Bondfångare och bedragare

Patrik Engellau

Man har väl under många år haft på känn att överheten småljuger för medborgarna i syfte att slippa vidkännas sina misstag. Men på senare tid, vilket kanske betyder sedan migrationsfiaskot blivit uppenbart, har undanflykterna och valserna blivit fräckare. Låt mig ge tre exempel från Agenda den 11 november.

Jan Björklund säger att ”Sverige har ju redan EU:s miniminivå på flyktingpolitik. Ska man gå lägre så måste man lämna EU:s regelverk”. Det är vad jag kan förstå ett ohederligt påstående.

Vad som menas med flyktingpolitik är inte riktigt klart. Avser det bara personer som söker asyl enligt FN:s flyktingkonvention? Räknas även ekonomiska flyktingar som tar sig in i landet för att arbeta? Handlar det om samtliga de situationer där en utländsk person med eller utan uppehållstillstånd kommer i kontakt med politiken i form av den offentliga sektorn och dess anställda? Räknas bostadsbidraget och försörjningsstödet som en migrant erhåller till flyktingpolitiken? Räknas Arbetsförmedlingens stödåtgärder för migranter dit? Ingår den kostnadsfria tandvården i flyktingpolitiken?

Det enda avsnitt på den breda paletten av flyktingpolitik där Sverige troligen ligger på EU:s miniminivå – eller ”miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner” med den officiella formuleringen – är det som står i den tillfälliga Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (som jag skrev om här). Den handlar om uppehållstillstånd och anknytningsinvandring. Där kan det förekomma regler som närmar sig formuleringarna i EU:s regelverk. Men på alla andra punkter, påstår jag tills någon visar att jag har fel, så är Sverige mer generöst, för det mesta betydligt mer generöst, än EU-reglerna kräver och dessutom mer generöst än andra EU-länder. Visserligen framgår här och där i reglerna att migranter ska ha samma sociala förmåner som den inhemska befolkningen men det står till exempel inte att kommunerna ska anstränga sig mer för att ordna bostäder till migranter än till ursprungsbefolkningen.

Sedan skulle Ebba Busch Thor förklara hur en regering av moderater och kristdemokrater skulle klara sverigedemokraternas krav på ”skärpt migrationspolitik” för att stödja regeringens budget. Busch Thor gjorde om sverigedemokraternas krav till ”minskade kostnader om jag uppfattar rätt”. Och det, menade hon, var inget problem, för ”tittar man till exempel på Migrationsverkets prognos för de kommande åren så räknar man också med att kostnaderna kommer att kunna minska drastiskt från dagens över 50 miljarder till närmare 20 miljarder 2020, 2021. Så jag räknar med att det kommer att ligga lägre kostnader för migrationen i budgeten framöver.”

Det är ett resonemang på Björklunds nivå: man väljer ut en detalj som man är nöjd med och låtsas att den representerar helheten. Migrationsverkets utgifter står för en mycket liten del av migrationens totala kostnader för den offentliga sektorn. Migrationsverket sysslar i huvudsak med mottagandet av asylsökande och byråkratin kring uppehållstillstånd med mera. Sedan, när en migrant ska etablera sig i Sverige kommer de stora kostnaderna som ligger utanför Migrationsverkets budget: skola, vård, omsorg, arbetsmarknad, rättsväsende, bidrag och så vidare. Hur mycket allt detta kostar sammantaget vet man inte även om det finns ett antal försöksvisa bedömningar. En rimlig gissning kan vara fem procent av BNP, vilket betyder uppemot 250 miljarder kronor. Att i det perspektivet tala om förändringar i den lilla del av hanteringen som sköts av Migrationsverket är missvisande. (Enligt den norska sajten Human Rights Service , som jag inte kan gå i god för, kostar den icke-västliga migrationen till Norge just 250 miljarder norska kronor om året.)

Ännu mer missvisande blir det om man tar hänsyn till att de offentliga kostnaderna för migrationen bara är en del av samhällets sammantagna kostnader. Det som tillkommer och inte syns i de offentliga budgetarna är sådant som att folk oroar sig för att gå ut på gatorna, att barnen lär sig mindre i skolorna på grund av störningar, att villaägare uppgraderar sina inbrottslarm och hundratals andra sådana besvär.

För övrigt kan man notera att Busch Thor inte svarade på frågan om vad hon som framtida regeringsmedlem ville göra för att skärpa migrationspolitiken. Det behövdes tydligen inte eftersom Migrationsverket alldeles av sig själv sänkt prognoserna.

Sedan intervjuades Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Det var som en grundkurs i det välfärdsindustriella komplexets tänkesätt och arbetsmetoder. Dessa är följande:

 1. Klienter är bra för komplexet för de ger sysselsättning, jobb och tillväxt för komplexets organisationer. Har man fått in en klient så vill man suga på karamellen så länge det går. Omöjliga uppdrag – till exempel att skapa jobb för en analfabet på den reguljära svenska arbetsmarknaden – är därför särskilt önskvärda för komplexet.
 2. För att kunna motivera fortsatta budgetanslag för verksamheten måste komplexet låtsas att dess verksamhet fungerar.
 3. När verksamheten inte fungerar, vilket är normaltillståndet, utvecklar komplexet marginellt annorlunda arbetsmetoder för att kunna låtsas en tid till att det finns gott hopp för framtiden.

I det här fallet hade Agenda-journalisterna gjort sina hemläxor och kunde ställa besvärande frågor. Arbetsförmedlingen har nyligen rapporterat stora framgångar. Av dem som ingick i åtgärden ”Etableringsprogrammet” hade i år 44 procent mot 32 procent förra året fått ett arbete. Generaldirektören tyckte det var stort. Men hela ökningen bero ju på att de ytterligare personerna som fått arbete får lönen helt betald av staten, sa journalisten lite undrande. Tydligen hade detta skett med hjälp av en nyutvecklad stödåtgärd för att få folk i arbete som heter ”Extratjänster”. Generaldirektören vidhöll att detta var en stor framgång. Tittarna förstod att den stora framgången var att Arbetsförmedlingen med hjälp av åtgärden Extratjänster, som höjt subventionsgraden, förmått fler människor att gå till ett jobb om det var gratis för arbetsgivaren.

Journalisten frågade om verksamheten var effektiv i bemärkelsen att den sedermera ledde till riktiga jobb. Generaldirektören försäkrade att så var fallet: ”subventionerade anställningar är kanske vår effektivaste åtgärd”. Man fick dock inte sticka under stol med att det finns utmaningar.

Men SKL har ju kommit fram till att bara fem procent går vidare till reguljära jobb, sa journalisten. Den studien hade generaldirektören inte sett men Arbetsförmedlingen hade gjort egna studier som de inte publicerat. Resultatet var inte riktigt tillförlitligt eftersom åtgärden var så ny att det inte fanns mycket att mäta. Men resultatet visar att den här åtgärder ”inte skiljer sig från andra subventionerade anställningar”.

Vid det laget ligger tittaren på golvet och kippar efter andan. Den framgångsrika åtgärden Extratjänster, som Arbetsförmedlingen så triumferande rapporterat om, få alltså, som ”det preliminärt ser ut”, precis lika dåliga effekter som alla de andra tidigare prövade åtgärderna.

Sedan förklarar generaldirektören med tillfredsställelse hur otillräckligt rustad den offentliga sektorn, särskilt Arbetsförmedlingen kanske, är för att hantera den stora utmaningen. Till exempel måste hela utbildningsapparaten byggas ut så att fler kan gå på SFI. ”Vi är bara i början av en utveckling!” säger generaldirektören med förväntansfull entusiasm.

Den flämtande skattebetalande tittaren som ligger på golvet framför teven inser en sak mycket tydligt, nämligen att det här kommer att bli dyrt för honom.

73 reaktioner på ”Bondfångare och bedragare

 1. snaphanenblog skriver:

  Kanske har EU flere minimumniveauer. Sverige modtager 10-15 gange så mange migranter og ansøgninger om opholdtilladelser som Danmark, så vi må jo ligge på et andet minimumsniveau end Sverige. Oktober 2018 havde Danmark modtaget 2700 ansøgninger om asyl.
  Naturligvis lyver svenske politikere så stækt som en hest kan rende – men de får lov af befolkning og journalister.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Krig är fred. Kärlek är hat. Det finns 847,32 olika kön att fritt välja emellan. Det finns flera minima men bara ett maximum. Upp är ned, ned är upp. Grisa gol från granens topp.

   Socialismen har inte ändrat sitt ett dugg sedan Hitler och Per-Albin och Mussolini och Stalin satt vid dess spakar.

   Gillad av 11 personer

 2. A skriver:

  Visst kan en ”journalist” ifrågasätta nån detalj P.E, men aldrig narrativet. Deras frågor förstärker bara välfärdskomplexet. Folk lever i detta och går på det fullt ut. In Sweden we have a system..

  Mvh A

  Gillad av 12 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Snart så har det svenska politikerväldet och det bidragsindustriella komplexet även FNs ramverk för migration att hänvisa till. Visserligen inget bindande avtal men gissa om de kommer att hävda att de är bundna av det. Undertecknandet sker i december i Marrakech och några länder som värnar lite mer om sin självbestämmanderätt kommer inte att skriva på, USA, Australien, Ungern, Polen, Danmark, Tjeckien, Bulgarien…
  Alla på DGS vet ungefär vad ramverket innehåller men folk som inte läser alternativa media vet inte ens om att det existerar. Regimmedia är tysta, så tysta.

  Svenska rikspolitikers mål är att förstöra landets ekonomi och sociala trygghet och förinta svensk-västerländsk kultur och livsstil. Radera försvaret och radera den nationella suveräniteten. Om de inte ville detta så hade de kunnat åtminstone strama åt bidragen och införa riktiga gränskontroller, inte bara ljuga om att man har gjort det. Ev minskning i flödet beror på att EU mutar TurkIet att hejda flödet. Gunnar Sandelins och andras redovisningar bevisar i siffror ökningen av antalet personer med uppehållstillstånd i vårt land. Mer än hundratusen per år. År efter år…
  Må så vara att generaldirektören på Migrationsverket är mest inkompetent och intresserad av egna förmåner. Inkompetens brukar ju socialdemokratin nyttja, när det passar. Tänk på Dan Eliassons placeringar för att förstöra och/eller passivisera. Men de styrande bakom dessa ”nyttiga idioter” är helt klart illvilliga och ohederliga mot oss som faktiskt äger landet och bekostar hela kalaset..

  Gillad av 20 personer

  • S Eriksson skriver:

   En tanke, kan Danmark avstå från att skriva på så borde Sverige också kunna det utan att det kan klassas som något dåligt. Det måste väl få diskuteras vad som är bra och dåligt med det innan beslut tas, i alla fall.

   Gillad av 3 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Eftersom det inte är ett tvingande avtal kan regeringen bestämma utan att tillfråga riksdagen. Och eftersom beslutet om undertecknande togs innan valet, så har en övergångsregering rätt att skriva på, som jag har förstått det.
    Men de VILL skriva på. Sverige har nog t o m varit pådrivande för att skapa detta avtal, gissar jag.

    Globaliseringens griptång underlättas av detta ramverk och passar alla totalitära ideologier.
    Ta hit ”världen” och bli partners med de som kan styra fattiga muslimer från krigshärjade regioner och se till att dessa flyr hit, vilket på köpet ger en ny säker väljarbas.
    Och överför allt beslutsfattande till internationella arenor som EU och FN.
    Demokrati och frihet dör på kuppen. Fine, tycker globalister. Som ju är det trendiga att vara nu.
    Själv är jag bakåtsträvande nationalist.

    Gillad av 5 personer

   • Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

    Den var bra. Jag kan en också, det var en dansk, en tysk och så Bellman..

    Gilla

  • Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

   Arpi är tyst.

   Gillad av 3 personer

  • Palle9 skriver:

   Eva Danielsson: Tack för dina alltid läsvärda och tänkvärda inlägg. Det är för mig alltid lätt att instämma i dina kloka synpunkter.
   Utmärkt betraktelse av Patrik.
   Förutom det absurda i påståendet om ”EU:s miniminivå”, urholkas Björklunds och likasinnades resonemang av faktorer som våra regler för anhöriginvandring, att permanenta uppehållstillstånd erhålls betydligt enklare än i jämförbara länder och att svenska myndigheter i så extremt liten omfattning lyckas effektuera fattade beslut om avvisning.
   Vad som för mig också är slående är hur milda straff, som svenska domstolar utdömer – helt dominerande hamnar påföljden i nedre delen av straffskalan, och utvisning tillämpas sällan.
   Enda skälet till att antalet asylsökande minskat något från 2015 års nivåer står att finna i den till-nyktring, som inträffat i länder som Österrike, Ungern, Tjeckien m.fl. Om dessa länder skulle få nya regimer, som låter migranter passera igenom, kommer ”volymerna” snabbt att stiga till nya rekordnivåer.

   Gillad av 4 personer

   • Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

    120,000 om året kommer nu med miniminivå.

    Gillad av 3 personer

 4. Aurora skriver:

  Vad annars kan myndighetspersoner och politiker göra än att ljuga och förvränga sanningen för folket inför den monumentala katastrof för landet med de mängder av människor från helt främmande kulturer där varken yrkesarbete eller skolning är bekanta inslag. Resultatet är bidragstillvaro och en rak väg in i kriminalitet för många ungdomar som inte har tålamod att sitta på skolbänken.

  Gillad av 7 personer

 5. thojak skriver:

  ‘Småljuger’ är la årets understatement ! Bondfångarna/bedragarna i glaspyramidernas toppar LJUGER 24/7 och detta värre än samtliga V75:ans hästar travar på årsbasis.
  Därtill har de ‘utbildats’ i att pudla när, ack så ovanligt dock, någon journo är påläst och vågar sig på att ställa frågor/’borra’ i respektives svar.
  AFs GD har en enda merit på sitt cv – han är släkt med Göran, ‘han som bestämmer’, Persson.

  Arma Land ! 😦

  Gillad av 12 personer

 6. svenne skriver:

  ”Jan Björklund säger att ”Sverige har ju redan EU:s miniminivå på flyktingpolitik. Ska man gå lägre så måste man lämna EU:s regelverk”.

  Att inte politikerna inser att begreppen ”EU:s regelverk” och ”internationella överenskommelser” är uttjatade efter att ha missbrukats under alltför lång tid för att försvara vår vansinniga invandringspolitik. De styrande har försökt att få dessa båda begrepp att framstå som en orubblig naturlag helt utanför mänsklig påverkan.

  Sverige tar ju emot omkring tre gånger så många invandrare som våra nordiska grannländer tillsammans och detta påstås alltså vara den lägsta nivå som anses ”laglig” och som inte får underskridas. Detta innebär ju – i konsekvensens namn – att grannländerna borde befinna sig i riskzonen för att straffas för sina alltför låga nivåer. Vilken organisation uttalar en sådan dom och hur kommer den att effektueras?

  ”Sedan intervjuades Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. Det var som en grundkurs i det välfärdsindustriella komplexets tänkesätt och arbetsmetoder”

  Här måste jag säga att Anders Holmberg gjorde ett bra jobb. Han lät inte Mikael Sjöberg slippa ur den rävsax som han självförvållat hade hamnat i genom sitt floskelpladdrande och detta kändes välgörande. Min respekt har successivt ökat för Anders Holmberg som mer och mer verkar avstå från en positiv särbehandling av ”rumsrena” intervjuoffer.

  ”Den flämtande skattebetalande tittaren som ligger på golvet framför teven inser en sak mycket tydligt, nämligen att det här kommer att bli dyrt för honom”.

  Tidigare har detta flämtande orsakats av att intervjuare in absurdum har gullat med sitt PK-marinerade intervjuobjekt, men nu flämtade man på grund av att objektet ofrivilligt tvingades att bekänna färg genom sina taffliga svar som avslöjade en verklighet som man desperat försöker att försköna. Detta kändes välgörande och jag hoppas på en fortsättning.

  Gillad av 5 personer

  • S Eriksson skriver:

   ”Sverige tar ju emot omkring tre gånger så många invandrare som våra nordiska grannländer tillsammans och detta påstås alltså vara den lägsta nivå som anses ”laglig” och som inte får underskridas. ”
   Det här är något jag har funderat över i flera år, det verkar ju väldigt konstigt och jag hoppas att någon kunnig kan och vill reda ut det hela och även kanske gå vidare med det till de ”ansvariga ”.

   Gillad av 1 person

   • svenne skriver:

    S Eriksson
    Första gången jag – i en intervju – hörde talas om ”nivåer som inte får underskridas” och tvingande ”internationella regelverk” så förväntade jag mig en följdfråga där journalisten skulle pressa intervjuoffret att precisera vilka regler det handlar om och hur hårt bundna vi är av dessa, men där fick jag tji.

    Troligtvis var det så att intervjuaren var nöjd med sakernas tillstånd och ville inte plocka fram en het potatis som riskerade ett ifrågasättande av riktigheten i att vi tvingas att föra en extrem invandringspolitik.

    Gillad av 3 personer

   • S Eriksson skriver:

    SVENNE. Tack för svar. Tino S nämnde för något år sedan den oheliga alliansen mellan myndigheter och media som verkar troligt. Men om det finns någon som tar ett seriöst ansvar så borde väl det bli starka reaktioner, en demokratis förutsättningar är väl både opposition och en fri press även i betydelsen pigg och alert . Är jag fel ute nu eller?

    Gilla

 7. Martin skriver:

  Bra artikel…..men observerade du inte glidningen?
  ”44% har fått arbete ELLER startat en utbildning”
  Alltså inte ens (subventionerat) arbete utan ett sådant arbete ELLER utbildning….trixen är många och söndagar under semestertider är till för att publicera rapporter om immigrationen.

  Gillad av 5 personer

 8. S Eriksson skriver:

  Fantastiskt uppriktigt och insiktsfullt. Synd bara att det kanske var en snällare och mer tillrättalagd version som visades i SVT.
  Hoppas att det inte är förbjudet att säga så.

  Gillad av 1 person

 9. Jari Norvanto skriver:

  Vad ”extratjänster” anbelangar så är det inte bara kostnaden för dessa som bör beaktas, utan också den extra börda det pålägger den ordinarie verksamheten som då får vika resurser för att ta emot och handleda.

  Det föreslås nu en landstingskommunal skattehöjning på 0.49 procentenheter (”49 öre”) i Region Skåne, och vem vet hur mycket i primärkommunerna. Men ”vi har råd”, det är ”högkonjunktur”, ”går som tåget” (hmm…) och ”möjligheter på lång sikt” osv osv. Till 2022 väntas ca 400 000 ”nya svenskar” till Sverige.

  Gillad av 6 personer

 10. Hasse skriver:

  När man läser om sossarnas bravader på ledarsidorna.se (Johan Westerholm, som kallat sig själv betongsosse) och uvell.se (Rebecca Weidmo Uvell, som kan sägas ha sitt ursprung i Timbrohögern) inser man definitivt hur korrumperat Sverige är i dag. Trots att mina politiska åsikter ligger åt höger respekterar jag Westerholm mer än 90 procent av Allianspolitikerna, vilket säger en hel del om hur det politiska landskapet har förändrats bara på några decennier.

  Jag är mycket imponerad av Johan Westerholms kunskaper inom olika områden, allt ifrån islam till jordbruk. Rebecca Weidmo Uvell har skrivit ett flertal djuplodande artiklar om hur sossarna mer och mer tar över Myndighetssverige.

  Jag vet inte hur många höga poster som ”råkat” gå till en sosse. Och så fort de fått in en person på en hög post, finns det alltid en make/maka, släkting eller vän som man också bereder vägen för.

  Det värsta är att denna korruption och nepotism uppenbarligen är sanktionerad av Allianspartierna.

  Gillad av 12 personer

  • Ali Baba skriver:

   SAP har sedan länge skamlöst missbrukat utnämningsmakten – det ska löna sig att inneha partibok. Under Wallströms parodiskt självgoda utrikesministerperiod har dock UD utvecklats till en veritabel fritidsgård för tredje generationens sosseadel och en förutsägbar utvidgning av Olof Palmes internationella center; det finns alltid utrymme för att tillskapa den ena konstlade
   tjänsten efter den andra på Arvfurstens palats för att ge plats åt ännu en pålitlig partigängare. Det beramade uppropet på UD är en förutsägbar följd av rörelsens totala sammanblandning med staten. Ideologiserad myndighetsutövning och förtvinade tjänstemannaansvar är legio.

   Gillad av 7 personer

  • Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

   Westerholm tror på samexistens med islam utan att någonsin förklara hur, för att han är sosse med sin kollektivistiska hybris i hjärtat.

   Gillad av 1 person

 11. Lenam skriver:

  Bedragare som inte företräder sitt eget folk utan till varje pris värnar asylrätten. Asylrätten som är fritt fram att missbrukas av bedragare som kommer till vårt land. Intressant när alla bedragare går samman för att utesluta det parti som är inröstat för att städa upp efter deras förstörelse.

  Gillad av 3 personer

 12. V for Vendetta skriver:

  Extratjänster eller liknande subventionerade arbeten tenderar inte bara att bära en direkt kostnad utan även en indirekt kostnad i form av undanträngning. Extratjänster förekommer enbart inom den offentliga verksamheten och inga privata arbetsgivare kan åtnjuta förmånen. Detta innebär dock inte att den inte existerar för de privata, för det gör den. De kan bli föremål för anordnande av instegsjobb, handledarbidrag, språkpraktiker samt Förstärkta arbetsträningar och rätt många andra former av subventionerade anställningsmöjligheter. I samtliga fall utförs ett arbete av en person som arbetsgivaren får betalt för att hålla i organisationen. Vad detta gör för den reella spelplanen på arbetsmarknaden behöver man inte ha kvitterat ut en ekonomisk examen för att räkna ut. Systemet utestänger lika många människor från arbetsmarknaden som subventionerna tillåter den att den släpper in. Det finns också en fara i att man inom den offentliga verksamheten ersätter sina behov av högre kompetens, som i regel är dyr, med billigare lägre kompetensbas med ett ännu mer gnisslande maskineri som följd. Integration likställs i regel med arbete, vilket är totalt felaktigt om du frågar mig, men inte desto mindre förhåller det sig så. Just dessa subventionerade arbeten utgör ett smörgåsbord av valmöjligheter för den som skall anvisas till dem. Då de är just subventionerade och därmed anses, felaktigt, att de inte är riktiga arbeten kan den anvisade inte egentligen tvingas att anta dem utan kan välja vilken typ denne tycker är mest passande. På en riktig arbetsmarknad hade personen tvingats ta arbeten p g a lönen och inte p g a anvisning. Så rullar hjulen på i medmänsklighetens högborg Sverige där allt färre tvingas betala för alltfler och deras rättigheter till ett bättre liv men inte för deras skyldigheter att ordna något själva. Grattis till oss alla.

  Gillad av 2 personer

 13. Sven Perkel skriver:

  Engellau, nämner i förbigående bostadsbidrag som ännu en post att beakta avseende de totala kostnaden för den utan konsekvensanalys bedrivna invandringspolitiken.
  Bostadsbidrag förutsätter dock att en bostad för stadigvarigt boende överhuvudtaget är tillgänglig. -”Tänkte inte på det”, är vad en samlad politikerklass i praktiken säger.
  Notan för bostadförsörjningen i form av modulbostäder, uppköp av bostadsrätter och vad nu kommunalpolitikerna tvingas hitta på kommer oundvikligen skattekollektivet stå för. Undanträngningseffekter och den totala kostnaden härför kommer mörkas till varje pris, åsiktskommissariatet kommer låtsas som om det är fråga om ett vanligt utbudsunderskott och SABO och hyresgästföreningen kommer försöka utnyttja situationen för egna syften.

  Gillad av 1 person

 14. styggestig skriver:

  Bra Patrik, avslöja de som låtsas! Agendaintervjun med Mikael Sjöberg var precis så plågsam som du beskriver den. Det kostar på att titta på dessa uppvisningar i lögner och halvsanningar, glidningar och sidledsförflyttningar. Jag förmodar att det är av dessa skäl som vissa telebolag nu köper upp boxbolagen och antalet prenumeranter på alternativa kanaler ökar. Den gamla SVT-publiken står helt enkelt inte ut och söker sig till alternativa nyhetskanaler. Sverige har blivit ett land i brant utförslöpa, krisen närmar sig snabbt, så håll i hatten!

  Gillad av 8 personer

 15. Enough skriver:

  Björklund vet att majoriteten av det dumma, undfallande svenska folket tror på det mesta som han och andra säger, och så länge inte journalister gör sitt jobb, att granska makten, kommer inte mycket att hända.

  Det är först när dumsvensken får synligt mindre i plånboken, samtidigt som välfärdstjänster får allt högre prislapp av redan skattade pengar, som det kanske kommer ett uppvaknande ( ja, en ung Reinfeldt hade rätt med ”det sovande folket”).

  DIrekt våld på hemmaplan eller för nära vän/anhörig kan också ge ett uppvaknande, men de dagliga skjutningarna i ”utsatta områden” påverkar knappt alls…..

  Gillad av 1 person

 16. sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

  Jag blev själv besviken på Ebba B T i morse, när hon sa att Alliansen fortfarande levde. Det fick mig att tänka på John Cleese, när han försöker sälja albatrossen! eller papegojan för den delen.
  Lögn föder lögn föder korruption vill jag säga. I Det Gamla Sverige kändes det, att man ställde frågor för att få veta sanningen, i stället för att få bekräftelse på den egna uppfattningen. När till och med EBT slirar (Hon känns annars som en av de få rakryggade), då inser man hur mycket, som felas i vårt lilla land. Att det kan felas så mycket i ett så litet land!
  Om det överallt halvljugs, undanhålls och sliras, så är vägen över till korruption både såpad och isbelagd.Vi behöver inte importera några specialister på området -Vi fixar det alldeles själva!

  Gillad av 4 personer

 17. Sven Perkel skriver:

  De svenska etablerade partiernas totala oförmåga att seriöst behandla migrationspolitiken är monumental. Björklunds minst sagt tveksamma uttalande om ”miniminivå” inom EU, bortser naturligen ifrån att det är en tillfällig lagstiftningsprodukt. En typisk förljugen kompromiss, inför vilken politikerna samtidigt kan låtsas som om de inte ändrat sig i sak, men ändå om någon skulle rikta kritiska invändningar kan påstå sig om att ha visat handlingskraft.

  Socialdemokraterna som har svart bälte i att driva två oförenliga åsikter samtidigt och moralisera över åsiktsmotståndare, svängde som bekant 180° under valrörelsens elfte timme,
  helt plötsligt, oförhappandes kunde Löfvén låtsas föra en sträng migrationspolitk på pappret, en omsvängning som uppenbarligen saknade stöd inom stora delar av SAP. Vad partiet egentlig står i frågan undandrar sig en seriös bedömning.

  Att socialdemokraterna trots det minst sagt moralistiska tonfallet helt plötsligt kunde svänga tvärt av taktiska skäl, visar om något hur förljugen deras högstämda retorik är. SAP låtsas ha vissa högstämda moraliskt förankrade principer, (”vi bygger inga murar”), passar de inte kan partiet alltid låtsas stå för någonting annat.

  Gillad av 1 person

 18. Elisabeth skriver:

  Nu ska du, Patrik E, och andra stackars flämtande TV-tittande skattebetalare få höra något trevligt. Det finns ett ställe i Sverige där det sunda politiska bondförnuftet råder. Där går man på tvärs mot övriga Sverige. Det stället heter Staffanstorps kommun. Trots att M har stark ställning, 43 %, väljer man SD ( 11 % ) som samarbetspartner istället för något av de andra s k allianspartierna. Man har gjort bedömningen att man därigenom får igenom mer borgerlig politik. Och man tänker tillsammans föra klassisk borgerlig politik som värnar individens frihet och trygghet och man vill försvara det sekulära samhället. Konkret betyder det bl a ökad polisiär närvaro, övervakningskameror, tiggeriförbud, integrationsplikt, att alla behandlas lika i bostadskön, dvs inga förturer för nyanlända. Dessutom medges inga kulturella särkrav inom kommunal verksamhet, dvs inga skilda badtider, inget ritualslaktat kött osv. Ja,, dessa skånska kommunpolitiker är ett föredöme för alla, modiga, rakryggade, sätter medborgarnas intressen främst. . Och detta sker i Skåne förstås. Hörde C. Bildt nyss yttra sig över skånsk politik, han tyckte det hände så mycket ”konstigt” här. I såfall säger jag, mer konstigheter i svensk politik.
  https://ledarsidorna.se/2018/11/staffanstorp-far-mer-moderatpolitik-med-nytt-samarbete/

  Gillad av 7 personer

  • Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

   Vi skåningar är ju, som palestinierna, alla flyktingar, vi måste ju i logikens namn, alla få flyktingstatus eftersom detta tydligen kan ärvas i ockuperade områden. Så jag är flykting! Fram med rättigheterna bara, jag ska inte betala mer än 50kr nästa gång hos tandläkaren och mina barn skall inte stå i någon bostadskö!

   Gillad av 5 personer

   • Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

    Dessutom vill jag byta ut ”Du gamla du fria” mot ”En landsväg”, ha trätollor på jobbet och alltid så skall det finnas rikligt med pantollor och fläsk i skolmatsalarna.

    Gillad av 3 personer

   • Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

    På söndagarna kräver jag vidare att man spelar Raka rör på full volym från alla kyrkor och på Julen Johnnie:

    Gillad av 2 personer

   • Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

    Ursäkta, på full volym skulle vara på full patte.

    Gillad av 1 person

 19. Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

  Skon klämmer på många ställen men ett är ju just att hörnstenen för socialdemokrati är att folk INTE flämtar framför TVn, man har lyckats internalisera ymnighetens horn så att folk just inte gör denna koppling, det är inte ens så att någon annan betalar, INGEN betalar, pengarna bara uppstår, man har stulit Adam Smiths principer och vänt dem mot honom själv, på något magiskt sätt så gör den enorma statens existens att tillgångar bara uppstår, oförklarligt.

  Sedan är min reflektion att dessa lögner är som på en lök, de döljer en större lögn, som döljer en större lögn, och är det inte så att alla som jobbat en längre tid i en stor organisation, privat eller offentlig, och i synnerhet om man blir chef och stiger i graderna, vet att det just är att väl bevara lögnerna som gör att man stiger i graderna, så de högsta cheferna är de som kan sitta på de värsta lögnerna, så att de visar att de är kapabla att SKAPA lögner? Så jag tror att svensk politik har några riktigt hemska lögner i mitten, som innefattar massinvandringen visst, men också Sveriges politik ända från andra världskriget och tidigare, Thailand, Estonia, Stasi, Palme, Bofors och terrordåd och terrorister. De värsta lögnerna känner vi nog inte alls till. Så detta tror jag motiverar motståndet mot SD, man har inte accepterat att gå genom skal för skal, och under inga omständigheter får någon utomstående, som SD och svenska folket, ha tillgång till den innersta kärnan av lögn.

  Men skala på.

  Gillad av 7 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Känner så väl igen din känsla av att lögnare, går längre. Om jag nu tolkade din text rätt.
   Just att ljuga är för mig en moralisk fråga, börjar man ljuga i det stora pratar nu om mina känslor). Så vad hindrar en från att mörda då? Samma handling bara att man tar den lite längre bort på moral skalan. Men jag kanske har fel där?
   När jag var yngre så var en stor del av mina bekanta kriminella, det jag minns så tydligt var deras ärlighet över vilka dom är/var. Inget svammel utan raka puckar. Vanliga människor som jag ser det spelar goda, men för rätt incitament så är prislappen väldigt lågt satt.
   Mvh Göran.

   Gillad av 1 person

   • livet, Trump och allt annat skriver:

    Nej, det var inte så jag menade, men så tycker jag också.

    Jag menade att svensk politik döljer lögner som redan finns, där vi endast ser ytan på lögnerna och ju högre upp i hierarkin man kommer desto värre lögner får man se. Därav kommer en del av motståndet mot SD, man litar inte på att de kommer att hålla tyst om lögnerna om de får tillgång till dem. Bara SIDA måste vara paniska, hur många folkmord har vi finansierat?

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Själva förekomsten av tio guds bud skall säga oss att dessa måste hamras in i våra medvetanden från späd ålder och varje söndag igen så länge vi lever. Om vi hade följt dem helt spontant, så hade de inte måst formuleras och huggas i sten och traderas och återupprepas hela tiden.

    Gillad av 1 person

 20. Marcus skriver:

  Varför finns inte den här typen av texter att läsa i MSM? Varför ges inte Engellau tv-tid för att framföra dessa självklara invändningar om det nu inte existerar någon åsiktskorridor?

  Beträffande våra folkvalda har de bevisligen inte en aning om hur den s.k. integrationen ska fås att fungera bättre. Det tycks inte bekomma dem nämnvärt och de avkrävs som sagt aldrig något ansvar, men skrämmer allt fler av oss andra. Situationen har sitt ursprung i att man låtit problemen växa sig över huvudet. Av rädsla för att uttrycka sig ”rasistiskt” hette det under många år att volymer och härkomst saknar betydelse när det i själva verket enbart handlar om volymer och härkomst. T Sanandaji har tidigare kallat det där med full integration som ett omöjlighetsuppdrag där ingen lösning existerar. Finns det verkligen skäl att tro något annat? Återstår därmed endast skademinimering, vilket är precis vad myndigheter och andra ägnar sig åt till förfärande summor skattemedel.

  Gillad av 4 personer

 21. Aha skriver:

  En lögn som upprepats till leda i åratal, i decennier, men som klingat av något pga att verkligheten tränger på, är etablissemangets påstående att invandringen är lönsam.
  Stefan Löfven har därvid gjort flera påståenden om detta.
  Ingen gång har reportrar ifrågasatt sanningshalten i påståendet, tex genom att motfråga;
  – hur kan det vara möjligt när utanförskapet närmare sig en miljon? När invandrarstaden Malmö får 5 miljarder för att klara sig?

  Genom att media inte ifrågasatt denna lögn finns det väldigtmånga svenskar som fortfarande tror att invandringen är lönsam, åtminstone på vänstersidan.
  Om kostnaden redovisats liksom att det inte handlat om flyktingar utan om ekonomiska migranter, hade Sverige haft en betydligt lägre invandring, mindre vårdköer, mindre bostadsbrist, mindre kriminalitet, bättre skola etc.

  Etablissemangets lögner och medias undfallenhet är roten till alla problem.

  Gillad av 5 personer

 22. Björn skriver:

  Är så j-a trött på alla dessa ”myndighets-rapporter” om hur bra det går för Sverige och alla ”nya” svenskar! Om hur fler ”kommit i sysselsättning”, om att bidragsberoendet och kriminaliteten minskar! Det verkar som att de flesta i vårt land tar dessa ”rapporter” som nån slags ”Guds-ord” från högre stående makter, när de i själva verket är skrivna av baksluga politiska aktivister! Aktivister som inte drar sig för att både förvanska och även direkt ljuga om siffrorna, och som har som enda uppgift att föra populasen bakom ljuset, dölja begångna misstag och försäkra sig om fortsatt stöd för sin sjuka PK-agenda!

  Gillad av 3 personer

 23. Bo Svensson skriver:

  Välfärdsindustriella komplexet som huvudaktör och massmedia som dess följsamma redskap är inte trovärdigt.

  Det är de som styr massmedia som är fienden som vill oss illa. – Det är de som marginaliserar journalister som gör sitt jobb och ställer de rätta frågorna och det är deras välvilja som är förutsättningen för att komma ifråga som partiledare.

  Drivkrafterna måste vara någon sorts religiös fanatism, för det går inte att hitta något rationellt motiv för att styra Europa mot avgrunden. – Och USA, för det är samma trender där.

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   @ BO SVENSSON — Just det — en slags fanatism. Går inte att förstå om man utgår från ett rationellt handlande. PK-sekten vill riva ner och förstöra sitt eget samhälle.
   De resonerar ungefär såhär:

   Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

   https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   I grunden är det väldigt enkelt. De djur som vet att de aldrig kommer att skapa någonting själva de är parasiter. Parasiter går till vänster.

   Det är väl så samhällen ser ut. De bygger på 80/20 regeln. 20 % producerar 80 %; 30 % är stödtrupper medan resterande 50% enbart konsumerar.

   Alla vet var de hör hemma i hierkiernas värld.

   Gilla

 24. Lars-Olof Svensson skriver:

  Jo men gemene man har genomskådat detta. Svenskarna börjar se på media som ryssarna på Pravda, på sin tid. Ett litet exempel: Det rapporteras nu om antisemitism om judiska läkare på Karolinska. Om det hade varit svenska läkare som stått för detta hade vi fått veta det. Nu sägs det inget om vem eller vilka som står för denna antisemitism. Vad det beror har i allmänhet ett enda skäl och det känner svenskarna till.

  Gillad av 1 person

 25. Kristina von Heland skriver:

  Enligt FNs flyktingsdefinition och regler för asylsökande så har 2.7% av migranterna flyktingstatus. Därför blir det helt fel fel fel från början. De diskuterar ju inte flyktingar. En flykting ska begära asyl i första land, de ska visa genom ID etc vilka de är, de sla kunna visa, bevisa att de är flyktingar. Papperslösa är illegaler. Då onda politiska krafter bekostar ett lämmeltåg som snart nått till USA. Då NGO, Röda Korset, Läkare utan gränser samarbetar med smugglare och delar på pengarna blir jag mycket bedrövad. Att, nu advokater som avslöjats, bedriver en lukrativ lönsamhet där man utnyttjar arma människor för sin egen vinning, ekonomiskt och handhjärtan på facebook, är för mig människohandel av allra sämsta sort. Hur rutten får man bli?
  Att ha jobb är enligt definitionen att du går till ”ett jobb” en timme i veckan, det är inte 40 timmars arbetsvecka. Då definitionerna sviktar hittar man på nya.
  Som när SJs tåg håller tiden bättre, man ändrar definitionen på försening till en kvart typ för då kommer flera i tid.

  Gillad av 3 personer

 26. Lars skriver:

  Kan ju bara hålla med och ett journalistiskt steg framåt då det klargörs vad dessa politiker tänker. Enda plumpen antagligen att människor inte har klart för sig vilket omfång invandringen haft och har och de totala kostnaderna. Vi väntar fortfarande på redovisning i offentliga medier över de totala effekterna på bästa sändningstid. En bra journalist som inte faller till föga utan går vidare och håller fokus och ställer följdfrågor och ändå måste han balansera mellan att bli persona non grata och sköta sin professionella roll med seriositet, det senare är hans skydd.

  Gilla

  • Äntligen, land, mellan himmel och hav en rand, en kust av skog och sand, skall jag finna skatten hos infödingar ibland, till midjan jag vadar, en manet, min fot sätts i brand skriver:

   Du tror att socialdemokrater eller politiker i övrigt någonsin redovisar vad det kostar? Då faller ju deras affärsidé. De redovisar ju inte ens deras fickpengar på 40,000 skattefritt i månaden från EU.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Glöm inte Alliansens, Bildt och gubbarna mellan dem, Timbro, Svenskt Näringsliv, EU m.fl. Glöm inte heller den svenska akademiska kåren, ekonomer, sociologer, beteendevetare. Glöm inte media.

    Gilla

   • livet, Trump och allt annat skriver:

    De får visst 45,000 för ”personlig administration” men jag gissar att det finns en hel del vi inte vet, jag såg ett program i England där man knackade på en dörr och kunde få kontanter.

    Gilla

 27. Karl Oskar skriver:

  En helt korrekt och nedslående beskrivning av sakernas tillstånd i det av vänstern kapade rike som numera får betecknas som Landet Uppåner.
  Där skurkarna styr och de hederliga göre sig ej besvär.

  Gilla

 28. Kalle skriver:

  Jag såg röstningen i riksdagen i dag. 375 adelsmän och adelskvinnor. Undantagen bland dessa är SD.
  Dessa har det spännande och roligt, på vår kostnad. För att öppna sinnena på (det sovande folket), behövs de kommande ränthöjningarna , vilket alla inom finansvärlden är överens om kommer. Dessa kommer att sänka många sovande, när räntorna inte klaras av. Det blir ju till slut Löfvens kommunistblock med sina allierade Lady Lööf och Majoren Björklund som bildar regering. Naturligtvis sker detta efter massor av fördummande svammel. Hoppas att räntorna går upp våldsamt, då vågar ingen bostadsutvecklaren satsa på nybyggnation. Sveriges kreditvärdighet sjunker ju naturligtvis när omvärlden betraktar riksdagens lekar. När det bli som sämst framöver kanske det blir skottpengar på dom värsta busarna i riksdagen.

  Gilla

 29. Sixten Johansson skriver:

  Jag tittar aldrig på TV, så jag slipper flämta. Men jag stönar en halvtimme om dagen, när jag kollar rubrikerna i medströmsmedia och plågar mig igenom en del artiklar och krönikor för att spåra förändringar i tankemönstren.

  Jag måste passa på att be en massa journalister om ursäkt, nämligen det fotfolk som fortfarande gör vanliga hederliga reportage och hedrar den gamla yrkesmoralen, som alltför många läsare, tittare, lärare och elever föreställer sig ännu gäller generellt. Förlåt mig för att jag ofta har buntat ihop allt mediafolk och sålunda över samma luskam dragit alla medlemmar i Svenska Propagandistförb… Journalistförbundet, plus alla andra som exponerar sina torftiga psyken i media.

  Trots allt är det en liten skara inbilska paddor som har getts makt och blåser upp sig – typ Peter Wolodarski, Anders Lindberg, Björn Wiman och diverse mer eller mindre habila linslöss. De är en olycksalig följd av att narcissismen fick blomma otuktad och journalistens bildbyline och ego svällde och kväkandet blev allt mer högljutt och samstämmigt. Fasaden fylldes av självgoda halv- och trekvartsfigurer.

  Jag hoppas och tror att vissa trender kommer att punktera uppblåstheten. Inte bara ägarna bestämmer om paddorna ska bli kvar, utan även köparna och annonsörerna. Alternativmedia och annat i tiden gör att namn, position och kändisskap kommer att betyda allt mindre och ett sakligt, sant och ärligt presenterat innehåll allt mer, särskilt för det viktiga samhällsskikt som kallas intelligentia.

  Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Skala bort ytskiktet, alltså de journalister som själva räknar sig till mediagräddan och som vid sidan av diverse chefredaktörer, krönikörer, kulturkändisar, kändisdebattörer och kändisexperter påverkar det kollektiva medvetandet och vidmakthåller PK-ismen. Under denna narcissistiska, ruttnande yta finns en massa journalister, som faktiskt gör t ex hederliga grävreportage och långa sakliga intervjuer. De förblir i stort sett okända för offentligheten, även om man t ex i Expressens / Kvällspostens nättidning hittar deras namn och små ansiktsbilder på slutet. Jag tycker synd om dem, därför att vår kritik mot de självgoda, överbetalda skitjournalisterna stänker över även på dem. Om det någon gång skulle skapas ett alternativt forum för mediakritik skulle jag önska att man där kontinuerligt lyfte fram alla bra grejer som görs och uttryckligen hyllade dem som faktiskt bemödar sig om att göra ett bra jobb i stället för propaganda.

    Gilla

 30. rudmark skriver:

  Ifrågasätter du Sandviken-rapporten, Patrik?
  Välj isåfall mellan följande epitet:
  1 Rasist
  2 Fascist
  3 Islamofob
  4 Högerextrem
  5 Invandringsvinstförnekare
  6 Förnekar ”allas lika värde
  7 Fiskmås
  8 Lågpannad
  9 Demokratiförnekare
  10 Bruna rötter….
  11 Multikulturmotståndare
  12 +50 Vit CIS..
  13 Populist
  14 Svans till…(valfri konservativ)
  15 Nationalist
  Finns fler……….

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.