Att ropa varg

Patrik Engellau

Jag tror att politikerväldes PK-istiska ideologi är samhällsfarlig inte bara för att den försöker hjärntvätta bort våra sinnens vittnesbörd, till exempel genom att förneka att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män, utan också för att den löser upp det kitt av tillit som hållit svenskarna och det svenska samhället samman. När det exempelvis kommer PK-ister som Per Kornhall och German Bender och påstår att segregationen ökar i Sveriges skolor så är det troligen sant även om lösningen inte är, som Kornhall och Bender föreslår, att stoppa friskolor utan i stället att stoppa migrationen.

Men PK-ismens samhällsfarlighet stoppar inte där. Det stora hotet är att den underminerar landets ekonomi och därmed medborgarnas välfärd. När jag skriver detta får jag viss ångest eftersom det känns som om jag för femtioelfte gången varnar för en varg som inte dyker upp. Sverige fungerar ju trots allt, i varje fall tills vidare. Folk får månadslön, tågen går, om än med vissa förseningar, och Transportstyrelsens administrativa rutiner för körkortsutbyte vart tionde år verkar funka.

Trots detta känns landets ekonomi sårbar och skör. I flera år har finansministern självsäkert förklarat att Sveriges ekonomi går som en Tesla. Men nu har verkligheten blivit allmänt känd, nämligen att Sverige ligger i botten bland EU-länderna när det gäller BNP-tillväxt per capita. Nationalekonomer ropar sig hesa om behovet av grundläggande reformer. Professor John Hassler gjorde i början av året en lista på ämnen som han tyckte borde diskuteras i valrörelsen:

Ett utbildningssystem som fallerar i många dimensioner. En icke-fungerande hyresmarknad. Ett skattesystem som successivt lämnat de principer som låg till grund för 1990-talets reformer. En stark bostadssegregation och en bristande förmåga att integrera nya svenskar. Låg produktivitet och mycket höga kostnader i byggsektorn och de delar av tjänstesektorn som inte möter utländsk konkurrens.

Jag kan inte minnas att sådana frågor diskuterades i valet. Vad pratade man då om? Jo, sådant som PK-ister gillar att prata om, nämligen klimathotet, värdegrunden och att man under inga förhållanden ska ha något med sverigedemokraterna att göra.

Jag tror inte att dagens svenska politikervälde är förmöget att föra någon annan sorts politik än den PK-inspirerade humanitära stormaktspolitik som man tränat på så länge och kan rabbla den därmed förknippade retoriken som ett rinnande vatten. När härskare blir ett med sitt verk kan de inte ändra sig. Det är som Esaias Tegnér diktade om Karl XII: ”Han kunde icke vika, Blott falla kunde han”. Hitler och Karl XII utarmade sina länder genom att inte kunna avbryta sina förödande krig. L’ancien régime förödde Frankrike genom att hålla härskarskiktet under armarna i stället för att tvinga sig till förändring. Makthavare som oupplösligt förenar sig med sina politiska affärsidéer måste till slut gå under tillsammans med de samhällen över vilka de härskat. Jag tror att det är där Sverige befinner sig. Svenska politiker är rent personligt för svaga för att kunna bana ny väg bortom PK-ismen och leda nationen mot fungerande lösningar.

Det är inte inskrivet i tillvarons DNA att härskare inte ska kunna anpassa sig och ta ut en ny kurs när den gamla inte längre duger. Tänk på det kinesiska kommunistpartiet. För att kunna behålla makten gjorde partiet en total makeover från maoismens kommunistiska ideal till dagens nästan marknadsekonomiska system. Kommunistpartiet bytte affärsidé för att kunna behålla makten. Det är tecken på obeveklig maktlystnad i kombination med ledarskap och handlingskraft. (Jämför gärna, som studieexempel, med det sovjetiska kommunistpartiet som aldrig lyckades reformera sig. Sovjetkommunistpartiet gick under medan det kinesiska kommunistpartiet utvecklades till världens troligen mäktigaste sammanslutning.)

Mig förefaller våra svenska härskare helt och hållet sakna den beslutsamhet och hårda vilja som behövs för att kasta en alltmer oduglig politisk affärsidé – den humanitära stormaktens PK-istiska ideologi – på historiens sophög och i stället bekänna sig till en ny politisk affärsidé som kan fungera, nämligen, om du frågar mig, en som sätter sin lit till kompetensen till vanliga människor, i första hand den nettoskattebetalande medelklassen, ”verklighetens folk”.

58 reaktioner på ”Att ropa varg

 1. A skriver:

  Folken får klara sig TROTS makteliter P.E. Det är alltid nåt ”jävla” paradigm som gäller, och folken är som löv. Vad är nytt?

  Mvh A

  Gilla

 2. svenne skriver:

  ”Mig förefaller våra svenska härskare helt och hållet sakna den beslutsamhet och hårda vilja som behövs för att kasta en alltmer oduglig politisk affärsidé – den humanitära stormaktens PK-istiska ideologi – på historiens sophög…….”

  Ja, vad vill egentligen våra politiker egentligen? De har visat en ”beslutsamhet och hård vilja” att återinföra Decemberöverenskommelsen, att hålla SD utanför allt inflytande, att genom intriger och rävspel skapa en regering som är beroende av små extrema skitpartier, att skapa en censurlagstiftning för att strypa yttrandefriheten, att även i fortsättningen köra över ”pursvenskarna” etc. Något konstruktivt är de verkligen inte kapabla att åstadkomma, men de kan fortfarande rabbla sina inlärda floskler angående ”värdegrund”, ”människors lika värde” och dylikt snömos.

  Det vore bra om det nu skulle bli ett extraval därför att nu har samtliga 7-klöverpartier kastat masken och visat att deras största insats under den kommande mandatperioden kommer att vara att försöka kväsa SD:s ambitioner till inflytande. En regeringsförklaring som i praktiken handlar om detta – i stället för att röja upp i sörjan efter den hittills förda invandringspolitiken – är inte trovärdig, och detta har väljarkåren insett vilket kommer att visa sig i resultatet av ett eventuellt extraval. Skulle jag representera något av 7-klöverpartierna så skulle jag vara livrädd för ett extraval därför att jag inser att det är ett sådant som skulle grusa alla drömmar om att få styra landet.

  Gillad av 8 personer

 3. Tritonen skriver:

  Ja, politiken har låst rodret och surrat sig själv vid masten med vax i öronen. Kritiska röster mot den förda kursen avfärdas som onda och brunsmetas. Tyvärr måste det troligen bli märkbart sämre i materiellt hänseende innan det kanske blir bättre. Valet förändrade ju ingenting på djupet, och ett extraval vill politikerna ” inte kasta ut Sverige ( rättare sagt sig själva ) i.”.
  För närvarande tycks en ny form av DÖ vara i görningen genom C:s sk kravlista.

  Gillad av 2 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  De har gjort sig irrelevanta. – Jag har slutat lyssna, vet inte längre vad de heter eller vad de babblar om.

  Normalitetens återställande må komma efter ett sammanbrott eller efter ett ordnat maktskifte men mitt fokus är på hur man sedan får till en stabil ordning, där riskerna minimeras att detta återupprepas. – Mina rekommendationer:

  Etablera en ”första kammare” till vilken man kvalificerar sig genom intelligenstest som skall vara obligatorisk remissinstans och ha uppgiften att värdera och kommentera de folkvaldas förslag och beslut.

  Skattemedel till public service -kanalerna skall fördelas på de folkvalda att användas till att sprida deras oredigerade bild av läget och av vad som bör göras åt det.

  Skattemedel ägnade undervisning och hjälp åt barnfamiljer skall man få del av i takt med att barnen kan dokumentera införskaffat kunnande och för pengarna skaffar man sig detta som man finner bäst. – Myndighet och rösträtt får man, när man kan det som bedömts som minimum för att kunna fungera normalt i samhället.

  Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför bevakade enklaver är metoden för att sådana skall vara för problemklientelet istället för som på många andra håll som öar av ordning för de välbeställda i ett hav av laglöshet. – Skattebetalarna må då tillåtas underlätta för deras brottsförsäkringskostnader som de känner samhörighet med:

  Skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varvid man skall tillåtas gynna dem man känner samhörighet med. – Människan är en flockvarelse och hade vi inte varit det, hade det varken funnits språk eller civilisation.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Utvisning skall vara från och inte till och hur de utvisade skall ta sig hem igen, är inte någon annans problem. – De hänvisas till en bevakad enklav intill internationell flygplats varifrån de är fria att ta sig vidare hemåt.

   Asylverksamheten skall outsourcas dit där den kan bedrivas resurseffektivast. – Asyl ansöker man om via email och ett automatiskt svar skall bestå i en rekommendation att ta sig till någon närliggande flyktingförläggning i FN-regi eller till ett land där man har chans att fungera som en tillgång för sina medmänniskor.

   Och så skall vi säga upp en massa konventioner man skrivit under på i vårt namn utan att vi tillfrågats och utan konsekvensanalys.

   Och de folkvaldas rätt att skuldsätta framtida skattebetalare som inte kunnat ge sitt medgivande, skall underkännas. – Finans- och valuta-systemet måste reformeras och makten över kreditgivningen skall vara spararnas. – Den kontantlösa ekonomin som är på väg behöver inga valutor, bara stabila mått på värde. – https://www.alternativ.nu/index.php?topic=161643.0

   Idén att kriminellas straff skall handla om att vårdas till att bli en väl fungerande medborgare, är det ingen som tror på längre. – Fängelserna fungerar mera som skolor i brottslighet. – Insikten måste sjunka in, att ju trivsammare fängelsevistelsen görs, desto längre måste den vara för att ha kvar sin avhållande effekt på brottsbenägenheten. – Merparten av ”kriminalvårdens” kostnader kan alltså sparas in genom att erbjuda alternativet bulgarisk standard på fängelsevistelsen a 50kr/dygnet mot att man då betar av sitt straff fortare, varvid tidsskillnaden avstäms så, att flertalet dömda väljer det billiga alternativet.

   En nationell rättsordning som gör att det går den redlige väl men inte den som mördar och stjäl, är helt förfelad, om det samtidigt på global nivå fungerar tvärtom.

   Under en väl fungerande global rättsordning är det slapphet, dumhet, destruktivitet och brutalitet som gör att ett folk förlorar terräng till de flitiga, kloka, produktiva och fredliga som breder ut sig på de förras bekostnad.

   Gillad av 8 personer

   • O.T. skriver:

    Är du medveten om att det finns ett parti som i stort har dina åsikter på sitt program? Afs.
    Afs ledda av välutbildade människor som kan försörja sig utanför riksdagen.
    Politikermed råg i ryggen.
    Politiker som vill värna det svenska.

    Gillad av 1 person

 5. Aurora skriver:

  Det rullar ju, som sagt, på. Och det är inte tack vare makt-etablissemanget utan tack vare att majoriteten av Sverigers befolkning fortfarande är lojala hårt arbetande människor. I ärlighetens namn så är det många fler, än vad många tror, invandrare som arbetar och bidrar till skatteunderlaget också. Men på den politiska arenan är det stillestånd och skyttegravs-utmattningskrig. All sakpolitik har fått anstå. Idag förs endast EN politisk agenda; (där alla övriga är överens) den att till alla pris, och med avsteg från demokratiska regler och praxis, utestänga ett parti med nära 20% väljarunderlag. Och priset kommer att bli högt.

  Gillad av 9 personer

 6. brrr skriver:

  Nästa generation makthavare fostras till lydiga verktyg åt de globala härskarna!

  KOA publicerade i förra veckan en text:

  https://morklaggning.wordpress.com/2018/11/19/den-globaliserade-manniskan/#more-18165

  som bl.a. länkar till artikel av en amerikansk statsvetarprofessor verksam i Paris, Patrick Deneen:

  https://www.mindingthecampus.org/2016/02/02/how-a-generation-lost-its-common-culture/

  Man kan bli illamående för mindre.

  Gillad av 9 personer

 7. Jari Norvanto skriver:

  Röstar man på Sjuklövern så får man sjuklöverpolitik. Majoriteten röstande röstberättigade (ca 82%, om inte valfusk friserat siffrorna) vill ha det så. Slut i rutan.

  Gillad av 3 personer

 8. Östrahult skriver:

  Bäste PE varför ger Du Dig på Kornhall? Det finns många som förtjänar mera kritik än han.

  När det gäller skolan så är det tyvärr så att det finns stora brister i analysen från båda sidor.

  Kornhall citerar ex vis Anna Ekström: ”Och vi ser en alltmer sofistikerad sortering av olika elever på olika skolor utifrån social och etnisk bakgrund. Vi ser en skola som i stället för att hålla ihop samhället och överföra ett gemensam bildnings- och kunskapsarv mellan generationerna separerar olika grupper från varandra och vittrar sönder det samhällsfundament som en gemensam bas av kunskaper och värden utgör.”

  Detta är förvisso sant men det skulle aldrig falla PK-isterna in att beskriva de verkliga orsakerna bakom detta, det är nämligen inte friskolornas fel.

  Samtidigt finns det anledning kritisera friskoleförespråkarna för att de förordar ett system som skapar betygsinflation och som många gånger har en ytlig syn på kunskapsförmedling. Jag hörde häromdagen en friskole-VD föraktfullt prata om programmering av elever för att bli en kugge i samhället, visandes en bild av ett kontor från 40-talet. Det är givetvis rent trams.

  Gillad av 2 personer

 9. jeangremillon skriver:

  Du Patrik gillar inte Per Kornhall. Han motarbetade dina idéer om kollegialt lärande. Han var skolstrateg i Upplands Väsby, och fick lämna kanske på grund av detta. Jag tycker att han framför bra synpunkter och är seriös. Ha är också lärare och vet vad han pratar om. Själv är jag också lärare.
  Du Patrik har varit framme och agerat i skolan. Men du är ingen expert. Ett stort problem är att så många självutnämnda experter river och sliter i skolan.
  Kollegialt lärande (att en skicklig lärare lär en mindre skicklig lärare hur den ska göra) är stolligt. Det skulle på ett olyckligt sätt skapa hierarkier inom ett kollegium.
  Naturligt kollegialt lärande skapas om man tar bort organisationsmodellen med arbetslag som infördes på nästan alla skolor vid reformerna på 90-talet och återgå till den modell som var innan.
  Förr hade ämneskollegor sina arbetsplatser ihop. Då kunde man diskutera med en äldre kollega hur denna förklarade t.ex. elektronegativitet. Man hjälptes åt att iordningställa experiment. Man delade med sig. Det var nödvändigt när man kom ung och grön och behövde lära sig. Ingen är fix och färdig superlärare från början. Det finns early bloomers och late bloomers. Det viktiga för en lärare är att vara sig själv. Det blir man inte om man ska vara som en kollega.
  Arbetslagsmodellen innebär att man är organiserad kring klasser. En lärare inom varje ämnesområde ska sitta tillsammans och allt fokus är socialt.
  Skrota arbetslagen och du har naturligt kollegialt lärande.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En expert är inte en person som har fått en viss utbildning, tagit till sig vissa dogma eller anställts i en viss position. En expert är en person som har bevisat i mätbar handling att han klarar av en viss sak på ett förtjänstfullt sätt. Vi vet alltså helt klart att vi inte längre har några experer alls i skolan. Inte du, inte Kornhall. Så anklagelsen mot Patrik att inte vara expert ekar mycket tom. En ann är så god som en ann. Tankarna bakom skolpengen var, är och förblir i grunden sunda. Vi vet vad som gick snett och vi vet hur man kan rätta till det, men vi avstår avsiktligt, för vår avsikt är inte att skapa en bra skola, utan att förstöra den västerländska civilisationen och utrota den vita rasen. Är inte detta dina slutmål, säg?

   När det gäller skolan finns bara en väg framåt, och det är att avskeda och ge yrkesförbud för alla som har haft någon som helst maktställning i dagens skola och börja om från början med totalförbud för all ideologisk inblandning i skolans affärer. Vidare måste förstås alla som inte hör hemma som elever i skolan skickas tillbaka dit därifrån de kom, enkannerligen barnlajvare och våldtäktsmän.

   http://www.undertallen.se/2017/06/varfor-vi-inte-kan-ga-tillbaka-till-den-gamla-skolan-eller-ens-reformera-den-vi-har/

   Gillad av 7 personer

   • jeangremillon skriver:

    Jag kanske använde ordet expert lite slarvigt. P har inte klart för sig alla tokigheter som hänt i skolvärlden. För att förstå den skada som arbetslagssystemet orsakat, behöver man få insikter genom att verka i skolan.
    Läs om hur DDR stod förebild för svensk skola i Skolvärlden.
    https://skolvarlden.se/artiklar/den-svenska-ddr-skolan
    Där hämtades idén om bl.a. arbetslagen. De förstörde naturligt kollegialt lärande ämneskollegor emellan.
    Då blir det lite tokigt att någon utifrån kommer in och ska införa onaturligt kollegialt lärande.
    Gustav Fridolin tror att det är en naturlag med Arbetslag.
    Skolpengen är heller ingen lyckad sak. Det är ingen riktig marknadsekonomi. Snarare har skolor blivit en del av Välfärdsindustriella komplexet.

    Gillad av 7 personer

 10. Eva Danielsson skriver:

  Vänsteretablissemangets affärsidé, makten framför allt i vilken skepnad som helst, har ju visat sig mycket duglig. För dem som sitter vid köttgrytorna. Så varför överge den. Bara de gör sig av med alla skrupler för att använda vilka metoder som helst så tuffar det ju framgångsrikt på. Möjligen lite bakslag i valet trots att man mobiliserade alla soffliggare och invandrare sista veckan, men man fyller ju stadigt på med ca hundratusen importerade väljare per år.
  Om det skulle bli ett faktiskt invandringsstopp och ett ambitiöst återvandringsprogram och rentav att man måste vara svensk medborgare för att få rösträtt och att man då samtidigt höjde kraven för medborgarskap, så skulle de styrande pk-isterna fråntas makten. Vilket de förstås vet.
  Pladdret om humanistisk stormakt är ju bara pladder som döljer naken maktlystnad hos vänstersinnade politiker och döljer drömmarna om en ny globaliserad värld hos mer högersinnade politiker. Några politiker, en klick, vill nog ha en stadigt verklighetsförankrad politik som skulle kunna gynna svenska medelklassens möjligheter till ett gott liv.
  Inte bara svenska politiker utan även politikerna inom EU och FN har låst fast sig vid en affärsidé om mer makt till dem själva. När folket här och var protesterar och obstruerar tar man dem verbalt i örat och hotar med repressalier. Av maktlystnad, inbördes lojalitet och ren ondska i en blandning.
  Någon affärsidé som handlar om faktiskt folkinflytande och äkta yttrandefrihet och åsiktsfrihet finns inte med i pk-isternas program. Det skulle ju kunna få dem avsatta.
  Det måste till ett nytt maktlystet politikervälde med nationens bästa som mål och som vill ha och kan ta makten. En sund nationalism med en renässans för ”gammelsvensk” kultur i ny tappning där var och en räknas med och ska bidra och göra rätt för sig. Där alla får säga vad de tycker men också ska ta ansvar och förväntas samarbeta. Med en utsedd djävulens advokat i alla sammanhang som säger emot och ifrågasätter och motverkar tuppande och kuppande.
  Dagens s k opposition är beklämmande fega och otydliga och lata.
  Det demokratiska systemet har kleggat igen av vänsterns långa marsch genom institutionerna. Begränsa statens åtaganden. Ta bort alla politiska och ”fackliga” representanter i alla sorts styrelser ex. Modernisera med bättre maktedelning, färre politiker, en författningsdomstol osv? Listan är lång.

  Gillad av 11 personer

 11. Mittfingret skriver:

  De saknar ju uppenbarligen kompetensen, det problem politikerna skapat är ju mycket svårlöst, kanske inte alls lösbart. Det är som om man hade fått USA utan ghettona, utan drogerna och utan en stor svart och latinsk underklass, och fått valet om man vill lägga till dessa komponenter eller inte. Västvärlden fram till Trump styrs överallt av ett etablissemang som väljer ghettona och våldet och underklassen, för denna underklass har fåtts att rösta på det pk-istiska vänsteretablissemanget, ghettot röstar på demokraterna i USA, på S osv i Sverige. Så etablissemanget vill ha det så här, de MÅSTE ha det så här för att behålla makten, de måste uppmuntra svaghet och beroende och ilska och därmed våld. Detta måste vi acceptera för att komma vidare. De vill ha det så här.

  Vänsterprinciper och vänsterperspektiv har blivit som vattnet vi simmar i och missfärgar nästan alla analys. För mig så börjar allt med att goda människor kämpar och tar hand om sin familj och uppfostrar sina barn och samarbetar och utvecklar baserat på beprövad erfarenhet. Dessa goda principer har alltid hotats av onda och dåliga människor, processen gjordes väl kort med dem på stenålder, en klubba i huvudet, men i takt med ökande välstånd och större samhällen så gavs allt mer plats till onda parasiter, de kunde gömma sig på fler ställen. Här kom den goda religionen och kulturen in, den lärde oss att hålla utkik efter ondskan och onda människor, men med religionens död så kommer våldet och ondskan tillbaks, detta visste Nietzsche. Så vad har hänt, jo de goda principerna som sen stenåldern burit fram människan utmanas nu av ond kollektivism, istället för individen som naturtillståndet och kristendomen bygger på så är det kollektivet, vars huvudsyfte är att utgöra något de onda kan parasitera på. Så man har etiketterat allt bra som ”konservatism” och ”kapitalism” och många får dåliga associationer inför dessa begrepp, pga vänsterns, de kollektivas, indoktrinering. Så jag tror vi har att göra med en dubbelt problem, dels attt vi nu styrs av onda kollektiva principer som trots att de visat sig ha en obegränsad kapacitet för mord, ändå överlever, varför frågar jag mig? Mitt svar: för att vi lever i en malokrati. En hierarki och ett system som är optimerat för att de onda och odugliga skall ta sig fram.

  Gillad av 7 personer

 12. Aha skriver:

  Att valet inte tog upp nationalekonomens förslag till ämnen beror på en erbarmligt dåliga media. Som PK-ister lever de också i känslosås, att diskutera ett decenniums dålig BNP-utveckling per capita är inte så intressant bland redaktionsgrupperna, inte heller att at ta upp konsekvenserna av fortsatt hög invandring. Vad händer med vården, skolorna, bostäderna? Hur ska fortsatt hög invandring finansieras? Lån, höjda skatter och avgifter? Skära ned äldreomsorg? Hur ser det med invandrarnas politiska preferenser? Hur har motsvariga länder till Sverige utvecklats? Tappar vi? Hur sköter politikerna sitt jobb jämfört med andra länder?

  PK-isterna vill helt enkelt inte syna sitt bräckliga bygge. För det behövs en Trump.

  Gillad av 1 person

 13. Dandersan skriver:

  Valrörelsen bäddade för dagens situation, med låsningar i regeringsfrågan.
  Sakfrågorna var de tämligen överens om, men de hade låsningar i vem de ville skulle vara med och styra.
  Utfallet var tämligen förutsägbart med tre block som var för sig aldrig skulle tolereras.

  Gilla

 14. Monoliter i rummet skriver:

  Länge eftersträvades en saklighet i bygget av gamla Sverige. Fakta grävdes fram och belystes. Oberoende kunskap eftersöktes. Därefter togs besluten. Men långsamt tippade balansen över mot ett mer känslostyrt samhälle. Med moralismen som ledstjärna. Antagligen kunde detta ske och utvecklas i skuggan av en alltmer ombonad tillvaro. Som gav utrymme för stela tankefigurer att ta över. När dessa tankefigurer utmanas möts av stort motstånd. Det skedde exempelvis när Dunedinstudien fick fram uppseendeväckande resultat om våld i nära relationer, mellan män och kvinnor. För man fann att kvinnor och män slår varandra lika ofta. Forskarna i studien säger;

  ”Vi trodde inte att flickor slog pojkar. Men kvinnorna svarade ja i samma utsträckning som pojkarna om våld i nära relationer. När de här fynden först kom ut förkastades de initialt av de flesta feministiska kriminologer. Så vi hade verkligen svårt att få artiklarna publicerade. Efter att vi fått dem publicerade blev vi aldrig inbjudna till några konferenser. Det här var en av de svåraste delarna av forskningen, att få ut i forskarvärden. Motståndet är kraftigt. De finns de som vägrar tro på uppgifterna. De tänker att det är män som huvudsakligen står för våldet – och att kvinnor – om de överhuvudtaget brukar våld, gör det i självförsvar. Detta säger oss inte våra data. Det finns otaliga exempel på lägenhetsbråk mellan två jämbördiga parter – där polisen automatiskt antar att kvinnan är offret och mannen förövaren. Men om och om igen har deltagare i vår studie berättat – att i många fall börjar paret gräla, ofta på fyllan. De blir fulla, grälar och börjar slåss. De slår ned varandra. Och i deras perspektiv är slagsmålet ömsesidigt.
  Dunedinstudiens fynd har upprepats i studier i USA, Storbritannien, Canada, israel och Sydkorea. Men även om kvinnor och män är lika belägna att slå varandra, så finns det en betydelsefull skillnad. När män slår kvinnor är det vanligare att kvinnorna hamnar på sjukhus. Något annat som jag reagerat på är att män förvisso slår hårdare. Men vuxna kvinnor kan också slå hårt, speciellt när offret är ett barn”.

  Dessa forskningsresultat passa inte alls in i den feministiska tankefiguren. Den feministiska monoliten vill fortsatt stå orubbad i rummet.

  Finns att se och lyssna till 30:20 min/sek in i programmet – Ditt förutbestämda liv – Avsnitt 2 i SVT Play

  https://www.svtplay.se/video/10613285/ditt-forutbestamda-liv/ditt-forutbestamda-liv-sasong-1-avsnitt-2?cmpid=del:em:11-28-2018:ditt-forutbestamda-liv:pla:lp-app

  Gillad av 3 personer

  • Intressant expeiment i offentlig miljö skriver:

   Det finns även en skillnad i toleransen för våld i nära relationer. Här spelar två skådespelare, en manlig och kvinnlig, upp spelade scener med våldsinslag, där de ger varandra kraftiga örfilar. Det sker inför en äkta helt ovetande publik i en park. Reaktionerna mot det kvinnliga våldet, mot en man, blir påtagligt svagare, än när det sker åt andra hållet.

   YouTube, BBC 3, länk;

   Gilla

 15. Nils Dacke skriver:

  Det största hotet mot landet Sverige som sekulär, fri och självständig nation är det ökända och missbrukade floskeln VÄRDEGRUND. Detta ord som nästintill religöst används i alla möjliga och omöjliga sammanhang för att möjliggöra och säkerställa PK-sektens makt över folket och används nu inom alla samhällsområden och strukturer, från förskolor, skolor, företag, organisationer, media, partier, föreningar, osv osv. Själv slutade jag arbeta för ca tre år sedan och något år före min 65 årsdag ( sorry Reinfeldt) och de sista åren på ett stort svenskt internationellt företag blev rätt komiska när HR hela tiden kom med nya förmaningar och kurser där värdegrunden poängterades som nästan heligt men min enkla åsikt var och
  är att bara vi jobbade hårt så kommer företaget att vara framgångsrikt. De sista åren skulle vi bland annat skriva under på värdegrunden och att jag var världsmedborgare, det vägrade jag göra med motivering att jag var svensk medborgare och det blev rätt komiska duster med chefer och HR.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   NILS DACKE — Intressant! Visar hur PK-sektens vansinne har infekterat hela samhället, även företagsvärlden.
   Helt sinnessjukt, och närmast en slags masspsykos — ett fenomen som beskrevs litterärt redan i George Orwells ”1984” och nu hunnits ikapp av verkligheten.

   Man försökte alltså tvinga dig att skriva på ett papper att du var ”världsmedborgare”!!

   — Nämligen för att piska alla nationella tendenser ur dig, sådant otillåtet tänkande som möjligen i förlängningen ”kunde gynna SD”!

   I dagens vanvett har människor fått sparken från jobbet för att de skrivit invandringskritiska inlägg på sina privata FB-konton.
   Pensionärer döms för ”hets mot folkgrupp” sedan de på FB uttryckt motvilja mot islam.

   Journalister vågar inte skriva ärligt om asylinvandringen, för att inte råka illa ut.
   Detta är verkligen en kvävande masspsykos.

   Gillad av 4 personer

 16. Hawwa skriver:

  Det verkar inte bara vara beslutsamhet och hård vilja som saknas för återupprätta tillit, förutsägbarhet och ordning i Sverige, fundamental kontroll som man förväntar sig finnas och fungera gör inte det.

  Visserligen aviserade Magdalena Andersson att (mot bakgrund av den rådande politiska situationen i Sverige) årets budget var strippad på ”färgade” inslag, men att man ifrån blåkopian ifrån förra året inte hade tagit bort de 8 miljoner som var vikta för Bergmanåret (2018) överraskar vad det gäller att ha dålig koll.
  https://www.dn.se/kultur-noje/bergmanar-aven-2019-enligt-budgeten/

  Man är oxå perplex över gårdagens nyhet om att gängkriminella kunnat bo i en 5-rummare på attraktiv adress i Malmö, och därtill fått semesterresor. Jag skulle ha gissat att fakta som dessa skulle orsaka starka reaktioner i folklagren. Kanske gör de det, men det ger förvånansvärt lite eko.

  Hur uppfattar människor detta?
  Rycker man på axlarna?
  Eller tar man inte del?

  Att ropa varg är som uttryckets innebörd – verkningslöst.

  Frågan är hur man kan få uppmärksamhet på problem annat än att påtala dem.

  Gilla

 17. Kalle skriver:

  Nu när Lövfen får nytt förtroende med hjälp av gudinnan Lööf och officeraren tänker han nog fullfölja sina tidigare drömmar såsom: Alla kvinnor i världen skall inte behöva pinka i närmaste buske. Jag fixar toaletter.
  Global Deal , Sverige blir världens ledarnation, alla ser upp till oss svenska PK politiker. Lööfet då?? Hon går och nynnar,, jag är en kändis , en kändis!! Officeraren nynnar, jag blir minister, tralla la la, tralla la la.
  Detta är substansen i Svensk politik!!!

  Gillad av 1 person

 18. Lars skriver:

  Ja vi har väl alla någon gång sett partiledardebatterna på TV, pajkastningen, de känslomässiga argumenten. Vart valår ser ut som en repris på det förra och det förrförra osv. Media är en bov i sammanhanget eftersom de vinklar, gör urval, beskriver verkligheten skevt och inte ställer frågor till politikerna, men samtidigt så ligger makten hos politikerna, det är de som för fram budskap och resonemang. De kan närsomhelst starta web media för att få en plattform att beskriva sin syn på samhället och de har makt att välja hur de vill föra sina debatter och hur de vill förhålla sig till de andra partierna och journalistiken. Sedan länge försöker de istället manipulera väljare, förhåller sig till hur de tror media kommer att förmedla osv.

  Men Patriks poäng är ju att dessa system, de politiska och de som de styr över som skolan mm inte är förändringsbenägna och inte anpassar sig till en föränderlig verklighet. De är stela och förnekar problem, stelnade strukturer som inte kan eller vill se problemen, inte vill problematisera politiken och absolut inte vill att medborgaren ska förstå något (problemet då blir att det är hart när omöjligt att ändra sin politik utan att förlora lojalitet inom partierna och röster hos medborgarna).

  Det finns inget som tyder på vare sig insikt, kunskap eller förändringskraft hos dagens politiker oh partier. Man tuggar samma floskler och tror att taktik ska vinna val.

  Gillad av 1 person

 19. Mittfingret skriver:

  Försöker igen utfall jag blev censurerad, då jag försöker sätta ord på något jag aldrig läst om och uppenbarligen blir missförstådd av flera. Jag har tagit bort den specifika referensen till vad jag anser vara onda människor.

  Så vad betyder att leva i en malokrati? Vad är tecknen? Som sagt så tror jag det börjar på individplanet, de goda sköter sig själv och försöker klara sig och sin familj efter förmåga, de onda fungerar inte så, de tänker inte: vad kan jag göra, utan: vad kan jag ta och förstöra, de drivs av avund, av hat och ytterst och till sist manifesterar det sig som en vilja att döda, vi har sett det många gånger, men bortförklarar det på allehanda vis, allt för att inte peka ut folk som onda. De onda, deras princip är kollektivet, de har en naturlig tendens att organisera sig, A och B röstar för att förslava C och det är detta vi ser nu, då de inte har behövt ställa bröd på bordet utan dessa ”välfärdsstater” har gett dessa onda människor tid och möjlighet att smida sina ränker. Så denna naturliga tendens för de onda att organisera sig syns så klart i politiken, det naturliga forumet, men hur har det blivit så att 90% av alla samhällsforskning och 90% av all media nu kontrolleras av vänstern? Samma sak med administration och skola, och vi ser hur allt fler institutioner nu infekteras av onda människor om likt humlan som sprider dåligt frömjöl får hoppa från blomma till blomma, SÄPO, försäkringskassan, migrationsverket, polisen och MSB. Hur hänger det ihop? Jo ondskan sprider sig, fisken ruttnar från huvudet, och vi ser hur dessa principer nu också infekterar företag via ”värdegrund” och ”hållbarhet”, och väl den sista bastionen är familjen som genus och HBTQ och porr försöker förstöra. Allt skall underläggas kollektivet och de onda principer som bor i hjärtat på de som styr. Att de har lyckats är ju denna blogg ett bevis på, folk tror inte på ondskan, också här tror man dem om gott, så gör goda människor, de kan inte föreställa sig vad som bor i hjärtat på dessa människor, hur mycket skit man än utsätts för, hur många barn som än våldtas.

  Vi lever i en malokrati.

  Gillad av 10 personer

 20. Jaxel skriver:

  Antag regering med C+S. Antag vidare att M+Kd+SD röstar emot. För att inte falla direkt blir sagda regering beroende av åtminstone passivt stöd från V. Av tidigare uttalanden från Lööfs sida skulle man ha trott att ett sådant beroende inte var acceptabelt.

  Gillad av 1 person

 21. Rutger skriver:

  Det svenska kynnet är inte att vara nöjd med det som fungerar. Det är självklarheter man inte talar om. Det är istället att leta vad som kan göras ännu bättre och att vara sjukt bekymrad över det som inte är bra. Det tror jag grundar sig i ansvarstänkande och att vi lever tidlöst – vilket är samma sak som ansvar – den framtid där vi inte lever är minst lika viktig som idag. För många av oss är t.o.m. kommande generationers livssituation viktigare än ens egen. Då spelar det inget roll om det är OK idag, men pekar fel för då är det åt h-e illa.

  Gilla

 22. Sixten Johansson skriver:

  En skiss kanske klargör PK-ismens styrka. Missa inte att läsa Arnstbergs inlägg (länkar i BRRR 07:05): ”Den globaliserade människan” (19 nov) och den refererade artikeln av Patrick Deneen.

  Vi kan tänka oss tre kategorier av aktiva, intellektuellt eller materiellt välutrustade, som via urvalsmekanismer rör sig uppåt mot högre elitskikt. De senaste 50 åren har alla atomiserats, men det finns ändå skillnader beroende på ursprunget, så de skulle kunna bilda tre konkurrerande och kompletterande eliter. I stället bildar de en ohelig allians eller symbios, som välver en hård kupol över samhällstänkandet och riktar och accelererar utvecklingen.

  Grovt kan de kallas ”socialister”, ”liberaler”, ”rovkapitalister”. De två sistnämnda är icke-kollektivistiska. Liberaler drabbas av intellektets hybris, relativiserar allt, lockas av mjuktotalitarismens möjligheter. Rovkapitalister kan exploatera både statsmakt och byråkrati, VIK och PK-ism. Socialister exploaterar maktordning och kollektiv styrka, nu inte som klass, utan för självförstärkning och mobbdrev. De vill konkret omskapa samhället, medan liberaler målar tankekulisser och rovkapitalister äter upp konkurrenter.

  I samhällsgrytans långkok upplöses ideologierna och lösa idéer flyter omkring. Även om retoriken är ”vänsteristisk” finns största drivkraften nu hos rovkapitalister och liberaler och en tunn ”vänsterelit”, som gynnas av symbiosen. Farligast är alla tre kategoriernas heliumiserade hybris, som förstärks och får en demonisk karaktär.

  Gillad av 1 person

  • Mittfingret skriver:

   Jag är inte så säker på delen med ”rovkapitalismen” (vad är det?), jag ser inte den som drivande i indoktrineringen och tankekontrollen, (inte kommer väl genus från rovkapitalismen) utan istället universitet, politik och media, en annan människotyp. Rovkapitalisten (kan förtjäna en bättre definition när den påstås vara drivande) är en person som spelar det givna spelet i högre grad, och tilldrar sig därför avund, de lyckas i alla situationer utom ren kommunism (vilket därför är idealet för kollektivister) alltmedan de andra, pk-ister och vänster, vill ändra spelet för att det skall passa dem, jag ser det i mycket högre grad som att det är vänstern som vunnit, rovkapitalisterna hade lyckats bättre i ett helt annat system med mera frihet och mindre stat, men anpassar sig till detta vänsterspel som just nu är the only game in town.

   Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Mittfingret (13:58, 14:00); ja, ”socialister + liberaler” sköter retoriken och indoktrineringen, för den ligger ju inom deras yrkesområden. Vår tids kollektivism är inte längre social gemenskap eller organisering efter klass eller folkrörelseidé, utan snarare till för spegling och mobbning. Liberaler är av naturen inbilskt atomistiska. Lösligt klumpar även de nu ihop sig i sociala media och korporationer, men har inte den socialistiska erfarenheten, personlighetstypen och målmedvetenheten. (Jag instämmer i Fredrik Östmans beskrivningar av socialismen på de djupare psykologiska nivåerna, och även hos liberaler och rovkapitalister är jag mest intresserad av de psykologiska aspekterna).

   Samhällsnyttiga kapitalister av typ brukspatron och entreprenör på tekniktung sektor ersätts allt mer av asocialt egoistiska rovkapitalister på alla möjliga sektorer. Dessutom finns en rik överklass utan minsta samhällssolidaritet. Det handlar ju bara om att penningflöden har kanaliserats och ansamlats, men de inbillar sig att de är lika kapabla och överlägsna som de är rika. Pengar och makt förvrider sinnet på folk så att många blir onormala, psykiskt sjuka på olika vis. (Ondska kan säkert också ingå i ett knippe av perversioner).

   Andra sköter retoriken, men rovkapitalisterna tar hem de stora vinsterna för att de äger produktionsapparaten, tekniken och resurserna. Massor av de större företagen t ex i USA godhets- och mångfaldssignalerar och inriktar sig på en multikulturell konsumistisk marknad.

   Gillad av 1 person

 23. Åke Sundström skriver:

  Rätt slutsats, Patrik, men fel både av dig och Hassler att hänvisa till BNP-statistiken.

  Poängen är ju INTE att Sverige ligger sämst till i Europa, utan att vi skulle ligga ÄNNU MYCKET SÄMRE till, om SCB och ekonomiprofessorerna avstått från att fiffla med (resp. godkänna) den statistik som hjälper oss till en någorlunda anständig jumboplacering. BNP är inte – och har aldrig varit- något användbart välståndsmått. Bl a därför att värdet av produktionen i den offentliga sektorn inte går att mäta. Härtill kommer att den svenska prisstatistiken är ”riggad”, i synnerhet den som avser bostadsmarknaden.

  Den sanna BNP-trenden (per invånare) kan vi således inte veta någonting om, men göra den kvalificerade gissningen att den varit negativ ända sedan det galna 70-talet. Det går inte ens att använda BNP-måttet för jämförelser med andra länder, därför att svenska politiker och statistikmyndigheter varit så mycket skickligare än sina utländska gelikar i konsten att frisera statistik, förvandla svart till vitt.

  Gillad av 1 person

 24. lookslikeanangel skriver:

  VAD SÄGER MAN TILL ETT BARN?

  En vän till mig besökte ett s.k. invandrartätt område
  utanför Stockholm. (”En av våra fina stadsdelar”/no-go zones)

  På väg därifrån säger plötsligt lilla dottern (3 år):

  – Är det här Sverige?!

  Gillad av 6 personer

  • Dagens Dinesh skriver:

   Det är det ju inte, Dinesh exempelvis beskriver ju USA som varande flera olika länder som har mycket lite gemensamt (pga vänstern), folk besöker aldrig varandras områden. Så är det nu i Sverige.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.