OM GENUSVETENSKAP OCH VANFÖRESTÄLLNINGAR

Stefan Hedlund

”Upp flyga orden, tanken stilla står. Ord utan tanke himlen aldrig når”. När man begrundar den svenska feminismens utveckling ligger det nära till hands att minnas dessa odödliga ord, från Shakespeares Hamlet. Svenska radikalfeminister besitter en häpnadsväckande förmåga till intellektuell förnyelse. Just som man trodde att dumhetens yttre gräns var nådd, är det något ljushuvud som presterar nya intellektuella stordåd.

Det senaste är krav på att kvinnans menstruation måste placeras i fokus för det offentliga samtalet. Att normalt funtade kvinnor, och icke-feministiska män, torde uppleva detta som både olustigt och oaptitligt tjänar säkert som en extra drivkraft, som en förment bekräftelse för aktivisterna av att den egna aktivismen är samhällsnyttig. Inom den offentliga sektorn finns också många radikalfeministiskt sinnade byråkrater som gärna spenderar våra gemensamma skattemedel på att befrämja feministiska dumheter – ju dummare desto bättre.

Således har resenärer i Stockholms tunnelbana blivit ofrivilligt utsatta för offentligt finansierad ”menskonst”, varmed förstås att även små barn tvingats beskåda ”installationer” av blodfläckade trosor. Samma skattemedel ställs också till förfogande för ”menscertifiering” av arbetsplatser, varmed förstås att menstruationen skall placeras i fokus för social samvaro på arbetsplatsen. Allt sker givetvis i syfte att ”tänja gränser”, varmed förstås att aktivisternas lyckorus tilltar med kvadraten på anständiga betraktares upprördhet.

De som minns hur det gick till för ett halvt sekel sedan, när 68-vänsterns aktivister blev höga av blotta taken på att kunna utdela en spark i skrevet på borgaklassen, kan knappast undgå att känna igen tongångarna. Dagens radikalfeminister är gårdagens marxister, med samma outsläckliga behov av att bekräfta sig själva genom att provocera.

Den stora skillnaden ligger i att det den gången rörde klasskamp och ekonomiska relationer av överhet och underkastelse. Nu gäller det könskamp och sexuella relationer, med fokus på bisarra begrepp som ”könsmaktsordning” och krav på acceptans för att kön är en social konstruktion.

Där den tidigare marxismen lyckades klä sina krav på klasskamp och ett krossande av kapitalet i en skrud av någorlunda vetenskaplig sociologisk teoribildning, har den moderna radikalfeminismens krav på könskamp och ett krossande av patriarkatet totalt förkastat en mycket lång vetenskaplig tradition av forskning kring relativa influenser av arv och miljö, och därmed också tagit stora kliv bort från alla de principer som definierar seriös vetenskap.

Den frenesi med vilken företrädare för ”genuspedagogik” upprepar ordet ”vetenskap”, då de söker etablera begreppet ”genus” som överordnad princip, kan svårligen uppfattas som annat än en måhända undermedveten insikt om att det man sysslar med inte hör hemma i seriös vetenskaplig diskussion och teoribildning. Det radikalfeministerna har lyckats etablera som ”genusvetenskap” vilar på två grundläggande premisser, som står i direkt motsättning.

Det ena och mest fundamentala är just att kön endast är en social konstruktion. Detta är ett icke falsifierbart påstående, som inte bara står i direkt strid med existerande vetenskap, inom biologi och psykiatri, om exempelvis barns beteende. Krav på etablerande av ett juridiskt tredje kön är också belysande – om nu kön faktiskt är en social konstruktion så kan det väl inte finnas gränser för antalet konstruktioner? Varför inte erkänna tolv eller trettiotre?

Den andra, än mer bisarra premissen är att det finns en ”könsmaktsordning”, där ett kön utövar makt över att annat kön. Men om det nu varken finns män eller kvinnor, om allt bara är sociala konstruktioner, och om gränserna mellan dessa konstruktioner är flytande och måste dekonstrueras, hur kan man då hävda att en av ett rimligen oändligt antal könskonstruktioner lyckas utöva makt över en annan, i ett expanderande universum av alltmer fantasifulla könskonstruktioner?

Det är symptomatiskt att varje form av seriös kritik mot dessa dumheter ofelbart bemöts av extremt aggressiva påhopp, från personer som ofta kan tyckas lida av en morbid förstoring av det egna jaget. Det kan förvisso finnas en psykologisk förklaring till detta. Personer med starkt reducerad kognitiv och analytisk förmåga tenderar att överkompensera dessa brister via förhöjt tonläge och reducerade krav på anständig umgängeston.

En av dem som fått smaka på sådan behandling är David Eberhard, överläkare i psykiatri i Stockholm. I boken ”Det stora könsexperimentet” avfärdar han genustramset som ”vanföreställningar”, vilket kommer suggestivt nära en psykiatrisk diagnos på utövarna.

Att det finns tokerier inom vetenskaper är förvisso inget nytt, och genustramset är med all säkerhet inte den sista manifestationen av hur snett det kan gå. Det som är störande är att genusmatadorerna har lyckats etablera sina vanföreställningar som just seriös vetenskap, med åtföljande miljonrullning både från statliga forskningsstiftelser och från statliga myndigheter.

Särskilt upprörande är att viktiga myndigheter som Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har visat så stor lyhördhet för frågor om genus, medan det som borde vara kärnverksamheter negligeras. Minns blott sommarens Pridefestival, där överbefälhavare Micael Bydén dansade och sjöng, medan svenska skogar stod i brand och Försvarsmaktens helikoptrar stod på backen. När samhället befann sig i verklig kris, var Försvarsmaktens famösa ”genushandbok” inte till stor nytta.

93 reaktioner på ”OM GENUSVETENSKAP OCH VANFÖRESTÄLLNINGAR

  • olle holmqvist skriver:

   Vad är SH ? god regel använd bara förkortningar som du är säker på att läsaren förstår. T ex USA, OS, COOP, ICA, VD GD kanske. Vissa verksamheter håller sig avsiktligt med dylikt med det praktiska syftet att man utesluter dem som inte kan fikonspråket. T ex platsannonser: Vi förutsätter att du behärskar APV inklusive de senaste versionerna.

   Gillad av 4 personer

 1. Eva Danielsson skriver:

  Genustrams är trams såklart. De kan rimligen inte tro på det själva. Däremot är de nog just ättlingar till 68:orna och är berusade av och beroende av att bekräfta sig själva genom förmågan att provocera och kunna norpa välbetalda poster i samhället. Inte så konstigt att de siktar hårt på den ”högre” utbildningen.
  De skyldiga är såklart politikerna som ju tillhör samma åsiktskorridor och som gör denna tragiska fars möjlig. I hela den anglosaxiska västvärlden. Allt detta genustrams och övrig postmodent ovetenskapligt trams borde bara ingå i någon absurd saga.
  Men miljonerna rullar och aningslösa ungdomar indoktrineras. Och vårt samhälle har hamnat i en spiral av intellektuellt förfall. Det ger inga goda odds för framtiden.

  Gillad av 15 personer

  • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

   Återigen, ”de kan inte tro på det själva”, det är den bra människans kommentar men de tänker inte som vi, de är inte ärliga, allt är ett medel, de ”tror” inte på något, de är alltigenom dåliga cyniska människor som inte tänker i de termerna. Vän, fiende, taktik, vapen, skada motståndaren, smutskasta, mörda, tysta, sådant tänker de på, inte om något är sant eller rätt.

   Gillad av 6 personer

   • Karl Oskar skriver:

    Kanske har du rätt.

    Står sannerligen i bjärt kontrast till genusvänsterns självbild. Som den sanna sanningens och rätta rättvisans företrädare.
    Men hur många onda ismer hävdar inte något sådant?

    Mycket kraft går åt bara till försvar och att hålla ihop egen skruvad världsbild.

    Gilla

   • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

    Tar tillbaka vän, menade allierad

    Gilla

   • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

    Rekommenderar detta samtal mellan Jordan Peterson och en feminist, som ändå verkar mer balanserad än de flesta, 1.08 in i samtalet ungefär så stoppar Peterson upp och sätter fingret vad något som är så viktigt, han säger att hon inte är där, hon bara återberättar en ideologi, väldigt träffande och bra. Inte trevligt och förutsägbart som han säger att sitta och diskutera med en ideologi och inte en människa.

    Gillad av 6 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Ta med PK-journalistene også! De gjør mye skade når det gjelder å terrorisere folk til å holde seg innenfor ‘åsiktskorridoren’.

   Gilla

 2. Lars skriver:

  Jag satt uppe häromnatten och kastade en blick på ”Fråga Olle”, vilket ger märkliga inblickar i märkliga miljöer där allt är accepterat och ska visas (jag medger att jag bara orkar med fem minuter). Här kunde man se en dominatrix som satte kyskhetslås på en karl. Ytterligare beskrivning passar inte här. Det slår mig att här finns något gemensamt med genustänkandet på ett omvänt sätt, det saknas anständighet och social förankring.

  Gillad av 1 person

 3. Isabella skriver:

  Om jag får välja är jag katt.

  Denna genusdårskap kommer att slockna när bidragen till denna så kallade forskning sinar.

  Som om vi inte har nog med problem med två kön och åtta riksdagspartier varav endast sju räknas.
  Genusfanan hålls stolt av Annie Lööf som även är gränslöshetens försvarare. Hur denna person har kunnat nå en sådan position i ett parti säger en del om partiet och dess medlemmar. För det kan väl inte vara så att partimedlemmarna är tystade?

  Dina krönikor är ett ljus i det andliga och nu även årstidsbundna mörker vi befinner oss i.

  Gillad av 19 personer

  • olle holmqvist skriver:

   Ja en hankatt i sina ynglingaår som är ute med sina honor när och hur det passar- Slagsmål ibland. Får man stryk lunkar man hem till matte blir ompysslad och serveras burkkattmat. Så parkerar man sig i soliga fönstret och spinner,en stund så länge det passar- Därefter ut för en ny runda i verkligheten.
   Inget ansvar för nånting. Ingen förväntar sig nånting. F ö katten heter Esshå.

   Gillad av 2 personer

 4. Lenam skriver:

  Kanske breder dumheten ut sig för att vi är för snälla. Kanske dags att säga ärligt vad man tycker. T ex så synd att du som är en ung och rätt snygg tjej ändå har klottrat ner dig med fula tatueringar. Konstigt att du som är snygg och välklädd har en kille som ser ut som en trashank. Konstigt att du som verkar rätt smart för övrigt ändå är totalt korkad i din uppfattning om könsskillnader. Bra att blanda lite smicker med kritik. Dags att testa.

  Gillad av 7 personer

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  Ni som tror att lågan falnar väl man stryper finansieringen bedrar er – prata med ungdomar i gymnasieåldern så får ni se.

  De är helt övertygade om att det rör sig om vetenskapligt fastställda sanningar vilka de råda konsensus kring och att dessa sanningar endast avfärdas av fascister, rasister och homofober. De är fostrade av skola och stat att bli belönade för rätt åsikt. När den som har det mediala tolkningsföreträdet då sakta men säkert flyttar positionen för rätt åsikt följer de med.

  Skall något hända måste du, och du, och du, och du också ständigt vara beredd att offentligt debattera och bemöta de rasister, islamofiler och kulturradikaler som nu äger tolkningsföreträdet.

  Kamratliga hälsningar.
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 15 personer

   • HBTQ-ÖB skriver:

    Ur ett annat perspektiv:

    Genuscertifieringen har ju visat sig vara ett extremt effektivt sätt att bryta ner ett lands försvarsvilja och försvarsförmåga. Finns här kanske en öppning att paketera detta som ett vapen (jämför engelskans ”weaponize”) och sälja detta till utlandet som ett förstaslagsmassförstörelsevapen? Blir det månne denna ”teknologi” som räddar Försvars-Saab, Kockums och resten av svensk vapenindustri?

    Gillad av 5 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Klockrent, Genusvapnet som får alla män att vika ner sig på flera vis, kombinerat med mångfärgade feministen, vars håriga armhåla får lede fi att gå på puben istället.
    Fred utan krig typ.

    Gilla

   • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

    @hbtq-ÖB, vad tänker du dig, bombmattor med fittmössor eller tränade fallskärmsjägargenuscertifierare? Kan kanske kombineras, fittmössorna kan ju agera fallskärm?

    Gillad av 1 person

  • Linden skriver:

   Det är väl ingen som tror att det är en tillfällighet att vi har en ÖB som dansar på Pride festivalen.
   Eller att försvarsmakten mer verkar lägga en stor del av krutet på gender och jämställdhetsfrågor.

   Eller att Eliasson valsar runt som generaldirektör. PK har på så sätt efffektivt tagit över myndighet efter myndighet. De medarbetare som inte passat in har eleminerats på ett eller annat sätt.

   Gillad av 3 personer

   • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

    Precis, jag har en teori om det nedan.

    Gilla

   • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

    Under Dagens Patrik skulle det vara.

    Gilla

 6. Erik2 skriver:

  Samtidigt, i en annan del av samhället, så monteras allt tyngre murar upp kring vår nya snart totalt dominerande religion. Här sätter samma människor allt mer aktivt upp allt snävare gränser. Dags att införa brottet oaktsam politisk utövning? Det är alltså politik utövad så att medborgare far illa fastän det kanske inte går att bevisa att det varit avsikten? Jaså inte? Nähänä. Tänkte fel fel där. Aj aj hur det kan bli.

  Gillad av 1 person

 7. olle holmqvist skriver:

  Anser att förställningen att man ”väljer sitt kön” falsifieras genom det omvittnade att man ”kommer ut” som honosexuell. Trots livlång indoktrinering, social tvångströja, brytetrsig individen loss och känner och erkänner sitt eget jag. Det är inget val det är tvång.Vi gubbfolk minns 12-årsåldern när ”tanter” blev kvinnor. Det var inget val det var biologi.

  Gillad av 2 personer

 8. brrr skriver:

  Civilisation i långt framskridet stadium av förfall. Historien upprepar sig tydligen, frågan är om det är kulturellt/genetiskt betingat eller om detta drivs fram medvetet för att krossa oss?

  Gillad av 1 person

 9. Östrahult skriver:

  Det är väl samma tokigheter överallt. En annan liknande företeelse nu är klimathysteri där vi förväntas andäktigt beskåda ärkebiskopens och Malena Ernmans enastående klokhet för att inte tala om hennes stackars dotter.

  För mig känns det här ungefär som när infödingars liv i Afrika skildrades i dåtidens barnböcker, exotiskt och obegripligt.

  Gillad av 6 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   En antimjölkdrickarsida. En flicka står utklädd i Halloweenkostym. Hon har klätt ut sig till bonde och har en Arlakeps på skallen, hemskare än så blir det inte.
   De har ett foto på en ko som lagt sig fast lite med huvudet mot båsavskiljaren. De tar bild och lägger ut, de hjälper inte kon genom att vrida huvudet så hon ligger skönare. Symboliken.
   Jag var i Sverige för ett tag sedan. På en lunch berättade en man att på barnens dagis fick man inte säga mamma och pappa, man skulle säga mappa i stället.
   Att ta exempel från verkligheten och applicera på deras teorier visar hur stolliga de är.
   Vad ska de göra åt att pojkar kan stå och kissa medan flickor får sitta? Pojkarna ska väl tvingas sitta såg jag någonstans en svensk mjukis skrev. Han gick med blodiga trasor i kalsongen och kände sig solidarisk. Allvarligt..

   Gillad av 4 personer

   • acke5 skriver:

    ”Vad ska de göra åt att pojkar kan stå och kissa medan flickor får sitta? ”

    Nu går jag långt utanför ämnet, men den här är rätt bra:

    När Gud hade genomfört skapelsen, sa han till Adam:
    – Nu har jag bara två saker kvar att ge er. En sak till dig och en till Eva. Den första är förmågan att kunna stå upp och kissa, …

    Här blev Adam våldsamt upphetsad och hojtade att ”Den vill jag ha” och Gud gav honom den förmågan. Adam blev överlycklig, sprang runt i Eden och skvätte både här och där. När han hade lugnat sig lite, så blev han lite nyfiken på vad den andra förmågan kunde varit, den som Eva fick nöja sig med. Så han frågade Gud och Gud svarade:

    – Multipla orgasmer.

    Gillad av 2 personer

   • Kardanaxel skriver:

    Att lära pojkar att sitta ned och pinka är kanske ändå inte så dumt, med tanke på att en alltför stor del av den manliga befolkningen är försedd med något slag duschatrapp där fram, att döma av hur det ser ut på många toaletter. Att man dessutom saknar tillräckligt med muskler för att fälla upp sitsen samt att ta lite toapapper och torka upp det som ”olyckats” från stol och golv gör inte saken bättre!

    Gillad av 2 personer

 10. Birgitta skriver:

  Att i sakliga och vetenskapliga termer ta upp en diskussion med religiösa individer, om en mer faktabaserad inställning till livet, torde vara helt utsiktslöst. Religion vilar inte på fakta, utan på just tro. Och tro sägs kunna förflytta berg. Tro samlar människor. Gör dem starkare. Skapar bekräftelse av det egna livet. Ger mänsklig samvaro och en förstärkt identitet. Fyller därför stora mänskliga behov, ofta helt överordnade.

  Jag betraktar feminismen ur exakt samma perspektiv. Försök att med rationella argument slita tron ur brösten, på feminister, är som att försöka omvända en djupt religiös, att omvandla en troende till ateist eller agnostiker. Att såga av tillvarons gren. Utan att ersätta den med något annat, än torr vetenskap och realism. Som initialt torde skapa hål i deras bröst.

  Feminismen samlas runt en förstärkt kvinnlig identitet. Och bär religionens alla kännetecken.
  Där medlen för dess upprätthållande söker nya uttryck och mer av liturgi. Ofta av mer revolutionär natur. Kanske som blod i byxan. .

  Inom uppdragna begränsningarna odlas gärna myten om den totala friheten. Ett behov som direkt appellerar till yngre mer identitetssökande kvinnor. Därav villigheten till många könsidentiter utgör en av dem. Ty i olika läggning rivs också murar till en mer lustnära livsföring. Där förr mer aparta livsnjutningar sattes i bur.

  Att slåss mot feminismen utvecklas lätt till att slåss mot väderkvarnar. Särskilt när män bjuder upp till motstånd. Det snarare förstärker och bekräftar den egna självbilden.

  Man söker även stöd i kvasivetenskaper, förklädd till ren vetenskap. Jämför gärna med hur man i USA:s bibelbälte försöker jämställa en kristen tron med vetenskap. Kreationisterna har därvid döpt om sin skapelsetro till ”intelligent design”. För att ge sken av vetenskaplighet. Och den vägen få in ämnet i skolundervisningen, som likvärdig med vetenskap.

  Samma väg har feministerna valt, för att hävda sin tro. Också där står all biologi i vägen för den egna berättelsen. Att hävda biologi blir som att svära i kyrkan. Kvar blir endast hätskheten och alla utfallen mot män. En effekt av en stark tro. Inte minst på sig själv.

  Gillad av 7 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   BIRGITTA — Mycket skarpt och klart! Jag har länge hävdat att PK-sekten i dess olika uppenbarelseformer helt tydligt är en religiös sekt (fast utan gudsgestalt).

   PK-sekten är en konsekvens av nutidens existentiella förvirring, där den kristna tron inte längre upplevs som något övertygande svar på livets mening.

   Redan på 1960-talet stod detta klart, och komikern Tage Danielsson kunde godmodigt skämta med detta med hjälp av figuren ”Pastor Jansson”, som serverade smått töntiga metaforer av typen ”Livet är som en spårvagn — kraften kommer uppifrån!” Alla skrattade.

   Dagens existentiella förvirring har lämnat dörren vidöppen för en extrem och verklighetsförnekande sekt — PK-sekten. Denna sekt är närmast en självmordssekt, då den förnekar våra naturliga överlevnadsinstinkter.

   Det är biologiskt inpräglat i oss att vi ska tillhöra en grupp, en kultur, som vi är lojala mot och försvarar mot främmande sammanslutningar om de vill tränga in på vårt område. I vår tidsålder har den största, mest övergripande av dessa kommit att bli nationen.

   PK-sekten försöker riva ner alla våra naturliga sammanslutningar, kulturer, som kan hålla oss samman och försvara oss mot yttre fiender.
   Därför ser jag den som en ond sekt, en självmordssekt som vill utplåna oss.
   Den närmaste parallellen är sekten ”Folkets tempel”, som ledde till att nära tusen sektmedlemmar begick självmord.

   Här och nu handlar det om idéer som leder till ett långsamt, utdraget självmord för det svenska folket.

   Gillad av 6 personer

 11. Mats R skriver:

  Det där med att kön enbart är en social konstruktion får mig att fundera över en del saker. Jag känner personer som har gått igenom diverse operationer, hormonbehandlingar och Gud vet vad för att byta kön. Om det nu är så, att kön enbart är en social konstruktion, så innebär ju det alla dessa operationer och behandlingar utfördes och genomleds helt i onödan. Det skulle ju räcka med att förklara att man inte längre är en man som heter t.ex. Fridolin längre, utan är en kvinna som heter t.ex. Fridolina, eller hur? Sedan behöver man ju bara köpa damkläder och lära sig att sminka sig och gå i högklackat, så är förvandlingen fullbordad!

  Jag måste säga att jag tycker att resonemanget om social konstruktion är inte så lite respektlöst mot personer som genomgått könskorrigering med allt vad det innebär.

  Gillad av 3 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Tycker att könskorrigeringar via amputation är en knepig företeelse.
   Om du går till en kirurg och säger att du drömmer om att få ett perfekt fungerande ben amputerat kommer vederbörande – om seriös – att sända dig till en psykolog.
   D.v.s. ditt problem sitter i huvudet, du lider av vanföreställningar liksom den drabbad av bulimi och den drabbad av ätstörningar i tron att hon är smällfet.

   Gillad av 5 personer

 12. Karl Oskar skriver:

  För att ha något att stå för. Och få utlopp för behov att opponera och pga att det mesta redan är uttänkt antar man helt enkelt idéer som är motsatta ståndpunkten till allt.

  Dessutom. Dessa nya åsikter är av naturnödvändighet svåra försvara. Därför utses de till dogm och helig lära.
  Härigenom har man lyckats förse anhängarna med ett trossystem vilket de flesta människor behöver för att få struktur på tillvaron.

  Gilla

 13. Ali Baba skriver:

  RFSL är den ideologidrivna ”ideella” organisation som genom ett lyckad marknadsföring av HBTQ-certifiering mot kommuner och myndigheter, lyckats förena en för funktionärsmänniskorna berikande produkt med föreställningen om en närmast för ängsliga myndighetspersoner obligatorisk internutbildning i värdegrund. Föga förvånande så har det bidragsindustriella komplexet uppmärksammat det fantastiskt moralistiska självspelande piano som en lyckad certifieringskampanj innebär – ängsliga myndighetspersoner köper avlatsbrev av de självutnämnda värdegrundsprofeterna.
  Tänk att få förmånen att arbeta inom en organisation som är både HBTQ- och menscertifierad, vad underbart fint och betryggande!

  Gillad av 1 person

 14. På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

  Jag är glad att jag inte bor i Stockholm för det är stor risk att man blir sinnesjuk, och att man förlorar sina barn till en indoktrinerande stat, kan det bli värre, råttfångaren tar ens barn och marscherar dem, inte ur staden, utan in i den, till Stockholm till Nationalmuseum. Vidrigt, fruktansvärt. Jag tycker på många sätt att den svenska staten idag är vidrigare än Sovjet, för det finns ändå en fri vilja och inga läger, ännu, folk väljer indoktrineringen själva och ingenstans är det värre än Stockholm.

  Men min reflektion på ovanstående är att vi dansar efter vänsterns och pk-ismens pipa, jag tror inte dessa galenskaper är skapade enkom för att motståndsmännen skall hållas upptagna med dessa idiotier, ungefär som engelsmännens papparme på klipporna vid Dover, men de kunde lika gärna vara skapta för att hålla oss upptagna på fel håll. På mig verkar det som den generation som oftast skriver här kämpar mot att inse att det inte är menstrosor som är problemet, hur kan det vara det, det är som att säga att det är stenarnas fel att man krossas när man cyklat utan att hålla vid en avgrund. Felet är erat, ni som är över 60, jag är inte heller utan skuld, men de verkligt allvarliga felen, de kom långt tidigare, när vi övergav våra goda dygder, de som Patrik skriver om, för en tro att vi kan förhålla oss till verkligheten utan nedärvd kunskap och tradition och när vi lät, i Sveriges fall, socialdemokraterna styra denna utveckling. Menstrosorna är en direkt följd av många av era egna tankar och av ert eget agerande, antagligen röstade ni för menstrosor också denna gång. Ni måste söka felet hos er själva långt tillbaks i tiden, nästan allt ni lärt er är fel.

  En dygd som vi glömt, eller låtsas är fel det är att brottslingar och dåliga människor måste straffas hårt, så hårt att inte det onda växer, nu har det fått växa ända sedan socialdemokratin skapades så nu krävs det av framtida ledare att de vet mycket om att döda folk. Glöm menstrosorna.

  Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Visst är det vi 60plussare som måste ta på oss skulden. Vi som tog hand om våra yrkesliv och familjer och bara var arga och frustrerade över den politiska utvecklingen. Med Palme i spetsen.
   Vi gjorde inget mer än att rösta emot och diskutera med varandra. Så det är vårt fel
   Frågan är vad ni unga kan göra nu? Mer än så och mer än att fly? Vi är många äldre som skulle backa upp er och nu finns ju även sociala medier.
   Ett tag till i alla fall.

   Gillad av 3 personer

   • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

    Hur röstade ni emot frågar jag mig, innan SD, med vårtor och allt, så fanns ju inget emot? Var det M för lääääääänge sedan?

    Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Det var absolut udda att rösta på högern när jag var ung, det gjorde ju annars bara äldre rika gubbar som inte hade medkänsla med svaga grupper. Högern var då precis som nu mest en diskussionsklubb som inte var beredda att anstränga sig med att regera och utsätta sig för ansvar. S hade egen majoritet till o från och media glorifierade Palme. Sverige var verkligen sossarnas land, inte bara under ytan.
    Om man inte startar ett eget parti så kan man ju bara rösta på dem som finns. Så är det ju nu också. SD var ju enda möjliga rösten detta val och förhoppningsvis har de en äkta önskan om vilja vara med och styra och förändra migrationspolitiken. Deras folkhemsvurm har jag dock svårt för. Jag vill ha ett samhälle med lägre skatter och färre bidrag.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Men vad ska vi göra om majoriteten vill ha det så här? Mina barn röstar inte på sjuklövern. Mina vänner gör det inte heller. Jag sitter nu i KF i min hemstad så jag kan övertyga även dessa som röstat fel. Om alla gör sitt så kan vi omvända många som valt fel. Räcker det? Only time will tell.

   Gillad av 2 personer

  • acke5 skriver:

   30-talisterna är lätta att förlåta. De trodde på Erlander och folkhemmet. Många minns kriget och förstod värdet av att bevara nationen – i grunden konservativa gråsossar.

   För 40-talisterna finns däremot inga ursäkter! 😦

   Gilla

   • Maja Dacke skriver:

    Många 40-talister lärde sig kreativt tänkande och tog konsekvenserna i skamvrån. Men de blev inga avfällingar utan fortsatte kreativt tänkande och simmade mot strömmen. Inte heller blev de några fjollor i Fjollträsk. De finns här ute i landet och preppar när de kan ….

    Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Ursäkta men funkar långkalsonger med bajslucka bättre?
   Retades lite nu, problemet är som jag ser det . Att idioter fått prata och bestämma.
   Utan att några sagt emot, dessa pajasar som vet allt . Ljuger i det mesta som jag ser det,,
   allt för att få lite mer av statens goda päron eller äpplen.
   Vi betalar hårt för det.
   Mvh Göran.

   Gilla

 15. styggestig skriver:

  På 70-talet minns jag att det i vissa feministiska kretsar var populärt bland barnaföderskor att steka och äta upp moderkakan (placentan?) efter förlossningen. Kanske moderkakor kan bli föremål för nästkommande installation. Eller förresten, varför inte föremål för en receptsamling?

  Gilla

 16. Ulf skriver:

  Resultaten tycks utebli. Antalet våldtäkter fortsätter att öka och när man pratar med döttrarna hur deras miljö ser ut en vanlig lördagkväll på stan så tycks grabbarna uppföra sig katastrofalt.
  Det tycks snarare finnas en ökad korrelation mellan genusdumheter och ökat manligt beteende. Detta kan förstås vara en falsk korrelation men det tycks i alla fall vara helt klart att genuseriet biter inte alls på manlig kriminalitet.

  Gillad av 1 person

  • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

   Detär inte att nämna kategorin ”män” i Sverige längre på meningsfullt sätt, man kan inte klumpa ihop sådana som mig med varken fittmössemän eller många av de invandrade. Men visst vänsterns principer håller på att förgifta även svenska unga killar. De som tidigare ansågs vara slödder hyllas idag.

   Gillad av 1 person

   • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

    Inte möjligt skulle det vara

    Gilla

 17. Bo Svensson skriver:

  Vi har stöd i vårt genetiska arv för att våldta och bli våldtagen och det man bör fokusera på, för att försvara civilisationen och civiliserat beteende, är att göra det mera fördelaktigt att låta bli, där man annars skulle känna sig frestad: Alltså rättsliga påföljder och risknivå på att ertappas på den nivån att det kostar mera än det smakar.

  Ingen annan enskild åtgärd skulle då vara enklare och effektivare här och nu än generellt DNA-register över högriskklientelet vilket som bekant består av utomeuropeiska migranter och den som vill behandlas som barn skall själv kunna bevisa sin låga ålder.

  Det finns ingenting som väger tyngre för civilisationens fortbestånd. – Den förutsätter att man vinner rang och respekt genom att vara en tillgång för sina medmänniskor och motivet för att sträva efter rang och respekt är att vinna de attraktivaste kvinnornas intresse.

  Gillad av 1 person

  • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

   Så klart. Jag gissar att tusentals och åter tusentals våldtäkter blivit uppklarade. Man hade nog fått anställa Dan Eliasson som chef för rättskrim för att se till att alla gamla trosor och liknande bevis förstörs.

   Gillad av 2 personer

 18. Christer L skriver:

  Min uppfattning om människans natur är att hos kvinnor dominerar sexualiteten, som även innefattar moderskapet och barnuppfostran; hos män dominerar den aggressiva impulsen, som på grundnivå gäller försvar mot andra arter och andra flockar av samma art. Detta är alltså grundläggande drag i vår mänskliga natur, och för att en lyckad kultur ska finnas behövs språk – och igenom språket förstånd för detta som är natur. Det primära mänskliga språket är arketypiskt, uråldrigt. Arketypiska betydelser hos ord, liksom arketypisk grammatik, ingår i den djupare psykiska processen och bör nog inte manipuleras. Man och kvinna är sådana arketyper, liksom pronomen som han och hon. När förståndet för sex och våld går emot ordens arketypiska mening har kulturen gått snett. När män nalkas kvinnor blir de uppvaktande och kråmar sig; när kvinnor nalkas män blir de provocerande och krävande. Vi kan väl se detta med en viss humor? Acceptera att kvinnor och män ”är gjorda” för varandra och att olikheterna inte gör den ena bättre och den andra sämre.

  Gillad av 1 person

  • På min strand i samarkand, bland folk och fä jag satt i bland, och silade lite varm sand, en gubbe hade en rutten tand, han sa, vad har hänt med ditt land, är det inte synd lite Grand? skriver:

   Vad är det med att krypa under stenar, är det det något man säger på Bilderberg? Eller i något kafferum i FN-skrapan eller i Rosenbad? Lööf säger detta också.

   Gillad av 1 person

  • Sven Dufva skriver:

   Margot Wallström tillhör de värdegrundscertifierades skara som samtidigt förfasar sig över polarisering och tonläget i debatten. Hyckleriet är monumentalt och den antiintellektuella Wallström visar åter igen att hon inte vet vad hon talar om.

   Jordan B Petersson med åratals erfarenhet som kliniskt verksam psykolog och professor i psykologi övertrumfar Wallströms sakkunskap med hästlängder – problemet är naturligtvis att Jordan B Peterson inte tycker exakt som den påbjudna statsfeminismen i Sverige. Detta är dock långtifrån samma sak som att Jordan B Peterson skulle vara extrem på något vis. Det är den svenska antiintellektuella ministern som visar prov på total avsaknad av respekt för avvikande åsikter och späder på den polarisering som samma åsiktskommissariat säger sig förfasa sig över.

   Gilla

 19. phnordin skriver:

  Hur kan detta sjuka projekt ( menskonst, menscertifiering mm) bli finansierat med offentliga medel? Det är för mig ett mysterium att statliga institutioner sysslar med provokativ konst, något som antagligen passar bättre för avantgardistiska konstnärskretsar. Kan någon upplysa vilken statlig myndighet som bidrar me dessa medel?

  Gillad av 1 person

 20. Isabella skriver:

  Läser nu i kväll, 7 november 2018, att Sveriges utrikesminister Margot Wallström uppmanar, icke närvarande på Kulturhuset, professor Jordan B Petersson, att krypa tillbaka under stenen där han kommer ifrån.

  Man tar sig för pannan. Vilken nivå. Ännu en feministcertifierad kvinna. Som kvinna har jag alltid betraktat mig som feminin. Är feminism något annat, något jag missat?

  Måste jag omfamna Pridefestivaler eller ÖB som deltar och även Sveriges Domstolar, opartiska förstås. Vad är det vi ser annat än ett organiserat hyckleri.

  Jag har aldrig upplevt att det finns mer än två kön. Man och kvinna. Att det finns människor som gillar någon av samma kön har jag inga som helst problem med. Men. Jag tycker att det hör till det privata livet och är ett privat val. Precis som jag anser att min eller andra kvinnors mens är en privatsak. Aldrig fanns väl tanken på att hänga ut sina blodfläckade byxor till allmän beskådan. Hu!

  Idag kan vi läsa att unga svenska män har problem med erektionen. Är någon förvånad?
  Det finns inget av mystik eller åtrå eller det vi kallar erotik, kvar att utforska.

  Allt är redan genomsökt. Som hos gynekologen. Allt synligt och betittat men till skillnad mot vad läkaren professionellt bedömer är vi kvinnor numera prisgivna åt andra kvinnor som ska tvinga oss att gå i deras ledband och anamma deras galna, vill jag påstå, påhitt om kön och certifiering av mens. Sluta! Sluta att göra oss kvinnor till ett åtlöje genom era dåraktiga tilltag.

  Kvinnor har kämpat för frihet och jämställdhet i generationer. Något vår utrikesminister raserar genom sina uttalanden.
  Här kommer inledningen i Stefans Hedlunds krönika idag, till pass. ”Upp flyga orden, tanken stilla står…
  Hanif Bali har kommenterat i ett Twitterinlägg vad han anser om utrikesministerns agerande i egenskap av utrikesminister och tidigare ställningstaganden i rollen som utrikesminister.

  Jag börjar undra om dessa aggressiva kvinnor saknar något i sitt liv. En man kanske. Vad är det som gör att vanlig hyggliga män blir så illa betraktade. Det finns elaka män och kvinnor men att döma ut alla män eller kvinnor för den delen, på grund av att några beter sig illa, verkar inte logiskt.

  Sveriges utrikesminister uppför sig skamligt!

  Gillad av 1 person

  • Maja Dacke skriver:

   Det handlar om girighet som slagit sina klor i vissa i bl a vårt land. Miljonärer vill bli miljardärer. Det är förklaringen till MWs synsätt och uttalanden. Så simpelt som det. Beklagansvärt men … inget kan de ta med sig när de lämnar … Vet de det?

   Gilla

 21. lookslikeanangel skriver:

  NU ÄR JAG JU GANSKA FÖRTJUST I ATT VARA
  EN “ORKIDÉKVINNA”!*

  Att ha det lite lyxigt t.ex!
  Det är också kul att ibland diskutera könsroller och samspel,
  “ytliga” kulturyttringar typ ordval etc.

  Men att göra det till vetenskap eller institutioner,
  där går det för långt.

  Som bekant finns det verkliga problem som ropar på lösning.

  Utbildning & forskning måste leda till något utvecklande.
  Seriösa jobb inte minst.

  Ekonomin börjar nafsa oss i hälarna, om inte annat.

  *Hot-house flower

  Gilla

 22. Jan Andersson skriver:

  Av alla tokigheter som nu produceras i Västvärlden är väl feminismen den lättaste att bortse från? Alla feminister säger emot sig själva om de får yttra två meningar efter varandra. Själv är jag inte drabbad utan kan helt ignorera de elaka uttalanden som ofta görs, eftersom de aldrig varit avsedda att vara annat än just en önskan av delaktighet, typ ”Men se på mig då!”.

  Hur var det nu igen? ”Män vill förstå, kvinnor vill bli förstådda.”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.