Broraset

Anders Leion

En vanlig fråga i de här spalterna är: ”Hur kan alla de som röstar på de gamla partierna undgå att se alla problem som invandringen fört med sig? De måste väl vara mer eller mindre blinda när de nu fortsätter att rösta på de partier som har och har haft ansvaret för utvecklingen?” Det är en berättigad fråga. Jag skall försöka beskriva vad som gör denna brist på synförmåga förklarlig.
Strax före lunch den 14:e augusti i år kollapsade en stor sektion av en motorvägsbro i  Genua, Italien. Det var känt för experter på brounderhåll att bron inte var i bästa skick, men för alla andra, för den stora allmänheten, var raset en fullständigt oväntad katastrof. (Korrosionsangrepp på armeringen föreslogs tidigt kunna vara en orsak).

I Sverige liksom i andra västeuropeiska länder, där allmänhetens majoritet inte kan se några större problem för samhällenas funktionssätt, kommer förändringen, när den väl kommer, med samma häftighet och vara lika oförutsedd som broraset i Neapel. Förändringen, i form olika slags oönskade politiska och andra misslyckanden kommer, antingen vi vill eller inte.

Det som nu händer i Frankrike kan förklara vilka spänningar som håller på att byggas upp och därmed vilka sprickor som sakta kryper ut i de bärande strukturerna.

I ett överreglerat land med en trött ekonomi och ett – trots alla partibyten och alla andra manövrer- förlegat partisystem, var Macrons framgång ett tecken på att den gamla strukturen höll på att brista. Korrosionsangreppen hade gått långt.

Macron vann på utfästelser om förändring, om att kunna renovera den gamla politiska strukturen. För att göra detta genomförde hans regering, med sin egen majoritet i parlamentet, en förändring av arbetsmarknadslagarna och förändringar av skattelagstiftningen. Snabbt dalade förtroendet för Macron.

När man skall kunna förstå de reaktioner som kommit – till exempel de gula västarnas revolt – kan man inte bara se på förhållandena under Macrons tid vid makten. Orsakerna till dagens missnöje ligger mycket längre bak.

Frankrike har ett något högre skattetryck än Sverige – 45,3 mot 44,1 procent 2016 och en lägre BNP per invånare 42 850 mot 50 179 dollar 2017 (Ekonomifakta). Under lång tid har landets tillväxt också varit långsammare. Detta har resulterat i en arbetslöshet på 9,3 procent mot Sveriges 6,5 (september 2018).

Sveriges mediokra utveckling är ändå betydligt bättre än Frankrikes, som resulterat i en ekonomi av nära nog stillastående där varje förändring till det sämre, hur begränsad den än kan tyckas, retar upp fransmännen, särskilt de mindre bemedlade. Summan av skatteförändringarna under Macron har resulterat i en liten försämring av köpkraften för de fattigaste, men en betydlig förbättring för de rikaste. Priset på diesel har under Macrons tid ökat med 25 procent. Det var droppen. Så kom upproret från de gula västarna.

Under lång tid har ekonomins undermåliga prestationer och politikens oförmåga att åtgärda problemen korroderat förtroendet för politikerna i Frankrike. Till slut nås en punkt när strukturen kollapsar utan att något avgörande våld har utövats mot systemet. Då börjar man ställa frågan ”varför”. Då, när det är för sent, vill man börja utkräva ansvar.

I Sverige har ännu inte någon bro rasat. Inte ens tafattheten att bekämpa skogsbränderna har lett till någon reaktion. Men redan nu vet vi att mycket stora förändringar kommer att ske. Tillväxten avtar. Kostnaderna för invandringen kommer att övervältras på kommunerna och bli synliga för medborgarna i form av både försämringar av befintlig service och höjda skatter.
De redan nu undermåliga tjänsterna inom sjukvården, inom polisen och inom utbildningsväsendet kommer att bli allt sämre. Vägar, järnvägar, avloppssystem och annan infrastruktur är eftersatt. Politikerna i de gamla sju partierna är fastlåsta vid sitt ansvar för denna utveckling. De kommer naturligtvis försöka ducka, men de kommer inte undan.

Situationen inom politiken liknar den på fastighetsmarknaden – och denna påverkar samtidigt politiken. Det kommer inte bara en nedgång, utan med största sannolikhet en krasch liknande den på nittiotalet. Detta kommer att påverka hela ekonomin. Samtidigt som kraven på insatser från det offentliga ökar, främst som en följd av den accelererade invandringen, kommer det att bli allt omöjligare att tillgodose dessa krav.

Och politikerna har låst fast sig vid regler som gynnar de nyanlända. Svenska skattebetalare kommer alltså att med säkerhet se sin ekonomi försämras, i större utsträckning bli arbetslösa, få se sina barn ha allt svårare att komma in på bostadsmarknaden, få se vården bli allt otillgängligare och i allt mindre utsträckning bli skyddade av polisen. Detta tvångsvisa ”erbjudande” kommer att få betalas med högre skatter.

Bron kommer att kollapsa. Då kommer alla att bli seende.

53 reaktioner på ”Broraset

  • Fingret i sanden skriver:

   Problemet på Sicilien är mera av arten när två borgmästare möts och säger, ser du bron därborta? Nej? Den har EU betalt.

   Vi behöver inte peka finger, hela vår infrastruktur är byggd av sådana som nu föraktas, de som faktiskt gör något. I Malmö betalade man, var det 70miljoner, för att hålla två gängkriminella med lägenhet, 180m2 på bästa läge (med städning och catering). Åker någon politiker i fängelse för detta, eller någon annan inblandad? Inte då, inte ens de gängkriminella sitter ju uppenbarligen i fängelse. Ont är gott i socialdemokraternas och moderaternas Sverige, pk-isternas. I GP frågar sig Teodorescu indignerat om det inte är bättre att hjälpa fattiga barn i Jemen: ”Därför måste vi ständigt fråga oss var pengarna gör mest nytta för så många som möjligt. Att prioritera ett dyrt mottagande här för några få som lyckats ta sig hit, framför att hjälpa betydligt fler där som befinner sig i stor nöd, saknar logik.”
   Djupa insikter på ledarsidorna, det ”saknar logik” att betala lyxlägenheter till invandrade gängkriminella istället för fattiga flickor i läger. Saknar logik..? Är inte detta att sträcka begreppet logik väl långt..? Allt mer jag läser är absurt, det mesta är i denna kategori, allt för att undvika att: de vill ha det så här. På liknade sätt som krumbuktande logik tunn som ett lager grafen är det massiva hyckleriet som sådana som Westerholm och Teodorescu uppvisar, för, DE HAR JU RÖSTAT FÖR DETTA! Alla dessa som pekar på problem, men vägrar att själva vara en del av lösningen, de vägrar att på minsta vis riskera sitt sociala anseende och rösta SD eller AFS, hur kan man ta dem på allvar? De är en del av problemet, inte lösningen. Idag så kritiserar Westerholm återigen Björklund, som han röstade på för ett par veckor sedan.

   Gillad av 5 personer

   • Ursula F skriver:

    Johan Westerholm (S) kryssade sin mamma Barbro Westerholm (L) för hennes livslånga kamp för HBTQ-personers rättigheter.

    Googla ledarsidorna barbro hbtq så kommer ni att få er ett gott skratt.

    Gillad av 2 personer

  • Fingret i sanden skriver:

   Svensk politik saknar logik, politikerna är inkompetenta, men alltså, de verkar kompetenta nog för att upphandla Nya Karolinska, lägga ner försvar och polis, skapa ständigt växande ghetton, en skola i fritt fall, massiv ökning av antalet sexualbrott och bidragsberoende, islamism och att populistpartier växer, de har ju lyckats förändra Sverige i grunden på något årtionde. Men de är: inkompetenta, naiva, banalt goda, inte logiska, och partitaktiska.

   Det är ju tragikomiskt att läsa om detta, på Sicilien så vet man att de som styr är omoraliska, att de vill ha det så här, i Genua också, i Sverige så påminner mig förklaringarna om tånglakar som vrider sig på min krok. Skall det vara så svårt stt inse att de värld vi lever i är den perfekta för hycklande parasiter och pk-ister, det som vanligt hyggligt folk anser vara en dålig utveckling är för dem en bra. När skall svensken vakna och inse att de vill ha det så här?

   Gillad av 7 personer

 1. gmiksche skriver:

  Jämförelsen av ett förväntat svenskt broras med det som skett i augusti i Italien är helt i sin ordning. Även om raset inte kommer att ske inom några sekunder, utan dra något ut på tiden. Så att en del folk på bron och under bron har en chans att rädda sig.

  En liten korrigering. Det italienska broraset hände i Genua, inte i Neapel. Att det kunde hända berodde på att både de som stod för underhållet, ett av familjen Benetton ägt företag, som hade hand om driften av italienska motorvägar, och den statliga tillsynsmyndigheten lät det ske. Genom att inte åtgärda de brister som var kända sedan länge för företaget och myndigheten och som finns väl dokumenterade. Det kommer att bli räfst och rättegång. Det italienska rättsväsendet agerar långsamt, men ofta med större beslutsamhet än det svenska när det kommit igång. Och utan politisk inblandning, såvitt jag förstår.

  Till saken hör att familjen Benetton såg till att motorvägsföretagets miljardvinster hamnade i Luxemburg. I stället för att använda en rimlig del för underhållet av den bro som är essentiell för Genua, som är Italiens största hamn och där transporterna till och från hamnen är helt beroende att motorvägssystemet vid den bergiga kusten fungerar.

  Gillad av 8 personer

 2. Jari Norvanto skriver:

  ”Jag skall försöka beskriva vad som gör denna brist på synförmåga förklarlig.”

  Jag uppfattade ingen förklaring till det. Men Patrik Engellau har varit inne på att de förhärskande strömningarna är de som makthavarna omfattar. Kanske är det ett cirkelresonemang, eftersom makten nog fordrar dess idéer råder; i annat fall måste den påtvingas mer eller mindre våldsamt. Och aspirerande makthavare ansluter sig till retoriken och dogmerna. Det finns även gruppsykologiska, närmast självreglerande processer av anpasslighet bland allmänheten, och rädslan för sociala stigman; här premieras ‘funktionell blindhet’, att inte se eller låtsas om [kejsarens nakenhet och elefanten i rummet], och att tiga om vissa saker, ‘funktionell mutism’ och självcensur redan på tankeplanet, med anammandet av orwellianskt nyspråk.

  Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   Anpasslighet är givetvis ett mycket viktigt skäl till blindheten. Samtidigt måste det dock finnas någon grund i den förda politiken som talar till människorna. Det går ju faktiskt att rösta bort 7-klövern.

   Jag menar att Patriks analyser helt missar att de flesta människor faktiskt vill vara goda. Eller åtminstone framstå som goda inför sig själva och andra. Vanligen kommer denna vilja i konflikt med egoismen.

   I (bl a) Sverige har det dock uppstått en grupp  (eller ett par) som, åtminstone inför sig själva framstår som exemplariskt goda, närmast gränslöst medkännande, utan att det kostar dem det minsta i form av konkreta uppoffringar. Man lastar, via bl a skattsedeln, över de bördor godheten kräver på andra. Genom att man också har hela propagandaapparaten till sitt förfogande har man dessutom till stora delar lyckats dupera allmänheten att godheten inte kommer att kosta.dem heller någonting.

   Jag menar att det är långt ifrån otillräckligt att förklara dagens (!) PK-ism med det välfärdsindudtriella komplexets egenintresse. Denna förklaring är så ofullständig att den riskerar att leda fel.

   Gilla

 3. Aurora skriver:

  Nej, jag tror inte att alla kommer att bli seende. Jag har kommit till slutsatsen att människor ’ser’ verkligheten väldigt olika. Att de inom vänster (ex.vis) där dagens polariserade debatt går på kollisionskurs verkligen ser omvärlden annorlunda (som att SDs inflytande skulle vara Sveriges största fara) och faktiskt tror på den politik (ex globalisering) som de förespråkar. Och när välfärden kraschar så är det bevis på vår ’solidaritet’. Ex.vis är Björklund (L) nu så förblindad av sitt SD-hat och familjelöfte att han äventyrar hela sitt parti och på allvar tror att Löfven skulle driva högerpolitik åt honom och han fattar inte att V har utslagsrösten. Hans eviga sifferbabblande så snart han är i tv är ju löjligt. Han får ändå inte ekvationen att gå ihop. Och varför skulle alliansen behöva ’förhanfla’ med SD för varje beslut? De kanske faktiskt tycker lika i många frågor.

  Gillad av 4 personer

 4. Elof H skriver:

  De flesta har inte en aning om något alls. De förstår inte hur de mest besala samband ser ut. Läste just ett Facebook-inlägg om en pojke som blivit stoppad av en bil och rånad på sin moped. De flesta kommentarerna var typ ”Usch vad hemskt, vart är världen på väg?”. En skrev ”Blir kanske mer o mer likt Trumps USA. Det är ju dit vi strävar.” Vad i h-e har Trump med saken att göra? Inte en enda ens andades om den uppenbara slutsatsen om vilka förövarna var och vilken politik som har orsakat problemet.

  Gillad av 15 personer

  • Fingret i sanden skriver:

   Jag har läst Jared Diamonds bok Collapse om samhällen som går under av egen tyngd men vad jag kan minnas så var det alltid någon ekologisk katastrof (man högg ner alla träd på Påskön). Har det någonsin i världshistorien skett att ett folks ledare medveten bjudit in folkets antites och ger bort folkets trygghet och pengar med folkets medgivande? Jag känner inte till något fall, kanske framtida historieskrivning kommer att visa att detta var en av riskerna med internet, att en ofantlig dumhet kan sprida sig via Facebook. Är facebook en mekanism som ersatte behovet av våldsam repression och Gulag?

   Gillad av 4 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   De som skriver det uppenbara ”vad hemskt” etc. vill inte själva få problem genom att dra slutsatser om vad dom tror är de sannolikast bakomliggande orsakerna. Trump kommentaren kan faktiskt ligga i spannet också (Nä men titta så fint tyg dom väver till Kejsaren).

   I HD bakom betalvägg kan man läsa om tre anlagda bränder inom ett mindre område, tidigare i princip utan kriminalitet, i Helsingborg på senaste tiden. Två butiker och ett litet fastighetsbolag. Och ingen har en aning om vad som kan vara orsaken till dom. Men vi kan lätt hitta några sannolika bakomliggande orsaker.

   Jag kan nog tycka att det är en bra strategi att inte spekulera om vem och vad, men jag hoppas att polisen fortfarande har tillåtelse att skapa gärningsmannaprofiler och arbeta utifrån dom.
   För det heter väl fortfarande gärningsMANNAprofil och inte gärningsHENprofil?

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Förträngning, förhastade slutsatser för att bekräfta en snuttefilt, en livslögn som vi håller oss till i stället för en realistisk världsbild. Det är ångesten som står på andra sidan dörren, därför öppnar vi den inte, därför vill vi inte se världen. Där är för mycket elände. Ideologierna erbjuder färdiga snuttefiltar som vi kan taga till oss och gosa med utan att ens själva behöva tänka en sekund på politik, logik, sanning och hederligt beteende. Stör mig inte, jag väntar på döden!

   Gillad av 5 personer

  • Igor skriver:

   Elof H Ja, det är underligt hur mycket Trump är inblandad i det svenska samhället. Vore det inte bättre att alla som är löntagare i offentlig sektor tog tag i sina ”utmaningar” och fick något gjort någon gång? Med så mycket människor anställda måste det vara en ”skitsak” att boka av alla ”utmaningar” till börja med. Man kunde kanske börja med at ta fram namnet på de som är ansvariga! och ställa lite krav. Eller är det svårt att veta vilken som är ansvarig?

   Gillad av 1 person

  • Loke skriver:

   De som förstår håller tyst och reagerar inte alls, eller så kommer det ett socialt acceptabelt svar på inläggen. Alla vet instinktivt vilka inlägg som anses lämpliga att kommentera och hur inlägg kan kommenteras för att anses socialt acceptabla. Socialt oacceptabla inlägg ignoreras genomgående av vänner idag vilket skiljer sig radikalt mot nazist/fascist/rasit reaktionerna för några år sedan. Tystnad har ersatt brunsmetning på sociala medier.

   Du har helt rätt i att de flesta inte förstår komplexa samband och inte är i stånd att diskutera orsak och verkan i samhällsfrågor. Här har värdegrunden inte bara blockerat rationellt tänkande utan helt förstört förmågan hos majoriteten. Jag är inte övertygad om att en krasch kommer att få människor att se samband igen.

   Gilla

 5. Underdog skriver:

  Premissen är felaktig. Inte nog med att bron var i Genua. Det var därtill väl känt att den var dålig. Så sent som för ett par år sedan föreslogs från sakkunnigt håll att den borde bytas. Jag var i Italien när det hände och resignation inför beslutsfattarnas oförmåga att göra rätt är mer betecknande för italienarnas reaktion än överraskning.

  Jag tror du har fel i övrigt också. Det kommer inget uppvaknande i Sverige. Det är för många som vill ha det så här och hellre klämmer åt välbeställda landsmän än sätter stopp för mindre bemedlade främlingars utnyttjande av systemet. Se dig om i samhället. Tiggarna sitter kvar utanför ICA därför att det lönar sig.

  Gillad av 13 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Tiggarna fyller en funktion. Ensamma, mest äldre, människor som har förlorat sitt eget sociala sammanhang genom familjens upplösning, genom atomiseringspolitiken och förmyndarstaten umgås med tiggarna och ger dem pengar. Det ger deras liv den mening och det innehåll som ideologierna har tagit ifrån dem. Ett eländigt skådespel, dekadens, sönderfall.

   Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   Jag tror som du, det kommer inget ”uppvaknande”, folk anpassar sig, och dagens barn och unga vet inget om hur det var i Sverige när vi var unga. De har ingen känsla för eller erfarenhet av vad frihet och trygghet innebär.

   Gillad av 5 personer

  • Palle9 skriver:

   Underdog: Instämmer i din beskrivning, men jag menar att du grundligt missförstår Anders Leions artikel – hela poängen är ju att han ser en försämring av det svenska samhället, som först när bron kollapsar kommer att leda till ett obehagligt uppvaknande. Då är det så dags.
   För denna poäng är det väl ganska ointressant i vilken stad i Italien, som var aktuell i samband med broraset – rätt ska vara rätt, men låt inte denna detalj skymma huvudbudskapet.
   En faktor, som enligt min mening kommer att skjuta på förfallet i vårt land är missbrukandet av den kommunala skatteutjämningen, dvs att underskott i vissa kommuner bekostas genom bidrag från andra kommuner. Om det inte införs några begränsningar i detta system, kan exempelvis en kommun som Malmö (som mottar flera miljarder årligen i bidrag) lugnt fortsätta med vansinnigheter som att bekosta gängkriminella med dyra bostäder inkl. städhjälp, betalda semesterresor mm. Detta medan dessa ”klienter” fortsatte med grov brottslig verksamhet. Se ett antal reportage i SvT Lokalnyheter Malmö. När en kommun redan ligger på ett ordentligt ekonomiskt minus, finns inget incitament att hålla igen på kostnader – skattebetalare i andra kommuner får ju ändå stå för notan.

   Gillad av 6 personer

 6. Aha skriver:

  Jag tror inte på kollapps, möjligen en kraftig konjunkturnedgång som skakar om rejält. Den här mandatperioden, fyra år, klarar man med lån, höjda skatter och avgifter, samt utspädning av välfärden. I stort sett kan man väl fortsätta så fyra år till.
  Den nettoskattebetalande medelklassen kvider men ställer fortfarande upp på den av etablissemanget påbjudna godheten, framförallt de med bättre löner. Det är ju lättare att von oben vara human. Den övre medelklassen har kanske tom i stor skala börjat anlita invandrare för hemmaservicen. Man får då ett bekvämt liv samtidigt som man kan utropa sig till välgörare. Det blir i så fall början till det nya pigsamhället.

  Den grova brottsligheten har kommit för att stanna, likaså minskad kvinnofrid, de sämre skolorna är lika dåliga som de varit i decennier, vardagsbrotten får man skydda sig själv emot, räkna inte med rättsväsendet. De välbesuttna köper mer och mer av den välfärd de behöver.
  För sinnesfridens skull det dock vara bra om media och folk i allmänhet tröttnat på Orwellska ordvändningar, skrikvänster och PK-ismen.

  Det var ett i hastigheten hopkommet framtidsscenario, ganska dystert sådant, men det är ju så folk röstar.

  Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Aha (08:32), ja, det är ett fullt möjligt scenario t ex under de närmaste fem åren. Men panikreaktioner kan förändra situationen radikalt när som helst och de sprids och förstärks mycket snabbt. Bostadsmarknaden är nog mest kritisk och en krasch där ger stora chockverkningar, eftersom det handlar om så stora belopp och påtagliga följder för så många. Därnäst ett stort börsfall, som slår både mot aktieinnehavare och mot näringslivet och jobben. Stora kravaller t ex i Frankrike eller Tyskland lär ruska om folk även i Sverige. Och det skulle räcka med ett stort strömavbrott i centrala delar av Stockholm under några timmar för att butiksplundringarna och alla effekter i hemmen och på arbetsplatserna skulle ge nya chockartade insikter om sårbarheten.

   Gilla

 7. Birgitta B. skriver:

  De senaste 75 åren har politiken präglats av generella förbättringar och reformer. Man har hela tiden kunnat erbjuda olika typer av framsteg. Steg uppåt i en utvecklingstrappa. Grunden för politiken har hämtats ur den ekonomiska tillväxten. Och dess fördelning. Politik har i det avseendet varit enkel. Man har arbetat i medvind – som politikens försäljare.

  Men vad händer när politik börjar handla om regression? Utan något ljus i sikte? När politik handlar om att administrera en tillbakagång? Med krympande resurser och ökade motsättningar? Vilka söker sig då till politiken? Blir det demagogerna som letar sig upp till toppositionerna? Är det inte under svåra tider de intelligenta psykopaterna får extra mycket luft under vingarna?

  Överste Bo Pellnäs arbetade länge proffesionellt med Balkankonflikten. Minns ett föredrag av honom inför en större publik. Där han naturligt, och utan minsta antydan till ironi sa, att alla de högsta ledarna i forna Jugoslavien bestod av psykopater. Minns publikens spontana reaktion. De skrattade hastigt till, smått förlägna. Som om Bo Pellnäs behagat dra ett dåligt skämt. Men det var på fullaste allvar. Så skrattet fastnade i halsen. Och kom mer att spegla vår egen stora aningslöshet.

  Är det något människor behöver i svåra tider så är det hopp. Det utrymmet lär ett antal demagoger, folkförförare och propagandister inte vara sena att utnyttja. Dansen runt SD utgör bara början. Ingen vacker uppvisning i demokratisyn. Där man desavouerar var femte svensk. Vi ser nu en demokrati som börjat gå i baklås. Där en restriktiv migrationspolitik jämställs med rasism. Det bådar inte gott inför stundande orostider. För ännu står migrationens kranar vidöppna, med en stor anhöriginvandring, som kommer att tänja på gränser långt bortom det uthålliga. Ovanpå övriga kriser. Och nöta ned toleransens trösklar. Som i sig öppnar upp för en ännu destruktivare samhällsutveckling. Men än präglas politiken av ren och skär aningslöshet – skolade som dagens politiker är i utbudspolitik.

  Gillad av 9 personer

 8. O.Y. skriver:

  http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/
  Anledningen till att C röstade för afghanamnestin var, att de hävdade att de afghanska ”barnen” behövde en utbildning och med den kunna försörja sig själv.
  Expressen synade i flera artiklar afghanerna och de var en förödande granskning. Förutom att övervägande delen var över 18 år, kom flertalet från Iran. Ännu mer förödande var det när det visade sig, att de flesta inte hade kunskaper för att komma in på en gymnasieutbildning.
  De 11000 som omfattades av gymnasielagen, utnyttjades också av kriminella afghaner. Gymnasielagen kostar samhället minst 6 miljarder. Dessa 6 miljarder hade istället kunna gå till den havererade sjukvården eller till sänkt skatt för pensionärerna
  Är detta medmänskligt som C hävdar, att satsa på afghaner som inte har någon anknytning till Sverige istället för svenska pensionärer eller förbättra sjukvården? Knappast!

  Gillad av 9 personer

  • Fingret ur sanden skriver:

   Eller, om man är lagd åt höga skatter, så hade pengarna för dessa afghaner och deras fortsatta äventyr i Sverige kunnat räcka till en 20-30 miljoner flyktingar i läger så länge lägren behövs.

   Gillad av 1 person

 9. Fredrik Östman skriver:

  Vi har haft ett pärlband av skandaler sedan Olof Palme kom till makten. Ständigt nya skandaler, men lika ständigt har folket röstat på sossarna. Geijeraffären med pedofili, IB-affären, SAPO, Guillou i finkan, Palmes lögn i Riksdagen om DN och DN:s krypande, Bodströmaffären, Harvardaffären, Palmemordet, Anna-Greta i lådan, Ebbe Carlsson-affären, Estonia, bränderna, invandringen, massvåldtäkterna med ännu mera pedofili, orättvisorna i rättsväsendet, rasismen i rättsväsendet, det tillåtna och uppammade våldet från vänsterextremister. Alla är var och en uppenbarligen värre än ett litet broras i Genua. Men inte har svenska folket reagerat, inte. Inte då.

  För svenskarna har hela tiden kunnat inbilla sig att andra drabbas värre än de själva, helst slemma överklasstyper och kapitalister och moderater, hö-hö. I Sverige är det sedan 1932 ondskan som styr, osämjan, illviljan, snålheten, den passiva aggressiviteten, spefullheten, socialismen, liberalismen, avundet och tendensen att lägga sig i andras affärer i stället för att leva sitt eget liv. Ett fullkomligt klasslöst samhälle.

  Gillad av 4 personer

 10. Linden skriver:

  Ygeman intervjuades i Tv häromdagen.
  Mannen med den stela mimiken och den tonlösa rösten.
  Mannen som inte hittade någon lämplig lokal för att delge sin chef oegentligheterna i Transportstyrelsen.
  Mannen som lovade att stänga gränsen och utvisa 80000. Det har
  vi facit på de löftena, 4000utvisade och istället 130000 nya asylanter.
  Tala om att ge lögnen ett ansikte.

  Ygeman påtalad som Löfvens kronprins, hemsk tanke, det betyder att botten ännu inte är nådd.

  Fö verkar de nu valda politikerna överlag ha problem att hålla tungan rätt i min.
  Se på Morgan Johansson se på Ulf Kristersson de ljuger som hästar travar utan att blinka.
  Man undrar om det rent av räknas som en merit att vara en skicklig lögnare i dagens polikerskrå.

  Vad har hänt med den svenska hederligheten.

  Gillad av 4 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Som bibelcitat så skulle slutorden vara riktigt fina,”Bron kommer kollapsa. Då kommer alla bli seende”. Tyvärr så lär inte en smärre kollaps väcka,”Det sovande folket”. Reinfeldts bok om sin avsky för dom lata svenskarna var ju ingen hit, ej heller hans politik som förstört så mycket.
  Inom psykologin så pratar man om slåss, fly eller spela död vid läskiga situationer. Att vår befolkning ägnar sig att att spela döda eller fly med bag in boxen ser vi alla överallt. Slåss då? Ja jag är så redo, men en soldat gör ingen arme. När sedan inte ens medmänniskor kan enas om att sätta ner foten i dom mest självklara frågor, så hur ska man ena dom i dom stora? En liten grupp politiker, journalister och aktivister håller ett helt land fånget, för att bevisa sina vackra teser. Ändå så säger endast cirka en miljon nu får det vara nog, denna miljon fryses ut från demokratin och motarbetas o det mesta. Om man skulle drista sig till några siffror så PK sekten är kanske cirka 300000 i storlek
  dom mutade rösterna säg 2 miljoner för att ge en enkel siffra.
  Av 10 miljoner (räknar inte illegala) så 7,7 miljoner som inte är PK eller frälsta, räkna bort barn 2 miljoner. Vilket ger 5,7 miljoner varav 1 miljon väljer att öppet visa sin åsikt, resten står fegt med mössan i hand och vänta på den kollapsande bron!

  Gillad av 4 personer

 12. Axel T skriver:

  Den humanitära stormakten Sverige har en brant nedåtgående kurva i utveckling.
  Bäst vore om PK” S ”maffian får fortsätta sänka landet. Det sovande folket kommer att vakna och bli medvetna om eländet. Moralupplösningen som har kommit via mångkulturen gör att de yrvakna kommer att kräva revolutionära åtgärder i samhället.

  Gillad av 1 person

 13. Hawwa skriver:

  Som jag ser det har vi de politker vi förtjänar.
  Jag kan flera orsaker till många medborgares (skattebetalare och inte skattebetalare) relativa ointresse för politiken.
  (Just nu aviserade SvD att BNP i Sverige för första gången sedan 2013 går ned jämfört m föregående kvartal, främsta orsaken är att hushållen drar åt svångremmen, enl SCB.)

  Så länge man inte konfronteras med situationen är det är alltför lätt att se bort ifrån den.
  Generellt finns oxå, tror jag alltjämt, en extremt stark tillit till myndigheter och institutioner.
  Dessa borgar för den trygghet, som de flesta tar för given och inte kan förstå är äventyrad, eftersom vi ännu inte sett (tillräckligt avgörande) exempel på det.

  Den grupp som förvånar mig mest är de relativt välutbildade som många gånger håller sig med en förvånansvärt välvillig tolkning till vad som sker, samtidigt har jag hört flera säga att de inte tar del av nyheter för att det är så dystert.

  Ibland unga vuxna har numer en relativt stor andel med någon form av invandrarbakgrund (så upplever man det i alla fall om man åker kollektiv-trafik i Stockholm). Många av dessa kanske har ”pejl på läget”, men desto fler tror jag inte har det, och det av flera orsaker, tror jag.
  Kanske man ännu inte identifierar sig som svensk (som många glädjande nog ändå gör, som t ex Benjamin Dousa, Ardalan Shekarabi och Hanif Bali). Att man med någon typ av invandrar-bakgrund är kluven ligger i sakens natur, och att ge sig i kast med ”värdlandets” inre angelägenheter är inte prio 1 – så länge man inte är drabbad.

  Om man i ett land endast ser tecken på att det finns ett obegränsat välstånd i ett land (oavsett etnicitet) är inte den slutsats som ligger närmst tillhands att detta välstånd är äventyrat. Tar man inte del av upplysningar om detta har man ingen aaaning.

  Det finns människor för vilka det är en nyhet att välfärden är skattefinansierad. Hur når vi dem?

  Gillad av 4 personer

 14. Jaxel skriver:

  Såg igår på en nyhetskanal en intervju med herr Sjöstedt angående vad han hade fär synpunkter på en regering med bas i C + S.

  Jag kan ha missuppfattat eller missförstått något, men jag har varit något beklämd över att fru Lööf länge tillåtits lägga ut texten om sin blocköverskridande regering utan att någon journalist pressat henne angående detta. Nämligen att en sådan regering rimligtvis kommer att behöva åtminstone passivt stöd från V.

  Gillad av 1 person

 15. Fingret ur sanden skriver:

  Det är mycket bra att Patrik har god kännedom om USA och Brasilien, för det verkar på mig självklart att allt detta ovan är detaljer på en resa in i extrem segregering, för varje påtvingat tilltag från politikernas sida att bryta den så kommer folk att reagera med än mer segregering, rika så väl som fattiga (Sedan så vill ju politikerna i hemlighet skapa större och större ghetton med röstboskap). Så i stort så ser vi redan framtiden, möjligen med en twist, nämligen att gästerna i många fall är muslimer, och på detta sätt kan få politisk koherent makt som inte kommer att vara lika politiskt lättstyrd som de fattiga i Amerika. Dessutom så finns den mycket oroande faktorn att vi styrs av kvinnliga principer, så vi låter oskyldiga skjutas ihjäl, hellre än att skjuta ihjäl skurkar. Detta kan analyseras, och det verkar inte helt osannolikt med en annan utveckling än den i USA och Brasilien som ändå är semistatisk. Jag är inte säker på att vi ens kan hoppas på att bli som dessa segregerade samhällen, utan kanske kommer att se en exodus av svenskar till grannländer, och kvar blir endast de svagaste grupperna som lever på staten och funktioner från storföretag, allt mer automatiserade, och en allt mera skrämd och maktlös politisk administration.

  Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Både Norge, Danmark och Finland har sagt rakt ut att de håller sig beredda att stänga gränserna mot Sverige. Och med tanke på alla otidigheter som våra politiker, journalister och andra vräkt över våra grannländer när de inte ville bete sig lika besinningslöst som Sverige…
    Varför skulle våra grannländer bry sig det minsta om svenskar efter allt det?

    Gillad av 1 person

 16. Gösta Johnsson skriver:

  Tyvärr är de flesta i den så kallade medelklassen inte medveten om sakernas tillstånd eller vill helt enkelt inte se verkligheten som den är…därför att den är besvärlig och svår att ta till sig och handskas med. Det betyder ju att man måste ta ställning och ta svåra beslut…t.ex skall jag vara älskad av vänsterhycklarna som humanitär och god när jag vill fördela andras pengar till icke svenska medborgare först, eller skall jag ses som besvärlig och eftertänksam när jag sätter våra egna äldre, funktionshindrade, barn, fattigpensionärer med flera i den kategorin före all världens hjälpbehövande? Jag tror inte detta kan fås in i medvetandet på allvar förrän det börjar brännas inpå ens eget skinn i uppoffringar. Då börjar man fatta sambanden. Tyvärr har man då nått en gräns när oroligheter på allvar likt det som de gula västarnas folk i Frankrikes kommer att bli vanliga även i vårt land. Skadorna har gått för långt redan men ännu inte insetts av flertalet ”välmående” medelklassare…för när den stora gruppen inser läget då blir det allvar!

  Gillad av 2 personer

 17. Per Eriksson skriver:

  Kollapsen kommer i små steg : inflation/försämring av penningvärdet, infrastrukturen slits ned/vägar, broar, vatten & avlopp, posten fungerar allt sämre, tågen kommer och går som de vill, handelsunderskott permanentas, skolan & skolresultat blir allt sämre, sjukvårdens tillgänglighet allt sämre, ständigt högre skatter, minskande köpkraft, ökad kriminalitet, polis & domstolars effektivitet minskar, permanent bostadsbrist, problem med elförsörjningen, nya industrier sätts inte upp, gamla industrier stänger ner eller flyttar, kapitalflykt börjar, offentlig skuldsättning, emigration av unga, ambitiösa & välbeställda, offentlig korruption tilltar, politiker & offentliga tjänstemän börjar sko sig och höjer sina egna löner disproportionellt jfm med normalinkomstagarna, tilliten i samhället blir allt sämre samt ständig budgetkris.

  Sverige visar upp alla tecken på ett samhälle i snabbt förfall och framtiden ser dyster ut.

  Gillad av 3 personer

 18. Fatta man! skriver:

  Benjamin Dousa är inte svensk.
  Hanif Bali är inte svensk.
  Den från Manchester, England illegalt invandrade araben Ardalan Shekarabi är DEFINITIVT INTE svensk.

  Gillad av 1 person

 19. Mikael Steinwall skriver:

  Kommer det sovande folket vakna när kommunernas ekonomi kollapsar? Kommer det sovande folket ställa frågor om hur det kan komma sig, när vi har så höga kommunalskatter?
  Nej. Politikerna och regimtrogna medier ser till att vi serveras ”rätt” information. Elefanten i rummet tassar omkring, svår att få syn på…

  Gillad av 2 personer

 20. Flu skriver:

  Regelrådet ger regeringen bakläxa i sju lagförslag av tio.
  Ändå antas de kritiserade lagarna.
  Ex fick regeringen år 2016 81% av sina lagförslag underkända!

  Konsekvensutredningar är grunden till alla lagförslag, det är här det oftast brister med följd att skattekronorna slösas bort.

  Ett skrämmande exempel är den så kallade kemikalieskatten som lett att folk e-handlar från utlandet och svenska företag tappar lönsamhet och arbetstillfällen.

  Intressant i sammanhanget kan vara att C och L påtalade bristerna i riksdagens talarstol.
  Men valde ändå att inte stoppa förslagen vid omröstningen.
  Det är väl vad vi har att vänta de kommande fyra åren.

  Alliansen som inte vill ha makt, som inte lägger fram gemensam budget, som inte röstar på sig själva.
  Det måste väl vara världsunikt.

  Gillad av 3 personer

 21. bjornwiklund skriver:

  Tjörnbron rasade Något som sades jag kan ej bekräfta sanningshalten men förmodligen hände detta.. Dimma, mörkt…. båten körde på ena brofästet och den rasade…. nere i båten hörde besättningen att det kom en eller flera bilar, stannade vid den rasade bron, gick fram och tittade . . gick tillbaka till bilen och körde vidare….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.