Jag hade nog fel

Patrik Engellau

För ett tag sedan skrev jag att det där med muslimsk klanröstning inte gjorde mig särskilt upprörd:

En annan muslimsk grej som många hänger upp sig på är klanröstning. Jag lyckas inte bli upprörd. Tidigare röstade nästan alla LO-medlemmar på socialdemokraterna utan att det ansågs hota demokratin. Pingstvänner röstade på kristdemokraterna och skollärare på dåvarande folkpartiet. Det kanske finns en stor skillnad, men jag har inte upptäckt den.

Vid närmare eftertanke har jag upptäckt en stor skillnad.

Men först ska jag påpeka att klanvälde och islam är olika saker även om företeelserna här och där geografiskt må överlappa. Förr i tiden, innan vi visste bättre, trodde vi att det slags hövdingastyrd släktgruppering det gäller hette ”stam” när det förekom i utomeuropeiska områden och ”klan” när det uppträdde i Skottland. Men eftersom kiltar och säckpipor känns lite finare än zulukrigare med assegajer har vi genom en underförstådd överenskommelse upphöjt stammarna till klaner.

Att röstning efter stamtillhörighet varit regel vid demokratiska val i Afrika har vi vetat i decennier. Vi har också vetat att denna sedvana inte nödvändigtvis haft med islam att göra eftersom stammarna i fråga kan vara kristna eller av annan religiös tillhörighet.

Om jag hade tänkt på att klanröstning, som i det senaste svenska valet, egentligen innebär ett möjligt första steg mot ett införande av stambaserad röstning hade jag nog dragit öronen åt mig för vad stambaserad röstning betyder i en del afrikanska demokratier har vi länge haft goda möjligheter att studera. Rent praktiskt handlar det om vilken stams hövdingar som ska sitta vid köttgrytorna, det vill säga det ställe där pengarna finns, alltså i regeringen, och därmed vilken stams mer lågrankade medlemmar som ska sitta vid de lite magrare, men ändock mycket eftertraktade, köttgrytor som utgörs av befattningar inom staten.

Den stora skillnaden mellan stam- eller klanbaserad röstning och ideologiskt baserad röstning av den typ som vi svenskar är vana vid är att den förra typen representerar ett samhälle av nollsummekaraktär medan den senare grundar sig i föreställningen att samhället åtminstone teoretiskt kan vara ett plussummespel.

Klan- eller stamtänkandet bygger på tanken att köttgrytan är som den är. Politiken handlar inte om att göra köttgrytan större utan om vem som ska sitta där och sleva i sig. Det du får får inte jag och vice versa.

Den ideologibaserade röstningen av svensk typ har visserligen ett – troligtvis ökande – inslag av köttgrytetänkande, men omfattar även föreställningen att samhället är ett plussummespel så att både du och jag kan få det bättre. Om socialister och borgare i valen slåss mot varandra så vet ändå båda parter att framtiden, om de sköter sig och samarbetar under civiliserade former, kan arta sig hyggligt för båda. Politiken handlar inte bara om att sno åt sig själv och sin egen grupp av de resurser som existerar.

Om denna observation är korrekt så kan man fatta varför de politiska striderna blir så mycket bittrare i klan- och stamsamhällen. Där är politik ofta våld. Inför valen slår representanter för olika stammar inte sällan ihjäl varandra. Se på hutus och tutsis i Rwanda och Burundi, där folkmordet ständigt lurar under ytan och ibland flammar upp i blodiga utbrott. I jämförelse framstår den västerländska ideologibaserade demokratin som idyllisk och synnerligen eftersträvansvärd.

Nu kan du såklart och med fog argumentera att det inte är klanröstandet som ger upphov till det skadliga nollsummetänkandet och därmed åtföljande benägenhet för social våldsamhet utan tvärtom. I en del kulturer handlar ekonomi i stor utsträckning om att ta från dem man inte är släkt med. Samma princip avspeglar sig i politiken som en längtan till köttgrytorna. Det är därför klanbaserade politiker inte behöver något normalt, ideologistyrt politiskt program. Vad de går till val på är självklart för alla inblandade, nämligen att greja livet för den egna gruppen och framför allt dess hövdingar. Kulturen styr det ekonomiska tänkandet och det ekonomiska tänkandet styr hur folk beter sig i valen. Så det problem jag bekymrar mig över är kanske inte klanröstandet i sig utan att det finns så många människor för vilka klantänkandet faller sig naturligt.

Även Sverige var förstås ett klansamhälle för tusen år sedan eller mer. Men sedan dess har västerlandet utvecklat ett annat mer fredligt och civiliserat och framför allt mer ekonomiskt välsignelsebringande system. I det perspektivet måste nog import av klantänkande och därav följande röstningsbeteende i den svenska demokratin betraktas med oro.

42 reaktioner på ”Jag hade nog fel

 1. Bo Svensson skriver:

  Att politiken självklart kommer att handla om vilket folk som skall ha makten över lagstiftning och budget, där olika folk trängs på samma territorium, är ett problem som kräver bättre genomtänkta former för demokratin.

  Lösningen är inte att bekämpa folks tendens att solidarisera sig med dem man känner samhörighet med.

  Lösningen är inte att tvinga fram solidaritet mellan olika folkslag som hamnat innanför med våld dragna och försvarade gränser ignorerande vad de själva känner för.

  Lösningen är inte att verka för en atomiserad mänsklighet som ignorerar att vi är flockvarelser och att stora väl sammanhållna flockar får fördel över små med lösare sammanhållning.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Jag är nöjd med min lösning: Att staternas folkvalda regim fokuserar på rättsordningens utformning och försvar och i övrigt på att maximera individers makt över sina liv och sin ekonomi.

   Och där finns det inget som väger tyngre än individuell makt för skattebetalaren över sima pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

   Jag ser då framför mig i utvecklingens riktnIng ett läge, där skatt mera känns som en klubbavgift man erlägger till valfri gemenskap för förmåner man bjuds på som medlem.

   Gilla

 2. Aurora skriver:

  Varför krångla så förskräckligt? Stam eller klan? Gememsamt är att båda är ute efter makt för egna gruppen. I början i form av särregler för egenintressen och egna gruppen i förlängningen i form av total makt med konflikter mellan befolknigsgrupper som följd.

  Gillad av 1 person

  • Aurora skriver:

   Stam och klanröstning ska inte förväxlas med normal demokrari där naturligtvis olika partier vill få makt för att få igenom son politik. Stam och klanröstning handlar inte om sakpolitik utan befolkningsgruppers makt.

   Gillad av 6 personer

   • F skriver:

    Är det ett system för välfärd eller välgörenhet frågar sig skribenten i Dagens Samhälle och fortsätter ”Gör din plikt, kräv din rätt!”, så löd socialdemokratins gamla devis. Nu börjar vi allt mer gå mot ett samhälle där de som har plikter och de som har rättigheter, inte längre är samma personer. Det är en mycket farlig utveckling.

    Gilla

 3. gmiksche skriver:

  Tveksamt. Frågan borde lyda: Vart har klassamhället tagit vägen? Eller finns det möjligen kvar, fast i en föränderlig mix med inslag av klanartade strukturer? För att inte glömma påverkan genom globalismen, som skapat en ny klass.

  Gillad av 1 person

 4. Lars skriver:

  Hade du fel Patrik? Jag har aldrig fel, ja det var en gång 1961 som jag kanske hade fel, men vid närmare eftertanke hade jag nog inte det…

  Gilla

 5. S Eriksson skriver:

  Tycker att det är konstigt att flera politiker som tex Mona Sahlin klassar ner väldigt mycket som anses som Svenskt men kanske inte inser vem som betalar hennes lön.
  Sedan Klansamhället, när det vanliga samhället inte klarar av sina egentliga uppgifter så får kanske släkten eller om ni vill klanen träda in. Det låter tokigt och det är det väl egentligen också men vad ska man göra?
  Det var mina tankar om dessa två ämnen, och jag kan givetvis ha helt fel.

  Gillad av 1 person

  • Helmet for My pillow skriver:

   Varför tror du hon saknar respekt för dig som betalar hennes lön? Det är för att du är lurad att tro att du ger henne, när det istället är så att hon tar, hon tar så mycket hon vill ha, och för att spotta dig i ansiktet så tar hon ytterligare av dina pengar och ger dem till de som har värderingar rakt motsatta dina.

   Gillad av 8 personer

  • larslindblog skriver:

   Mona Sahlin är väl en riktigt oanständig människa. Gift , fjantar runt med 20 år yngre ” livvakt ” som Mona öser miljoner över. Skulder på 600 000 hos KfM trots mycket hög lön.

   Gilla

 6. Tritonen skriver:

  Klan- eller etnisk röstning är väl i någon mening rasistisk? Det är ju att gynna en etnisk grupp som övergripande idé, en grupp som ingen utomstående har anledning att söka sig till, eller ens är välkommen i. Släkt med den etniska gruppen kan vara följare av ”en viss profet”, andlig eller världslig.

  Gillad av 1 person

 7. Helmet for My pillow skriver:

  Bara rubriken gör bloggen läsvärd, för när läste man senast någon i systemmedia som säger sig haft fel? Det man istället gör (Dahlberg och Teodorescu är bäst på det) det är att slå sig för bröstet om att man skrev om si eller så innan alla andra (ett par månader oftast), då skall man veta att det som de säger sig ha observerat i systemmedia är allmängods inom alternativmedia, ibland till den grad att folk tröttnat på att diskutera det för åratal sedan. Nämnda ledarskribenter har också fått ett otal mail från folk som pekat ut deras ”insikt”, år i förväg, i vissa fall 10år tidigare av undertecknad och jag var sen på bollen, SD startade ju på dessa insikter som ännu inte sjunkit in bland pk-folk.

  Som idag, Gudmundson orerar över de obefintliga gränskontrollerna, men vilket parti ville att vi skulle öppna våra hjärtan? Sedan skriver han att vi int har något försvar, ja men vilket parti sade att försvaret var ett särintresse? Det är en märklig sjuka där allt fler pk-observatörer ser fel med den förda politiken men ändå röstar på, och argumenterar för, de som är ansvariga, i detta fall M.

  Den aldrig skrivna artikeln det är den om varför alla dessa inte röstar SD, ingen av dessa har skrivit en artikel där de väger för och emot och kommer fram till att M, L, C eller S är bäst.

  Gillad av 9 personer

  • cmmk10 skriver:

   ” Nämnda ledarskribenter har också fått ett otal mail från folk som pekat ut deras ”insikt”, år i förväg … ”

   Det är väl sådan upplysning, och information om sakernas tillstånd, som de benämner ”hatbrev”? 😉

   Gillad av 4 personer

  • Linden skriver:

   Huvudet på spiken
   I gårdagens aktuellt var programledaren på hugget. Tyckte han säkert själv. Han plågade gränspolischefen med frågor varför gränskyfåddet inte fungerar.
   Ridå.
   Tyvärr duckade Engström, alla vet ju orsaken,
   Eliasson, Johansson och Ygeman och innan dess Reinfeldt har nogsamt sett till att inga resurser satsats på gränsskyddet.
   Och inget annat skydd heller vad det anbelangar.

   Gillad av 1 person

   • Helmet for My pillow skriver:

    Det är ju värre än så, det har ju varit klart instinktivt för alla att de vill ha det så här. Därför så har ju alla i hela kedjan från gränspolis, till migrationsverk och domstolar förstått att det bästa och godast man kan göra är att låta migranter stanna, och helst muslimska migranter. Det är junså fortfarande så det måst vara mycket förvirrande att nu bli inkallad till aktuellt. Svenskarna är idioter, världshistoriens dummaste folk.

    Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Litar någon på en Moderat numera?
   Ja i synnerhet nu?

   Sin påstådda politik vill man inte ha stöd för?
   En sak driver man, med hugg o slag, att exkludera SD!

   I Hörby o Sölvesborg lyssnade man klokt nog inte!

   Fast några slag med piskan så kanske det blir rättning i ledet?
   Jimmies sambo, det svider nog långt in i själen!
   Om Man har någon…

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    I vår Skånska Kommun kunde Sossarna kastats ur sadeln,
    efter 23 års oavbrutet styre, ja tom så långt tillbaka man kan minnas,
    bortsett från ett enkelt treårigt mellanspel 92-95,
    men då imploderade Moderaterna i en intern strid,
    och valde att hellre förbli i opposition,
    men roffade likväl åt sig oppositionsrådsposten från ett större SD…

    Gilla

 8. Astrid skriver:

  Ideologisk röstning eller klanröstning spelar inte någon större roll längre. Den tiden är förbi.
  En maktlöshet breder ut sig, förtvivlan när orättvisorna sprids likt cancer i samhällskroppen: grupp mot grupp, gynna och missgynna.
  Politikerväldet förleder gärna uppmärksamheten från de stora skeendena som handlar om ett slutgiltigt etablerande av kommunismen, en genomgripande världssocialism där Sverige har en roll som experimentland.
  Med hjälp modern teknik för total kontroll riskerar vi ett tusenårsrike av ofrihet den här gången, eftersom man tycks ha lärt av tidigare försök.

  Massorna är så kuvade att det inte finns tillräcklig kraft att uppbåda mot den nygamla kommunismen, nu kallad globalism. Greppet om Sverige dras åt allt hårdare.
  Medierna, kulturlivet och kyrkorna är övertagna och genompolitiserade liksom utbildningsväsende, myndigheter… Under revolten mot Sovjetkommunismen i Östeuropa hade den kristna tron stor betydelse med sitt patos för sanning och rätt. Denna andens makt är i dag bortmanipulerad.

  Globalistoligarkins girighet och samlande av extrem rikedom för att köpa bestämmanderätt: ”vinna hela världen”, kontrasterar bjärt mot Kristi budskap. Hatet mot Västvärldens kristna värdegrund driver ondskan, hotar alltså förgöra vår civilisation och ersätta den med ett sataniskt imperium.

  Att vända Europas befolkning bort från sin religion har pågått länge och bäddat för inre tomhet, förvirring, vilsenhet som spelar kommunisterna liksom muslimerna i händerna. Segern över Västvärlden förutsätter ett besegrande av kristendomen. Vi begriper nog inte vidden av förlusten förrän det är försent.

  Marxismen är materialismens teologi.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Molin skriver:

   Astrid, mycket bra skrivet! Jag gick ur Svenska kyrkan 1960 när jag var 16 år gammal. Jag skulle gärna gå in igen nu om den inte redan vore erövrad av kommunisterna. Vad göra? Dessutom är ju kyrkan stenrik, om jag förstår det rätt, de fick tydligen ”privatisera” denna tidigare allmänna egendom! Är det så?

   Gillad av 1 person

 9. Helmet for My pillow skriver:

  Sen tycker jag att artikeln var ganska usel, för inte är det hutuer och tutsis som är den stora faktorn idag, om massinvadringen bestått av dessa koherenta minoriteter så hade vi haft ett problem med dem, men nu är det en annan grupp som dominerar och växer. Patrik säger att det finns kristna klaner, jo, kanske det, och det är illa nog i Södertälje vad jag kan förstå, men ordet ”klan” eller ”stam” leder fel, för det man tänker på är en massa stammar eller klaner som balanserar varandra, men en stam kan ju vara en del av en större stam, och det finns en som växer och råkar vara just den som går emot våra viktigaste värden, nämligen islam.

  Vågar inte Patrik nämna elefanten i rummet, eller är också han förvirrad av allt detta snack om klaner? Visst en somalisk kvinna blev inröstad av sin somaliska ”klan”, men var det inte också så att alla som röstade på henne var muslimer? Inga kristna röstade väl på denna dam? Det är verkligen en stor elefant, muslimska brödraskapet växer i Sverige, och exemplet Egypten är väl inte redan bortglömt, eller Algeriet före det, detta ”klan”röstande leder i alla fall till sharia och demokratins avskaffande där muslimerna är talrika nog. Ledarsidorna är otroligt förvirrade i denna fråga, vi skall bli upplysta om att muslimerna minsann inte är en grupp, inte är en koherent minoritet, men hur gick det i Egypten? Vilka stora motgrupper inom islam finns det, vilka goda krafter, är det salafisterna i Saudiarabien vi talar om? Eller shiamulismer som hänger homosexuella i lyktstolpar? De läser alla samma bok.

  Klanröstning är ett sidospår för att förvilla, det är koherent röstning av muslimer vi skall förvänta och frukta. Det är oundvikligt och för mig oförståeligt vilket positivt framtidsscenario sådana som Westerholm ser när muslimerna blir fler.

  Gillad av 5 personer

  • Linden skriver:

   Elefanten får inte nämnas
   Det blir en distinkt skiljelinje mellan en äkta dissiden och de numera allt vanligare låtsasdissidenterna.
   Men de avslöjas omgående.
   Och ingen av dem röstar SD eller Afs.

   Gilla

 10. MartinA skriver:

  Det ekonomiskt välsignelsebringande systemet är idag beroende av allt högre belånging. För övrigt tycker jag att stamrösning är ärligare och pålitligare än det lurendrejeri som pågår i sverige. Jag har ju inte sett några afrikanska länder där folkens politiska företrädare driver lika folkfientlig politik som gjorts här i sverige.

  Gillad av 1 person

  • Klas Göran skriver:

   Det där sista förstod jag inte helt. På vilket sätt var Mugabe-, Mobutu-, Kabila- eller någon liknande regim speciellt ”folkvänlig” gentemot den egna totala befolkningen?

   Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Nej det så klart, Mobutu bestal sina untersåtar bara, Kabila förde krig mot delar av befolkningen och Mugabe expropierade alla ”utlänningar” med svält, hyperinflation och utvandring som följd. Bara genom ett – i ordets verkliga betydelse – rasistiskt synsätt förde dessa blodbesudlade despoter ingen ”folkfientlig” politik, på så sätt att alla de förtryckte var svarta afrikaner, förutom Mugabe då, som också förtryckte brittiskättade simbabwier, vilket, om jag förstått det rätt, enligt denna logik närmast måste uppfattas som något positivt? Jag vet faktiskt inte om jag kan hänga med i svängarna här. Är det PK att tycka att det var fel av Mugabe att stjäla de vita farmarnas gårdar?
    Vad gäller utländska invasioner så är det bara att googla upp ”Afrikas första världskrig”…

    Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Jag använder ovan begreppet ”rasistisk”, då de olika folkslagen, som buntats ihop av kolonialmakterna, ofta inte har mer gemensamt sinsemellan än att de utifrån betraktat kan ha vissa yttre likartade drag. Men det är då lika logiskt att kräva av Kongos 200 folkslag att de skall känna samhörighet som att kräva att polackerna inte skall sjåpa sig så gentemot tyskar och ryssar, eftersom alla ju är vita. Rätta mig gärna om jag har missförstått logiken här.

    Gilla

 11. Vilseledd skriver:

  Grupptänkandet i Sverige övergavs inte i och med att vi lämnade våra egna klanstrukturer. De ersattes av ett övergripande nationstänkande, med medborgarskap och geografiska gränser som sammanhållande element.

  Denna sammanhållning bygger på en lojalitet gentemot nationen Sverige. Och inte gentemot en ideologi, klan eller en global samhällsgemenskap. Välfärdssystemen byggs inom väl definierade avgränsningar. Med skyldigheter in – och rättigheter ut.

  I en värld bestående av mer än sju miljarder människor kan den inte fungera som en resebyrå, med tillträde till andra nationers välfärdssystem. Nationsbegreppet måste göra skillnad på människor. Annars rämnar fundamentet.

  Fram till 2021 beräknas ytterligare en halv miljon människor komma till Sverige. Ovanpå den migration vi redan haft.

  Dessa människor får automatisk tillgång till våra välfärdssystem. Många av de nyinvandrade blir även kvar inom åldriga klanstrukturer. Och blir bidragsberoende, eftersom gångbarheten på en högteknologisk arbetsmarknad möter oöverstigliga hinder. På sikt gröper vi ut våra trygghetssystem.

  Vi har beträtt en väg som går mot ett upplösande av det svenska levnadssättet. Både ekonomiskt och kulturellt. Där religiösa, etniska och klanmässiga motsättningar kommer tillhöra en svensk vardag. Och där den sekulariserade svensken står extra svag. Svensken har i hög grad blivit politiskt vilseledd. Och länge röstar emot sig själv.

  Gillad av 3 personer

 12. Hosianna skriver:

  Sant, Patrik, man kan inte annat än oroa sig för den massiva importen av kulturellt inkompatibla stamkrigare, när man faktiskt vet – svart på vitt – vad deras religiöst defekta, kroniskt efterblivna och gravt korrumperade livsstil med en ständigt närvarande fysisk aggressivitet utmynnar i.

  Demokrati, folkstyre, kan bara fungera där civiliserade individer förmår uppföra sig som folk.

  Gillad av 7 personer

   • A skriver:

    Nej Helmet, de röstade på ORD, vars innehåll de inte har en aning om. Inte den blekaste. När orden är tillräckligt laddade med känslor, så blir de frikopplade från verkligheten. Man kan fylla dem med vad man vill. Vad som helst.

    Mvh A

    Gillad av 3 personer

   • Helmet for My pillow skriver:

    Tyvärr, jag kan inte utsträcka denna ursäkt till svenskarna längre. Varenda svensk kan ta reda på hur det förhåller sig. Din ursäkt hade fungerat på en nazist som drog ut tänderna på döda judar.

    Gilla

 13. Vaknauppnu skriver:

  Snälla skriv mer om Kairodeklarationen där 56 ondskefulla regimer kräver att yttrandefriheten skall underordnas Sharia. Vilka är dessa 56 ondskefulla regimer Vad har man kommit överens om??

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.