Migrationsstatistik

Patrik Engellau

Nu har jag tröttnat på alla – även från min sida – vaga, trevande och osäkra diskussioner om huruvida det faktiskt förekommer någon åtstramning av migrationspolitiken och har därför ägnat en söndagsförmiddag åt att kolla fakta. Egentligen är det två frågor: för det första hur statistiken ser ut och för det andra hur man ska förklara de utvecklingstendenser som kan iakttas. Här ska jag koncentrera mig på den första frågan och lämna den andra till något annat tillfälle. Den första frågan är svår nog.

Ett problem är att man i debatten inte skiljer så noga på asylsökande, flyktingar och andra kategorier som ingår i den totala volymen utan kallar alla migranter för flyktingar. Av det totala antalet ankomster är de asylsökande bara en liten del. Förutom asylsökande finns det exempelvis arbetskraftsinvandrare, gäststuderande, anhöriga (till olika kategorier), gäststuderande och folk som anländer i enlighet med EES-avtalet som stipulerar fri rörlighet av arbetskraft inom EU (dock att den arbetskraft som kommer hit kan vara tredjelandsmedborgare bosatta i annat EU-land).

Flykting är en asylsökande som av svenska myndigheter bedömts falla under FNs flyktingkonvention eller någon annan lag som identifierar övriga skyddsbehövande. Alla asylsökande är därför inte automatiskt flyktingar. Några får nobben av Migrationsverket.

Migrationsverket har fin statistik, men inte, vad jag kunnat hitta, en redovisning av de årliga ankomsterna per dessa olika kategorier. (All statistik som jag har använt är enkelt tillgänglig på myndighetens hemsida.) Endast statistiken över asylsökande är färskvara i bemärkelsen att handla om ankomster i närtid. Hur stor andel av de årliga ankomsterna som utgörs av asylsökande vet man därför inte. En gissning är att det kan röra sig om en tredjedel.

Så här har antalet årliga asylsökande utvecklats sedan 1991. Jag har räknat upp innevarande års siffra per slutet av augusti till helår.

Den som tror att alla migranter är krigsflyktingar från Syrien bör betänka att bara 17 procent av de asylsökande – som alltså utgör kanske en tredjedel av samtliga ankommande – år 2017 kom från Syrien (men 31 procent år 2015).

Min slutsats är att ankomsten av asylsökande nu efter en topp år 2015 är tillbaka på något slags normal nivå (vad nu det ska betyda).

Men hur är det då med de andra migrantkategorierna? Statistiken över årligen beviljade uppehållstillstånd är kategorieindelad och kan därför ge besked. Så här ser det ut:

Uppehållstillstånd utfärdas alltså i en stadigt ökande takt varav en fjärdedel under perioden gått till godkända asylsökande (därav min försiktiga gissning ovan; alla asylsökande får som sagt inte uppehållstillstånd). 37 procent av uppehållstillstånden har gått till anhöriga varav tio procentenheter är anhöriga till just flyktingar.

Vad EES-tillstånden och arbetsmarknadstillstånden, som båda började synas i statistiken först på 90-talet, egentligen handlar om vet jag inte. Det är ett allvarligt problem för förståelsen av migrantsituationen med tanke på att de tillsammans upptar lite mer än en fjärdedel av de beviljade uppehållstillstånden. Inklusive deras anhöriga blir andelen rimligtvis betydligt större.

35 reaktioner på ”Migrationsstatistik

  • Jan Molin skriver:

   Surpuppa: det är mycket enkelt att göra själv! Gå in på Migrationsverket.se, Därefter välj ”Om Migrationsverket” med underrubriken ”Press, nyheter, fakta”.
   Sedan: ”Statistik” och under denna ”Översikter och statistik från tidigare år”
   Härunder finns nu mycket att välja på!
   Välj det som Patrik gjort ovan: ”Beviljade uppehållstillstånd 1980-2017” och som excelark eller pdf.

   Det är lite krångligt att hitta detta, och jag tror tom att somliga skräms av underrubriken enligt ovan ”Press, nyheter, fakta”, dvs att endast journalister får tillträde! Det låter som att jag är över hövan misstänksam men det måste man nog vara i vårt sjuka land. Jag brukar spara ned dessa tabellervarje år, jag tror inte det dröjer länge förrän de tar bort dessa möjligheter för vem som helst att bese statistiken. Längst ner i tabellen står samtliga PUTar (Permanent Uppehållstillstånd) 1980-2017= 2 299 084 st! Att forska om hur många av dessa som försörjer sig själva vore nog behövligt att veta.
   Lycka till med egna sökningar.

   Gillad av 5 personer

 1. A skriver:

  Mycket bra initiativ PE. Jag skall skriva ut detta på papper och visa tex min kvinna. Då kommer hon att säga: men det är det ju bara tillfälliga uppehållstillstånd..
  Då kommer jag att svara: Come on… 🙂 Detta kommer sedan att skapa ett litet litet tvivel som kommer att behöva vattnas mycket försiktigt, för att sakta sakta gro. Så illa är det tyvärr. Under tiden tickar det på.. så fint så. Över hundra tusen.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 2. Jari Norvanto skriver:

  En kan få klimatångest för den mättade atmosfären av islamofobi, funkofobi och transfobi… Filterbubblan kan ej helt neutralisera giftgasen som stiger från den av brunrötter underminerade värdegrunden – som är den krypgrund över vilken PK-luftslottet hovrar.

  Gillad av 2 personer

 3. V for Vendetta skriver:

  Dessa siffror har det trixats och fixats med i årtionden. Vad som ingår i vilken stapel ändras med jämna mellanrum. Det som är konstant är att vårt mottagande ständigt ökar. Afghangruppen, liksom Albanerna på 90-talet saknar egentliga asylskäl i regel men tas emot med motivationen att de gjort en lång resa och uppoffring att ta sig hit. Det smyger sig in Uzbeker och Vitryssar och så en och annan Nordafrikan i staplarna. Ett sammelsurium av folk och människor som ropar på mer medel för att klara livet i Sverige.

  Gillad av 9 personer

 4. Aurora skriver:

  Hur många som är flyktingar bland asylsökande eller hur många som är asylsökande (eller flyktingar) bland beviljade uppehållstillstånd blir bara lek med siffror i nationalekonomiska sammanhang. Vad som är avgörande för Sveriges framtid är hur många som är och förblir bidragstagare respektive hur många som bidrar till landets ekonomi.

  Gillad av 5 personer

 5. Winner takes nothing skriver:

  Var slutar detta då Patrik?

  Självklart så är arbetsmarknadstillstånden också till stor del MENA-invandrare, Italienarna har vett att stanna hemma numera, de har ju röstat fram en regering som värnar italienare vad det verkar.

  Den blåa linjen är tydlig nog, gör man en regression på den och lägger en linjal, eller bara lägger en linjal så ser vi vartåt det barkar, dessa siffror inkluderar inte alla de som föds som utlänningar i Sverige heller. Den snabbast växande gruppen både invandrad och infödd, röstar vänster, Sveriges öde är beseglat om inte någon utvecklar effektiva utomparlamentariska metoder. Som jag ser det så har vänstern, och 7-klövern svikit sitt ansvar mot Sverige och svenskarna, man har aktivt förstört för oss, det har inte bara råkat bli så här, man har dessutom vid varje vändning fuskat, ändrat lagar under bordet, ingått en symbios med media, avskaffat försvar och polis och runda de skrivna och oskrivna demokratiska spelreglerna, jag vet inte varför vi förväntas fortsätta spela med fuskare?

  Gillad av 4 personer

 6. Fredrik Östman skriver:

  Din statistik är ingenting värd, ty du har inte undersökt sanningshalten i de påstående som görs i underlaget. Migrationsverket påstår att 31% kom från Syrien, men vi vet att de inte har kontrollerat om uppgiven härkomst stämmer och vi vet att man har basunerat ut omfattande fördelar till var och en som kommer till Sverige och påstår sig komma från Syrien. Du hade måst göra en signifikant stickprovsundersökning i gruppen asylsökande med djuplodande och trovärdigt fastställande av faktisk härkomst, faktiska asylskäl o.s.v. för att kunna applicera korrektionsfaktorer på den övergripande statistiken från Migrationsverket.

  Obra. Gör om.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Molin skriver:

   Fredrik, vi som läser här är nog medvetna om att statistiken är vad den är, dvs tillrättalagd, eftersom det är helt känt att man skriver in den nationalitet som flyttarna anger till migverket!
   Men ändå är ju statistiken skrämmande för varje tänkande svensk. Jag skulle tro att antalet flyttare i Sverige idag med tillägg för avkomma här är hälften av antalet svenskar-finnar på runt 7 miljoner.

   Gillad av 2 personer

 7. Isabella skriver:

  Idag tycks det inte vara någon skillnad om det ges uppehållstillstånd eller inte. Personen blir ändå kvar i Sverige.

  På fredag 28 september 2018 fattar Migrationsöverdomstolen beslut om den så kallade gymnasielagen.

  Aktivisten Fatemeh Khavari uttalar i sociala medier att oavsett vad beslutet blir ska alla 9 000 som sökt uppehållstillstånd genom gymnasielagen, få stanna.

  Hur tänker politikerna göra om Migrationsöverdomstolen fattar samma beslut som Migrationsverket, att de som fått sin sak prövad i tre instanser och fått avslag ska utvisas?
  Ska de snabbt utvisas eller ska Sverige vänta på att EU-domstolen kommer med besked om kanske ett år?
  Eller kommer politikerna att fatta det ”goda, humana och mycket mänskliga” beslutet att de får stanna i Sverige? Med eller utan bostad.

  Att Sverige också består att några miljoner etniska svenskar verkar i den nya globala politikervärlden inte vara så intressant. Många av svenskarna är ju gamla och tär på statskassan genom att de inte arbetar. Nej, fram för unga pigga män, många sugna på allt utom arbete.
  De s.k. ensamkommande unga som kom för åtta år sedan och angav skäl som gav dem permanent uppehållstillstånd på grund av omänsklig behandling, eventuell tortyr, om de återvände till hemlandet.

  Av tio ungdomar som för åtta år sedan uppgav att de aldrig kunde återvända till sitt hemland och fick permanent uppehållstillstånd i Sverige, har 5 ungdomar åkt hem – till sitt hemland – för att gifta sig med en landsmaninna. Kvinnorna har kommit till Sverige genom anhöriganknytning och har beviljats permanent uppehållstillstånd.

  I vilken statistik hos Migrationsverket finns dessa individer?

  Gillad av 11 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En sanningskommission måste utreda samtliga enskilda fall och uppdaga alla lögner och allt bedrägeri, liksom förstås all olaglig beredning från myndigheters sida. Omprövning måste leda till permanent och omedelbar utvisning av alla tveksamma fall oavsett om personen har ett arbete och en anknytning till Sverige eller inte. Myndighetspersoner, ämbetsmän, tjänstemän, som har begått olagligheter i sin utövning måste undantagslöst bestraffas.

   Rättsstatens funktion är viktigare än ekonomin.

   https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/en-sanningskommission/

   Gillad av 8 personer

   • Hawwa skriver:

    Bra idé!
    Jan-Olof Strandberg lade ju igår fram en målande beskrivning hur en dag på Sanningsministeriet kan gestalta sig.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Utan rättsstat finns varken nation eller nations ekonomi.

    Det började med att man slutade med att skilja på flyktingar med asylskäl och migranter som röstboskap.

    Hade man tillämpat lagarna som de står från början hade invandringen varit max 10-15 % av vad den blev.

    Lagen talar om vem som är vad. Lagen struntade man i. Det gör man när man inte är en rättsstat.

    Gillad av 2 personer

  • Winner takes Nothing skriver:

   Precis, alla stannar alla, alla. Om en grupp utmärker sig kriminellt, har ljugit om allt från ålder till härkomst och kostar en förmögenhet så piskar man ändå igång hela statsapparaten för att också de skall få stanna. Hur många som korsar gränsen är det relevanta men vi gränsen så stod, återigen noll (0) kontrollanter, ingen polis, ingen tull, inte ens några praoelever. I det land som personnumret uppfanns så har vi nu ingen aning om hur många som bor, det skulle heller inte förvåna mig om antalet socialbidragstagare uppgår till 15 miljoner.

   Alla stannar, alla, alla.

   Gillad av 5 personer

   • cmmk10 skriver:

    Precis, jag trodde i min enfald att gränsen gick vid de där uppenbara 9000 afghanska männen, men nu verkar det faktiskt som om man kommer att lyckas med konststycket att ge även dem (och anhöriga i förlängningen) livstids försörjning!

    Undrar var gränsen går för ansvarsfrihet? Arma land …

    Gillad av 7 personer

   • Winner takes nothing skriver:

    Alla, alla

    Man orkar nästan inte bli upprörd men för fan, de sätter de som bevisats vara vuxna män trots att man gjort allt för att dölja det, de är överrepresenterade i våldsbrott och i synnerhet våldtäkter, tillsammans med vem, jo svenska barn, och de uselt betalda gymnasielärarna skall avgöra om de får stanna eller ej, inte ens Kafka hade kunnat tänka ut mera djävulska intriger. Jag har bara lust att köra in häxans huvud i ugnen. Det blir många fler ”barn” som våldtar lärare och andra barn som man nyligen läste om. När tar denna mardröm slut?

    Om de nu skall låta dessa afghaner stanna, ja men gör det då för fan! Stå för beslutet, dra inte in svenskar barn för att täcka politikernas hycklarrövar. Svenska politiker är vidriga och de som röstat på dem också.

    Gillad av 3 personer

 8. Nils Dacke skriver:

  Jag har också ägnat mig åt att kika på Mv statistik och slås av att antal asylsökande per vecka har varit mer eller mindre stabilt sedan början av 2016, alltid mellan 350-500 st per vecka. Jag har jobbat en del med siffror och statistik under livet och det som stör mig är att det borde då vara typ 90 st någon vecka och typ 800 st någon vecka, någon grävande journalist borde hitta lite fakta kring,
  1. Varför 350-500 st per vecka och inte mer flytande, är det bara Mv inre processer som styr ett hyfsat jämt antal, eller finns det någon utomstående kraft som styr antal?
  2. Hur kommer dessa 350-500 st in i landet, Öresundsbron, färjeläge i Sydsverige, internationella flygplatser i Sverige?
  3. Ifall huvuddelen kommer via flyg, vilka är de huvudsakliga avreseflygplatserna i utlandet?

  Gillad av 1 person

 9. Linden skriver:

  Antalet anhöriginvandrare till Malmö har ökat med 40 procent jämfört med i fjol, vilket naturligtvis kommer att få betalas av övriga Sverige

  Utöver detta förekommer även en stor inflyttning av hushåll från andra länder som inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden. Och det är nog ingen kvalificerad gissning att den invandringen kommer att öka dramatiskt.

  Sverige det arbetsfria lyckolandet där inga krav ställs, vilken arbetsskygg individ kan motstå sådana locktoner?

  Och blir du osannolikt haffad för något kriminellt är du snart ute på gatan igen.
  Fängelsen rena lyxhotellet där inga kostnader är för stora för att den intagne ska trivas.

  Det skulle kosta 3 miljarder/år för att lyfta de 360.000 fattigpensionärer över fattigdomsgränsen, men det har man inte råd med.

  Och så cirkusen i riksdagen som grädde på moset. Polen nästa.
  https://mobile.twitter.com/KTHopkins/status/1042087272483569664/video/1

  Gillad av 2 personer

 10. olle holmqvist skriver:

  Förlåt en yngling, 2 frågor:,
  men anhöriginvandrare blir väl också försörjda av sv samhället, eller ?
  om de nu faktiskt innan de får resa till Sverige, faktiskt kan leva i ”hemlandet”
  tyder det inte på att levnadsförhållandena där duger att leva, och som en konsekvens, den i Sverige boende kan återförenas i hemlandet ?

  Gillad av 3 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Kanske tänker naivt. Men det är ju tämligen enkelt att följa befolkningskurvan sedan säg 1900 talets början. Den borde indikera hur stor befolkning vi hade varit utan invandring/migration.
  Samma siffror borde även kunna ge på en höft vad kostnaden för detta kalas landar på.
  Det skulle förmodligen räcka att gå tillbaka till 1950 talet med det. Då fanns det både postkontor och små läkarmottagningar i nästan varje samhälle med 1000 personer eller mer till det även länsman.
  1950 års skatter täckte denna samhällsservice med det ovan samt det privata småskaliga som gav god service.
  Misstänker att den ständigt svällande statsapparaten som med sin växande byråkrati förstört ett underbart land. Uppfann migrationen av endast ett skäl, nämligen för att rättfärdiga sin egen existens.

  Gillad av 1 person

 12. Hawwa skriver:

  Obegripligt att denna angelägna info har så svårt att nå ut.
  Ett ointresse att förmedla informationen kombinerat med ett ointresse att ta del av den?
  Tyvärr tror jag att bägge påståendena är realiteter. Att veta är uppfordrande och kan pocka på ett ställningstagande. Det är obekvämt att ta ställning till val där inga alternativ finns som är bra för allla parter, dvs alternativ där någon på något sätt kommer att drabbas. Vi är inte vana vid att göra sådana val.

  Gillad av 1 person

 13. Lasse11 skriver:

  Patrick, du har missat att anhöriginvandring för Svenska medborgare endast gäller Maka/Make samt barn under 18 år, om inte Flykting eller alternativt skyddsbehov då gäller en större familjecirkel. Vet också personer som är svenskar där deras fru från USA samt Sydamerika inte fick uppehållstillstånd i Sverige efter att dom hade studerat och gift sig i USA.

  Gilla

 14. William skriver:

  Jag kan besvara din fråga.

  Andelen asylsökande – som är födda utanför EU – i Sverige i förhållande till EU har sjunkit.
  2015 var andelen 12.4%. I absoluta tal motsvarar det 156110 personer.
  2016 var andelen 1.9%. I absoluta tal motsvarar det 22330 personer
  2017 var andelen 3,4%. I absoluta tal motsvarar det 22190 personer
  Med andra ord så har den kraftigt sjunkit för att sedan dubbleras igen. I absoluta tal har dock ingen större förändring skett mellan 2016 och 2017.

  En annan intressant iakttagelse man kan göra är att det skiljer sig mycket mellan EU länderna ifrån vilket land flyktingarna kommer. 2017 var 24% av de som sökte asyl i Sverige från Syrien, medan Eu genomsnittet var 14%. I Spanien kom 34% av de asylsökande ifrån Venezuela. Så en annan minst lika intressant fråga är: ”hur kommer det sig att sammansättningen av asylsökande skiljer sig så mycket mellan de olika Europeiska länderna?

  Jag vet inte hur många hundra timmar jag ägnat åt att söka fakta om detta. Här är ursprungskällan. Jag tror att det var den du egentligen ville hitta från början innan du skrev texten?

  https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/asylum2015
  https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/asylum2016
  https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/asylum2017

  Tryck på de olika länderna för att se specifik statistik. Jag ska också nämna att det inte finns statistik sammanställd på samma sätt för tidigare eller senare år. De som sökt asyl tidigare men försöker igen är inte inkluderade i statistiken ovan men påverkar ändå den totala andelen. De utgör dock enbart 5-10%.
  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.