Yttrandefriheten igen

Patrik Engellau

Den österrikiska yttrandefrihetsaktivisten Elisabeth Sabaditsch-Wolff anordnade år 2009 ett antal seminarier om islam i Wien. Seminarierna bandades, åtminstone delvis, av österrikiska journalister. Banden överlämnades till åklagare som bedömde att Sabaditsch-Wolff hade gjort brottsliga yttranden.

Sabaditsch-Wolff resonerade kring det faktum att profeten Muhammed hade gift sig med flickan Aisha när flickan var sex år och sedan fullbordat äktenskapet – det betyder haft sex med hustrun – när Aisha blivit nio år. Sabaditsch-Wolff sa att Muhammed ”hade en dragning till småflickor” vilket hon menade gjorde profeten till pedofil.

Hon blev i två österrikiska domstolsinstanser dömd för att uttryckt sig ”nedvärderande och hånfullt på ett sätt som är ägnat att väcka rättmätig vrede” enligt paragraf 188 i den österrikiska brottsbalken och fick betala 480 euro i böter plus rättegångskostnader. Hon överklagade till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna som nyligen beslutat att gå på de österrikiska domstolarnas linje. Sabaditsch-Wolff förlorade alltså.

Europadomstolens resonemang framgår av ett rätt fylligt pressmeddelande:

En stat kan rimligtvis anse vissa uttalanden ligga bortom yttrandefrihetsskyddet när de sannolikt kan orsaka religiös intolerans… [oklart vem som skulle bli religiöst intolerant av att profeten kallades pedofil; PE:s anmärkning]

Rätten framhöll särskilt att den skiljer på fakta och värderingar. Rätten underströk att sanningshalten i värderingar inte kan bevisas. Emellertid kan värderingar utan stödjande fakta gå för långt [för att åtnjuta yttrandefrihetsbeskydd antar jag; dito].

Rätten instämde med de nationella domstolarna att fru S måste ha varit medveten om att hennes uttalanden delvis baserades på osanna fakta och ägnade att väcka andras upprördhet. De nationella domstolarna menade att fru S hade hävdat att pedofilin var Muhammeds allmänna sexuella preferens och att hon underlåtit att informera sin publik om den historiska bakgrunden…

Nu är alltså frågan om Muhammed hade en särskild dragning till småflickor och därför var pedofil. Jag är benägen att hålla med dem som tar avstånd från sådana påståenden. Att profeten lägrade en nioåring är inget bevis för att han rent allmänt föredrog småflickor. Han dog när Aisha var arton år vilket kan vara ett säkert tecken på att han kunde tåla mognare kvinnor (alltså en artonåring). Han hade flera älskarinnor som veterligen inte alla var underåriga.

Det här är grannlaga. Yttrandefrihet får inte urarta till förtal. Pedofili är en psykiatrisk diagnos som uppfattas som skamlig. Om Sabaditsch-Wolff hade sagt att hon tyckte att profeten i största allmänhet var en snuskgubbe så vore det, enligt min uppfattning, helt i sin ordning. Men att genom tal om profetens böjelser för småflickor tillvita honom en distinkt psykiatrisk diagnos är tveksamt. Diagnos eller inte diagnos så var det i alla fall tidens sed att göra som profeten gjorde. Så ursäkta, hur mycket jag än värnar yttrandefriheten så kan jag ha förståelse för domstolarnas uppfattning.

Eftersom jag vet att folk som i allmänhet tycker som jag inte tycker som jag på den här punkten så ska jag ta det en gång till. Det är, enligt min mening, inte acceptabelt att i seriösa sammanhang tillskriva folk psykiatriska diagnoser som de troligen inte har.

Ja, myndigheterna i Europa, även domstolarna, är rent allmänt eftergivna för muslimers krav, men just detta fall är inte nödvändigtvis ett exempel.

Samtidigt verkar muslimer barnsligt känsliga för relativt obetydliga påhopp som det Sabaditsch-Wolff gjorde. Hela historien tyder på att muslimer inte är mogna att leva i öppenhjärtiga västerländska samhällen – eller att domstolarna i dessa öppenhjärtiga samhällen bedömer muslimerna som farligt omogna i sådana sammanhang. Kanske borde man göra förmågan att utstå religiösa förolämpningar till ett villkor för uppehållstillstånd.

Sedan tänkte jag så här. Vad händer om man låter bli att anklaga Muhammed för pedofili, som för övrigt är en rätt diffus diagnos, och bara håller sig till fakta, till exempel genom att påstå att om Muhammeds gärningar med Aisha i Sverige idag hade straffats enligt Brottsbalkens sjätte kapitel, troligen femte paragrafen som stadgar fängelse i högst fyra år för sexuellt utnyttjande av barn? Svensk lag anser alltså profetens handlande så avskyvärt att det måste sonas med uppemot fyra år i fängelse, troligen inklusive terapi för att få honom på andra tankar. Kan även ett sådant faktabaserat påpekande av domstol anses utgöra en överträdelse av yttrandefriheten?

Självklart inte, säger du troligen och även jag. Men vi ska inte vara för säkra. Domstolar kan vara fega. Enligt en möjligtvis otillförlitlig källa blev den likaledes österrikiska parlamentsledamoten Susanne Winter år 2009 dömd till 24 000 euro i böter för att ha varnat för en ”islamisk immigrationstsunami” och hävdat att Muhammed idag, med tanke på Aisha-affären, skulle ansetts en skändare av barn, ”Im heutigen System ist dieser Mohammed ein Kinderschänder”. Winter verkar för övrigt känd för att göra uttalanden som av många uppfattas som stötande. (Jag nämner detta bara som kompletterande upplysning.)

96 reaktioner på ”Yttrandefriheten igen

 1. svenne skriver:

  ”Nu är alltså frågan om Muhammed hade en särskild dragning till småflickor och därför var pedofil”.

  Ovanstående handlar alltså om äldre som dras till yngre. Det finns ju dragningar även åt andra hållet – yngre till äldre – och vi har just nu ett färskt exempel på sådant, nämligen Annie Lööf som attraheras av den 88-årige George Soros

  Motsatsen till pedofili är gerontofili. Alltså att vara attraherad av mycket gamla människor

  Utdrag ur Fria Tider:
  ”Centerpartiets partiledare Annie Lööf hyllar George Soros och uppger att hon ”gärna” skulle ha en ”personlig relation” till den kontroversielle vänstermiljardären. ”En stark, modig person som gjort och gör mycket gott”, skriver Lööf om Soros”.

  Annie Lööf (35 år gammal) uttalar alltså ett önskemål om ”en personlig relation” till en man som är femtiotre år äldre än henne. Detta kan – kanske lite illvilligt – tolkas som ett utslag av gerontofili hos Annie.

  ”Det här är grannlaga. Yttrandefrihet får inte urarta till förtal. Pedofili är en psykiatrisk diagnos som uppfattas som skamlig”.

  Min egen kommentar till mitt inlägg:
  Det här är grannlaga. Yttrandefrihet får inte urarta till förtal. Gerontofili är en psykiatrisk diagnos som uppfattas som skamlig.

  Gillad av 3 personer

  • Göran Holmström skriver:

   Nu tror jag dock Annie Lööfs kärleksförklaring var av mer girig karaktär,
   hon ser statsminister posten glida mellan fingrarna. Och nu går hon direkt till huvudkällan för att få sin del av makten och guldet.
   Hon är inte lika bakslug som en viss föredetting till statsminister som först sålde ut sitt land, sedan fick ett välbetalt arbete för det, för att sedan prata om hur säkerheten i landet som han raserat skall förbättras.

   Gillad av 7 personer

  • Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

   I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay
   Ain’t it sad
   And still there never seems to be a single penny left for me
   That’s too bad
   In my dreams I have a plan
   If I got me a wealthy man
   I wouldn’t have to work at all, I’d fool around and have a ball
   Money, money, money
   Must be funny
   In the rich man’s world
   Money, money, money
   Always sunny
   In the rich man’s world
   Och gapa stort
   Aha ahaaaaaaaaa
   All the things I could do
   If I had a little money
   It’s a rich man’s world
   It’s a rich man’s world
   A man like that is hard to find but I can’t get him off my mind
   Ain’t it sad
   And if he happens to be free I bet he wouldn’t fancy me
   That’s too bad
   So I must leave, I’ll have to go
   To Las Vegas or Monaco
   And win a fortune in a game, my life will never be the same

   Gillad av 4 personer

   • Kronblom skriver:

    This pretty world is getting out of hand
    So tell me how we fail to understand
    Anyway ‘Cause it’s all ‘bout the money

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    I dance to the beat, shuffle my feet
    Wear a shirt and tie and run with the creeps
    ‘Cause it’s all about money, ain’t a damn thing funny
    You got to have a con in this land of milk and honey

    Gilla

 2. Fredrik Östman skriver:

  Du har alltså helt missat att det är politiska beslut som avgör vilka sexuella läggningar eller tendenser som skall betraktas som psykiatriska diagnoser och vilka som inte skall göra det? Talet om kön som social konstruktion, liksom transsexuell läggning och för den delen ”identifikation” som hund, könlös, mångkönad, queer eller som en målad röd stolpe är i mina ögon tydliga tecken på psykiatrisk diagnos. För inte länge sedan var homosexualitet en diagnos. Men man kan ju tillfriskna. En förkylning är en diagnos, men man är snart frisk. På vilken grund skulle man frikänna Muhammed från hans pedofila brott när det liksom hans blotta existens endast är känt från de muselmanska religiösa skrifterna? Sanningshalten kan knappast ifrågasättas. Haditherna är på denna punkt helt och hållet entydiga. Din enfaldiga och illvilliga polemik i de sjuka och folkfientliga domstolarnas anda bygger på löjeväckande spetsfundigheter. Uppenbarligen är deras och din avsikt att införa Scharia i Europa. Ni är våra svurna fiender. Vet hut!

  Gillad av 6 personer

  • Underdog skriver:

   Nu är jag inte alls med dig. Sanningshalten i vad kan inte ifrågasättas? Koranen? Haditherna? För egen del har jag funnit Koranen vara en urbota tråkig skrift som innehåller åtskilligt som inte har med verkligheten att göra. Haditherna å andra sidan är påhittade allt från 200 till många hundra år efter den tid då Mohammed antas ha levat; en tid som motsvarar vår vendeltid i ett område som då saknade skriftspråk. Utgångspunkten borde vara att det inte är särskilt mycket som är sant i dessa skrifter.

   När det gäller Europadomstolens dom kan jag tycka att de ägnar sig åt hårklyverier, men som Patrik skriver är det inget större fel på analysen. Frågan är väl bara om det är rimligt att ställa de kraven på stringens på någon som uttalar sig under ett seminarium och som svar på en fråga eller möjligen ett ifrågasättande från publiken. Uttalandet var: ”Vad skall vi kalla det om inte pedofili?” vilket är en fråga jag kan tycka det är rimligt att få lov att ställa. Helt utan kunskap om innehållet i de Österrikiska hädelselagarna. Men skall Europadomstolen komma till att det Österrike gjort är en överträdelse av hennes rätt till yttrandefrihet, måste nog lagstiftningen eller domarna vara betydligt mer långtgående.

   Diskussionen om detta enskilda domslut riskerar att dra uppmärksamheten från de mycket allvarligare försöken som pågår att inskränka yttrandefriheten på riktigt som pågår i Sverige och inom EU. Se vad Johan Westerholm har skrivit på Ledarsidorna t ex.

   Gillad av 4 personer

 3. M.D. skriver:

  Kan man verkligen förtala någon som varit död i ett antal hundra år?

  Är det inte lite som att åtala någon för förtal av den gamla rumänske fursten Vlad Dracul III när man påstår att hans väldokumenterade fäbless för att spetsa folk på pålar som middagsunderhållning indikerar en sadistisk läggning?

  Gillad av 4 personer

 4. Tritonen skriver:

  Enligt Profeten är väl endast muslimer fullvärdiga samhällsmedborgare? Men muslimerna får väl tycka så, så länge de håller det för sig själva och inte försöker omsätta sina idéer i praktiken. De åtalas i varje fall inte, varken i nationella eller övernationella domstolar. Om man bor i en sekulär demokrati, får man finna sig i kritik.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   I Aftenposten.no var det en tid tilbake en intervjuserie med muslimer som hadde frasagt seg troen og altså sto frem som ex-muslimer. En av disse hadde fått vite denne historien om Aisha og Muhammed i voksen alder – han syntes det var så avskyelig at han mistet respekten for Muh og ga opp hele religionen.
   Andre i gruppa hadde også reagert negativt på samme forhold.

   Inntrykket jeg fikk av Aftenpostens reportasjer, var at mange muslimer i itgangspunktet vet ganske lite om sin religion.
   Men flere av disse som var intervjuet i avisen, hadde sluttet seg til ‘Ex-Muslims of Norway’, ‘Sekulær Allianse’ eller ‘LIM’ – dette er foreninger for ateistiske og ‘kulturmuslimer’ som aldri setter sine ben i en moské.

   Den irakiske flyktningen [reell flyktning!] Walid al-Kubaisi fortalte at 40 % av muslimene i Oslo går ikke i moskeen, de har null interesse av det. (Walid var mannen som lagde film om M. Brorskapet, den ligger ute på YouTube).

   Gilla

 5. Att svära i kyrkan skriver:

  Religioner finns i otal varianter. Vi ser dem vid färd runt vår jord. Var och en med sina ömma tår. Själva lever vi i ett kristet land. I alla fall finns här många kyrkor. Viss försiktig är nog därför tillrådlig, när vi vill karska upp oss. Och efterlyser lite mer ”Jävlar anamma”. Hos oss kretsar svordomar och kraftuttryck runt vår egen kristna tro. I USA hamnar det mesta under bältet, runt kopulation med en närstående. Svordomar måste alltid fyllas med kraft, buller och bång, för att bli funktionella. Lite av det förbjudna. Men nu är det endast en tidsfråga, innan vi alla hamnar inför skranket. Om vi inte slutar svära. För i likabehandlingsprinciper gäller väl ”att alla är lika inför lagen”. Nu dömmer EU utefter religösa principer. Det blir till att sluta svära. Om än inte tyst. Mest då över EU:s ökande rättsliga maktutövning. För nu har religion hamnat på juristernas bord. Ännu bara en viss variant av religion. Men världen krymper snabbt. Det ser EU och svenska politiker till. Snart finns all världens religioner representerade inom EU:s och Sveriges gränser. Alla med egen känslighet hämtad ur religiösa skrifter, urkunder och traditioner. Det våras för inkvisitionen. Denna gång på mer bred front. Så håll i dig… Nu blåser det upp. Rättning i leden!

  Gillad av 2 personer

   • Christer L skriver:

    Det står kanske inte att läsa någonstans i vad den ena eller andra skrivit, om du nu alltså läst allt, men nog finns en samklang mellan EU och Europadomstolen. Den senare hävdade i detta sammanhang, om jag inte tar fel, att den religiösa freden behöver skyddas. Detta var det avgörande. Muslimers upprördhet är den vind som blåser i såväl Europas som EU´s segel numera, på alla breddgrader. Vad muslimer tycker, det ska vi rätta oss efter, är budskapet. Varför? För att annars blir de så förbannade. Detta är det centrala.

    Gilla

   • G.B. skriver:

    Nä, Europadomstolen är inte EU-domstolen.
    På hemsidan ser man vilka länder som ingår och vilka deras delegater är.
    Länder utanför EU ingår i domstolen. Ändå figurerar EU-stjärnorna på hemsidan för Europadomstolen.

    Gillad av 1 person

 6. Anders skriver:

  Historiska personer får man väl påstå vad man vill om, och särskilt om de levde för 1400 år sedan. Om jag skriver att Karl XII tillfredsställde sina sexuella behov på hunden Pompe (som ju som bekant sov i sin husses säng) är det då straffbart? Kan Europadomstolen fälla mig för att ha förolämpat dem som den 30 november hedrar hjältekonungen?

  Gillad av 2 personer

  • Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

   För att inte tala om Michael Jackson.

   Gilla

  • Underdog skriver:

   Naturligtvis inte eftersom Karl XII aldrig grundat någon religion och således inte kan omfattas av hädelselagar. Det finns f ö inte någon hädelselagstiftning i Sverige så just här skulle det aldrig aktualiseras, annat än om man kunde pressa in uttalandet under hets mot folkgrupp, men det är nog uteslutet.

   Gilla

 7. Bo Svensson skriver:

  Det finns ju en massa välgrundade invändningar mot att ta islam på allvar och ha Muhammed som en förebild för efterföljd. – Med traditionell europeisk rabulism och hånfullhet mot religiositet och religiösas pretentioner, kunde man stämt i bäcken istället för att fortsätta samla på problem: muslimer.

  Enda civiliserade lösningen nu, är krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför anvisade kvarter och därefter nedtrappning av bidragsflödet tills muslimflödet går söderut igen.

  Och givetvis ekonomiska krav på garanterna på rätt nivå, när en klient haft ihjäl någon eller begått andra illdåd. – Och konsekvenser på rätt nivå på att påträffas utanför anvisat territorium eller på att förse illegala med försörjning och boende.

  Gilla

 8. Jari Norvanto skriver:

  ”Samtidigt verkar muslimer barnsligt känsliga för relativt obetydliga påhopp som det Sabaditsch-Wolff gjorde.”

  Barnsligt är nog inte rätta ordet; det är blodigt allvar det handlar om, som kan leda till fatwor eller enskildas initiativ.

  ”Kanske borde man göra förmågan att utstå religiösa förolämpningar till ett villkor för uppehållstillstånd.”

  Och sen när de fått PUT och kanske medborgarskap och bekänner färg, vad sker då?

  ”Vad händer om man låter bli att anklaga Muhammed för pedofili, som för övrigt är en rätt diffus diagnos, och bara håller sig till fakta, till exempel genom att påstå att om Muhammeds gärningar med Aisha i Sverige idag hade straffats enligt Brottsbalkens sjätte kapitel, troligen femte paragrafen som stadgar fängelse i högst fyra år för sexuellt utnyttjande av barn?”

  Finns inget diffust med diagnosen pedofili. ICD-kod: F654.

  Vem vill försvara ett västerland som inte har ett ledarskap med vett att försvara sin civilisation och sina respektive nationer inom denna västerländska civilisation? Vad är det egentligen man i så fall försvarar? Stå upp för mångfalden som innebär islamisering och alltmer minerade områden som belägger med tunghäfta och indoktrinering, där ‘allas lika värde’ innebär att medborgarna blir andra klassens invånare och den som ska svara för den enkelriktade ‘toleransen’?

  Gillad av 5 personer

  • Erik skriver:

   Förstår överhuvudtaget inte varför muslimer söker sig till världens mest extrema land (se kulturkartan), ett land där det i princip saknas all förståelse för tomtar och troll. Finns ingen som helt respekt för hjärnspöken av det slaget.

   Och hit vill de?

   Helt obegripligt.

   Verkar nästan sinnessvagt när det finns mängder av länder där full respekt finns för slika ting. Varför inte välja ett sådant land istället?

   Gilla

 9. Jan Andersson skriver:

  Pedofili var väl inte så farligt med tanke på att Muhammed även var en revolutionär fullblodsrasist med målet att utrota alla med fel åsikt. Nu har även Europas domstolar fallit i samma fälla.

  Vad är det som är fel med våra europeiska ledare? De framstår knappast som stålhårda försvarare av Europas traditioner utan mest som nattståndna brylépuddingar.

  Gillad av 6 personer

 10. Novembermörker skriver:

  Runt SD haglar invektiven. Det är fritt fram att kränka enskilda människor. Sanktionerat från högsta ort. Allt verkar tillåtet.

  Men så synes inte vara fallet efter EU-domen. För där påtalas; ”Rätten framhöll särskilt att den skiljer på fakta och värderingar. Rätten underströk att sanningshalten i värderingar inte kan bevisas. Emellertid kan värderingar utan stödjande fakta gå för långt”.

  Det bör betyda att det från och med nu blir förbjudet att hävda att en Sverigedemokrat hyser nazist eller fascist inspirerade åsikter, om detta inte kan ledas i bevis.

  De stigman, som i dessa dagar förlamar en regeringsbildning, kanske grundar sig på obefogade rykten. Som icke äga någon egentlig sanningshalt. Och därför måste fördömas i en dom från vår egen Europadomstol.

  Gillad av 3 personer

 11. Aha skriver:

  Det Sverige och Europa är på väg att (åter)införa är blasfemilagar vilket inte bör accepteras. Muslimer får finna sig i att deras religion kan bli utsatt för spott och spe såsom kristna får finna sig i det.
  Alternativet till detta är att man som muslim flyttar från Europa.

  Världssamfundet bör också göra klart att fatwa som är blasfemidödsdomar möts med samma medel; den eller de imamer och församlingar som utfärdar dödsdomarna skriver samtidigt under sina egna dödsdomar.

  Öga för öga, tand för tand är väl det som gäller i de kretsarna.

  Gillad av 8 personer

  • Underdog skriver:

   Hur är Sverige eller Europa på väg att återinföra blasfemilagar? Det finns länder i Europa där dessa inte är avskaffade, däribland tydligen Österrike. Det finns dock såvitt jag vet inget parti i Sverige som driver att vi skulle återinföra hädelsebestämmelser i svensk lagstiftning. Men du kanske kan ge en källhänvisning?

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Du har inte hört talas om det obskyra lilla randpartiet Socialdemokratiska Arbetarepartiet!? Eller Centerpartiet? Eller Moderata samlingspartiet? Eller Miljöpartiet de gröna? Alla okända begrepp för dig?

    Du är helt uppenbart jurist.

    Gillad av 7 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Vi har blasfemilagar idag. Kallas Hets mot folkgrupp. Tillämpas så att etniska svenskar fälls om de yttrat eller skrivit något tråkigt om muslimer. Blasfemi i ny klädedräkt.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Det är ingen tillfällighet att åklagare driver mål om Hets mot folkgrupp mot personer som har kritiserat islam i olika sammanhang. Det är en klar politiisk markering. Det ser du väl.

    Jag är jurist.

    Gilla

 12. larslindblog skriver:

  Personligen tycker jag att man bör intressera sig mest för hur Islam fungerar idag. Kan man lämna religionen om man hittar en annan som verkar roligare/ eller vara helt utan religion ? Får alla missionera sin egen religion i Islamska länder ? Behandlar Islamska tillbedjare andra religioner OK ? Hur sprids Islam ? Är det bara genom att dela ut tidningar / böcker ? Eller anser man att rent våld kan användas ?
  På vilket sätt skiljer sig Islam från Buddism , Shintoism , Hinduism , Judendom , Kristendom…

  Det är sådant man kan fundera på.

  Gillad av 2 personer

 13. Lennart Bengtsson skriver:

  Vad man än anser om diverse politiska eller religiösa omständigheter som de som tillskrivs Mohammed så är det inte relevant att betrakta dessa rationellt och vetenskapligt. I synnerhet inte vad som skulle kunna ha hänt för så där 1400 år sedan. Sett över de senaste 1400 åren så är det verkligen ingen brist på övergrepp som gjorts i en religiös eller extrempolitisk kontext. Inte ens profeter, kejsare eller påvar saknar skelett i sina garderober. Varför inte låta aktivister och domstolar ägna sig åt VÄSENTLIGHETER som dagens kriminalitet eller myndigheters stigande försummelser när det gäller grundlagsbrott som de mot yttrandefriheten ( där allt för stor hänsyn tas till religiösa eller politiska fördomar) eller rättssäkerheten( som i ett antal metoo- ärenden).

  Gillad av 2 personer

 14. Lars-Olof Svensson skriver:

  Tänk en skränande hop i Pakistan som kräver dödsstraff för blasfemi. Det funkar inte att ha dem här. Och det finns ett verklig skäl att ta upp detta med Mohammeds äktenskap med sexåriga Aisha, och det är att seden fortfarande är en sed för muslimer i Sverige. Inte för alla men för tillräckligt många för att det ska vara ett verkligt problem.

  Gillad av 2 personer

  • Richard skriver:

   Ja, allt som gör att muslimerna inte känner sig välkomna här är bra. De har lockats hit med våra pengar mot vår vilja. Att klaga på en formalitet gällande en psykiatrisk diagnos är i det här fallet att sila mygg och svälja kameler.

   Gillad av 6 personer

 15. Göran Holmström skriver:

  Problemet är som jag ser det tudelat. Det ena och den enkla delen är att våra myndigheter och rättsinstanser kör inte lika inför lagen med, just Islam, utan man daltar och kryper när denna religion strider för sina rättigheter. Däremot så straffar man extra hårt dom som framför en avvikande åsikt om ovannämnda religion.
  Dessa dubbelfel gör att motsättningarna ökar istället för att minska. HMF är beviset på detta faktum, du kan utan risk för åtal önska livet ur valfri religiös individ
  utom just Islam, för då väntar omgående husrannsakan och till det åtal. Detta är fel antingen så skall alla åtnjuta samma skydd, eller så är det fritt att ha åsikter om samtliga grupper. LAG är inte godtycklig vi alla har accepterat samhällskontraktet för lika behandling. Det är våra myndigheters förbannade skyldighet att följa det.
  Sedan så Islam Behöver diskuteras och vridas och vändas på. Det är det enda sättet att utvecklas. Judendomen och kristendomen har gjort så vid flera tillfällen under historien.
  Utveckling är att våga ställa jobbiga frågor. att dra fram kortet om hur kränkt man blir varje gång mothugg ges, det passar sig inte i en modern fri värld.
  Sedan så visst respekt skall visas för alla oavsett läggning eller tro. Men banne mig inte godtycklig sådan eller för den delen falsk med.
  Goran the Guru har talat!

  Gillad av 4 personer

   • Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

    Kamelen är väl allt det som inte sägs för vi vet alla att gränsen är diffus och godtycklig och att det är just en viss ideologi man inte får kritisera eller skoja om. Mina barn blir itutade det i skolan. Vi har alla crimestop inbyggt. Man riskerar sparken, utfrysning, polisbesök och att få våldsamma anhängare på besök. Därför förekommer det mig att Patriks inlägg idag har udden sällsynt felriktat.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    David Irving?
    Alltså, visst, ett land kan ha vilka lagar de vill. Eller i det här fallet, de lagar USA vill. Men det blir litet löjligt att påstå att man har yttrandefrihet när man regelmässigt delar ut mångåriga fängelsestraff för att ha en knepig åsikt om historien.

    For the record. Jag delar PEs åsikt i den här krönikan att det är löjligt att kalla Muhammed för pedofil. Giftermålet med Abu Bakrs dotter Aisha är utpräglat politiskt. Och det konsumerades troligen när flickan fick sin första menstruation. Något annat hade varit kulturellt otänkbart och riskerat hela det politiska värde som giftermålet uppnått. Däremot är de här resonemangen om att de var gifta tills hon var arton extremt korkade. En härskare som har obegränsat med slavinnor och bihustrur, tja, att en av dessa blivit arton betyder inte att hon får någon uppmärksamhet, argumentet är urbota dumt.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Alltså, skriver man för att man värnar yttrandefrihet? Eller för att man är fientlig mot den islamiska ideologin?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ah! Det där hade jag förträngt. Ja, det är en vidrig lag. Men varför skall vi taga upp den när vi talar om ett smygande införande av scharia i Europa? När detta verk är fullbordat kommer ju lagen om förbud mot förintelseförnekelse att falla helt av sig själv. Jag har motsatt uppfattning om vad som är en mygga och vad som är en kamel.

    Angående din andra fråga om yttrandefrihet gentemot islamförnekelse förstår jag inte riktigt. Varför skulle det vara något slags motsägelse när just islamförnekelse är det område där yttrandefriheten hotas?! Varför vill du ifrågasätta motiv när effekten är densamma? Det är ju precis det som våra fiender gör, skuld genom anknytning. För finväderslagar har vi ingen användning. Yttrandefriheten kan bara vara meningsfull för yttranden vi för tillfället inte vill höra. Det handlar inte om att befästa våra fördomar, utan om att vinna ny kunskap, att sträva framåt och vidare.

    Man kan betrakta även införandet av censur och totalitärt förtryck med precis samma inskränkta glasögon. Gör de det för att gynna islam eller för att öka sin egen makt? Vad? Vad befalls? Vilket är det? Vad sade? Hein? Nå? Ett epistemologiskt oattraktivt anslag. Rent lurendrejeri.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Om du under 70 år stått med tummarna i bältet och tittat på att folk dömts till mångåriga fängelsestraff för att de har uttryckt fel åsikter.
    Och sedan blir mycket upprörd för att någon döms till 480 euro i böter plus rättegångskostnader för fel åsikter. Och påstår att det är för att du bryr dig om yttrandefriheten så mycket. Så är din trovärdighet noll.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Trams. Jag vet inte vilket spel du spelar och i vilken riktning din polemik riktar sig, men den är inte vare sig elegant eller effektiv. Bara grova jabbar i luften. Och ständigt fokus på person i stället för idé. Mycket olyckligt.

    Gilla

  • Kannstöparenisamarkand skriver:

   Judarna igen, mystiskt, jag har aldrig förstått det fullt ut. Mycket intressant, det måste lika något djupare bakom än jag lyckats utröna.

   Gilla

 16. Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

  Inte visste jag att man måste bevisa att en pedofil har en ”rent allmän dragning till småflickor” och att det inte räcker att han har sex med nioåringar som bevis, man lär sig varje dag. Ännu mera skäl att skydda sina barn och acceptera att för att skipa rätt idag så måste man göra det själv. i min personliga domstol är jag rädd att det straff jag försökt utverka hade varit hårdare än det vedertagna, vi får tacka de styrande, och de 82%en som stödjer dem, att folkdomstolar blir allt nödvändigare.

  Gillad av 5 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, brännvinsadvokatyr nästan så illa som i svenskt rättsväsen.

   Det hoppades en gång i hederliga kretsar i Sverige att Europadomstolen och Europakonventionen skulle hejda rättspositivismens och lidbommeriets härjningar, men tydligen blev det tvärtom, att svensk rättspositivism och lidbommeri korrumperade Europadomstolen och Europakonventionen.

   Gillad av 7 personer

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Visst kan man hävda, som du gör, att det är kränkande att kalla ”profeten” för pedofil, om han nu bara gjorde sånt som ansågs normalt på den tiden.

  Men däremot tycker jag nog att du borde fundera lite mer över huruvida ett sådant yttrande ska kunna anses som straffbart! Här i väst har vi numera en yttrandefrihet som innebär att man ska kunna göra även smaklösa uttalanden, som till exempel att kränka kristna personligheter, utan att bli straffansvarig.

  Du verkar hävda att speciella regler ska gälla för islam — precis som hela kopplet av islamkramare hävdar. Detta eftersom etablissemanget helt enkelt är rädda och inte vågar stå upp för våra egna värderingar.

  Jag rekommenderar denna föreläsning av Bill Warner: ”Why we are afraid”

  Här får man veta ett och annat om hur islam varit ett ständigt hot mot västerlandet, ända från början. Och hur vi därför kommit att reagera som kuvade hundar vid blotta omnämnandet av denna lära.

  Gillad av 9 personer

  • olle reimers skriver:

   Det borde nte råda någon tvekan om att domen är helt och hållet politisk. Domstolen försöker i sitt resonemang komma så långt bort från att tillämpa grundläggande principer och i stället krypa bakom Österrikes speciella intresse av att upprätthålla religionsfrid.

   Tittar man på de svenska åtalen om hets mot folkgrupp som skett på senare tid så handlar de uteslutande om islam.

   Islam är den poltiska spjutspetsen med vilken man trycker ner motståndsviljan hos de europeiska folken mot den globalfascism som FN:s Global Compact i förlängningen syftar till.

   Gillad av 2 personer

 18. Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

  Du är ju för övrigt fullständigt förvirrad idag Patrik, ”folk”? En person som levde för 1400 år sedan, är man ens helt helt säker på att han funnits, man brukar kungars osäker på Jesus. Gäller inte lagarna endast levande personer?

  Gillad av 1 person

  • Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

   Kungars = vara

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Modern forskning förkastar hadithernas trovärdighet. De skapades troligtvis som en del av en komplex process av att skapa en härskarideologi och för att försvara sig mot denna härskarideologi. Och koranen är nästan helt tom på historiska referenser.
   Men det här är bara viktigt för akademiker. I verkligheten är islamisk tradition det som är relevant. Eftersom över en miljard människor anser den vara relevant. Medan akademisk diskussion i frågan anses vara relevant av några tusen människor, på sin höjd.

   Gillad av 1 person

 19. Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

  Du fibblar och verkar tro att etablissemanget spelar efter regler och stiftade lagar, det tror jag är fel. 4år, i valet mellan det och dödsstraff så väljer jag det senare.

  Gillad av 1 person

 20. gmiksche skriver:

  Jag har svårt att hålla med om att det krävs en generell sexuell dragning till småflickor för att kvalificeras som pedofil. Givetvis räcker en engångshändelse, såsom en enda sexuell handling med ett barn, inte för att kvalificera vederbörande som pedofil. Men det är inte frågan om detta, utan om följande: Kvalificerar den som utför enstaka sexuella handlingar med var och ett av ett antal barn som pedofil men inte den som utför ett större antal sexuella handlingar med ett enda barn? Det senare är just det som Mohammed gjorde. Jag kan inte se någon grundläggande skillnad.

  Eller för att ta ett annat exempel för vad som enligt domens logik får påstås eller bör förbjudas: Får Hitler kallas massmördare på judar? Såvitt jag vet finns det inget direkt belägg för att Hitler beordrat morden. Icke förty är det ingen som fördenskull friar honom från ansvaret. Eftersom morden varit av sådan omfattning att han inte kunnat undgå känna till dem. Och som högste befälhavare förhindra dem.

  I koranen och hadditerna berättas om de många slagen Mohammeds trupp fick utkämpa.
  Varav en del slutade med att de tillfångatagna motståndarna avrättades på profetens order. Inte ett ord om att Mohammed själv fungerade som skarprättare. Kvalificerar detta för att beteckna Mohammed som massmördare? Eller bedöms en sådan utsaga enligt dagens rättsläge som ett sårande angrepp på troende muslimer? Som bör bestraffas för att upprätthålla religionsfreden.

  Gillad av 8 personer

 21. Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

  Detta var häpnadsväckande uselt, fråga Vilks eller den mördade prästen i Frankrike eller de på Charlie Hebdo om deras åsikt.

  Gillad av 2 personer

 22. Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

  Jag ser inlägget som mycket allvarligt feltänkt, för vare sig man smädar Muhammed och muslimer eller inte, varför skall inte detta vara tillåtet? Detta är ett fundament för västvärlden, ta bort det, och allt faller. Vi får lov, vad lagens och dess uttolkare än säger, att vara respektlösa och smäda varandra. Tål man inte det hör man inte hit.

  Gillad av 8 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Som du skriver, vi (etniska svenskar) får lov att smäda varandra. Invandrare av en speciellt prinsessan-på-ärten-grupp får icke smädas. Ens i närheten av det. Varför är det så? För att denna grupp skyddas av en mycket våldsam kontingent av mördare som inte drar sig för att utföra sitt värv om inte den svenska staten näpsar de som yttrat något ofördelaktigt om prinsessan-på-ärtens företrädare. Se på Lars Vilks. Han måste ha livvakter. Hur många livvakter skulle vi behöva om alla gjorde som Lars? Skulle Sveriges regering se till att det blev så?

   Gillad av 3 personer

 23. Lars skriver:

  Rätten instämde med de nationella domstolarna att fru Lööf måste ha varit medveten om att hennes uttalanden delvis baserades på osanna fakta och ägnade att väcka andras upprördhet. De nationella domstolarna menade att fru Lööf hade hävdat att socialism var Lövens allmänna politiska preferens och att hon underlåtit att informera sin publik om den historiska bakgrunden…

  Gillad av 2 personer

 24. Hosianna skriver:

  Men Patrik, det är ju utmärkande för den västerländska, vetenskapligt orienterade civilisationen, att ihärdigt söka förklaringar till ohyggliga, här kriminaliserade, beteenden inom psykiatrin…

  … och att försöka diagnostisera kulturellt inkompatibla individers totalt främmande, spritt språngande galna sedvänjor som tar sig, ur vår synvinkel, rent horribla uttryck såsom rituell könsstympning, barnäktenskap, månggifte, skammord på nära anhöriga, testosteronstinn sexfixering och gruppvåld mot ”otrogna” samt vanemässigt sadistiskt djurplågeri…

  … som i pedofeten Muhammeds solkiga namn anses vara fullt naturligt – ja, nödvändigt och moraliskt föredömligt – i de våldsamt dysfunktionella områden där hans helvetiska lära efterlevs.

  Vi kan inte ”vårda” och ”upplysa” bort ett importerat sexualförbrytarelände, som bara riktad masskastrering eller massrepatriering effektivt skulle kunna råda bot på här i Västvärlden.

  Gillad av 6 personer

 25. Hosianna skriver:

  På förekommen anledning vill jag påpeka, att det numera allmänt brukade ordet ”idiot” från början var en fackterm…

  … och att om det kan anses någorlunda rimligt, att kalla någon som faktiskt har betett sig ovanligt korkat för ”idiot”…

  … borde det vara rimligt, att kalla någon som beskrivs ha genomfört fullbordade samlag med ett litet flickebarn för ”pedofil”.

  Gillad av 3 personer

  • Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

   Ja, att det råder delade meningar om det sistnämnda förvirrar mig för vad skall man kalla en sådan person? ”En vuxen person som haft fullbordat samlag med ett flickebarn” förekommer mig lite långt. Andra ovan verkar tycka att slumpen spelar in, kanske den bara råkade halka in:

   Gilla

   • Hosianna skriver:

    Härligt med brittisk humor :D… men liksom den ovan nämnde unge gentlemannen kan den västerländska civilisationen bara gå bakåt och bli ………. av en ensidigt utnyttjande, moraliskt tvivelaktig och synnerligen lögnaktig, men politiskt fredad part, om dagsens sanningar måste förtigas.

    Gilla

 26. Fredrik Östman skriver:

  Vi skall i detta sammanhang förstås inte missa det centrala i sammanhanget. Det som fr Sabaditsch-Wolff dömdes för var tydligen att ha nedvärderat en erkänd religions religiösa tro. Men det hon gjorde var bara att beskriva denna religiösa tro i objektiva termer. Jobbet att nedvärdera faktumet barnaskändare tog domstolen själv på sig.

  Gillad av 4 personer

 27. Sixten Johansson skriver:

  Jag ska berätta om en liknande dom i Finland. Jussi Halla-Aho är en knivskarp intellektuell, som i juni 2017 valdes till ny ledare för Sannfinländarna, som ingick i trepartiregeringen. Efter hårt tryck från andra politiker och presidenten sprängdes partiet kuppartat. Grundaren Timo Soini och andra ledamöter bröt sig ut för att få stanna vid köttgrytorna. De förlorade stödet i folkleden och JHA:s falang blir i stället allt populärare, fast media och politikerna gör allt för att svärta ner honom och bl a påminner om att han är en dömd brottsling:

  20.10.2010 fälldes JHA i hovrätten till 330 euro i böter för ”brott mot trosfred”. Punkten ”hets mot folkgrupp” avslogs. Åklagaren betecknade JHA:s bloggtext som ”allmänfarlig”. Hovrätten föreskrev att två satser måste raderas. (Däremot föreskrevs inte att JHA:s långa och ovedersägliga motivering skulle raderas. Alltså fortsatte han att begå verbala lustmord på politiker, jurister och journalister om detta).

  Följande måste raderas (min övers.): ”Profeten Muhammed var en pedofil, och islam är en religion som helgar pedofili, alltså en pedofilireligion. Pedofili är Allahs vilja.”

  JHA hade utförligt beskrivit hur Muhammed ses som en felfri person, vars beteende är en bindande förebild.

  Själv anser jag att historien måste bedömas med sin tids måttstock, nutiden med vår egen tids. Om vi drar en förbindelselinje mellan nu och då bryter vi mot tidens lag och vill börja ändra i nuet eller dået och flyttar immateriellt stoff mellan ändpunkterna.

  Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag instämmer i MartinA:s text här under (16:22) och vill förklara sista stycket i min text här ovanför, som uttrycker ett viktigt förhållningssätt. Det blir både ohistoriskt och oekonomiskt, om man laddar och släpar med sig sina aktuella känslor och värderingar – immateriellt bagage – fram och tillbaka längs tidslinjen mellan nu och då. Så bör man bara göra när man vill hålla en egen tradition eller historia levande.

   Vi bör se maximalt objektivt, historiskt korrekt och känslofritt på Muhammed. För ovetande läsare kan vi lidelsefritt beskriva hans gärningar och budskap, men vi har ingen anledning att slösa känslor och nutida värderingar på honom, inte heller på islam eller på muslimer allmänt. I stället är det muslimerna som håller traditionen levande längs hela förbindelselinjen mellan då och nu.

   I nuet har muslimerna dykt upp i vårt liv. Därmed blir deras syn på Muhammed och islam viktig att utröna, eftersom den i dag och i morgon styr deras tänkande och beteende. Om han betraktas som en förebild och ramen är tvingande kan vi beskriva detta så objektivt och lidelsefritt att det blir svårt att fälla oss för hets mot folkgrupp. Vårt budskap har dessutom större trovärdighet och verkan, om vi överlåter åt läsarna att tänka och känna efter vad det betyder.

   Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Nu hade han ju rätt i att Islam främjar pedofili, på många platser. Däremot håller jag inte med om att Muhammed är en pedofil, om man ska tala allvarligt. Å andra sidan, politisk retorik är ju sån?
   Jag har egentligen bara hävdat att det är fånigt att beskriva Muhammed som pedofil, om man ska prata allvarligt. Men det borde ju naturligtvisa vara lagligt.

   Gilla

 28. MartinA skriver:

  Karin Månsdotter var 14 år gammal när hon blev Erik XIVs frilla. Före de snipiga Pfalzgrevarna var detta regel, ej undantag. Innan en prins gifte sig hade han många frillor. Många av dessa extremt unga, enligt vår uppfattning idag. Historiens människor levde inte efter sifferåldrar, de levde efter funktion. Byxmyndighetsåldern var en flickas första menstruation.
  Aisha och Muhammed är problematiska eftersom de får genomslag i beteenden, attityder och lagstiftning idag. Och som jag förstått det så har historiens funktionella attityd glömts bort, jag har hört påståenden om att det finns lagstiftning i flera muslimska länder där man har sifferålderslagstiftning, baserad på koranen. Snarare än mognadslagstiftning som lagstiftningen säkerligen var i Muahmmeds tidsålder.
  För övrigt lär Aisha varit 9 månår, inte 9 solår. Så fullt möjliget att hon var åtta år gammal. För övrigt är det fullt möjligt att hela historien är hittepå, under någon period i Umayad kalifatet när det gav status att ha möjlighet att ha unga flickor. Att bedöma historien enligt vår tids värderingar, och att dessutom göra det platt, utan djupseende. Det blir inte bra.

  Gilla

  • Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

   Haha, jag undrade när du skulle dra upp detta. Poängen för mig är inte detta, utan att det är en viktig princip att få smäda och vara osmaklig och osaklig även om det gör folk arga, vare sig det är faktuellt eller inte. Ett fundament för västvärlden.

   Gillad av 3 personer

  • Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

   Bra kommentar om genomslag i beteenden idag, denna enda faktor borde vara nog för att applicera försiktighetsprincipen.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Martin, allt detta är mig bekant, men det är helt irrelevant för det aktuella fallet. Vi talar inte om historiska fakta om människor som bevisligen existerat och bevisligen har begått vissa handlingar. Vi talar om mytologiska figur (oavsett om de har existerat eller ej!) och de historier som berättas om dessa och som betraktas som ooumkullrunkeliga och oföränderliga moraliska riktlinjer. Vi kan utan vidare betrakta Erik XIV som moraliskt högtstående och samtidigt föreskriva helt motsatta moraliska regler för oss själva. Men nu talar vi om vilka uttalanden om islam som skall vara tillåtna. En imam får utan vidare och utan straff i sin moské återberätta eller beskriva historien om Muhammed och Aisha. Men vi får det inte? Eller får vi det inte med våra egna ord? Om vi inte får använda våra egna ord, betyder det att staten föreskriver vad vi skall säga och vad vi inte skall säga?

   Hur kan man trovärdigt påstå att det är kränkande att beskriva en religions faktiska moralpredikan med egna ord med samma betydelse? På vilken grund skall vi avfärda muselmansk moral som under vår värdighet att betrakta sakligt bara för att den avviker till innehåll såväl som uppbyggnad från vår egen?

   Hur kan man hävda att likhet inför lagen gäller när en viss kategori av människor i en viss roll får göra ett visst yttrande, medan en annan kategori av människor i en annan roll inte får göra exakt samma yttrande (om än med egna ord)?

   Likhet inför lagen är, såvitt jag kan förstå, en av grundbestämmelserna i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Om det inte står uttryckligen i konventionstexten, så har det varit en självklar underförstådd förutsättning för dess tillkomst och tillämpning. Europadomstolen har nu dömt i direkt strid mot denna princip. Europadomstolen har utdelat privilegier och särställning för muselmaner i Europa och placerat den inhemska befolkningen på en underställt nivå underkastad, i praktiken, muselmanska imamers bedömning i enlighet med muselmansk lag, scharia. Europadomstolen har valt att döma i enlighet med scharia i stället för i enlighet med den etablerad européiska grundprincipen om likhet inför lagen. Detta är den allvarliga händelse vi talar om.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Men Österrike har ju inte yttrandefrihet och har aldrig haft det? Varför allt detta gnäll nu? Jag påpekade bara att det är ganska korkat att kalla Muhammed för pedofil.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Du flamsar. Kritiken gällde Europadomstolen som har som uppgift att upphäva Österrikes inskränkningar i yttrandefriheten. Jag vägrar även framledes att ge mig in på irrelevanta värderingar av nödvändigtvis tillåtna yttringar.

    Gilla

 29. Klas Göran skriver:

  Observera att det som i Sverige uppfattas som ”blasfemilagar” i Österrike (och Tyskland, som har liknande lagstiftning) inte syftar till att skydda gudomen från kränkning, utan till att upprätthålla den allmänna ordningen.
  Det som straffas i Österrike är att nedsätta en tro etc på ett sätt som är ”ägnat (lämpligt, passande, syftande till) att väcka berättigad förargelse (anstöt)” (”geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen”).
  Det ankommer alltså på domstolen att fastställa, huruvida en handling var a) ägnad att väcka b) förargelse som är c) berättigad.
  På detta sätt kan den österrikiska lagen mycket väl jämföras med den svenska lagen om HMF.

  Gillad av 2 personer

  • Flotten lade ut från land, palmblad, vävda, band över Band, kartan från samarkand var i min hand, vilket blir nästa kust och strand, som fyller mina skor med sand skriver:

   Tyvärr uppmuntras det mesta som jag blir arg över idag istället, nå, livet är orättvist och hårt.

   Gillad av 1 person

 30. Lars skriver:

  Islam …. kan man inte skriva om, man måste ta det på allvar och undvika att skriva om det om man inte anser att Islam är okränkbart liksom Kristendom, som också har en bok. Annars gör man sig skyldig till hets mot folkgrupp.

  Gilla

 31. Åke i Sörmland skriver:

  Jag såg en video från en amerikansk pastor som redogjorde texter i uppenbarelseboken och det var som om han läste nutidshistoria. Dock var förtryckaren the beast.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.