Den stora kometen 1910 och dagens klimatskräck

Lennart Bengtsson

De senaste årens klimatrapporter har blivit alltmer olycksbådande. Vi har fått höra att vi kanske bara har tio år på oss, om ens det, för att ställa allt till rätta. Professor Rockström har jämfört situationen med en asteroid som närmar sig jorden och som är på väg att göra slut på allt liv.

När jag var barn så talade fortfarande mina äldre släktingar om den stora kometen som hade skapade en sådan förfärlig fasa. Den stora kometen som Nils Ferlin beskrivit i sin kända dikt var Halleys komet, uppkallad efter sin upptäckare Edmond Halley som 1705 upptäckte att den var periodisk. Det är den mest berömda och ljusstarka av alla kometer som passerar det inre av solsystemet och har en omloppstid på ca 76 år. Första gången kometen bevisligen observerades var någon gång mellan 468 och 466 f. Kr., vilket har dokumenterats av Aristoteles. Efter 240 f. Kr., då den också omnämns i kinesiska skrifter, har den observerats vid varje passage i närheten av solen. Kometen finns avbildad på Bayeuxtapeten.

DEN STORA KOMETEN

Först blev det ganska tyst i byn:
Förnekade kometen
Bevisade sin plats i skyn
För hela menigheten
Järtecken, sade man till slut
en rackare att blänka!
Nu blåses nådatiden ut,
nu är det dags att tänka!
Nu är det tid att handla rätt
mot mor- och faderlösa,
och garda sej på alla sätt
och varda religiösa.

(Du kan även lyssna på dikten på YouTube)

När Halleys komet närmade sig jorden i maj 1910 uppstod masshysteri, då man på spektroskopisk väg hade upptäckt att kometsvansen innehöll blåsyra (vätecyanid) och att jorden skulle passera genom kometsvansen. Detta utlöste vittspridd oro och många var övertygade att mänsklighetens sista stund var kommen. En del förberedde sig för slutet och en man så till den grad att han placerade sig i en för ändamålet inköpt likkista. Men ingenting hände eftersom gaserna i kometsvansen var oerhört förtunnade varför cyanidmolnet var fullständigt ofarligt.

Berättelse gjorde dock ett stort intryck på mig och jag såg fram emot den dag i framtiden då jag skulle få uppleva den stora kometens återkomst år 1986. Och detta utan att vara rädd. Vetenskapliga studier under tiden hade bidragit till detta.

Inför föreställningen om en förestående klimatkatastrof finner man liknande tendenser i dagens Sverige som vid den stora kometen 1910. Genom sociologiska undersökningar vid våra läroanstalter försöker man identifiera de personer som inte tycks ta en förestående klimatkatastrof på allvar. Dessa registreras och analyseras och befinnes huvudsakligen bestå av medelålders eller äldre välutbildade män av vad som i USA går under beteckningen ”kaukasisk ras”. De förenas av att ha en kallsinnig och skeptisk uppfattning av en förestående klimatkatastrof och ser snarare andra händelser i dagens Sverige som mer katastrofala.

När det gäller den yngre generationen samt alla de som befinner sig i gruppen av politiskt korrekta är oron för en farlig, irreversibel och våldsam klimatutveckling allmän även om ännu ingen har gått så långt som de som var rädda för den stora kometen för 108 år sedan. Ännu har inte likkisttillverkarna börjat få in några beställningar. Oron är emellertid stor och psykisk hjälp åt dem som oroar sig extra för klimatet förekommer. Det rapporteras även om barn som skolkar skolan eftersom det ändå inte är lönt att studera. Sångerskan Malena Ernmans dotter Greta har fått stor uppmärksamhet för sin skolstrejk för klimatet som både mamma och pappa har respekterat liksom landets mediala klimataktivister med resultat att den unga flickan blivit en riktig kändis. Jag tror väl inte att vare sig mamma eller dotter har kommit fram till sina klimatuppfattningar genom studier av Stefan-Boltzmanns ekvation eller liknande utan snarare att de blivit uppjagade av våra ursinniga klimataktivister som utmålar den framtida katastrofen med brinnande blickar och övertygelsens fasta stämma.