För många amerikaner handlar muren om trygghet

Mohamed Omar

Kaoset vid USA:s gräns mot Mexiko visar att asylsystemet inte fungerar. Tanken att man ska släppa in varje migrant som hävdar asyl för att sen utreda om det faktiskt stämmer, håller inte. Det är väldigt lätt att släppa in en migrant, men oerhört svårt att få ut honom. Man har samma problem i hela västvärlden. I Sverige kan man inte ens få ut grovt kriminella invandrare.

Det är därför systemet måste läggas ner. Migranternas asylskäl, identitet och kriminella bakgrund ska inte utredas efter att de kommit in i landet, utan före eller inte alls. Har man inte kapaciteten att utreda migranter där de är, innan de släpps in, ja, då kan man inte erbjuda asyl. Tyvärr. För vi kan inte ha ett asylsystem där migranter stannar för att vi inte kan få ut dem. Det underminerar respekten för lagen och den rötan kommer att sprida sig.

Hur sannolikt är det att migranter som stormar en gräns och kastar sten på polisen kommer att uppträda laglydigt när de väl brutit sig in? Det är åtminstone en dålig start. Västvärldens slapphet vid gränserna gör inte antalet migranter färre, utan fler. För det visar att det går att ta sig in, och då försöker fler. En gräns måste vara en gräns på riktigt. Endast den som har rätt papper får ta sig över.

En viktig anledning till att Donald Trump blev vald till USA:s president var människors oro över den illegala invandringen. Man hoppades att han skulle bygga den så kallade ”muren”, det vill säga att ordentligt gränsförsvar, längs gränsen mot Mexiko. De kaotiska scenerna med stormande migranter kommer sannolikt att förstärka många amerikaners stöd för muren.

De flesta av migranter som försöker ta sig in USA kommer från våldsamma samhällen i Sydamerika och risken är stor att de tar med sig en del av detta våld.

Kathryn Steinlee är ett av flera offer för vänsterns ”humanitära” invandringspolitik som inte får den uppmärksamhet i mainstreammedia som de förtjänar. Den 32-åriga Kathryn var ute på en promenad med sin pappa i San Francisco den 1 juli 2015 då hon sköts till döds.

Den som höll i pistolen var den illegale, mexikanske invandraren José Inez García Zárate. Han blev frikänd från mordanklagelser eftersom han påstod att pistolen avfyrats av misstag. På Twitter kallade Donald Trump det för ”en skandalös dom”. Zárate hade tidigare dömts för flera brott och utvisats från USA fem gånger (!), men kunde alltså fortfarande uppehålla sig i landet.

Jag tycker det är viktigt att visa hennes ansikte. Offren för västvärldens ansvarslösa invandringspolitik och slappa gränsbevakning behöver uppmärksammas. ”Öppna era hjärtan”-förespråkarna vill helst inte att vi ska öppna våra hjärtan för dessa offer. De vill helst inte att vi pratar om- och minns dem. För många amerikaner handlar muren om trygghet och frihet för kvinnor som Kate. Därför har den av vissa kommit att kallas ”Kate’s Wall”.

25 reaktioner på ”För många amerikaner handlar muren om trygghet

 1. Bo Svensson skriver:

  Ekvationen är enkel. – Alternativen är

  1:Ineffektiva gränskontroller och villkor för de oönskade migranterna som är sämre än hemmavid.

  2: Effektiva gränskontroller.

  Och sådana kan möjligen fungera för Japan, Australien, Nya Zeeland och andra ö-nationer.

  Återstår alltså att ordna villkor för de oönskade migranterna som är sämre än där de hör hemma.

  Min rekommendation är: Krav på ekonomisk garant som skall fungera som visum och som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade enklaver, dit de förpassas som påträffas där de inte får vara. – Trivselnivån i dessa enklaver kan då avpassas till den som resulterar i att avgången blir i nivå med tillflödet.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Garanten – som väl i regel blir ett försäkringsbolag, – är alltså garant för att resenären inte skall belasta värdlandet med några kostnader och för att grova våldsbrott skall kunna betalas, måste man bestämma sig för rimliga mått på sådana.

   Konsekvenserna på att ertappas med att ha försett illegala med boende och försörjning, måste också avstämmas på rätt nivå.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Åt dom som upprörs av de eländiga villkoren i enklaverna för vilsekomna och kräver att få hjälpa, skall man erbjuda ännu mera angelägna uppgifter t ex i flyktinglägren där folk fryser och svälter – Alla skall trivas.

   Gillad av 1 person

 2. Palle9 skriver:

  En utmärkt krönika.
  Du skriver bl.a. ”Hur sannolikt är det att migranter som stormar en gräns och kastar sten på polisen kommer att uppträda laglydigt när de väl brutit sig in? Det är åtminstone en dålig start.”
  Med tanke på vår egen situation skulle man kunna lägga till samma fråga angående människor, som vinnlagt sig om att förstöra sina ID-handlingar i samband med att vederbörande tar sig över någon del av vår gräns och söker asyl? Notera att personerna med största sannolikhet haft pass el. dyl. för att kunna förflytta sig över ett antal andra länders gränser för att komma till Sverige. Detsamma gäller om personen stigit på ett flygplan och den vägen transporterat sig över ett eller flera länder för att nå vårt land.
  På detta sätt försvåras undersökningen, som svenska myndigheter ska genomföra för att ta reda på om personen har asylskäl eller ej. Detta gällde t.ex. den stora majoriteten av de s.k. ensamkommande unga männen från Afghanistan/Iran, därmed bidrog de även till en förlängning av Migrationsverket undersökningar av deras ärenden. Trots det fick de den s.k. gymnasielags-amnestin (signerad S, Mp, V och C) just pga den utdragna undersökningstiden …

  Gillad av 7 personer

  • Richard skriver:

   Ja, de som kommer till gränsen utan pass ska nekas inträde. Punkt. De som redan kommit ska visa hur de tog sig hit (även om de varit här i tio år – detta gäller alltså retroaktivt). Grundantagandet bör vara att de haft pass och slängt det när de kommit till sin önskade slutdestination bidragsparadiset Sverige.

   Om de inte kan bevisa att sin oskuld gällande det bedrägliga förfarandet ska de ersätta oss för alla kostnader; boende, handläggning, advokater… Har de inte tillräckliga medel får de straffarbeta tills skulden kan anses betald. Sen ska de genast ut ur vårt land.

   Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Svenskt rättsväsen är en fars. Alla dessa fall skall förstås avvisas prima facie, utan undersökning, för de är uppenbara. I stället har svenskt rättsväsen lyckats komma undan med att kräva (i) en individuell undersökning i varje enskilt fall och (ii) att en påhittad princip om att hellre släppa in i landet än kasta ut, d.v.s. orimliga beviskrav, skall gälla, som om det hade varit ett brott. Men det är ett civilrättsligt förfarande, och där gäller bara övervägande trovärdighet, en trovärdighet som nästan alla som släpps in som flyktingar saknar. Detta av ett rättsväsen som i andra sammanhang kraftigt betonar vikten av effektivitet och kostnadsbesparing, ofta på rättssäkerhetens bekostnad, men det är ju svenska medborgares rättssäkerhet, inte utlänningars. Det är landet tvärtom, hela världen har privilegier, men svenskarna själva erkänns inga. Sedan 1996 är rasismen en etablerad del av svensk rättsskipning, rasism gentemot ”den nordiska folkgruppen”.

   Dessutom tillerkänns utlänningar personliga lyxadvokater, något som förvägras medborgare i vanliga civilrättsliga fall. (Samma sak när det gäller tandvård, halvsekel av vägran att låta tänder vara en del av kroppen och den allmänna sjukvården, men gratis till utlänningar som inte ens har rätt att befinna sig i landet.) På detta sätt har hela advokatkåren (och antagligen tandläkarna) kunnat vinnas för den politiska strävan att förstöra landet i grunden och utrota dess kultur, att folkmörda svenskarna.

   Gillad av 7 personer

 3. Jari Norvanto skriver:

  Svetsar’n: ”Mitt Europa bygger inga murar.”

  (Finns inga yttre gränser, så upprättas istället inre. Med grindar, lås, larm, övervakningskameror och väktare. Alienation och ”normkritiska” normens anomi.)

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Gallren på fönstren hos hederligt folk kom redan på åttiotalet. Orsaken var att staten slutade att låsa in och jaga brottslingar, så hederligt folk blev inlåsta bakom galler i stället. Ändå fortsatte dessa djurparksinvånare i sina burar att rösta på sossar och liberaler!

   Ett bra parti är inte nöjt med rättsväsendet förrän den sista gallergrinden har tagits bort! Ett bra parti har en nollvision när det gäller alla brott. Straff, polis och gränsbevakning måste stärkas tills detta mål är uppnått.

   Gillad av 3 personer

 4. M.D. skriver:

  Som svensk-amerikan sedan många år möts jag ibland av förvånade vänstermänniskor som utgår från att jag måste välkomna öppna gränser. ”Jamen, DU är ju invandrare själv!” utbrister de i förvåning, eller ännu värre, triumfatoriskt som om de just kläckt en fantastiskt originell tanke.

  Ja, just det. Legal invandrare. Som under en lång process fått bevisa att jag kan språket och statsskicket, är ostraffad, har med samhället överensstämmande värderingar, och är självförsörjande. Sist men inte minst vet jag att medborgarskapet är villkorat på livstid, dvs. om jag skulle begå grova brott ryker passet och jag åker ut på arslet efter avtjänat straff.

  Varför tror folk att jag eller andra legala migranter skulle hysa några särskilt varma känslor för de som helt sonika vill ta en genväg och inleder sin vistelse med att bli brottslingar? Logiken är i klass med att anta att de 50 som stått i kö på Liseberg automatiskt måste jubla och heja på de 3 rötäggen som hoppar över repen och tränger sig i kön.

  Gillad av 15 personer

 5. Christian Jutvik / projekt Läs och Res skriver:

  Ett bra inlägg. Är det någon som vet hur stor kostnaden är i Sverige är för en asylutredning. Lägger man därtill kostnader för de som inte accepterar ett negativt beslut, överklagar beslutet i domstol, vägrar lämna landet eller försvinner, så har vi en kostnad vi kan förhålla oss till. Sådana fakta vill vi ha för att en diskussion ska kunna föras i media.

  Med de pengarna, frågan är hur många miljarder kronor det gäller, hade vi kunnat bistå flyktingar som verkligen är i behov av skydd, någon slags sjukvård, mat för nästa dag och möjliggöra tanken på skola för barnen. Vi hittar många miljoner sådana i Kongo, Jemen, Bangladesh, Sydsudan…. Där finns de människor som aldrig kan nå Sveriges gränskontroller.

  Gilla

  • Fingret ur sanden skriver:

   Jag läste någonstans att en utredning kostar uppehälle, skolgång och grundläggande sanitet för ungefär 385 flyktingar i läger i 10 år.

   Gilla

   • Christian Jutvik / projekt Läs och Res skriver:

    OK, vi brukar räkna kostnader under ett år. Alltså motsvarar kostnaden för en asylsökande kostnaden för ca 3850 människor i ett flyktingläger. Detta avser då enbart det första året. Siffror för totala kostnaden för en person som söker asyl i Sverige är av grundläggande vikt i diskussionen om asyl-invandringen. Alla frågar efter pålitliga källor. Någon som vet bättre?

    Gilla

  • Jan Molin skriver:

   I statsbugeten för 2017 framgår att utfallet för detta år för de två belopp som avser årets statliga invandringskostnader är:

   Budgetpost nr 8, Migration = 40 034 miljoner kr
   Budgetpost nr 13, Jämställdhet och nyanländas etablering = 23 931 miljoner kronor

   Dessa är huvudposterna för statens ”investeringar” i årets invandrare, men insprängt i ytterliggare budgetposter finns flera sammanlagda miljarder.

   Statens, tänk vi skattebetalares vid vite tvungna inbetalningar via den skyhöga skatten, undre gräns för 2017 års invandring av sk ”nyanlända” är således: 63.965 miljarder kr!

   Källa: migrationsverket.se, dvs hemsidan via underrubrikerna För press och Statistik. Här finns mycken intressant statisti från 1980 och framåt. Jag bara väntar på nör de gör den onåbar för gemene man!

   Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Fel! migrationsverket.se visar antal asylanter mm. Dock läsvärd!
    Rätt är Statsbudgeten i siffror för 2017 som visar pengarna!

    Gilla

 6. Aha skriver:

  När får vi läsa eller höra en skribent i etablerad media uttala sig med sådan stringens och med sådant intressant och självklart perspektiv som Muhamed gör med sin krönika?
  Krönika belyser hur enormt mycket PK-media släpar efter, hur man förtrycker varandra från att föra fram självklara lösningar, hur marinerad i PK man är.

  Tänk er en nyhet där vinklingen är att PK-media skulle tycka att Trump har rätt om han skulle säga som Muhamed skriver att ”Hur sannolikt är det att migranter som stormar en gräns och kastar sten på polisen kommer att uppträda laglydigt när de väl brutit sig in?”.

  Sannolikheten för ett sådant perspektiv är idag noll.

  Gillad av 2 personer

 7. Linden skriver:

  Ni har sett följetongen på public service minst fyra långa inslag om uteliggaren, romen som blev ihjälslagen i Husqvarna.
  Att jämföra med tystnaden om alla våldtäktsoffer.
  Eller varför inte morden i Västerås och Löfvens snabba reträtt därifrån.

  Gilla

 8. Fingret ur sanden skriver:

  Det behövs en hel vägg med ansikten på rånade, mördade och våldtagna, hela den eventuella muren till Mexico kan täckas med sådana ansikten, i Sverige kan vi täcka hela Öresundsbron med alla dessa namn och ansiktslösa. De andra bilderna på ansikten som aldrig syns är de på förövarna. Vi lever i en gigantisk pk-ist lögn där namnlösa, i många fall de svagaste, barn, äldre och kvinnor offras.

  Gillad av 2 personer

 9. Gösta Johnsson skriver:

  Bra artikel Omar. Det behövs ett starkt gränsskydd. Tyvärr har vi globalistförespråkare i flera av våra riksdagspartier vilket – om deras politik vinner gehör – kommer att innebära att nationsgränserna blir mindre strikta och skapar en okontrollerad ”gränslös” värld. De tydligaste globalistförespråkarna finns i L, C , MP och V-partiet. Detta måste förhindras. Asyl skall sökas INNAN man får tillträde till landet och tillträde ges således bara om asylskälen uppfyllts enligt de lagar som gäller i respektive land. Att få ut en illegal som redan finns i landet visar sig ju både svårt och synnerligen kostsamt…och i vissa fall blir det omöjligt tyvärr!!

  Gilla

 10. EL skriver:

  Nu har Hillary Clinton uttalat sig i en brittisk tidning: ”Europe needs to get a handle on migration”. Hon ville ha en mera öppen gräns till Mexiko än en säkrare, ett av skälen till att Trump vann.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.