Att ta hand om välutbildade

Patrik Engellau

För länge sedan jobbade jag i Indien med svenskt bistånd. Sverige finansierade bland annat utbildning enligt teoremet att utbildning är rätt lösning på alla problem. Men i Indien pågick då en debatt om ett dilemma som enligt teoremet inte kan finnas, nämligen förekomsten av horder av arbetslösa högutbildade, alltså att högutbildade kunde vara ett problem i stället för en lösning.

Denna ”elit” av universitetsexaminerade unga indier utan sysselsättning var ett problem för landet eftersom 1) sådana som anser sig ha rätt till anställning och lön men inte får det ibland kan få för sig att revoltera mot samhällsordningen och 2) sådana som kommer in på universitet ofta är begåvade och därför förmögna att resonera med varandra och utarbeta planer för gemensam handling till stor skada för samhället. En avsevärd del av de välutbildade blev därför revolutionärer och anslöt sig till kommunistiska rörelser som ville kasta det system över ända som hade finansierat deras fina utbildning.

Av detta drog jag en betydelsefull slutsats som har väglett mitt tänkande genom livet. Slutsatsen är att nationella satsningar på högre utbildning inte alls, som vi fortfarande tror i Sverige, behöver vara någon säker och oundgänglig lösning på nationens problem utan tvärtom ofta kan skapa oväntade konflikter.

Vi hade i Sverige en minivariant av det indiska syndromet med 1968 års studentrevolt.

Konfliktorsaken var densamma: ett överskott av adrenalinstinna – männen var som vanligt argare än kvinnorna – unga människor som läst en massa böcker och tagit examen på universitet och inte riktigt visste vad de skulle göra med sina liv. Men de svenska omständigheterna var mer lyckosamma än de indiska ty Sverige hade ett starkt näringsliv och relativt snabb tillväxt så det fanns ekonomiska resurser att hantera eventuellt obehagliga förvecklingar. Lösningen blev att anställa dessa människor i den offentliga sektorn. Antalet offentliganställda nästan tredubblades mellan 1968 och 1990.

Den normala berättelsen är att den offentliga sektorn hade objektiva problem som den behövde fler anställda för att lösa. Min berättelse är en annan, nämligen att problemet var att skapa försörjning åt akademiker som sedan fick hitta på något att göra. Det var så det välfärdsindustriella komplexet uppstod.

Vad skulle dessa akademiker ta sig för? De tillämpade helt enkelt de idéer som de inhämtat på de högre lärosätena där de tagit sina ärofulla examina. Jag brukar, kanske till leda, påstå att alla samhälleligt kraftfulla idéer kommer från USA. Så även här. Med början vid andra världskrigets slut började PK-ismen utvecklas på amerikanska universitet och spred sig därifrån som sporer med havsvindarna över hela världen. Dessa små fortplantningskroppar fick fäste och grodde på universitet i de flesta länder, men det stoppade för det mesta där ty andra länder, även USA, var opåverkade av den svenska manin att vilja trycka hela generationer genom högskolor på skattebetalarnas bekostnad. De har inte heller den svenska föreställningen att staten har ansvaret för folks försörjning – ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete” står det i regeringsformens andra paragraf – och därför uppstod ingenstans något som kom i närheten av den svenska statens beslutsamma expansion i syfte att bereda anställning åt nykläckta PK-ister. Av samma skäl finns utomlands inga lika kraftfulla välfärdsindustriella komplex med uppgift att förverkliga PK-ismens idéer.

Du ska inte tro att det finns några ansvariga personer i Sverige som kan bromsa den här processen när den visat sig medföra avsevärda olägenheter, till exempel sådant som att kriminaliteten ökar med dagliga skjutningar och fler våldtäkter. Tvärtom lunkar processen på som vanligt. De som påstås ha ansvaret för Sverige, alltså riksdag och regering, försöker snarast öka produktionen av auktoriserade PK-ister, det vill säga studenter från i första hand de humanistiska fakulteterna vid svenska högskolor, som senare på ett eller annat sätt ska försörjas på skattebetalarnas bekostnad.

På bara tjugo år har antalet universitetsexamina ökat från 36 000 om året till 77 000 om året. Om vi särskilt undersöker de 43 000 som har ”generell examen”, alltså inte ”konstnärlig examen” eller ”yrkesexamen”, så visar det sig att hälften examinerats från särskilt PK-benägna studielinjer såsom ”pedagogik och lärarutbildning”, ”humaniora och konst” samt ”samhällsvetenskap, juridik, handel, administration”.

Man kanske borde resa till Indien för att ta reda på hur de kom till rätta med sitt akademikeröverskott.

55 reaktioner på ”Att ta hand om välutbildade

 1. Bo Svensson skriver:

  Vad skall vi göra? – Det är kärnfrågan.

  För att bevara sin hälsa till kropp och själ, måste man vara fysiskt och psykiskt aktiv och med något man kan inbilla sig att det är någon mening med.

  Istället för det som verkar vara den dominerande uppfattningen, – att vi bör engagera oss i att förse alla hjälpkrävande med deras ”mänskliga rättigheter”, – föreslår jag som mänsklighetens roll i systemet: Att svara för att allt går väl och att utvecklingskurvorna pekar åt rätt håll för människosläktet, för livsmiljön och ekosystemen.

  Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Vi har liksom ett fordon drivkraft och styrning. – Drivkrafterna är desamma som för de andra djuren: Strävan efter rang och vinning för att kunna sprida våra gener. – Styrningen kräver ingen energi. – Där finns utrymme för och behov av förnuft, omdöme och insikter.

   Gillad av 1 person

 2. Lars skriver:

  Alla ideer kommer från USA, så även iden att ett modernt I-land bygger på utbildning och teknisk utveckling. 1968 låg USA ett decennium före Sverige i utformning av utbildningssystem och antalet college/universitets utbildade. Inte så märkligt om Sverige byggde ut universiteten. Idag har högskole/universitetsutbildning ökat än mer och utan gymnasium inget jobb. Akademikerkrisen vid mitten av 70-talet berodde delvis på krisen pga oljeprishöjningarna och delvis sög man upp arbetskraft inom offentliga system då man byggde ut sjukvård och omsorg mm. Men kausalsambandet gick nog närmast över att Sverige gått in i ett överflödssamhälle, likt USA tio år tidigare, man såg framför sig en mättnad vad gällde prylar och behov av fler tjänster, i Sverige valde man att tillfredsställa behovet inom offentliga system, man accepterade inte USA’s stora inkomstklyftor och att pengar skulle vara kriterium för att få vård eller inte.

  USA och Sverige lägger ungefär 26 % av BNP på välfärdstjänster. USA har många fler urfattiga och många fler miljardärer, större klyftor. UPPENBARLIGEN har USA ett välfärdsindustriellt komplex av samma storleksordning som Sverige!

  Sverige är inte jämförbart med Indien, Egypten Libyen, Tunisien, Marocko där utbildning som Patrik nämner lett till en stor arbetslös skara välutbildade. Är inte jämförbart och var det inte 1968.

  Gilla

 3. akelaslair skriver:

  Men Kina verkar ha klarat det som Indien inte mäktade med. Inte för att jag tycker att det ena är bättre än det andra.

  ”That included sending generations of young party officials to the United States and elsewhere to study how modern economies worked. Sometimes they enrolled in universities, sometimes they found jobs, and sometimes they went on brief “study tours.” When they returned, the party promoted their careers and arranged for others to learn from them.

  At the same time, the party invested in education, expanding access to schools and universities, and all but eliminating illiteracy. Many critics focus on the weaknesses of the Chinese system — the emphasis on tests and memorization, the political constraints, the discrimination against rural students. But mainland China now produces more graduates in science and engineering every year than the United States, Japan, South Korea and Taiwan combined.”

  Gillad av 2 personer

  • Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

   Tror det är för tidigt att skriva denna historia, som jag ser det så är den tekniska utveckligen vi ser ett resultat av att man är friare i USA, de finns enormt mycket att stjäla och kopiera och den period vi just sett har ju kunnat använda denna teknologi för att lyfta många fattiga i Kina, dels genom inhemsk användning av teknik, dels genom att svämma över världen med varor producerade under förhållanden som är förbjudna i väst. Så Kina bygger en stor del av sin framgång på att vara parasit på väst, och resten på gamla konfucianska ideal, jag undrar hur länge det håller. Kanske länge, givet hur våra ledare i väst misshandlar friheten och demokratin.

   Gillad av 7 personer

   • olle reimers skriver:

    Det enda som garanterar en forsatt utveckling av teknik och idéer är individens frihet. USA är den sista bastionen i det avseendet.

    I USA fanns det en gangsterkung i Chicago; pappa till Hillary Clinton. Han kom på den lysande affärsidén att om man jobbade som patentadvokat kunde man skapa ett system för att sno uppfinnarna på deras verk och sälja dem till japanerna . Hans smarta dotter tog med sig idén till en liten obskyr advokatfirma i USA:s mest obskyra stat, Arkansas och utvecklade, tillsammans med sin make, blivande guvernör i samma stat och sedermera president i USA, denna lysande affärsidé. Så småningom blev det kineser i stället för japaner som blev huvudsakliga mottagare av dessa håvor.

    Tyvärr innebär stor frihet också stora möjligheter för de samvetslösa. Men USA börjar långsamt vakna upp.

    Gilla

 4. Jan Andersson skriver:

  Bra och viktig genomgång. Om man hyser grundtanken att först kommer det privata näringslivet som skapar arbete och välstånd och ett behov av utbildning inom många yrken som näringslivet har direkt nytta av. Sedan kommer den offentliga sektorn, framväxt genom politiska val från de som jobbade i näringslivet, och sedan naturligtvis även från de som jobbar i den den offentliga sektorn, även om deras röster i första hand gynnar dem själva och inte näringslivet. Och den offentliga sektorn har också minst lika stort behov av utbildning på hög nivå fast inom andra discipliner, men dessutom är det de som har tagit hand om utbildningsväsendet.

  Redan nu anar man en konflikt, skall skolpengarna prioriteras till näringslivets behov eller till den offentliga sektorns? I ena fallet finns ett diffust otydligt behov beskrivet, i det andra tydliga interna önskemål.

  Men grundtanken att den offentliga sektorn främst är en serviceorganisation åt näringslivets anställda och naturligtvis åt sig själva får inte glömmas bort. Vad är det som säger att näringslivets behov inte helt skulle kunna tillfredsställas av privata näringsidkare? Det är bara en politisk ideologi som ligger bakom detta vägval.

  Jag tror inte att det svenska offentliga utbildningsväsendet nuförtiden på långa vägar kan ta till sig och balansera behovet av utbildning även till den privata sektorn. Mina erfarenheter i samtal med lärare upp till högsta nivå förskräcker. Varifrån kommer till exempel alla flumlinjer även från gymnasienivå som inte leder till anställningsbarhet någonstans, och som ingen i någon sektor av efterfrågat? De ungdomar som lockas till flummet måste sedan skaffa sig en utbildning till, eller låta bli och ta enklare jobb för att inte dra på sig mer livslånga studielån.

  Så det är inte så konstigt att det finns arbetslösa akademiker även i Sverige eftersom det är vattentäta skott på många orter mellan näringslivet och dess offentliga sektor. Ansvaret för det delas lika mellan båda.

  Gillad av 3 personer

 5. Jari Norvanto skriver:

  ”Man kanske borde resa till Indien för att ta reda på hur de kom till rätta med sitt akademikeröverskott.”

  Mer troligt att en sådan svensk delegation istället berättar för indierna hur det ska gå till här i världen.

  Gillad av 2 personer

 6. Aha skriver:

  Visst torde överutbildning av PK-ister vara ett problem, och ett ett stort sådant. Men det kunde lika gärna ha varit ett överskott av studenter med motsatt inriktning som ställt krav på invandrare, som ställt krav på kriminella, som förordat mindre invandring etc. Men så har det inte blivit utan de har beredvilligt gett bort stora delar av det gamla Sverige till nya invånare som tyvärr inte mäktat med att förvalta arvet.

  Detta betyder att PK-ist studenterna måste vara över måttan indoktrinerade vilket leder till frågan; hur ser de människotyper ut som låter sig bli indoktrinerade och manipulerade trots att verkligheten uppenbarligen pekar på att man är på fel väg?
  Just nu pågår t.ex. en uppbyggnad av ett enormt utanförskap där ett totalitärt Islam breder ut sig.
  Hur är man funtad när man inte vänder om trots att det är uppenbart att man är vilse?

  Gillad av 9 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   AHA — Just det. Vad Patrik inte närmare utvecklar i artikeln är just detta, att 68-generationen inte bara var den första generation som hamnat i en ”studentfabrik”, utan dessutom hade sina små huvuden fyllda med vänsterextrema tankar.

   Det brukar invändas att de här extremisterna var få, bara en liten klick bland alla välartade studenter. Men då missar man att en liknande klick kommunister i Ryssland kunde starta Oktoberrevolutionen och störta tsardömet.

   Här i Sverige var situationen förstås annorlunda än i Ryssland 1917, och revolutionärernas taktik blev en annan. Man inriktade sig på att äta sig in i systemet likt larven äter sig in i äpplet, och förstöra det inifrån.

   Taktiken har varit mycket framgångsrik. Man har med i synnerhet asylinvandringen som vapen lyckats allvarligt försvaga vårt samhälle, och har tydligen avsikt att fortsätta på samma sätt.

   ”…att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!…”

   https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

   — Så uppriktiga är man såklart inte i de flesta fall, utan man maskerar skickligt sin ondska bakom floskler som …”lika värde” och liknande, samtidigt som man rent faktiskt ser till att genomföra en politik som förstör det samhälle våra fäder byggde upp.

   Gillad av 1 person

 7. Rikard skriver:

  Hej.

  Demokrati är att 51% röstar för att utrota 49% av befolkningen.
  Demokrati är att partier väljs, och dessa utser ombud, som utser ombud, som utser […] bortom den röstandes inflytande.
  Demokrati är ansvarsfrihet så länge du lyder order.
  Demokrati är att media och parti arbetar i symbios.
  Demokrati är att ett fåtal ägarfamiljer ingår symbios med partier och stat.
  Demokrati är att du får rösta: lägga en lapp i en låda.

  Sverige är en demokrati: bör Sverige vara en demokrati?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där är nog sant nog i Sverige, men det är SAP:s uppfattning om vad demokrati är. Det är inte det allmänna begreppet demokrati. Socialdemokrati har aldrig varit rumsren demokrati, utan från början tanken att införa samma socialism som även kommunismen eftersträvar, men med demokratiska medel, men demokratins institutioner som verktyg. Dessa verktyg har för socialisten inget som helst egenvärde. I stället skall staten vittra undan och försvinna enligt socialistisk exegetik.

   Gillad av 8 personer

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Jo, jag vet att demokrati egentligen är en värderingsbaserad civilisationsprodukt, om man kan använda de orden. Dess form kommer att bero på i vilken civilisation den implementeras: Kina är ju demokratiskt enligt inte bara en hel del kineser, och även EU anses demokratiskt.

    Man borde egentligen tala om [gruppidentitet]-demokrati, så mitt inlägg ovan får väl kallas svensk demokrati – om nu det finns något Sverige och något svenskt? Ibland finns det och ibland inte, verkar det som. (Jag skriver så därför att ett åtagande att separera begreppen parti, stat, samhälle, nation och folk för Sveriges del torde vara en större uppgift än Tysklands återförening eller Japans utveckling efter kriget.)

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Kan av någon anledning svara direkt på frågan nedan, så jag lägger svaret här.

    När jag skriver ”EU anses demokratiskt” menar jag inte att jag anser att EU faller inom skranket för att kallas demokratiskt, utan för att konsensus verkar råda om detta både hos journalister, medborgare och politiker: den allmänna uppfattningen inom EU är att EU är demokratiskt. Det råder, skulle man en smula svartsynt kunna säga, demokratisk konsensus om frågan, främst för att regimtrogna media och etablissemangspolitiker inte på något sätt vill (eller kan?) diskutera just vilka konkreta värden som skall gälla för att demokrati skall vara mer än att alla får lägga en lapp i en låda med jämna mellanrum.

    Vad jag får allt ifrån?

    Jadu, jag skulle kunna säga inspirerande samtal med mina medmänniskor genom åren, eller historiska jämförelser, eller något annat som låter belevat och lärt, men det handlar väl mest om vanligt funderande och en ovilja att acceptera sakernas tillstånd när de inte är som de borde.

    Och en bakgrund inom den svenska skolan – antingen är eller blir man troende PK-progressiv, eller knäpp, eller missbrukare, eller lakonisk cyniker.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

 8. Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

  Ja, för mig så är återigen detta ett exempel på hur socialism som nu maskeras som pk-ism återigen visar sitt hycklande Janus-ansikte, det är den innersta principen: världsförbättrande medelst hycklari, inte egen insats, som är roten till allt ont. Så att skapa nya arga hycklare blir ju ett syfte i sig själv, liksom att skapa arga invandrare genom art massimportera kulturellt inkompatibla folk. Jag har dock börjat misstänka att allt detta är där för att dölja något värre. Kan det vara att de värsta i världen, de som inte ens förstår begreppet moral, alltid försöker finna principer som kan värma massornas hjärtan och piska upp deras aggressivitet mot varandra, så att deras egen psykopati aldrig skall märkas, nu på global skala?

  Jag kan heller inte se så mycket gott i den metod som Indien och Kina använder, nämligen att exportera sina välutbildade till USA och väst, där de tränger ut duktiga studenter från väst. Också detta har gått alldeles för långt, varje folk och region måste stå på egna ben, denna av globalismen uppmuntrade migration är också denna skadlig i längden, man måste hålla samman i familjer, i lokalsamhället och i länder, varför? Ett skäl, som jag tror är underskattat är för att hålla ondskan i kontroll, man känner sina egna, dessa allt större sammanhang tror jag har den effekten att de värsta stigit till väders och gömmer sig bland molnen, så har det kanske alltid varit men vi riskerar att få en värld styrd av vad som kan beskrivas som djävulsdyrkare, där allt börjar med det socialistiska hyckleriet, som tjänar syftet att dölja de värstas ondska. Varför flög Bill Clinton med en notorisk pedifil-miljardärs flygplan 26 gånger?
  Är hatet mot Trump motiverat av just motsatsen mot att han säger att han kan ta kvinnor mellan benen, av att hans inre ondska är försumbar mot alla Clintons och Macrons, är hatet mot Trump motiverat av att han har satt igång kraftfulla åtgärder mot sexualförbrytare?

  Gillad av 5 personer

  • Richard skriver:

   ”Kan det vara att … de som inte ens förstår begreppet mora l… försöker finna principer som kan värma massornas hjärtan och piska upp deras aggressivitet mot varandra, så att deras egen psykopati aldrig skall märkas?”
   ”…vi riskerar att få en värld styrd av vad som kan beskrivas som djävulsdyrkare”
   ”Är hatet mot Trump motiverat av … att hans inre ondska är försumbar mot alla Clintons och Macrons … av att han har satt igång kraftfulla åtgärder mot sexualförbrytare?”

   Ja, precis så är det!

   Gillad av 2 personer

 9. Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

  Jung brukade säga om någon kom och sade till honom att nu hade han lyckats att: ta det lugnt, sätt dig ner, vi skall ta oss igenom detta. Jag har personligen observerat vad det gör med folk att få mycket mer pengar än man behöver, plötsligt så har man möjlighet att lämna alla goda dygder bakom sig, och vissa gör så, lockelsen är svår, istället för att följa alla de goda levnadsregler som kultur, religion och familj lär en så tänker man: varför inte? Möter man så flera på samma nivå då uppmuntras detta, man förstärker varandras ondska. En man jag kände blev en fet kokainmissbrukare mycket snart efter hans första bonus på 1 miljon pund. Hans chef riktigt lyste av ondska, jag satt bland dem. En annan kollega blev anställd, inte trots, utan för att, han var deltids-porrfotograf. Han försvann, men en dag mötte jag min chef och denna läderbyxklädde tysk på gatan. Kan det vara så att allt detta prat om godhet och jämlikhet och antirasism och allas lika värde och hat mot SD och Trump är en projektion alltihop för att dölja en mycket större ondska, dunster för att hålla massorna i schack så att en liten elit kan vara depraverade ifred? Precis som en gång Stalin, Hitler och PolPot, blir inte gromminggängen i England förståeliga, och att den kultur med de mest våldsamma sedvänjorna på jordklotet nu försvaras i Sverige? Har jag rätt, så är vi illa ute, för när man är depraverad så finns det inget stopp, det är mord och död och lidande som är målet, vi har sett det igen och igen, är det nu här hos oss i ny form?

  Gillad av 8 personer

  • Richard skriver:

   ”Har jag rätt, så är vi illa ute, för när man är depraverad så finns det inget stopp, det är mord och död och lidande som är målet”

   Ja, så är det. Kolla hur amerikanska oligarker sponsrade den ryska kommunistiska revolutionen för att plundra landet. Men också för att släppa lös ondskan.

   De som bara strävar efter makt för maktens skull är sådana människor du beskriver ovan. Men även de som strävar efter makt för att värna sin grupp kan bli oerhört ondskefulla (trots att de har ett högre och gott mål) om de upplever att deras grupp är hotad och/eller utsatt för stora oförrätter.

   Gillad av 2 personer

 10. Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

  För att spinna vidare på denna teori om att syftet med totalitära politiska ideologier som nazism, socialism och _______ är att dölja de styrandes depraverade läggning och avsaknad av moral så kan man nämna postmodernisterna som väl var kända för just att vara depraverade, Focault, Derrida och Sartre och de andra. Detta passar som hand i handske med att de försökte rädda socialismen genom postmodernismen som genialt transformerades till pk-ism så ondskan segrade igen!

  Gillad av 4 personer

 11. Anders skriver:

  Spot on, redaktörn! Men tanken är förstås inte ny. Jag, och många med mig, konkluderade redan i vår ungdom, att vore vi diktatorer i något afrikanskt land skulle vi omedelbart stänga alla universitet. Och här hemma skulle detta också vara en av de största välgärningarna. Vi har redan ett överflöd av aktivister och fanatiker. Kanske vi skulle kunna få exportera dem till Indien för behandling?

  Gilla

  • Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

   Bra poäng.

   Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Ja, det tunna skikt som kontrollerar det offentliga samtalet och fyller det kollektiva medvetandet med innehåll vidmakthåller PK-kulturen och därmed alla dess destruktiva konsekvenser. Det producerar dagsideologin och exploaterar ”den lilla människans” vardagspsykologi och bristande förmåga att se och efterfråga sammanhang och följder. Det är kultur- och mediaeliten, som bromsar alla verkliga förändringar. Sålunda både personifierar och beskyddar den hela maktelitens lögnaktighet, verklighetsförfalskning, inkompetens och girighet. Den ligger dessutom som ett lock över och förhindrar insyn i alla de ekonomiska krafter som på olika nivåer driver och exploaterar förstörelsen.

   Gillad av 2 personer

   • Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

    Slår man ut de 7200 anmälda våldtäkterna per år på varje pk-TV-kändis så är de nog ansvariga för en 100-200 per person och år.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Men det ”kulturindustriella komplexet” tycks ha flera herrar och olika på olika områden. Trots allt är Sverige multipluralistiskt.

    Gilla

 12. Lennart Bengtsson skriver:

  De flesta samhällen i västvärlden har brist på kunniga yrkesmän som kan fixa till allt som inte fungerar som sjuksystrar, snickare, elektriker, datatekniker och rörmokare. Samtidigt bygger man ut utbildning i diverse abstrusa ämnen som jämlikhet, feminism, socialkunskap mm mm. Dessa senare skapar behov som inte finns och som mestadels inte behövs. Staten hjälper till med ett ständigt skapande av nya myndigheter.

  Ett av de senaste är den så kallade jämlikhetsmyndigheten i Angered. Jämlikheten tycks bestå i att måna om jämlikhet med kvinnliga förtecken. Det tycks dock inte vara till stor glädje då de stackars anställda kvinnorna redan är utbrända trots att myndigheten ännu inte ens har fyllt ett år. De har förvisso redan genomfört viktiga åtgärder som att påminna oss alla att kvinnor i fruktsam ålder menstruerar. De flesta människor känner till detta och tycker knappast att det finns behov i att bli påmind. Även i jämlikhetens värld är det faktiskt så att män och kvinnor är olika.

  Det är ju förstås helt möjligt att ta till hormonbehandling som i Östtyskland så kommer säkert kvinnor att snart springa lika fort som Marita Koch. Hon innehar fortfarande världsrekordet på 400 m på 47.6 sek från 1985. På den tiden såg man detta som ett exempel på det östtyska samhällets överlägsenhet och varför socialismen var så mycket bättre än den västerländska kapitalismen. Med andra ord med lite biokemi kan vi raskt förbättra jämlikheten. Idag finns det ännu mer avancerade metoder än i gårdagens DDR.

  Gillad av 6 personer

 13. Göran Holmström skriver:

  Patrik dina texter är en gåva att få läsa, till det så alla kloka tankar som vädras efter. Min enkla fråga till din text, Sverige är ju som sagt ett konstigt land.
  Där titlar och tämligen konstiga utbildningar väger ganska tungt, lika lätt väger kompetens eller kunskaper som är införskaffade genom hårt slit och självstudier.
  Kan det vara så att denna övertro på värdelöst vetande med tillhörande dokument,
  är endast en härskarteknik för att lyfta sig själv och tjäna en krona extra?
  Tycker mig se en röd tråd som man kunnat ana genom mitt yrkesverksamma liv, nämligen att odugliga exemplar befordras gärna till mellanchefs nivå för att där skapa än mer kaos.
  Nu pratar jag mellanstora företag som antingen har en statligt eller kommunal koppling, dom små familje styrda verkar efter andra principer.
  Och precis som dina staplar visar så påverkas dom flestas liv av att det ofantliga hm menade offentliga sektorn kväver all form av kreativitet och nyskapande eller ens möjligheten att arbeta med det man drömmer om.
  Just lusten att kontrollera allt och likrikta verkligheten är ju den gödning som
  PK-sekten gynnas och frodas av.
  till det så titelsjukan, HR PR och allt därtill, en stolt smed eller skomakare är ju inte ens sin lön värd. Ärbara yrken som kräver mycket av sin utövare.
  Tre års studier i skitsnack öppnar en hel värld av konstanta fikapauser och meningslöst flyttande av papper och siffror från en kolumn till en annan.
  Synd att ett av världens bästa länder förstörts av inkompetenta lögnare som i gamla tider antingen fått rollen som byfåne eller i bästa fall sopat sågspånen ur sågen.
  Lurade är vi alla!

  Gillad av 4 personer

  • Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

   Nja, agnarna skiljs från vetet på mellanchefsnivå, där man ofta ändå måste känna till detaljer och kunna sitt jobb, men de som skall vidare, som inte kan detaljerna och inte har några lösningar, skiljer ut sig på denna nivå, deras enda talang är att klättra vidare och sätta sig på andra, så du har delvis rätt anser jag.

   Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Tackar fast för mig är det inte viktigt att ha rätt, utan förstå vad som är galet bara.
    Egentligen så borde man ju bara ljuga och spela med, det skulle man kunna tjäna bra på. Men hedern kommer ivägen.

    Gilla

  • Sand och sand och sand, i varenda svettig rynka och rand, jag är trött, ingen skatt jag fann, hemåt med tunga steg på strand, foten fastnar, mitt nylle träffar land skriver:

   Håller med om gåvan, och att jag blir censurerad när jag bara är en sur gubbe.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   En mekanism med denna verkan är att inget personligt ansvar tillåts någonstans i samhället. Det är inte tillåtet att göra en egen bedömning av en persons kunskaper. Det enda man kan säga något om är formella meriter. Av denna orsakt tillåts rektorer inte anställa kompetenta lärare, utan bara licensierade lärare som ingenting vet och ingenting kan.

   Kunskap och förmåga i sig räknas inte alls i en kommandoplaneekonomi. Sådan är socialismen.

   Gillad av 4 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Fick jag önska mig en enda sak så skulle det vara en återgång till tiden då lögner och förtal, var den värsta synd man kunde begå. Tror det skulle bota mycket av det vi alla för uppleva nu.
    Att ingå envig för sin vilja att kliva på andra är det få som vågar.
    Ps du skriver mycket intressanta tankar.

    Gillad av 1 person

 14. Monica Eliasson skriver:

  Underbart, hur du, Partrik, oupphörligen hittar nya, intressanta, outforskade vinklar, varifrån du analyserar och angriper det Välfärdsindustriella komplexet! Mycket övertygande analys!

  Gillad av 1 person

 15. Göran Fredriksson skriver:

  ”Man kanske borde resa till Indien för att ta reda på hur de kom till rätta med sitt akademikeröverskott.”

  Svaret på frågan synes vara att hejdlöst öka den totala befolkningen.

  Gilla

 16. Arthur skriver:

  Det utbildas också många som aldrig kommer att bli konkret samhällsnyttiga utan att de för den skull är bärare av ens ett uns klassisk bildning. Klimattjatare kommer alltid att vara bundna vid det offentliga och en genustramsare kan möjligen hoppas på en hutlöst välbetald tjänst som värdegrundschef på någon myndighet och med uppgift att skriva snömos och tvinga folk med riktiga arbetsuppgifter att lägga tid på att läsa flosklerna.

  Möjligen kan hon bli fi-v-mp-journalist på skattefinansierade statsradion eller gå ivägen för hederliga arbetare på något storföretag men det är inte så nyttigt det heller.

  Däremot utbildas till exempel för få läkare men i takt med samhällsförfallet är allt färre kapabla att tillgodogöra sig sådana krävande utbildningar.

  Gilla

 17. Anders Nilsson skriver:

  Småskollärare, folkskollärare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, underofficerare, poliser,
  t ex, hade inte akademiska/högskoleutbildningar på 60-talet. För resterande
  akademiska grupper återställde sossarna balansen mellan utbud och efterfrågan
  genom drakoniska låglönesatsningar i den statliga sektorn. Signalen var: du
  kan få bra lön även om du inte har högre utbildning. Ämneslärarbristen doldes länge
  på det sättet att rektorer tilläts t.v.-anställa obehöriga, dvs folk utan tillräckliga
  ämneskunskaper. Denna lönepolitik genomdrevs trots LO:s invändningar; den
  privata sektorn kunde nämligen inte betala lågutbildade lika generöst som den statliga.
  Den allvarliga snedvridningen av utbildningssystemet inträffade
  när kommunerna och senare friskolorna i praktiken blev de som fick ansvaret för dimensioneringen av gymnasiet. En kommun kunde, i princip, sätta alla elever på de billigaste utbildningsplatserna, dvs i samhällsvetarutbildning ¨- som blev ett skämt.
  Först nu, efter 25 år, har rikspolitikerna upptäckt att utbildning för samhällsviktiga
  funktioner måste garanteras. En utredning verkar ha tillsatts.

  Gilla

 18. Laggar skriver:

  En berättelse från Egypten. En högskoleutbildad tekniker, tillhörde eliten fick inget jobb. Föräldrarna blev oroade då han började klä sig traditionellt och fick nya vänner som var likadana och hade sena kvällsseminarier. En avlägsen släkting tog honom i kontorsjobb, lönen betalade fadern i det fördolda. Kostymen, slipsen och rakhyveln började användas av den unge. De nya vännerna försvann och den högskoleutbildade inrangerades i elitens arbetsliv. Hur man löser PEs dilemma i ett större sammanhang är sen en annan sak, vårdnadssektorn är kanske inte det som behövs i u-länderna men en utmaning finns här. Det är utmaningen som måste mötas och då har traditionen lite att ge.

  Gilla

 19. lookslikeanangel skriver:

  Offerkofta i XXL

  Den ska förstås räcka för rätt mycket, ”trivselvikt”*
  (inklusive lönnfett och ”kärleks”-handtag).
  Ska den tänjas för hela jordklotet, tror jag inte någonting förslår.
  Är det kanske inte en offerkofta, utan en hemstickad tvångströja….

  När man diskuterar med universitetsfolk ute i Europa
  – som jag faktiskt gör ibland – ser man likartade problem där;
  Utbildningen fjärmar sig mer och mer från sånt
  som leder till någon form av verkliga kommersiella jobb.
  Det är inte fel, tvärtom(!), med humaniora, men i så fall
  ska det vara på lite nivå!!

  *Trivsel och jobb för vilka och för vad?

  Gilla

 20. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Carl Icahn, hyperkapitalist menar att VD:ar (CEO i USA) ofta, ofta är de mest populära killarna på universiteten, de med mest omfattande kontaktnät men knappast de mest lämpade i att leda företag.
  Med den kunskapen har han valt ut och köpt in sig i företag med kapacitet men med fel management och åtgärdat det senare.
  Filmen ”Wall Street” och Gordon Gekko kommer nära i affärsmetod och attityd.

  Gilla

 21. Sixten Johansson skriver:

  Ideologiernas urkärna bygger på en avskalad psykologi kring individens medvetande och relation till andra. Därifrån utgår en del av ondskans rötter. PK-ism och globalism är ett hopflätat komplex i rörelse. Det blir överskådligt om vi tänker oss en psyko-ideologisk triad, som begagnar en fjärde ideologi: islamofascism. På ytan framstår de fyra ismerna som motstridiga, men symbiosen eller hybriden underlättas av att alla är förljugna, verklighetsfrämmande, elitistiska, självförgudande och destruktiva.

  Förenklat kan triadens ismer kallas socialism, liberalism och rovkapitalism. Om vi skalar oss in börjar vi ana ondskans och destruktivitetens rötter.

  Socialismens kärna är patologisk strävan till likhet (alstrar en nedåtgående spiral till noll), samhälls- och människoomvandling, kollektivism, förljugenhet (vissa är mer jämlika), avundsjuka, utopism, totalitarism, hybris.

  Liberalismens kärna är innehållslösa ord, elitism (uppblåst självbild), verklighetsflykt. Den ideologiska tomheten gör liberalerna ryggradslösa, så att de attraheras av och döper om totalitärt tvång till frihet, tolerans, jämlikhet och demokrati. Med relativisering, rationalisering, ordmagi målas alltid nya verklighetskulisser.

  Rovkapitalismen är på högre elitära nivåer egoistisk, antisocial, parasitisk, storhetsvansinnig, psykopatisk. Den kan exploatera statlig maktutövning lika väl som anarki, manipulera nyckelgrupper, i praktiken driva den ekonomiska politiken och kontrollera flöden av pengar och naturresurser.

  Gilla

 22. heraldikern skriver:

  Det stora problemehttps://petterssonsblogg.se/2018/11/20/kvinna-ranad-bunden-och-misshandlad-i-sitt-hem-av-utlandska-man/#more-269219t är väl att man tar in så mycket fler under- eller outbildade, som också trycks in i utbildningsmaskineriet. Inte blir det bättre!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.