Tron på mäktiga sammanslutningar

Patrik Engellau

Få människor tror att James Bond-filmerna har särskilt mycket verklighetsanknytning. Berättelser om att superrika och onda män som Goldfinger och Ernst Stavro Blofeld lyckas sätta upp stora organisationer inklusive egna krigsmakter i det uttalade syftet att ta kontrollen över jorden brister liksom i trovärdighet. Filmerna kan vara kul att se, men rimligtvis är det knappt någon som tror att världen utanför biografen skulle kunna gestalta sig på det sättet.

I rangordningslistan över trovärdiga konspirationsteorier intar James Bond-filmerna någon sorts jumboplats tillsammans med Da Vinci-kodens rafflande redogörelse för kampen mellan Prieuré de Sion och Opus Dei. Personligen skulle jag nog sätta Da Vinci-koden högre eftersom Opus Dei faktiskt finns och strider mellan religioner också är kända från historien. Där finns ett fundament att väva sägner kring.

Om vi därefter övergår till konspirationsteorier som folk faktiskt trott på så intar föreställningarna om en judisk sammansvärjning för att säkerställa judiskt världsherravälde – exempelvis som förkroppsligade i skriften om Sions Vises Protokoll – en åtminstone tidigare i historien framskjuten position. Att folk kunde tro på sådant – även om det lär vara bevisat att protokollet författats av en medarbetare till den ryske tsaren inom ramen för ett statliga fejk news-projekt som gick ut på att förvirra det ryska folket och förmå ryssarna att skylla sin problem på judarna i stället för på tsaren – går ändå att föreställa sig med tanke på att det fanns en utbredd antisemitism att bygga på och att det bevisligen fanns judar och att dessa troligen ansågs lite smartare än andra människor och därför mer kapabla att iscensätta listiga och storslagna projekt i syfte att tilltvinga sig världsherraväldet.

Många, framför allt i Mellanöstern, tror att det faktiskt existerar en judisk konspiration i världsskala ungefär som det redovisas i protokollet. Jag menar att detta är nästan lika osannolikt som sagan om Goldfinger. Hur kan jag hysa den uppfattningen?

En första förklaring kan förstås vara att tanken på en sådan konspiration tillhör en av de mest förbjudna i väluppfostrade svenska sociala sammanhang så blotta förskräckelsen undanhåller mig likaväl som de flesta andra från att ens öppna sinnet för möjligheten. Men eftersom jag inte är så lydig inför tankepolisens diktat så har jag prövat tanken och kommit fram till att den inte kan hålla.

Jag stödjer mina idéer på mina livserfarenheter. Jag har aldrig upplevt någon dold, långsiktig och välfungerande konspiration som inte läcker information i hela mitt liv. Små försök har jag varit med om, till exempel överraskningsfester för någon som ska fylla femtio år men inte ens där brukar det hålla tätt. Dessutom visar det sig att grupper över en viss storlek aldrig kan hålla sams utan börjar bråka med varandra varpå en eventuell konspiration bryter samman. Skulle en större grupp rika judar kunna träffas på världskongress för att göra en plan för erövringen av världen utan att det märktes och utan att de började bråka med varandra? Aldrig.

I våra dagar grasserar en rätt allmänt omfattad konspirationsteori som påminner om Sions Vises Protokoll fast utan tydlig antisemitisk anstrykning. Den går ut på att ett gäng i huvudsak amerikanska storföretag och mångmiljardärer, sådana som Soros och Rockefeller, vill styra hela världen från något globalt centrum och därför måste krossa nationalstaterna och dess anhängare som kan förväntas göra motstånd mot dessa globalisters ambitioner. En metod som globalisterna använder för att försvaga nationalstaterna är att skicka på dem tillräckligt med migranter för att de ska krokna.

Nu ska jag tala om varför jag har svårt för den teorin. Jag antar att globalisterna vill ta makten för att deras företag ska kunna härja friare i alla länder utan att besväras med krångliga lokala lagar och bestämmelser. Men tjänar multinationella bolag mer pengar om de krossar ordningen i exempelvis Belgien? Är det inte lättare för multinationella företag att tjäna pengar i det nationalistiska Belgien än i Afghanistan som saknar en fungerande stat? Vad vore det för mening att försöka göra om Belgien till ett Afghanistan?

Och den där centrala operationscentralen varifrån världen ska styras, vilken är den? FN? Men FN är en ostyrig och inkompetent församling som domineras av fattiga länder som vill ha bidrag från rika länder. Vad ska Soros göra med FN? Tror han att han ska utnyttja det för sitt maktprojekt eller ska han lägga ned det?

Bakom det globalistiska projektet anses ligga ett antal i första hand amerikanska rikemansklubbar som Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen och Aspen Institute. Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf har deltagit i några av Bilderbergsgruppen och detta tas till intäkt för att dessa svenska politiker skulle ha försvurit sig till det globala maktprojektet.

Jag kan bara tala om att det enligt min erfarenhet inte går till så. Jag har varit ”Nordic Director” för Aspen Institute vilket innebar att jag skulle främja detta instituts idéer i de nordiska länderna. Idéerna kom från USA och skulle alltså spridas i Norden av mig. Jag intygar härmed högtidligt att det aldrig kom någon idé som tydde på ambitioner om världsherravälde. Det handlade mest om att snälla och vänliga amerikanska höjdare ville lära känna lokala höjdare. En gång ordnade jag ett enormt symposium för tillresta dignitärer på temat ”Nordiska värderingar” där utlänningarna exempelvis fick höra föredrag om hur Runebergs Bonden Paavo såg på livet. Sedan fick man god mat och minglade på det lite tafatta sätt som folk gör när de inte känner varandra.

Det kanske finns något förborgat som jag inte förmår uppfatta men jag tror inte, i varje fall inte på kort sikt, att vi behöver oroa oss mer för Bilderberggruppen än för Ernst Stavro Blofeld.