Gästskribent Bengt Holmgren: Utgiftsreform istället för skattereform. Äganderätten måste respekteras

Det höjs röster från olika håll om behovet av en skattereform. Skälet bakom detta krav är i första hand att staten (inklusive kommuner och landsting) anses behöva mer intäkter. Ett annat skäl kan vara att söka minska skadeverkningarna av ett högt skatteuttag.

Man hör dock sällan krav på utgiftsreform. Det verkar som om det man en gång beslutat skall rulla på i all oändlighet. Och partier vill sällan dra ner på en utgift då det kan innebära förlorade röster. Nya reformer (=utgifter) anses behövas för att behålla gamla väljargrupper och attrahera nya.

För privatpersoner och företag gäller att om vill man spendera pengar på något så måste man dra ner på något annat. Politikerna saknar respekt för att det är andras egendom i form av inkomster eller besparingar de vill lägga beslag på. Respekten för äganderätten är på undantag. Folks inkomster och besparingar är fritt fram att ta för sig av anser politikerna.

Om ”folkets rätt att sig själv beskatta” skall ha någon mening borde beslut om nya skattebaser eller höjningar av befintliga skattesatser underställas folkomröstning. Och gränserna för vad som kan beslutas måste vara skarpa.

Det skall vara svårt för politikerna att taxera ut mer från medborgarna. Ständiga förändringar gör det svårt för skattebetalarna att ha kunskap om hur beskattningen sker och hur mycket som tas ut. En av grundstenarna i en demokrati måste vara att medborgarna har en rimlig möjlighet att känna till en så viktig sak. Det är en försvinnande liten del av medborgarna som har den kunskapen.


En utgiftsreform måste ta sikte på att rensa ut sådant som skattebetalaren kan sköta själv. Bidrag till föreningar är ett exempel. Det skall skötas med medlemsavgifter som medlemmen avgör om han vill betala eller ej – räcker inte dessa får föreningen skära i kostnaderna eller avveckla. Det kallas ideellt arbete utifrån behov i det civila samhället – det vill säga att staten ska principiellt hålla fingrarna borta. Det är själva poängen med det civila samhället och ett fritt föreningsliv.

I Sverige har det länge funnits en stark tilltro till politikens möjligheter. Att försöka göra allt leder till att ingenting blir riktigt bra. Inom företagsvärlden var länge konglomerat på modet. Konglomerat gör mycket inom vitt skilda verksamheter. Man insåg så småningom att för framgång måste man bli riktig bra på det man gör vilket krävde fokusering på kärnuppgifter.

Staten är ett växande och dysfunktionellt konglomerat. Med resultat att man inte är duktig inom något område. En fokuserad stat skulle ha bättre förutsättningar att leverera på sina kärnområden.

En utgiftsreform med sikte på en rejäl bantning av de offentliga utgifter samt en grundlagsändring som kräver folkomröstning vid införandet av nya skattebaser eller höjningar av skattesatser skulle sammantaget återupprätta principen att ”folket äger rätten att sig själv beskatta” och samtidigt ge medborgarna ett stärkt och behövligt inflytande över sina inkomster och sitt sparkapital.

Politikerna måste respektera att det är andras pengar de vill förfoga över. Och deras handlingsutrymme beskäras. Äganderätten måste respekteras.

Bengt Holmgren är samhällsdebattör, tidigare VD Bergvik Kemi AB, VD Oljeprospektering AB, Världsbanken, nu styrelseledamot i Medborgarrättsrörelsen i Sverige. Under 1989 till 2000 styrelseledamot och vice ordförande i Skattebetalarnas Förening.

54 reaktioner på ”Gästskribent Bengt Holmgren: Utgiftsreform istället för skattereform. Äganderätten måste respekteras

 1. gmiksche skriver:

  Jag tror att det är psykologiskt fel att kräva en ”rejäl bantning” av de offentliga utgifterna. I stället bör man kräva att varje utgift ska motiveras i detalj. Om den inte fyller en mot väljarna försvarbar funktion ska den avskaffas. Det borde vara förbud på ”satsningar” utan föregående detaljerad planering, uppföljning och redovisning av resultatet i efterhand. Då torde den rejäla bantningen komma av sig själv. Givetvis bör ekonomiskt stöd till religiösa samfund, ideologisk aktivism och liknande avskaffas med ett pennstreck.

  Gillad av 4 personer

 2. MartinA skriver:

  Jerum, Jerum. Sanna ord. Men så kommer det naturligtvis ej att bli.
  Kortsiktigt politiskt har vi supermajoritet i riksdagen för mer skattehöjarpolitik. S, V, SD och MP har gått till val på det. M, C och L må signalera litet mot skattehöjningar och centralism men så fort något problem skall lösas så sträcker de sig efter centralism och skattepengapåsen. De facto är de samma som de övriga.
  Mer generellt så har etablissemanget i sverige förlorat all långsiktighet. De är som spelmissbrukaren vars hela värld fyllts av att det sköra nätverket av lån och lögner att hålla en vecka till, en dag till, en timme till. Att lyckas dupera just den person den pratar med just nu.

  Dessutom, långsiktigt, civilisatoriskt. Så vilar samhällsfriden på att enorma resurser överförs till våra nya landsmän och till medelklassen/funktionärsklassen. Att leverera kortsiktig levnadsstandard har blivit samhällsystemets enda legitimitet. Och rent klasskampsmässigt så har våra nya landsmän starka kulturer och stort organisations och kaospotential men ingan egendom. Medan de produktiva segmenten har egendom men noll organisationsförmåga och noll kultur. En massiv förmögenhetsöverföring via skattesedeln verkar vara det som alla är överrens om för att lösa den här obalansen. Och vi ser inget effektivt motstånd mot och vi ser ingen organisationsförmåga alls från mjölkkossorna. Bara patetiskt flyktbeteende.

  Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Klart att man flydde, när ens bästa allierade var sådana som Bengt Homgren. Vad lyckades Skattebetalarnas förening göra under hans tid i ledningen 1989 — 2000? Med tiden blev den föreningen inte en intresseorganisation som frågade ”vad fan får jag för pengarna”, utan en påtryckarorganisation för ”det är häftigt att betala skatt”. Syltryggandet genomsyrar det svenska samhället, precis som Roland Huntford beskrev det redan för femtio år sedan.

   Demokrati, allmän statskassa och obegränsad beskattningsrätt kan inte kombineras med varandra under längre tid. Det finns inte ett enda sådant system som inte har sett ständigt höjda skatter helt oavsett om uttalade socialister eller påstådda icke-socialister sitter vid makten. Det kan gå långsamt eller snabbt, men med denna treenighet finns inget annat än ständigt höjt skattetryck. Det gäller i Sverige men likaväl i USA, Schweiz och Japan.

   Vi måste krossa treenigheten av demokrati, allmän statskassa och obegränsad beskattningsrätt. Minst ett av dessa system måste tagas bort ur ekvationen. Och ett kanske välmenande försök att t.ex. säga att ”högst 25%” får gå till skatt fungerar inte. Det är för enfaldigt och plakativt. Det inbjuder också till beskattning baserad på årsinkomst, ett mycket skadligt system.

   Lösningen är att avskaffa den allmänna statskassan. Det skall inte göras budgetar, utan varje enskilt utgiftssystem skall behandlas separat och stå för sina egna inkomster i proportion till den nytta de tillför den enskilde enligt en regel som bestäms i förhand. I stället för allmän statskassa skall vi ha full transparens.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    De som har makten kommer alltid att plundra. Det är därför jag tror att krigsherrevälde är den bästa styrelseformen. Det är i vart fall ärligt.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Och att finna ett effektivt sätt att undandra monstren skatt är det enda motståndet vi KAN göra. Vi har ju som sagt noll organisationsförmåga. Så ditt beteende är rationellt. Ett annat är att strypa lön och omkostnader till ett minimum.

    Gillad av 2 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Folkomröstningar tror jag inte på. – Man kan lätt få beslutande majoritet för två reformer som är oförenliga, t ex skattesänkningar och tryggad försörjning åt alla som lyckas forcera gränskontrollerna.

  En osökt reform för maximerad demokrati är skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Det definitiva skattesystemet: https://www.alternativ.nu/index.php?topic=5417.0

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Ansvaret för beslut om nivån på skatten kan också lastas på skattebetalarna, – alltså om hur stor andel av vår möda och vårt engagemang som skall ägnas gemensamma angelägenheter – och rösternas tyngd bero på inbetalt belopp.

   En lika tungt vägande reform för decentraliserad makt, är spararnas makt över kreditgivningen vilket enkelt kan ordnas genom att krediter ges i form av ägarandelar i kreditgivaren-banken istället för i någon valuta: https://www.alternativ.nu/index.php?topic=161643.0

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Lite missnöjd med formuleringen där. – Nästan allt vi sysslar med handlar om interaktion med andra – alltså gemensamma angelägenheter.

    Gilla

 4. brrr skriver:

  Jag tror att en tung orsak till att inkomster kan beskattas så högt, är alla ”billiga” importvaror, inkl. mat, samt låga räntor och ränteavdrag för bostad.
  På en medelinkomst kan man bo och leva tämligen flott, jämfört med när mat och andra varor producerades i sverige och andra länder med samma inkomst- och kostnadsnivåer.
  När spricker denna bubbla?

  Gillad av 2 personer

  • Ted Ernhill skriver:

   Bra att ränteavdraget nämns i kommentaren, det har överlevt sig själv.
   Avdrag för rot, rut , läxläsning och liknande bort, det lär ju uppgå till 20 miljarder per år !!
   6 olika kolumner för skatten, ersätt med en skattesats.
   Mindre progressivitet i skatten, i en framtid varför inte en rak skattesats.
   Samt naturligtvis de ökade utgifterna för andra kulturer de sista åren………..

   Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    ROT och RUT är självfinansierande och en utmärkt anledning att halvera även arbetsgivaravgiften för alla anställda, för att få fler i jobb i världens mest slimmade företag (beroende på den skyhöga arbetsgivaravgiften (straffskatten på anställda).

    Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, vi har svårt att förstå vilka produktivitetsökningar vi har haft och vad de leder till. Vi nöjer oss med mindre och skurkarna i toppen rakar in överskottet utan att vi klagar. Det är ett allmänt problem som kan beskrivas som en allmän mänsklig oförmåga att förstå de matematiska egenskaperna hos en exponentialfunktion, det som ofta kallas ränta på ränta. Denna effekt överträffar den mänskliga fantasin.

   Gillad av 7 personer

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Så snart en förening skapad av civilsamhället blir så stor att den behöver heltidssysselsatta administratörer och ledare är den naturliga instinkten hos dessa personer att ta över den reella makten och frigöra sig från medlemmarna genom att skapa nya intäktskällor som oftast utgörs av bidrag från stat och kommun. Men det kan även vara lagreglerade avgifter, ett exempel är fastighetsägarnas skyldighet att betala för sin motparts, hyresgäströrelsens kostnader.

  Därmed flyttas makten från medlemmarna som inte längre behövs till administratörerna som blir samhällets kravmaskiner. Ett skäl till att riksdagsledamöterna numera är alltför osjälvständiga och behöver gå i partiledningarnas ledband.

  Det är nödvändigt för civilsamhällets funktion att vara ett civilsamhälle, att göra en drastisk reduktion av kravmaskinernas tillgång till offentliga medel som beslutas av politiker. Istället bör skattebetalarna själva åläggas att fördela ett belopp på de organisationer som denne anser vara värd ett stöd. Statens uppgift begränsas till att godkänna de organisationer, vars ändamål är rimligt godtagbara och som sköter sin medelsförvaltning, tillåts mottaga dessa bidrag. Att det är enskilda människor som skall styra över hur civilsamhället ser ut och inte politiker borde vara en självklarhet men det är det inte.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Eget skinn i potten.

   I perserriket måste ingenjören som byggt en bro bosätta sig under bron med sin familj. Ingen bro rasade.

   Eget skinn i potten. Personligt ansvar. Precis raka motsatsen till den premiss som socialdemokratin baseras på. Precis det som socialdemokratin fokuserat hela sin förstörelsekraft på. Alla reformer som socialdemokratin har genomfört sedan 1932 har syftat till att avskaffa eller förminska och snedvrida det personliga ansvaret. Alla, alla. De måste alla avskaffas och utrotas. Alla, alla.

   Gillad av 6 personer

  • MartinA skriver:

   Det du beskriver kan ej uppnås genom politiska beslut, det kan bara uppnås genom accelerationism. Alltså att låta dårarna köra statseländet ut över stupet.

   Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  Höga skatter som dras direkt via arbetsgivaren och ett bidragssamhälle där nödvändig samhällsservice är ”gratis” ger staten makt och möjlighet att ständigt växa och få större och större makt. I valrörelser kan man öven dela ut små allmosor som mutor till väljarna i form av nya bidrag. Av deras egna pengar.
  Finns det ett enda av åtta riksdagspartier som vill banta staten och statens makt?

  Ett första steg vore att sluta med källskatt, så man ser hur mycket av ens inkomster som måste betalas in varje månad. För att få folk medvetna. Och publicera ständiga redovisningar av vad skatterna går till och hur det blev. Vad kostar migration och kärnverksamheter osv. Ständiga öppna debatter om utgifterna. Som ju är konkret politik. Inte floskeldebatter. Används pengarna till det som har beslutats? Hur kan t ex Margot Wallström plötsligt fiska fram extra miljarder till terrorkompisen Abbas? Har hon en egen kassakista?

  Folkomröstningar är ett nyckfullt instrument. Det behövs i stället strängare kontroll av politiker och tjänstemän. Möjlighet att åtala och låta politiker bli personligt ansvariga när de inte föjler beslut och lagar. Återinföra tjänstemannansvaret som Palme slopade när ”den långa marschen genom institutionerna” påbörjades. Inrätta en Författningsdomstol. Se över valsystemets brister.
  Med mera.

  Gillad av 7 personer

 7. Kent Forssgren skriver:

  OM POLITISK EKONOMISK STYRNING – OCH BEHOVET AV RELEVANTA KUNSKAPER.
  Politik handlar om att prioritera; inte sällan att välja bort.
  Men, det inte är ovanligt att personer i en offentlig förvaltning inte förstår skillnaden mellan en balans- och en resultaträkning.

  Vad blir då grunden för prioriteringar?
  För medborgarna tycks det handla om godtycke!
  För politikerna – imponera på politiskt likasinnade!

  Vad betyder en balansräkning? Den beskriver verksamhetens tillgångar och skulder.
  Vad betyder en resultaträkning? Den beskriver verksamhetens intäkter och kostnader.
  Förefaller utomordentligt vanligt att man inom den offentliga sektorn godtyckligt blandar tillgångar med intäkter och skulder med kostnader.

  Med konsekvenser, som exempel, det bristande underhållet av järnvägar samt vatten och avloppsnät.

  Gillad av 2 personer

 8. Elof H skriver:

  Skulle självklart vara en bra reform, problemet är att det är max 10% av riksdagen som skulle rösta för. Majoriteten av riksdagsledamöterna bekymrar sig mest över hur de kan maximera skatteintäkterna. Utgiftsminskningar och skattesänkningar ses som problem.

  Gillad av 1 person

 9. Östrahult skriver:

  Att offentliga sektorn i stor skala kan köpa in vägsalt för 165 kr per kg visar väl med all tydlighet hur galet det är. Tyvärr finns inga starka krafter som verkar återhållande när det gäller skattetryck. Så vi kan inte förvänta oss att man frivilligt sänker skatterna, inte ens moderaterna vågar sig på detta.

  Det som däremot kan få effekt är när skattebasen börjar eroderas, dvs när högre skatter leder till totalt lägre skatteintäkter. Personligen är jag övertygad om att den punkten nås inom cirka 2 år i kommande krisekonomi.

  Gilla

 10. The road skriver:

  Är det inte bara AFS som realistiskt skulle kunna genomföra en utgiftsreform på sitt program? Eller kommer del två av ovanstående om hur man skall stävja upplopp och mord som de på IKEA?

  Gilla

 11. styggestig skriver:

  Bidrag till politiska partier är det första som borde avskaffas. Politiska partier skall finansieras med medlemsavgifter som medlemmen avgör om han vill betala eller ej.
  Idag har vi fått ett system där en politisk karriär är som vilken annan karriär som helst. Politikerna är inte förtroendevalda, de är partivalda. De politiska partierna å sin sida är helt beroende av skattefinansierade partistöd, som de själv beslutar om. Vi har fått ett nytt frälse.

  Gillad av 4 personer

  • lan skriver:

   Vilket parti har avskaffandet av partistöd på sitt program? Jo, MED som fick mindre än 1 % av rösterna i senaste valet. Svensken måste vakna upp och se vad partierna verkligen står för!

   Gilla

 12. KENNETH skriver:

  Trixaren i redovisningsvärlden gör att skulden i balansräkningen förvandlas till intäkt.
  Då ser allt bra ut och mer skatter kan tas utan märkbara protester.
  När dimmorna skingras faller korthuset

  Gilla

 13. Hans Jensevik skriver:

  Tänkvärt! Enligt min uppfattning byggd på statistik och erfarenheter från kommunsektorn under ett helt yrkesliv där så vill de äldre ha högre skatter och de yngre lägre. Och nu blir det fler yngre. Fyrtitalister och äldre röstar för högre skatter och ungdomar flyttar från glesbygden och landsorten faktiskt till lågskattekommuner. Detta driver upp skatterna ute i landet och verksamheten blir allt mindre kostnadseffektiv och de får mer bidrag och omvänt är det i förortskommunerna till storstäderna. Vad vi behöver få bort är Robin-Hood-tänket som tar från de rika och ger till de fattiga, som i själva verket tar från de skötsamma och vräker pengar på slösarna. Sverige har looser-styrd ekonomi.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Många av oss vände oss mot kommunomfördelningen redan när den infördes. Men Moderaterna lät sig ju luras av att Åre byggde sin linbana för pengarna de stulit från Täbys skattebetalare.

   Det finns inget ”om bara”. Socialismen är felaktig i grunden. Den kan inte hanteras och skötas om på ett fungerande sätt. Den måste utrotas i grunden. Dess mage måste skäras ut och begravas under landsvägen. Alla skatter som går direkt in i statskassan måste förbjudas. Allting måste vara ”öronmärkt”.

   Den enda skattereformen i dagens läge är skatterevolten.

   Gillad av 2 personer

 14. Aha skriver:

  Att underställa skatteuttag folkets röst behövs mera än någonsin ty utfallet av den mångkulturella omgörningen av Sverige är en ekonomisk katastrof vilket märks på välfärdsköer orsakade av en stor tillkommande mängd av människor men också pga att välfärdens kärna, skola, sjukvård och äldreomsorg behöver spara för att möjliggöra försörjningsbidrag till migranterna.

  Det närmaste decenniet kommer att präglas av att offentligheten kommer fortsätta att låna, höja avgifter om det går samt utföra smärre skattehöjningar plus införande av nya skatter.
  Relationen en av världens högsta skatter och en medioker välfärd (skola, vård, äldreomsorg) kommer att förvärras.

  Folket har röstat för detta. Vad trodde de att ett gigantiskt utanförskap skulle leda till?

  Gilla

 15. NE Persson skriver:

  Offentlig verksamhet tycks vara en allmän basnivå och allt kan bara utvidgas och bli bättre med ökade resurser – men vänd resonemanget! Skär ned basfinansieringen 20%. Sök sedan pengar för specifika prioriterade projekt inom en statsbudget, som krymps med 2% per år under en femårsperiod.

  Gilla

 16. Erik2 skriver:

  Håller helt med! Det behövs en utgiftsreform. Men också en avregleringsreform. Målet för den första borde vara 50 procent bort av utgifterna på fyra år. Sedan tar man 50 procent igen under nästa period. Rätt utfört så skulle välfärden öka för vanliga människor. Folk skulle bli chockade över hur allt skulle börja fungera allt bättre för allt mindre pengar. Insikten om att det är andra människors liv och drömmar man tycker sig ha fri tillgång till måste spridas!

  Gillad av 1 person

  • Erik2 skriver:

   Idag är systemet i landet sadistiskt. Det finns inget sätt varpå en vanlig människa kan få slå sig fri och skapa frihet och oberoende för sig och sin familj. Alla försök stoppas av skattenivåer och regleringar. Annat är det när man tillhör en inre krets på den politiska sidan.

   Gillad av 2 personer

  • Erik2 skriver:

   Uber och tiptap visar på regleringarnas inneboende destruktivitet. Via Uber hittar kreativa människor i en fri ekonomi på nya sätt att transportera människor. Trösklar för kund och leverantör minskas och en marknad med nya jobb tar snabbt vid. Men, då träder politiken in. Regleringar som borde tas bort stryper en gryende marknad. Samtidigt säger politikerna att nya enklare jobb måste till. Enda förslaget jag hittills sett är lägre ingångslöner. Men vad hjälper det när det orsakar arbetslösheten är en sadistiskt regleringsiver. Ingångslöner och sist in först må vara problem, men de är sekundära i förhållande till det vansinnigt överreglerade samhället i stort.

   Gillad av 1 person

  • Erik2 skriver:

   Tiptap ett annat exempel. Kreativa människor sänker trösklar för människor att utbyta tjänster med varandra. Häpp, så finns lagar i vägen och är reflexen att stänga tjänsten i stället för att se över eller ta bort lagen.!(Lagen om vem som ansvarar för sopor i det här fallet.) Hur var det nu, ville vi ha nya jobb eller inte? Förmodligen inte för då slår sig folk fria. Inte bra. Uber och Tiptap är enkla exempel på hur regleringar kan skada. Detta gäller även i mer avancerade sammanhang. Enkla regler om t ex livsmedelshygien och arbetsmiljöskydd, ja. Men sedan räcker det. Det är utifrån detta som skatter och utgifter ska ses över.

   Gilla

 17. olle reimers skriver:

  Människan har dag alla de tekniska hjälpmedel som behövs för att organisera det mesta som ska ske utan valda representanter. Beslut kan fattas genom direktdemokrati på olika nivåer.

  Endast försvar, transportsystem, penningpolitik, rättssystem och viss del av utrikespolitiken kräver en nationell nivå. Den nivån kräver knappast mer än 10 % av BNP. Det mesta av verksamheter på lägre nivåer kan organiseras av näringslivet och regleras med avgifter.

  Det behövs ett politiskt parti med ett program som ställer allt vi tar för givet idag på huvudet.

  Lyssna gärna på Elon Musk. Han har lite bra tankar om detta.

  Gillad av 1 person

 18. Lasse Forss skriver:

  Douglass North fick Riksbankens pris i ekonomisk forskning till Alfred Nobels minne 1993. Han hade forskat på vad som skapar välstånd från år 900 (just det, niohundra). Han var professor i ekonomisk historia. Han konstaterade att inget välstånd byggts upp utan äganderätt. Härtill krävs fasta spelregler.

  Det är enkelt att konstatera att North har rätt. Ta socialismen där äganderätt inte står högt på dagordningen. Dessutom agerar man godtyckligt efter sina ideologiska nycker. De två ingredienser som North säger är nödvändiga, saknas alltså. Och det gör också välståndet i socialistiska samhällen.

  North har skrivit boken ”Västvärldens uppgång”.

  Gillad av 1 person

 19. Lars skriver:

  Tror faktiskt att artikelförfattaren har en väsentlig poäng i detta, men man kan inte komma undan kravet på styrning och ledning av verksamheten, men ett folkomröstnings förfarande skulle tvinga partierna att redovisa både nedskärningar och utökande av statens och kommunernas omfång.

  Gilla

 20. Kramgo skriver:

  Den amerikanska professorn Linda Gottfredson avbokades från en pedagogikkonferens i Göteborg. Anledningen är att arrangörer fått klagomål på att Gottfredsons forskning visar att det finns avgörande IQ-skillnader mellan olika grupper och individer, rapporterar Academic Rights Watch.

  Linda Gottfredson har reagerat starkt på beslutet att dra tillbaka den tidigare inbjudan. I ett mejl till organisatörerna beskriver hon avbokningen som en ”skamlig, antivetenskaplig handling”.

  Behandlingen av Gottfredson, som knappt har uppmärksammats alls i Sverige, har lett till internationella protester. Bland annat har kändisforskaren Steven Pinker ställt sig på Gottfredsons sida. Hon får även stöd i en artikel i nättidningen Quillette.

  Gillad av 2 personer

 21. Håkan Söderlund skriver:

  Varför inte börja med att kräva kvalificerad majoritet för alla beslut i RD ang alla skattehöjningar och avgifter?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.