Gästskribent Rebwar Hassan: Kashif Virk försöker ursäkta SSU Skånes antisemitism och homofobi

Ahmadiyya-imamen Kashif Virks försök att ursäkta SSU Skånes antisemitism och homofobi med hjälp av en ”Bagdad Bob” i Dagens Samhälle är typiskt för allt slags islam och islamism. Hat mot judar och homosexuella är välgrundat i islams läror. Att islam går ut på att tvinga på alla samhällen sharialagar är välbekant. Det islamisterna säger och gör i SSU är alltså, för dem, naturligt och i enlighet med normal-islam vare sig de tillhör Ahmaddiya-sekten eller någon annan islamisk gren.

Imamen Virk vet dock att den normale svensken, eller för den delen normale invandraren från muslimskt dominerade länder, ogillar shariasamhällen. Virk drar därför igång sin skademinimering. Han låter som Bagdad Bob i högform och försöker i en artikel i Dagens Samhälle få ett studiebesök som operasångaren Richard Söderberg – känd för att arbeta med HBTQ-frågor – gjorde i Malmömoskén till att ursäkta islams syn på homosexuella.

Islam är motsatsen till mångkultur, sekularism, vetenskap, jämställdhet och jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Söderberg fick under sitt moskébesök såklart inte höra att grisar och homosexuella är haram.

I kampen mot radikal islam bör vi diskutera slöjförbud, förbud mot böneutrop, utvisning av utländska imamer och en omfattande avprogrammering av de invandrare som vill upprätta shariasamhällen. De behöver, precis som nazistavhoppare stöd och hjälp att kunna hoppa av. I de fall de insisterar med sina shariakrav bör de få en enkelbiljett till valfritt sharialand, till exempel Saudi-Arabien eller Iran eller Turkiet.

Islamisterna är fler än Säpo kan hålla efter och de infiltrerar alltfler myndigheter, organisationer och företag. Avslöjanden om förhållanden som i SSU Skåne och på andra platser kommer att stå som spön i backen om inte politiker, media och andra intressenter lyckas få bukt på hotet. Virk vill med artikeln bemöta påståenden om homofobi inom islam. Han skriver:

Synen på sexualitet inom församlingen är i enlighet med Quranen att äktenskapet sker mellan man och kvinna, vilket även är förenligt med ortodox judendom och kristendom. Enligt vår tro är det så Gud har skapat oss och därigenom möjliggjort vår fortlevnad. Är en sådan hållning per automatik ’homofobisk’? Nej, vi tar inte avstånd från människor med homosexuell läggning. När vår globale ledare Hazrat Mirza Masroor Ahmad besökte Sverige år 2016, sade han i en intervju till Sydsvenskan att homosexuella är välkomna i vår moské.

Men fråga en sunnit eller en shiit vad denne anser om Hazrat Ahmad! En avfälling, blir svaret. Islamisterna har ett omöjligt uppdrag att försöka förminska eller dölja att hela stater förutom grupper och enskilda följer islam i enlighet med Muhammeds uppfattning och tolkning. Vi har Saudiarabien eller Iran, Turkiet eller den Islamiska staten eller självmordsbombare, halshuggare, stenare, slavägare och annat elände som följer av islam. Oavsett riktning.

Jag skulle säkerligen kunna hitta citat i Hitlers bok ”Mein Kampf” som kan förleda en okunnig människa att tro att Hitler var ett slags tysk Messias. Men resultatet av hans framfart vittnar om total brist på omsorg om andra levande varelser. Precis som islam där Muhammed var en krigsherre och rövare vars politiska religion till helt avgörande delar inget annat är än en maktlysten och mordisk lära. Islam är sharialagar och kan i nuvarande form aldrig samexistera med andra utan förtryck.

Rebwar Hassan är före detta riksdagsledamot och utesluten ur Miljöpartiet på grund av kritik mot partiledningen, idag politisk vilde.