Slutet för Merkel – och för moraliserande politik?

Stefan Hedlund

I början av december håller det tyska kristdemokratiska partiet partidagar i Hamburg. Huvudfrågan kommer att bli att finna en efterträdare till förbundskansler Angela Merkel, som i slutet av oktober förklarade att hon inte avser att ställa upp till omval som partiordförande. Även om hon ännu avser att sitta kvar som förbundskansler, kommer detta att markera slutet för eran Merkel i tysk – och europeisk – politik.

Hennes beslut präglades med all säkerhet av en insikt om att risken att förlora en omröstning var alltför stor. Den regering hon leder är nu så illa sargad av inre konflikter att den sedan länge har passerat sitt bäst före datum. Lantdagsvalen i Bayern och Hessen visade tydligt att väljarna på bred front vill ha förnyelse, vilket manifesterades i kraftigt ökat stöd för partier till höger och vänster. Sannolikheten för att Merkel skall lyckas sitta kvar som förbundskansler till mandatperiodens slut får nog betraktas som på gränsen till obefintlig.

Även för svensk del finns här viktiga slutsatser att dra. Svenska politiker och proffstyckare har sedan länge omhuldat en hjältebild av Merkel. Hon har hyllats inte bara för sitt moraliska ställningstagande i att öppna Europa för en massiv våg av migranter, varav mycket få, liksom i Sverige, har visat sig vara flyktingar med godtagbara asylskäl. Hon har också presenterats som den ledande kraften i europeisk politik, och som den enda garanten för att kriget i Ukraina skall kunna bringas till ett slut.

Verkligheten har nu hunnit ikapp denna mytbildning. Merkels eftermäle kommer att präglas inte bara av tung kritik mot hur lättfärdigt och oansvarigt hon öppnade Europas yttre gränser för en okontrollerad massinvandring. Hon kommer också att framställas som extremt naiv i sitt sätt att via ”Minsk-processen” söka få Ryssland att frivilligt upphöra med sin aggression mot Ukraina.

Det för svensk del i särklass viktigaste inslaget i Merkels haveri ligger dock i tilltron till hennes förmåga att blåsa nytt liv i ett EU-samarbete som nu även det är på väg mot vägs ände. Hur många artiklar har inte skrivits i svenska medier om hur Merkel – tillsammans med den lika hyllade franske presidenten Emmanuel Macron – skulle lyckas skapa ny tilltro till att Bryssel faktiskt inte är problemet utan snarare dess lösning.

Verkligheten bakom önsketänkandet har redan länge visat att inte bara Merkel varit på väg in i väggen. Även Macrons tidigare hjältestatus har havererat. Han har förlorat ett antal viktiga ministrar, och hans popularitetssiffror pekar rakt nedåt.

Om man betraktar hur djupt både Merkel och Macron har fallit, kan man knappast undgå att slås av vilket förödande inflytande politiskt önsketänkande kan få. Medan svenska opinionsbildare har talat sig varma för det tysk-franska radarparets förmenta politiska skicklighet, och därmed för tilltron till en politik av ”mer Europa”, har det blivit allt tydligare att breda befolkningslager inom EU vill se en radikal kursändring – mot mindre snarare än mer inflytande för Bryssels icke demokratiskt valda politiker och byråkrater.

En färsk opinionsmätning, genomförd på uppdrag av organisationen ”Friends of Europe”, visar att hela 49 procent av tillfrågade EU-medborgare anser att EU är irrelevant, och att hela 64 procent inte känner sig övertygade om att livet skulle bli sämre utan EU. Endast 22 procent av tillfrågade franska medborgare tror att livet skulle bli sämre utan EU. Mitt i det kaos som kringgärdar Storbritanniens utträde ur EU finns här god anledning att inse att många britter kan ha upplevt att de hade mycket goda skäl att vilja utträda, skäl som inte bara kan avfärdas som främlingsfientlighet.

Efter Marine Le Pens misslyckade försök att bli vald till president i Frankrike har makthavarna i Bryssel lyckats invagga sig själva i en föreställning om att det inte kommer att bli fler krav på utträde – i synnerhet inte en Frexit, som Le Pen tidigare hotat med. Det må så vara, men det skall ingalunda tolkas som att de partier – och stater – som ställt sig kritiska till hur makten utövas i Bryssel har ändrat uppfattning.

Missnöjet fördjupas – horisontellt i form av att allt fler regeringar uttalar skarp kritik, och vertikalt i form av att allt fler medborgare vill ha en rejäl kursändring. Valen till EU-parlamentet i maj kommer sannolikt att leda till betydande förskjutningar av makten inom europeisk politik, till fördel för den kurs som förespråkas inte bara av Polen och Ungern utan även av Österrike och Italien.

Den helt avgörande frågan är nu om företrädare för de gamla, etablerade partierna tänker fortsätta att söka försvara sina positioner via kategoriska moraliska fördömanden av politiska utmanare som ”populistiska”, främlingsfientliga, auktoritära och värre. Det kan inte leda till annat än ytterligare fördjupade sprickor inom europasamarbetet, och till ytterligare erosion av allmänhetens tilltro till det demokratiska politiska systemet.

Här finns betydande lärdomar att dra även för svensk politik. Det är hög tid att inse att verkligheten kräver större lyhördhet för vad breda befolkningslager upplever som verkliga problem – i Europa såväl som i regeringskrisen Sverige. Det borde inte längre finnas plats för politiker som ägnar all sin tid åt långa utläggningar om det egna själslivet, om de egna barnen, och om hemska värderingar hos politiska motståndare.

54 reaktioner på ”Slutet för Merkel – och för moraliserande politik?

 1. svenne skriver:

  ”Det för svensk del i särklass viktigaste inslaget i Merkels haveri ligger dock i tilltron till hennes förmåga att blåsa nytt liv i ett EU-samarbete som nu även det är på väg mot vägs ände.

  EU omfattar 28 medlemsstater med ca. 513 miljoner invånare med en mångfald av folkslag, språk och kulturer som lovordas av våra nutida mångfaldsvurmare eftersom ”vi gillar olika”.

  Vore det inte välgörande om denna dysfunktionella koloss havererade så att de inblandade länderna kunde få ett andrum för att begrunda det hela på lite avstånd? Vad skulle det egentligen innebära om så sker? Man kan då rota i spillrorna och återanvända det som går, men givetvis med ländernas samtycke och frivillighet att ansluta sig till de nya villkoren eller ej.

  Det har ju tidigare funnits en sammanslutning i form av Donaumonarkin Österrike – Ungern som varade mellan åren 1867 – 1918 och innehöll storleksordningen 50 miljoner invånare boende i ca. olika 19 områden enligt den moderna kartan. Detta innebar även en mångfald av folkslag, språk och kulturer som måste väcka gillande hos våra nutida mångfaldsvurmare, men sammanslutningen visade sig inte vara hållbar i längden. Vad indikerar att EU skulle klara sig bättre?

  Ett utdrag ur en artikel i Axess under rubriken ”En stormakt går i graven” av Mats Fält:

  ”Samtidigt var Österrike-Ungern en självklar del av det europeiska statssystemet. Dubbelmonarkin sågs ofta som oundgänglig för upprätthållandet av balans på kontinenten. Rikets nationaliteter stred ofta om makten, men betraktade också den gemensamma staten som ett skydd mot kaos och krig”.

  ”I november 1918 kunde inte humlan flyga längre. Österrike-Ungern var ett unikt experiment som inte orkade med den press som ett modernt krig skapade”.

  Den dåtida naiva inställningen att Donaumonarkin var något absolut nödvändigt för den europeiska stabiliteten visade sig ju i slutänden vara felaktig. Jag anser att det nutida hyllandet av EU på motsvarande grunder är minst lika naivt. Frågan är bara ”När kommer EU-humlan att inte orka flyga längre”.

  Gillad av 8 personer

  • Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Något missvisande att lyfta fram dubbelmonarkin. Det var ett redan förlorat imperium, en dekadent över- eller undergångsform som uppstod efter förlusten mot Preussen i Tyska Enhetskriget.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_enhetskriget

   Här hade det österrikiska imperiet redan tvingats att erkänna en massa olika nationaliteter och dessutom begått misstaget att upphöja en enda av dem till kungarike jämställt med kejsardömet på andra sidan Leitha. Så nog är dubbelmonarkin en modell för det mångkulturella, mångnationella samhället och för dettas mycket snabba dekadens och upplösning. Men det är inte en modell för det österrikiska imperium som föregick det och som faktiskt hade upprätthålligt balansen på kontinenten och deltagit, kanske lite väl ivrigt, i den långa freden mellan Wienkongressen 1815 och Preussens fula angrepp 1866.

   Danmark, Belgien, Österrike, Frankrike, alla fick en släng av sleven. Och alla geopolitiska problem i Europa härstammar ur denna Preussens aggression som föregick det tyska enandet under Preussens ledning. Flytten av Tysklands huvudstad från Bonn till Berlin var ett mycket allvarligt järtecken. Preussen hade återvänt för att spöka i Europa.

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Sjöstedt skriver:

    Nej, Fredrik Östman. Ursäkta mitt ordval, men din beskrivning av Preussen som orsak till alla geopolitiska problem i Europa är något av det mest historielösa jag läst – och jag har läst en hel del historia. Att flytten av Västtysklands tidigare huvudstad Bonn till Berlin efter den tyska återföreningen 1990 skulle vara ett mycket allvarligt tecken och innebära Preussens återkomst är ännu ett exempel på förvanskning av historia och samtid, Det märks att konspirationsteorierna nu har högsäsong och jag kan rekommendera dig att läsa den berömde historieprofessorn Christopher Clarks bok ”Sleepwalkers” som handlar om förspelet till Första världskriget. Läs gärna även Christopher Clarks bok om Preussen med titeln ”The Iron kingdom”, som hör till de allra bästa och sakkunniga böcker som skrivits om Preussen. Läs en recension om boken i SvD här:
    https://www.svd.se/preussens-goda-sidor-far-upprattelse
    https://www.theguardian.com/books/2006/sep/09/featuresreviews.guardianreview10
    Vill man diskutera seriös historieskrivning bör man studera andra källor än Wikipedia.
    Det är helt enkel inte seriöst att skriva att ”Preussen återvänt för att spöka i Europa”. Det som ”spökar” idag är däremot bland annat nationalistiska krafter, självklart även i Sverige, där nationalismen är stark, inte bara hos SD, och som också är ett hot mot demokrati och stabilitet i Europa.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Det ena utesluter inte det andra. Sleepwalkers är visserligen ett stort framsteg i den anglosaxiska historieskrivningen, men hela sanningen (om det nu finns en sådan eller går att fastställa) finns inte heller där. Som komplement kan jag rekommendera: ‘Hidden History. The Secret Origins of the First World War’, Gerry Docherty & Jin Macgregor, Mainstream Publishing Comp., Edinourgh 2013, ISBN 9781780576305.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Fredrk Sjöstedt; ”nationalismen ett hot mot stabiliteten i Europa”. Vad sägs om globalismen?

    Vidare: Clark har troligen (jag har inte läst boken) men verkar ha begått smma misstag dm Barbara Tuchman; att tro att det var tillfälligheternas spel som utlöste ett icke avsett krig. Det var hur avsiktligt som helst. Tyskland hade blivit ett hot mot det brittiska världsherraväldet och måste bekämpas.

    Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Hej Fredrik Sjöstedt, jag har läst Sleepwalkers. Utmärkt bok. Inte snäll mot Serberna och deras lilla bi. Men han släpper inte heller Tyskland av kroken. Jag minns inget från den boken som motsäger min beskrivning ovan.

    Om något är ohistoriskt så är det ju ditt okunniga tramsande om ”nationalism”. Som om imperialism skulle vara så himla fint!

    P.S. Wikipedia är inte min källa, utan en länk för att orientera den som inte känner till Tyska enhetskriget. Till äventyrs. D.S.

    Gilla

   • Jakob Sparre skriver:

    Hej GMIKSCHE et. al.
    Positivt att vi börjar ha andre perspektiv på ww1 och ww2 end den anglosaktiska eller närmare den brittiska. Kan rekommendera boken: The Russian Origins og the First World War, av Sean McMeekin. Ryssland var mycket aktiva i båda 1. och 2. balkankriget och hade som ett sine främste mål att återinta Konstantinopel.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Ja, det ligger en del i det. Det tsaristiska Ryssland såg sig som panslavismens fanbärare och insåg inte att man därmed grävde sin egen grav. Samtidigt som den då härskande ryska klassen inte insåg att man utnyttjades av Frankrike och Storbritannien för deras egna syften. Om Putin hade fötts 100 år tidigare och då lyckats tillskansa sig makten hade världen sett ut helt annorlunda idag.

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Moral och moraliserande kan inte väljas bort. – Det är dumheten och destruktiviteten som är fienden.

  Främlingsfientlighet har också sin plats. – Den välgrundade främlingsfientligheten är mot dem som inte platsar bland fredliga, flitiga och kompetenta utan bara vill parasitera.

  Problemet Ukraina kommer av stormaktsambitioner i Europa som gör att gränsdragningen mot andra makter river upp starka känslor. – I ett EU inriktat mot rättsordningens perfektion, skulle individer och folk ha kvar makten över sina angelägenheter. – Det är målet för en rättsordning: Ju perfektare sådan, desto mindre resterande utrymme för centralmakten.

  Gilla

  • Ulf skriver:

   Moral och moraliserande är två vitt skilda saker de står snarare i motsatsförhållande. Moraliserande kan definitivt väljas bort i ett land som styrs och utvecklas väl. Moral däremot kan inte väljas bort i ett land som utvecklas väl.

   Gillad av 6 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Man skall vara redlig, ärlig, öppen, pålitlig, omdömesgill, ansvarsfull, empatisk, välvillig, generös, intelligent, konstruktiv, energisk, flexibel, flitig, modig, vidsynt, positiv, gladlynt och helst också spänstig, frisk, ung och välskapt för att platsa bland dem som allting handlar om.

    Har man för många av egenskaper som dolsk, lömsk, opålitlig, brutal, grym, sniken, korkad, destruktiv, slö, parasiterande, feg, inskränkt, rigid, gnällig, dyster, slapp, trögtänkt, ansvarslös, flummig, slapp och dessutom kanske fet, ful, gammal och sjuk
    trycks man allt längre ut i periferin och släpps väl inte ens in på krogen.

    Gilla

   • Göran N skriver:

    Ja, logiskt sett ger jag dig helt rätt när det gäller ordet ”moralisera”. Tyvärr tror jag inte detta handlar om logik (som baseras på fakta), vilket du inte heller påstår, bara skrivet som ett förtydligande. De, PK=Gammelmedia/SvT/SR och större delen av politikerkåren, som moraliserar anser ju att de har moralen på sin sida. Och dessutom, varför skall de ge bort sitt vassaste vapen? Att skuldbelägga och samtidigt visa ”den rätta vägen” med sin överlägsna ”moral”.
    Hittills riktigt verkningsfullt om man skall gå efter valsiffrorna. Som ju iofs innehåller minst två komponenter av förklaringsmodell till ”de som röstar moraliskt enligt PK”.
    1) De tror på PK’s budskap eftersom ”vi har det så bra” (inbillningens makt är stor)
    2) De vågar helt enkelt inte avvika från PK’s huvudfåra pga risken för Excommunication

    Och båda är en följd av PK moraliserande. Vsv 🙂

    Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Det är ju inte moraliserandet som är problemet, – alltså att förklara vad man tycker är rätt och fel, – utan att den fungerande samhällsdebatten är marginaliserad och det råder en sorts intelligensförbud i main stream media.

    Gillad av 1 person

   • Ulf skriver:

    Hög moral är som jag ser det något du definierar för dig själv att leva upp till. Du ser gärna att andra även lever upp till det men har du hög moral så inser du att du kanske inte har rätt i dina antagande om vad som är hög moral och tvingar inte på andra din moral.
    Moralisera är att kritisera andra människor för hur de lever. Moralisten har mycket höga tankar om sig själv och fattar sällan hur en samhällsekonomi fungerar. Moralister är antingen mindre begåvade eller utnyttjar moralismen för egen vinning.
    Exempel på moralister är de som talar om för andra att de inte får flyga men själva flyger eller har ett par hundar eller andra aktiviteter som genererar koldioxid. Klimathetsarna är typiska exempel på moralister. Vissa koldioxidutsläpp är tillåtna andra inte oftast sammanfaller detta med moralistens egenintresse eller är denne för dum för att inse felet i sin moralism.

    Gillad av 1 person

   • Charlotte French skriver:

    Har man för många av egenskaper som dolsk, lömsk, opålitlig, brutal, grym, sniken, korkad, destruktiv, slö, parasiterande, feg, inskränkt, rigid, gnällig, dyster, slapp, trögtänkt, ansvarslös, flummig, slapp och dessutom kanske fet, ful, gammal och sjuk
    trycks man allt längre ut i periferin och släpps väl inte ens in på krogen.

    Jodå, Bo… då blir man politiker ibland t o m statsminister.

    Gilla

 3. Lars skriver:

  Euron ligger som en tvångströja över EU, Tysklands bytesbalansöverskott skapar kapitalutflöden till södra Europa, flöden som delvis styrts om mot Kina. Target 2 balanserna inom euro systemet dvs vad centralbanker i länderna är skyldiga andra centralbanker dvs underskottsländer till överskottsländer är mycket stora, särskilt till Tyskland, en skuldsättning som man inte talar så högt om.

  Nu tyder många tecken på att EU – länderna är på väg ned i lågkonjunktur och likaså Kina, men det är tidigt att spå, är det ett år eller tre dit.

  Som enkelt observatör i lilla Sverige är det svårt se att Euro systemet ska hålla liksom EU. Öst europeiska länder vänder sig mot ”liberalerna” dvs nyliberalerna inom EU. I Ungern blev det reaktion mot privatisering av pensionssystem, privatisering av företag mm. Den gamla, till namnet ”socialdemokratiska” regimen befolkad av fd kommunister, som blivit nyliberaler, ersattes av Orbans parti. Polen tycks ha liknande motstånd från konservativa.

  Men jag erkänner frankt, då svensk media är så otillförlitlig på alla områden och bevakar EU och öst Europa så dåligt, ännu värre än vad man bevakar Sverige, så är mina slutsatser och åsikter omgivna av stora frågetecken och synnerligen osäkra.

  Gillad av 7 personer

 4. Jan Andersson skriver:

  Vänstern tar nuförtiden till skamgrepp i politiken i stället för att närma sig realistiska problem. Om de hade varit intresserade hade vi i så fall inga fattigpensionärer och inga påtvingat hemlösa. Eller till exempel deras mantra ”öppna gränser”, prova själv att inte låsa dina ytterdörrar längre och se om ditt liv blir bättre och du kan sova lugnare om nätterna.

  Gillad av 6 personer

 5. Aha skriver:

  Bra slutkläm om hur många politiker i Europa har intagit en omoralisk moralisk översittarattityd till alla de som kritiserat massinvandringen genom att beskylla dem för att ha ”hemska värderingar” samt ge dem olika negativa epitet som ””populistiska”, främlingsfientliga, auktoritära och värre.”
  Etablerad media, inte minst statsmedia, kulturpersonligheter och andra förlöpare har villigt spelat med i detta taskspeleri mot svenska folkets intressen.

  Att utropa sig som humanitär stormakt när äldre inte får plats på äldreboenden, vårdköerna är de längsta i Europa, urusel skola, hundratusenstals fattigpensionärer och allmän svag ekonomisk utveckling, görs och drivs endast av dem som inte drabbas för mycket av uppoffringarna att vara humanitär stormakt. Arrogansen är minst sagt utmanande, allra helst då invandringspengarna skulle komma till så mycket mer nytta om pengarna satsades lokalt. Tiotals miljoner människoliv och umbäranden hade då kunnat få hjälp, nu blev det en i sammanhanget liten rännil av människor som fick hjälp, nämligen de som lyckades ta sig från en kontinent till en annan, till Sverige.

  Fortfarande lyssnar inte etablissemanget på folket, fortfarande pågår massiv indoktrinering, fortfarande sätts skurkstämplar på kritiker – sakfrågan ju är förlorad sedan decennier bakåt, massinvandring är ingen hit.

  Det pratas om behovet av att SD skriver en vitbok om sin kritiserade bakgrund – det som behövs är en vitbok som beskriver hur etablissemanget i Sverige införde en massinvandring och en mångkultur som skapat enorma problem.

  Gillad av 12 personer

 6. Palle9 skriver:

  Stefan: Som vanligt en helt briljant analys från din sida!
  Till Merkels syndaregister bör även hennes ogenomtänkta energiomläggning (Energiewende) läggas med dess långsiktiga och närmast oöverblickbara konsekvenser för Tyskland. Se t.ex.
  https://wattsupwiththat.com/2018/09/30/germanys-energiewende-program-exposed-as-a-catastrophic-failure/?cn-reloaded=1

  Kan bara instämma i din fromma förhoppning om att tiden för politiker, som du beskriver i din slutkläm ska vara förbi inom kort. Min förhoppning är att det i vårt land liksom det nu verkar ske i Tyskland, är från lokalplanet, som så tydliga signaler ska utgå att dessa inte kan missförstås på riksplanet och leda till nödvändiga förändringar därstädes.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Ja, kärnkraftsavvecklingen skulle genomförts genom krav på heltäckande försäkring istället för genom förbud. – Det är ju helt rättsvidrigt att bedriva verksamhet som kan göra enorma områden obeboeliga utan fungerande system för att kompensera för skadorna.

   IAEAs säkerhetskontroller är ju bluff. – Annars skulle de haft tungt vägande synpunkter på Fukushima placering där man tidigare haft dokumenterade tsunamis i samma storleksordning.

   Gilla

  • Jan Molin skriver:

   Palle9: ”….dessa inte kan missförstås på riksplanet och…..”
   Jag tror aldrig detta kommer att hända. Till skillnad mot många lokalpolitiker som, särskilt på mindre orter, måste lyssna på sina väljare, så är inte rikspolitiker idag komna från folkdjupet utan de är utvalda tidigare ungdomsförbundare i sina partier och drillas av topparna till helåtlydnad mot partitopparna. Om inte, direkt till ”rännstenen”! Glöm att vi numera lever i en folklig demokrati. Vi har nog i Europa endast en stat som är en riktig demokrati: Schweiz. Sverige tillhör nog de lägst stående nationerna i demokratiskt hänseende. Och dessutom går det helt åt fel håll. Med politiker som Morgan Johannson, Löfven, Kuhnke, Fridolin, Damberg och Bucht mfl!

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Rådande ordning där partiledarna har full kontroll är ju vidöppet för fientligt maktövertagande, om man redan har kontroll över massmedia. – Man släpper bara fram dom man vet att man kan kontrollera. – Reinfeldt-affären borde lusgranskas: – Vem betalar hans arvoden och varför?

    De folkvalda blir ju bara ett lydigt knapptryckarkompani.

    Gilla

 7. fabricerad skriver:

  Det märks ju att hon växte upp i DDR och att hon var med i diverse marxistiska föreningar i sin ungdom på hennes politik och attityd gentemot folk samt meningsmotståndare i alla fall. Jag har alltid varit skeptisk gemtemot politiker som skolades i östblocket och Merkel har gett mig vatten på den kvarnen. EUs marsch mot totalitär makt har tagit stora steg framåt till takten av hennes trumma. Slutligen verkar hon inte ha insikt i svensk politik eftersom hon en gång sa ”Whoever decides to dedicate their life to politics knows that earning money isn’t the top priority.”.

  Gillad av 4 personer

 8. Rikard skriver:

  Hej.

  Kanske kommer hennes bakgrund inom kultur och propaganda för ungdomsorganisationen i DDR granskas väl hon avgått? Det faktum att hon var motståndare till återföreningen har ju inte legat henne i fatet. Att hon var ”Reisekader” i FDJ (Freie Deutsch Jugend; östtyska kommunistpartiets ungdomsorganisation) innebar att hon kunde resa utanför DDR. Det innebär också att hon var betrodd att inte hoppa av, vilket tyder på en avsevärd grad av systemkonformism och lojalitet på DDR. Att Stasi förstörde alla arkiv om vem som gjorde vad inom FDJ försvårar det hela, precis som den helgongloria hon fock av Kohl.

  Behandlingen av henne i tyska media påminner väldigt mycket om hur Mona Sahlin, Palmes kronprinsessa, behandlades i svenska media innan hennes korruption inte längre gick att dölja. Inga kritiska frågor, inga djupa och långa gräv av journalister, och mer eller mindre kompakt tystnad från de som kände henne under DDR-tiden.

  Kanske finns där ingen smutsig byk?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 8 personer

  • Jan Molin skriver:

   Ja det är som du skriver, hela sosseriet var/är (tänk svenska kyrkan tex) insyltade i det forna kommunistiska Öst-Tyskland. Det var deras idolland, kanske inte inom de högsta kadrerna, men i underliggande sossestrukturer. Särskilt inom lärarkårerna var beundran stor och därmed sammanhängande utbyten åt båda håll. Birgitta Almgren rotade så gott hon kunde i SÄPOs arkiv om detta och redovisade i två ”Sverige-Stasi”-böcker. Men det mesta har ju sosseriet fått hemligstämplat och gömt för insyn. Så går det när folket röstar på ett socialistiskt/kommunistiskt maktparti under långliga tider.
   Roland Huntford, engelsk journalist som bodde i Sverige i tio år på 60-70-talet, beskrev 1971 i boken ”Det blinda Sverige”, översatt från engelskans ”The totalitarians, som att SAP ”förlitade sig mindre på våld och hot utan snarare på smygövertalning och mjuk manipulation, dvs på social ingenjörskonst”. Allt via den mycket stora staten och offentliga sektorn. Runt 50%, om man mäter i pengar tror jag, men ännu mycket större om vi talar om inflytande. Allt större delar av näringslivet går ”samman” med staten nu, det finns så mycket omsättningsökningar om det går den vägen.

   Gillad av 1 person

   • Rikard skriver:

    Hej.

    För den händelse Huntfords bok är svår att få tag på:

    [https://archive.org/details/TheNewTotalitarians]

    Gratis att läsa, lagligt och utan krav på registrering eller inloggning.

    Nyårsafton 2014/205 löpte Almgrens undantag som gav henne begränsad insyn i SÄPO:s Stasi-akter ut (inklusive samarbetet mellan Stasi och SÄPO) och hon tvingades förstöra sitt material. Samtidigt som hon gjorde det rensade SÄPO i sina arkiv. Troligen är det mest graverande materialet nu förlorat.

    Det är direkt komprotterande att ingen borgerlig regering hävt sekretessen kring detta. Men nu slirar vi från ämnet så jag stoppar där.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

  • mpathi skriver:

   Hej,
   jag har bott i Tyskland under ett antal år av Merkels regerande och håller med om mycket av den kritik som framförs mot henne, främst Energiewende och det öppna mottagandet av flyktingar som inte har något rätt att befinna sig i Europa eller Tyskland. Men att hitta något komprometterande i hennes person, fiffel eller liknande utesluter jag. Det har också varit en orsak till att hon suttit så länge.

   Gillad av 1 person

 9. Ulf skriver:

  Bra inlägg men Hedlund borde nämnt den irrationella koldioxidfobin som utmärker EU. Endast länder inom EU tror nu koldioxidhotet. Detta håller på att resultera i en havererad energiförsörjning och nu även en havererad kommunikationspolitik. Detta kommer slutligen att få folk att helt överge traditionella politiska partier och vi har att ”se framemot” att populister snart kommer att styra i alla större EU länder.
  Koldioxidfobin handlar egentligen bara om moraliserande. Titta bara på protesterna mot folk som flyger. Även om flyget lägga ner världen över så har det nästan ingen verkan på koldioxidhalten. Om däremot alla världens människor skulle komma överens om att sluta skaffa nya nöjeshusdjur så är Parisöverenskommelsen i hamn om 10 år. Samtidigt moraliserar en familj med två hundar över folk som vill flyga och får stora rubriker i tidningarna. Meningslös Moralism när den är som värst. När då politiker och journalister bara jamsar med utan en enda rationell kritisk tanke ja då öppnar sig verkligen möjligheterna för icke etablerade partier.

  Gillad av 1 person

 10. kaj jakobsson skriver:

  Det saknas: bostäder, lärare i tusentals, poliser,
  Det saknas vårdpersonal, listan är lång. Ungdomar får inga bostäder.Antalet fattigpensionärer ökar. Samtidigt spenderar vi
  100 tals miljarder på personer som vi inte vet
  Vilka de är.!!!Arma land

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Här finns en intressant observation att en ny, alternativ miljörörelse uppstår på grund av att Energiwwende och andra åtgärder för att bestraffa tyskarna och Tysklands natur. Detta kan teoretiskt exploateras av AfD som ytterligare ett intresse att representera. Om de är vakna och skärpta. Sanningen ligger i det lokala.

   Gilla

 11. Vägen till Jokkmokk skriver:

  I det korta perspektivet ser dagen och gårdagen lika dana ut. I det längre perspektivet märker vi av förändringar. Politik består av en trög massa. Men skapar med tiden stora samhällsförändringar. Sakpolitik låter i mina öron som något vettigt. Ger signaler om att verkligheten själv måste sitta vid ratten. Att hänsyn måste växa ur det mer realistiska. Men i all marknadsföring selekterar man fram tankar och idéer som fungerar verkningsfullt. Som inte nödvändigtvis måste ha någon större koppling till en verklighet. Så även i den politiska världen. Även där kan man sälja orealistiska luftslott. Både stora och små. Ge människor hopp om en bättre värld. Exempelvis drömmar om en specifikt svensk humanistisk stormakt, med förmåga att ställa allt tillrätta. Men man kan även skrämma folk. Tala extra illa om ens politiska motståndare. Påtala deras förmenta farlighet. Detta känner SD väl till. Ser man sakpolitiskt till deras partiprogram så hittar man stora likheter med gamla tiders socialdemokrater. Men med tillägget – en mer restriktiv migrationspolitik. Spetsat med en dos folkhemskonservatism från förr. Dessa förhållanden har övriga partierna svårt för att hantera och acceptera. Man vill inte få in nya/äldre krafter inom politiken. Som stör en globalistisk agenda, både inhemsk och som aktör inom FN och världspolitiken, med rötter och traditioner ned i Palmes 60- och 70-tal. Man väljer därför att misskreditera uppstickaren SD. Man tar då i så livstycket brister. Betecknar nykomlingen som varande nazistiskt och fascistiskt anstuckna. I stället för att diskutera sakpolitik väljer man att klä motståndaren i så många fördömande kraftuttryck som den egna fantasin förmår. En baksida av detta, som ingen diskuterar, är att man i denna sin strävan, gör världen en stor björntjänst. I ivern att ständigt misskreditera motståndare med de allra värsta epiteten, så nöter man långsamt ned det historiska allvaret i beteckningar som nazist och fascist. Genom inflation av begreppen töms de på faktiskt historiskt innehåll. All vulgarisering av debatter förvrider verkligheten. Gör den undflyende. Man får inte stämpla människor berättigade oro som något fult och rentav suspekt. För med tiden märker människor av att de varit utsatta för en försåtlig kampanj. Rentav en otäck förföljelse med drag av häxjakt. Man kan inte tabuera normalitet hur länge som helst. Kritik måste alltid fås att följa sakpolitiska spår, med vidhängande sunt kritiskt tänkande. Om man gjort det hade vi sluppit massor av våldtäkter, skjutningar på gator och torg, och en överdrift av skol- och bilbränder. Och även sluppit hoten mot våra tålmodigt uppbyggda välfärdssystem.

  Gillad av 5 personer

 12. Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

  Personligen så filtrerar jag allt jag ser genom det gamla, ont mot gott. Jag tror Bibeln har rätt om detta, och jag tror vårt moderna synsätt är felaktigt. Ju äldre jag blir ju tydligare blir det att alla dessa mjuka värden som på ytan verkar vara syftet med FN och immigrationspolitik (som alltid kallas flyktingpolitik) och allas lika värde och välfärdsstat och socialism osv, allt detta är fel och falskt. Se bara vilka stater som sitter i FN, halshuggare och kvinnotorterare. Jag tror Bibeln har rätt, den lär oss att hålla utkik efter det onda, för det onda, de onda, strävar alltid uppåt, det är en evig kamp, och ibland kommer de att styra oinskränkt som tidigare i Tyskland. Så går en tid och vad är det vi ser nu? Inte är ondskan dum, den är slug, så inte uppstår ondskan i den form den gjorde förra gången, då känner ju vanliga rediga och bra människor igen den, nej, den uppstår som sin motsats på ytan. Så återigen så tycker jag mig se ondska överallt, och onda ledare vaskas fram. Frågan är, vilka är nyttiga idioter, och vilka har vunnits över? Jag tror Sverige som land präglas mer av nyttig idioti än ondska, men dag för dag blir det värre och de vill nu ha det så här, till sist har man gjort så mycket ont, skapat så många våldtäkter, att man inte kan vända om. Förvånas man inte varje dag över vilka som stiger till väders? Merkel? Ja inte vet jag, jag följer henne inte, tillhör hon en drivande ond kraft, eller är hon en nyttig idiot? Jag vet inte, men god är hon inte, för det var hennes jobb att hålla utkik, antagligen så vill hon ha det så här, men hon är kvinna och saknar kanske den där extra udden som psykopatiska män kan ha.

  Vanligt folk världen över upptäcker att vi nu styrs av ondskans principer och frenesin hos etablissemanget är mycket avslöjande. Så vanligt redigt folk förstår att Merkel måste bort och denna rörelse växer i hela Europa och i USA, ondskan har nu styrt så länge att folk börjar se den.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Mitt intryck är att Merkel kom på moraliska villovägar när hon ingick den stora koalitionen med Gerhard Schröder. Där har du en tvättäkta ond man och psykopat. Varför bildades alls en stor koalition i Tyskland? De hade inte något populistparti som Österrike hade FPÖ. Vilka skulle uteslutas från makten? Jo, de gamla kommunisterna i det tyska Vänsterpartiet och de nya kommunisterna i De gröna. I Tyskland var det framför allt Vänsterpartiet som var paria. Och det fanns väl visst fog för denna inställning. Men ingår man en pakt med djävulen, så förlorar man sin själ, och det var väl det som hände med Merkel. Det var inget fel på henne innan dess. Det var förstås en stor olycka att vänstern stack en kniv i Schäuble. Jävla svin.

   Gilla

  • A skriver:

   Bra skrivet Samarkand, men jag har kommit att tro att det egentliga problemet är att ta sig ur socialismen överhuvudtaget. Jag menar att det är samma typ av människor som driver nationell och internationell socialism. Att det är detta etablissemang som själva kommer att bli nationella vid en viss punkt, inte några egentliga konkurrenter. Utan att de vänder när det finns mer makt att tjäna på att ”bygga upp” och frammana styrka. Men först måste de nå vägs ände, botten. Jämför tex Kinas omvandling efter kulturrevolutionen eller Sovjet med Stalins ”kommunism i ett land”, samma parti förstås. Eller en liten ordvariant 2015.. vi bygger inga murar, ena dan.. Vi behöver komma ur själva ondskan, inte byta till en annan variant av samma med samma onda människor. Håller med om bibeln, men svensken vet inte det minsta smack om den. Nada. 🙂

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Du har helt rätt, Bunkern,

   Det finns ett uttryck som jag tror har spelat en avgörande roll för att vi försjunkit ner i en så djup letargi: ”representativ demokrati”; d.v.s. idén om att man kan utse ombud som företräder ens politiska intressen och att man själv kan ägna sig åt fjärilssamlingen.

   Det du betecknar som ”de onda krafterna” är alltså inget mer eller mindre än din egen lättja och likgiltighet. Om det är något vi borde ha lärt oss av historien vid det här laget är det att man aldrig kan släppa ögonen på bollen.

   Min egen värsta erfarenhet i det laget var när jag aningslöst reste omkring i Kalifornien under hösten 1991 utan att märka att Saddam Hussein invaderade Kuweit och därmed – medan jag spelade golf på Pebble Beach och gladde mig åt att Clint Eastwood var borgmästare i Carmel där jag var på shoppingtur efter golfen – utplånade hela min lilla förmögenhet och mer därtill.

   Man kan helt enkelt inte lita på andra än dem man har en tumme i ögat på; annars tar de hela handen!

   Gilla

 13. Lennart Bengtsson skriver:

  Även om kritik av Merkel är berättigad så ser jag situationen i Sverige som betydligt allvarligare än i Tyskland. I Sverige är den officiella politiska debatten endimensionell, dvs endast en uppfattning kan tolereras och den ges genomgående en moralisk form. Med undantag, kanske för SD, så har övriga partier mer eller mindre identiska uppfattningar varför det är egalt vem man röstar på. Sakfrågor diskuteras inte längre i media. Klimatfrågan eller migrationsfrågan diskuterar inte längre fakta utan uppfattningar som är helt befriade från faktiskt tekniskt eller vetenskapligt innehåll utan enbart av moraliskt privattyckande. Det är förvisso oerhört bekvämt eftersom man inte behöver sätta sig in i sakfrågorna. Man frågar mannen eller kvinnan på gatan vad hon tycker, ungefär som när journalisterna den 16 september 1992 frågade vaktpersonalen på riksbanken vad de ansåg när den svenska styrräntan höjdes till 500%. Svaret blir förstås därefter och så fortsätter man.

  Gillad av 7 personer

  • olle reimers skriver:

   Tilläggas bör kanske också att det i Sverige – åtminstone under min livstid – ansetts vara ofint att ifrågasätta makthavare. De har under den största delen varit socialdemokrater och de vill ju allas väl; eller hur?

   Gillad av 1 person

 14. Lars-Olof Svensson skriver:

  Sveriges migrationsproblem är 100 % Made in Sweden och inget EU bär ansvaret för. Österrike-Ungern var inte en demokrati och de många nationaliteter som hamnat inom dess gränser hade inte gjort det genom fria val utan som en följd av tronföljd eller krig.Såvitt jag vet har alla länder som anslutit sig till EU gjort det efter demokratiska beslut.
  Det är paradoxalt att det land, England, som mer än något annat bär ansvaret för kaoset i mellersta östern nu drar sig ur EU och tar springnotan för de flyktingvågor som orsakats av deras 100-åriga krigsnärvaro i mellersta östern. Om ni tror att det gynnar svensk ekonomi och svensk industri att Sverige drar sig ur EU, ni får skylla er själva. Ja visst vore det finfint med lite tullar på Volvo, kullager, massa, mobilsystem och en rad andra produkter. Och så kunde Sverige också lägga tull på en massa onödiga utländska produkter, det skulle nog MP, S och V gilla. En helt ny skattkista skulle öppnas sig för de rödgröna. Tänkte inte på det?

  Gilla

 15. Björn skriver:

  Europas länder bör i fortsättningen återgå till att vara den friska ”familj” som bildades efter krigsslutet -45! I en ICKE dysfunktionell ”familj”, samarbetar man på alla plan, samtidigt som ”medlemmarna” tillåts utveckla sin egen särart på egna villkor! INTE som i den nuvarande,där samtliga länder tvingas att släta ut sina identiteter och till likriktning genom ”överstatliga” EU-regler! Vad jag minns fanns heller inga problem för oss vanliga legala invånare med giltiga pass, att resa runt bland de olika länderna tidigare! T.ex var tågluffning och studier i andra länder väldigt vanligt! Däremot krävdes arbetstillstånd, vilket heller inte är helt fel! EU:s ”hittepå”, om den s.k ”fria rörligheten”, har enbart gynnat kriminella och hitresta bidragssnyltare!

  Gillad av 4 personer

 16. Jaxel skriver:

  Vill instämma i slutklämmen:,”Det borde inte längre finnas plats för politiker som ägnar all sin tid åt långa utläggningar om det egna själslivet, om de egna barnen, och om hemska värderingar hos politiska motståndare.”

  Vill också instämma i kommentar ovan angående att krönikan glömt den energipolitik som förts i Tyskland under Merkel. Det beroendet av rysk gas som skapats framstår som vansinnigt.

  Gillad av 1 person

 17. Göran Holmström skriver:

  Merkels uttalade rädsla och skam för krig, har gjort att hon offrar hellre sitt eget land och folk.
  Än att det höjs röster om hur saker och ting skall vara.
  Ännu en ledare som inte är kompetent för sitt jobb.

  Gilla

 18. Samuel af Ugglas skriver:

  Det var tydligen en bagatell för flickan att lämna DDR. Det verkar svårare för damen ifråga att göra sig kvitt det socialistiska vanvettet som härskade i DDR.
  Vi har för många paralleller i Sverige.

  Gillad av 1 person

 19. Dandersan skriver:

  Merkel har bekymmer med bilindustrin som släpper ut mer än vad EU tillåter.
  Ett gränsvärde har godkänts av politikerna och nu ger detta problem för dem.

  Det är farligt med gränser!

  Gilla

 20. Sune Mangs skriver:

  Den svenska politikens mest moralistiska och minst sakpolitisk fokusedrade politiker avsåg att inför sitt sonderingsuppdrag likt Kafka:s Gregor Samsa helt byta skepnad:

  – ”Mitt uppdrag kommer vägledas av sakpolitiskt fokus, lyssnande ledarskap och ödmjukhet”,
  sade Annie Lööf, utan att rodna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.