När staten tar över barnens uppfostran

Patrik Engellau

Jag har träffat ett antal invandrarföräldrar, närmare bestämt två stycken, som berättat i stort sett likalydande historier om hur de förlorat kontrollen över sina tonåriga barn och om hur barnen gradvis glidit in i asocialt beteende. Jag tror att dessa två berättelser är typiska och därför värda att ta på allvar.

Invandrarföräldrarnas budskap är mycket enkelt: det handlar om att makten över deras barn har socialiserats, det vill säga att stat och kommun övertagit föräldrarnas rätt att uppfostra barnen.

En pappa berättade helt nedbruten en rättfram och lättbegriplig historia. Den sextonårige sonen hade börjat umgås med vad pappan ansåg vara olämpliga kamrater. Pappan försökte tala sonen till rätta. Sonen försvann då på nätterna och sov hos kompisar. Till slut tänkte den förtvivlade pappan att han kanske skulle låsa in sonen på nätterna. Tänk inte en tanke åt det hållet, sa sonen hotfullt, för då går jag till socialen. Då bröt pappan samman för han insåg att sonen hade makten på sin sida. Staten står på barnens sida mot föräldrarna. Barn som inte aktar för rov att anmäla föräldrarna för socialen går inte att uppfostra.

Så börjar sonen handla med knark. Pappan tror att han kanske kan få hjälp av polisen. En kväll tipsar han polisen om att sonen säljer knark. Polisen haffar sonen och antecknar saken i sina journaler och databaser. Efter en timme är sonen på fri fot. Pappan inser att han inte kan göra något för att rädda sin son när staten använder sin övermakt för att sätta stopp för alla försök till uppfostran. Pappan ger upp.

Den andra berättelsen är likadan fast det handlar om en invandrad mamma och hennes dotter. Mamman blir rasande på dottern för att dottern struntar i skolan och skolkar. När mamman reser sin arm för att slå dottern hotar dottern med socialen. Mamman ger sig och börjar gråta när hon inser sin maktlöshet. Staten har tagit över men gör naturligtvis ingenting för att föra in dottern på rätta vägar. Dottern är förlorad, säger mamman.

I valrörelsen har vi hört om imamer som varnar sina församlingsmedlemmar för kristdemokrater, moderater och sverigedemokrater. Imamerna påstås säga att politiker från dessa partier, till skillnad från socialdemokratiska politiker, vill ta ifrån muslimerna deras barn och göra dem till svenskar. Imamerna har förstås rätt (utom i att socialdemokraterna skulle ha andra ambitioner). Det svenska samhällets mål är att integrera eller till och med assimilera muslimer och andra invandrare. Integrera betyder att förmå migranterna att anpassa sig till svenska förhållanden, till exempel socialsekreterarnas överlägsna makt. Många muslimer, till exempel de två jag beskrivit här, har erfarit vad detta betyder och gripits av sorg och förskräckelse. Inte konstigt om många vill sätta sina barn i muslimska friskolor för att slippa förlora kontrollen över sina barn. Och det första som händer är att svenska politiker vill förbjuda religiösa friskolor.

Om jag, Gud förbjude, hamnade i Pakistan med min familj och den pakistanska staten ville tvångsintegrera oss i muslimsk kultur oss genom att ta makten över våra barn så skulle jag också gripas av panik. Jag skulle betrakta den pakistanska staten som min fiende som jag visserligen kunde låta mig försörjas av (här haltar resonemanget, men du förstår vad jag menar), men absolut skulle vilja hålla borta från mina nära och kära. Det är väl så många muslimer i Sverige resonerar.

Det här är en obekvämt komplicerad fråga. Bara för några dagar sedan skrev jag en text om hur vi ska förhålla oss till religiösa friskolor. Jag föreslog att Sverige borde upphäva de mångkulturella ambitionerna och erkänna att den svenska kulturen är överlägsen och att den svenska staten därför inte behöva finansiera muslimska friskolor. Men jag hamnar i beråd när jag nu inser det befogade i en del muslimers motiv. Jag skulle, liksom de, göra vad som helst för att skydda min och familjens integritet från socialstatens närgångna klåfingrighet.

Återigen kommer jag fram till det som jag alltid kommer fram till, nämligen att det stora problemet, både mitt och uppenbarligen många muslimers, är det välfärdsindustriella komplexets maktlystnad. Det är en olycka att riksdagen för bara några månader sedan gjort FNs barnkonvention till svensk lag. Det bevisar att någon ideologisk tillnyktring i Sverige ännu inte börjat. Barnkonventionen handlar om att flytta ännu mer makt från föräldrarna till socialsekreterarna. Läs här.

68 reaktioner på ”När staten tar över barnens uppfostran

 1. Martin skriver:

  Ligger mycket i vad du säger. Du glömmer att nämna den förkrossande likriktaren ”kommunal barnomsorg” DAGIS. När alla ungar skolas på dagis från 1 års ålder har ju familjens betydelse halverats…och normering blivit norm.

  Gillad av 2 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Jag tror att du tolkar barnkonventionen fel. Den är skriven med föräldraskapets och familjens primat tagen som absolut självklarhet. Du läser den med socialsekreterarens primat tagen som absolut självklarhet.

  Bara en sådan sak som att barnkonventionen entydigt och otvetydigt och explicit och uttryckligen kräver att ensamkommande ”flyktingbarn” omedelbart återförs till sina föräldrar i hemlandet!

  Gillad av 8 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi ser detta ofta i skillnaden mellan USA och Europa. Hos oss är vi statens slavar förutom i de fall där vi har fått tillåtelse att agera själva.

   Våra inkomster tillhör staten utom det vi inte betalar in i skatt. Sänks skatten har vi fått en gåva av staten. Motsats: Pengarna är dina och staten kräven in en viss del.

   Det är förbjudet att parkera en bil, men undantag görs explicit där det är tillåtet. Motsats: Parkering är tillåten utom där ett explicit förbud råder.

   I USA får man svänga höger vid rött ljus utom i de fall där en skylt förbjuder det. I Tyskland har man en lite grön pil på en skylt som talar om att det undantagsvis är tillåtet att svänga höger vid rött ljus.

   Allt detta beror på ett fel i mentaliteten.

   Gillad av 3 personer

 3. Hans Högqvist skriver:

  Om ett barn hotar sina föräldrar med socialen har föräldern förlorat barnets förtroende genom sitt eget dåliga föräldraskap.
  Detta sagt så är det riktigt att skola, soc och andra myndigheter försöker ta makten över våra barn.
  Under de senaste 10 – 15 åren har jag vid några tillfällen i klara ordalag förklarat för skola och socialen att jag och mamman har ansvaret och makten över barnen, inte myndigheterna. Vid inget av dessa tillfällen har de tagit mig inför rätta för att hävda sin makt trotts att jag utmanat dem att göra.
  Mitt äldsta barn är över 40 och mitt yngsta går i grundskolan, attitydförändringen från myndigheter under den tiden är påtaglig och skrämmande.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Hans, du har rätt om förtroendet mellan förälder och barn. Men jag tror att det Patrik ville säga var att det är en avsevärd skillnad i trovärdigheten i ett sådant hot mellan olika länder och kulturer. I Sverige kan ett förfluget ord förstöra en hel familj för evigt, eftersom socialen bara väntar på att för angripa kärnfamiljen och slå sönder allt de kan. Och de har alla maktmedel till förfogande för detta.

   Det är grovt oansvarigt att alls ha barn i Sverige. Sverige är ett vidrigt land.

   Gillad av 5 personer

  • Nina Blom skriver:

   Tyvärr slänger sig var och varannan tonåring i dag med ”slogan” att man ska anmäla sina föräldrar till socialen. Mer regel än undantag. Och vi i skolan är tvingade att upplysa dessa ”älskade tonåringar” (och alla andra barn också) att de har massa rättigheter och deras föräldrar bara skyldigheter gentemot sina barn. Och många barn kör det racet – så fort krav kommer eller om önskan inte uppfylls så kastar man ur sig socialen…Väl hos socialen har jag hört av förtvivlade föräldrar att socialen VÄGRAR att lyssna på föräldrarna! Eftersom de är där för barnets skull och barnen får stå och ljuga oemotsagda. Inte alla föräldrar som kanske efter månader av bråkande med en trotsig, hormonstinn tonårstjej orkar till slut med socialens kränkningar av dem som föräldrar, dessutom kan de snabbt kalla in BUP som kan intyga att föräldrarna kränker tonårstjejen (som super sig redlös i okänt sällskap) genom att hon inte får gå ut okontrollerat.
   Vissa tonåringar får faktiskt spelet – oavsett hur bra föräldrar de har. Problemet är att dessa barn hittills allt för ofta har FULL UPPBACKNING av både BUP och soc.
   På vissa ställen är det inte så men på andra så är det som beskrivet.

   Gilla

   • Hans Högqvist skriver:

    Jag vidhåller att föräldrarna har misslyckats med sin uppfostran vilken vilar på barnets förtroende för föräldrarna. Din beskrivning av hur socialen förhåller sig i relationen mellan barn och föräldrar är helt trovärdig men det är föräldrarnas brist på insikt som bör åtgärdas men det är oftast för sent när barnet är tonåring.

    Gilla

   • Ulrika skriver:

    En bra förälder ger sig ut och letar upp sin ungdom som fått spelet och super sig redlös i okänt sällskap. Slå eller låsa in sina barn är horribelt men att visa att man menar allvar som förälder gör man förslagsvis med att engagera sig. Fungerade för mig med min äldsta son.

    Gilla

 4. Laggar skriver:

  Det är två principer emot varandra. En rektor i en skola ställde till det under en morgonsamling. Han gav tillbaka de knivar och tillhyggen som han beslagtagit av eleverna i skolan under året, därför att skolstyrelsen sade att han inte har rätt att beslagta privat egendom. Han hade värnat om elevernas rätt till en skola utan hot från ligister. Socialen kan tolka i båda riktningarna, men ligisterna tror att tolkningen går enligt deras linje då den eventuellt kunde tolkas i en annan riktning om socialen ville sätta makt bakom orden. Men vem vill sätta makt bakom orden?

  Gilla

 5. J.G skriver:

  Fast att föräldrarna misslyckats i sin uppfostran har inget med svenska staten att göra.

  Föräldrarna misslyckades långt innan barnen blev tonåringar. Ett barn med bra uppfostran skulle ha lyssnat på sina föräldrar och insett att de vill en väl. Att hota med socialen har de antagligen lärt sig av nämda imamer.

  Gillad av 3 personer

 6. Göran Fredriksson skriver:

  Ett exempel på socialstatens klåfingrighet upplevde min familj redan för 40 år sedan. Det ena barnet gick på dagis, det andra i klass 2. Vi bytte bostad och flyttade till närbeläget postnummerområde i samma kommun, beläget c:a 5 minuters bilresa från barnens dagis resp. skola. Vi valde att inte byta skola och dagis omedelbart till de allra närmaste utan invänta ett lämpligare tillfälle när det ena barnet skulle börja skolan och det andra flyttas till mellanstadiet. Efter en kort tid kallades vi till kommunens socialförvaltning för ett som det visade sig vara ett förhörsliknade samtal ”om den uppkomna situationen”.

  Gillad av 5 personer

 7. Jari Norvanto skriver:

  Jag läste att av Lindbeckkommissionens dryga hundratalet förslag för 25 år sen, har närmare två tredjedelar realiserats. Att halvera antalet riksdagsledamöter är inte ett av dem.

  Gillad av 3 personer

 8. Aurora skriver:

  Lösningen är ju inte att alla olika grupper ska ha sina egna skolor. Det allra viktigaste, även för svenska föräldrar, är ju att ha koll på vilka barnens umgås med. Vilka kompisar de har. Sedan är det klart att föräldrars auktoritet är mycket avhängig av deras status i omgivande samhälle. Och här ligger ju många invandrade föräldrar sämre till. Många är arbetslösa och kan inte ens svenska språket. Barnen lär sig snabbt sina rättigheter gentemot föräldrarna. Men du glömmer tt de har samma rättigheter gentemot lärarna. Så snart någon tillsägelse inte passar så hotar de med att anmäla läraren. Så denne är också bakbunden. Ja, vad förväntar vi oss av ett samhälle som överlåtit makten åt de uppväxande barnen. Men problem pga för stor diskrepans mellan kulturer och religion löses bäst med att folkgrupper håller sig i de områden där deras religion och kultur är den rådande.

  Gillad av 4 personer

 9. MartinA skriver:

  Hur skyddade du själv din familj från socialstatens klåfingrighet? Och varför förstår du bara bristen i resonemanget om ” svenska kulturen är överlägsen ” när det gäller att skydda utlänningar? Varför är inte svenskar skyddsvärda?

  Gillad av 3 personer

 10. Petter skriver:

  Ovan beskrivna sakförhållanden gäller väl även för svenska barn och ungdomar? Möjligen något olikartat stratifierat efter socioekonomiska förhållanden. Att samhället tagit över mycket av föräldrarnas tidigare roll är en utveckling som pågått i åtskilliga decennier. Vilka uppfostrar i dag 9000 unga afghaner? Uppfostrar de varandra? Eller av några då och då inhoppade socialsekreterare? Eller av lärarna i skolan? Och till vad? Vilket påverkansgrad har sociala medier jämfört med föräldrarna? Skall enbart svenska barn utsättas för genuspedagogik som små? Medan andra framhärdar i klanuppfostran av sina barn i helt egna institutioner? Effekterna av kulturell mångfald blir alltmer påtagliga. Vi lär oss efterhand. Jag själv vill fortsatt vara svensk. Samma sak gäller säkert andra särskiljande identiteter och kulturer. Frågorna hopar sig. Vad vill svenska politiker ha för typ av samhälle när de bejakar den mångkulturella samhällsutvecklingen? Assimilation eller ett brokigt lapptäcke? Där var lapp utvecklar och underhåller sitt eget? Och vad skall det gemensamma då bestå av? Allmän mänsklighet bredvid varandra? Eller en samling runt det välfärdsindustriella komplexet? Vad skall JAS-planen ytterst försvara för typ av levnadsförhållanden?

  Gillad av 3 personer

 11. larslindblog skriver:

  Pendeln svänger våldsamt ; förr kunde barn få smisk ( vilket ibland blev ren misshandel ). Nu är en dask i baken på ett barn som plågar mindre syskon likställt med misshandel. –I sin iver att få bort barnmisshandel gick lagstiftaren för långt åt andra hållet.

  Föräldrar och lärare har gjorts totalt maktlösa. Det är naturligt för barn att testa gränser – men i Sverige finns det ju inga.

  Min kamrat A. har en son Oscar 14 år som är mycket busig. Nu senast har O. gjort rökbomber av grillkol som i skolan utplacerades på flera ställen och rök samtidigt .
  Lärarna trodde det var på riktigt och rusade skrikande runt som yra höns . ( mycket roligt för en busig pojke )
  Sedan har det varit värre incidenter , snatteri , skjutit färgampuller på en granne , varit elak mot sin yngre syster -samt värst av allt -slagit till sin mor då modern tvingade upp Oscar ur sängen för att gå till skolan. ( Mamman drog först av täcket , ryckte sedan bort kudden ,och till sist välte sängen )

  Det föranledde ett formligt raseriutbrott hos Oscar och han boxade mamman i magen och slog henne i ansiktet. –Då kommer pappan rusande –ger Oscar en hurring och brottar ner honom på golvet och håller fast honom i 10 minuter tills han lovar vara lugn. ( Pappan är som tur är mycket vältränad )
  Men pappans agerande är alltså olagligt.

  Gillad av 2 personer

 12. heraldikern skriver:

  Ja, nog haltar din jämförelse allt! Du hade glömt bort att beskriva varför du skulle befinna dig i Pakistan med dina barn.
  För att rättfärdiga jämförelsen så kanske du skulle tillägga att du hade ”flytt för ditt liv” till Pakistan som 30-åring och där fått asyl med full försörjning som vida öveglänste hur du hade det i Sverige.
  Därefter fått Pakistanskt medborgarskap och du hade fått dit din familj på Pakistanska skattebetalarnas bekostnad. (Du hade 7 ungar). Alla nu med varsin iPhone av senaste årsmodellen.

  Du skulle med glädje se till att dina barn går i den världsberömda Pakistanska skolan som är gratis och med fria skolböcker och fri lunch! Där utbildade pedagoger tar hand om ungarna.
  Barnen fattar snabbt att dom såsom flyktingar är previligierade och kan göra lite som dom vill.
  Du är dock lite konservativ och begär statens hjälp att hindra dom . Men staten bejakar barnens frihet vilket innebär att dom så småningom blir lite islamister!

  Dom smälter in i det Pakistanska samhället. Och det gör faktiskt du med för du beundrar ju det landet som gav dig en bekväm fristad från Sveriges förtryck med höga skatter och pekpinnar.

  Och förutsättningen för att du ska få det i fortsättnigen är att du och dina barn smälter in. Så det gör du naturligtvis! Eller?

  Gillad av 5 personer

 13. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är precis detta som är det svenska dilemmat. Den socialistiska staten ( och det stöds av också av allianspartier då de är i händerna på maktfullkomliga myndigheter) vill ta över barnen helt, men saknar den fullständiga makt som länder som Nazityskland och Sovjetunionen hade. I stället hamnar de i ingenmansland där det bara finns rättigheter och inga skyldigheter. Många vandrar sålunda som beskrivs in i den kriminella världen. Av den anledningen får man nog välja det minst destruktiva, nämligen att tillåta religiösa friskolor. Det bästa vore naturligtvis att återge familjen dess tidigare status med det är sannolikt en omöjlighet med dagens fundamentalistiska politiker. Av två onda ting så är den extrema socialismen med sitt statsförtryck det i särklass värsta och farligaste alternativet. Jämfört med det skulle jag föredra att leva i ett islamskt land.

  Gillad av 1 person

  • observatör skriver:

   Var själv i Sovjet i början av 1980-talet och kunde konstatera att det fanns inget tvång att lämna in barnen på daghem – det fick man själv bestämma som föräldrar. Icke heller under tidigare decennier förekom något tvång till kollektiv barnuppfostran i sovjetstaten; så t.ex. arbetade inte Putins mor utanför hemmet efter sonens födelse(och hon lät även döpa honom i den rysk-ortodoxa kyrkan, även om detta skedde i hemlighet).

   Gilla

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Jag är den siste att försvara islam, muslimer eller invandringspolitiken – jag brukar förorda repatriering och deportation i hundratusental när det är ämnet.

   På vilket sätt löses de psykosociala problem som den svenska totalitära socialstaten, byggd med ”Kris i befolkningsfrågan” som ritning, av att muslimer reser hem?

   De problem som beskrivs i bloggposten har inte med islam att göra.

   Som fd lärare kan jag säga att där svenska föräldrar fråga vad myndigheterna kan göra för deras barn, fråga invandrarföräldrar vad de själva får lov att göra – en avsevärd skillnad där invandrarna har en betydligt sundare inställning.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 5 personer

 14. larslindblog skriver:

  Jag berättade ovan om Oscar 14 år , ( O. har ett mycket tilltalande yttre , otroligt charmig och ”glitter ” i ögonen ) . vilket pojken vet att utnyttja maximalt .Föräldrarna hörde sig för hos socialbyrån om det fanns någon expert på barn som kunde komma över till familjen och samtala och ge några råd eftersom dom fruktade att pojken börjar komma i dåligt sällskap.

  När kvinnan från socialbyrån kommer hälsar Oscar artigt med handslag och bockning , bjuder kvinnan att stiga in i vardagsrummet och konverserar vänligt.
  Oscar föreslår att han och kvinnan skall samtal i enrum.

  Oscar påstår sig vara mycket studiemotiverad men dom enda problemen är att föräldrarna är nervöst lagda och lätt blir uppjagade , gossen antyder att det kan finnas tendenser till mytomani hos fadern och att mamman , 45 år , nog kommit i övergångsåldern så Oscar funderar på om det finns någon hjälp för föräldrarna ?? Kanske kan damen från socialbyrån förmedla någon kontakt med psykolog eller annan läkare åt föräldrarna ??

  Själv älskar han sin familj och vill deras bästa..

  Och så skriver alltså experten på barn och ungdom från socialbyrån. Eller Individ & familjeomsorgen heter det ju numera.

  Tja..det är inte lätt att vara förälder idag.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag har hört samma historia från min farmor. Farfar var alkoholist och togs in på Beckomberga med delirium tremens. Men han var så charmant att farmor blev utskälld av läkarna för att hon ville att han skulle stanna där. Denna trevliga herre!

   Det är en farlig illusion att obekanta kan gripa in i personliga relationer och förbättra något. Det enda samhället kan göra är att bestraffa faktiskt fastslagna handlingar enligt en i förväg uppgjord skala. Rättvisan måste vara blind och hård.

   Gillad av 3 personer

   • larslindblog skriver:

    Ja säkerligen , i somras var jag ensam med pojken i familjens kök medan föräldrarna var ute i trädgården för att plocka in jordgubbar .
    Oscar : Jag funderar på att ge mamma en fin blombukett för att muntra upp henne lite ..vet du var man köper sådana och vad dom kostar ??
    Jag ; Det var en trevlig ide –din mamma skulle säkert bli glad , det finns blombuketter i alla större livsmedelshallar för ca 50 :-
    Oscar : Ja visst ja..men dom vissnar säkert fort..jag skulle vilja ge mamma något från en riktig blomsterhandel…..vad kan det kosta tror du ??
    Jag : då får man nog räkna med 100 :- om det skall se något ut.
    Oscar : ( med bedjande hundblick ) Då får jag nog börja spara för så mycket har jag inte.
    Jag : seså seså…här har du 100 :- , köp något fint till mamma , men säg inte att du fått pengarna av mig .
    Oscar skiner då som en sol , ger mig en liten kram och tackar artigt.
    ——–
    En vecka senare får jag på omvägar höra att min hundring gått till ett paket cigaretter och några starköl , ( som en äldre kille köpt ut )

    Hå-hå-ja-ja…..

    Gillad av 1 person

   • ericr45 skriver:

    Oscar, en blivande politiker?
    Stora delar av den berättade historien om O har jag själv upplevt.i en relation
    Vissa människor är födda som manipulatörer…

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Berättelse är ej sanning. Jag hyllade arketypen. Vad sanningen är har jag ingen aning om. Om Om Oscar skadar de mina. Eller om han skadar mig. Blir det hans sista handlingar på jorden.

    Gilla

 15. Moskitkusten skriver:

  Ja, problemet föranleder frågan: vad gör de här?

  Det skrämmande är att socialdemokraterna och imamerna vill samma sak, de vill uppfostra en underklass, islam och väldfärdsstaten sammanfaller perfekt, för säga vad man vill, men knarklangare röstar inte SD. Socialdemokraterna VILL inte att dessa människor skall lyckas utan istället spä på antalet klienter och imamerna VILL expandera islam och dessa mål sammanfaller. Hur kan man veta detta, jo, det finns ju folk som lider överallt, men Sverige och socialdemokratin och hela Europa har fokuserat på muslimerna, och man har också uppmuntrat krig i dessa regioner för att destabilisera dem ytterligare och skaffa ännu mer röstboskap som aldrig röstar SD, FN, AFD eller Wilders. Nu har vi muslimer i hela Europa som följer en oreformerad religion så om vi tidigare hade kunnat begränsa islam till redan muslimska länder och låta bli att bekriga dessa länder och låta islam moderniseras eller gå under på avstånd. Vad göra idag? Problemet har genom massinvandring blivit mångfalt svårare. Det är lätt att inse att om man har en kultur som är aggressiv och aldrig ger efter och sprider sig i många små steg som är inkompatibel med en annan kultur att de åtgärder som måste till inte ryms inom den kultur som ger efter, man måste gräva djupare, till något som är bortglömt. Jag tror att islams intåg i Europa oundvikligen framtvingat ett civilisationernas krig, precis som en gång mot nazismen, man åtgärdade inte problemet i första världskriget så det uppstod i än värre form i andra, men då hade man lärt sig läxan. Nu har det gått 100år, det verkar vara den tidsrymd som gör att människan glömmer de mest basala lärdomar, från konflikter mellan civilisationer till tsunamis:

  Gillad av 3 personer

 16. Moskitkusten skriver:

  Min son går i trean i ett överklassområde, 4 migrantkillar i klassen, araber och kurder som inte är vänner.. Nu har de alla börjat dominera våldet, i synnerhet som flera av dem är två år äldre.
  Det skall börjas i tid.

  Gillad av 6 personer

 17. Hovs_hällar skriver:

  Det ska böjas i tid, sägs det.
  Föräldrar som hamnar i situationer som Patrik nämner ovan har på något sätt misslyckats redan från början, hur kan man bara gissa.
  Samhällets regelverk är alltför stelbent för att hantera sådant.

  Gilla

 18. Marita Andersson skriver:

  Svenska föräldrar har skrämts till handfallenhet av barnmorskor, dagis- och skolfröknar i decennier, allt i socialismens namn. Hotet om anmälan till sociala har funnits i bakhuvudet och det har krävts en hel del mod och intelligens av föräldrarna för att stå emot sin samtid. Blivande föräldrar invaggas direkt via mödrarvårdscentralens förmaningar och mammagrupper som ser till att likriktningen infinner sig. Sedan kommer barnavårdscentralen in, de gör hembesök! Och föräldrar tror att de måste släppa in dem. Här startar den fria uppfostran, barnen ska få äta och sova precis som de vill och föräldrarna blir trötta och ger upp allt vad ledarskap handlar om. Är det någon (min dotter, efter råd från sin mamma) som har rutiner och lugn spädbarnstid tittar de frågande på henne och gräver efter problemområden. Sedan kommer ett genompolitiserat dagis och grundskola där föräldrarna blir förminskade inför fröknarnas viftande med sina diplom. Det är skrämmande att se utvecklingen och hur likriktningen har fått fäste i alla institutioner som föräldrar kommer i kontakt med. Svenska föräldrar har kapitulerat från ledarskapet och nu ska de inlemma alla invandrare i detta system. Vem kommer att vinna? Socialtantssverige eller muslimerna.

  Gillad av 3 personer

 19. Moskitkusten skriver:

  Jag har nog aldrig sett ett bättr exempel på två barn uppfostrade av svenska staten än dessa två vänsternissar som famlar i mörkret och fabulerar om integration och assimilation. Samtalet som är plågsamt bekräftade mig i min åsikt att reformerade vänsternissar inte kommer att rädda oss för de är ändå vänster (DGS verkar till stor del ha samma problem). En vänsternisse eller muslim som leker att han inte är vänster eller muslim mer blir bara patetisk, utan våldet och den totalitära ideologin, vad finns kvar, en pruttad ballong. De förstår ingenting, har ingenting lärt, och sitter och tror att de fortfarande, trots att deras principer kört på grund på värsta vis, skall få en plats runt bordet, om vi ”bara” skruvar lite här, och lite där. En gång vänster, alltid vänster.

  Gilla

 20. Kristina von Heland skriver:

  En intressant läsning kan vara Alva Myrdal och grunden till det svenska dagiset. Sverige skapade ett dagis enligt sovjetisk modell. De unga skulle formas att passa in i den socialistiska modellen och det arbetet skulle skötas på institutionell nivå. Kina var ett ideal för vänstern med en kollektiv uppfostring av den nya generationen som skulle leda landet in i det klasslösa samhället men först proletariatets diktatur. Det är väl dit men inte längre som man kommit, förutom svält och elände förstås.
  Muslimsk uppfostran sammanfaller väl på ett naturligt sätt in i systemet? Där ska koranstudier få människorna att underkasta sig en högre makt, må han heta Allah eller Lenin eller Marx. Same shit different name

  Gilla

 21. A skriver:

  Jamen Moskitkusten det är inte dags för den klarhet som du efterfrågar än. Det måste traglas igenom alla andra halmstrån först. Jämför med hur det brukar gå till när människor är inblandade. Ta andra världskriget tex som de krumbuktade sig för att slippa ta i problemen. Det tycks vara så människan jobbar. Man väntar till fem i tolv sen ger man järnet. Och då har man ryggen fri. Är det haken?

  Mvh A

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Och sedan snabbt som ögat tillbaka till att skapa problem i stället för att lösa dem. Rösta på Attlee! Mörda Alan Turing! Driva med Döbeln! Håna Sven Dufva!

   Och nu senast: Införa socialismen i Väst sedan vi utrotat den i Öst omkring 1990!

   Fy fan för mänskligheten!

   Gilla

 22. Klas Göran skriver:

  resman väljer att bo i ett katolskt land, men oavbrutet beklagar sig över att tvingas se helgonbilder och Marior i privata lägenheter, taxibilar, bussar, kontor, myndigheter och restauranger och att tvingas bevittna helgonprocessioner i offentligheten flera gånger om året – ja då kommer någon granne antagligen i all välmening be en att söka upp ett land utan processioner och helgonbilder, om de stör en så mycket. Ifall man skulle vilja uppfostra sina barn till något annat – lutheraner, mormoner, ateister – skulle det naturligtvis kräva mer av en. Samtidigt vore det inte till hjälmeför ens barn ifall man tutade i dem att de omgivande katolikerna vore omoraliska, förkastliga, förskräckliga. Man har allt som oftast någon slags val.

  Gilla

 23. solskimmer skriver:

  Jag har upplevt precis samma som detta, bara häromdagen var jag på debatt på en skola med några andra ungdomspolitiker. Efter debatten kom en förtvivlad ung flicka fram till oss, hon var kanske runt 13, och frågade om vi kunde hjälpa henne. Hon förklarade då – på väldigt bruten svenska – att hon inte längre bodde hos sin mamma, hon sa att det hade varit problem men att hennes mamma nu var väldigt ledsen och hon ville tillbaka till sin mor och lillebror men att socialen inte lät henne. Hon berättade att hon inte visste att hennes beslut att kontakta socialen inte gick att ta tillbaka. Hon berättade att problemen hade börjat när hon fick en pojkvän som hennes mamma inte godkände och därför hade hon kontaktat socialen från första början och fått ett nytt hem, men nu ville hon ha hjälp att komma tillbaka till sin mamma men de hade sagt åt henne att det inte fanns något att göra åt det så därför vädjade hon till oss. Jag kände mig så otroligt maktlös inför det svenska systemet och visste att ingenting jag sade eller gjorde kunde förändra hennes situation, en representant från ung vänster gav henne numret till Bris, välment självklart men jag tror inte bris kommer hjälpa henne att återförenas med sin mamma. I Sverige går individens frihet att fritt välja partner framför den typen av familjära föreningar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.