De blev lurade att göra saker som de inte riktigt gillade, men de gjorde det på eget bevåg. Därför skäms de och vill skylla ifrån sig och vill dessutom ha omedelbar och full gottgörelse.

Patrik Engellau

Du kanske tycker att det är tjatigt av mig att åter älta #metoo-kampanjen eftersom den vid det här laget är rätt vanhedrad för att inte säga rullad i tjära och fjäder. Jag tror att eftertänksamma kvinnor idag skulle akta sig för att komma dragande med tjugo år gamla sexuella oförrätter som de inte gjorde så särskilt mycket för att avvärja medan de pågick. Men frågan är viktig, inte minst för att kampanjen för bara något år sedan stack en hel värld i brand och av många kvinnor (och en del män, föralldel) hyllades som inledningen till en ny era i könsrelationerna.

Man kan på goda grunder göra sig löjlig över dessa händelser men de berörda kvinnorna var nog för det mesta ärliga. De kände sig säkert uppriktigt utsatta för förnedrande behandling av vissa karlar. Hur ska man förstå det?

Jag tror att det ligger mycket i den så ofta framförda teorin om de medfödda skillnaderna i mäns och kvinnors sexualitet enligt vilken mannen på grund av sin kroppskonstitution och sina gener drivs att maximera sin avkomma vilket bäst sker genom att deponera sin säd på så många därtill lämpade platser som möjligt medan kvinnan, också hon beroende av sin fysiska konstruktion, som inte tillåter motsvarande maximering av antalet barn, i stället av naturen manas att maximera avkommans kvalitet genom att noggrant välja rätt individ bland de uppvaktande herrarna vilket med naturnödvändighet betyder att avvisa och tacka nej till nästan alla erbjudanden (men uppmuntra de få utvalda).

Jodå, jag vet att kulturen kan övertrumfa naturen och jag har hört talas om p-piller, men jag tror i alla fall på den där teorin, inte minst för att den stämmer med mina erfarenheter av hur män och kvinnor uppför sig mot varandra när tanken på parning kan bli aktuell. Antag nu att teorin är korrekt och att männens nedärvda pockanden och kvinnornas avvisanden är inskrivna i naturen. Hur ska vi i det perspektivet betrakta de senaste femtio, sextio årens sexuella frigörelse?

Vad som än påstås om att kvinnorna flyttat fram sina positioner på männens bekostnad kan jag inte se annat än att det i verkligheten är tvärtom. Männen vann en förkrossande seger när kvinnorna på det hela taget slutade hålla på sig. Männen fick friare utlopp för sin natur, medan kvinnorna i stället tvingades göra våld på sin. Feminismen, i den mån den avrådde avhållsamhet från kvinnornas sida, var en hemlig agent för männens inte särskilt väl dolda agenda och lurade kvinnorna att svika sina geners budskap.

Den här tolkningen av den moderna västerländska kvinnans situation har fördelen att den kan förklara ett antal underliga föreställningar och attityder.

En första märkvärdig föreställning som blir begriplig på detta sätt är den feministiska uppfattningen att det finns en massa osynliga ”strukturer” som missgynnar kvinnor och som män uppenbarligen inte vill erkänna, könsmaktsordningen till exempel. Det är klart att en kvinna som regelmässigt av kulturella skäl måste göra våld på sin inneboende sexuella natur genom att i större utsträckning än hon egentligen skulle vilja måste ge efter för männens lustar tycker sig leva i en värld som på något vis är förprogrammerad till hennes nackdel. Att männen inte uppfattar detta är naturligt eftersom det var männen som vann bataljen om kvinnans kropp.

En annan märkvärdig föreställning som också här får sin förklaring är kravet på kvotering till börsbolagens styrelser. ”Här har jag gett dig tillträde till min kropp”, säger kvinnan till mannen, ”nu är det din tur att ge mig tillträde till dina styrelserum”. Och när mannen vägrar blir hon förstås rättmätigt rasande.

#metoo-kampanjen – och Feministiskt Initiativs kampsång, särskilt den fint rimmade frasen ”Jag hatar dig, du djävla man… vi hatar dig så mycke, vi ska slita dig i stycke” – går att förklara på samma sätt. Kampanjen växer uppenbarligen ur en djup, ärlig och i detta perspektiv helt begriplig känsla av upplevda oförrätter som nu inte längre kan vänta på sin slutgiltiga och kompletta gottgörelse.

Utan att skruva saken så mycket menar jag att även feminismens överslätande inställning till muslimsk kvinnosyn med fördel kan begripas i detta ljus. Jag tror inte att feministerna ursäktar vissa muslimers benägenhet att begå råa våldtäkter, men islams grundinställning att kvinnans kropp inte ska nuddas eller ens betraktas med åtrå av obehöriga stämmer mycket mer med kvinnokroppens medfödda yrkanden enligt ovan än med den västerländska kulturens anmodan att kvinnan ska släppa till lite mer.

44 reaktioner på ”De blev lurade att göra saker som de inte riktigt gillade, men de gjorde det på eget bevåg. Därför skäms de och vill skylla ifrån sig och vill dessutom ha omedelbar och full gottgörelse.

 1. Bo Svensson skriver:

  Tsetseflugan lyckades man utrota i det närmaste genom att sprida en massa sterila honor så att hannarnas engagemang slösades bort utan att resultera i avkomma och p-pillren har ju samma effekt på den delen av mänskligheten som har anammat konsekvensfri sex.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Nu är det kanske inte vi som gör fel. – Mänskligheten måste begränsa sitt antal, om naturen och artrikedomen skall ha en chans.

   Men det är en oförsvarbar ordning där de som fortsätter att föröka sig omåttligt, tillåts inkräkta på deras livsrum som beter sig mera måttfullt. – Särskilt om det handlar om släkten som inte hävdar sig i några andra avseenden.

   Gillad av 2 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  En mycket insiktsfull observation!

  Den icke uttalade premissen är de falska föreställningar om människan som ett tomt blad öppet för uttryck och intryck som var förhärskande inom socialvetenskapen precis samtidigt som stora mängder av genomsnittligt mindre begåvade studenter än tillförne föstes som kohordar genom f.d. universitet uppblåsta till massutbildningsanstalter i slutet av 1960-talet.

  Ty om ”strukturerna” är genetiskt programmerade hos båda könen, så kan ju ingen person och ingen nu levande grupp människor beskyllas för dem, och de kommer inte att försvinna ens om Fi! lyckas bättre än sina föregångare (mutatis mutandis) i NSDAP i sitt uppsåt att massmörda alla vita pojkar, ynglingar och män och utrota denna kategori från jordens yta.

  Vi har ju hört de svepande anklagelserna förut, och även den gången ledde de till katastrof.

  Gillad av 5 personer

 3. Göran Fredriksson skriver:

  Patrik är något på spåren.

  Å ena sidan står en islamsk syn på kvinnors oberörbarhet under närmast total manlig och samhällelig kontroll. Å andra sidan står västerländsk jämställdhet och individualism samt en närmast fullständig frihet för kvinnan att göra som hon vill.

  Metoo synes vara ett uttryck för önskan att välja det för kvinnor mest önskvärda ur båda kulturerna. Fullständig oberörbarhet utan någon manlig kontroll alls. Kommer ett sådant samhälle vara stabilt eller kommer det att handla om en ständig kamp mellan den västerländska och den muslimska kulturen till dess den ena blir dominant?

  Gillad av 1 person

 4. M.D. skriver:

  Det där sista stycket fick mig faktiskt att stanna till och fundera rejält. Den bisarra symbiosen mellan radikalfeminister och islamister har alltid förefallit mig fullständigt obegriplig, men när man väl tänker tanken som PE med några enkla rader lägger fram så är det ju förkrossande logiskt i det djupaste, mest primitiva undermedvetna hos de ”frigjorda” kvinnorna.

  Nu till det roliga: Försök att som vit, medelålders heteroman förklara detta för en ung, lilahårig rättvisekrigardam. Den som lyckas med detta utan att få något kastat på sig bjuder jag på en välförtjänt öl.

  Gillad av 12 personer

 5. X och Y gener skriver:

  Kvinnor är mer lurade än så. Det som i hög utsträckning drivit på samhällsutvecklingen är mäns lätthet att engagera sig i projekt. De kan finna stor stimulans även där mänsklig gemenskap torkat ut. Det är en följd av den intresseinriktning som männen i jägar- och samlarsamhället var tvingade att besitta. De måste kunna fungera effektivt långt bortom lägret. Ute i en långt bort liggande periferi. Jämför gärna med SAN-folkets män i Kalahari, när de spårar djur i dagar. Koncentrerat och uppmärksamt.

  Att kvinnor ”släpper till” är bara första trappsteget. Med barnafödande följer en oerhörd insatts livet igenom. Med krav på sekunduppmärksamhet.
  Med flera barn blir insatsen än större.

  Under jägar- samlarsamhällets tid stod hon inte ensam. Hjälp och stöd bistod en nära omgivning med. Alltid närvarande, huvudsakligen bestående av övriga kvinnor. Dessa förhållande har gått in i både mäns och kvinnors gener, som psykologiska benägenheter.

  Nu ett hopp till vår egen tid, med samma arkaiska vidmakthållna genuppsättning.

  Nu skall även kvinnorna ut i vår materiella godisbutik. Då har barn utvecklats till ett samhällsproblem. Skötseln av dem behöver därför dagtid lämnas över till andra. Men känslorna och tankarna på barnen kan kvinnorna inte riktigt släppa. Man har mätt att stesshormonerna går ned på eftermiddagen för män. Medan de går upp hos kvinnorna, när frånvaron från barnen börjar göra sig påmind bakom skrivbord eller operationskniv. Tankarna på barnens behov börjar gnaga i själen. Men detta sker inte för männen. De är upptagna med sina egna projekt…

  Det är kvinnorna som mest måste förneka egna djupa mänskliga behov. Men Godisbutiken lockar. Själva samhälles överflöd av möjligheter lockar även dem. Samhällets alla möjligheter ligger där, att ta för sig av, huvudsakligen som en manlig konstruktion. Förlorarna blir den egna avkomman, när mor hellre väljer bort sin emotionella närhet till de små.

  De första tre åren är en ammande kvinnas famn den enda egentliga tryggheten för ett barn. Men i det manligt tekniskt avancerade samhället ligger detta i vägen för kvinnan egen väg ut i arbetslivet.

  Medan männen fortsatt utan större problem kan nischa sig i vald verksamhet. Till exempel utveckla kapsyler eller impellrar, och med liv och lust gå upp i det. Trots att också de har barn.

  Så visst lever kvinnorna under manligt projektförtryck. Hela samhället är egentligen en manlig konstruktion, som mest följt hans egna behov.

  Kvinnor finner viss kompensation genom att delvis söka sig till sociala yrken, allt medan barn trilskar när de rycks upp ur sängvärmen, var morgon, för att tas till dagis. Där kontinuiteten blir intermittent och otryggt uppstyckad.

  De riktigt små liven är de verkliga förlorarna. Offer på jämställdhetens altare. Men det märker knappast männen. Medan kvinnorna väljer att blunda hårt. Det är så manssamhället ser ut. Åt det gör kvinnorna ingenting. De lägger sig platt för en manlig konstruktion och dess krav på funktion. Det enda de tycks önska sig är att männen skall förvandlas bra mödrar. Vad nu en sådan är? Tänk vad tokigt allt kan bli…

  Gillad av 8 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Tja, ett steg vore att återinföra sambeskattningen. Men då kanske några kvinnor hellre skulle stanna hemma och sköta barnen, och hur skulle det då gå med indoktrineringen på förskolan?
   Det är Vänstern bakom allt (elände).

   Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Feminismen är och förblir en rörelse för att förhärliga det manliga och ersätta männen med kvinnor, på det att även de skall kunna förhärligas på samma premisser. Det är den rena ondskan och det är en massiv nedvärdering av kvinnan och det kvinnliga.

   Gillad av 6 personer

   • Bengt skriver:

    Håller med. Egen resning får man inte genom att följa männen. Den erhålls genom att självständigt lyssna till egna behov och hävda dem med rak rygg. Även i lönehänseende. Att alltid jämföra med männen håller egentligen kvinnor tillbaka. Kvinnor skall karva ut egna nischer, och vara stolta över dem, och inte hela tiden titta på vad männen gör.
    Det handlar om att ligga nära och mer tätt med egna behov. Då följer självförverkligandet tämligen automatiskt. På kvinnors vis.

    Gillad av 3 personer

 6. A skriver:

  Jo men PE, det viktiga som jag ser det är ju att det var VÄNSTERN som nödvändigtvis skulle ställa allt på ända från början, med den fria synen på sex. Nu när denna syn i högre grad råder så är den så klart fel… Det rådande är alltid fel i västerns värld, alltid. De leder runt oss som kreatur. När det mångkulturella är uppnått så kommer det också att förvandlas till fel, 100% säkert. Det är så det fungerar. De lever av vårt motstånd. Förövrigt har aldrig jag önskat nån ludrifiering av de svenska tjejerna. Jag har varit emot detta hela tiden. Man gråter blod.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 7. Enough skriver:

  Män har konstruerat och byggt i princip allt vi har ikring oss idag, från gaffel till jumbojet. Kvinnan är i en stor beroendeställning till mannen, även om västerländsk samhällsmodell låtsas att kvinnan är fri och oberoende.

  Det skiljer sig ganska mycket mellan mäns och kvinnors sätt att leva och tänka; män tar större risker, kvinnor söker trygghet, män styrs mer av rationella tankar, kvinnor är mer känslostyrda. Detta får egentligen inte uttalas i vårt konstruerade samhälle, och det gäller givetvis inte alla individer, men det gäller på gruppnivå.

  P-piller och andra preventivmedel har gett kvinnan möjlighet att utöva sex utan konsekvensen att behöva ta hand om avkomman. Det rubbar den naturliga inställningen att vara försiktig och återhållsam, att välja ”rätt” hanne för de begränsat antal parningar som kvinnan kan ha under sin livscykel. Kvinnan har fått ett fritt fält att spela inom, hur har det påverkat kvinnan mentalt, att kunna agera sexuellt som mannen? Frågan leder till många följdfrågor…….

  Gillad av 1 person

  • Elisabeth skriver:

   Njaaaa, Anders, men jag håller med dig om att kvinnor – och män – verkar lite förvirrade idag. Dock ska man nog inte blanda ihop de ytterlighets-personer som figurerar i media med vanligt anständigt folk. Dessutom, den engelska författarinnan Jane Austens ( 1775-1817 ) böcker om livet runt det sekelskiftet är ständigt lika populära och filmade. Speciellt populära bland kvinnor/flickor. Jag tror det finns en längtan till en mer hövisk tid med klara könsroller och respektfullhet. Notera att jag skrev författarinna, inte författare. Jag stör mig på att alla titlar maskuliniserades, alla utom sjuksköterskans.

   Gillad av 4 personer

 8. Göran Holmström skriver:

  Patrik. Du beskriver ju Alfahanne teorin i din text dock lite mer målande och vagt bara. Att vi människor fortfarande existerar är ju på grund av den.
  I början så var det den starkaste och klurigaste spjutbäraren som fick dom dom heta tjejerna så långt är väl dom flesta med. Någon enskild hövding kunde även dra en vinstlott på observera sin titel. Valde kvinnorna? Intressant fråga förmodligen så ja, genom att med sin person och utseende erbjuda dom bästa överlevnads och bästa genpolen.
  Att män låg runt mer berodde på flertalet saker som vetskapen om hastig ond bråd död samt fler avkommor ger bättre överlevnads chanser.
  Att kvinnor förmodligen inte gjorde det berodde på dom två avkommorna , en på varje höft samt slitet med att ha elden brinnande och samla örter rötter och nötter.
  200000 år så gjordes det så ungefär. Sedan lade sig gud i och förklarade sin sida av det hela därefter dog gud ( Nietzsche med flera) nazism kommunism och fler ismer.
  När väl mänskligheten överlevt det, så kommer nästa stora prövning genus-troende, om vi överlever det är ju den stora frågan?
  Personligen så hoppas jag på återgång till dom gamla sederna jakt med spjut och grilla varje dag. Till det sker så gömmer jag mig i mitt garage och dricker öl.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag håller inte med om att Patriks beskrivning bygger på eller är beroende av en alfa-hanne-teori. Vi vet redan helt säkert att enskilda översittarhannar INTE har varit de som har fått para sig mest. Inte ens schimpanser har detta system, och de är inte en liten bråkdel så eusociala som vi människor. De grupper av människor som har lyckats förmera sig mest är de grupper som har samarbetat och bildat någorlunda fasta enheter. Mekanismen har varit skvaller och lynchning. Det går inte i ett mänskligt samhälle att bete sig som ett svin och sedan skörda frukterna — intill helt nyligen, intill uppkomsten av det pseudodemokratiska globaliserade dekandeta samhälle vi lever i.

   Att vi inte lynchar våra plågoandar är något helt nytt i människans historia, och det bådar inte alls gott.

   Och för att återvända till Patriks beskrivning av kvinnans förlorarroll på grund av p-pillret, så krävs inte detta perversa alfa-hanne-system för att underbygga den.

   Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Tyvärr visar dna-undersökningar på att våld och översitteri lönar sig. – Asiens manliga befolkning är till 8% direkta ättlingar till Djingis Khan på manslinjen om jag minns rätt och Karl den store har visst ättlingar i samma storleksordning.

    Vi hoppades på en ordning med sexuellt urval, där kvinnan skulpterar fram mänskligheten via sina val och ratanden för om inte det fungerar, återstår det råa våldet.

    Bland djuren finns bara dessa två alternativ.

    Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Då uttryckte jag nog mig oklart, Var i min text skrev jag att jägarsamlaren var ett svin. Alfahanne är endast av feminister utsedd till något dåligt. Precis som i vår nutid så finns det klent byggda som kan vara nog så sviniga
    Om du ser alfahanne som något dåligt, så är det ditt val. Jag ser en sådan som en individ som är kunnig och attraktiv genom arv/ träning inlärning eller valfri parameter. Titta på hundar exempelvis, dom böjer sig endast för den som står högre i flocken, det spelar ingen roll hur breda axlar eller stor man är. Utan det enda som räknas är ens förmåga att visa dominans i gruppen. Hundar är mycket ärliga individer, människor är det inte sedan vi började odla så började det manipuleras och ljugas. I en liten jägar samlar grupp så fanns det inte plats för friåkare som snackade snyggt. Stammen gick under på en vinter eller två med en sådan vid rodret. Att ordet alfahanne har sådan dålig klang beror på människors dåliga självkänsla och oförmåga att stolt stå för sina fina egenskaper.
    Faktum kvarstår dock riktiga män med attraktiva sidor får ligga mer, Inget jag bestämt eller hittat på, om dom är sviniga eller inte avgör historien och segrarna.
    Alfakvinnor finns med, genus-sorten är det inte därav hatet på den naturliga ordningen.
    Just iden om likas värde ursäkta ordet men det passar rätt bra ( fuckar upp rätt många)
    I en grupp så värderas vi alla olika, och det är bara så bra eller dåligt är inte upp till mig att bestämma, Vet dock att arketyper föredras, då dom är lätta att förstå eller sätta i ett fack.
    Jag hade önskat att mitt otroligt snälla inre inte begåvats med ett manligt filmskurks yttre.
    Till det tänker mycket, nej passar inte in så värst bra. Men lärt mig leva med det och lider med alla icke alfahannar som får välja ur B-högen 😉

    Gilla

 9. Hovs_hällar skriver:

  Intressant — men…
  Jo jag kan hålla med om en del av Patriks resonemang, nämligen om biologin.
  Det räcker med att titta på någon naturfilm på tv för att inse hur parningen bland djuren brukar fungera: Hanen är den uppvaktande parten medan honan väljer och vrakar. För honan är det nämligen en långt större och mera riskfylld investering att bli förälder än det vanligen är för hanen.

  På motsvarande sätt har det i alla tider fungerat även för människorna. För en kvinna kunde konsekvenserna av en graviditet vara dödliga om något gick fel.

  Uppfinningen av modern sjukvård, och av p-medel, har föralldel helt nyligen ändrat detta. Men i våra gener finns det inprogrammerat de koder som gällde på stenåldern.

  Nej, människan är mycket formbar socialt sett, däremot är vi INTE något ”oskrivet blad”!

  Islam är en ideologi konstruerad för krig. Här har kvinnan tilldelats rollen som barnaföderska, rättsligt underordnad mannen — krigaren. Kvinnorna står under strikt kontroll. Och kvinnor som inte tillhör den egna gruppen ses som krigsbyte.

  För en del människor kan det troligen finnas en lockelse i denna primitiva organisering av samhället. Men vänsterns dragning till islam misstänker jag är snarare en följd av vänsterns allmänna hat mot västerlandet — alltså ”min fiendes fiende är min vän”…

  Ett synsätt sprunget ur gamla föreställningar om ”Den ädle vilden”.

  Gillad av 4 personer

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Om Metoo kanske är på väg ut ur rampljuset i Sverige efter alla bedrövliga incidenter inkluderande framhetsade självmord så är detta inte fallet i USA. Som 17-åring genomförde kandidaten till Högsta domstolen Brett Kavanaugh för 36 år sedan ett ”våldtäktsförsök” på den då 15-åriga Christine Ford, numera psykolog och professor i Kalifornien. Ford har dragit denna incident till kännedom för att göra klart att Brett Kavanaugh inte alls har den fläckfria historia som en domare i högsta domstolen måste ha.

  Man kan inte undvika att konkludera att det demokratiska partiet i USA verkar ha stora svårigheter att finna skäl att stoppa Kavanaugh då även den mest förhärdade ”Metoo-it” måste inse att man nu gått över anständighetens och förnuftets gräns. Vilken halvt berusad 17-åring har inte tänt på en attraktiv tjej?

  Gillad av 5 personer

 11. Jan Andersson skriver:

  Mycket intressant och klokt!

  Jag känner åtminstone sex-sju coola välutbildade singelkillar i karriären som snart har passerat bäst-föredatum och som har valt att leva utan kvinnor. Elaka tungor säger att de söker, men aldrig kommer att hitta några livspartners som är lika deras mödrar, det vill säga barnuppfostrande, matlagande, städande, förmanande, intuitiva, kloka och ansvarstagande. Ett förhållande idag skulle bara handla om arbetsfördelning, egentid, tjejträffar, mansförtryck och karriärer.

  Alla killarna hade blivit utmärkta pappor, men var hittar man mödrarna?

  Det borde vara underlag för en uppföljare, Patrik!

  Gillad av 2 personer

 12. Stig Palm skriver:

  Hela ‘genusproblemet’ löses automatiskt när Islam vuxit sig tillräckligt stark i Sverige att dess regler styr. De som importerade denna medeltida sekt får skörda resultatet. Allah är Störst!

  Gilla

 13. Eva Danielsson skriver:

  Din tolkning här är bra, Patrik.
  Tyvärr har det svenska samhället spelat med i att ta sex med en axelryckning och att man som ung tjej/kvinna är onaturlig om man känner annorlunda. RFSU o dyl statsunderstödda organisationer trycker snarast på med perversiteter som ska betraktas som normala.
  Och sex reduceras till kompissex och kropp och teknik. I stället för kontakt och känsla. För både män och kvinnor. Det är ett svek inte minst mot unga och oerfarna, lite osäkra personer. Om inte den stora kärleken är med så bör ändå ömsesidig omsorg om varandra ändå finnas. Fast det manliga absolut är att vilja ofta och ta initiativ och det kvinnliga är att hålla emot och vara rädd om sig (och sina känslor). Såklart ändå att män kan hejda sig om de ser kvinnan som en person.

  Islam skyddar sina egna kvinnors sexualitet eftersom den symboliserar familjens/klanens anseende. Men en hustru har inte rätt att vägra sin man sex och hennes uppgift är att ge, inte att få. Inom familjen begås vad vi svenska kvinnor skulle kalla våldtäkter. Inom islam äger mannen kvinnans sexualitet.

  Min västerländska syn är däremot att kvinnan själv äger sin sexualitet och ska bejaka sina innersta känslor kring detta. Och inte låta sig styras av vad hon tror att andra ev tycker. Hon ska naturligtvis kunna hålla på sig såväl som bejaka sin sexualitet utan skam. Kroppskonstitution och nedärvda roller kring artens fortlevnad bör inte hindra fria kvinnor och män från naturlig lust och sexualitet till ömsesidig glädje. Nu när man faktiskt kan förhindra oönskade graviditeter. Men ömsesidig omsorg är det viktiga.

  Att feminister tittar åt andra hållet vad gäller hedersförtryck och även (min åsikt) när svenska kvinnor våldtas av invandrarmän, tror jag handlar om att de sätter värnandet om dessa ”förtryckta offergrupper” som gärningsmännen tillhör enligt id-politiken, före omsorgen om flickorna från samma grupper och definitivt före omsorgen om välbärgade vita kvinnors väl och ve.
  Dilemmat när både gärningsmän och offer tillhör den grupp som inte får anklagas för något eller avkrävas något, löser man genom att stoppa huvudet i sanden.

  Gillad av 6 personer

 14. olle reimers skriver:

  Då och då kan man använda den som vapen för att nedlägga en eller annan alfahanne; berättigat eller ej i det enskilda fallet!

  Gilla

 15. The Templars Secret Island skriver:

  Det som slår mig med metoo det är hur futtigt det är, som en liten modeyttring, som att alla skulle ha Dexterskor och Lyle and Scott tröjor där jag växte upp, eller vara punkare eller progg på andra ställen, småfjanterier i en snäv kulturell kontext. Istället så är det två massiva kulturella vågor som väller fram, en beskrivs av de Heeg idag på ledarsidorna, den kinesiska, erövring genom handel, och den andra islam. Jag frestas att spinna vidare på mitt tankespår om Mordor och Saudiarabien men det är lite för mycket off-topic idag så jag håller mig. Vår kultur har uppenbarligen förlorat sig i fjanteri, två andra är i full färd med att ta över. Trump har korrekt identifierat båda och låter nu mycket få muslimer komma till USA, han har bytt ut dem mot kristna.

  Gillad av 3 personer

  • The Templars Secret Island skriver:

   Patriks identifikation ser jag som självklar, och mycket farlig, detta exploaterande av kvinnor där kvinnor av feminister lurats att spela med, tillsammans med ett importerat mycket explicit sexuellt våld från en annan kultur som snart alla kvinnor är medvetna om gör antagligen kvinnor, om detta får fortsätta, direkt mottagliga för att konvertera till islam, som den enda vägen de ser att skydda sig. Återigen ser jag Mordor och den svarta stenen, men avhåller mig, jag måste tänka färdigt.

   Gillad av 2 personer

 16. Lars Bernhoff skriver:

  Patrik har som alltid ett intressant sätt att tolka viktiga samhällshändelser. Det är främst män som tolkar de stora beteendeförändringar som följt av en allt mer sekulariserad värld god ekonomi hos allt fler. Vi har gått en lång väg från det att endast män hade pengar och använde pengar som lockbete för giftermål eller val av älskarinna, när samma samhällsförutsättningar hindrade kvinnor att skapa en egen identitet med en egen inkomst. Preventivhjälpmedel gjorde att alla sexuella val av partner för kvinnan behövde inte granskas som en blivande far till hennes barn. Klart att det gav utrymme för flera tillfälliga förbindelser utan långa förpliktelser.
  I de muslimska länderna är det mannen som bestämmer allt, kvinnan nästan inget. Osunt och förödande. Ett kvinnligt felsteg ch hela deras liv är förstört och mannens heder kräver vedergällning på en nivå som vi västerlänningar inte kan förstå. Med orimlig rangordning mellan könen skapas orimliga levnadsförhållanden för kvinnorna vilket följer väldiga begränsningar för männen också. Även islam borde hittta mer verklighetsanpassad regler för ett bra leverne. Trots att kvinnorna går i skynken kan männen inte låta bli och tafsa på tex trånga bussar i många muslimska länder eller värre saker när det inte syns. Osunda förhållanden skapar förkastliga beteenden.
  Låsningen i gamla seder och bruk är en belastning även för katolska kyrkan Ständigt dessa avslöjanden om präster som utnyttjat småpojkar. Skamligt och ändå klarar man inte ut att ändra på reglerna fö att öppna upp för giftermål. Inte ens barnkyrkogårdar mellan kvinnliga och manliga kloster räckte som bevis för en orimlig tolkning av historiska urkunder som intebkrävde celibat.
  För mig är #metoo ett utslag av en frigörelseprocess från inte helt jämlika förhållanden mellan män och kvinnor. Att sedan Ett PK-beteende och media blåst upp namngivna oförrätter till orimlig storlek och livstids fördömande är fruktansvärt. Alla förstår att en anklagelse om påtvingat samlag för 10-30 år sedan inte kan bevisas rättsligt,
  Avstå från att publicera namngivna obevisbara försyndelser och låt pendeln flytta sig ytterligare ett steg i rätt riktning för en sund jämställd relation mellan män och kvinnor. Det finns hopp men olyckliga övertramp i debatten måste minimeras. Hjälp hellre till att stötta de individer i vårt land som är förtryckta av religiösa eller andra skäl. Vi behöver inte visa respekt för religiösa beteenden som inte uppfyller våra sekulariserade lagar och levnadsregler. Det är bra för dessa kvinnor och blir då även bättre för deras män, även om de inte begriper det till att börja med.

  Gillad av 2 personer

 17. Mangan skriver:

  ”islams grundinställning att kvinnans kropp inte ska nuddas eller ens betraktas med åtrå av obehöriga stämmer mycket mer med kvinnokroppens medfödda yrkanden enligt ovan än med den västerländska kulturens anmodan att kvinnan ska släppa till lite mer.”

  Det här är misstaget. Skillnaden mellan islam och väst är att makten ligger hos kvinnans manliga anhöriga respektive kvinnan själv. Idealet i väst är inte promiskuitet, även om det är tillåtet, utan att om det gäller vare sig det eller avhållsamhet så är det kvinnans eget val. Eget val och en tillåtande attityd är den västerländska normen.

  Gillad av 2 personer

 18. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Att kullra var ett begrepp i den förkristna världen. Vid en backe i Skåne, minns inte just nu namnet på den, samlades kvinnor och män för att göra just det. Vad gjorde man? Man rullade nerför backen/berget samtidigt och den man till slut stötte ihop med hade man sex med.

  I Cernes Abbas i sydvästra England där jag bodde, fanns ett liknande fenomen. På natten rusade kvinnor och män ut i skogen och den de fanns i mörkret hade de sex med.

  Jag tror de abrahamitiska, patriarkaliska religionerna lade ett kvävande filter över kvinnas del i sexualiteten genom att de degraderades i status rent allmänt. Jag tror mig också förstå att privategendomens uppkomst, alltså att man inte lever i en stam, klan längre, kräver att veta att man är far till barnet, därav kravet på kvinnan att hålla på sig.

  Att ”att hålla på sig” skapade krisande kvinnor under den viktorianska epoken vet vi, då vibratorn föddes vid den tiden. Kvinnorna togs till läkare som framkallade orgasm genom en maskin som var upphovet till våra dagars vibrator.

  I Himalaya finns också rester av en helt annan tradition kvar. En film ligger på Youtube någonstans. minns inte nu deras namn. Men där praktiseras att döttrarna träffar många män. Inte på ett påtvingat sätt, det finns enstaka (!) som vill vara monogama och är det.

  Tyvärr tror jag kulturdelen i oss är kraftigt förhärskande . Jag minns min mors problematik att försöka hålla mig hemma i tonåren, när sexualitetens kraft slog in. 🙂 som hos de flesta tjejer. Hade det varit inbyggt i oss att vara monogama, bara välja alfahanen etc så hade nog de flesta av er män aldrig varit födda.

  Gillad av 3 personer

 19. Karl Oskar skriver:

  Intressant.
  Tror inte det är någon större skillnad mellan vänsterns, extremvänsterns och vänsterfeministernas hat.
  Kommer ur samma grundkälla. Maktmissbruk.

  Att agera mot sin egen natur på det sexuella området lägger till ytterligare frustration och ilska. Absolut.

  Men grundkällan är maktmissbruk.

  Sen är vänsterns stora, stora fel ju att man utsett grupper av syndabockar man anser sig ha rätt dyka på ( för att få utlopp för sitt hat). Grupper som vänstern utnämnt till fredslösa.
  Förr kapitalisterna. Numera alla vita västerländska medelålders män.
  Och många andra.

  Gilla

 20. Henric Ankarcrona skriver:

  En mig väl bekant läkare har ställt en fråga till mig:
  ”En kvinna producerar ca 400 ägg under sin levnad och en man lämnar 120 miljoner spermier i varje omgång. Jag tror att det påverkar våra biologiska roller; vad tror Du?”

  Gillad av 3 personer

 21. lookslikeanangel skriver:

  DeLuxe?

  Vissa delar av MeToo är kanske rätt bigotta.
  Men, handlar inte vår tid om att definiera (sig) och hitta gränser.

  Skulle det inte vara riktigt bra om vi kunde ha seriösa gränser för annat?
  Ta skolans låga krav, den märkliga “mångkulturen”,
  fusket och den kravlösa bidragsförsörjningen, kriminaliteten etc.

  Någonstans ska man börja…..

  PS
  Liten godnattsaga
  En släkting till mig hade en gård. På gården fanns ett större uthus.
  Där hade ett par tre generationer ställt undan saker (väldigt mycket!)
  Någon gång fick mina släktingar ett ryck; – Nu skulle det minsann röjas!!
  De öppnade dörren, tittade och stängde igen.
  Associationer någon?

  Gilla

 22. Ulrix skriver:

  Skönt att det finns så många män här som är experter på hur kvinnor fungerar. 😊
  Visst ligger något i teorin om mäns och kvinnors olika strategier för att föra sina gener vidare. Men utifrån det kan man nog inte dra långtgående slutsatser om att män och kvinnor är avpassade att leva i olika världar, där män får utlopp för sin kreativitet och dådkraft medan kvinnor får serva och vårda.
  Vi måste ändå inse att kvinnorörelsen startade av en anledning. Om kvinnor hade varit nöjda med sin lott, hade den aldrig behövt uppstå. Men kvinnor föds liksom män med olika talanger, förmågor och drivkrafter som de vill kunna få utlopp för. De vill självklart också vara en del av samhällsutvecklingen och bidra med kunskaper och perspektiv. (Sedan är det bekymmersamt att tokfeministers vridna samhällssyn har kapat det kvinnliga perspektivet.)
  Omvänt tror jag att de flesta män också känner en stark kärlek till sina barn och vill tillbringa en del av sin tid med dem. Det stora problemet är väl snarare att vi sedan industrialiseringen delat upp världen i ett så inrutat arbetsliv och familjeliv som är svåra att få ihop.
  Detta med att kvinnor skulle vara avhållsamma av naturen tror jag också är starkt kulturellt betingat, även om det nu stämmer fint med teorin. Min erfarenhet är att kvinnor generellt har en sexuell drivkraft och nyfikenhet som de nog gärna vill få utlopp för, bara det anses accepterat.
  Jag menar med mitt inlägg bara att man ska vara lite försiktig med att dra så långtgående slutsatser av en teori så att de ställer sig i vägen för verkligheten – som ju är betydligt mer mångfacetterad. Allt sedan människan blev en kognitiv varelse för många tusen år sedan är det faktiskt svårt att säga vad som är genetiskt, kulturellt eller socialt betingat.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.