En delikat fråga

Patrik Engellau

Jan Björklund och en del andra partiledare vill förbjuda religiösa friskolor. Med religiösa friskolor menar de alla friskolor som har koppling till något slags religion, kristen, muslimsk, hinduisk eller judisk. Till detta säger exempelvis kristdemokraterna nej, ty de vill försvara kristna friskolor eftersom dessa knappast gjort ens en fluga förnär.

Vad Jan Björklund och hans meningsfränder egentligen vill är rimligtvis att förbjuda muslimska friskolor, men det törs de, på rätt goda grunder, inte säga. Björklunds uppgivna skäl för förbudet är att religiösa friskolor ”medverkar till att spä på en segregation i våra förorter som redan är stor”. Segregationen skulle bestå i att de religiösa friskolorna, såväl kristna som muslimska, har hög andel utlandsfödda.

Det här är en äkta politisk fråga vilket betyder en fråga där två eller flera rimliga men motsägelsefulla grundprinciper faktiskt finns. Man måste därför göra avvägningar. Men för att kunna göra avvägningar måste alla korten upp på bordet. Grundprinciperna måste artikuleras och framläggas och balanserade avvägningar göras. Detta ligger inte för den svenska politiska diskursen och därför ska jag försöka ställa debatten i ordning efter bästa förmåga.

Vi kan börja med sakläget. Bara det är tillräckligt kontroversiellt för att svenska politiker ska rygga från några närmare omnämnanden. Jag tror alltså att Jan Björklund anser – vilket han kanske skulle förneka – att problemet egentligen är de muslimska skolorna, inte de andra religiösa friskolorna. Att bara muslimska skolor är problem kan jag inte bevisa men jag tror att det i sådana skolor säkert kan förekomma både ord och handlingar som inte stämmer med någon känd svensk värdegrund medan motsvarande knappast inträffar i kristna friskolor.

I Svenska Dagbladet säger en muslimsk friskolerektor att muslimska barn söker sig till friskolan för att resultaten i de kommunala skolorna är så dåliga. En kristen friskolerektor säger att kristna barn ofta blir trakasserade i de kommunala skolorna och att det går många judiska barn i de kristna skolorna eftersom de blir ännu värre trakasserade i de kommunala skolorna. Den kristna friskolan blir en fristad.

Varför skulle Björklund vilja förbjuda friskolor som löser den sortens angelägna problem? I så fall vore det väl bättre att stänga de kommunala skolorna där problemen uppstår? Det kan inte vara där skon klämmer. Det som verkligen stör de förbudslystna politikerna är nog könssegregeringen på de muslimska friskolorna. ”Efter ett antal tv-program och artiklar som avslöjat könssegregering på religiösa friskolor blossade debatten om religiösa friskolor upp under den senaste mandatperioden”, skriver Svenska Dagbladet. På kristna friskolor förekommer veterligen inte könssegregering. Det finns rimligtvis en allmän oro hos politiker som vill stänga skolor att det i förlängningen av könssegregeringen i de muslimska friskolorna finns annat tankegods som passar illa i Sverige, till exempel utbildning och indoktrinering i shariatänkande.

Varför kan då Björklund inte bara säga att han vill förbjuda muslimska friskolor och lämna de kristna i fred? Det finns, vad jag kan se, två vägande skäl.

Det första skälet är att han, enligt ovan, skulle hamna i ett kattrakande om empirin. Lika lite som jag kan han nog bevisa att problemen nog i huvudsak finns i de muslimska friskolorna. Om han föreslog det som jag alltså – utan bevisning eller bärande indicier – tror att han skulle vilja föreslå så skulle han utsättas för en flodvåg av anklagelser om rasism, fascism och främlingsfientlighet och allt det där.

Det andra skälet är att ett härke av heliga principer skulle resa sig mot honom. Bland dessa finns till exempel religionsfriheten (som i och för också skulle kunna anföras mot en stängning av kristna friskolor) och framför allt finns lagarna om att Sverige ska vara mångkulturellt. Om muslimska kulturer inte ens får ha sina egna skolor så är det inte mycket med den mångkulturalismen. (Däremot, tror jag, vore det möjligt att stänga kristna friskolor utan att bryta mot lagarna om mångkulturalism. Denna förmodan grundar jag på en analogi med lagen om hets mot folkgrupp. Den lagen kan inte åberopas när det är svenskar som hetsas och på samma sätt kränks nog, enligt svensk lag, inte svenskarnas mångkulturella rättigheter om deras hävdvunna religion förhindras att etablera friskolor. I det perspektivet vore det intressant att fundera på vad som skulle hända om judiska friskolor förbjöds i enlighet med Jan Björklunds förslag. Judarna har inte bara mångkulturella rättigheter utan dessutom den förmånliga särställningen att i svensk lag erkännas som en av fem gynnade nationella minoriteter.)

Trots alla dessa fina grundprinciper finns en annan som går stick i stäv. Det är principen om att bara de skyldiga ska straffas. Jag vet inte hur många hollywoodfilmer om tyska koncentrationsläger jag sett där nazisterna hänger en hel barack för en förseelse som begåtts av en enda av de boende. Kollektiv bestraffning går rejält på tvärs mot det västerländska rättsmedvetandet. Varför ska alla religioner bestraffas för att representanter för en av religionerna beter sig olämpligt?

Du har kanske vid det här laget fattat att frågan är för stor för min hjärna. De principer vårt samhälle hyllar går på kontrakurs och motsäger varandra. Jag har inte tänkt igenom detta fullt ut, men jag lutar åt att vi måste börja resonera på ett helt annat sätt. Felet är tankefiguren om det mångkulturella samhället som baseras på föreställningen att alla kulturer är lika mycket värda. Det är de inte, i varje fall inte för oss svenskar. Vi anser att den svenska kulturen, en underavdelning av den västerländska, är överlägsen andra kulturer och bör, tillsammans med en erkänd minoritetskultur som den judiska, ha företräde framför andra, nog så respektabla men främmande och väsensskilda, kulturer. Det finns ingen anledning att skattepengar i Sverige ska främja sådana exotiska kulturella riktningar.

Om man anlägger det perspektivet så tror jag att hela det faktiskt existerande och genuina problem som Jan Björklund aldrig kommer att kunna lösa försvinner av sig självt.

93 reaktioner på ”En delikat fråga

 1. Bo Svensson skriver:

  Problemet i fråga och en massa andra samtidigt upplöses, om man släpper ut den skattefiansierade undervisningen i marknadsekonomin.

  Metoden består i att bara betala när kunnandet hamnat i ungarna.

  Liksom för mjölk: Vi släpper bara från oss pengarna när vi kan hämta mjölken från butikshyllan. – Vi betalar inte för betesdrift, komatning, mejeriverksamhet, distribution.

  Samma skall gälla för undervisning. – Skattemedlen för ändamålet skall man få tillgång till i takt med att man kan visa att man tillgodogjort sig det önskvärda kunnandet. – Man får då makt och möjlighet att skaffa sig detta på en fri undervisningsmarknad.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Min rekommenderade lösning på problemet islamism består i krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet i det offentliga rummet. – Och på en nedtrappning av bidragsflödet till overksamma.

   Gillad av 1 person

  • Christer Hanefalk skriver:

   Så rätt du har! Exempelvis kan man ha prov på kunskaper om evolutionen, kunskaper om utvecklingen av vår ‘familj’ (Homo Sapiens Sapiens), kunskaper om kontinentalplattornas rörelser, kunskaper om vårt solsystem och vår galax, med mera (…jag kunde ha fortsatt i oändlighet med sådant som vissa religioner hävdar inte finns, alternativt är påfund av djävulen). Kan man (be)visa att man bedriver en utbildning som ger kunskaper – på riktigt – så ska man få fortsätta. Men ger man utbildning som styrs av en religiöst sakkunnig och som saknar all verklighetsförankring, så ska allt stöd upphöra.

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Östman — Ja just det.
   Kärnan i det hela är att hela PK-sektens ideologi är en falsk och ond ideologi. Ond är den då den underminerar själva grundvalarna för vårt samhälle.

   Allra farligast är dogmen om ”mångkultur” som PK-maffian lyckats peta in i lagtexter. Vad de texterna säger är just att vi INTE får hävda vår egen kultur framför andra kulturer — att detta leder till vår egen kulturs undergång låtsas man inte om.

   Alla dagens riksdagspartier — utom SD — är gravt infekterade med PK-sektens ondska.

   Där går skiljelinjen. Alla småtjafsiga detaljer om vem-som-sagt-vad i något sammanhang förbleknar vid jämförelse.

   Gillad av 6 personer

 2. Eva Danielsson skriver:

  För det första kan jag tänka mig vissa kristna riktningar, varav några driver friskolor, som är problematiska, t ex Plymouthbröderna, scientologin, Livets Ord, laestadianerna m m.
  Men det viktigaste skälet att lägga ner alla friskolor med religiös profil och tillämpning, är att skolan är en skattefinansierad utbildning med skolplikt och nationell läroplan. Du måste gå i skolan och det är enda sättet att få en utbildning i vårt land. Kommunala skolor får knappt göra ett studiebesök i en kyrka, medan friskolor könssegregerar och läser böner och indoktrinerar i sin religion och dess värderingar hela dagarna.

  Problemet är störst med muslimska friskolor för att islam ligger längst ifrån våra allmänna svenska värderingar och att islam inte erkänner sekularitet. Islams lära är lika mycket politik som religion och sätter sharia före svensk lag.
  (Hur skulle det vara med en nasseskola? NMR kan ju dra igång lite andliga ritualer och hävda att de blivit en religion. Tuta och kör, starta skolor med skattemedel och bygg upp ett parallellsamhälle med små barn som välindoktrinerad grund.)

  Även barn bör omfattas av religionsfrihet. Föräldrar har totalt ansvar för sina barn, men inte absolut makt. Barn har rätt att själva tänka, tycka och känna och bilda sig egna uppfattningar om allt. Inklusive sina föräldrar och deras åsikter och tro. Föräldrar påverkar förstås sina barn i sin föräldraroll och får så göra om det håller sig inom våra lagar. På fritiden.
  Skolans påverkan går ut på att utbilda barn och ibland kan skolan bli en neutral frizon för barn från en annorlunda familjekultur. Skolan bör gå ut på så objektiv kunskap som möjligt och färdighetsträning. Leda till utbildning. Inte till religiös eller politisk indoktrinering. Skolan och lärare ska förhålla sig neutralt till livsåskådningsfrågor som ryms inom våra lagar.

  Bra kristna friskolor kanske kan fortsätta och ta bort sin ”profil” och arbeta utan konfessionella inslag. Förmedla kunskap på vetenskaplig grund och vara goda ledare för klasserna och då som bieffekt få elever som uppför sig som ”goda kristna”. Detsamma med den judiska skolan. På sikt kanske elevunderlaget blir mer uppblandat men det får man ta.

  I Sverige har vi svensk kristen kultur och det ska få genomsyra samhället på alla sätt. I det ingår att skolan ska vara neutral och att barn också har rätt till religionsfrihet. Alltså, häv mångkulturslagen, följ asyllagstiftningen vad gäller krav på assimilation och förbjud religiösa/politiska/etniska friskolor.

  Gillad av 7 personer

  • X. Terrain skriver:

   Skolan är ju inte neutral, det är ju instigande grad en pk-istisk indoktrineringsanstalt, det är lätt att föreställa sig att friskolor som inte är politiskt korrekta förbjuds, en SD-skola exempelvis.

   Problemets lösning ligger inte i att behandla främmande kulturer på lika fot som vår egen, det är ett feltänk.

   Gillad av 3 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Jag skrev inte att skolan är neutral. Den svenska kommunala skolan är tydligt socialistiskt marinerad och indoktrinerande på en massa sätt. Det vill vi inte ha kvar. Och vi skulle i stället kunna betona vårt svenska kristna kulturarv som ett tydligt inslag i skolan. Gärna.

    Jag önskar ffa att skolan skulle vara så neutral och objektiv och vetenskaplig som möjligt. Att det vore en princip som gäller både kommunala skolor och friskolor överallt. Om det betyder att någon kristen friskola måste sluta med sina dagliga böner för att följa principen, så är det okej för mig. Eller ska vi ha ett klassificeringssystem för vilka kristna riktningar som är godkända? Ingen av oss vill ha muslimska varianter i någon form alls, det är vi nog överens om. Men vilka kristna rörelser och sekter ska sållas bort?

    Gillad av 1 person

   • X. Terrain skriver:

    Ett detaljproblem, ingen tror på plymouthskt världsherravälde eller att livets ord skall börja med terrodåd. Det banalast bara bort korten att börja tala om kristna friskolor, som att oroa sig för en finne när man kör över kanten på ett stup.

    Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   På den där slappa tankegrunden förstördes skolan. Hur skall man på densamma kunna rädda den!?

   Det finns ingen religionsfrihet för barn! Är du inte riktigt navlad?

   Det är föräldrarnas absoluta rätt att uppfostra sina barn.

   Gillad av 2 personer

   • Eva Danielsson skriver:

    Religionsfrihet i meningen att slippa påtvingas religion av samhället, bör definitivt finnas för barn också.
    Föräldrar har totalansvar utom då barn far illa och samhället ska ta över. De har både rätt och skyldighet att uppfostra sina barn, utom då. Men de har inte och bör inte ha absolut makt över vad deras barn ska tycka tänka och känna.
    Den slappa tankegrunden som skolan förstördes av, var att socialisterna kuppade igenom social utjämning, med glidning till likhet, som skolans viktigaste mål, Lgr-62 och framåt. Att de tog bort gallringen av elever, inte bara beroende på föräldrars plånbok, utan också gallringen som lät de högpresterande gå vidare till akademin och övriga göra något annat. Bl a med hjälp av slopande av prov och betyg och att göra lärare till handledare i st f kunskapsförmedlare och ledare.
    Jag tror inte att förfallet beror på att vi slutade sjunga ”Din klara sol” varje morgon.

    Jag är nog ganska riktigt navlad. Men det är inte en snygg fråga att ställa.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Eva, uttalandet ”Förfallet beror på att vi slutade sjunga ‘Din klara sol’” är definitivt sannare än det alternativa uttalandet ”Förfallet beror INTE på att vi slutade sjunga ‘Din klara sol’”.

    Om vi skall åtevända till vår kristna värdegrund och civilisation, så betyder det inte att staten skall indoktrinera barnen på ett nytt sätt, utan att staten skall hålla sig för god för att lägga sig i barnens uppfostran alls. Laissez-faire! Mer och friare friskolor, inte färre och ofriare! Mindre detaljstyrning i läroplanen, inte mer! Bara resultaten skall räknas, inte metoderna och inte något som eventuellt sker vid sidan av.

    Gilla

   • Eva Danielsson skriver:

    Fredrik, jag håller helt med dig om att skolan/staten inte ska indoktrinera barnen alls eller ägna sig åt annan fostran än vad som krävs för att ingå i en grupp och kunna lära sig saker.
    Friare friskolor och skolor, mindre detaljstyrning där resultaten är det viktiga, helt rätt, och där kompetenta och självständiga lärare skulle kunna få en stimulerande arbetsplats.

    Allt var kanske inte bättre förr och min egen pluggskola för länge länge sedan var inte perfekt, men välutbildade lärare med status och tydliga krav och betyg från första klass, hade vi. Och psalmsång varje morgon. Och pojkar som busade och mobbade på rasterna. Och kvarsittning som straff. Och sållning för vidare studier. Och ingen trodde att vi var lika eller lika värda.

    Gilla

 3. Aurora skriver:

  Svenska lagen säger att skolan ska vara konfessionsfri. Så lösningen är enkel. Inga religiösa friskolor. En del hävdar religionsfrihet som försvar för religiösa friskolor. Nej, lagen är klar och religionsfrihet får man ha i andra rum. Ett problem är att muslimska religiösa friskolor gömmer sig under begreppet ’kulturell profil’. Detta kräver bättre myndighetskontroll. En annan vinkel, som myndigheter faktiskt tillämpar, är att många muslimska friskolor visar stora brister i sin ekonomi och skötsel av denna. Dessutom har de stort antal obehöriga lärare. Flera har fått stänga på dessa grunder. Att lagen måste gälla generellt drabbar förstår andra religiösa skolor. Men påstådd mobbing måste lösas med hårdare kontroll, diciplin och styrning, med märkbara konsekvenser för mobbarna, i vanliga skolan.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Du är medveten om att ”obehöriga lärare” är ett verktyg som har skapats för att mejsla ut de kompetenta och verklighetsbundna lärarna, de som lär ut fakta och förmåga, ur skolan för att ersätta dem med politruker, agitatorer och politiska kommissarier från den statliga hjärntvättsanstalten?

   Vi är verkligen förlorade när förment oppositionella antager maktens grundpremisser.

   Gillad av 4 personer

   • Aurora skriver:

    Det finns bra och mindre bra av obehöriga lärare. De bättre söker sig inte till dessa friskolor utan bara de som själva är underkastade.

    Gilla

   • Östanskog skriver:

    Herr Östman, Era inlägg är intellektuellt .. ööhhh … utmanande (ännu ett ord som makteliten har fördärvat). Ni användar ordet ”obehörig lärare” som något positivt. Som en f. d. enkel tjänsteman inom svensk skolförvaltning och delaktig i rekrytering på åttiotalet kan jag instämma – men bara till en viss grad.
    Jag tar ett exempel: jag kan flyga ett flygplan, stiga, byta kurs och även landa om landningsbanan är an halv mil lång. Jag är inte ”behörig” av hälsoskäl. Här i tätbefolkat Skåne skulle det bli fatalt.

    Skulle ni flyga med mig?

    Gilla

  • Nina Blom skriver:

   Nä, inte riktigt. Först gör man i skollagen skillnad på utbildning och undervisning.
   Undervisningen ska (alltid) vara icke- konfessionell. Detta omfattar timplanereglerad lektionstid.
   Utbildningen i övrigt vid fristående verksamheter(som kommunen inte driver) får ha en konfessionell inriktning där deltagandet ska vara frivilligt för eleven. Detta omfattar raster, fritidstid o.dyl.
   Detta är vad skollagen säger.

   Gilla

 4. X. Terrain skriver:

  Det har utvecklats olika sätt att leva, hade jag och min familj placerats i Saudarabien eller Syrien eller Afghanistan eller Somalia så hade vi farit mycket illa, alldeles oavsett om det varit krig eller ej. Jag vill inte leva som muslimer gör: kvinnoförtryck, totalitarism, förföljelse av religioner, våld, listan är självklar och lång. Så för att olika människor velat leva på olika vis så har många och långa krig lett fram till nationer och olika civilisationer, där vi tillhör den västliga, lösningen har varit fysisk separation. Israel är det bästa exemplet på vad som händer när fysisk separation från islam inte är möjlig, vill man leva så? Så att blanda kulturer vars gränser uppstått genom krig, och i fallet med islam, närmast är en strategi för krig och expansion, ja då har man startat krig helt enkelt, och alla de motsättningar Patrik brottas med är för att han låtsas att det är fred. I krig har man inga problem med kollektiv bestraffning, man bombade Dresden, Tokyo och Hiroshima, man dödade alla man kunde på Guadalcanal och Leyte och Okinawa. Självklart så måste vi använda kollektiva metoder, jag vill inte kalla det straff, utan åtgärder för att ställa till rätta.

  Detta är olösligt utan att inse detta, den demografiska förändringen är ostoppbar utan detta, muslimerna måste fås att lämna Sverige, vad är alternativen? Att Sverige om 30år är muslimskt, eller till hälften muslimskt är ett scenario, och eftersom de alla kommer att rösta på ett parti så kommer de att styra. Ett annat alternativ är vad? Ettbarns politik för muslimer? Den väg som ALLA etablerade i Sverige drömmer om har aldrig under 1400år uppstått, att muslimerna ger upp sin kultur och religion i huvudsak som vi gjort och blir svenskar, när de inte velat bli något annat än att vara goda muslimer någon gång i historien eller i världen. Dödsstraff för apostasi hjälper så klart, att en muslimsk kvinna inte får gifta sig med en ickemuslim hjälper så klart också. Islam är konstruerat för att vara demografiskt expansivt.

  Det svenska etablissemanget tar sig an Muhammed själv, deras framtid bygger på att ta Muhammed ur Muhammed, och det är ju inte en rimlig eller trovärdig framtidsvision, tämligen självklart så. Istället är det så att den enda lösningen om man inte vill att Sverige i framtiden skall vara ett muslimskt land är att använda kollektiva metoder. Jag tror du kan tänka dig fram till detta Patrik, det var inte vi som bad om detta. Den som började leken får leken tåla.

  Gillad av 12 personer

  • X. Terrain skriver:

   Jag nämnde aldrig skolan för den är bara ett av en myriad av olösliga problem när man blandar inkompatibla kulturer som separerats med hjälp av krig. Jag tror att många av våra problem beror av att de som verkar förstå minst av världen är våra politiker, har Löfven innan han blev storpamp ens rest till Spanien? Har Lööf ens varit au-pair? Jag tror våra politiker är de som förstår världen minst, för när de på allvar började agera utanför Sverige så var de redan en del av ett politikerkotteri. Endast på detta sätt kan man inbilla sig att alla folk i världen är lika, egentligen. Det är det ena felet de gör, det andra är att de tror att den utveckling vi genomgått är universell, delvis kanske för att de överskattar den tekniska utvecklingen, de tror att för att alla använder mobiler så kommer alla att bli lika. Jag bodde länge i ett asiatiskt land tekniskt utvecklat, mer än Sverige, men människorna där är inte alls som vi, de är i grunden annorlunda, de kan inte bli svenskar, och jag kan inte bli Japan, men vi har båda kostym och mobil. Jag har också bott i Danmark, inte ens danskarna är som vi, till att börja med så är de inte så jävla fega.

   Gillad av 11 personer

   • Lev Barkland skriver:

    Så är det. Vi har kort sagt tagit fan i båten. Det är därför jag är så bitter. Vi har importerat en massa problemkomplex som vi inte hade behövt.
    Hur kan vi förbjuda de muslimska friskolorna utan att också förbjuda de kristna?
    Hur kan vi sluta forsörja de arbetsvägrande och oförblommerat parasiterande MENA-diaspororna utan att också ta bort det yttersta skyddsnätet för skötsamma svenskar som hamnat på obestånd?

    Det går inte. Vi har tagit fan i båten. Vi delar nu vårt land med islamvärlden. Det är bara att inse. Det var förbannat onödigt att det blev så. Men Svenska folket ville köra detta experiment.

    Gilla

  • Aurora skriver:

   Håller med. De främmande inkompatibla intågen har redan gått för långt för att kunna återgå till det land som Sverige var. Norge och Danmark ser redan Sverige som förlorat. Sverige kommer framgent att vara ett splittrat land. Det går inte att naivt önska ett förenat eller enhetligt land med så olika kulturer inom gränserna. Man kommer att leva (som de säger) sida vid sida (men aldrig mötas!!)) i, just det, parallella samhällen.

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Inte alls. – Men normalitetens återställande kräver genomtänkta metoder för att kunna ordnas civiliserat.

    1: Backa från ogenomtänkta åtaganden och förpliktelser som formulerats i konventioner och fördrag.

    2: Krav på ekonomisk garant som villkor för normal rörelsefrihet med en självfinansierad kriminalitet i utvecklingens riktning.

    3: Omprövning av samtliga medborgarskap som utpytsats kravlöst av folkförrädarna de senaste decennierna.

    4: Myndighet och rösträtt skall villkoras med godkänd grundskolekompetens.

    5: Nedtrappning av bidragsflödet tills flödet av obehövda går i rätt riktning.

    6: Utvisning skall bestå i förpassning till internationell flygplats varifrån man får ta sig vidare som man finner bäst. – De vilsekomnas egna problem. – Ingen annans.

    7: Avveckling av presstöd och papperstidningar som miljöbelastande när det nu finns bättre alternativ och pengarna till public service-kanalerna fördelade på de folkvalda, så att de kan he sin oredigerade syn på läget och på vad som bör göras åt det.

    Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Islam vill inte och kan inte integreras. Om det låter så från imamer så är det lögner för att hålla fasaden. Steg för steg är det meningen att islam ska ta över där de befinner sig. Alltså kan de inte få befinna sig här.
   De utnyttjar vår tolerans och religionsfrihet som skulle ryka så fort de får makten.
   Enskilda individer/kvinnor som vill leva sekulärt och hoppa av osv, kan vi stödja, men islam som religion och kollektiv måste avhysas från vårt land. Med alla tänkbara metoder. Indragna och sänkta bidrag, förbud för moskébyggen och friskolor, återvändarhjälp och direkt tvång för alla som begått någon kriminell handling.

   Gillad av 7 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Tack. Kort sagt så är Europa och speciellt lättlurade Sverige under attack av Islam.
   När den Tyska regeringen protesterade mot att Erdogan skickade sitt partis representanter till Tyskland för att ”övertyga” Turkiska immigranter där att rösta på honom så svarade Erdogan med att förklara för Merkel att han hade 400 000 soldater på Tysk mark redan så håll käft, vilket Merkel gjorde.
   Bara som ett exempel.

   Gillad av 5 personer

  • A skriver:

   Du tänker nu socilaistiskt Terrain. Jag konstaterar, inte värderar tills vidare. Jag kan också tänka socialistiskt om jag vill experimentera. Än så länge kan jag välja. Som jag ser det så har vänstermänniskorna gått in i ett vad beträffar mänskligheten förbjudet område. När man väl börjat vandra den vägen tycks den föja ett bestämt mönster som inte går att bryta? Ett moment 22. Men jag har börjat tro att värdet i deras utopi ligger i vårat motstånd. Skulle vi anamma denna fullt ut vore den värdelös för dem, och de skulle vara tvugna att uppfinna en ny. Jag tänker att utopin alltid måste vara en fullständig katastrof för deras motståndare. Men jag är ännu inte säker på vad som är det mest produktiva. I väntan på det tror jag man bör bygga nätverk, mycket lösa sådana.

   Mvh A

   Gilla

 5. Jan Andersson skriver:

  En enkel fråga med ett enkelt svar. Vi har både bensin och diesel i svenska mackar, kanske till och med etanol och HVO, men många nyinflyttade vill enbart köra på fotogen av ideologiska skäl. Vi har varit igenom detta förut med etanolen, Ska vi nu tvinga alla mackar att tillhandahålla fotogen? Nej, naturligtvis inte. Det löser inte ett enda problem, men skapar väldigt många. Precis som etanolen.

  Gillad av 1 person

 6. Jonas Nilsson skriver:

  Jag tror att detta är bluff. EU rätten omöjliggör stängande av ”religiösa” friskolor, alternativet är att stänga alla friskolor. Hur ska de ”religiösa” definieras? Vari ligger det religiösa?
  Istället för att tro oss avskaffa kulturellt uttryckt tro så måste vi bejaka tron på kunskap. Den tron har byggt upp hela skolsystemet.
  Sossarnas mfl löften om detta avslöjar en avgrundsdjup okunskap om ”religion”. Det kan enklast förklaras av religiös analfabetism.
  Helena Edlunds senaste (!) blogg är upplysande om någon. Sossarna har istället ingått avtal med olika muslimska grupper för att försäkra sig om framtida röster, alltså det som M fick erbjudande om.
  Sävsjörösten tycks ha handlat om den förpliktelsen: om ni röstar annat än S så förlorar vi moskeer osv.
  Möjligtvis tänker man omöjliggöra/
  förbjuda bönemomentet – tal till och anmodanden refererade till en tänkt gudomlig makt – ungefär som med skolavslutningarna.
  Då är vi tillbaks (?!) i det gamla Sovjet fast omvänt.

  Gilla

  • X. Terrain skriver:

   Antag att det funnits ett land mellan Syrien och Iran, det heter SDanien, de blev angripna och var tvungna att fly för att inkomma folkmord. Det konstiga med dessa flyktingar är att de alla röstar på de nyaste partierna om de är rationella och inte rakt av galna, de litar inte på gamla ingrodda partier och ledare, det är SDaniens politiska kultur. Så när de började fly till Sverige bland annat så upptäckte man att de alla röstade SD, och detta valet tänker flera byta till AFS och MED. Vem tror att vi någonsin fått massinvandring från SDanien? Sveriges politiska framtid har endast två vägar, en där 7-klövern kommer att kämpa om den muslimska rösten och islam därmed kan expandera, med ett resultat som vi nu ser i Storbritannien med groomingäng som ingen vågade avslöja, för att de var 90% muslimska, den andra vägen innebär att 7-klövern kastas ut. Det finns ingen mellanväg.

   Gillad av 5 personer

 7. Den undflyende neutraliteten skriver:

  Att betrakta något neutralt utifrån är ett vetenskapligt förhållningssätt. Ungefär som när etologen eller zoologen studerar djurs beteende, utan att i vetenskapliga rapporter anlägga egna subjektiva åsikter. Om vad man exempelvis själv tycker om babianers sexualliv.

  Privat kan man tycka och känna lite hur man vill.
  Men när någon tar ställning handlar det mera sällan om ren vetenskap. En antropolog måste kunna särskilja på egna känslor och sitt analytiska arbete.
  I hans värld, kan inte rent vetenskapligt, finnas bättre eller sämre kulturer. Men rent privat får han känna så.

  För även antropogen utgör en del av en kultur. Och i och med det ingår han själv i ett värderingssystem. Vare sig han önskar det eller inte. Det går inte att fly ifrån. Som kulturvarelse har man alltid tagit ställning. Antingen direkt eller indirekt – och då för den egna kulturens preferenser.

  Bättre eller sämre förvandlas då till något subjektivt. Även folkslag på huvudjakt tyckte nog om sin egen kultur. Att den består av något eftersträvansvärt. Men den uppfattningen behöver inte delas av de som blev ett huvud kortare.

  Även våra egna mer högstämda principer utgör kulturella uttryck. De består av val sprungna ur en kulturell kontext. När dessa icke neutrala mätstickor sedan används för att klassificera andra uppstår lätt problem. För i detta mätande ingår alltid ett kulturellt ställningstagande. Särskilt tydligt framträdande gentemot mer främmande kulturer.

  Att vara en del av en kultur innebär alltid att man tar parti för det egna. Man sätter gärna likhetstecken mellan det egna och det mer goda. Det är också då man begår sitt största misstag. För det tycker även andra kulturföreträdare. Att deras kultur är den bästa. Och då blåser det lätt upp till storm.

  Det är det, det svenska samhället börjat upptäcka i och med bejakandet av multikulturen. Vi står inte alls på en gemensam värdegrund. Det har antropologer känt till sedan Hedenhös dagar. För så ser kulturell olikhet ut.

  Även för en rättrogen antropolog faller värdeneutralitet samman om han tvingas lever dörr vid dörr med all olikhet – rent privat. Objektiviteten förvandlas även för honom till en illusion. Kulturer själva tar alltid ställning. Och kulturer består av enskilda individer.

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   I Norge har vi en kjent sosialantropolog som har skrevet, skreket og mobbet for ‘mångkultur’ i en mannsalder.
   Selv bor han i ett av Oslos ‘hviteste’ strøk, på beste vest.

   Gilla

   • A skriver:

    I bibeln finns beskrivningar av sådana människor Anne-Hedvig. De är uttryckligen inte aktuella för inträde i himlen vad jag förstår. Men tidlösa tycks de vara iallafall..

    Mvh A

    Gilla

 8. Drutten skriver:

  Skulle vi kunna komplettera de erkända minoriteterna med en erkänd majoritet, dvs etniska svenskar? Ett Svenskting med samma status som Sametinget vore något att fundera över. Alla erkända minoriteter och den erkända majoriteten skulle kunna ges rätten att bedriva friskoleverksamhet.

  Gilla

 9. Dandersan skriver:

  Problemet med vissa friskolor är att de inte är Svenska skolor.
  Problemet med invandrare är att de inte är Svenskar.

  SVT beklagade denna tydlighet i debatten när det var Åkesson som yttrade något liknande.
  Problemet med Svensk politik är otydligheten och oviljan att styra.
  Det ser vi i de områden som fått en mer spontan styrning.

  Gillad av 1 person

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Problemen har vuxit dagens politiska medelstor helt över huvudet. Antingen får man bestämma sig om man vill behålla en nationalstat eller inte och vad det innebär i gemensam kultur och liknande värderingar. Eller alternativt får man ta steget fullt ut och helt enkelt utropa en globaliserad enklav med allt vad det innebär. Ungefär som Chicago in början av 1900-talet med allt vad det innebär i våldsam samhällsdynamik med dess för- och nackdelar.
  Men det är fullständigt omöjligt, som en del av de svenska politikerna försöker göra, att kombinera de två samhällssystemen. Att de inte inser detta är landets stora tragedi. Att Sverige är mer radikalt än andra länder beror kanske på att våra politiska ledare inte har förstått sin intellektuella begränsning men resultat att hela landet nu driver redlöst med strömmen. Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig vad som hända kan. Det ansvarslösa sociala experimentet är mångfaldigt farligare än lite harmlöst växthusgasutsläpp som är mindre än en tusendel av det kinesiska. Det är svårt att föreställa sig en värre form av nationell galenskap.

  Gillad av 12 personer

  • X. Terrain skriver:

   Jag håller med dig ända till att de inte inser vad de gör, det gäller säkert vissa, men andra förstår fullt ut vad som pågår och vad de skapar, men inser att de själva skulle mista alla sina privilegier om de inte fortsätter så länge de kan på inslagen väg, de har valt detta, de vill detta, och måste straffas därför, när tiden är mogen.

   Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Jag vill ha möjlighet att sätta barnen i garanterat fullständigt religionsbefriade skolor! Då slipper man MENA-barnen och deras muslimska föräldrar, samtidigt med övriga perversa religionsyttringars barn och föräldrar!

   Gilla

   • Moa skriver:

    Mikael Fjällingvideon tydligen censurerad.
    Vi ser mönstret. Etablissemanget applåderar Johansson,o Co när de tystar oppositionen, alla knep verkar var tillåtna.
    Jonas Sjösteds svans används ungefär som nazisterna använde sig av
    Ernst Röhms SA på trettiotalet. Vem har hört PK knysta något om det.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Mja, det kan bero på att det inte finns någon enskild video med Mikael Fjälling, så jag länkade till en tidsstämpel i videon från AFS livesändning. Hursomhelt ett innerligt och tänkvärt vittnesmål från en man som gör ett väldigt gott intryck.
    Sen har AFS den arga och hårda retoriken också, det vet vi ju alla. Och jag håller med om den. Men den är svår för oss att bära upp. Så då är det bra att visa Sådana som Matikainen och Fjälling och Ask.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Testade när jag inte var inloggad på youtube, det fungerar bra, om man bara trycker på youtubelänken snarare än att försöka spela den inbäddad.

    (annars om man vägras se youtubevideos är det bra att vara inloggad, man kan även sätta sin ”location” i youtube-inställningarna till Finland så att man kan se sådant som är censurerat för svenskar, men verkar ej gälla i det här fallet)

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Det är nog tyvärr kört för ”småpartierna” detta val. Enligt senaste SIFO hamnar 2,1% av rösterna hos dem.

   Vi får hoppas att de kan återkomma 2022 och att de kan verka på kommunal nivå under tiden.

   Gilla

   • X. Terrain skriver:

    SIFO, allvarligt? Det är ju rent ovetenskapligt att tro att de skall kunna pricka AfS, ett parti som det är ännu större stigma än SD att rösta på, 2.1+/-5%. Säg att de ringer 1000 personer, då är det 21 personer som utgör det statistiska underlaget. Hur många svarade inte? 50%? Dvs 500 personer svarade inte där man får gissa att en majoritet av de som röstar gör det på dissidentpartier. Då har vi inte ens tagit hänsyn till att de medvetet försöker trycka ner alternativrösterna. Nej vi går nog mot ännu en ”överraskning”.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @CMMK10
    Ja, för SIFO var ju bra på att förutse SDs intåg i riksdagen? Eller inte.
    Visst, rent krasst så är det troligare att AFS inte kommer in i riksdagen än att de gör det. Men i senaste Yougov så fick Övriga Partier, exklusive F!, 4.8%. Och då var Yougov var bättre på att förutse nya partier och opinioner tidigare.
    I SKOP som traditionellt underrapporterat SD fick Övriga partier 3.8. I samma fick SD 18% vilket säkerligen är en grav underskattning.

    Men även om AFS bara får 2.9% så är det en enorm framgång och en garanti för riksdagsinträde 2022. Det ger AFS partistöd, gratis valsedlar. Och dessutom har AFS två medlemmar med riksdagspension redan. Vilket garanterar en konstant närvaro för AFS under perioden 2018-2022. Vilket gör det 100% tryggt för riksdagsledamöter från andra partier att hoppa över till AFS.

    Så låt inte andra göra jobbet, dra ditt strå till stacken i valet 2018 så att det finns ett Alternativ för Sverige. 2.5% är viktigare och svårare att nå fram till än 4%.

    Gilla

 11. O.T. skriver:

  SVT tog avstånd från Jimmie Åkessons uttalande om invandrare – SD kräver ursäkt.

  – ”Bara invandrare får jobb så kommer allt att lösa sig” – det har de sagt hela tiden. Det händer inte, det blir inte så. Därför måste man ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna att få jobb. Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige och då är det svårt att få jobb, sa Åkesson i fredagens slutdebatt.

  Jan Scherman, TV4:s före detta VD, menar att SVT:s agerande är häpnadsväckande och ytterst allvarligt. Poängen med en debatt är att visa var man står och låta motparterna ta hand om motargumentationen. Nu gör sig SVT själva tydligt till en part – i en slutdebatt.

  Gillad av 4 personer

  • Håj skriver:

   Avveckla SVT och Sverige blir ett bättre land. Media inkl SVT är en av orsakerna till den grovt vårdslösa invandringspolitken som Sverige har utsatts för. Politker utan normalt vett påhejade av SVT och PK media har inte förstått att ett samhälle uppbyggt som Sverige inte klarar av en alltför stor invandring och okontrollerad invandring som var fallet 2015. Assar Lindbeck varnade centerpartiet 2013 för det orimliga i stor invandring, nu gick han ut i klarspråk, 7 politiska partiers oförstånd har skapat SD, det enda parti som har förstått Assar Lindbecks självklara ställningstagande. En välfärdsstat uppbyggd med Sveriges modell är baserat på arbete från unga år och kan inte ta kostnaden av en stor invandring i alla åldrar, pengarna räcker inte till. En stor del av invandrarna passar inte kulturellt med Sveriges värderingar och är inte anställningsbara. Integrations politken fungerar inte. Vi ställer inte tydliga krav på anpassning. I verkligheten har vi tillåtet en femte kolonn att permanenta i Sverige, människor som i grund och botten vill förändra Sverige radikalt och som har ett förakt mot de värderingar Sverige är baserat på.

   Gillad av 4 personer

  • Åse skriver:

   SVT:s vd Hanna Stjärne skriver i ett uttalande att det var rätt att ta avstånd från Jimmie Åkesson efter partiledardebatten i SVT. I Danmark gör TV-folket en helt annan bedömning. – Det skulle vi inte göra, säger Thomas Falbe, nyhetschef på danska tv-kanalen DR till Berlingske

   Gilla

   • W skriver:

    SD-ledarens uttalande ordagrant, som Per Gudmundsson ska ha återgett och som även går att lyssna på här, lyder:

    ”Jobb är viktigt. Jobb är avgörande. Men vi måste ju också ställa oss frågan, för att hela integrationsdebatten har i alla dessa år handlat om just jobb. Bara invandrarna får jobb så kommer allt att lösa sig, har alla de här sagt alltid. Det händer ju inte. Det blir inte så. Och därför så måste man ställa sig frågan: varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenskar. De är, de passar inte in i Sverige. Det är klart, att då är det svårt att få jobb. Det är klart, att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättning att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap.”

    Ivar Arpi, ledarskribent på SvD, riktar nu kritik mot SVT, då han menar att Jimmie Åkessons fullständiga uttalande förändrar innebörden.

    Gilla

 12. MartinA skriver:

  Liberalerna kanske borde döpa om sitt parti till Statsfascisterna? Vad har de för rätt att bestämma hur familjer uppfostrar sina barn? Liberalerna har tagit hit en till två miljoner muslimer och de har skrivit in mångkulturen i grundlagen.Det gjorde de rimligen för att de hatar oss svenskar och ville förstöra sverige. Varför frågar de oss nu? Tillförne har man oss aldrig frågat, det har hetat Gå på?

  Och den som inte förstår hur människofientligt det är att tvinga ungdomar att sitta bredvid det motsatta könet i 12-18 års åldern när de skall lära sig något intellektuellt är en fanatisk kulturmarxist och behöver ej tas på allvar.

  Gillad av 4 personer

 13. Jan Ivarson skriver:

  Det verkliga problemet ligger i att politiker utan att fråga folk, proklamerade Sverige som ett multikulturellt land. Multikultur brukar inte fungera bra, varken socialt eller ekonomiskt.

  Sverige bör förklaras vara ett kristet land som tillåter andra religioner om de utövas lågmält. Så har det varit och det fungerade bra.

  Gillad av 2 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Enkelte individer, Richard, men ikke store menneskemasser.
   Det var en irakisk ingeniør som oppdaget at vi i Norge hadde utvinnbar olje, og det var han som utformet den norske modellen med at oljen skulle komme hele folket til gode og ikke bare storkapitalen.
   Han må ha vært en av våre mest lønnsomme innvandrere (norsk kone) noensinne – men sånt hører med til sjeldenhetene!
   Jeg leser også innlegg i norske aviser fra reelle flyktninger som har grunnleggende demokratiske vurderinger og slåss for ytringsfriheten – ofte i kamp mot islamovenstre.

   Så noen positive finnes – pluss en del sekulære (Ex-Muslims of Norway, og LIM) – men svært mange er dessverre bare en belastning, og det (som du sier) ville være bedre uten dem.

   Gilla

 14. Kronblom skriver:

  Förbjud politisk islam. Eller som moderaterna vill, genom justeringar i Kårlagen och Brottsbalken göra den organiserade tillämpningen av destabiliserande åsikter förbjuden. Då kan man ta hand om allt ifrån ohyvlade plymouthbräder till sekter som scientologi.

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Er ikke Muslimbrødrene forbudt i Egypt? Hvis jeg har forstått Ledarsidorna rett, er ‘brødrene’ i ferd med å infiltrere deler av svensk styringsverk for å få makt og påvirke med islam – mye i det skjulte. Dette burde kunne forbys i Sverige, som i opphavslandet Egypt. Det finnes vel lover hos dere om undergravningsvirksomhet og rikets sikkerhet?
   Ellers er muslimske chartere tilpasset sharia og følger ikke våre vestlige krav til menneskerettigheter. Slik sett burde de kunne avvises.

   Gilla

  • Jari Norvanto skriver:

   Mellanmjölkskompromiss. Vad är islam om inte politisk? Islamiseringen är utbredningen av islam och muslimer i västerlandet; med deras kulturer och seder, oförenliga med västerlandets. Givetvis är volymfrågan av betydelse. Västerlandets ödesfråga är hur föreställningen om multikulti och migration hanteras? Är dessa realiteter eller chimärer? Hur vill vi att Sverige och västerlandet ska se ut imorgon, om fem, tio och femtio år, osv. Vill vi riskera ett nordligt Bosnien eller Libanon? Inbördeskrig? Vårt rättssystem i konflikt med sharia? Demografin är den starka kraften. Med ökande andel muslimer vinner islam terräng, alldeles oavsett graden av jihadism, med eller utan våld som medel. Det är krav på representation, särrättigheter och olika rättstillämpning. Där likabehandling anses vara kränkning (se t ex på alla utslag i Arbetsdomstolen med DO som drivande). Eller om vilka man inte kan karikera eller kritisera utan att riskera endera yrkesförbud och/eller dödsdom.

   Ditt förslag liknar den om friskolors vara eller icke vara, som t ex S jiddrar om. Istället för att peka ut enskilda trosinriktningar ska alla (utom de judiska?) dras över samma kam, även de som sedan länge är välfungerande. En usel kompromiss helt enkelt.

   Gillad av 1 person

   • Jari Norvanto skriver:

    Kompromissen jag syftar på är analysen kommentator Kronblom föreslår. Åtgärden som postuleras är emellertid en kollektiv bestraffning. Man skulle kunna invända att även enbart förbud av muslimska friskolor i sin partikularitet kan vara kollektiv bestraffning. Men jag menar att förbud av alla ismer eller sekter med ”destabiliserande åsikter” är ett fikonlöv att gömma sig bakom – eftersom av de ismer eller sekter Kronblom räknar upp, det endast finns en som utgör ett hot mot den västerländska civilisationen och den svenska nationalstaten.

    Gilla

 15. Werner Von Winkelbaum skriver:

  Den forandring av Sverige vi sett under de senaste 10-15 aren ar politiskt ostoppbar. Det ar bara att forbereda sig for konsekvenserna. Hojning av kommunalskatten 3-5 kronor fram till 2025?. Fordubbling av valdtakter? Annu strangare censur, pa toppen av den restrictiva lag som trader I kraft 2019? Valutbildade, och hoginkomsttagare flyttar utomlands, i halarna pa den politiskt och mediala eliten som redan skaffat sig fina jobb som ambassadorer byrokrater i Brussels?

  Werner

  Gilla

 16. Arthur skriver:

  Det är olyckligt att politiken går till attack mot de kristna friskolorna på samma sätt som de problematiska. Man måste våga göra skillnad på folk och folk. Detta är mer en fråga om extrem kontra icke-extrem. Politikerskrået har med viss exotistisk iver låtit intala sig att en handful sunni-radikaler representerar islam i Sverige. Detta har fått allt för stor betydelse för vilka de lyssnar till, vilka medel som allokeras till vem och för vilka avarter som tolereras. Namn som Ibn Rushd-nätverken med flera bygger ut sina nätverk där det finns gratis pengar med bland annat friskolor och assistantbolag.

  De flesta muslimer i landet är sekulära shiiter som ingenting har till övers för skäggiga galningar.

  Gillad av 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Det var jobbigt krävande info, som om det fanns meningsfull religiös kunskap!
   Sossarna påstår att de ska stänga religiösa friskolor – några muslimer blir nog också glada – och köper sedan muslimers röster med löften om moskébyggen??
   Se Helena Edlunds senaste (?) blogg.

   Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Det var jobbigt krävande info, som om det fanns meningsfull religiös kunskap!
   Sossarna påstår att de ska stänga religiösa friskolor – några muslimer blir nog också glada – och köper sedan muslimers röster med löften om moskébyggen??
   Se Helena Edlunds senaste (?) blogg.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.