Ödet skojar med oss

Patrik Engellau

Människan fruktar att något obehagligt ska hända och vidtar åtgärder för att förebygga att detta inträffar. Men ödet vrider tingen ur människans händer och ställer till det så att människan genom sina åtgärder tvärtom orsakar att det oönskade faktiskt sker. Det är innebörden av flera grekiska tragedier. Jag tror att tragediförfattarna till hälften ömkar oss, till hälften skrattar åt oss för vår högmodiga tro att vi kan styra tillvaron. Det kan vi inte. Ödet är ganska hyggligt mot oss men det daskar till oss så det känns när vi ansätts av hybris.

Kung Laius och drottning Jocasta, i Sofokles tragedi Kung Oidipus, har en nyfödd son som heter Oidipus. Oraklet förklarar för Laius att han, Laius, kommer att dödas av sin son varför Laius beordrar Jocasta att döda Oidipus. Men Jocasta drar sig för att mörda sonen och ger honom i stället till en herde. Herden överlämnar barnet till kung Polybus och drottning Merope att uppfostras som deras eget barn.

Oidipus växer upp. En dag är oraklet framme igen för att jävlas och säger till Oidipus att han är dömd av ödet att döda sin far och gifta sig med sin mor. För att undfly profetian lämnar Oidipus Polybus och Meropes som han tror är hans föräldrar. Under sina vandringar träffar han en främling, gruff uppstår och Oidipus dödar främlingen som, ska det senare visa sig, är hans biologiske far Laius.

Sedan löser Oidipus sfinxens gåta. Som belöning får han gifta sig med drottning Jocasta som alltså, Oidipus och alla andra ovetandes, är hans mor. Ödets plan är därmed verkställd fast ingen människa ännu förstår.

Efter lite förvecklingar återkommer herden som långt tidigare förde Oidipus till Polybus och Merope. Sanningen uppdagas. Oidipus har faktiskt dödat sin far och gift sig med sin mor. Jocasta hänger sig i sin förtvivlan och Oidipus sticker nålar i ögonen så att han blir blind för han kan vid tillfället inte kan hitta ett svärd att döda sig med. Oidipus får hållas i palatset tills man hunnit konsultera oraklet. Kören sjunger: ”Håll ingen människa för lycklig tills hon dör och till slut är fri från plågor”.

Sveriges moderna historia är berättelsen om vårt stolta och världsledande projekt välfärdsstaten som sedermera har gjort Sverige så övermodigt att vi förklarat nationen för en ”humanitär stormakt”. Rätt tidigt kom det faktiskt ett orakel och varnade Sverige för ödets plan. Oraklet hette C. Northcote Parkinson och var världsberömt för sin lag om byråkratins mekanismer som förklarade att ”alla arbetsuppgifter kommer att expandera så att de fyller den tid och spenderar de resurser som är avsatta för att utföra den”. (Denna lag formulerades år 1957. Sedan dess har byråkratierna lärt sig att expandera arbetsuppgifterna långt förbi budgetramarna.) Oraklet Parkinson inbjöds att komma till en arbetsgivarkongress i Sverige år 1980 för att presentera en särskild svensk variant av sina insikter. Han sa: ”Sikta på välstånd, och du får sysselsättning. Sikta på sysselsättning, och du får allt annat än välstånd.”

Jag tyckte aldrig att det där var särskilt träffande men å andra sidan har orakeluttalanden sedan antiken varit erkänt dunkla och i behov av förtydliganden. Vad oraklet Parkinson menade var ”satsa på sysselsättning och du får arbetslöshet”. Han kunde också ha sagt ”satsa på fattigdomsbekämpning och du får fattigdom”. Eller ”satsa på att förebygga ungdomskriminalitet och du får fler och fler ungdomsligor”.

Eller också hade oraklet kunnat vrida perspektivet en aning och förkunnat ”satsa på sysselsättning och du får en stor apparat som sysselsätter sig med att låtsas sysselsätta andra som inte heller gör något nyttigt” eller ”utrota fattigdomen genom att ge folk pengar så att de slipper vara fattiga varigenom du lockar till dig fler människor som gärna vill få hjälp med att slippa vara fattiga så att du får satsa ännu mer på fattigdomsbekämpning så att det uppstår ännu fler fattiga och så vidare”.

Minervas uggla lyfter först i skymningen, sa filosofen Hegel. Minerva var vishetens gudinna och ugglan den medhjälpare som gav Minerva helikopterperspektiv. Men ugglan kunde inte förstå dagen innan den var på väg att försvinna och därför lyfte ugglan först i skymningen. Det är samma med oss och välfärdsstaten. Vi kan se den först när dess sol går ned vilket troligen är nu.

Välfärdsstaten som vi känner den började byggas för kanske sjuttiofem år sedan. Det är dags för en seriös utvärdering. Vi, även jag, vill gärna tro att vi genom detta bygge fört världen framåt. Men har vi det? Är den andel av befolkningen som bor i slumliknande områden mindre idag än för sjuttiofem år sedan? Är kriminaliteten lägre? Är den genomsnittliga bildningsnivån högre? Känner sig folk tryggare? Har människor växt själsligen och blivit mer förmögna att stå på egna ben?

Eller är det så att ödet, liksom i de grekiska tragedierna, hånskrattar åt oss och näpser oss för vår övermodiga självsäkerhet.

59 reaktioner på ”Ödet skojar med oss

 1. Bo Svensson skriver:

  Social ingenjörskonst hånas, – det vill vi inte ha men det är det som krävs. – Att det blir så fel, beror på att den utövas av klåpare.

  Särskilt den del av rättsordningen som är skatte- och bidrags-systemet är ju helt utflippad. – Den skall lyda under samma logik som resten av rättsordningen och gynna det vi vill ha: flit, kompetens, produktiv verksamhet, skapande av mervärde och missgynna slappandet och fuskandet. – Att det har blivit så tokigt, beror på att beskattning från början handlat om att korpa åt sig av värdeflöden man trott sig kunna kontrollera och i det mönstret sitter man fortfarande fast.

  Att få till ett väl fungerande system kräver ingenjörskompetens eftersom allt griper in i vartannat: https://www.alternativ.nu/index.php?topic=5417.0

  Gillad av 1 person

  • heart of darkness skriver:

   Incitamenten styr, så jag tror att du har fel. Varför anser du att de är klåpare, de har ju lyckats expandera de system på vilket de parasiterar nåt enormt och till och med fått svenskarna att acceptera massimport av klienter, det är inte ett verk av klåpare utan ett mästerverk i stöld och indoktrinering, långt över Djingis Kahn eller det stora tågrånet, man har dessutom klarat detta utan att tortera folk eller sätta dem i läger. Långsamt så har man skapat en befolkning av bräkande får, eller godmodiga oxar som drar lasten. Med massinvandring av koherenta minoriteter så har man gått för långt, Sverige kollapsar, och föhoppningsvis så blir vi en stormakt på detta vis då Sveriges misslyckande blir en varning för resten av västvärlden, som vanligt förstår Trump mer än de flesta.

   Gillad av 13 personer

   • Professor propp skriver:

    Kort sagt: de vill ha det så här.

    Denna insikt verkar ytterligt få ta till sig, detta om något bevisar att indoktrineringen varit framgångsrik.

    Gillad av 3 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Var du ser globalt är mönstret detsamma. – Beskattningen har alltid skett där det varit enklast för makthavarna att komma åt pengarna och styreffekterna har man i stort sett ignorerat.

    Gilla

   • Spiro A skriver:

    Vilka trivs bäst i Sverige jo Somalierna, där bara var femte är i sysselsättning.
    I samma enkät förundrar de sig över svenskarna flit.
    Men rätt ska vara rätt en sak är de bäst på i klassen och det är att producer avkommor.
    Det är ett sätt att försörja sig på i Sverige. Och rösten läggs naturligtvis på ” socialen”.
    Arbetsfri inkomst har hög status i dessa kulturer.
    Att jämföra med det lutherska arvet.

    Gillad av 12 personer

  • olle reimers skriver:

   Nej, social ingenjörskonst fungerar inte. Anledningen är att den mänskliga samvaron inte är en maskin som man kan laga eller laga till. Den är ett perpeetum mobile som ständigt förflyttar sig till en ny position som man inte kan förutse.

   Man kan rätta till det som blev fel i efterhand men om man försöker förutse felen är risken att man bygger fel sorts maskin.

   Människor har nu de redskap som behövs för att i samverkan skapa de varor och tjänster som vi vill ha utan att någon social vetenskapsman ska diktera vad som är bra eller dåligt.

   Gilla

 2. olle holmqvist skriver:

  ”Om ni tycker att folket sviker
  när Folket trycker på
  Så välj er då ett nytt folk
  som ni kan lita på”
  Brechts kända ord myntades på 50-talet och alla fattade ironin.
  Idag är det inte längre ironi utan ackurat verklighetsbeskrivning.
  Det Rheinfeldska folkutbytet pågår, klart år 2050
  säger stygga Oraklet.

  Gillad av 4 personer

  • Professor propp skriver:

   Så är det. Det som avgör fastighetspriserna framöver är hur långt från mångkulturen man befinner sig. Jag gissar att Stockholms innerstad och Danderyd och Saltsjöbaden klarar sig men lyxvillorna i Limhamn och Fridhem i Malmö framstår som riskabla investeringar. Lidingö?

   Gillad av 2 personer

   • Loke skriver:

    På sikt är det endast nybyggda avgränsade områden som endast kannås med bil som klarar sig. Enskilda avsides belägna hus blir ytterst riskabla, men i tätbebyggda byar kan man bygga upp insatsgrupper som kan ta sig an mänskliga faror.

    Lidingö vore perfekt, men då måste de förhindra förfallet i det insprängda hyreshusbeståndet. Saltsjöbaden kan också få en renäsans. Nybyggda Tollare. Samt Vaxholm och Gustavsberg kan lätt avgränsas för förhöjd säkerhet.

    Stockholms innerstad är en säkerhetamässig mardröm och kan endast säkras via aktiv patrullering, kameror och insatsstyrkor som tar hand om buaet.

    Läs även.

    https://tinkzorg.wordpress.com/2017/12/17/taggtradens-olidliga-latthet/

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Loke, sosseriet sitter i folks huvuden. I varje gated community i Sverige kommer nödvändigtvis den ena sossetanken efter den andra att leta sig in i årsmötenas beslut. Det kommer att släppas in precis de element som skulle hållas utanför och det kommer att uteslutas precis dem som skulle söka skydd. Det finns inget gemensamhetstänkande, ingen gemensamhetskultur i Sverige. Alla medlemmar ser sig som enskilda individer som under inga omständigheter tänker acceptera något slags inskränkning i sin ”frihet” för att hjälpa en granne, annat än från en gemensam, yttre auktoritets håll (staten, EU, FN), men samridigt som riddare för alla möjliga fina reformer och hjälpaktioner som dessa grannar måste tvingas att betala och bekosta. Om du någonsin har varit medlem i en svensk bostadsrättsförening, en svensk samfällighetsförening eller en svensk vägförening, så vet du precis vad jag talar om.

    Gilla

 3. Aurora skriver:

  1913 infördes allmän pension och den s.k. folkpensioneni mitten av 1930. Här börjar sveriges väg mot välfärd. Att Sverige höll sig utanför kriget gav mera skjuts. Bättre levnadsvillkor ledde till det sociala välfärdssamhällets hybris som en humanitär stormakt där man trodde att allt kunde ges till alla som kom hit. Men ett ekonomiskt välfärdssystem som inte är aldre än ett sekel kan snabbt raseras. Vad kan vi då vänta oss framöver. Eftersom jag är ganska okunnig om hur vanliga svenskars villkor såg ut före de sociala reformer som gjordes har jag svårt att föreställa mig. Äldre får förlita sig barnen. Fattiga (fattigpensionärer ökar redan drastigt) får vända sig till frivilligorganisationer. Klasskillnader inom vård pch skola. Ökat mygel och missbruk av offentliga medel av de som kan och är skrupellösa. Resursbrist hos rättsuppehållande myndigheter (polis, domstolar) gör att kriminella tar över. Eller kan de nya protestkrafterna i andra Europeiska länder hjälpa oss?

  Gillad av 2 personer

 4. Aha skriver:

  Tänkvärd artikel. Gårdagens människor, 75 år bakåt i tiden för att ligga i linje med vad som skrivs i artikeln, skulle med dagens teknik och erfarenheter sopa banan med oss.

  Dagens säkerhetsåtgärder med ordningsvakter överallt tom på akutmottagningar skulle i stort sett vara obefintliga. Skolan skulle vara i världstopp med följd av företagen skulle vara mycket starka på internationella marknaden. Humanitär stormakt skulle komma efter den egna humanitära vården; inget miljardregn innan fattigpensionärer fått sitt, inget miljardregn innan de äldre belönats med generösa boenden efter behov. Som äldre ska man kunna se fram emot ett sista avslutande boende av pensionatskaraktär om man förmår ha utbyte av det. Inget miljardregn för mottagning av en i sammanhanget rännil av migranter till Sverige förrän fattigdom och död lindrats uti världen. Vården skulle ge omedelbar vård med rika möjligheter till eftervård av behandlingar och operationer. Ensamma äldre skulle inte skickas hem efter höftoperationer utan till konvalescenthem för att där vistas valfritt i tid tills man känner sig komfortabel att åka hem. Inga skolbränder och stenkastningar. Inga skjutningar. Inga hysteriska utbrott om värdegrund. Så där kan det hålla på ett tag till.
  En utvärdering efter 75 år pekar på en välfärd som underpresterar å det grövsta.

  Etablissemangets misslyckande är gigantiskt.

  Gillad av 4 personer

  • Jan Andersson skriver:

   SD:s Richard Jomsdorf höll ett brandtal häromdan. En centerpartist var den första att protestera och hävdade ungefär att frihet, solidaritet, öppenhet, humanism och omtanke var det som formade Sverige, med det är alldeles fel.

   Den största utbyggnaden av vårt land skedde 1870-1970, och inte förrän på sextiotalet blev frihet och solidaritet slagord; öppenhet, humanism, omtanke är ännu modernare lockrop.

   Förr var nyckelorden plikt, ansvar, arbete, trohet och moral byggd på kristendomsläran.

   Solidaritet har förresten aldrig funnits, knappast frihet heller. Solidaritet kallas det när en alla i en grupp får ut mer lönepengar var och en, än om varje person skall förhandla enskilt för sig själv.
   I näringslivet kallas det för kartell.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Solidaritet är ömsesidighet, inte detsamma som att ge till andra. Det är en slags försäkring.
    Kartell är en monopolbildning på en marknad.

    Gilla

 5. A skriver:

  Detta är tveklöst det bästa du skrivit PE. Tvärtomets mekanismer är det som jag intresserar mig mest av allt. Det är en fantastisk sak när man börjar förstå hur detta går till. Det har lett mig till att inse att om man har sanningen som ideal bör man undvika makt. Som av en händelse tycks det stämma med bibelns ord.

  Mvh A

  Gilla

 6. Göran Holmström skriver:

  Den här texten tyckte jag väldigt mycket om. Den ger upplevelser på flera plan.
  Dels så på det övergripande, hur kommer Sverige se ut om säg femtio år
  Om det finns länder då. Många Sci-fi tolkare menar att länder kommer ha ersatts av företag, Ikea konstellationen utövar konflikter med Nestle och så vidare.
  Om detta scenario blir av så kommer vi som individer få ändå mindre utrymme att förändra eller leva våra liv som vi vill. Var kommer ödet in i mina tankar då?
  Jo med ett leende i att det spelar ringa roll hur eller vad vi gör ens liv verkar utstakat av starkare krafter än vad vi kan rå på. Hur mycket man än kämpar så verkar man hamna där man inte önskar ändå. med det menar jag, jag önskade ett äventyrligt spännande liv, men fastnade med rätt trista arbeten med förutsägbara moment större delen av mitt liv än så länge. Kämpat i 35 år med att lära mig köra enduro ibland med viss framgång. Även om några håller mig högt i den konsten så känner mig som en nybörjare fortfarande. Mitt nyvunna jaktintresse är intressant, Min vapenvana sträcker sig till skjutit Mauser en gång i hemvärnet ett knappt ett års skjutande i det militära med den gamla kära AK-4 till det 20 ggr på skjutbanan nu pratar vi nog överkant på träning.
  Men resultat på det som jag är måttligt intresserad av så skjuter jag mitten tior hela dagen lång utan ens lägga energi på övningen. Däri kommer funderingen på ödet. Man önskar en förmåga eller gåva och får en helt annan. Som att kunna bygga precis vad som helst med sina händer och aldrig ha medel nog att ens börja nosa på dom innersta drömmarna. Däremot så bli erbjuden sex av främmande kvinnor i tid och otid det gav ödet en trots att det inte ens önskades.
  Nä ödet är en konstig fågel som verkar mest jävlas med vanliga människor.
  Dagens övning blir att kontemplera över ens vägval och är det ens lönt att tro att man kan välja.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Mycket tänkvärt. Det mest tragiska av allt som kan hända en människa är inte att bli oskyldigt fängslad, torterad och lemlästad utan konsekvensen av detta, att inte kunna ta sin plats i samfundet, inte kunna studera för erfarna lärare, inte kunna arbeta i sitt kall, inte fullfölja sina drömmar och livsmål. Alla känner empati för sådana människor, men det finns mångdubbelt fler som drabbas av ungefär samma livsöde utan den fysiska misshandeln även i en välfärdsstat som Sverige, och de får inte samma empati, eller någon alls.

   Det kan vara barn som inte kan flytta från sin landsby därför att det inte går att sälja huset, någon måste handla, åka till en bankomat, skotta snö och skaffa ved och elda åt de gamla, utbildningen blev lidande, att köpa en bostad i stan finns inga pengar till och inga säkerheter för lån, inga pengar till en bil och bränsle för ett deltids pendlingsjobb fem mil bort, och så vidare.

   Snart sitter de i rävsaxen ensamma och arbetslösa i ett fallfärdigt hus och inga pengar till renoveringen. Socialbidragsgivarna kräver nog att huset skall avyttras innan bidragen betalas ut.

   Om staten inte haft så bråttom med att avveckla landsbygden så hade förutsättningarna för dessa personer varit bättre. Vad kostar en liter bensin nu? Sjutton spänn? Mmmm…

   Gillad av 1 person

 7. KENNETH skriver:

  Välfärden var tänkt
  som en räddare i nöden,
  men den blev
  en räddare till döden.

  När staten satt sig
  i gudarnas ställe,
  blir maktens boning
  till Parkinson lag.

  Gillad av 3 personer

 8. Östrahult skriver:

  Jo det känns som att PE rätt väl fångar trenden i samhällsutvecklingen och jag tror också Sverige är nära ett trendbrott. Exakt vad som driver detta och hur det går till är svårt att veta. Troligen blir det ekonomin som framtvingar förändringar understött av nytt idégods. Om man funderar på varför det ser ut som det gör i Sverige idag så tror jag följande faktorer tidigare haft betydelse:

  • Stark statsmakt historiskt
  • Märklig blandning av influenser från socialism och från USA
  • Starkt näringsliv som lett till höga skatteintäkter
  • Helskinnade ur WW2
  • Homogen befolkning
  • Rättssäker offentlig sektor

  Hur mycket av detta som finns kvar kan man fundera över

  Gilla

  • Professor propp skriver:

   Jag vet inte varför folk tror att pengarna skall ta slut. Se på Grekland, man kan låna. Detta sker redan i stat och kommun.

   Nej det är som Niall Ferguson sade när han var i Sverige, det är våldet som kommer att styra utvecklingen, våld, hot om våld och rädsla för våld. Rädslan för terrordåd gör att ingen av politikerna i 7-klövern kommer att göra något åt situationen, som i England, den enda oppositionen där består av Tommy Robinson, alla andra dolde systematiska gängvåldtäkter på utsatta engelska flickor.

   Ta den ensamkommande talesmannen som träffat Löfven och som sedan greps för övergrepp på något läger för barn, hm kommer undan med att öppet hota svenskarna och Sverige.

   Detta vänder inte förrän någon är villig att använda så mycket våld som krävs. SD är jag osäker på.

   Gillad av 8 personer

 9. weasel skriver:

  ”Välfärdsstaten som vi känner den började byggas för kanske sjuttiofem år sedan. Det är dags för en seriös utvärdering. Vi, även jag, vill gärna tro att vi genom detta bygge fört världen framåt. Men har vi det? Är den andel av befolkningen som bor i slumliknande områden mindre idag än för sjuttiofem år sedan? Är kriminaliteten lägre? Är den genomsnittliga bildningsnivån högre? Känner sig folk tryggare?”

  Svaret på alla de frågorna är ett rungande N E J .
  Men… det beror inte på att ”välfärdsstaten” har misslyckats – det beror på att ”invandringsstaten” har misslyckats.

  Gillad av 2 personer

  • Professor propp skriver:

   Nej du har fel, alla stater med välfärd drar till sig exakt de som välfärdsstaten tjänar maximalt på. En terrorist och våldtäktsman är drömklienten.

   Vilken mekanism skall hindra den utveckling vi ser? Du drömmer, det är som de som tror att kommunism nog var bra om man ”bara” gjort si eller så. Detta är SDs stora fel.

   Gillad av 2 personer

   • weasel skriver:

    Det syns lite dåligt på telefonen, Professor Propp, men jag TROR att ditt inlägg är skrivet som ett svar på mitt.
    I sådana fall vill jag påpeka att exempelvis Ungern är en stat med välfärd. Och det verkar då vara fullt möjligt att vara en stat med välfärd utan att för den sakens skull importera terrorister och våldtäktsmän .
    Ett annan och mer geografiskt närliggande exempel på ”en stat med välfärd” som klarade av att vara just en stat med välfärd utan att för den sakens skull ha våldtäktsmän och terrorister som drömklienter är Sverige årgång 1979.
    1979 klarade Sverige av att vara en välfärdsstat. Vi behövde inte ens bygga några modulhus.
    Men sedan var det några som kom på att Sverige skulle ta på sig rollen att vara välfärdsstat åt hela världen.

    Ditt andra stycke – det om kommunism och SD – är så obegripligt och/eller irrelevant att det får mig att tro att jag har sett fel och att ditt svar är riktat till någon helt annan än mig.

    Gillad av 1 person

   • heart of darkness skriver:

    Du pekar på korta tidsfönster som inte är hållbara, jag känner inte till Ungerns välfärdssystem men nog är det väsentligt mindre än det svenska? Jag tror att incitamenten styr och ett stabilt tillstånd med VIK inte är möjligt, vad skall hindra att det växer? Allt som debatteras pekar mot större VIK och mer statlig kontroll, genus, feminism, värdegrund, klimat, invandring, och hade det inte varit detta så hade man kommit på något annat. Jag tror du klipper ut filmrutor ur en ostoppbar utveckling, Ungern har sin historia och ser tydligare faran med islam, så jag tror inte man kan dra några generella slutsatser av Ungerns eventuella välfärdsstat. I alla länder som har haft en välfärdsstat länge så ser vi samma utveckling, och Sverige toppar både välfärdsligan och massinvandringsligan, du tror inte det hänger ihop?

    Mera praktiskt så kan jag inte se hur SD, även med mycket makt, kan kombinera välfärdsstaten och Sveriges demografi. Man kan stänga gränsen visst, men hur stoppa utbetalningar till just de man inte vill ha här, eller ha hit? Som bekant så föder de fler barn, det krävs ju mycket mera omfattande repatrieringsprogram med SDs politik än med AFS, man måste kämpa också mot ett ekonomiskt incitament, alternativt strypa bidrag endast för vissa religioner eller etniciteter med förutsägbara upplopp som följd.

    En välfärdsstat drar till sig parasiter, inhemska eller utländska, det tror jag är en naturlag.

    Gillad av 5 personer

   • weasel skriver:

    @Heart of Darkness ;

    Om tidsfönstret (för välfärdsstaten) är för kort för att det ska kunna vara möjligt att dra några slutsatser så kan väl du och Proffesor Propp inte heller dra några slutsatser ?

    Självklart fungerar ”välfärden” som en magnet på migranterna och får dom att söka sig till Sverige framför exempelvis Grekland.
    Men ,
    det är ingen naturlag att välfärd automatiskt resulterar i massinvandring .

    Nu vet inte jag vilka länder i världen som du är beredd att definiera som ”välfärdsstater”. Om mallen för ”välfärdsstat” är Sverige så kanske det inte finns så särskilt många. Men själv är jag beredd att definiera exempelvis Australien, Danmark och Ungern som ”välfärdsstater”.
    Ändå tar Sverige emot åtminstone 10 gånger fler migranter än Danmark – och hundra gånger fler än Ungern.

    Och Ungern ÄR definitivt en välfärdsstat i jämförelse med Burundi eller Somalia.
    Så att landet fylls med migranter beror inte främst på att landet är en välfärdsstat – utan på att landets politiker VILL fylla landet med migranter.
    Och i förlängningen beror det naturligtvis även på att landets befolkning röstar på de politikerna.

    Lösningen är således inte att avskaffa välfärdsstaten. Lösningen är att bevara välfärdsstaten genom att avskaffa de fullständigt sinnessjuka och orealistiska drömmarna om någon slags ”human stormakt”.

    Gillad av 3 personer

   • Linden skriver:

    Weasel
    Nej lösningen är att det sovande folket rensar hjärnan från sjuklöverns indoktrinering, rätar på ryggen och börjar tänka själva.
    Någon tåga måste väl finnas kvar sedan vikinga och stormaktstiden. Sillmjölkarnas tid måste ta slut annars kommer vi snabbt att gå under.
    Blir det nyval, börja med att rösta på Afs.Då har vi kommit ett bra stycke på väg.

    Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Man behöver inte stoppa utbetalningarna, men minska dem successivt tills de som kom hit för pengarnas skull inte längre tycker att det var en bra idé att komma i Sverige och åker hem frivilligt. Det är den enda lösningen, och dessutom lätt att förklara och motivera. Alla vet nog vad det innebär att ha slut på pengar.

    Gillad av 1 person

   • weasel skriver:

    @ Linden ;

    Helt korrekt. Lösningen är att folk börjar tänka själva. Hur man ska kunna uppnå det vet jag däremot tyvärr inte.
    Inte heller vet jag vad det har att göra med diskussionen om huruvida det är möjligt eller omöjligt att ha en välfärdsstat utan för den sakens skull ge uppehållstillstånd till miljontals migranter…

    Och självklart kommer jag rösta på AfS om det blir nyval.
    Dom fick ju bara 20.290 röster i valet, men om jag röstar på dom i ett eventuellt nyval så får dom ju 20.291 och därmed torde deras makt och inflytande bli närmast gigantiskt , vilket ju resulterar i att Sverige en gång för alla är räddat.
    :/

    Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Weasel: Exakt. Och den enda förklaring jag lyckats hitta är att folk blivit tokiga.

   Eller mer exakt — att de naiva massorna fallit offer för en liten men mycket förslagen sekt med sitt ursprung huvudsakligen i 68-vänstern. Genom att anpassa sin retorik har den här sekten kunnat infiltrera samhället — framför allt media och delar av den akademiska världen — och vridit hela samhällsdebatten i en vänsterextrem riktning.

   Detta finns dokumenterat. Se tex. Wikipedia:
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

   ”…För att utöka studentrörelsens bas har Rudi Dutschke föreslagit strategin med den långa marschen genom institutionerna: att motarbeta de etablerade institutionerna genom att arbeta i dem, men inte bara genom att ”borra inifrån” utan snarare genom att ”göra jobbet”, lära sig (hur man programmerar och använder datorer, hur man undervisar på alla utbildningsnivåer, hur man använder massmedia, hur man organiserar produktion, hur man upptäcker och undviker planerat åldrande, hur man formger, etc.), och samtidigt bevara ens egen medvetenhet genom att arbeta med andra.[6] „
   Den långa marschen genom institutionerna handlar inte om maktövertagande, utan snarare om att förstöra institutionerna inifrån …”

   — Detta är EXAKT vad 68-vänstern och deras ideologiska arvtagare sysslat med ända sedan 1970-talet, det är bara att se sig omkring.

   Gillad av 5 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    — Och:
    ”…Under 60-talet talades det ofta både inom socialdemokratin och den yttersta vänstern om den ”borgerliga hegemonin” som rådde i landet. Begreppet lånade man från den italienske 20-talsmarxisten Antonio Gramsci. Trots mer än fyra decenniers oavbrutet maktinnehav hade arbetarrörelsen inte lyckats knäcka det tänkande som genomsyrade en rad av samhällets bärande institutioner: universitetsvärlden, kultursektorn, skolsystemet, dagspressen, kyrkan och försvarsmakten, uppfattades fortfarande som borgerliga.
    En strategi drogs upp för att förändra detta, som bland annat omfattade en ohelig allians med de vänstergrupper som brukar förknippas med årtalet 1968. Om detta har skrivits åtskilligt. I det här sammanhanget räcker det med att konstatera att strategin har varit framgångsrik. Ett halvsekel senare är det ingen av de nämnda institutionerna som uppfattas som borgerlig, förutom möjligen försvarsmakten, men den finns å andra sidan knappt kvar….”
    (op.cit.)

    Gillad av 4 personer

  • A skriver:

   Jag tror du har fel Weasel. Kan du förklara hur detta skulle ha reglerats istället? Nåt som har en inneboende strävan efter måtta, i motsats till mer extremism. Det måste till nåt som är mycket rikare än några få fraser om det ena eller andra.

   Mvh A

   Gilla

 10. Bo Svensson skriver:

  ”Agenda 2030” syftar till att avskaffa fattigdom globalt och jag är säker på, att ingen bland de engagerade under konferenserna någon gång luftade problemet med vissa folks tendens att använda varje ökad marginal till att öka sitt antal istället för att öka sitt välstånd.

  Ignorerar man detta problem, kommer strävandena i överenskommelsens anda att öka fattigdomen istället för att minska den: De fattiga blir fler och lika fattiga.

  Gillad av 2 personer

  • heart of darkness skriver:

   Jag tycker strategin är uppenbar, ett etablissemang västvärlden över har bildat ett kotteri med sin egen hierarki, med Davos’ och Bilderberg (och säkert forum ingen känner till) på toppen, IMF, FN och EU och liknande under det och längst ner parlament och regeringar som skall ge sken av att vi har demokrati, men oviljan mot alla de som står emot detta kotteri är uppenbar Trump, Tommy Robinson, Le Pen, Wilders, AFD, AFS, och SD osv. För eller emot kotteriet det är allt som betyder något, dvs för eller emot demokrati, folkets vilja behövs inte mer vilket bevisats av motviljan mot den när utfallet går emot kotteriet.

   Kotteriet bygger sitt maktinnehav på en myt om mänsklighetens framsteg, på liberalism och att det mänskliga tillståndet på något sätt skulle ändrats, och man har lurats av materiella och vetenskapliga framsteg till att tro att också människan är annorlunda, men barbariet lurar om hörnet, och när vanligt folk ser det importerade barbariet och pekar finger på den bara röven så säger kotteriet att man är simpel, man tillhör en svunnen tid. De kommer att leva länge nog för att bevisas ha fel.

   Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Jo Darkness, men egentligen är det väl mest rationellt att hela tiden tillhöra kotteriet eftersom folket tycks sakna tankeförmåga. Att byta efter behov, det mesta verkar ju förlåtas ganska snabbt. Om man bara avhåller sig från de värsta förbrytelserna verkar man ju kunna hoppa rakt in i nästa konstellation rakt av. Se det polska juristskrået. De tycks ha övervintrat till nu. Man bara skiter i om saker pekar åt helvete, det ska ju styras det med.

    Mvh A

    Gilla

  • Birgitta skriver:

   Hovs_Klipphällar :
   Kan det vara så illa att Sverige har med det du skriver nu har nått vägs ände , vi är som land ” the canary in the coalmine” ?
   Resten av Eu-länderna ser och noterar, kanske i bästa fall tar lärdom………….

   Gillad av 2 personer

 11. KristinaF. skriver:

  Men vad kan vi göra då? Inget alls? Är allt förutbestämt? Det kanske är som min yogalärare säger; det är som det är och det blir som det blir. Nu är det tid för undergång. Ett glas champagne tills dess…

  Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Du har rätt, spara en sista flaska till domedagen.

   Predikaren, 3 Kapitlet

   1. Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund.
   2. Födas har sin tid, och dö har sin tid. Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade har sin tid.
   3. Dräpa har sin tid, och läka har sin tid. Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid.
   4. Gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid.
   5. Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid. Taga i famn har sin tid, och avhålla sig från famntag har sin tid.
   6. Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid.
   7. Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid, och tala har sin tid.
   8. Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid.

   Gilla

 12. Lars skriver:

  För att rädda välfärdsstaten så måste man skära bort det som ger mindre nytta, det som är kostsamt, men inte effektivt. Det är precis som när privata företag som Ericsson hamnar i en situation utan lönsamhet och måste gå igenom verksamheten med lupp. Enklast för samhälle och politiker då är ju att skära i transfereringar som pensioner, akassa, sjukbidrag, men det är ju kärnan i försäkringssystemet och bör prioriteras, medan onödiga kostnader ligger dolt i den operativa verksamheten som administration inom sjukvården, illa fungerande polis, olika myndigheter, kultur- och idrottsstöd, stöd till föreningsliv och religiösa samfund mm. Migrationskostnader bör uppenbart skäras bort så om de nu kan antas omfatta 4-5 % av skatten och skattekvoten idag är 44 % av BNP så ser man att här finns utrymme sänka skatten till ca 40 % av BNP över tio år. Bostadsbidrag och barnbidrag slår ju även de fel så de uppmuntrar till att skaffa barn utan att kunna försörja dem.

  Man har ju försökt att börja med att sänka skatten (Alliansen) men det slår fel och då går man den enkla vägen att minska transfereringar och påverkar inte organisationerna utan efter en period tvingas man höja skatterna igen.

  Jag tror man måste gå på styrningen av offentlig verksamhet, det politiskt-.mediala systemet och ledningen och styrformerna för offentlig verksamhet.

  Gilla

 13. phnordin skriver:

  Systemet att alltid med överbud locka väljarna med allt rikare smörgåsbord av förmåner är tyvärr inbyggt i svenskt politiskt liv. Borgerligheten har fallit i denna fälla och glömt sin ursprungliga roll som bevarare av de goda värdena. Resultatet har blivit en PK-statsapparat med otaliga nya funktioner och yrken av tvivelaktigt värde och en sk privatisering som egentligen bara är en utbyggnad av PK-staten men med andra medel.

  Gillad av 1 person

 14. W skriver:

  Läst på Tobbes blogg. Likt många andra afghanska män har Hossein, som i Aftonbladet beklagar att han inte kan Swisha, förstås en äldre svensk kvinna som tar hand om honom. Hon får komma till tals i ”Mitt i Stockholm”:

  ”Vi talade med tre olika handläggare utan att någon nämnde det här. Det här är ju som att staden tar pengar från killarna.”

  Jag tror att vi här ser förklaringen till att vissa asylanter, inte minst de afghanska männen, snabbt tar sig ton, kräver och ljuger. Om vilket beteende och vilka lögner som helst endast möter förståelse och hjärtan, är det förstås lätt att man kör vidare på det spåret.

  Vi kan förvånas över att exempelvis en figur som Amir Nabizadeh, före Fatemeh medias favorit vid afghanmanifestationerna, helt oblygt skriver om sin semester hos föräldrarna i landet han ”flydde” från, men det lilla misstaget var sannolikt ett resultat av att han dittills alltid blivit trodd och omfamnad av de svenskar han kommer i kontakt med.
  Första gången kanske naiviteten och godtrogenheten förvånade, men snart lär man sig att det är just detta som belönas i Sverige.”

  Anders Lindberg Aftonbladet var snabbt ute med att folk ” drevade mot afghanen. Vem trodde något annat.
  ps. Hosseins mobil är en värstingmodell som kostar 10 000:-, guldklockan på armen ser mäktig ut. Märkeskläder av dyraste snitt.

  Våra arbetslös ungdomar lär inte se röken av sådan lyx.

  Gillad av 2 personer

 15. Lars Bernhoff skriver:

  Visst ligger det mycket i liknelserna från det antika. Jag uppfattar att i vår välvilja att hjälps de svaga hittar vi inte rimliga gränser. Speciellt socialdemokrater har ständigt arbetat för att leva upp till sin gamla och rättvist förtjänta gloria för att de drev fram viktiga reformer som alla partier och medborgare förutsätter ska finnas kvar. Sedan gick de inte att stoppa from ca 80-talet. Nya förmåner för nya behövandgrupper men mindre avgörande. Höga skatter gör att fler blir beroende av statens bidrag.
  Sossarna letar nya reformer som kostar mer från skattebetalarna.
  Det gick så långt att Alliansen inte vågadev avveckla bidrag eftersom för många (väljare) känner att det kan drabba dem negativt.
  Homogen befolkning, någorlunda lika grundvärderingar. Sedan inte lika homogen befolkning, andra uppmjukade attityder till att vara bidragsberoende, men regeringarna hittade eller vågade inte bromsa utvecklingen. Sossarna säger att enda sättet att lösa problem är mer pengar. Utredningar visar att mer pengar ger inte bättre lösningar, tex skola och vård. Det är sättet att tänka och organisera som är problemet.
  Inte lätt att hitta lösningar, men det kan inte ske förrän fler är överens om att det är ett problem som kräver helt nya sätt att angripa statens uppgifter och utgifter.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Just den utbredda falska uppfattningen att socialdemokraterna genomfört ”viktiga reformer” som ”alla” förutsätter ”skall finnas kvar” är grundorsaken till att vi har hamnat där vi har hamnat. För bildade och tänkande människor var det från början uppenbart att dessa ”reformer” var skadliga och ledde oss ut på det sluttande plan där vi nu är på väg att halka av på andra kanten.

   Socialism har aldrig varit ett intellektuellt hållbar position. Den är i grunden felaktig, skadlig och farlig och måste oomkullrunkeligen leda till misär, förfall, död och elände.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.