Jämställdhet för eliten

Lorenz Lyttkens

Under senare år har jag fått ett allt starkare intryck av att jämställdheten blivit alltmer av ett elitprojekt.

Jämställdhet handlar om jämlikhet men med fokus på kvinnor. Idén, i alla fall för dem med en liberal orientering, är att kvinnor och män ska har samma möjligheter. Sedan får individernas livsval avgöra utfallet. I ett vänsterperspektiv är det angeläget att utjämna följderna av individernas livsval. Det finns goda argument för båda hållningarna – i alla fall på kort sikt. Kvinnor tar större ansvar för familj och barn och arbetar därför mindre (i genomsnitt) än män. Följaktligen får de lägre (statlig) pension. Varför, kan man fråga sig, ska kvinnor tvingas leva på lägre pension än männen. Alltså höj pensionen för kvinnor som tjänar mindre än männen. Problemet är förstås hur man gör med män som tjänar mindre än genomsnittet för kvinnor?

Varje fördelningssystem som försöker utjämna konsekvenserna av människors livsval skapar incitament som ger bidragsrövarna utrymme. Det beror på en enkel princip: Ett fördelningssystem som bygger på att människor är helgon skapar tjuvar. Ett system som bygger på att människor är tjuvar skapar helgon. På kort sikt spelar dåliga incitament ingen större roll. På lång sikt blir de förödande. Ändå finns det ibland starka moraliska skäl att gör avvägningar som inte är ekonomiskt rationella.

Vems jämställdhet är viktigast? Frågan är naturligtvis absurd i ett principiellt perspektiv. Men inte i praktiken.

I Dagens industri och SvD Näringsliv skriver journalister spaltmeter varje år om vikten av det finns fler kvinnor i de stora börsbolagens styrelser. Det handlar om mindre än 50 styrelser. (I själva verket 30 om man ska följa Stockholmsbörsens indelning). Argumenten är att fler kvinnor skapar bättre mångfald i styrelserna och, vilket är viktigare, att det faktiskt finns många kvinnor som förbises i rekryteringen. Valberedningarna missar viktig kompetens. Det är, misstänker jag, ett både sant och relevant argument.

Hur många kvinnor är potentiella kandidater i de här stora bolagens styrelser? Det handlar om kvinnor som redan har nått toppositioner i näringslivet och det kan knappast röra sig om 1 000 stycken – troligen färre.

Ett argument för att ha fler kvinnor i ledande positioner i näringslivet är att de blir förebilder för andra kvinnor. Det stämmer säkert.

Nu kommer problemet. Fler kvinnor i bolagsstyrelser och som vd:ar är, i alla fall för min del, en utmärkt ambition. Men den berör ett fåtal i samhällets toppskikt. Samtidigt vet väl de flesta att förskolan nästan helt behärskas av kvinnor och detsamma gäller alla yrken som har hand om våra yngre barn. Det är möjligt för både pojkar och flickor idag att formas i en skolmiljö där de snart sagt bara möter kvinnor. Om förebilder har någon betydelse, vilket de antas ha på elitnivå, så borde den kvinnliga miljö våra barn växer upp i resa några frågor.

Men jämställdheten i förskolan, männens frånvaro med andra ord, verkar inte bekymra särskilt många. Det kan man ha i bakhuvudet när näringslivs- och kultursidor klagar över att det är för få kvinnor i elitens institutioner.

53 reaktioner på ”Jämställdhet för eliten

 1. Eva Danielsson skriver:

  En jämställdhetssträvan där kvinnor och män ska vilja lika och välja lika har fel inriktning. När hinder i form av juridik och sociala fördomar utifrån kön är undanröjda, som i Sverige, så vet vi att kvinnor gör mer kvinnliga livsval och män fortsätter göra manliga livsval. Men att de individer som så vill, har möjlighet att välja annorlunda. Och rekryterare och valberedningar kan sköta sitt uppdrag med en bredare spaning efter lämpliga personer. Det finns inget egenvärde i att sträva efter en jämn könsfördelning inom olika yrken, varken i förskolan eller i styrelserum. Däremot bör vi kunna uppvärdera mjuka (kvinnliga) verksamheter/branscher i ett jämställt samhälle, t ex lönemässigt. Både manliga och kvinnliga särskildheter, kompletterande förmågor, behövs för ett gott samhälle. På alla nivåer, i familjen, i arbetslivet och i politiken. Inte jämnt fördelat mellan könen eller i tron att man ska försöka bli lika eller utbytbara. Att både mammor och pappor kan kombinera jobb och familj i någon variant som passar varje familj, är ju bra. Barns utveckling gynnas av att ha närvarande föräldrar förutom tillgång till andra barn och vuxna genom förskola och skola.
  Små barns biologiska och därmed också psykologiska könstillhörighet ska bejakas och bekräftas och kunna ge en trygg könsidentitet under uppväxten. Samhällets könsroller kan däremot ibland behöva vidgas och förändras för att ge större utrymme för individers olika livsval. Men strävan efter likhet eller förvirrande med genusteorier, är politiska irrfärder och har rentav avsikten att göra människor osäkra.

  Gillad av 11 personer

  • Håkan skriver:

   Bra tänkt och skrivet Eva Danielsson, och det hör ihop med det du också nämner, hur fel fokus många har när de ser lika utfall som det viktigaste, i stället för att det viktigaste är att skapa lika möjligheter och låta var och en fatta egna beslut. Ett numera allmänt bekant ämne genom en kanadensisk psykolog och en svensk utrikesminister, och också genom en norsk programledare och en svensk statsministermakare…

   Gillad av 4 personer

  • Stig Palm skriver:

   Allt detta löser sig per automatik när Liberaler m fl importerat fler från MENA länderna att Islam dominerar i politiken. Mer behöver inte sägas i denna debatt.

   Gillad av 3 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Men när skall ”alla” ha ”samma” ”möjligheter? Vi har här redan i utgångspunkten tre illusioner, tre ord som betecknar något annat än de gör i vanligt prat. Är ”alla” alla som befinner sig i Sverige, alla som bor i Sverige, alla över 12, alla myndiga, alla i hela världen? Vad är samma möjligheter? Skall de ha samma föräldrar, samma hus, samma mat, samma skola, samma fröken, samma TV-program, samma mängd pengar, samma jobb? Men det viktigaste ordet är ”när”. Är det en enda tidpunkt i varje människas liv som skall avstämma? Mot andra i samma ålder eller på något sätt förskjutet i tiden? Hur lång är denna tidpunkt? Skall man göra nya avstämningar av att ”möjligheterna” är ”samma” för ”alla”? På detta sätt, på grund av de orimliga oklarheterna i ett resonemang i dissocierade abstraktioner, förskjuts en avsedd ”nyberalism” i verkligheten, genom försöken att tillämpa ukaserna i sinnevärlden, till en vidrig ”socialliberalism” och slutligen till totalitär stalinism.

  Så nej, det är inte ens en bra idé. Det är slött och oskickligt tänkande, närmast inget tänkande alls. Liberalismen är en franchise på totalitära livslögner.

  Gillad av 16 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Problemet med statlig inblandning i mekanismerna för privat ägande av publika företag uppstår långt innan man pekar på de absurda och irrationella i kraven på att antalet kvinnor skall vara av en viss storlek. Det uppenbara problemet är ju att det innebär att äganderätten upplöses! Ägarna till företagen tillåts inte själva bestämma över företaget! Vad är då kvar av det privata ägandet? Detta är på inget sätt en fråga som handlar om den liberala illusionen ”jämställdhet”. Det är en fråga som handlar om den socialistiska ambitionen att staten skall styra produktionsmedlen! Hur kan man efter hundra års erfarenhet av socialismen missa detta uppenbara!

  I praktiken finns inte bara inga konservativa och inga borgerliga åsikter företrädda i det svenska politiska systemet och offentliga diskussionen. Det finna inga liberala heller, ty de som kallas liberala är i själva verket socialismens nyttiga idioter!

  Gillad av 14 personer

  • brrr skriver:

   ”Ägarna till företagen tillåts inte själva bestämma över företaget”

   Jag har alltid undrat varför inte Gudrun & Co startar egna företag, istället för att tvinga sig in i redan existerande.
   Om jag tvingar mig in på grannens fest, lär jag inte bli populär.

   Gillad av 4 personer

   • viskar bakom greta skriver:

    För att de är tjuvar. Hur skall man någonsin kunna bygga ett gott samhälle när utgångspunkten är att man bryter mot budet att inte stjäla, inte ha begärelse till sin nästas hem eller fru? Socialismen och dess kusiner socialdemokrati och pk-ism bygger på att montera ner tio guds bud, ett efter ett,

    Gillad av 4 personer

 4. No prayer for the dying skriver:

  ”Under senare år har jag fått ett allt starkare intryck av att jämställdheten blivit alltmer av ett elitprojekt.”

  Sent ska syndaren vakna och när syndarna nu så smått och sömndrucket börjar vakna är det redan för sent. Ni fyrtiotalist-PK-ister har förstört vår nation och vårt land för all framtid, för noll och intet. Ni kommer aldrig att bli förlåtna.

  Gillad av 14 personer

  • brrr skriver:

   ”…fyrtiotalist-PK-ister har förstört vår nation och vårt land…”

   Dessutom lämnade de festen med renskrapade tallrikar, tog med sig alla presenterna samt fyllde festlokalen med miljöfarligt avfall.

   Gillad av 4 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Nu ser jag ju inte att det är vi fyrtiotalister som driver detta idag. Tvärtom ser jag den ena fjuniga Fridolintypen efter den andra driva dessa frågor. När vi fyrtiotalister bestämde så var det inte lika galet som nu. Men visst det är våra barn och barnbarn som styr nu så kanske har vi uppfostrat dem fel. Jag bugar djupt och krälar i stoftet. Nej för sjutton det gör jag inte alls.

   Gillad av 3 personer

  • viskar bakom greta skriver:

   Och röstade antagligen L eller C i förra valet. Det hade varit klädsamt om alla som skriver här kommer med en varudeklaration, vad röstade de på? Själv röstade jag på AFS i riksdagen, och SD lokalt.

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Jag röstade på SD. Jag sitter numera i KF för SD i min kommun. Moderaterna är trevliga mot oss. L ser ut att må illa när jag kommer men det stör mig inte. Övriga partier pratar med oss.

    Gillad av 5 personer

   • Linden skriver:

    Jag gjorde sammaledes, hustrun SD i båda.
    Äldste mågen som jag bedömer som påläst deklarerade veckan innan valet att han skulle ge alliansen sin röst. Han hade gått på Uffes och övrigas lögner.
    Då drogs rullgardinen ner.

    Gillad av 2 personer

   • Kalle skriver:

    Kan någon förklara vad Liberalerna står för. Deras svammel gör en synnerligen förvirrad. Ekonomi ligger ju i allt vi förtar oss. Riskanalys och ekonomisk analys. Kunde dom sådant slapp man svamlet från dem.
    Länge leve sannsägarpartit SD

    Gillad av 2 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Diskussionen om vad jämställdhet innebär när den bara påtvingas inom ett snävt område är förstås rimlig och intressant. Det är typiskt att det rör sig om de redan framgångsrikas område, det är ett riktigt påpekande, kanske det enda korrekta i hela artikeln.

  Men motargumentet att kvinnor är överrepresenterade på dagis har inte att göra med deras förmodade könsbundna politiska inflytande på barnen. Det politiska inflytandet på barnen på dagis kommer genom odemokratiska lagar och bestämmelser och politiska kommissarier som indoktrinerar barnen enligt en stalinistisk plan. Det kommer inte spontant från dagisfröknarnnas livmodrar. Återigen ser vi hur skribenten sitter fast i socialistiska problemformuleringar och inte kan se sinnevärlden uppenbaras framför honom.

  Nej, det motargumentet mot att en liten, liten elitgrupp som inte ens är en yrkesgrupp, utan ett rollspel, nödvändigtvis skall könskvoteras till något slags missfoster som är dömt att duka under för socialistiskt maktinflytande är ett annat. Det är att påpeka det uppenbart absurda i detta i sig och än mer absurda i att det inte föreslås och genomdrives strikt könskvotering av alla yrken i vår Herres hage:

  dagisfröken
  stenläggare
  avloppsrensare
  elektroingenjör
  sjukskötare/sjuksköterska
  vägarbetare
  räddningsdykare

  Gillad av 9 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Vi måste fråga enligt vilken princip dessa propåer om 40% kvoterade statsmarionetter i förment privata företags styrelser har formulerats så att samma princip inte leder till många andra och bredare propåer. Vi måste fråga oss om inte långa och korta, smarta och dumma, fula och snygga, svenska och utländska, fromma och onda, normala och perversa o. s. v. också måste ”representeras” i ”bolagsstyrelser”? Och kanske även i Riksdagen och, mycket viktigare, i partikanslierna?

  Varför skall vi tillåtas att välja politiska församlingar när principen om representation av slumpmässigt påhittade statistiska kategorier nödvändigtvis alltid måste överordnas den enskilda personens personliga preferenser?

  Det är inte fråga om ett lutande plan, en slippery slope, utan det är fråga om varför detta plan alls lutar. Vem är det som tippar planet och varför? För det är där makten ligger, och inte hos korkade människor som tror att de minsann kan balansera på det lutande planet och begränsa dess skadeverkning genom att parera och hålla emot.

  Frågan om kvotering till bolagsstyrelserna är vår tids löntagarfondsfråga. Återigen vill socialisterna socialisera. Var är motståndet?

  Gillad av 6 personer

 7. Margareta skriver:

  Det finns i princip två dominerande spelplaner. En är det offentliga rummet. Som vi möter när vi lämnar hemmet. Den andra är familjen. Det som sker inom husets väggar. Tänk en familj med ett antal barn, som håller ihop äktenskapet livet igenom, tills döden skiljer dem år.

  De kan fördela intressen och arbetsuppgifter helt efter eget gottfinnande. Balansera upp olikheter på ett personligt plan. Oavsett individull lön, inom familjen, kan de lägga in den i en gemensam ekonomi. Vilka samhälleliga orättvisor de än ser där ute, kan de inom familjen utjämna dessa ekonomiskt och som arbetsbörda. Arbetsfördelning, olikhet i lön, och en senare pension jämnar de själva ut.

  Men jag ser, på nära håll, hur man inom vissa ”vänsterfamiljer” skiljer hårt på egna slantar och den andres. Men i övrigt upprörs över de ekonomiska orättvisor de ser i det offentliga rummet. Det lämnar mig med intycket att orättvisor nagelfars mer i det offentliga rummet. Än när de återfinns inom den egna familjen, rakt under näsan.

  Detta har alltid förundrat mig. Att vänsterfolk, inte alla men många, skapar orättvisor inom familjen, samtidigt som de upprörs över allehanda orättvisor bortom den privata sfären. Naturligtvis är jag medveten om att ett liv, med ett antal familjebildningar i livets släptåg, skapar en mer komplex dynamik. Men likväl ser jag, på nära håll, hur vänsterfolk kan uppträda egoistiskt och snålt på ett personligt plan. Samtidigt som de väger samhällets orättvisor på guldvåg.

  För mig är det ett bias som skaver. Och undrar om detta är kopplat till personliga egenskaper. Att generositet mot sig själv och andra inte riktigt har hittat den balans man kräver av det offentliga.

  Gillad av 5 personer

 8. Sune Mangs skriver:

  Skillnaden mellan det privata näringslivet och exempelvis politik och fackföreningar är att det privata näringslivet inte är ett nollsummespel, det är inte förbjudet för kvinnor att bli entreprenörer och som ägare med ledningsansvar formera styrelser med majoritet av kvinnor.
  Nu är jämställdhet ett normativt mellanmänskligt förhållningssätt. Ett krav på exempelvis 50%
  behöver inte betyda jämställdhet per se, det utgör de facto bara ett patetiskt uttryck för den mest vulgära sociala och teknokratiska ingenjörskonsten enligt mig.

  Om det nu är så angeläget med mekanisk jämställdhet borde förespråkarna visa vägen genom att införa denna åtgärd inom sina egna, slutna revir. Hur vore det om Jämställdhetsmyndigheten, som nu dessvärre tycks bli kvar i värdegrundskyrkan, gick före och införde 50/ 50-representation mellan könen. Hur vore det om SAP och LO själva gick före och införde 50/ 50-representation. Varför inte på de mansdominerade förbund som ju med rörande engagemang presenterat förbundsstyrelser iförda s.k. fittmössor.

  Men vem är det slutligen som i Sverige förbjuder svenska kvinnor att som entreprenörer grunda nya börsbolag och anställa sina medsystrar?

  Gillad av 5 personer

 9. Observatör skriver:

  Man kan inte diskutera jämställdhet om man inte förstår syftet. Syftet är att maximera utbudet av arbetskraft genom att kvinnor skall prioritera förvärvsarbete framför barn och familj. Detta ger skatteintäkter, pressar lönerna och ökar konsumtionen. Syftet är inte att ge kvinnorna ett gott liv. Den ”psykiska hälsan” hos svenska kvinnor är inte den bästa. Männen har det bättre.

  Gillad av 4 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   OBSERVATÖR
   Exakt. Utbyggnaden av barnomsorgen kom till för att få in kvinnorna på heltid på arbetsmarknaden. Men många kvinnor som har små barn/skolbarn vill jobba mindre än heltid, dels för att hinna med praktiskt men kanske mest för att må bra som mamma. Jag tror inte att heltidsjobb är lika problematiskt för pappor även fast de naturligtvis också bör få till tid med barnen. Att jobba heltid stämmer nog ändå med de flestas manliga identitet. Lösningen för kvinnor är inte att inte jobba, tror jag, utan stor valfrihet i hur mycket man jobbar utanför hemmet, att man som familj kan hitta en inbördes arbetsfördelning som också fungerar ekonomiskt. Samhället straffar ändå kvinnorna senare om de har valt att jobba mindre eller råkat ha lägre lön. Genom låg pension. Pensionspoängen ingår inte i giftorätten, tyvärr.

   Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Därför är det så viktigt att avskaffa alla inkomstskatter. Därmed skulle lönearbete och arbete i hemmet värderas lika. Pension och andra liknande saker får var och en sköta för sig själv och endast en liten nödlösning påtvingas av staten för alla — men inte baserat på lön eller skatteinbetalning! Poll tax, lika belopp för alla, samma folkpension för alla.

    Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Att kvinnor har lägre pension än män är ju riktigt. Men det är stor skillnad på var man har arbetat. Jag har alltid jobbat i privata företag och får ju pensioner från lite olika håll. Dessa pensioner är ju helt skilda från den lilla skärv som staten erbjuder. Hustrun däremot som hela livet arbetat inom kommunen har det värre. När den statliga pensionen höjs så sänks det hon får från KPA. Det är så fiffigt ordnat (för kommunen) att inga pengar är avsatta till tjänstepension från kommunen utan dessa betalas löpande till KPA. Sen ser avtalet så ut att när statens pension går upp så sjunker det från KPA. Detta betyder att hustruns totala pension är samma antal kronor i år jämfört med när hon gick i pension för fem år sedan. Okej då det skiljer ungefär 30 kr. Så mitt råd till alla. Arbeta inte åt offentliga arbetsgivare. De blåser er. Men för min hustrus del har det hela ju löst sig. Hon är gift med mig. Välbeställd äldre man.

    Gillad av 2 personer

 10. Jan Andersson skriver:

  Det handlar bara om socialismens eviga strävan att styra och ställa i folks liv på ett förmätet och ansvarsövertagande sätt så att inte folk skall behöva tänka själva, utan sjunka ner i TV-soffan och på nytt fascineras av SVT:s underhållningsprogram.

  Det är det absolut bästa sättet att ta ifrån människor initiativkraft, egen ansvarstagande och i slutänden livsglädje; att kunna göra något annat i livet än att bara vara ett personnummer. På sjuttiotalet skulle Olof Palme förstatliga alla större företag (Löntagarfonderna) och uttalade något med innebörden att bara egennyttiga kapitalister ville äga aktier, vanliga människor skulle inte ge sig in på den marknaden, och varför skulle de det när Staten gav dem allt de behövde från vaggan till graven? Men de fick gärna köpa A-lotter!

  Vi har fortfarande en bra sjukvård, men i övrigt faller allt mer av korthuset varje dag. Ändå betalar vi ohyggligt mycket skatt för att få det som motiverade alla skattehöjningar men som nu uteblir.

  Socialdemokratin har inte lyckats resa sig ur Palmeerans lyckorus, för utan den finns inget kvar. Men många röstberättigade lever fortfarande på hoppet. Det är egentligen ganska rörande om det inte vore så bortkastat. När får vi se en T-shirt med folkhjältarna Olof Palme, Che Guevara, Fidel Castro och Yasser Arafat samtidigt?

  Gillad av 8 personer

 11. A skriver:

  Det tycks bara finnas två kategorier människor inom etablissemanget, marxister och de som inbillar sig att de är föredetta marxister… De senare är något mera resonabla, men likväl marxister. Lorenz, du kanske är en kul typ, men jag misstänker att du ingår du med. Det känns så.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 12. Yvonne Rosenthal skriver:

  Typiskt vänster och feminister att påpeka kvinnors underrepresentation i börsbolagens styrelser. Man uppmanar inte kvinnor att starta egna bolag och sikta” mot stjärnorna” d.v.s. börsen . Alla stora bolag har börjat som ett mycket litet företag. De som hotar med kvotering är samma andas barn som de som förespråkade löntagarfonder. Man är inte ett dyft intresserade av ett fritt näringsliv.
  Man struntar i att det finns flera skäl till att marknadsekonomi är överlägset alla andra system vad gäller att skapa välstånd. Företag som konkurrerar innebär pluralism och att kunna tillgodose de faktum att människor vill och väljer olika. Beroende på kön, ålder, livssituation, tradition, utbildning, kultur.
  Det var politiker som låste in kvinnor i offentlig sektor på tidigt 70-tal. Förbud mot privat verksamhet inom skola, apotek, sjukvård.. Det fanns inte en chans att bli förmögen inom vissa nu kvinnodominerade yrken, än mindre att börsnotera. Lägg därtill en massiv anti privata företag propaganda från fackligt håll. Och nu sedan tidigt 2000 tal i SvD och DI, VA ej att förglömma!

  Gillad av 9 personer

 13. Underdog skriver:

  Jag har alltid tyckt att den amerikanska konstitutionens utgångspunkt att alla har rätt att söka sin egen lycka är mycket rimligare. Ta det du har fått i livet och gör det bästa av det för dig. Samhället får inte ställa hinder i vägen för dig (som princip).

  Jag har genom hårt arbete och studier kunnat lämna det miljonprogramsområde där jag växte upp och låta bygga ett hus i ett bättre område. Där har mina barn vuxit upp. De har därmed fått bättre förutsättningar i livet än barnen till dem av mina forna klasskamrater som blev kvar. Alla försök att utjämna den skillnaden innebär att man tar ifrån mig resultatet av mina ansträngningar för att ge det till någon annan. I viss utsträckning kan det vara motiverat, särskilt i relation till människor som har haft oturen att drabbas av funktionshinder, men man måste ha klart för sig att detta är vad som sker inom den av svenskarna så omhuldade ”fördelningspolitiken”.

  I den svenska åsiktsvällingen är i stället utgångspunkten att alla tillgångar är statens och jag skall vara glad att jag får låna lite att använda som jag vill. Eftersom alla partier i Riksdagen har denna inställning i grunden, vilket visar sig i deras konkreta förslag, håller jag med dem som anser att vi bara har socialistiska partier i Sverige.

  Att staten skulle bestämma vem som skall styra ett privat företag är en tanke som är fel på så många sätt att det tar för många ord att redovisa.

  Gillad av 7 personer

 14. Göran Holmström skriver:

  Denna dårskap drogs igång för cirka 28 år sedan, minns det väl för min äldsta dotter föddes då.
  Dåvarande frun och mina barns mamma kom hem och var nyfrälst. För på dagiset som hon arbetade på hade det blåst nya vindar! Nämligen att könet endast är en konstruktion och alla små dagisfröknar skulle agera efter detta nya vetenskapliga faktum!
  Minns hennes lycka ingen skulle länge mobba eller bli mobbad. Jag å andra sidan hade mina tvivel och tänkte att små barn kan förmodligen ta mer skada av vad uppenbart galna socionomer beslutat.
  Nu har det gått snart 30 år sedan och resultatet är som jag ser det uppenbart! hela Sverige är upp och ner. Okej man kan inte skylla allt på förvirrade kvinnor, men faktumet kvarstår missnöjda kärringar i form av Grupp 222 som verkade på 1970 talet och deras mentala avkommor har haft en alldeles för stor påverkan på samhället. Att skylla det på patriarkatet är både oärligt och fel.
  Hur vet jag att jag har rätt? Tämligen enkelt och empiriskt släng in valfritt gäng män i en stuga i skogen oavsett klass eller pengar ge dom lite att grilla och bärs vips så har man nya vänner efter ett par timmar, visst någon kanske får sig en hurring men sedan är det lugnt igen.
  Gör om tricket med lika många kvinnor , det leder garanterat till intriger och osämja! Tror ni mig inte se på den nyaste nedlagda myndigheten där det i princip endast var kvinnor, man fick lägga ner en nystartad myndighet. När skedde det senast i landet som älskar sina myndigheter.
  Ps Jag ska leverera teorin om varför nu.

  Gillad av 3 personer

 15. Göran Holmström skriver:

  Teorin om varför.
  Jo det är så oavsett religion eller socioekonomiska faktorer och annat tjafs. Så har vi under flera hundra tusen år lekt i lagom stora flockar. Där rollerna har varit extremt tydliga! En Hövding
  En helare/schaman resten spjutbärande män som jagat och sett till att välståndet funnits i stammen.
  Till det älskade och vördade kvinnor hur vet vi att dom var älskade och vördade då?
  Jo alla små söta statyetter som avbildade den heliga kvinnan eller grottmålningarna.
  Männens lott under dessa fler hundratusen åren är tämligen enkla lyd din hövding eller om du är stark nog utmana och led stammen, resten av tiden lek snällt med dina jaktpolare annars så kan en olycka så lätt ske när man fäller en Stor Mammut.
  Kvinnans roll då? Ja två höfter två avkommor, till det ransonera käket så att det räcker den långa vintern. I det paketet så ingick att inte visa sina bästa ställen på rötter,nötter och bär!
  För att klara av det så måste hon då vara lite av en sämre Team player mot sina medsystrar annars dör avkomman!
  Där av skillnaderna i beteende. Mannen behövde samarbete för överlevnad. Kvinnan behövde list för sina avkommor.
  Sug på den teorin Herr Freud!

  Gillad av 2 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Teorin om varför del 2.
   Fram till det odlande tiderna så var verkligheten rätt rak och enkel! Man åt älskade jagade och dog.
   Sedan drog Hel-vetet in över världen. Det dög inte med grottor och hyddor längre. Dyrka naturen och solen som gudar var inte heller fint nog. Vissa föddes för att bruka jorden, några fann det simpelt och ovärdigt, dom uppfann tolkningarna av Guds ord. Ett enkelt sätt att slippa gå bakom en plog och harva. Man hade triumfkortet Guds vilja att styra flocken med. Där började det spåra ur på riktigt! Alfahannarna vart manipulerade av Betahannarna, metoden kallas pengar!
   Innan så var det både logiskt och enkelt, en stilig hanne med ett bra spjut valde en vettig kvinna att avla med, den tidens rockstjärnor var dyrkade på sina kunskaper och duglighet.
   Visst några få valde hövdingen för att det var lukrativt och bra.
   Men med odlandet så dök krigen upp i större skala, varför odla om man kan ta marken som någon brukat istället.
   Nu ett par tusen år senare så ser vi facit, förvirrade ungdomar med 47 sexuella läggningar,
   Arga kvinnor som saknar Alfahannen och älskar små skäggiga pojkar istället. Män som tyst drar sig undan och bara dricker öl istället för att jaga. Till det så ska vi sopsortera och gilla menskonst.
   Acceptera en statsminister dom inte kan svetsa och vill helst bygga toaletter åt hela världen.
   Är det bara jag som känner mig vilse i denna verklighet?

   Gillad av 5 personer

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  Om man kan säga att X antal kvinnor i en viss profession eller position är för få, så kan man därmed per implikation också säga vad det rätta antalet kvinnor är. Målet att det skall vara en viss mängd kvinnor, utan att kvinnor definieras, är överordnat andra mål som erfarenhet, kompetens och liknande. (Att det blir en viss fördelning har i verkligheten med det tillgängliga urvalet att göra inget annat).

  En illustrativ parallell: hur många samer är anställda inom Malmö Stad? Hur många samer kommer att söka tjänster i Malmö? Troligen tämligen få, vilket inte beror på diskriminering av samer utan på att tillgången på samer i rekryteringsunderlaget är lågt i Malmö. Det motsvarande gäller troligen vid inventering av antalet Limhamnsbor vid tillsättning av tjänster i Karesuando. Då tillgången på kvinnor sakta ökar i diverse branscher, försvinner snedfördelningen av sig självt väl rekryteringsunderlaget ökar.

  Men är man feminist eller allmänt vänsterbliven förstår man inte dessa samband, utan överordnar det ideologiska målet oavsett verkligheten.

  Så en fråga till hr. Lyttkens: hur många personer med Aspergers syndrom bör finnas representerade i bolagsstyrelser, ämbetsverk med mera? Asperger medför en så pass avgörande neuropsykiatrisk/-psykologisk ‘annorlundahet’ i den kognitiva funktionen (utan att intelligensen för den skull är nedsatt) att det är rimligt att hävda att skillnaden mellan neurotyp och autist r betydligt större än den mellan (neurotyp) man och kvinna.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

 17. viskar bakom hans skriver:

  Ja du, det låter som en bra ambition att barnen skall möta fler män på dagis och i skolan, men när jag ser vilka män som söker sig till dessa miljöer, åtminstone när barnen är små så är jag glad att så inte var fallet för mina barn. Till och börja med så är det ofta inte ”typiska män”, det är istället velourtypen, men vad värre är, allt för ofta tänker jag: potentiell pedofil. Jag har vid ett flertal tillfällen observerat hur rätt unga killar anställda på fritids kladdar på barnen på ett sätt som de kvinnliga anställda inte gör, och detta är inga gubbar utan killar under 30. Det är ofta också typen som uppenbarligen inte får ligga mycket, en av dessa sågs senare jobba på Toys R’ Us.

  Däremot så hade det varit mycket bra om vissa av mina bekantas pappor haft deltidsjobb på dagis, men de som orkar lägger istället sin tid som fotbollstränare, mountainbikeinstruktör eller mulleledare. Men även inom sporten så finns den andra länbigare typen, det är tyvärr inte ett undantag som kan ignoreras.

  Gillad av 3 personer

 18. viskar bakom greta skriver:

  Jag har själv anställt många till väldigt tekniska positioner, även här så är en eventuell bias helt enkelt motsatsen, till fördel för kvinnorna, så har det varit länge, jag gissar att det är så i alla stora företag och säkerligen de flesta små, antagandet är fel. Det är en gammal myt från Fabror Joakims tid, död sen länge. Personligen kämpade jag mot denna bias till fördel för kvinnor och lät dem genomgå precis samma test, lösa samma logiska problem, programmera samma uppgifter, egenhändigt hopsnickrade, någorlunda standardiserade test, gjorda under diskuterande former fungerade mycket bra, samt att låta alla i teamet ta del av intervjun, men det kostar mycket tid och arbete, vilket har lett till detta vidriga användande av konsulter och ”personlighetstester”. Mycket bättre är att helt enkelt få feedback från de som eventuellt skall jobba med personen.

  Du är en spindel i en låda, du skall gå till hörnet längst ifrån dig, visa kortaste vägen.

  Gillad av 4 personer

 19. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Jag tycker den förljugna jämställdhetsagendan illustreras ganska bra av (f.d.?) jämställdhetsfeministern Åsa Regnérs uttalande:
  »Vi vet att två tredjedelar av alla som lämnar universitet med högskoleutbildning är kvinnor, vi vet också att en tredjedel av alla chefer idag är kvinnor. Det borde vara hälften, eller till och med mer.»
  Den uppenbara inkonsekvensen i hur man betraktar tredjedelar från politiskt håll torde vara uppenbar för alla som har gnuggat sömnen ur ögonen och druckit sitt morgonkaffe.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Hälften av mordoffren måste också vara kvinnorna, liksom hälften av mördarna! Hälften av fängelseplatserna måste vikas för kvinnor och hälften av självmorden begås av kvinnor. Allt annat är patriarkatet!

   Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Dock är det viktigt att komma ihåg att könet inte känns igen på yttre karaktäristika, utan är en social konstruktion… ; ) Det positiva med en sådan ”diskurs” om genus, är att det för en stund flyttar uppmärksamheten från de skevheter i våldsbenägenheten som kan tillskrivas etnicitet, vilket ”utmanar” framgångsreceptet multikulti medelst massinvandring.

    Jag läser inte Asylsvenskan, men jag brukar på morgnarna kasta ett öga på nätupplagans förstasida för att få ,mig ett gott skratt. Igår stod det helt bisarrt en rubrik att ”sprängningarna minskar”. Bara under dygnet som föregått Asylsvenskans utrerat orwellianska mindfuck manifesterad i nämnda rubrik, hade det sprängts på två ställen i Malmö. Krig är fred.

    Gillad av 1 person

  • Eskil skriver:

   Spenderat en liv inom Svensk industri och arbetet med ingenjörsuppdrag där de allra flesta har en högskoleexamen. Denna verksamhet är den stora rekryteringsbasen inom industrin för de som går vidare i karriären. Denna verksamhet som inte är speciellt glamorös har en massivt mansdominerad men jag har aldrig hört Åsa Regnér klaga över den massiva mansdominansen i denna verksamhet,

   Gilla

 20. linda skriver:

  jämställdhet borde vara rätten att på lika villkor kunna studera vad man vill och kunna jobba med vad man vill. Det har vi i Sverige. En kvinna kan gå på en betonggjutarutbildning om hon vill. En man kan gå på förskollärarpr om han vill. Det borde räcka så.

  Det som skrämmer mig mer idag är new public management där alla utbildade inom ett område ska följa manualer och göra exakt likadant för att det ska vara jämlikt/uber kommunistiskt . Erfarenhet, beprövad vetenskap utbildningsnivå premeras inte alls utan bara att att alla lyder och följer manualer och policys på sin arbetsplats. Detta gör att ingen har/tar ansvar över något för att de bara följer manualer. Det som inte faller inom manualen är någon annans ansvar. Vem denna någon annan är bryr man sig inte om. För inom varje enhet ska det mätas och detaljstyras och kontrolleras att man gör exakt enligt manualen.

  Gillad av 5 personer

 21. Jari Norvanto skriver:

  PK-samhällets värdegrund praktiseras genom mångfaldiga måttstockar. Skygglappar och blinda fläckar hjälper till. Nästan som en dans, kognitiv dissonans.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.