Vi behöver nog en ordentlig kris – och den får vi av den framsynta regeringen

Anders Leion

Ett av mina första minnen är från en värmländsk tågstation. Svenska soldater patrullerar omkring den – för att skydda tyska soldater ombord på ett tåg som stannat vid stationen. Jag har alltså numera nått en avsevärd ålder.

Liksom många andra här på DGS ser jag mig med förundran omkring på dagens svenska verklighet. Hur har det kunnat bli så här? Och hur kommer det att se ut de närmsta åren? (Vad därefter sker är jag väl inte så direkt berörd av, men barn, barnbarn och barnbarnsbarn).

Ett mycket vanligt ämne för de äldres klagan är den vansläktade ungdomen. Jag har inte så vidsträckta egna erfarenheter av ungdomen, men man hör ju ett och annat. Den här insändaren sammanfattar en del. Ett annat vittnesbörd beskriver hur de uppträder i arbetslivet.

Kanske kan man sammanfatta intrycken så här: De vill uppfattas som självständiga, framgångsrika och unika – utan att behöva anstränga sig så mycket. En strategi för att nå detta är att söka sig till arbeten och andra miljöer som befolkas av ungdomar med stjärnstatus av något slag – och parasitera på denna status. Det är därför Google och Apple och liknande företag är så populära.

Är detta ett problem? Kanske: ”Samtidigt är det något med det ’självförverkligande’ draget som skaver. För gruppen unga mår oerhört dåligt, psykiskt. Att sätta upp personliga mål må låta positivt och driftigt: men hur meningsfullt är det, i längden, att ha mål som bara rör en själv?” (Vittnesbördet ovan).

Jag tror åtminstone att det kan bli ett problem. Det är inte säkert att den samhälliga miljön kommer att tolerera sådana själviska attityder i framtiden.

Om ungdomens attityder nu kan vara ett problem – och inte bara för dem själva – kan man ju fundera över hur det har kunnat bli så här: ett land befolkat av alltmer individualistiska, självständiga människor som tar sin gynnade tillvaro för given och ändå inte mår bra.

Jag tror att det till stor del är en omedveten anpassning till det välstånd som kommit att tas för självklart, som inte behöver ifrågasättas. Det bara finns där, som ett evigt solsken.

Än så länge ifrågasätts inte heller denna egoistiska inskränkthet. Tvärtom. Den får också styra politiken. Både miljö- och invandringspolitiken är ett utflöde av denna (bristande) verklighetsuppfattning.

Om man tror att välståndet är självklart och för evigt garanterat kan landet – som främst centern och miljöpartiet, men också andra påstår – ta emot ett obegränsat antal invandrare. Kostnaderna är inget problem. Dessa partier är de sanna ungdomens företrädare. För dem är välståndet självklart, ohotat.

Detsamma gäller miljöpolitiken. Oavsett kostnaderna och oavsett åtgärdernas minimala effekt skall Sverige vara bäst, vara den lysande stjärnan. I stjärnglansen trivs ungdomarna. Det stämmer med deras självuppfattning.

Det stämmer också med de senaste regeringarnas verklighetssyn. Det är inget underligt. Att vara ung i politiken har länge och är fortfarande något värdefullt och eftersträvansvärt. Och den som inte är så ung gör sitt bästa för att hänga md och framstå som ung, åtminstone i anden. Vem vill vara en tråkig gubbe eller kärring som kommer med invändningar och ifrågasätter den glättade bilden som alla andra – inte bara unga – putsar blank?

Ändå utmanas denna verklighetsbild. Ryssland har ju faktiskt invaderat grannländer och hotat andra. Invandringen pressar budgetens alla sektorer. Det är därför varken poliser eller vårdpersonal räcker till.

Hur skall man kunna förena dessa fakta med en verklighetsbild av evigt samhälleligt solsken?

En viss tillnyktring har ju faktiskt skett. Försvaret rustas – hjälpligt – upp. Det ska visst bli fler poliser och vårdanställda. Men åtgärderna kommer för sent och är för snålt tilltagna. Varför?

Naturligtvis därför att man inte tycker om att få sin världsbild ifrågasatt. I åratal förnekade politikerna och deras vapendragare i pressen vad som allmänheten såg hända. De som tog mod till sig och ifrågasatte det officiella lättsinnet förtalades och förtrycktes.

Men vi behöver inte förtvivla. Utvecklingen är självkorrigerande. En ny politik kommer att tvinga sig fram. Det kan komma att ske med ett brak: En större kris kommer att tvinga bort föreställningen om ett evigt välstånd. En sådan kris kan komma vilken dag som helst, utlöst till exempel av ett brant fall i bostadspriserna med åtföljande kreditförluster i bankerna.

Rättelse kan också komma att ske i små steg. Till slut blir döden i sjukhusköerna alltför vanlig, väntan på en på en polis som aldrig kommer alltmer outhärdlig, rädslan för överfall och våldtäkter alltför spridd och framförallt: När våldet och oron brett ut sig så att det hotar också de människor som hittills trott sig leva i skyddade miljöer – då kommer landskapet inte längre att bada i evigt solsken. Då kan en storm av raseri komma från en himmel som man trott skulle bjuda på evigt solsken.

74 reaktioner på ”Vi behöver nog en ordentlig kris – och den får vi av den framsynta regeringen

 1. Bo Svensson skriver:

  Men vad behövs för att minimera risken för ett nytt ras ner i idiotpolitik?

  Hur förena folkmakt med det faktum att folk inte begriper sitt eget bästa? – Vad jag kan hitta, är:

  Att rättsordning skall erkännas som överordnad folkmakt om man med rättsordning menar regler för ekonomi och samvaro som resulterar i framlängesutveckling.

  Att en ”första kammare” bestående av intelligenseliten skall fungera som obligatorisk remissinstans med uppgiften att betygsätta de folkvaldas förslag och beslut.

  Att vi som individuella skattebetalare skall ha makten över våra pengars fördelning över skattefiansierade ändamål. – ”Wisdom of crowds” skall då verka för att dumheterna tar ut varandra. – Man får dessutom anta, att omdöme och inkomstnivå har en rätt stark korrelation.

  Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Att rättsordning skall erkännas som överordnad folkmakt om man med rättsordning menar regler för ekonomi och samvaro som resulterar i framlängesutveckling.”

   Är framlängesutveckling det som ofta går under beteckningen progressivitet? Progression i liberal bemärkelse är självbegränsande (beträffande liberal utveckling), eftersom samhället blir till parallellsamhällen genom divergerande ismer och värdegrunder. Kan sådana samsas inom en och samma stat? Och om det är en överstatlig samling fjärmar sig beslutsnivån från den lokala demokratin – den enda möjliga demokratin? – som gör att antingen överstatligheten blir totalitär (eller staten i en mångkulturell stat av parallellsamhällen) eller demokratin urholkad. I EU ska subsidiaritetsprincipen råda, sägs det.

   ”Man får dessutom anta, att omdöme och inkomstnivå har en rätt stark korrelation.”

   Jag vet inte det. Räcker med att titta på rikspolitiker i allmänhet. De har ganska bra lön, men det är alltsomoftast illa ställt med omdömet. Eller är det lojaliteten gentemot medborgarna och respekten för demokrati som haltar… Korrelationen mellan inkomst och intelligens finns nog, men omdöme är en annan kvalitet.

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Framlängesutveckling har man, när människosläktet blir vackrare, friskare, fredligare och klokare och när de omistliga ekosystemen återvinner betryggande villkor och utrymme för sitt fortbestånd.

    Gillad av 1 person

   • Kalle skriver:

    Den kommande mandatperioden blir tuff för Sosseblocket ,där C och L ingår. Rätt åt dem som är så fisförnäma och har liten aning om samhällets status, den kan man inte skylla på SD. Det är sjävförvållat.

    Gillad av 4 personer

   • fullt av sand skriver:

    Bo, du verkar inte förstå att ”framlängesutveckling” som jag ser det endast kan komma nedrifrån producerad av fria människor, inte uppifrån och ned. Jag kan ta fel men det är mitt intryck att kärnan i din filosofi är totalitär. Dina praktiska små förslag är bra dock.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Vilka mål man än har för sina strävanden, är det med rättsordning man uppnår dem. – Vad annars?

    D v s, när man ser att utvecklingen pekar fel, är det något fel på reglerna och då ändrar man dom.

    Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Jag citerar ditt inlägg kl 17:47, längre ner:

   ”Vilka mål man än har för sina strävanden, är det med rättsordning man uppnår dem. – Vad annars?

   D v s, när man ser att utvecklingen pekar fel, är det något fel på reglerna och då ändrar man dom.”

   Ser du inte en potentiell konflikt mellan västerländsk, nationell lagstiftning och sharia? Och hur dessa måste kollidera ju mer islamiseringen pågår och ju mer dröjsam och ju mer tvehågset västerländska nationer och stater hanterar konflikten? Vem ska maka på sig, och hur långt? Syntes/kompromiss eller parallella system? Multikulti medför splittring. Ju mer splittrande samhällsförändring, desto mer indoktrinering, repression och totalitära medel måste tas till för att hålla det ohållbara ihop. Jag ska hårdra det: multikulti är inte förenlig med demokratins fortbestånd. Den liberala demokratiska ordningen kan på sin höjd progrediera i ett homogent land, en nation med en stat i nationens intresse.

   Gillad av 1 person

  • matsesoc skriver:

   ”folk inte begriper sitt eget bästa”

   Här typiska (kvinnliga!) V/G/S/C/L väljare! Vet och förstår inget men ”följer sitt hjärta”! Och hjärtat är programmerat av MSM propaganda!”Allas lika värde” låter väl ädelt!

   Gilla

  • Rune skriver:

   Reinfeldt var en av dem. Men det var Olof Palme som började förstörelsen följd av Fälldin, Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Göran Persson och nu Löfven. Men det var Olof Palme som drog igång massinvandringen med invandring av kommunister och kriminella från Chile.

   Gillad av 16 personer

  • Patrick Sellman skriver:

   Sossarna införde en ny grundlag redan 1974 där de tog bort i princip varenda individuell rättighet, tjänstemannaansvaret, riksrätten för politiker, uppenbarhetsrekvisit för grundlagsbrott, författningsdomstol, oberonde domstolar osv. Tillväxten halverades i landet så fort de började bedriva sin högskattepolitik. Det är länge sedan. Reallöneökningen mellan 1973 – 1993 var 0% efter en ökning i slutet på perioden. Under samma period var de nominella ökningarna nästan 400%. Sverige skiljer sig inte från andra länder när det gäller hur socialismen verkar. Det tar tid att bryta ned ett av världshistoriens absolut rikaste länder. Det handlar inte om vad som gjordes för någon mandatperiod sedan även om Reinfeldt drog i ett par rejäla spikar i kistan.

   Mänsklighetens förbannelse, när de får det ”för” bra fördärvar de allt ihop. ”Det har vi råd med”.

   Gillad av 19 personer

   • garlbanke skriver:

    17 devalveringar sedan 2:a V-kriget fram till EU-anslutning 1995, då blev det förbjudet. Sedan fortsatte man med lågräntepolitik och numera minusränta för att smygdevalvera. Gamla vanor är svåra att frångå. Det är bara länder i Mellanamerika som

    Gillad av 1 person

  • Elof H skriver:

   Nej, håller med helt. Vänstern har alltid haft tokiga idéer men med förvissningen om att högern skulle hålla emot dess genomförande. Vänstern visste att det inte var bra för samhället men det gav dem röster. Reinfeldt släppte på alla spärrar och vänstern var tvungna att spela med.

   Gillad av 5 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Fredrik Reinfeldt är den uppenbara 2000-talsaktören, men räknat från Bildt-regeringen 1991 är det bevisligen ”högern” (i bred bemärkelse, alltså ”högerliberaler”, moderater, stora delar av näringslivet, de burgna samhällsskikten och överklassen), som har dragit i gång och fortsatt att hålla i gång massinvandringen. De har dessutom fullt öppet inför varje val deklarerat sina avsikter.

   ”Högern” har tjänat på massinvandringen och gör det än i dag, räknar kallt med att kunna skydda sig eller segla ut ur landet om avigsidorna tränger sig på. Tumregeln är ju: ”Follow the money!” Ja, då ser vi att på vänstersidan har partigängarna köpt nya väljare och oftast besatt maktapparaten. Detta har de begagnat för att gynna ett mycket tunt skikt av politiska makthavare och byråkrater, som sedan ekonomiskt, egoistiskt och egomässigt har blivit ”höger”.

   oavsett allt som har babblats under dessa decennier, så har den ojämförligt största delen av vinsterna hamnat på den mer tystlåtna högerkanten, medan alla avigsidor har drabbat ”vanligt folk”. En dag kommer vänsterns väljare att förstå vilket oerhört svek de har utsatts för. En annan dag kommer förhoppningsvis åtminstone delar av ”högern” att inse vad deras uppblåsthet, klassförakt och egoism har lett till: de har förstört ett tämligen bra fungerande land. (De har tjänat på det och låtit det ske = de ville ha det så här). Att ”högern” kallar sig social- eller liberalkonservativ är groteskt, för konservativa förstör inte ett fungerande land.

   Gillad av 9 personer

   • Loke skriver:

    Kan bara instämma. Bolagsstyrelser i större företag har i huvudsak samma åsikter som Annies Lööfs 30 miljoners vison. Större antal ger ökad omsättning och press på lönerna. Nödvändig infrastruktur finansieras av skattebetalarna. De har också länge kunnat undvika
    Invandrarskolor, våldsbrott och multikultur i vardagen.

    Gilla

   • Patrick Sellman skriver:

    Det började innan det också. Socialism är socialism och har alltid medfört elände och indoktrinering i kriminellt tänkande.

    En historisk bakgrund om utvecklingen ges på ett fenomenalt sätt i denna podcast med Henrik Sundström.

    Gillad av 3 personer

   • Thor skriver:

    Det var inget fel på Sveriges moraliska ryggrad under kriget. ”Vaktandet” var ett skydd mot provokationer från svenska kommunister och västmaktsorienterade som kunnat dra in Sverige i kriget. Läs om smällen i Krylbo.

    Neutraliteten är utskälld utan saklig grund. Det glöms bort att världens mäktigaste land med ett skyddat läge därtill var neutralt tills det blev angripet, nämligen USA.

    Norge var knappast neutralt ens före tyskarnas angrepp, nästan hela handelsflottan hade hyrts ut till britterna.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det är sant, – att bedriva massmord på civilbefolkning på marknivå, är ju extremt mycket elakare än att göra det med brandbomber från stor höjd.

    Men nu var ju ww2 i stort en tävling i vem som kunde vara elakast och det var inte förrän efteråt, de allierade började misstänka att de forlorat den tävlingen.

    Gilla

   • fullt av sand skriver:

    Haha ni låter som den gnälliga chefen för ett japanskt kärnforskningsinstitut (det som är ansvarigt för att producera kärnvapen inom 3 månader om USA drar tillbaks sitt paraply och som står för Japans produktion av plutonium) när jag sade att den som ger sig in i leken får leken tåla. För mig spelar det roll vem som börjar, det spelar vidare roll om man mördar oskyldiga omotiverat. När kriget väl är igång så måste det avslutas, annars kommer det tillbaks, som 1a världskriget visade. Atombomberna och brandbombningarna av Tokyo och Dresden hade avsedd uppfostrande effekt, inget krig sen dess. Endast nu, med massinvandring så har vi fått politiker dumma nog ta hit den enda grupp som kan piska upp samma hat igen, denna gång av självförsvar. Det gömmer sig mer än en gammal antisemit på denna blogg. För fan, ut med det bara, fegisar. Tyskarna och japanerna fick vad de förtjänade.

    Gillad av 2 personer

 2. gmiksche skriver:

  Jag hade tänkt att gilla inlägget. Men en plump i protokollet gör att jag avstår. ”Ryssland har ju faktiskt invaderat grannländer och hotat andra.” Hur kan man vara så enögd? Vad är det som föregått ockupationen av Krim med till 80 % rysk befolkning. Aldrig funderat kring händelserna på Majdan-torget? Hur ligger det till med USA och Natos invasioner i Mellanöstern och Nordafrika? Och Saudiarabiens i Jemen med benäget stöd från västländerna?

  Gillad av 10 personer

  • Rune skriver:

   Ja, Krim har ju tillhört Ryssland sedan sjuttonhundratalet. De tog Krim från turkarna då. Att Sovjetunion överförde Krim och några östliga län till Ukraina får man väl se som en historisk parentes.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Och allt de tog bort från Ukraina lika så. Och holodomor. Inget hot mot oss! Inget hot mot Estland, Lettland och Litauen! Ingenting att se i Nagorno-Karabach, ingenting att se i Sydossetien! Allt är lugnt! Cirkulera!

    Gillad av 1 person

   • gmiksche skriver:

    Holodomor drabbade folk i Ukraina oavsett om de var etniska ryssar eller ukrainare eller andra. Av en kommunistisk regim vars ledare avsagt sig nationell tillhörighet i god socialistisk anda. Stalin och Berija var ju georgier, Lenin var till hälften kalmuck, Mikojan armenier, Trotzkij, Zinovjev, Kamenev, Jagoda, Sverdlov och Radek judar. I förhållande till deras andel hos Sovjetunionens befolkning var etniska ryssar relativt tunnsådda i ledande positioner fram till Stalins utrensningar i slutet på 30-talet. Att lägga ansvaret för Holodomor och myckt annat på ”ryssarna” är således befängt. Det finns mycket mer att säga om detta, men det är icke opportunt för tillfället.

    Gillad av 2 personer

   • styggestig skriver:

    Jag såg ett TV-program om Molotov-Ribbentroppakten på Arte igår. Där framgick att Stalins önskan var att få återta Finland, de baltiska länderna och östra Polen – de delar av det ryska Tsarledda imperiet som hade gått förlorade under WW I.
    Putin vägleds av exakt samma historie- och människosyn som Stalin: den ryska staten är viktigare än individen.

    Gillad av 2 personer

   • gmiksche skriver:

    Tog bort från Ukraina? Detta hände efter Majdan. Krim som Chrustsjov 1956 administrativt infogade i Ukraina utan att fråga en enda ryss som var bosatt där. Det är obestritt att knappt 50 % av dåvarande Ukrainas befolkning hade ryska som modersmål. Före Majdan var ryskan likställd med ukrainskan, på samma sätt som ett antal andra minoritetsspråk, bl a ungerska. Kuppmakarna gjorde slut på likställdheten. Inte att undra på att de etniska ryssarna gjorde uppror.

    Gillad av 2 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Appappapp Fredrik. Stettin och Danzig tillhör oss. De var svenska besittningar under lång tid liksom Estland och Finland. Så ska vi ta tillbaka dem? Kanske inte.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Gerhard, 50% av Estlands befolkning hade 1992 ryska som modersmål. Det ger dem eller andra ryssar ingen som helst moralisk eller folkrättslig rätt att dela Estland eller annektera det till Ryssland. I ett postkommunstiskt rike kan man inte så enkelt analysera etniciteter och bosättningsområden. Det var på inget sätt svårt eller dåligt att vara ryss i Ukraina. Det fanns ingen som helst giltig orsak till den ensidiga militära aggressionen. Det är ett rent maktspel och allt tal om etnicitet är propaganda och subversion.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Fredrik, vad man än tycker om Ryssland, kan jag inte se annat än att vi på sikt kommer att drivas i armarna på dem om inte ett mirakel sker. Jag tycker inte vi har råd med morskt tal överhuvudtaget. Ju längre vi fortsätter på den inslagna vägen destå mer hjälp kommer att behövas. Ett mirakel vore om Trumps väg blev den nya riktningen, men annars vad?

    Mvh A

    Gillad av 3 personer

  • W skriver:

   Denna eviga ryssfobin.
   F.ö. som utvecklingen gestaltar sig i Sverige skulle jag välkomna Putin.
   Han avskyr ex.pedofiler ochvåldtäktsmän.

   Gilla

   • historiker skriver:

    För exakt 13 år sedan – i januari 2006 – samövade ryska och svenska soldater i Övre Norrland i ”Operation Snöflinga”. Manövern, som alltså ägde rum på svenskt territorium, syftade till att koordinera de båda ländernas insatser for att i framtiden slå tillbaka ett större angrepp av terrorister på svensk mark. Den leddes av en rysk överste med erfarenhet från kriget i Tjetjenien, vilket fick Miljöpartiet att protestera och kräva att översten skulle arresteras för folkrättsbrott mot muslimer i det landet; statsminister Göran Persson körde dock över MP och sände också sin försvarsminister Leni Björklund att hälsa de ryska militärerna välkomna i trakten av Boden i Norrbotten.
    Manövern blev mycket lyckad och det var meningen att den skulle följas upp senare med nya övningar, men den följande regeringen Reinfeldt/Bildt avbröt helt det engagemanget.

    Gillad av 1 person

 3. svenne skriver:

  ”Jag tror att det till stor del är en omedveten anpassning till det välstånd som kommit att tas för självklart, som inte behöver ifrågasättas. Det bara finns där, som ett evigt solsken”.

  Detta handlat ju inte bara om bortskämda ungdomar som har vuxit upp här, utan även om de ”nyanlända” – oavsett ålder – som direkt får tillgång till de faciliteter som vårt ”välstånd” erbjuder. Detta utan minsta krav på någon form av motprestation, och detta gör att ”välståndet” tas som en självklarhet som inte behöver ifrågasättas”.

  ”Men vi behöver inte förtvivla. Utvecklingen är självkorrigerande. En ny politik kommer att tvinga sig fram. Det kan komma att ske med ett brak: En större kris kommer att tvinga bort föreställningen om ett evigt välstånd”.

  En ”självkorrigerande verklighet” är ju det som politikerna uppenbarligen tror på, och korrektionen kommer att ske successivt bara man bibehåller den inslagna ”godhetens väg” som nu gäller för den oansvariga invandringspolitiken. Om dessutom SD hålls utanför allt reellt inflytande så tror man att allt ordnar upp sig på bästa sätt.

  Den dränering som nu sker av ekonomin, på både statlig och kommunal nivå, är sannolikt den tuva som stjälper lasset. Detta i kombination med en årlig inflyttning av utifrån kommande – motsvarande en stad av Västerås storlek och som tar välfärden som självklar – gör nog att verkligheten korrigeras med ett brak, och tyvärr väljer både politikerna och väljarkåren att sitta på åskådarplats för att bevittna skeendet.

  Gillad av 2 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  ”hur meningsfullt är det, i längden, att ha mål som bara rör en själv?” ——- Det är inte säkert att den samhälliga miljön kommer att tolerera sådana själviska attityder i framtiden.”

  Där är vi inne på existensiella frågor, – vad skall allt gå ut på, hur skaffar man en mening med sitt liv och en anledning att finnas till.

  Bästa svaret jag kan ge är: Verka för att utvecklingen skall gå mot bättre tider för mänskligheten och för livsmiljön. – Allting handlar om livet här på jorden. – Det som händer sen, är bara marginalfenomen.

  Gilla

 5. Patrick Sellman skriver:

  Två grundläggande förutsättningar som tydligen är för komplexa för att förstås av stora grupper eller också blir de lurade att tro något annat.

  Det går åt en väldans massa arbete för att försörja en människa. Antingen gör man det själv eller också någon annan.

  Välstånd oavsett vad man tycker det är, köpa ny Ferrari varje år eller tillbringa mer tid med sina barn bygger på produktivitet. Välståndsökning är synonymt med produktivitetsökning som innebär att man gör något effektivare, snabbare med mindre (billigare) resurser. Åtminstone reell välståndsökning över tid.

  Gillad av 1 person

 6. Östrahult skriver:

  När man ser vilken humor som uppskattas, hur mycket trams som pågår i sociala medier, vilken sjuk propaganda 90-talsgenerationen utsatts för sedan dagis, hur orolig deras föräldrageneration är etc så kan man inte komma till annan slutsats än att vissa tagit skada.

  Gillad av 5 personer

 7. Jan Andersson skriver:

  Ungdomarna tänker annorlunda i ett mycket annorlunda samhälle. De är oerfarna men inte korkade. Det är svårt att få meriter på egen hand och utan ett fylligt CV får man kanske inget jobb. Men har man jobbat ihop med andra med ”stjärnstatus” så kan man har lärt sig ett och annat och snappat upp viktiga erfarenheter. Så det blir en merit, fast vi äldre ser rakt igenom denna tunna gardin och den lilla människan som är kvar bakom. Alla unga är gesäller och behöver en mästare, en coach, en mentor, en professor. Det är inte bara hantverket som behöver läras in, utan arbetsmoral, attityder och samarbetsförmåga. Det kan räcka med att verka vara lugn men uppmärksam och ställa tre intelligenta frågor till rekryteraren, varav den första aldrig är ”hur hög är lönen” för att få jobbet.

  Gillad av 1 person

 8. Den Sista Karolinen skriver:

  Ja svensken lär få det minst sagt kämpigt de kommande åren eller rättare sagt de kommande generationerna. Skuld till detta är ytterst svensken själv. Måste erkänna att jag känner en skadeglädje i detta.
  Jävlar vad svensken är dum i huvet. Ger bort sitt land utan att fatta att han gör det.
  Historiskt sett är detta exempelös idioti. Svensken är dummast av alla.
  Biologin är tydlig på denna punkt: de dummaste går under, de andra lever vidare. Naturen är likgiltig men rättvis.
  Även undertecknad är snart likgiltig. Totalt.

  Gillad av 11 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Nej, vi hör snarare till intelligenseliten. – Däremot är vi utsatta för en målmedveten fördumningskampanj. – Vi används som experimentområde för att kolla hur långt man kan driva masshypnosen och det råder i praktiken intelligensförbud i massmedia.

   Väl? – Jag har inte tagit del av svensk MSM på många år nu.

   Gilla

   • Den Sista Karolinen skriver:

    Önskar att jag kunde tro dig Bo men verkligheten säger något annat. Intilligens är dessutom – åtminstone i dess ursprungliga, biologiska form – anpassningsförmåga.
    Varningarna har varit oändliga och väldigt tydliga.
    Vad som händer med Sverige krävs ingen större mental förmåga för att begripa. Lägg därtill svenskens patologiska konflikträdsla och du har ett folk som kommer utplånas. Att tro något annat måste betraktas som desperation och förnekelse. Tyvärr. Sorgligt.
    Men samtidigt oundvikligt. Min enda tröst att är att de vidriga Pkisterna möter samma öde.

    Gillad av 1 person

 9. Staffan W skriver:

  Ungdomens förväntningar på sig själva i jämförelse med de (ganska få) som lyckas nå stjärnstatus eller ”topp positioner” leder till de nu så diskuterade psykiska problemen och depressioner. Det startar tidigt, redan i skolan. Förr tyckte man det var roligt att jobba och att tjäna lite pengar och kunna försörja sig och sin familj. Nu ska man lyckas rejält för att vara nöjd med tillvaron – och kanske inte ens då. Vi behöver andra grundvärden än ekonomisk och social framgång. Alla behövs, men alla kan inte bli ”stjärnspelare”.

  Gillad av 2 personer

 10. Göran Holmström skriver:

  Hela mitt innersta önskar att framtiden kommer bli ljus, som jag skrev om dom unga kloka feministerna i texten ovanför. Jag önskar verkligen det.
  Men och här kommer min stora tvekan, en stor del av mig tror att det är försent!
  Dom sista 50 år som gått då ett helt land trots avsaknad av två världskrig,
  inlett ett kollektivt självmord med landets ledare och press som förtrupper.
  Det kan inte vändas på annat vis än en kollaps, om den är ekonomisk.
  Eller genom Guds försyn (pandemi, vulkanutbrott) eller något vi inte kan styra över, tyvärr så tror jag det redan är på gång. Hela planeten är utsatt för rovdrift,
  världens rikaste drar sig inte för att suga ut den sista kronan. Dom fattigaste skaffar mer barn än dom kan mätta.
  Här hemma bränner våra styrande pengar som en tjackis på första besöket i Amsterdams red light district, jodå där finns ambulerande apotek med allt en missbrukare kan önska.
  Skulle kunna skriva sida upp och sida ner! Men det behövs inte. Människan har visat sig vara ett skadedjur, historiskt sett så löser naturen det på samma vis varje gång. Klimatalarmisterna har rätt men jävligt fel på samma gång!
  Klimatet överlever människans tekniska lösningar, där dom har rätt är att klockan tickar. Bina håller på att försvinna, hur många arter har vi rätt att äta upp eller skjuta för nöjes skull?
  Dystert men tror jag har rätt, än mer dystert är att inte kunna påverka mer.

  Gillad av 3 personer

 11. Aurora skriver:

  Ja, varför ökar den psykiska ohälsan hos unga ’när vi har det så bra’? För den ökar dramatiskt förstår man. Det beror nog inte bara på att vi, eller de uppväxande är ’vana’ att ha det bra. Det är nog känslan av att saker och ting faktiskt inte är så bra. Psykiskt ohälsa är egentligen ett ’sundhetstecken’ eller naturens reaktion på att någpt är fel. Man kan försöka lura hjärnan men det går inte att lura kroppen.

  Gillad av 3 personer

 12. Steven Jörsäter skriver:

  Teorin om att ungdomligt oförstånd driver landets oförstånd är intressant. Att den imbecilla invandringspolitiken beror på att man tar välståndet för givet är uppenbart. Detsamma gäller miljöpolitiken. Men jag tror att det finns en chans att miljöpolitiken börjar närma sig en kris. Efter årtionden av floskler om exempelvis klimatet så blir det nog allt svårare för de troende att undvika att faktiskt tro på sitt eget evangelium. Och då kan det börja göra ont, något man ännu inte vet vad det är. För då kanske det inte längre räcker med några hundralappar i ”klimatkompensering” för skidresan till Japan (jo, sådana finns) utan man måste göra något värre. Mycket värre.

  Gör följande tankeexperiment. Skolan närmast dig är inte så bra. Men det finns en skola en mil bort som är mycket bättre. Haken är att ditt barn måste skjutsas i bil dit varje morgon. Nu berättar dina aktivistkollegor för dig att det helt enkelt inte är OK att köra bil två mil om dagen med barnet utan du får finna dig i att ditt barn får gå i den sämre skolan.

  Ridå.

  När verkligheten blir så här tydlig avtar nog entusiasmen för aktivism väldigt mycket! Kanske kan detta vara vägen till ett vuxet beteende?

  Gilla

 13. fullt av sand skriver:

  Ja, och Gud förbjude att den generation som i hög grad är skyldig till detta, alla gammelsossar, ens på ålderns höst när man inte har en försörjning att förlora gör något aktivt och öppet stödjer de krafter, som AFS, eller åtminstone SD, som kämpar emot. Nej, istället: utopin gick åt helvete, då låter vi alla unga ta skiten, Gud förbjude att man tar ställning och ens idag kan skilja agnarna från vetet, Ryssland, herregud, det är väl för Guds skull inte ryssar som våldtar och skjuter i Sverige? Vilket är det enda parti som velat ha starkare försvar? Svaret ges i inledningen, jag vet inte när det hände, men det verkar som svensken i gemen är dålig på att skilja på gott och ont, att ha vuxit upp och sett hur nazister skyddades av svenska soldater, ja hur kan man någonsin förstå vad ondska är efter det? Vad det betyder att ta ställning. Allt är pragmatism, svensken har inte ens en åsikt. Skillnaden med Storbritannien är slående, var och är problemet att vi var det första landet som fick ett politikervälde, som först nu griper om sig i alla Euroeiska länder?

  Gillad av 6 personer

 14. Underdog skriver:

  Det var bättre förr. Och det har det alltid varit. Ungdomen var fördärvad redan på Sokrates tid. Men världen har klarat sig hyggligt ändå. Det som jag tror är skillnaden mellan denna generation och de generationer som föregått den är att skillnaderna inom generationen kommer att vara mycket större än vi vant oss vid. Vi kommer att ha minst lika många välutbildade, ambitiösa 90-talister som det fanns sådana 50-talister (och det vet jag genom vår egen rekryteringsprocess, genom mina barn och genom deras vänner) men vi kommer också att ha en stor mängd 90-talister helt utan möjlighet att jobba sig upp på det sättet som tidigare generationer kunde. Att det blir slitningar i samhället som en följd av detta tror jag är oundvikligt. Frågan är hur samhället hanterar de slitningarna. Först måste vi börja prata om dem på allvar och inte bara här på DGS utan i public service och MSM (fat chance).

  Gilla

 15. Svante Jonsson skriver:

  Jag googlade på ”rattfull minister avgår” och upp poppar inte en 90- talist men väl en sen 80-talist. I praktiken omfattar en generation mer än ett decennium, är inte 25-30 år vedertaget? Avgränsat är ungdomarna födda mellan mitten på 80- talet och mitten på 90- talet många, väldigt många, fler än Nuders ”köttberg”. Vad kan ungdomarna inte hinna ställa till med? Jag tror att sannolikheten för att de, tillsammans med äldre reaktionärer, får nationen på fötter igen är större än att det går åt fullständigt åt h-e. Det finns trots allt fler vettiga än ovettiga till och med i ghettona med en enkel och klar världsbild att jorden snurrar runt solen som grund. I postmoderna ghetton som riksdagshus, offentliga förvaltningar och media gäller motsatsen än så länge. Men framtiden är på väg trots 0,2 promille alkohol i blodet.

  Gilla

 16. Robban skriver:

  Min personliga oro är att de i 7partiet kommer driva landet över kanten innan den förändring som behövs sker!
  Problemet är att här talar vi om att hundratusentals personer plötsligt kan komma att stå utan statens försörjning och i ett läge där staten redan har allvarliga problem alt redan gett upp sitt våldsmonopol!
  Vilket konkret skulle kunna beskrivas som att samhällskontraktet upphör!
  Vad som då sker behöver man inte ha en särskilt livlig fantasi för att gissa!
  Hoppas givetvis på solsken 365 dagar om året, vi lär ju få se hur det slutar iallafall!

  Gilla

 17. S Eriksson skriver:

  Någon lär ha sagt:
  ”Ungdomar tror och vill så mycket,
  Men kan och vet så lite.”
  Det kanske är generaliserande men det ligger nog någonting i det.
  ”En arbetsgivare vill gärna ha någon med en 70 årings erfarenhet, en 17 årings energi och en 7 årings krav på veckopeng. ”

  Gillad av 1 person

 18. Alexander Svensson skriver:

  Appropå välstånd, hör ofta av vänner och liknande att ”vi har det bra i Sverige” visst har vi det bra på flera sätt, men man tycks alltid jämföra med de absolut fattigaste länderna i Afrika. Svenskens självbild är att Sverige är det absolut bästa landet i världen att leva i. Liknar mycket en massiv hjärntvätt…

  Gilla

 19. Lars skriver:

  Utifrån min modell… så är de helt enkelt fångade av hur systemen fungerat och hur de lärt sig förstå hur de ska agera? Så vad vi ser är ett sammanbrott? De kan inte bättre och har aldrig kunnat förstå den värld de har att agera gentemot? Kortsiktiga taktiska hänsynstaganden, individerna drivna som i min modell, helheten och den gemensamma förståelsen av samhället fungerar inte. Ingen vare sig kan eller törs ta ut en ny strategi.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.