon annan som för det första är diffus och för det andra opåverkbar för svenska folket.

I sista hand handlar det om ansvar. Låtsas att Sverige går i konkurs eller kraschar på något annat obehagligt sätt och det på något vis tillsätts en ny folkvald riksdag som i sin tur utser en regering och att dessa nya makthavare ska utkräva ansvar för debaclet av de tidigare beslutsfattarna. Tänk dig in i situationen genom att föreställa dig att du själv sitter som förtroendevald i den nya riksdagen. Vilka av de gamla makthavarna är skyldiga?

Detta är faktiskt ingen politisk fråga utan en juridisk. Det första du skulle göra, innan du började resonera, vore att titta i lagboken, som i det här fallet är regeringsformen. Så här står det i första paragrafen:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Innebörden är att folket bestämmer genom att tillsätta förtroendevalda ombud och att – observera särskilt detta! – ombuden ska utöva sin makt under lagarna, inte minst regeringsformen själv. Det betyder att du i egenskap av ny förtroendevald riksdagsledamot kan utpeka tidigare förtroendevalda riksdagsledamöter som ansvariga för Sveriges misslyckanden. Det står så i reglementet.

Men tänk om de misstänkta då upphäver protestskrin och säger att de minsann inte hade haft någonting att säga till om för egentligen var det deras partiledare som i verkligheten fattade alla besluten eller om det nu var George Soros. De misstänkta lydde bara order. Vad skulle du säga då?

Om du går med på den sortens resonemang kommer du aldrig att hitta någon skyldig. Alla skyller ifrån sig och du har kanske själv berett marken genom att menande peka på Fredrik Reinfeldts besök i Davos.

Situationen är inte ny. Jag har läst om en rättegång mot ansvariga befattningshavare i samband med en statsvälvning för inte så förskräckligt länge sedan. Många av de anklagade försökte urskulda sig med att det bara hade lytt order och därför inte kunde anses ha något personligt ansvar för de brott som de medverkat till. Men det hjälpte inte ehuru det ibland ansågs vara en förmildrande omständighet. De fick sina straff. Det räckte inte med att partiledaren hade checkat ut på egen begäran.

Jag tror att vi gör Sverige en björntjänst om vi urskuldar våra förtroendevalda riksdagspolitiker med att de bara är nickedockor som tar instruktioner från andra. Det vore mycket bättre om var och en av dem kände ansvarets tunga börda. Om den känns alltför tung för någon ledamot så är ledamoten inte rätt person på platsen. Så är det nog vad gäller de flesta. Men vi som är de förtroendevaldas uppdragsgivare ska inte hitta på eller acceptera ursäkter när de ombud vi tillsätter och betalar för inte tar sitt ansvar.

Lagen gäller. Det är den fasta punkt på vilken rättsstaten grundas. Om detta må vi berätta för våra valda ombud. Jag övade mig häromdagen genom att skälla ut en hög ämbetsman från Socialstyrelsen som jag råkade träffa i ett privat sammanhang. Bara så att han visste vem som betalar hans lön. Nyttigt för oss båda att tänka på.

48 reaktioner på ”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba hela världen

 1. Drutten skriver:

  Knapptryckare till riksdagsledamöter är en säkerhetsrisk då det räcker för främmande makt eller organisation att rekrytera eller få hållhake på någon eller några få partiledningar/partiledare. Det vore bättre om varje riksdagsledamot vore personligen ansvarig inför sina väljare och inte som nu inför partiledningarna.

  Gillad av 2 personer

 2. Alexander Zetterberg skriver:

  Väljarna har fråntagits möjligheten att hålla våra riksdagsledamöter ansvariga, eftersom vi inte har valt dem. I Sverige väljer vi inte individer, vi röstar fram olika partier.

  Om vi vill att riksdagsledamöterna skall känna ett ansvar gentemot väljarna måste vi ändra vårat valsystem så att väljarna faktiskt väljer sina riksdagsledamöter. Det innebär ett skrotande av dagens system till förmån för enmansvalkretsar av anglosaxisk typ.

  Gillad av 8 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Personval är en skrämmande tanke för svenska förhållanden. Vilka skulle kunna kampanja och mobilisera flest röster på en person i en region?
   Socaldemokrater som är tränade i att ringa runt, knacka dörr och gå i första majtåg? Islamister som helt enkelt berättar i moskén vem som ska röstas fram?
   Eller – vi andra som möjligen diskuterar politik med vänkretsen eller på sociala media?

   Skillnaderna i synen på hur demokrati ska fungera, är avgrundsdjup mellan olika grupper och kulturer i vårt pyttelilla land.

   Gillad av 10 personer

   • viskar bakom hand skriver:

    Sant, jag argumenterade nedan istället för att man inte skall kunna utesluta riksdagsmän baserat på att de gått emot ledningen. Det kommer ju då att betyda att islamister inte heller kan uteslutas. Jag tror hur som helst att vi obönhörligen går emot mera explicit representation av muslimer, friheten möter ofriheten, för en fysiker ett olösligt problem, en ekvation med bara en lösning, ofrihet.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Eva och And Strand, den enda lösningen på detta är att repatriera alla muslimer och förbjuda alla uttryck för islam. Till att börja med måste alla falskeligen utdelade medborgarskap och rösträtter förstås dragas in.

    Gillad av 3 personer

 3. Christer L skriver:

  P E skriver: ”Jag tror att vi gör Sverige en björntjänst om vi urskuldar våra förtroendevalda riksdagspolitiker med att de bara är nickedockor som tar instruktioner”.

  Varje ledamot har ansvar att veta själv och rösta. Detta ansvar uttrycks i själva den form som innebär att var och en ledamot har sin egen knapp i riksdagssalen att trycka på. Partiledningen har ingen rätt att beordra riksdagsledamöterna att rösta si eller så. Men partiledningen har ansvar gentemot väljarna för att ledamöterna är informerade och sköter sitt.

  Det handlar om politiskt bedrägeri, om partieledningar som byter sida efter valet, om lögner och manipulation i media, om internationell aktivism i mångmiljardklassen, korruption, om folkrättsbrott i mycket stor skala, detta pågår i Europa, i Nord- och Sydamerika, i Mellanöstern, Afrika… Det syns i FN likaväl som i svenska riksdagen och partiledningarna… och här kan jag rabbla i tvåtusen ord om var det syns och hörs… Det hördes i det taktiska avståndstagande till SD som Ulf Kristersson hasplade ur sig i teve igår innan jag hann stänga av. Det finns ingen annan vettig förklaring än att han är en nickedocka.

  Men denna förklaring är ingen ursäkt.

  Gillad av 12 personer

  • bejji skriver:

   Om Du inte stängt av TV:n hade Du (i den följande debatten) fått se Centerns talesman betona att han, i den nya överenskommelsen mellan S, C, L och MP. var särskilt nöjd med att anhöriginvandring nu kunde öka genom att omfatta fler grupper än tidigare; den närvarande M-talesmannen teg och hade tydligen inga invändningar. De tre småpartierna har nu alltså accelererat massinvandringen – med stöd av S.
   I världspolitiken betyder ju detta, tack och lov, ingenting. Den styrs av presidenterna Trump i USA, Putin i Ryssland och Xi Jinping i Kina – alla tre stora statsmän, till skillnad från de pajas-politiker, som merparten av svenska folket röstade fram i höstas.

   Gillad av 7 personer

  • Linden skriver:

   Att lilluffe Reinfeldts protegé är en Nicke docka, en småljugande syltrygg det har han bevisat under hela sin tid som partiledare.
   Och vad annar var att vänta. Med den bakgrunden.

   Att hela apspelet i riksdagen i höst har gått ut på att accelerar invandringen har vi också anat.

   Inte ett ord om konsekvenser.

   Gillad av 7 personer

 4. brrr skriver:

  Men det är ju riksdagen som stiftar lagarna…
  Inklusive grundlagarna, som de ju tycks kunna ändra efter eget behag.
  De har kidnappat vårt land.

  Men just detdär ”jag lydde bara order” har jag ofta tänkt på under de senaste decennierna. Kanske kan folk i andra EU-länder rädda oss, om de kastar ut nuvarande EU-regim? Om sedan någon miljon svenskar drar vår egen regim inför EU-domstol?

  Gillad av 3 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Jag kritiserade nyligen på denna sida en dam som kanske är den f. d. riksdagsledamot som har gjort mest för att uppmärksamma den bristande integriteten och låga moralen hos Sveriges riksdagsledamöter. Hon skrev en bok om saken. I efterhand.

  Självklart måste vi hävda lagens bokstav när vi rannsakar denna olyckans tid. En sanningskommission skall utreda alla missförhållanden så att så många som möjligt av dem kan åtgärdas och brott bestraffas. Vi skall inte använda retroaktiv lagstiftning, men vi skall, som du gör här, hänvisa till och strikt tolka de övergripande och motstridiga bestämmelser som ändå finns i våra lagar, och detta i flera lager, tillbaka genom hela den lagstiftnings- och förvaltningsprocess som har förlöpt sedan vansinnet tog makten i landet, kanske 1975, kanske 1945, kanske i vissa fall 1932.

  https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/en-sanningskommission/

  Gillad av 8 personer

  • brrr skriver:

   Kan man vidtala personer som är kompetenta och har integritet (och nog bör vara pensionärer) till att genomföra en gedigen ”sanningskommission” och ifall det finns folk som är villiga att åtaga sig uppgiften, samla in pengar via t.ex. kickstarter eller liknande?
   Allt material som behövs bör väl vara tillgängligt enligt offentlighetsprincipen?

   Gilla

 6. svenne skriver:

  ”Om vi går med på analysen att partiledarna, med eller utan inflytande av Bilderberggruppen och Davospartiet, är Sveriges egentliga beslutsfattare så har vi lyft ansvaret från de förtroendevalda och placerat det hos någon annan som för det första är diffus och för det andra opåverkbar för svenska folket”.

  Det är de förtroendevaldas ansvar att hålla sig för goda för tillåta sig att bli marionetter och nickedockor åt potentater i några globala organisationer. Det är inte frågan om att ”lyfta ansvaret” från någon angående påverkan av yttre makthavare, utan de förtroendevalda skall klart och redigt kunna förklara sina relationer till dessa och hur mycket inflytande de har över beslut som påverkar svensk politik. Diffusa svar kan givetvis inte accepteras, och om så blir fallet så skall politikerna ”halstras” tills sanningen kommer fram.

  ”Men tänk om de misstänkta då upphäver protestskrin och säger att de minsann inte hade haft någonting att säga till om för egentligen var det deras partiledare som i verkligheten fattade alla besluten eller om det nu var George Soros. De misstänkta lydde bara order. Vad skulle du säga då?”

  Annie Lööf är väl den som senast har uppmärksammats angående sitt umgänge med diverse globalister och från hennes sida – eller från andra typer som t.ex. Reinfeldt och Löfvén – kommer vi knappast att få höra några ”protestskrin”. Hon har själv skrivit en ”kärleksförklaring” som inte är så lätt att bortförklara:

  ”Har ingen personlig relation till Soros, men skulle gärna vilja ha det – en stark, modig person som gjort och gör mycket gott”.

  Det borde vara ett oeftergivligt krav att de styrande ärligt förklarar globalisternas påverkan på svensk politik, och om inte så sker så bör de misstänkas för att kratta manegen för sig själva för att få en plats vid globalisternas köttgrytor. Denna misstanke bibehålles tills motsatsen har bevisats.

  Gillad av 1 person

 7. Aurora skriver:

  Ämbetsmannaansvar är borrtaget ut lagen så om någon antydan till sådan finns kvar i regeringsformen kan vi nog bortse från den. Senaste regeringsformen är den omskrivna från 70-talet och kan bekvämt ändå ändras när det passar. Man ska nog vara mer medveten om att våra folkvalda är styrda utifrån (ex.vis Bilderberggruppen och en annan som Lööf är med i). Det är därför som valet till EU-parlamentet blir desto viktigare. Rösta rätt, för förändring, i vår.

  Gilla

  • Kalle skriver:

   Sista halmstrået för att få till ett extraval vilar på V och Jonas Sjöstedt. Som han har blivit förödmjukad av Gudinnan Lööf. Hoppas V röstar emot Löfven, så att det finns chans till extraval i April. Då kommer de halvvakna Svennarna att rösta med förnuftet i åtanke. Vaka på riktigt blir dom först, när kollapsen är ett faktum.

   Gillad av 3 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Sjöstedt har inget att vinna på att släppa fram Löfven som statsminister med ett avtal med C och L. V skulle förlora ordentligt med röster i nästa val, kanske så pass att ett konkurrerande kommunistparti kommer in i riksdagen – ingen från V skulle ju gå till ett ”borgerligt” S.
    Men fan vet, kanske samtalen med Stefan har fått honom att förstå falskspelet……

    Gillad av 1 person

 8. Östrahult skriver:

  Läget är egentligen ännu värre. Riksdagen är visserligen en scen som delvis används i påverkanssyfte. De nyligen avslutade regeringsförhandlingarna visar dock tydligt att makten inte finns i riksdagen, riksdagen är bara en kuliss. Den verkliga makten finns någon annan stans. Exakt vilka krafter som har den egentliga makten är höljt i dunkel men det handlar om krafter som binds samman av en ekonomisk och intressemässig gemenskap, kort sagt de som har mest att vinna på status quo.

  Jag brukar tänka att det är liknande krafte som tog kommandot i Sverige under WW2

  Gillad av 3 personer

 9. Ulf P. skriver:

  Det där med demokrati är knappast enkelt. Olika viljor skall alltid vägas emot varandra. En majoritet i en demokrati kan utesluta alla minoriteter. Numera präglar det all svensk politik. Två partier har lyfts ut ur politiken. Och ställs, för jämnviktens skull, i samma politiska kylrum. En mera för syns skull.

  Anta att Sverigedemokraterna, efter ett antal mer fundamentala samhällskriser, plötsligt uppnår egen majoritet i Riksdagen. Att människors förlorade hopp plötsligt tagit sig denna vändning. Kommer de övriga partierna då snällt att sätta sig på läktarplats och acceptera de demokratiska spelreglerna?

  Nu kommer en mer generös anhöriginvandring att kosta på, samhällsekonomiskt. Detta ligger i den nya regeringens kort. Utanförskapsområden kommer att växa till sig, ytterligare. Balansen mellan traditionellt svenskt, och mer migrerat innehåll, kommer att alltmer förändras inom det svenska samhället. Vem skall då i förlängningen integreras? Och till vad?

  Dessa obalanser kommer naturligtvis att leta sig hela vägen upp till riksdagsplatser, och förstärka olika polariserande krafter. Det kommer mer och mer att påverka vardagspolitiken. En tämligen naturlig utveckling när ett ökat inflöde av särintressen, tillkommer utifrån.

  Vi ser nu en vattendelare ta form, i och med en mer generös anhöriginvandring. Med än mer växande motsättningar som följd, i alla fall sett på längre sikt. Samtidigt som förmågan att hantera dessa motsättningar lär krympa.

  ”Ge mig en fast punkt och jag skall rubba hela världen”, har även sin motsatts. ”Släpp allt fast, så får du hela världen stormar”.

  Gillad av 4 personer

 10. Jan Andersson skriver:

  Det första jag skulle göra är att försöka få igång en fungerande verksamhet. Alltså be alla misslyckade och inkompetenta att städa sina skrivbord och försvinna innan dagen var slut.

  Sedan handplocka ut några självklara önskekandidater och be dem komma för en diskussion om ett viktigt uppdrag. Utifrån dessa samtal börja plocka in nya namn på de gamla posterna.

  Så småningom skulle man kanske fundera på rättsliga åtgärder, men bara om de utsparkade själva bråkar.

  Det finns viktigare saker att ta hand om under lång tid framåt, som att stänga alla departement och institutioner som makthavarna själva hittat på men som ingen enda skattebetalare i samhället utanför någonsin frågat efter.

  Gillad av 8 personer

 11. Aha skriver:

  Av alla missgrepp som skett sedan 1968 då vänstern började vandra in i maktens korridorer sätter jag ihärdigheten att låta en i sammanhanget rännil av människor invandra till Sverige till stora kostnader, kostnader som om de istället hade används för att genom UNCHR, hade räddat livet på miljoner människor. Se bara på de svältande barnen i Yemen.

  Om detta ödslande av människoliv har politiker, exkl. SD, i decennier beslutat att så ska vara.
  Argumenten har varit att invandringen styrs av asylrätten, människor har rätt att få skydd om de är förföljda eller riskerar att skadas av krigshandlingar. De måste alltså få hjälp. Om detta kan sägas att välviljan att ge asyl har varit så stor att lögner om utsatthet har godtagits en masse. Migranterna har också passerat säkra länder, bara män kommer, ID-handlingar kastas. Varför permanent uppehållstillstånd? Är inte grundtanken att åka hem när det lugnat ner sig?

  Man har också sagt att man kan göra både och: hjälpa till lokalt och ta emot migranter här hemma. Detta är de imbecillas argument som har fått förvånansvärd stor spridning även bland riksdagsmän.

  Riksdagsmän som verkat de sista decennier har med detta miljoner människors liv på sitt samvete. De förvägrade lidande hjälp som det fanns resurser för. Dessa gick istället till migranter som kom till Sverige. Det har varit varje enskild politikers förbannade skyldighet att reagera på detta – att hålla brandtal för de lidande.

  För detta ska de inte beviljas ansvarsfrihet.

  Gillad av 6 personer

 12. Soppeman från xinjiang, viskar bakom hand, var man det vackraste silke fann, var det hos fan zhongyan, grundare av haofang, eller kejsar Shenzong minsann, lite mera jade kanske minnet lockar fram? skriver:

  Ja, är George Soros den fasta punkten? På mig verkar det uppenbart att han nu styr svensk politik, liten röd tuva stjälper hela lasset, precis som han en gång gjorde med pundet. Tuvan är ju Lööf och lasset Sverige, Lööf uppskattar jag har säkrade utbetalning på 20 miljoner kronor om SD hålls ute en mandatperiod till och massinvandringen fortsätter, Björklund är nog bland Soros wannabees. Frågar är, varför vill Soros göra detta? Ett rent globalistekonomiskt argument räcker inte för mig men jag tycker att bara själva möjligheten att detta är fallet, att vi nu har en global lobby, som för småsummor kan påverka små länder, är ett problem för demokratin. Men varför, jag kan förstå om man vill driva ner löner också vidare, men genom den speciella typ av invandring vi allt mera ser i Europa så är vi ju en region i kollaps, precis som Sydafrika kommer att kollapsa om en landreform genomförs, likt Zimbabwe. När ett samhälle slutar vara tryggt så tycker jag det borde vara uppenbart att inte heller storföretagen kommer att blomstra, möjligen vapentillverkare och säkerhetsbolag. Dessutom så är många av de som nu kommer till Europa muslimer och det är ju välkänt vad de tycker om judar, vi ser det i Malmö, så vad vill en man som Soros? Jag får inte ihop det, men Lööf går nu kanske om Reinfeldt som den person som orsakat mest skada för Sverige i världshistorien. Kunde vi inte ha skramlat ihop 50 miljoner själva åt henne så att hon gått i pension.

  Dessutom, alla dessa djupingar, representerade av Westerholm och Heberlein, man frågar sig gick det bra att rösta på L och M? På mig verkar det som det utmärkande draget för alla dessa att de alltid på något sätt tror på en semi-socialistisk lösning, en utopi, de vägrar acceptera att världen och människor ofta är rätt hemska och att Europa och européerna helt enkelt byggt det bästa systemet, istället så skall vi nu dela territorium med vår antites bara man jade gjort som Heberlein och Westerholm och deras likar vill så skall ett samförstånd skapas som inte setts till någonsin, alltid dessa utopier, alltid, alltid.

  Vad vill George Soros? Är han helt ond, och drivs av att förstöra innerst inne?

  Gillad av 8 personer

  • Rune skriver:

   Handlar det inte om att Soros och kompani helt enkelt vill stycka upp Europa och lägga beslag på våra naturrikedomar? Skog, malm, jordbruksmark, vattenkraft, de stora företagen mm.
   Men att detta inte går så länge allt detta ägs av svenskar. Och därför ser man till att få in i Sverige och andra europeiska länder helt andra folkgrupper som med tiden kommer att kräva sin ”rättvisa” del. I bråket som uppstår så kan Soros förbundna banker mm.lägga beslag på allt av värde. Sverige av alla länder är ju särskilt försvarslöst med sin missriktade humanitet hos de styrandes anhängare.

   Gillad av 4 personer

   • viskar bakom greta skriver:

    Nja, nej det är för långsökt, det stora värdet i ett land är dess folk och detta folks intelligens, ta Japan, ett ganska svårt land att leva i (därför äter de tång) men en extremt intelligent och arbetsam befolkning. Ta valfritt land i Afrika, rikt på naturresurser och se motsatsen. Så detta tror jag inte är förklaringen. Jag misstänker något inre destruktivt som huvudsyftet, en sorts psykopatisk överparasit som helt saknar empati för andra människor, men det hade varit väldigt intressant att se globalisterna förklara själva vad det är det försöker uppnå, för det man uppenbarligen skapat det är att skapa två motpoler, en pk-istisk vänsterextrem/etnisk-muslimsk mot en allt mera samlad höger, där huvudsaken är att man är mot de på andra sidan. Det finns teorier om att Hitler egentligen inte ville vinna, han ville huvudsakligen att folk skulle dö, är det så med Soros också?

    Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Soppeman….
   George Soros svarade i en intervju på hur han såg på att han som ung hjälpte nazisterna i Ungern att konfiskera rikas (judars) ägodelar under WWII – han menade att om han inte hade gjort det så hade någon annan gjort det. Ingen ursäkt om att han hade tvingats eller hotats, bara en axelryckning. Förutom att rikedom och makt verkar generera hunger efter mer rikedom och makt, så finns nog en förstörelselusta också, som ett slags onormalt självförverkligande. Det finns ju människor som njuter av att ställa till det för andra.

   Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag tror att Rune och Göran har rätt. Men min hypotes är att de globala eliterna fungerar ungefär som härskarklassen i Sverige eller som valfri korrumperad afrikansk elit, bara i så mycket större skala. Därför antar jag att t ex Soros har ett kombinerat rationellt och sociopatiskt psyke. Antagligen kan han inte uppfatta människor som annat än legobitar och världen som något annat än ett spel om mesta möjliga makt.

   Den som har tillvällt sig en enorm makt kan inte förbli psykiskt frisk, har inte varit frisk från början heller. Men precis som under individens karriär uppåt i de svenska maktklustren, så kan det börja med rätt låga nivåer och små frön av förljugenhet, hänsynslöshet och maktgirighet. Den psykologiska och ekonomisk-politiska karriärmekanismen blir skruv- eller spiralliknande, så att det hela tiden sker en falsk återkoppling och individen väver stegvis in sig i en självförstärkande kokong.

   Falskheten och grandiositeten förstärks kollektivt, så att alla i toppskikten till sist fungerar som en sorts mini-gudar, fast deras självbild och uttalade ideologi säger något helt annat. Deras psyken arbetar sedan utifrån andra verklighetstolkningar än våra och inte förrän kokongen spräcks utifrån kan de mentalt möta vår verklighet. Det här gäller även t ex högern och högerliberaler i Sverige. Det blir missvisande att kalla dem också för socialister, för mentalt har de gått en annan väg och tolkar inte verkligheten så, trots att de numera ofta upprepar delar av vänsterretoriken.

   Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    Och ändå är det ganska många människor som anser att man ska kunna skaffa sig hur mycket pengar och andra resurser som helst…
    Själv tycker jag inte att någon enda människa i världen ska kunna skaffa sig så mycket att den kan fördärva livet för massor av andra människor. Inte ens att små grupper ska kunna fördärva för stora grupper.
    Tvivale.

    Gilla

 13. Vaknauppnu skriver:

  Självklart är han en nickedocka! Önskvärt och mycket lovvärt vore nu om Moderaterna tog tillfället i akt och byta ut honom mot en som mycket aktivt är en kraft för de konservativa. Chansen att få över både centerpartister och liberaler som känner sig djupt övergivna av sina ledare borde vara stor. Kanhända så stor att en allians av SD- M -KD kunde få chansen som behövs i ett nyval

  Gillad av 1 person

 14. A skriver:

  Men P.E, det är lätt att se hur detta fungerar. Det är felsökning. Man använder andra länder som referens för att skilja ut sanningen. Då framträder: De tar villigt instruktioner. De har ett ganska stort spelrum. De försöker inte bryta sig ut, utan vill ha det så här. De är benägna, och vill vara bäst i klassen. ”vi ska gå före och visa vägen”

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 15. Soppeman från xinjiang, viskar bakom hand, var man det vackraste silke fann, var det hos fan zhongyan, grundare av haofang, eller kejsar Shenzong minsann, lite mera jade kanske minnet lockar fram? skriver:

  Jag läste faktiskt inte hela inlägget innan jag kommenterade, men det handlade ju om precis min poäng, visst vi skall utkräva ansvar och skälla ut, men på vilket sätt betalar vi Reinfeldts lön? Jag tycker det verkar vara ett rimligt antagande att han är anställd av globalister, vad tjänar en riksdagsman, kanske 1.2 miljoner om året, det är ju struntsummor för globalisterna så där har du fel Patrik, det är ju mycket lätt för globalister att buda över svenska folket. Den korruption som vi ofta ser när före detta statsråd får poster i konsultbolag, vårdbolag, försvaret, kraftbolag och liknande, är ju nu bara internationell. Göran Persson var korrupt nationellt, Reinfeldt internationellt. Vidare, interndemokratin i partierna styrs väl inte av regeringsformen, så det verkar vara att hålla käft om man skall behålla sitt jobb som gäller, alla partier, inklusive SD, utesluter ju folk på löpande band.

  Vad göra, en åtgärd borde vara att man som svensk riksdagsman, eller partimedlem, inte får uppbära någon internationell inkomst. Om man, som Reinfeldt, för jobb på Bank of America, så måste man omedelbart skiljas från alla politiska uppdrag, inte vara med i något parti och inte överhuvudtaget associera med politiker, sådana regler gäller idag för bankanställda som vill handla aktier, man skall intyga i skrift att man inte agerar genom någon släkting eller annan person. Vidare så borde man göra det omöjligt för partierna att utesluta någon om deras åsikt går emot partiledningen.

  Men nu får vi fyra år till, men kanske 140,000*4=560,000 nya uppehållstillstånd, så loppet är kanske kört. Jag är fysiker och försöker tänka logiskt och ser bara en utväg, men den kan jag inte skriva här.

  Gillad av 7 personer

 16. Bo Svensson skriver:

  Regeringsformen kan man visst strunta i, för fri åsiktsbildning och kommunal självstyrelse har vi inte haft på länge.

  Det representativa i folkstyrelsen var för att det skulle fungera praktiskt och har inget egenvärde. – Ju direktare, desto bättre.

  Just beträffande budgeten är det överspelat genom skapandet av internet. – Alla betalar ju nu sina räkningar via sin nätbank och de folkvalda kan alltså befrias från sina bekymmer med budgeten. – Vi kan själva ta ansvaret för våra pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  I den mån man inte känner sig vuxen detta ansvar eller otillräckligt motiverad, kopierar man bara in någon annans fördelningsplan, – t ex ett politiskt partis och till den del man inte orkar med en detaljfördelning, kommer denna att bli enligt de mera engagerades.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   En bra sak bland många med en sådan ordning, är att suget försvinner efter makten över skattemedlens galna bortsprättande. – Det som lockat fel klientel till politiken.
   Att vi som ställer upp med pengarna skulle göra ännu galnare prioriteringar, går inte att föreställa sig.

   Gillad av 1 person

 17. Göran Holmström skriver:

  Intressant artikel och det gläder mig att en som avlönas av oss fått sig en avhyvling.
  Liknelsen med spettet var passande.
  Dristar mig att citera socker-Conny på lösningen” Med ett schyst järnrör slår man världen med häpnad.
  Och på annat sätt lär inte Sveriges styre ändras, vi ser ju fulspelet som pågår i detta nu.

  Gillad av 4 personer

 18. Sixten Johansson skriver:

  Babbelismen skymmer sikten i vår samtid, men hela samhällsbilden kan faktiskt beskrivas som resultatet av enkla ekonomiska, psykologiska, sociala och ideologiproducerande mekanismer, som verkar överallt i världen. De senaste fyra årens politiska situation i Sverige har blivit ett övertygande åskådningsexempel. En rimligt välfungerande samhällskarusell började skena, när först de ekonomiska och sedan alla andra gränser öppnades. Men av girighet och ideologisk blindhet fortsatte de tre maktklustren att kopulera med varann och trodde sig rentav tjäna mer när karusellen skenade.

  De många onda spiralerna fortsatte att verka i sin förlängning, men de tre maktklustren och alla deras hantlangare är ändå ansvariga för den destruktiva utvecklingens fortgång och följder. Var och en bär både ett personligt och ett solidariskt ansvar, som adderas för varje dag som går utan att man försöker leva upp till vad vi har rätt att kräva av en normalbegåvad vuxen svensk.

  Det går att förklara hur de små stegens tyranni fungerade. Men när man av inbilskhet, girighet och i skydd av sin mobb dagligen tar många myrsteg utan att se sig om, hamnar man till sist långt bort från verkligheten. Personligen och kollektivt utvidgade man själv klyftan bakom sig och vände bort blicken då ondskan började tränga upp ur klyftan bakom en. Men när babblet tystnat kommer alla i maktklustren en dag att tvingas öppna ögonen och se det fruktansvärda: hur ondskan väller fram bakom konturerna av det egna ansiktet i spegeln.

  Gillad av 3 personer

 19. Bo Svensson skriver:

  Det där med att leta upp och straffa dem som är skyldiga till mordbrännarpolitiken, kan kännas skönt men fokus bör ligga på vad som krävs för att hindra en upprepning. – Tydligen finns det fatala brister i det demokratiska systemet.

  Varför mordbrännarpolitik är en korrekt beteckning:

  Använder man Estoniakatastrofen som mått på bedrövelse, motsvarar folkblandningspolitiken runt 15 sådana per år för oss som hör hemma här. – D v s om människovärdet räknas till 20 miljoner och kostnaderna som vi belastas med till 300 miljarder.

  Gilla

 20. Arthur skriver:

  Men i praktiken styrs Sverige av totalt kanske trettiotalet offentligförsörjda partitjänstemän från de flesta partier tillsammans med tjoget subventionerade mediamakthavare. De känner varandra och har samma verklighetsbild och huvudsakligen samma värderingar och intressen. Tillsammans ser de sig som Demokratin. De delar en trygg, ombonad och välbärgad tillvaro som de gemensamt försvarar mot insyn och utmanare. Liksom de försvarar de särintressen som de är beroende av och som är beroende av dem.

  Mot ett sådant kotteri väger ett kuvert i en valurna vart fjärde år tyvärr ganska lätt som vi har sett under den pågående regeringsbildningen.

  Gillad av 7 personer

 21. O.T. skriver:

  Läst på Nya Tider därden franske författaren och politiske kommentatorn Julien Rochedy menar att Europa skulle behöva lagar som USA:s lag om registrering av utländska agenter, för att stoppa utländsk påverkan från lobbyister och finansmagnater som George Soros. I denna intervju ger han sin syn på ickestatliga organisationer som vill öka invandringen till Europa och hur de hanterats av olika europeiska regeringar.

  Om en rad europeiska regeringschefer skriver under FN:s migrationsavtal i Marrakesh – som kommer göra migration till en mänsklig rättighet, utan att se till om den är legal eller illegal, bara reguljär eller irreguljär – vad finns då för mening att ha kvar alla dessa intresseorganisationer och asylgrupper?

  Jag menar att riktningen i stort visas av Tyskland och Frankrikes regeringar, och intresseorganisationerna upplever att de har en slags exekutiv roll. Etablissemangsmedia förstärker den bilden. Smugglare som bryter mot lagen och tar hit illegala migranter förs fram som ”altruistiska hjältar”.
  Det här är en kampanj i vilken regeringar, massmedia och intresseorganisationer alla spelar med. I princip är termen intresseorganisation eller ickestatlig organisation, på engelska Non Governmental Organisation (NGO), missvisande. Trots allt är dessa organisationer ofta mer en slags irreguljär myndighet.

  Gillad av 5 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.