Gästskribent Leo Kramár: Kalla fakta om farlig extremism

Institutet för framtidsstudier har publicerat en forskningsrapport (2018/4) Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Forskningsprojektet har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och letts av professor Christofer Edling. I forskningsteamet har bland andra ingått kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki.

Det är en utförlig rapport och den är ovanlig i sitt slag då den för första gång sedan Brå:s rapport 2005:17 åtminstone summariskt redogör för de brottsmisstänktas ursprung. Summariskt därför att SCB beslöt att forskarna inte skulle få tillgång till data om de undersöktas födelseländer, endast uppgift om individen var född i Sverige respektive utomlands, och i så fall i vilken region. Personuppgifterna är anonymiserade, så restriktionen handlar inte om den personliga integriteten och vi kan bara gissa vad SCB:s försiktighet beror på.

Rapporten har inte fått den uppmärksamhet i medier som den förtjänar och man kan undra varför. Dagens Nyheter skriver i en längre artikel att rapporten är unik och berättar att ”två tredjedelar är födda i Sverige, men en majoritet har rötter i andra länder. Medelåldern är 26,3 år, men den vanligaste åldern är blott 19. Den yngsta är 15 år och den äldsta 88”. SVT rapporterar på ungefär samma sätt. Aftonbladet begränsar sig till att konstatera att den typiske medlemmen i de studerade grupperna är en man på 19 år, född i Sverige med utländsk bakgrund.

Ingen journalist eller debattör tycks ha ansett det mödan värt att studera rapporten närmare. Här en kort sammanfattning.

Forskarna har undersökt bakgrunden hos drygt 15 000 medlemmar i våldsbenägna extremistgrupper och organisationer, ”familjer” eller ”miljöer”, de största av dem nätverk (5 094 medlemmar), MC-gäng (5 693), fotbollsfirmor (835) och islamistiska miljön (785), under tiden 1995-2015. Majoriteten av dem, över 13 000 individer, är misstänkta för brott. Bara 37,5 procent av dem som tillhör dessa miljöer har två föräldrar födda i Sverige, jämfört med befolkningen i stort där andelen svenskfödda av svenskfödda föräldrar är 66,8 procent. I den undersökta populationen har alltså 62,5 procent invandrarbakgrund jämfört med 23,2 procent i hela befolkningen, en överrepresentation för dem med invandrarbakgrund på 2,7 gånger.

Den undersökta gruppen skulle från början omfatta nästan 18 000 individer, men drygt 1 800 av dem måste exkluderas på grund av ofullständiga personnummer. Forskarna drar den slutsatsen att dessa med största sannolikhet tillhör gruppen utrikes födda, och att den här gruppen följaktligen underskattats i undersökningen med drygt 10 procent. Det betyder att andelen utrikesfödda, som i studien beräknats till 32,9 procent av den undersökta populationen, i verkligheten skall vara 36,3 procent. Jämfört med andelen utrikesfödda i hela befolkningen som är omkring 18 procent. Således ser vi även här en överrepresentation i storleksordning två gånger.

Medlemskapet i dessa grupper överlappar och varierar vad gäller ursprung. Så icke överraskande har 78,5 procent helsvensk bakgrund i vit makt-miljön mot endast 1,9 procent i den islamistiska.

Rapporten visar vidare att av de redovisade utlandsfödda brottsmisstänkta (32,9 procent av samtliga brottsmisstänkta) var drygt hälften (17,1 procent) födda i regionerna Västra Asien och Östra Afrika. Enligt befolkningsstatistiken fanns det den sista december 2015 en halv miljon födda i dessa regioner i landet, cirka fem procent av hela befolkningen. Här föreligger en överrepresentation i faktorstorlek tre gånger.

Utredarna börjar sin rapport med att de blivit förvånade över att den organiserade extremismen är större än vad de hade förväntat sig och de avslutar med ett konstaterande att det är sannolikt att de faktiska miljöerna är ännu större än vad som framkommer i rapporten.

Det är inte bra om den här rapporten förtigs och läggs till handlingarna. Förhoppningsvis tas den på allvar av våra myndigheter och hjälper dem att rikta polisiära och förebyggande åtgärder där de kan göra mest nytta. Det är oftast människor i utsatta områden, invandrare själva, som drabbas av den här typen av kriminalitet och ropar på hjälp. Men undersökningen borde också vara en bra utgångspunkt för en debatt om invandringens effekter på vårt samhälle och om integrationen i förorterna, en seriös debatt som inte blundar för obehagliga fakta och som inte avfärdas med upprörda beskyllningar för rasism och invandrarfientlighet.

Leo Kramár är fil. kand. i ekonomi och statskunskap, författare till ”Rasismens ideologer. Från Gobineau till Hitler” (Norstedts, 2000), översättare. 

30 reaktioner på ”Gästskribent Leo Kramár: Kalla fakta om farlig extremism

 1. Bo Svensson skriver:

  Jag har alltid haft en liberal inställning och tro på marknadsekonomiska lösningar som hushållar väl med den begränsade kompetens och välvilja myndigheter kan bidra med.

  En ordning som helt överlåter det besvärliga jobbet med att bedöma folks våldsbrottsbenägenhet och alla bekymmer som hör samman med den, till försäkringsbolagen, är krav på ekonomisk garant som villkor för full rörelsefrihet utanför anvisat område.

  Garanten får då svara för brottslingens tolkhjälp, advokatkostnader, rättegångskostnader och ”kriminalvård” och betala fastställda summor för sina klienters våldsbrott.

  Denna ordning kräver att vi bestämmer oss för ett mått på människovärdet och vi kan ju använda trafiksäkerhetsverkets 23 miljoner om ingen har invändningar.

  Rekommenderar en generell skattefinansierad hjälp med brottsförsäkringskostnaden. – Med en sådan finns det fortfarande starka ekonomiska incitament att bete sig så att man platsar i kategorin lågriskklientel.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Man får då strikta kriterier för legal resenär och migrant: den med ekonomisk garant.

   Problemet kräver en lösning. – Där man spenderar ett decennium och mer på sin utbildning, kan man inte acceptera förhållanden där man när som helst kan bli dräpt av någon desperado som vill åt slantarna man har i fickan.

   Gillad av 1 person

   • 5ven55on skriver:

    Mycket bättre skrivet än vanligen! Mer konkret vilket gör det begripligare. Några frågor bara: Vem ska vara garant? Vem ska ordna garant? Är det invandrarens eget ansvar? Bör detta vara en lagstadgad ordning?

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det är alltså en ordning med trafikförsäkringen som förlaga. – Som trafikant måste man vara försäkrad, eftersom de förluster man kan förorsaka kan vida överstiga ens betalningsförmåga. – Det är ju inte bara som trafikant man kan förorsaka stora förluster och manspillan och det är en lucka som bör täppas till.

    Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Den skattefiansierade hjälpen med folks brottsförsäkringskostnader, – (försäkring mot att begå brott) – blir då samhällets kostnader för brottsligheten som alltså fördelas på de dömdas garanter.

   Gillad av 1 person

   • 5ven55on skriver:

    Jag gillar idén. Men det finns många andra möjliga bra idéer på hur man kan lösa problemställningen. Jag skulle i vilket fall rösta på ditt förslag.

    Men den stora frågan är hur din idé (eller någon annan bra lösning på problemet, för den delen) ska kunna genomföras? Nuvarande makthavare har väl knappast något intresse av en sådan lösning (eller någon annan lösning heller)?

    Har du någon lösning på det problemet också?

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Krav på ekonomisk garant tillsammans med grundskatter bildar ett hållbart fundament för en global ordning. – Det är stommen t ex för min plan för fred i MÖ.

    Med rätt nivå på vad man måste betala för att förfoga över begränsade och eftertraktade resurser, anpassar sig efterfrågan till tillgången och med rätt nivå på vad man måste betala för att ha ihjäl folk man irriterar sig på, blir det annat som känns viktigare.

    Gilla

 2. Christer L skriver:

  De känner inte Sverige, de erkänner inte Sverige, de kan inte tala svenska och de föraktar svenskar. Hur djupt backar Sverige? Förr eller senare finns ej mer reträttutrymme. När två eller tio kriminella främlingar skjuts ner på öppen gata, inte av andra främlingar utan av svenskar, poliser elller inte, då kommer utan tvivel tusen eller tiotusen andra främlingar (talar dålig eller ingen svenska och föraktar svenskar) att reagera. Det blir stadsdelar och förorter i uppror. Det finns ingen väg runt detta, bara en fördröjning. Det tar hus i helvete, kaos. Varför? Svaret är det feministiska förhållningssättet. Vänsterfeminismen som föraktar män – se vad som händer!

  Gillad av 8 personer

  • Vax skriver:

   Ett internationellt forskningsprojekt har räknat på gängkriminalitetens kostnader. Man kommer bland annat fram till att en gängskjutning skapar kostnader för samhället på i genomsnitt 75 miljoner kronor. Dyrast är de skjutningar där offret överlever men får livslånga skador.

   Nationalekonomen Ingvar Nilsson har även räknat ut att ett grovt kriminellt organiserat gäng som är aktivt under ett par decennier kostar skattebetalarna en halv miljard kronor, medan en enskild gängmedlem som är brottsaktiv i 15 år kostar samhället cirka 23 miljoner kronor.

   Dyra gäster

   Gillad av 1 person

  • kaj jakobsson skriver:

   Christer, mitt i prick.Svensk hygglighet
   ser de som svaghet. Många av dem ,inte alla,
   Föraktar oss. Genom skrik och gap får de
   Svensken att backa. Inom kort är landet
   Förlorat.Våra politiker,journalster, kändisar etc
   Påskyndar förfallet.Arma land

   Gillad av 1 person

 3. Hasse skriver:

  Bra artikel, men när det gäller meningen ”Förhoppningsvis tas den på allvar av våra myndigheter och hjälper dem att rikta polisiära och förebyggande åtgärder där de kan göra mest nytta.”, så är tyvärr artikelförfattaren alltför optimistisk. Man vill ju behålla sitt jobb …

  Gillad av 1 person

 4. Monica skriver:

  När det kommer till kriminalitet förvandlas lätt en mer osvensk kulturell bakgrund till social dynamit. Ty ingen grupp får kränkas i Sverige. Särskilt inte när skillnader växt ur olika bakgrundsfaktorer. Ingen får baktalas eller åsättas ett förminskat människovärd, för den sakens skull. De som likväl gör det måste å det kraftigaste fördömmas. Detta synsätt speglar ett modernt Sverige. Även i vår officiella syn på de kriminellt belastade.

  Men där finns ett stort undantag. Det är helt okej att utesluta 1,1 miljoner röstande människor ur politiken – för att de röstat fel. Att bränna in ett Kainsmärke i deras pannor. Och stigmatisera bort dem ur samhällsbilden. Skilja ut dem från alla övriga. Och göra dem helt irrelevanta.

  Detta sker i dag från högsta politiska håll. Vi ser det i regeringsbildningen. Hur den helt kretsar runt fördömelsens nav. I spelet mellan ett ”vi” och ”dom”.

  Och hur media spelar med. Är med på noterna. Inte ett ord av kritik om hur det är möjligt att utesluta 1,1 miljoner röstande medborgare ur den politiska ekvationen. Och åsätta dem ett slags lägre människovärde. Som berättigar övriga att behandla dem som paria.

  Människor som med affekt i rösten och med stor emfas talar om alla människors lika värde, är samma människor som i dag leder jakten på dessa 1,1 miljoner människor. Kränker dem utan att blinka eller ens darra på manschetten.

  Mer tydliga sprickor i en gemensam värdegrund går väl knappt att hitta. Där all likabehandling strukits från verklighetens karta.

  Att ”se grandet i grannens öga men inte bjälken i sitt eget” har väl aldrig demonstrerats tydligare än i dessa dagar.

  Gillad av 8 personer

 5. Elisabeth skriver:

  En av globalismens översteprästinnor, Hillary Clinton, intervjuades häromdagen i The Guardian. Hon gav Europa beröm för invandringsvänlig politik men menade att det nu var dags att minska på invandringen för att inte problem skulle uppstå. Ja, det var givetvis inte av omsorg om den europeiska befolkingen, nej, hon inser nu att hennes och hennes europeiska hantlangares politik stöter på patrull och att ”högerkrafterna/populisterna” mobiliserar. Mycket intressant. Hur mottas dessa signaler ? Dags för kappvänderi ?
  https://www.theguardian.com/world/2018/nov/22/hillary-clinton-europe-must-curb-immigration-stop-populists-trump-brexit
  För övrigt tack, Leo Kramár, för en mycket intressant rapportgenomgång. Siffrorna är talande.

  Gillad av 4 personer

 6. Allt står nu klart som pølsespad i spann, hakon Jarl, haralds mand, såg en brand, som försvann, gick i kvav på bank av sand, så denna blå tand, landade på min strand skriver:

  Tja, den som väntar på något gott i Sverige väntar verkligen länge. Jag tror på många sätt att Sverige verkligen är speciellt, speciellt på så vis att olika faktorer, välstånd, religionen försvinnande, socialism och svenskarnas allmänna hygglighet utnyttjats av en politisk parasitisk klass för att undan för undan indoktrinera ett helt folk på djupet, utan våld. Svenskarna är sjuka, och försvarar nu halshuggande barnvåldtagande mördare, ondskan har flyttat in och vi vägrar att se att de som styr är onda och våra fiender. Vintern kommer.

  When the wind works against us in the dark,
  And pelts the snow
  The lower chamber window on the east,
  And whispers with a sort of stifled bark,
  The beast,
  ‘Come out! Come out!’—
  It costs no inward struggle not to go,
  Ah, no!
  I count our strength,
  Two and a child,
  Those of us not asleep subdued to mark
  How the cold creeps as the fire dies at length,—
  How drifts are piled,
  Dooryard and road ungraded,
  Till even the comforting barn grows far away
  And my heart owns a doubt
  Whether ‘tis in us to arise with day
  And save ourselves unaided.

  Gillad av 4 personer

 7. Samuel af Ugglas skriver:

  Svensken knyter näven i byxfickan när Löfven blir statsminister inom 14 dagar.
  Frågan är inte när muslimen skär halsen av honom utan när.
  Det är priset svenska folket betalar för socialismen. YNKLIGT!

  Gillad av 1 person

 8. Hovs_klipphällar skriver:

  Intressant — inklusive detta:

  ”…Summariskt därför att SCB beslöt att forskarna inte skulle få tillgång till data om de undersöktas födelseländer, …”

  — Och att den oundviklige Sarnecki likt ett flugpapper, givetvis skulle vara med.

  I övrigt kan jag bara gissa att rapporten kommer att begravas i tysthet, i synnerhet allt som handlar om de ”utrikes födda”.
  PK-ismen är nämligen Sveriges statsbärande religion numera, som inte får störas av något.

  Gilla

 9. Jari Norvanto skriver:

  ”Medlemskapet i dessa grupper överlappar och varierar vad gäller ursprung. Så icke överraskande har 78,5 procent helsvensk bakgrund i vit makt-miljön mot endast 1,9 procent i den islamistiska.”

  Det låter som att ”vit makt-miljön” är mer inkluderande än den islamistiska…

  ”Men undersökningen borde också vara en bra utgångspunkt för en debatt om invandringens effekter på vårt samhälle och om integrationen i förorterna, en seriös debatt som inte blundar för obehagliga fakta och som inte avfärdas med upprörda beskyllningar för rasism och invandrarfientlighet.”

  Därför kan du vara säker på att detta läggs i malpåse. Om detta alls dryftas kommer naturligtvis standardförklaringarna strukturer, klyftor, diskriminering och kravet på mer resurser, för integrationen. Sanningen är ju rasistisk. Och ondskan emanerar ur den vite mannen.

  Gillad av 2 personer

 10. Christian Jutvik / projekt Läs och Res skriver:

  Tror mig se ett problem i den av SCB redovisade statistiken. Hur många afrikaner har funnit en tillvaro i Hells Amgels? Har svårt tro att MC-gängen har så många invandrande i sina rullor. Men hur ska jag veta som varken är invandrare eller (ännu) med i något MC-förening? Hur ska nå´n veta hur saker egentligen ligger till? Så skapas fördomar.

  Gilla

   • Livet, Trump och allt annat skriver:

    Men om så inte var fallet så är det ett helt annat problem, för de brottslingar som var här de var här, som Svartenbrandt, men det är en helt annan sak att importera brottslingar, utan denna invandring tiotusentals förre brottslingar, inget land i världshistorien har utsatt sig för detta innan Sverige.

    Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Svårt att säga hur många afrikaner som finns i mc-gängen, men däremot en hel del t ex från Iran och forna Jugoslavien. Man kan googla på ”mc-gäng invandrare” och hitta artiklar om gängkriminaliteten, t ex Expressens ambitiösa kartläggning från 2017, och åtskilliga andra. Bland de mångetniska finns t ex Bandidos undergrupp X-Team, Black Cobra och Satudarah MC. Flera internationella mc-gäng etablerade avdelningar i Sverige under 90-talet och de kom att tjäna som förebilder för många andra kriminella gäng och brödraskap.

   Men även utanför den kriminella sfären grundas identitet och lojalitet ofta på andra faktorer än den egna etniciteten – jag behöver bara gå till mig själv för att förstå detta. Hur många av oss känner lojalitet mot hela den egna etniska gruppen och hur har man då definierat sin egen och andras etniska identitet eller sin egen ingrupp? Det är brännande och svåra frågor, som många etno-utopister inte gärna vill ställa sig och försöka svara på.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.