Kom ihåg var du läste det först

Patrik Engellau

I snart fyra år har jag tjatat om att en ny skärningslinje etableras i svensk politik (och kanske i resten av världen också). Huvudmotsättningen går allt mindre mellan höger och vänster, borgerliga och socialister, arbetsgivare och arbetare. I stället går den mellan å ena sidan politikerna och välfärdsapparaten, alltså vår tids PK-istiska härskare, och å den andra nettoskattebetalande medelklassare med ett helt annat synsätt på världen och människan än PK-isterna.

Det som kommer från riksdagen är bara brus. Man tror att man hör och ser men man fattar inte. Det beror på att det man hör och ser inte är det som händer. Det är något annat som händer.

Den 28 augusti jämförde jag med Platons grotta. Vi sitter med ryggen mot öppningen och försöker tolka världens händelser efter deras skuggor på grottväggen framför oss. Jag sa att jag olovandes hade vänt mig om för att studera verklighetens skeenden och talade om vad jag såg. Nu ska jag säga samma sak igen med andra begrepp. Samma sak plåtad i svartvitt i stället för med värmekamera.

Ursäkta om jag tar i så att livstycket nästan brister men jag tror att vi lever i en historisk omvälvningsperiod. Tillvarons tektoniska plattor rör sig och det blir jordbävningsliknande sammanbrott i riksdagen. Ja, jag vet alla historiska perioder anser motsvarande om sig själva, men ibland är det mer befogat än annars.

Vi går från en politisk värld där den viktigaste skiljelinjen gick mellan ideologier till en politisk värld där den viktigaste skiljelinjen handlar om värderingar. Detta är så stort att man bävar (eller också har jag fel).

Vi är vana att tala om politik i termer av höger, liberaler, vänster, socialister, marknadsanhängare, konservativa och andra begrepp som har med teoretiska tänkesätt att göra. I den världen är skillnaderna mellan olika politiska krafter ideologiskt betingade. Borgare var borgare och socialister var socialister.

Men den tankemodellen får inget grepp varken på dagens politiska övertygelser. Liberalerna och centerpartisterna, till ganska nyligen tryggt infogade i borgerligheten, finns inte längre där. Sverigedemokraterna passar inte in i den ideologiska höger-vänsterskalan. Till exempel vet man inte om Jimmie Åkesson står på arbetarnas sida eller arbetsgivarnas. Troligen anser han frågan irrelevant.

Vi måste leta efter en annan tankemodell. Lite ledning får man genom att studera ett parti som inte inordnar sig i det gängse ideologiska mönstret, nämligen miljöpartiet, som inte vet om det är höger eller vänster utan bara att om människorna får bestämma över sina egna liv så kommer världen att gå under och att de därför måste styras av en liten grupp som begriper bättre och därför behöver ta kontroll över människorna så att de inte äter för mycket kött. Feministiskt initiativ är ett annat belysande exempel. Även det partiet anser att det går åt pipan om inte korrekt tänkande människor i staten får bestämma över folks liv, till exempel om hur de ska fördela föräldraledigheten eller, om de är företagare, vem de ska välja in i sin styrelse.

Den nya skiljelinjen går inte längre efter de traditionella ideologiska mönstren utan efter människosyn och värderingar. På ena sidan står folk med medelklassens värderingar och människosyn. Det är en övertygelse att samhället blir bäst när folk får använda sitt sunda förnuft och bestämma själva över sina liv. På den andra står de politiskt korrekta människorna som menar att folk inte begriper så bra av sig själva och därför måste uppfostras och styras av en tyckarelit som fattat bättre, till exempel att tusentals års erfarenhet av hur utbildning ska bedrivas inte längre gäller, att människornas tveksamhet inför kulturblandning bara är uttryck för rasism, att respekt för den egna nationen är ett slags hat mot andra folkgrupper, att män, särskilt vita män, är födda kvinnoförtryckare.

Den nya politiska axeln går således mellan å ena sidan medelklassare och å den andra PK-ister. Men partierna är inte organiserade efter detta mönster och därför kan de existerande partierna innehålla både medelklassare och PK-ister.  Till exempel kan en liberal lika gärna vara medelklasstänkare som PK-ist. Inom socialdemokratin finns representanter för båda sorterna, till exempel PK-ister inom Tro och solidaritet och medelklasstänkare bland LO-anslutna.

Min tes är alltså att alla etablerade partier, utom möjligen miljöpartiet, vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som alla tre är solitt PK-istiska, har inslag av både PK-ister och medelklassare. Och vad händer då?

En första observation är att apspelet i riksdagen inte har något med dessa underliggande krafter att göra. Därför spelar det ingen roll vad som sker på kort sikt. Det blir fel vad som än händer. Samtidigt graviterar hela politiken mot den nya uppdelningen. Troligen kommer ett nytt medelklassblock, som många kommer att kalla konservativt, bestående av moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater att utkristalliseras. Dessa består redan idag till övervägande del av medelklassare.

Ett annat PK-istiskt block håller samtidigt på att formera sig. Detta block är mer heterogent eftersom liberalerna, socialdemokraterna och centerpartisterna innehåller stora kontingenter som inte alls är PK-istiskt inspirerade och därför inte hör dit.

Halleluja för demokratin. Detta dilemma hade inte gått att lösa annat än med våld om vårt land inte hade kunnat utnyttja det underbara system för konfliktlösning som ligger i att folk får välja själva och genom sina röster avgöra konflikten. Till slut blir det ett nytt val, i bästa fall ett extraval som lämpligen bör inträffa när väljarna tröttnat på apspelet och i sämsta fall, om apspelet och oredan får fortsätta, det ordinarie valet år 2022.

Om medelklassarna eller PK-isterna då kommer att vinna vet jag inte. Men jag är hoppfull. Antag att moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna innehåller tio procent PK-ister som de kommer att förlora vid nästa val. Det skulle betyda att bara 40 procent av de 44 procent väljare som de fick i det senaste valet skulle kvarstå.

Antag vidare att 20 procent av liberalerna, socialdemokraterna och centerpartisterna i själen är medelklassare och skulle rösta på medelklassarkoalitionen (såklart en större procentsats för liberalerna och kanske mindre centerväljarna). Det skulle betyda att elva procentenheter lämnade PK-istpartierna och röstade på medelklasspartierna.

Medelklasspartierna – de ”konservativa” – skulle därigenom vid nästa val få 51 procent av rösterna. Men det kommer inte att bli så om inte moderaterna och kristdemokraterna bejakar en sådan ny ordning. Alternativet är att de fortsätter att köra med samtidigt tryck gasen och bromsen. Det krävs statsmannaskap vilket i det här fallet betyder ett historiskt risktagande. (Ordet ”statsmannaskap” är så okänt att mitt Wordprogram rödmarkerar och föreslår alternativet ”stadsmänniska”. Det känns signifikativt på något sätt.)

81 reaktioner på ”Kom ihåg var du läste det först

 1. Lars skriver:

  Eftersom resonemanget bygger på två odefinierade begrepp dvs något som saknar stöd i gängse beskrivningar av sociala strata och en nyuppfunnen ideologiskt baserad ideer om pk-ister, så är det svårt resonera utifrån detta. Ännu värre blir det om sunt förnuft nu ska ersätta vetenskap och intellektuell förmåga. Välfärdsindustriellt komplex är ännu mer vagt då det inkluderar producerande verksamhet likväl som transfereringar.

  1) Ekonomisk analys visar på att omfördelning mellan generationer och inom generationer sker i välfärdsstater dvs OECD länderna. Idag har vi relativt platt skatt dvs proportionell och inte progressiv och tom regressiv i form av moms. I stora drag betyder det att pengar överförs från den tredjedel som tjänar bäst till den tredjedel som tjänar minst, meden tredjedelen i mitten ungefär bidrar till sina egna behov. Socioekonomiskt är det alltså den övre medelklassen som betalar för den lägre medelklassen och arbetarklassen (som tjänar som lägre medelklass eller bättre).

  2) Ungefär 2/3 delar av offentliga budgetar inom EU avser välfärdsstaten och storleksmässigt är välfärdsstaten den ungefär mellan 20 – 26 % av BNP med 29 % för Frankrike, 26 % för USA och Sverige om man ser på nettoutgifter och tar hänsyn till olika skattesystem, att vissa länder som USA använder mer av skatteavdrag och egenavgifter från t.ex. arbetsgivare för sjukvårdsförsäkringar.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Håller med om de odefinierade begreppen, men det gäller även dina begrepp som ”välfärdsstaten”, ”generationer”, ”tjänar mest”, ”sjukförsäkringar” o.s.v. Kommandoplaneekonomi är en omöjlighet. Därför har också den nya kommunismen 2.0 övergivit den. Hunden skäller, men karavanen går vidare.

   Håller också med om att PK-ismen är en på ytan relativt ny ideologi, men det är förstås inte Patrik som har uppfunnit den. Den har nog uppstått ganska spontant efter Kalla krigets slut på grund av materiella och ideella drivkrafter som därvid släpptes lösa, men den har formulerats av kommunistiska tänkare som Derrida, Rorty och Focault och den kan bäst beskrivas som nykommunism eller kommunism 2.0. ”Internationell” har blivit ”global”, ”nomenklatura” eller ”avant garde” har blivit ”elit”, judarna har kompletterats med vita män, bourgeoisin med rasistfascistnazister, SA med AFA o.s.v. Det är när allt kommer omkring gammalt vin i de nya läglarna.

   Det nya är att liberalismen på alla sätt har avskaffat sig själv, uppnått sin kollektivistiska slutstation och uppgått i globalkommunismen som en fiskhanne som biter sig fast på sidan av honan eller en spindelhanne som ätits upp av honan efter parningen.

   När denna medeltid är slut tillhör framtiden helt och hållet det vi nu kallar konservatismen.

   Gillad av 8 personer

   • Lars skriver:

    Mina begrepp är gängse, odefinierade endast för den som inte tagit del av den ekonomiska litteraturen. Därmed definierade. Välfärdsstaten är ett begrepp som jag som definierar en del attribut för som omfördelning, tjänsteproduktion och konstaterar att OECD länderna infört liknande system. Det går inte att definiera alla ord, det borde du veta, det är den insikt Wittgenstein byggde vidare på, utan det handlar om ords betydelse i ett sammanhang, i ett språkspel. Om du nu inte förstår sammanhanget, så förstår du inte heller orden.

    Gillad av 1 person

  • Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

   Den framtida Lars kan läsa om det när det står i framtida läroböcker.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Håller med om de odefinierade begreppen, men det gäller även dina begrepp som ”välfärdsstaten”, ”generationer”, ”tjänar mest”, ”sjukförsäkringar” o.s.v. Kommandoplaneekonomi är en omöjlighet. Därför har också den nya kommunismen 2.0 övergivit den. Hunden skäller, men karavanen går vidare.

   Håller också med om att PK-ismen är en på ytan relativt ny ideologi, men det är förstås inte Patrik som har uppfunnit den. Den har nog uppstått ganska spontant efter Kalla krigets slut på grund av materiella och ideella drivkrafter som därvid släpptes lösa, men den har formulerats av kommunistiska tänkare som Derrida, Rorty och Focault och den kan bäst beskrivas som nykommunism eller kommunism 2.0. ”Internationell” har blivit ”global”, ”nomenklatura” eller ”avant garde” har blivit ”elit”, judarna har kompletterats med vita män, bourgeoisin med rasistfascistnazister, SA med AFA o.s.v. Det är när allt kommer omkring gammalt vin i de nya läglarna.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det nya är att liberalismen på alla sätt har avskaffat sig själv, uppnått sin kollektivistiska slutstation och uppgått i globalkommunismen som en fiskhanne som biter sig fast på sidan av honan eller en spindelhanne som ätits upp av honan efter parningen.

   När denna medeltid är slut tillhör framtiden helt och hållet det vi nu kallar konservatismen.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Vilken relevans i förhållande till Patriks inlägg menar du att din kommentar har? Eller är det ett medvetet goddag-yxskaft?

   Gilla

   • Lars skriver:

    Då du saknar insikt om världen så förstår du inte. Relevans eftersom frågan om medelklass och statens roll och därmed politiken inte är den Patrik framför.

    Gilla

   • Sand och sand och sand, en Kut? Är, det, jo! Kolabacken, kusträtten och profitabel brand, detta är mitt eget land, Vafan, en golfare? Ok, vi tar i hand skriver:

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   ”Sunt förnuft nu ska ersätta vetenskap och intellektuell förmåga.”

   Sunt förnuft är samma sak som vetenskap och intellektuell förmåga tillsammans.

   Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Nej, marknadsekonomin saknar konkurrens och allt annat trams väntar vi bara på att det skall erkänna sig besegrat. – Kärnan i marknadsekonomin är: ”Gör vad du vill och betala vad det kostar”. – Priset sätter den som har något att erbjuda. – Även rättsordningen vilar på samma grund.

  Men marknadsliberalerna har hamnat på fel spår från början och liberalismen behöver en uppstramning. – Det som fattades av stringens, intelligens och konsekvens, hittar man i mina bidrag till samhällsdebatten.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Den gamla ordningen på Island som kanske rådde generellt bland germaner innan feodalism och centralmakt vann insteg, finns det en del att lära av. – Särskilt deras självfinansierade rättsordning som saknade ”våldsmonopol”. – Man förväntades ha en ekonomisk garant som blev betalningsskyldig, när man begått ett grovt våldsbrott och de konsekvenser som väntade en om ingen betalade, var det allas ansvar att ställa upp med i mån av förmåga.

   Vad de aldrig kom på, var hur mycket olägenheter som kunde undvikits med grundskatter. – Istället för blodiga konflikter om en liten markremsa där hela ätter gick åt, skulle man betalat markskatt och delat på intäkterna. – Då finns det alltid en rätt nivå på avgifterna: Den som anpassar efterfrågan till tillgången.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Under rubriken ”Liberalism kompatibel med verkligheten” på Flashback utvecklar jag vad som skall till för att den skall fungera, lyssnar på invändningar och är så konkret som man kan begära.

    Jag saknar djupt ett väl fungerande forum för samhällsdebatt. – De jag frekventerat stängdes ner efter hand och allt man skrivit där gick förlorat.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det finns ju en bra metod att dämpa mina anspråk: Att hitta en invändning som gör att jag måste backa och ändra mig på någon punkt.

    Gilla

   • Richard skriver:

    ”Det finns ju en bra metod att dämpa mina anspråk…”

    Problemen med det är att du uttrycker dig för abstrakt. Du behöver konkretisera, precisera och visa i detalj hur det ska genomföras. Det är lätt att tänka ut sådant som skulle fungera bättre. Det är svårare att kommunicera det tydligt och med hänsyn till att svårigheter som kan tänkas finnas gällande genomförande.

    Sen verkar du mer intresserad av att prata än att lyssna. Men där kanske jag har fel? Men om så är fallet är det något som bidrar till det pompösa intrycket. Det är roligare att kommunicera med någon som är intresserad av dialog och att också lyssna och försöka förstå den andres synpunkter.

    Slutligen verkar det som att du har en del bra idéer men jag har inte orkat fördjupa mig beroende på det jag nyss beskrivit. Därför vet jag i dagsläget inte om det faktiskt är bra förslag eller inte.

    Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Nej, mycket anspråkslöst; precis som vanligt när det gäller Bo Svensson. Då kan man också kosta på sig att ha lite fel ibland.Ungefär som Francis Fukuyama.

    Gillad av 1 person

   • Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

    Jag har också mycket bra förslag, alla blir snälla och gör sitt bästa.

    Gillad av 2 personer

 3. Lars skriver:

  Om nu förvirring råder inom politik och media och vad vi kan vi ändå konstatera att sekulärt-konservativa partier i Europa dvs ungefär M + KD + L i Sverige vanligen vill minska välfärdsstaten, däremot har vi en lite märklig variant eftersom Kristdemokrater i Europa på samma sätt som socialdemokratin stått för utbyggnad av välfärdsstaten och moderaterna kallar sig konservativt-liberala dvs nyliberalismen som också vill minska välfärdsstaten är ett markant inslag. Man vill gå den anglo saxiska vägen till skillnad från kontinental Europa eller syd Europa.

  Har värdescheman och ideologi och tron att tankar driver den socio-ekonomiska utvecklingen och tro på elitisk ersatt en pragmatisk materialism, som ser tankevärlden som en överbyggnad på de socio-ekonomiska samhällsförhållandena triumferat? Det skulle betyda att de drivande ideologierna och filosofierna nu återvänt till tidigt 1800-tal, till ett tidigt 1900-tal, då massorna drevs hurrande ut på slagfälten i tron på esprit och värden förkroppsligade av den egna nationen. Elitism är ju även det starkt förknippat med merparten av mänsklig historia och även det ett återvändande till gamla sociala klassamhällen med skillnader i yrke och levnad ”Leisure class” som Thorstein Veblen skrev om 1895.

  Vi lever i en tid av multinationella globala företag och under Pax Americana samtidigt som Kina reser sig Vi lever i en värld där USAs finansiella sektor tar hand om 2/3 delar av vinsterna i det privata näringslivet där. Vad finns det som pekar på att inte ekonomin och den socioekonomiska verkligheten skulle avgöra verkligheten i Sverige och människors medvetande och kunskaper och politikens område?

  Vi har i Sverige ett politiskt- medialt system som inte är transparent och förmedlar relevant information om hur det står till i nationen och i omvärlden t.ex. avseende migrationens konsekvenser. Hur politiker och andra eliter tänker vet vi inte. Olika organisationer och tankesmedjor står för visionerna och samhällsdiskussionerna. Det är medias skuggbild av verkligheten vi ser. Förvirring och okunskap råder i befolkningen.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Det förefaller mig att mycket av vad vi ser i svensk politik, dessa broilers, dessa idealister och alla aktivister till höger och vänster utanför politikernas värld närmast är en välfärdssjukdom, människor som bestämmer tonen i media, men är långt utanför de bestämmande krafterna i världen, men tar upp plats och blockerar seriös politisk och ekonomisk diskussion.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   SD säger sig vara konservativa, socialkonservativa, och för välfärdsstaten, men i mitten står L och C på den nyliberala halvan…så om M + KD + SD ska bilda ett konservativt block, ja då borde ju M släppa sin nyliberala prägel…. förvirring råder.

   Gilla

 4. Aurora skriver:

  De traditionella partietna kommer att splittras inifrån. Flera partier (S,C,L,M,MP) har flera gånger ertappats med att infiltrerats av religiöst radikala grupper som driver helt andra agendor än de partierna utåt står för. Detta kommer de traditionella ideologiska grupperna inom partierna inte att acceptera länge till. Efter pågående regeringsbildningskaos kommer också många C och L medlemmar att byta partitillhörighet . De märker att deras parti inte längre spelat på den planhalva de trodde. Men det går mycket trögt i Sverige. Anledningen är att man i Sverige fortfarande lever i tron att ett givet parti ska finnas i all evighet. Man har mycket svårt att acceptera nya partier i Sverige (Ny Demokrati, SD, Medborgerlig Samling) I andra Europeiska länder har partier kommit och gått flitigt under åren.

  Gillad av 9 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Jag tror också att den traditionella politiska indelningen är avskaffad bakom rökridåerna av politikerkäbbel och väljarsnack. Och det behöver benämnas om folk som inte är intresserade av politik ska kunna begripa vad som pågår. Just nu verkar debatten suddigt ohederlig, barnslig och inkompetent. Fast de debatterande mycket väl vet vad de vill och siktar på men inte vill redovisa detta för svenska folket. Eftersom svenska folkets väl och ve inte ingår i det man siktar på så det kan vara svårsålt. Måste paketeras som ”värdegrund” och döljas bakom pseudoåtgärder och direkta lögner vad gäller samhällets problem. Vad har de t ex två senaste regeringarna åstadkommit vad gäller kärnverksamheterna? Kräftgång av anorektisk karaktär skulle jag vilja säga.

  Pk-ister mot Medelklassare kan vara bra begrepp för att belysa motsättningarna.
  Totalitärt styrelseskick mot Äkta demokrati
  Makt över andra mot Makt över sig själv
  Makt över tillgångarna mot Privat äganderätt
  Systemet före människan mot Människan före systemet
  Islamisering mot Västkultur
  Planekonomi mot Marknadsekonomi
  Globalism mot Nationalism
  Osv
  Om jag fortsätter lista dessa motsatta synsätt hamnar jag rätt så snabbt i den klassiska lågstadiefrågan: ”Vill du hellre vara fattig och sjuk än rik och frisk?”
  På min tid tyckte vi att frågan var komisk. Men vi var ju bara barn.

  Gillad av 10 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   EVA DANIELSSON — Uppfriskande kommentar bland alla grötmyndiga utgjutelser!

   Patriks artikel är på kornet anser jag.

   I övrigt noterar jag att vi börjar se tecken på uppror på somliga håll. Staffantorps kommun inför ex-vis, i samarbete mellan M och SD, regler som ska sätta stopp för tiggarplågan samt motverka islamiseringen.

   Gunnar Sandelin rapporterar här på DGS om hur en motståndsrörelse börjar formeras utanför partierna. Detta är glädjande, men det återstår att se hur den rörelsen ska kunna åstadkomma något utan politiskt stöd.

   Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Nu gäller det att massivt flytta in i kommuner som Staffanstorp och sänka kommunalskatten där till hälften, eller om det är fördubbla man måste göra, vad vet jag, så att man kommer på rätt sida i skatteutjämningen och föds av pengar från andra.

    En fördel vi har är förmågan att bedöma dynamiska förlopp. Det är något som socialister i allmänhet och PK-ister i synnerhet helt saknar. De kommer inte att fatta vad som har hänt när redutten redan står.

    Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Förutsatt att man är moderat i själ och hjärta och inte insett att världen förändrats så är Evas’ kommentar korrekt. Men det är det som är problemet med hennes och Patrks utgjutelser. Gammal blå skåpmat.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Och ändå är Eva Danielssons inlägg mycket läsvärda och tänkvärda, så för att precisera mig, så kan ju listan med intressekonflikter utvidgas på flera sätt och en del av intressekonflikterna är beroende av andra eller finns inte där. Exempelvis Makt över tillgångarna mot Privat äganderätt är sannolikt inte rätt formulerat, privat äganderätt som vi känner det uppstod med kapitalismen och har varit en mycket viktig ingrediens och är idag knappast omtvistat utom i politisk propaganda. Planekonomi kontra marknadsekonomi är ju inte heller en aktuell konflikt i västvärlden idag.

    Så jag tycker nog att den typen av beskrivning av konflikter i dagens värld skulle kunna ge en hel del insikt i vad politiken handlar om och var partierna står, om de nu står för något. Man ska bara vara medveten om att en del konflikter som de beskrivs är en del av olika partiers propaganda under många årtionden.

    Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   En kommentar till kommentaren av Lars, som säger att den privata äganderätten och marknadsekonomi inte är omtvistat numera.
   Inte bara V utan även MP har ifrågasatt privata äganderätten, t ex om vi kan fortsätta ha privatägd skog i landet (för skogen är en sådan viktig resurs) och medger att staten i så fall inte tänker köpa skogen, för det skulle man inte ha råd med. För närvarande ger man statsbidrag till aktivisterna i Naturskyddsföreningen som hittar rara biotoper i privata skogar med hjälp av allemansrätten och får därmed igenom avverkningsförbud och gör skogen ekonomiskt värdelös för ägaren. Hm…Steg för steg.
   Regeringens förslag på att lättare kunna få tillämpa expropriering. Gick inte igenom. Den här gången.
   MPs idé att kunna beslagta tomma privatbostäder för att bereda plats åt invandrare. Vet inte reaktionen på det.
   Och hur var det nu med FNs klimatpanel, IPCC, vars förra ordförande, som nyss gick ut med att köttätande ska motas på samma sätt som tobaksrökning, hon har medgett att klimatpanelens uppdrag inte är att rädda jordens klimat utan att förstöra kapitalismen. The NewWorldOrder ska sedan innebära en global regering och ”grön” planekonomi. Hm…neomarxism i armkrok med storfinansen?
   Undrar om de vita farmarna i Sydafrika vars rötter i landet går tillbaka till 1600-talet, kunde föreställa sig att de på 2000-talet skulle ha en regim som konfiskerar deras gårdar och uppmuntrar den svarta befolkningen att misshandla och mörda dem. Där existerar varken rätt till ägodelar eller liv längre. Och det händer just nu.
   Bisarra och absurda exempel som inte kan bli verklighet. Hoppas man.

   Gilla

 6. Jari Norvanto skriver:

  Det finns en materiell medelklass, men den PK-värdegrund som gisslar samhället har ”gott” stöd inom medelklassen, så medelklassiga värderingar är en vattendelare. Låt vara att många som bekänner sig till PK-dogmerna (som utgör styrande ideologin i Sverige) är hycklare.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Som Martin A brukade påpeka innan han sade adjö går den ideella skiljelinjen f.n. rakt igenom den materiella/sociala övre arbetarklassen och lägre medelklassen. Många av grannarna, släktingarna och vännerna är för sin försörjning beroende av PK-ismen. Branscher som bank och försäkring är så statsnära att det är ett absolut krav att vara PK-ist för att alls kunna verka där. Personalavdelningarna på många andra företag, framför allt alla som har en konsumentmarknad och kundkontakter, driver medarbetarna till PK-ism med hjärntvätt och öppna hot och varningar. En hög chef på Victoria’s secret har bett om ursäkt för att han inte har ställt transor och fettisar med blått hår på parad i den årliga underklädesparaden med toppmodeller. Och en hög chef i ett privat kommersiellt företag är så nära kärnan och definitionen av medelklassen som man kan komma. För att Patriks modell skall hålla måste man lägga till marxistiska hjälpmedel och fuskkonstruktioner som ”falskt klassmedvetande” och ”materiella behov” o.s.v.

   Gillad av 1 person

   • Mannen utan namn skriver:

    Har MartinA sagt adjö? Det har jag missat. Skrev han något avskedsbrev eller försvann han bara?

    Halft off-topic vill jag också ta tillfället i akt att tacka alla fantastiska kommentatorer som skriver på DGS, det är i mångt och mycket ni som gör DGS till en sådan oas i PK-öknen. Ingen nämnd, ingen glömd, men väl en liten shout-out till vår vän från Samarkand för hans poetiska och fantasikittlande signaturer som var för sig är som kapitel ur ett storslaget epos – keep them coming! 🙂

    Gillad av 7 personer

   • Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

    Han håller på att utrusta sin atombombssäkra överlevnadskällare.

    Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Nu såg jag en blänkare om vad Martin Timell tjänar och jag förstår så väl varför jag borde ha blivit TV hallåa och inte ägnat mig åt en massa trams. Det förstår väl de som arbetar i olika företag också skulle jag tro, så varför bry sig?

    Gillad av 1 person

 7. Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

  Om jag ändå kunde känna din tillförsikt. När den ena sidan i detta upptäckte att de kunde använda migration för att rubba balansen bland de som röstar till sin egen fördel så blev spelet ett annat, för denna sida, pk-sidan så är det en enda sak som betyder något, den lins genom vilken alla politiska pk-förslag skall ses i hela Väst, nämligen att öka sina väljartal genom att importera bidragstagare, eller åtminstone folk som skall hållas på samhällets botten. Demokraterna konsoliderade den svarta rösten under kommunisten Roosevelt med hans New Deal. Vem som först upptäckte att man kunde göra en bättre så att när man en gång hade slagit klorna i, och perpetuerat en beroende grupp som sina väljare, så kunde man IMPORTERA nya säkra väljare (bara man såg till att de aldrig kunde lyfta sig själva från bottenskiktet). har jag inte rett ut ännu. Kalergi? Denna metod appliceras nu i iallafall i hela väst och det började inte igår. Så din medelklass Patrik, den blir relativt mindre dag för dag, över 100,000 tillkommer varenda år, och det som upptar 7-klövern mer än något annat, den enskilt viktigaste politiska ändring de måste åstadkomma, förutom att säkra tillflödet, är att ge migranter rösträtt så fort som möjligt. Samma sak kan ses i USA där man vill låta illegala få rösta. Jag är säker på att detta är pk-isternas viktigaste förslag som kommer. Apspelet i riksdagen har ju också det goda med sig att Sverige kan skriva under FNs migrationsavtal i December utan att någon är ansvarig, ingen regering, ingen behöver vara den värsta landsförrädaren, det är som en blodspakt i trädkojan där alla 7 är landsförrädare.

  Ett motdrag om det ändå går att reversera detta är att ta bort rösträtten för så många invandrare man kan, det torde var ett lättare steg än att flytta folk rent fysiskt, även om detta också måste göras.

  Gillad av 5 personer

   • Sand och sand och sand, en Kut? Är, det, jo! Kolabacken, kusträtten och profitabel brand, detta är mitt eget land, Vafan, en golfare? Ok, vi tar i hand skriver:

    Ja men herregud, jag har då aldrig debatterat någon som på samma sätt som du alltid hamnar i samma spår. Nu gällde det den svarta rösten, inte att jag kallade Roosevelt kommunist, det var en randanmärkning.

    Gilla

 8. Dandersan skriver:

  Nu är ju klimatet, dvs vädret så att vi måste införa en nyordning.
  Människan måste styras så vi inte skapar en värld som är obeboelig.
  Allt annat är underordnat. Så ser den propaganda ut som vill föra över makten till ett fåtal som vet bäst. Tron på detta budskap förenar flera partier och genomsyrar dagens miljöpolitik.
  Skuld och skatt till folket! Vi skall gå före!
  Samma partier ser inga problem med fri rörlighet av människor och varor.

  Därför är det angeläget att höja kunskapen om klimatet!

  Gillad av 1 person

 9. Fredrik Östman skriver:

  Uppenbarligen är denna artikel en reaktion på de ständiga inviterna från SD till samarbete med M och KD, som sedan valet har underbyggts av att liknande samarbete inletts i flera kommuner och av att C och partiet som brukade heta FP har kommit ut ur sin globalkommunistiska garderob och sprängt allianskvartetten. Men ingen av dessa händelser har alls påverkats av Patriks skriverier på Det goda samhället.

  Hör hur det dundrar när vi går över bron!

  Gilla

 10. Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

  Min iPad brukar föreslå pk-isterband för pk-ister.

  Gilla

 11. Göran Fredriksson skriver:

  Ett delvis annat sätt att se på frågan är att det finns och alltid har funnits eliter som anser att de är ägnade att bestämma över hur andra människor skall leva sina liv och att de därför har rätt att bli försörjda av dessa. Olika slags religiösa prästerskap som nu i sekulär form ryms inom främst MP, V och S utanför den s.k. kanslihushögern.

  När religioners prästerskap har övergivits i västvärlden ersattes de med nazism, fascism och kommunism. I de delar av världen där även dessa företeelser utmanövrerades av främst liberalismen, d.v.s. främst i västvärlden, återkommer nu religionerna genom massinvandring där de flesta invandrade från fattiga länder av naturliga skäl drar fördel av att så stor omfördelning som möjligt sker från den nettoskattebetalande medelklassen. Detta utgör en faktor som tämligen snabbt med tiden förändrar Patriks kalkyl till pk-isternas fördel.

  Gillad av 2 personer

 12. Åke i Sörmland skriver:

  det enda som kan bemötas här är de inledande orden Vänster resp. Höger. De begreppen är ej förenligt med detta fysiska universum, utan är ett tankemonster.
  Politik är känslomässiga våglängder (Hz), emotioner, vilket betyder tankesätt innan handling (förenklat).
  En stor del i detta politiska nutida kretslopp är att inte tänka utanför boxen och se att politiken är vertikal i förhållande till V/H-memet. Ingen våglängd = 0gr K, planeten 7,8Hz(av jord är du kommen), upp genom hela homo sapiens skalan till multihöga frekvenser ovan synligt ljus till estetik och vidare.
  Ruth Minshulls e-bok ”How to choose your people” visar delvis detta bra och enkelt. Det finns flera tänkare som Abraham Hicks med sin ”Law of attraction”, m.fl.
  Sedan finns ett helt batteri av figurer som lärt sig att göra folk sämre, vilkas kunskaper kan vara ”värt” att som strateg att förstå. Läs t.ex. William Sargant, Alistair Crowley, Brock Chisholm, Pavlov(Stockholms syndromet)..

  Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Mr. Crowley, what went on in your head?
   Oh, Mr. Crowley, did you talk to the dead?
   Your life style to me seemed so tragic
   With the thrill of it all
   You fooled all the people with magic
   Yeah, you waited on Satan’s call

   Gillad av 1 person

 13. Marjaibaeck skriver:

  I all enkelhet ser jag en skiljelinje mellan dom som betalar och dom som sätter sprätt på pengarna. Den senare gruppen hävdar att det finns hur mycket pengar som helst, annars är det bara att låna.

  Gillad av 5 personer

 14. Göran Holmström skriver:

  Lysande! Homo Erectus, Homo Neanderthalensis, Homo sapiens och nu Homo Oppidum ( stadsmänniska). Om nu mänskliga rasen överlever ett par tusen år till så kommer Homo Oppidum utvecklas vidare fullt ut på grenen av aktivister och kappvändare, till Homo Rectum.
  Ps vissa ligger före evolutionen där redan.

  Gillad av 2 personer

 15. Linden skriver:

  Politikerna är på väg att underteckna svenska nationens dödsdom och vi hör inte ett knäpp.
  Politikerna tiger, gammelmedia tiger, statsmedia tiger och svenska folket fortsätter att sova.

  Den svenska regeringen kommer att underteckna migrationsavtalet Global Compact for Migration Marrakech i Marocko, som på flera punkter på olika sätt ska underlätta migration.

  Vilket bland annat framgår i ett svar som Samhällsnytt fått från Justitiedepartementet:
  ”Sverige har uttryckt stöd för ramverket under förhandlingsprocessen, välkomnar den balanserade sluttexten och har för avsikt att ge stöd till dokumentet vid en högnivåkonferens i december. Frågan om införlivande av denna icke-bindande generalförsamlingsresolution aktualiseras först när ramverket är antaget.”

  Bert Karlsson går i taket:
  – Det här är inte klokt alltså. När den här notan kommer fram kommer folk bli vansinniga. Varför tror man att det ser ut som det gör i sjukvård, polis och hela samhället? Och inga resurser.

  Han tror att det kommer en ny migrationsvåg om regeringen skriver under, som man aviserat att göra:
  – Skriver de under det blir det 300 000 till.

  Gillad av 8 personer

 16. Richard skriver:

  ”Huvudmotsättningen går… …mellan å ena sidan politikerna och välfärdsapparaten… …och å den andra nettoskattebetalande medelklassare”

  ”Politikerna och välfärdsapparaten” och oligarkerna (och deras företag). Glöm inte oligarkerna! Det är de som driver agendan.

  Gillad av 3 personer

 17. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jag tror inte på någon förändring av egen kraft från medelklassen. Den mår för bra ekonomiskt, bättre än någonsin. Så vad kan leda till en ändring? Vad skulle kunna vara vår tids 4 oktober?
  Två saker. För det första finns det en uppgiven känsla hos familjer med god utbildning. De vill att deras barn flyttar ut. De anser att landet har blivit för osäkert. Och de kommer att flytta ut.
  För det andra. Våra tekniska högskolor kommer inte att få en tillräckligt välutbildad råvara från gymnasierna för att kunna förvalta och vidareutveckla den svenska ingenjörskonsten som varit helt avgörande för landet. Titta på det diagnostiska prov i matematik som gjorts varje år för nyblivna chalmerister sedan 1973. Med början år 2000 går resultaten rakt ned i backen.
  Så förskjuts så sakteliga demografin och kunskapsbasen i samhället (trots att vi har 120 professorer i pedagogik, vilket skämt). Jag tror det kan ledat till – det borde leda till det – att högteknologiska företag flyttar ut. Och då är det för sent att vända på skutan.
  Kvar har vi ett par miljoner bidragstagare och deras överbyggnad bestående av i PK-ismen,ett förbittrat LO-kollektiv och utfattiga pensionärer. Det enda om ökar är antalet moskéer. Och vad som är kvar av Wallenberg-sfären köps upp på rea av kineser när Wallenberg inte lyckats med att med matcha fram en ny generation långsiktiga bönder i toppen för sitt imperium.

  Gillad av 8 personer

  • pllay skriver:

   Den utlösande faktorn för en förändringen är den internationella räntehöjningen, en höjning som kommer på grund av USAs återtagande av industriell styrka och konkurrenskraft.
   Sveriges medelklass klarar inte en räntehöjning, alltså kommer i stället kronan att försvagas dvs vår levnadsstandard sänks.
   Kanske till nivåer som gör det uppenbart för medelklassen att Sverige faktiskt kanar utför i internationell jämförelse och snart också i personligt kännbara absoluta tal.
   Tiden och verkligheten kommer tömma Sverige på kompetens, intelligens och entreprenörskap, den kritiska massan av allmänbildning och spetskunskap är redan underskriden.

   Gillad av 1 person

 18. Östanskog skriver:

  Jag röstar på sannfinländarna. De är BÅDE höger- och vänsterpopulistiska samtidigt. Här i Sverige har jag svårt att välja – tills Håkan Juholt blir sverigedemokraternas ledare.

  Gilla

 19. Sixten Johansson skriver:

  Jag ser en djupare tudelning som utgår från medvetandets individuella och sociala delar. Den styr verklighetssynen och därför har svenskarna kluvits som i två arter. Det historiskt nya är storskaligheten och tekniken; trender fortplantas snabbt och får stora konsekvenser. Min tudelning stämmer rätt väl med Patriks, Eva Danielssons (06:49) och andras, t ex pragmatiker – utopister, någonstansare – varsomhelstare.

  DGS:are är väl Individualistiska realister (INDREA) = genuin individualitet + värdesätter sociala gemenskaper och arv från tidigare generationer + stabil markkontakt. INDREA eftersträvar balans mellan ordning och kaos, materialism och idealism, socialt samvete och värn av det uppnådda. Hierarkier, tävlan och realitetstestning ses som nödvändiga för förnuftsbaserade och vetenskapliga framsteg.

  PK-isterna är atomiserade, men jag kallar dem Heliumiserade kollektivister (HELKOL) för att tydliggöra ädelgasnaturen, det lätta ruset, uppåtlyftet. I psyket finns starka drag av barnslighet, narcissism och solipsism. Ångesten polstras av klonade spegel- och mobbkollektiv, som ger en tunn identitet, men inte trygghet och stabilitet. Via resonans förstärks en samstämmighet, som påtvingas även INDREA-gruppen (dessa simpla, mindervärdiga KuKluxKlanare). HELKOL:isterna finns över hela vänster-högerskalan och på alla maktnivåer. De är klädsamt anspråkslösa och skuldmedvetna över sin vithet och gloria, klappar därför gärna svarta, bruna och rörande religiösa i sin drömda Onkel Tom-värld.

  Gillad av 2 personer

  • Äntligen ur detta vand, se där, en and, har jag med detta ställe blodsband, långt från samarkand? Framåt! Över bank och åter bank av sand skriver:

   Jag ser det mera konkret, pk-ister är de som delar massa om flyktingar och global uppvärmning på Facebook men diskret lobbar påsen med hundbajs till sidan när ingen ser.

   Gillad av 2 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, du har rätt. Det finns äkta empatiska komponenter, grupptryck och rädsla också med i den psykologiska bilden, men hyckleriet, självgodheten och den maskerade elitismen sticker upp som en mast, gemensam för alla PK-ister från markplanet via riksdagiset, EU och upp till de resursstarkaste globalistnivåerna, där dessutom storhetsvansinnet kan få fritt spelrum.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Dina beteckningar är fascinerande 1984-artade men inte dest mindre, som jag ser det, sanna. Ett annat sätt att beteckan dem med mer gängse termer är nyfikna, öppna, modiga (utan någon bra förkortning) å den ena sidan och slutna, instängda och rädda på den andra.

   Vi kan kalla dem ö-gruppen respektive in-gruppen.

   Nästa fråga är vad vi ska göra åt saken?

   Gunnar Sandelin och Fredrik Östman har talat om att organisera motståndet. Den förra gruppen måste hitta ett gemensamt, konkret projekt. Då måste det också organiseras med ovanstående grupper i åtanke.

   Vi alla här (utom möjligen två eller tre) är ö-gruppare.

   Sverige är fullt av öar och kustnära sträckor. Dessa områden är mest intressanta för att bygga upp motståndet.

   Strategin går ut på att vissa ö-gruppsdominerade kommuner sluter sig samman och vägrar tvångsrekrytering av migranter, som första gemensamma budskap.

   Inledningsvis bör ö-gruppare inom kommuner som Danderyd, Täby, Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Värmdö slå sig samman och ta ett fösta initiativ.

   Härefter kan följa Kalmar/Oskarshamn,/Västervik/Öland plus ev. Gotland.; ett antal skånska kommuner med Staffanstorp (Fredrik Östman) i spetsen, Laholm, Halmstad, Varberg, Kungsbacka, o.s.v.

   Initiativet måste tas av någorlunda resursrika privatpersoner från dessa områden som gör en åtgärdsplan.

   Statsmakten har inga resurser att sätta upp mot kraftfulla initiativ av detta slag.

   Dags att börja organisera motståndet!

   Gillad av 2 personer

 20. Lasse Forss skriver:

  Vi får verkligen hoppas att det blir extraval och att den valrörelsen exponerar pk-ismens hot mot den fria människan. Och att pk-isterna hamnar på den skräphög där de hör hemma. Bara tanken på att intoleransen ska styra över fria människor är rent ut sagt vämjelig.

  Gillad av 1 person

 21. Samuel af Ugglas skriver:

  Intressant att Patrik intresserar sig för ”nettoskattebetalare”.
  Att efter 80 års socialistisk utplundring av medborgarna för att x-antal fackföreningsbossar kan åka till Singapore på allas vår bekostnad. Socialistisk blygsamhet som endast övergås av Reinfeldts 22.500.000:kr i uppskattad ersättning under 2017.
  Sverige är fantastiskt, 67 dagar med ”demokrati”. Kan inte påminna mig att jag upplevt det tidigare. Inte ett socialistiskt utplundrarförslag (skatter) ligger på Riksdagen bord vad allmänheten vet.
  Intresset är stort för vad allmogen får pengarna de aldrig ser. Det är på tiden.

  Gillad av 5 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Det kan man nog tacka dels vårt skolväsende och några myndigheter för,
   Hetsjakten på oliktänkande svenskar har pågått länge och raffinerat. Svensken är både utan klor och ryggrad.
   Dom få jag har träffat som har det, är mestadels dom som lever utanför lagen.
   Vanliga svennar är så konflikt rädda att vid risk för bråk flyr dom innan ens rösten höjs.
   Hur man fixar mod i fega degklumpar är för mig en gåta.

   Gillad av 3 personer

  • lingua.nord@telia.comTom Nässbjer skriver:

   På pendeltågen uppmanas resenären att visa ”civil-kurage”genom att ringa ett telefonnummer så att trygghetsvärd eller liknande kan komma tillstädes och åtgärda det som stör eller förstör. Försvarsmakten meddelar att man dag och natt gör sitt jobb så att ”du” kan fortsätta leva i det öppna land vi vant oss leva i. Citerat ur minnet. Plikt och mod-devalvering i den diskurs som gör sig hemma i oss… P.S Stockholms stad är ”stolt” arrangör av något mänskliga rättighetsevent.

   Gilla

 22. Lars skriver:

  Vad som rättfärdigar kapitalismen är den kraftigt ökade och ökande produktiviteten. Bland idealister inom vänster och höger tycks man inte nöja sig med det, man tycks tro att ”högre” etiska skäl behövs för rättfärdigande som ”frihet”, ”godhet” etc. dvs. någon form av mänskliga värderingar. Det tycks mig som att vänstern från 68 var i första hand idealistisk i motsats till materialistisk i marxistisk tradition och likaså var den konservativa eller nyliberala ”frihetsrörelsen” idealistisk.

  Jag minns när jag läste en termin ekonomisk historia. Det ansågs vara ”vänster”. Som någon slags idealistisk värdering utan täckning i verkligheten. Själv lärde jag mig en del om marxism och en del om keynesianism och en del om den historiska ekonomiska utvecklingen i Väst Europa och i USA och i Sovjetunionen och blev då rakt inte någon testuggande marxist och blev alltmer främmande för den idealistiska vänstern och högern i Sverige.

  Så när Patrik här diskuterar om värderingar och idealism ersatt materialism och ekonomiska förhållanden, så vill jag hävda att så har varit fallet sedan tidigt 70-tal inom politiken och politiskt intresserade kretsar och vad vi ser är hur det tänkandet spårat ur både till höger och till vänster. Även om man som jag accepterar kapitalismen så betyder det inte att man måste tro på systemets ofelbarhet vad gäller t.ex. inkomstfördelning, riskhantering, miljöpåverkan, rovdrift på människor och natur.

  Gillad av 1 person

 23. rudmark skriver:

  ”Video killed the Radiostar” Eller verkligheten tog död på liberalismen, som inte riktigt vet vad den vill – eller befinner sig. Tveksamt om det är medelklassen (enl Patrik E) eller de med medelklassvärderingar, som är räddningen eller hoppet. Det konservativa blivande blocket befolkas nog av andra.

  Gilla

 24. Lars skriver:

  Sett utifrån min modell med många system och individen som system relaterande till många system så ser man en slags atomisering av individen och upphävande av stabila sociala system. Det senare utformades som nationalism dvs stat och kultur och det är en ganska ny form som gjorde entre på 1800-talet tillsammans med mångkulturella imperier som Kina, Ryssland, Storbritannien Habsburgska väldet, men 1800-talet innebar sådant som enande av Tyskland och Italien och konvulsionerna av detta och ekonomisk depression tycktes leda till fascistiska rörelser, en strävan hålla samman socialt kanske. Nu har vi EU, som vi tillhör, och Ryssland, som trots begränsning från Sovjetväldet innehåller 20 % av skiftande icke ryska kulturer, vi har å andra sidan den islamska världen som hålls samman av konkurrerande islam uppfattningar (shia och sunni).

  IT och fysiska kommunikation har ju gjort att processerna sker så mycket snabbare idag, över en generation kan förhållanden ändras monumentalt. Kapitalet och marknadsfunktionerna är förstås dominerande som på 1800-talet och motverkas av Välfärdsstaten (OECD-länderna) men dras samtidigt isär den nationella solidariteten byggd på homogenitet och jag tror man kan se idealismen frodas som sökande efter social gemenskap.

  Gilla

  • Lars skriver:

   1) Sverige är ett litet Nordiskt land, å vi måste se på omgivande större länder för att se trender
   2) EU förefaller vara på väg falla samman under trycket av Euron och bristen på utjämningsmekanismer när vi ser till de tre friheterna för kapital, arbetskraftens rörlighet och tullfrihet
   3) USA har nått vägs ände med de stora inkomstklyftorna och öppenhet för utländska kapitalflöden
   4) Japan måste ställa om ekonomin, få ut kvinnor på arbetsmarknaden och öka inhemsk konsumtion
   5) Kina måste som Japan grå från exportledd tillväxt och investeringar till inhemsk konsumtion och ökad välfärd och inkomstfördelning
   6) Latin Amerika är mer perifert, men har problem med tillväxt och är beroende av råvaruexport
   7) Afrika är beroende av råvaruexport

   Slutsatsen är att för OECD länderna så kommer behovet av inkomstfördelning och tillväxt göra att röster höjs alltmer mot globalisering och liberalisering av handelsrörelser och fria kapitalrörelser. Ett nytt Bretton Woods behövs där man adresserar bytesobalanser, valutor (kanske IMFs reservvaluta istället för dollar).

   Till allt detta kommer mer reala behov:
   1) Befolkningstillväxten
   2) Miljöfrågor
   3) Energifrågor
   4) Geostrategiska frågor

   Gillad av 1 person

 25. Martin skriver:

  Har inte läst alla kommentarer, så jag vet inte om någon redan skrivit det, men dina kategorier låter som de kan ersättas med de mer vanliga orden ‘auktoritära’ resp ‘individualistiska’.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.