Om genustrams och regeringsfeminister

Stefan Hedlund

Ett av de mest framträdande, för vissa kanske också förbryllande inslagen under den rödgröna regeringens onödigt långa regeringsinnehav var hur ofta och klämkäckt statsminister Stefan Löfven valde att stoltsera med att utgöra världens första feministiska regering.

Det kan förvisso tyckas att själva begreppet ”feminism” i sig är föga mer än ännu en innehållslös floskel, som det inte tjänar stort mycket till att bli upprörd över. Om framträdande manliga politiker och kulturpersonlighet upplever behov av att stärka sin status, och sina manliga egon, genom att kalla sig feminister så må det väl vara hänt. Så länge det bara rör sig om floskelmakeri är ingen större skada skedd.

Problemet med regeringen Löfvens feminism ligger i att floskelmakeriet kom att ligga till grund för regeringsmaktens utövande, på sätt som inte bara varit uppenbart skadliga för kvinnors långa och synnerligen rättfärdiga kamp för verklig jämställdhet. Man lyckade också bidra till att öka segregationen i det svenska samhället, genom att se mellan fingrarna med importerade muslimska patriarkala strukturer, och till att allvarligt försvåra uppväxten för små pojkar, genom att hylla och understödja allehanda ovetenskapligt genustrams.

En viktig del av förklaringen till detta kunde pågå så ostört var att den svenska regeringsfeminismen byggdes upp av en rödgrön röra av osmält och motsägelsefullt tankegods, som inte hade minsta förutsättning att ligga till grund för en konsistent och konstruktiv politik för verklig jämställdhet och integration.

Allvaret ligger i att det bakom en glättad fasad av genustrams, av odefinierade nonsensutfall emot ”patriarkala strukturer”, och av annat postmodernt snömos skapades utrymme för politiska aktivister att driva egna försåtliga agendor, vars djupt skadliga konsekvenser inte kunde tas upp till debatt och belysning, långt mindre motverkas.

Med ena handen valde den rödgröna regeringen att bedriva en radikalfeministisk politik som sträckte sig från HBTQ-frågor, inkluderande ett juridiskt tredje kön för icke-binära personer, till kostsam genuscertifiering av bibliotek, könsneutralt pronomen och könsneutral pedagogik, och ambitioner att även små barn i förskolan skall medvetandegöras om att kön blott är en social konstruktion och att man kan ändra denna konstruktion.

Med den andra valde samma feministiska regering samtidigt att öppna ett veritabelt ymnighetshorn för bidragsflöde till allehanda islamistiska organisationer, vars ambitioner står så långt man bara kan tänka sig från omsorg om flickors och kvinnors väl och ve.

Då företrädare för våra politiskt korrekta medier har varit så rörande överens om regeringsfeminismens allena saliggörande verkan är det ingen, eller i bästa fall mycket få, som velat observera och göra sak av de synnerligen uppenbara motsättningar som föreligger mellan radikalfeminism och kvinnoförtryckande islamism. Det är där ingen någonsin behöver riskera att bli motsagd som uppenbara motsättningar kan frodas fritt.

Regeringen Löfvens mycket speciella form av islamistisk feminism kom inte bara att innebära att se mellan fingrarna med företeelser som faktiskt är förbjudna i svensk lag, såsom polygami, barnäktenskap och könsstympning. Man valde också att ge efter inför krav på restriktioner som går emot all etablerad jämställdhetspolitik såsom segregerade simhallar och gymnastiktimmar. Om man noterar alla de flickor som fallit från balkonger till sin död, utan att någon ställts till svars, kan man sannolikt hävda att det även i frågor om hedersmord har funnits stor ovilja att vidta de kraftfulla åtgärder som skulle krävas. Islamofobi hade det fått heta.

Det har förvisso funnits ett antal modiga kvinnor, med egen invandrarbakgrund, som sökt uppmärksamma de faror som ligger i hedersförtryck och segregerade förorter, men de har på klassiskt svenskt vis blivit mobbade, utfrysta och isolerade. Svenska feminister har varit alltför upptagna av att främja sina egna politiska och mediala intressen för att våga eller ens vilja ta strid för förtryckta invandrade kvinnors – teoretiska – rättigheter.

Kanske mest slående av allt är hur snabbt de stolta svenska regeringsfeministerna viker ned sig då de stöter på kraftfullt manligt motstånd.

Vid sitt uppmärksammade officiella besök i Iran valde Sveriges kvinnliga feministiska regeringsföreträdare, ledda av finansminister Magdalena Andersson, att bära huvudsjal. Blotta tanken på att starka kvinnliga politiker som Hilary Clinton, Angela Merkel eller Theresa May ens skulle komma på tanken att på detta vis knäböja inför ayatollor och imamer är fullständigt absurd. Men för svenska regeringsfeminister var det inget problem att ikläda sig ett plagg som utgör en så tydlig symbol för kvinnoförtryck.

När nu den rödgröna regeringens tid vid makten äntligen tycks gå emot sitt slut, i bästa fall för att aldrig återuppstå, blir det angeläget för den regering, eller kanske de regeringar, som tar över makten att också rena Augiasstallet. Om all den skada som orsakats av den islamistiska regeringsfeminismens skall kunna sköljas bort kommer det att krävas en rejäl flod av renande vatten.

Samtidigt är det svårt att tänka sig någon mera angelägen uppgift. Om vi skall kunna uppnå verklig integration och verklig jämställdhet, och om vi skall göra allvar av talet om att det är oacceptabelt att unga kvinnor utsätts för hedersförtryck, då måste den islamistiska feminismens många dolda agendor exponeras och sköljas bort. Och det måste ske med skyndsamhet, innan sjukan vinner alltför stor utbredning.

58 reaktioner på ”Om genustrams och regeringsfeminister

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  En ny förnuftig regering vore en välsignelse. Frågan är om man kan hoppas att något sådan . Genom sitt oförsonliga, blinda hat mot SD utan tillstymmelse till förnuftig pragmatism som L och C uppvisat, kommer dessvärre ingen ändring att inträffa. Allt blir vid det gamla eller ännu värre. Det bästa vore att kasta C och L i famnen på vänstern och sluta upp att insistera på en omöjlig allians.

  Gillad av 5 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Problemets kärna är att man drivs av hat mot en tänkt fiende istället för av en egen idé om vad man strävar efter. – Man har en bild av den typiske nazisten och allt man gör, handlar om att få denne på maximalt dåligt humör.

  Gillad av 4 personer

 3. Anders Lundin skriver:

  Helt rätt. Sverige håller faktiskt på att implodera. Regimmedia har en enorm stor skuld i detta. OM de hade granskat makten så hade de ifrågasatt det enorma hyckleri som 7-klövern ägnat sig åt; exempelvis plakatfeminism – huckle på huvet hos islamisterna i Iran. De hade också ifrågasatt den totalt hjärndöda, felöversatta pk-devisen Alla människors lika värde. Eller att det nästan bara är män som söker asyl i Sverige, samtidigt som deras kvinnor och barn lider i underfinansierade flyktingläger i sina hemländer, samtidigt som en bråkdel av de män som kommer hit är flyktingar enligt FN:s egna definitioner. Eller ifrågasatt varför det talas om integration när det är assimilation som gäller, åtminstone enligt FN-stadgan. Eller om det är rimligt att den s k flyktingen passerar flera säkra länder innan de når Sverige; det finns faktiskt internationella överenskommelser som förbjudet detta
  Nu gör inte media det.
  Därför måste du göra det. Ställ frågorna till dina arbetskamrater, vänner etc. Ställ frågorna till politikerna. Till media. Skänk pengar till Arga Blatten, Ledarsidorna etc.
  Den som tiger samtycker. Svensken tiger och tiger, sen fanns inte svensken mer!

  Gillad av 15 personer

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Vilka observationer talar för att den ”islamistiska feminismen” kommer att ”sköljas bort” innan det är för sent?

  Feminismen lägger, genom sin brist på måttfullhet och tro på att vunna framgångar inte kan reverseras, framgångsrikt grunden för sin egen bortgång inom ett par decennier.

  Ett av feministernas avgörande misstag är att man förlitar sig på Rätten som grund för sina framgångar men inte förstått att Rätten alltid är baserad på Makten, såväl den politiska makten som den makt som handgripligen kan utövas på gator, torg och i hemmen i ett alltmer patriarkalt samhälle.

  Feministerna har visat hur de kan ta makten men synes inte ha förstått vad som behövs för att behålla den.

  Gillad av 2 personer

 5. Aurora skriver:

  Vi har nog inte sett slutet på den röd-gröna makten. Alliansen är alltför upptagen med att fortsätta att mobba SD de med. Ja, den enda politik som förs i Sverige är att mobba SD. Samtidigt som svenska pojkar ska leka med dockor på dagis och sedan tvingas till indirekt ansavr för alla våldtäkter (med motivet manliga strukturer) och som CIS-män som vuxna bli strukturellt diskriminera av feministmakten kan de muslimska pojkarna i lugn och ro i sina eeligiösa friskolor fostras i de patriarkala strukturer de lugnt kan fortsätta att leva efter som vixna i tryggheten att all kritik är islamofobi. Den ena handen vet inte vad den andra gör. Svaret är rädsla. Ja, hela avenska maktetablissemanget är rädda för vår nya maktfaktor; islam.

  Gillad av 11 personer

 6. Jan Andersson skriver:

  Du har rätt i allt utom att den rödgröna eran är slut. Den har nog bara börjat sin seglats mot Atlantis, och tyvärr sitter vi alla i båten och undrar förväntansfullt när vi kommer fram till paradiset.

  Gillad av 2 personer

 7. Peter skriver:

  Alla fe logiska inkvonsekvenderna och de oförsvarliga ståndpunkterna blir plötsligt begripliga när man inser att det är en samverkande allians det är frågan om.

  Man kan kalla den för den intersektionella alliansen.

  Den består av radikalfeminismen, islam, hbtq, afro m. Fl. offergrupperna och yttervänstern. Alltid stödjande av varandras krav, aldrig kritiserande varandra.

  Gillad av 3 personer

 8. Jan Ivarson skriver:

  I Sverige kan personer bli av med arbete och nekas tillträde till lokaler för att de inte anses ha rätt värdegrund. Den formuleras i efterhand av makthavare för att passa stundens behov. Så har rättvisan utvecklats i landet med en feministsik regering som påstår sig leda en humanitär stormakt.

  Gillad av 5 personer

 9. Lars Bernhoff skriver:

  Tack. Det är viktigt att det skrivs artiklar som tydliggör den skada som en naiv politik har möjliggjort. Ett tydligt sekulärt land som Sverige ska inte låta invandrade kulturer få fotfäste när det är uppenbart skadlig för de ideal som Sverige under lång tid lyckats uppnå. Invandring ska stimulera vårt sätt att leva inte importera seder och bruk som går på tvärs mot vad som fått Sveriges samhällsmodell att skapa välstånd för många.
  Ledstjärna ska vara hjälp till egenförsörjning inte rätt till att låta låta religiösa- och klantegler undergräva ett fungerande samhälle. Regler som ger rätt för en islamsk kvinna till skadestånd från arbetsgivare när hon inte hälsa med hand. T.o.m Stefan Löfven säger officiellt att i Sverige hälsar man genom att ta i hand.
  Tyvärr är det ont om politiker som vågar och med kraft står upp mot importerade tokigheter trots att vi sedan länge är ett sekulariserat land. Skärpning krävs och en ny regering har ytterligare en angelägen uppgift

  Gillad av 1 person

  • Linden skriver:

   ”Skärpning krävs och en ny regering har ytterligare en angelägen uppgift”
   Du lever i det blå.
   Följer du inte det politiska spelet?
   Vilken regeringskoalition ser du framför dig som ska rätta till de ” importerade tokigheterna”?
   Över 80% röstade på,sjuklövern. Alltså ett godkännande av den förda politiken. Vi är långt ifrån en ändring, snarare motsatsen.

   Gillad av 3 personer

   • G.B. skriver:

    Olyckligtvis medföljer en del importerade tokigheter när nya ”socialistiska” väljare (bidragsväljare) importeras.
    En liten förarglig skönhetsfläck. Inget värre.

    Gilla

 10. Isabella skriver:

  På första sidan i Dagens Nyheter lördag 22 september 2018, stor bild av Jimmie Åkesson med flera personer.
  Rubriken lyder:
  Mannen bakom dödläget.

  Troligen vill DN göra gällande att det på grund av de röster SD fått, skapat låst läge i svensk politik.

  I din krönika idag gör du mycket klart för alla läskunniga och normalbegåvade, att vi levt med dysfunktionella politiker under mycket lång tid. Åkessons bidrag till dödläget anser jag vara marginellt även om DN:s rubriksättare med stöd av chefredaktören är av annan åsikt av rubriken att döma.

  Den stora frågan nu är hur vi kan ta oss ur detta islamistiska vurmande som är ett hot mot demokrati och välstånd. Att västvärldens länder nått det välstånd vi ser idag är genom att de inte haft sharialagar och islam som rättesnöre.

  Hur ska vi medvetandegöra vilken farlig ideologi islam är? Hur ska vi återta demokratin fullt ut i vårt eget land?

  Vi måste bevara demokratin och följa svensk lag. De islamtroende bör leva på eget arbete och inte ges bidragsförsörjning. Jag är övertygad om att många skulle återvända till landet de kommit från om bidragen från myndigheter (socialiststyrda myndigheter) upphörde.

  Vi måste ställa krav på att de politiker som ska företräda oss är kunniga och kan fatta beslut som är bra för alla medborgares bästa. Inte mer av positiv särbehandling som idag. Se gymnasielagen, klädkoder och hälsningsregelverk. Allt för att inte stöta sig med den islamistiska diasporan.
  Nog nu!

  Gillad av 7 personer

  • Samuel af Ugglas skriver:

   ”Vi måste ställa krav på att de politiker som ska företräda oss är kunniga och kan fatta beslut som är bra för alla medborgares bästa”.
   Vi har ju inte personval i Sverige. När kommer svenska folket börja att förstå att de avsagt sig rätten att sparka korrupta politiker? Varför skall en sådan åtgärd vara främmande för väljarna och fullständigt ogenomförbar?

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Samma princip om omvänd skuld används i England i försöken till justitiemord av Tommy Robinson. Hans nya anklagelser efter att de gamla underkänts är att de personer han intervjuade vid den händelse som rättsväsendet har hängt upp sig på förolämpade Tommy. Han är anklagad för att ha orsakat att själv ha blivit förolämpad!

   Världen indelas i rena och onda, där de onda genom sin existens representerar ondskan, smutsen, eländet, medan de rena oavsett historia, sanning, konstens och vetenskapens lagar alltid per definition är rena, oskyldiga, sanna, goda. Det är det socialistiska slutspelet. Indelningen och identfieringen av onda och goda har slutförts. De onda har ringats in. Avrättningen kan börja. Även om detta är ett smutsigt arbete, så är det de smutsigas eget fel, medan de i grunden rena exekutorerna inte påverkas. Smutsen rinner av deras vita händer fortare än de kan skära upp bukar så att blodet sprutar. Efteråt lockar det tusenåra riket, paradisets återkomst till jorden, socalismen, lyckoriket, evig sällhet utan ondska.

   Vi är i en mycket farlig situation i Västvärlden. Vi har genom att missbruka utbildningssystemet politiskt skapat ett monster. Makten utövas inte längre i enlighet med rationella och hederliga principer. Det lallande vansinnet, psykopatin, hämndbegäret, illviljan har tagit över just de institutioner som en gång skapades för att hålla dem i schack.

   Gillad av 1 person

 11. Elisabeth skriver:

  Mycket bra, Stefan H. ”Feministerna” struntar i konsekvenserna av den väldiga muslimska invandringen , de ägnar sig åt att försöka förfölja och avsätta karlar med åsikter de inte gillar. Maktspel, det är vad det är, ett rått maktspel. Makt, det är vad de är ute efter, dessa vänsterpersoner som kallar sig feminister.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Lundgren skriver:

   Feministerna struntar inte i konsekvenerna. De förstår inte konsekvenserna. De är totalt faktaresistenta mot islam.

   Jag kom i diskussion med ett antal skolungdomar, tjejer, strax före valet. De försvarade islam. När jag sade att i islam har en kvinna bara en halv röst, blev de mer eller mindre chockade. De hade aldrig hört talas om det.

   Hela bilden om mannen grundas i skolan. Våra stackars barn tror att allt de hör i skolan är sanningen. Jag blir bara ledsen när jag ser hur våra barn förstörs i skolan. Fy fan vad många som kommer att växa upp med psykiska problem och mer eller mindre bli disfunktionella.

   Hur kan kvinnor som ska bli läkare kräva att en lärare på en läkarutbildning ska få sparken för att läraren förklarar biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det måste vara åratal av hjärntvätt som ligger bakom det. Detta är värre än en digerdöd för den västerländska civilisationen.

   Gillad av 5 personer

   • Elisabeth skriver:

    Fredrik,ja, det finns mycket vanvett inom skolan och numera också inom akademierna. Behandlingen av professor Germund Hesslow är ett exempel på detta. I USA har vanvettet stundtals tagit sig orimliga proportioner, ( googla gärna Evergreen State University) och i Sverige är man som bekant pigg på att ta till sig allt amerikanskt, även tokerierna. Jag tror som sagt att man gör så här för att skaffa sig makt.Man har sett att Black-lives-matter och Me-too fungerar. Dessa människor är maktlystna. Man utsätter gärna sina offer för samma behandling som man påstår att man själv utsätts för. Be förresten gärna en socialkonstruktions- feminist svara på frågan , varför ska man dela upp fotboll i herr-fotboll och dam-fotboll ? Eller dela upp någon sport överhuvudtaget ? Slutligen, eftersom all utbildning idag börjar bli politiserad har föräldrarna ett än större ansvar att agera förnuftig motvikt.

    Gillad av 1 person

 12. Karl Oskar skriver:

  Genusgalenskap och PK-sjuka förklarar mycket.

  Ytterligare en komponent utgör vänsterns eftergivenhet mot islamism och islam.

  Man värnar krasst sitt väljarunderlag.

  Man blundar för allt. Man till och med aktivt förnekar de illdåd som händer. Och räknar röster.

  Detta är den förfärliga sanningen.

  Gillad av 4 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Ny klarare version:

   Genusgalenskap och PK-sjuka förklarar mycket.

   Vänsterns eftergivenhet mot islamism och islam beror dessutom på att man krasst värnar sitt väljarunderlag.

   Man blundar för allt. Man till och med aktivt förnekar de illdåd som händer. Och räknar röster.

   Detta är den förfärliga sanningen.

   Gilla

 13. Pelle skriver:

  Notera att de vita, feministiska, svenska kvinnorna, som oftast är förstanamn på MP:s listor, nu i allmänna val har börjat få se sig ersatta av medlemmar ut etniska diasporor, som i Göteborg och Borlänge. Feministernas revolutionära allians med islamism och intersektionalitet har börjat äta upp dem, precis som i Iran 1979. På samma sätt som USA aldrig någonsin kommer att få en vit kvinna som president – däremot troligtvis någon gång en spansktalande kvinna – kommer Sverige aldrig någonsin att få en etnisk svensk kvinna som statsminister. Detta blir ett av resultaten av de svenska feministernas allians med islamister och allehanda mörkermän i den hatiska kampen mot de egna pojkarna och männen. De borde ha tänkt sig för innan. Nu är det försent.

  Gillad av 2 personer

 14. MartinA skriver:

  Tvärtom, den feministiska regeringen och dess politik är den oundvikliga slutpunkten för ”kvinnors långa och synnerligen rättfärdiga kamp för verklig jämställdhet”. Jämför hur män och kvinnor röstat sen 1921?
  Kvinnor har ej instinkter att försvara gränsen. Den feministiska regimens tid vid makten kommer inte upphöra förrän sverige upphör.

  Gillad av 1 person

 15. John Finkelman skriver:

  Feminismen och islam är två företeelser som uppstår runt något, jag uppfattar att denna blogg försöker förstå vad detta är, det finns en dragningskraft i Sverige på allt som är mot ett bra sätt att leva, i frihet, under ansvar, eget ansvar. Jag tror skatten är ringen som jag skrivit vid ett par tillfällen, runt ringen så samlas allt som inte gör nytta, allt som är dåligt och ringens väktare söker ständigt skapa mekanismer för att hålla fria människor fjättrade, i deras tjänst, endast så kan allt vansinne förstås, genus, feminism, terrorism, judehat, islam, klimat, allas lika värde, upphöjelse av våldtäktsmän och mördare och ignorerande av deras offer. Det är ondska rakt av.

  Merkel och hennes minister vägrade att bära slöja i Saudiarabien, men låt oss inte glömma att hon öppnade grindarna, hennes livsgärning är fruktansvärd, den kan visa sig värre än Hitlers om inte detta kan reverseras. Sagan om ringen innehåller mycket, men Tolkien kunde inte föreställa sig ett scenario där orcherna blandades med vanligt folk, han tog gränserna för givna, människorna för sig, hobbitarna i Fylket, dvärgarna i berget, älvorna i dalen, orcherna i Mordor. Kanske är det som nu måste till att ringen måste tas till Mordor, eller Saudiarabien, och förstöras i elden Mount Doom? När vi upprätthöll gränserna så var detta inte nödvändigt, eller kunde skjutas upp, men nu? På mig verkar det som att det i längden är omöjligt att ett land som Saudiarabien kan existera, ren ondska, med enorm makt, ekonomisk och politisk, man är allierad med USA och har oljan, guldet, ringen. Merkel kanske inte bar slöja nu, men vem styr om 10 år? 20 år? Vad hindrar att Tyskland en dag får en muslimsk kansler? Allt fler ministrar i Europa, i England och Sverige inte minst, är muslimer. Saudiarabien, är det källan?

  Annars, köp elbil och installera värmepump och hoppas på det bästa, men jag fruktar att europeisk immigrationspolitik har gjort att den neokonservativa lösningen kanske är nödvändig, eller en variant därav.

  Gillad av 2 personer

 16. Göran Holmström skriver:

  Bara hoppas att pk-sjukan dör ut snarast. Mänskligheten har överlevt 2 världskrig
  Digerdöden spanska sjukan och den mörka medeltiden.
  Hat feminism och pk är som jag ser det ett större hot mot oss som ras.
  Varför är det så farligt att påtala skillnader mellan könen?
  Jag älskar kvinnor för deras olikheter, formerna och skillnaderna i sättet att faktiskt tänka, det är bara berikande. När jag träffar en hatande manhaftig kvinna så tycker jag bara synd om henne, då hon missar det unika i att vara kvinna.
  Som utdöende cis man så lider jag med alla henfjollor till pojk/män som missar upplevelsen i att vara man.
  Olika är faktiskt bra och att vara sig själv är ännu bättre.

  Gillad av 1 person

 17. Hawwa skriver:

  Tack igen för detta klarspråk!

  Genusteorier har helt kört över den rättmätiga kvinnosak som många suffragetter, kvinnosakskvinnor och feminister uppoffrat sig för med blod, svett och tårar.

  Den eftergivna hållningen gentemot de patriarkala strukturer som tagit många områden i besittning är inte bara obegriplig, framförallt är den oförlåtlig av det enkla skälet att den skördar så många offer.

  Gilla

 18. Eva Danielsson skriver:

  I västerländsk civilisation har man under århundraden genom naturligt urval i stort sett avlat bort omedelbar aggressivitet som svar på oförrätter. Vi värderar i stället samarbete, resonerande och förhandlande framför att ta till våld. På så vis har vi i väst en mer feminin kultur eller snarare en äkta patriarkalisk kultur om man tillåter sig ursprungsbetydelsen av patriarkalisk dvs faderlig. (Inte machoförtryckande).
  De flesta av oss uppskattar minimerandet av våld och i Sverige, som älskar att döpa om allt och förvränga begrepp, så blir det positivt laddat att ha en ”feministisk regering”..

  Men det fungerar ju bara om omvärlden också har samma värderingar.
  Vilket de inte har.
  Våldskapitalet är fortfarande avgörande för makten och för hur samhällen styrs i stora delar av världen. Numera har vi dessutom en tiondel av Sveriges befolkning som kommer från sådana samhällen och kulturer där det är våldskapitalet som räknas. Kulturkrock är bara förnamnet på vår situation.

  Våra makthavare blandar bort korten med genustrams, aggressiva skränfeminister och annat strunt och försöker få oss att tro på att omvärlden tänker som i väst, t o m som svenskar. Eller i a f att invandrare blir som svenskar/svennar efter ett tag här. När de i själva verket har alla trumf på handen i att vara unga män med en uppväxt baserad på detaljstyrning, straff, konflikter och våld. Våld fungerar alltid. Den som blir knivhuggen i magen har inte lyckats prata sig ur situationen och kanske aldrig pratar mer.

  Gillad av 3 personer

  • John Finkelman skriver:

   Vad har du för belägg för att något är avlat bort, du vet ju inte vad du talar om. Det handlar om självkontroll, där är vi bättre, men det var också vikingarna, man hade kontroll och fortsatte strida fast ena armen var avhuggen. Jag känner tydligt mina impulser till våld och mord, men kontrollerar dem.

   Gillad av 1 person

   • Eva Danielsson skriver:

    Nära till sin aggressivitet men med självkontroll är bra, vilket jag ser som västerländsk manlighet, och precis vad som behöver användas när man möter dem som kommer från kulturer där direkt våld och känslokyla hyllas. Kulturer där man alltså möter frustrationer och utmaningar med omedelbar aggressivitet.
    Olika livsbetingelser under människans utveckling har format sinnena och det naturliga urvalet och kulturen. Det tror jag på utan att vara antropolog eller ha fotnötter att hänvisa till. Det är min åsikt.

    Gilla

 19. Axel T skriver:

  En fundering! Vem vågar köpa en begagnad bil av Lövfen eller tuffa Uffe?? Ett stall tips: Hyr in Orban som konsult och sätt honom som TF Statsminister. Vi har ju ändå ingen demokrati. 17,5 % av Svenska folket är fullständigt ignorerade inom riksdagen och även så i många kommuner. Undrar hur många av Anni lööfs partimedlemmar har en muslimsk tro och övertygelse.

  Gilla

 20. Fredrik Lundgren skriver:

  Jag hoppas att var och en av er har modet och orken att stå emot sådan här galenskap. Var ni än hör galenskapen, stå emot, säg emot protestera, gör något.

  Alla som säger ”allas lika värde”, fråga dem om de inte har sitt jobb på grund av att de ansågs ha ett högre värde än någon annan.

  Om feminism säger jag alltid att jag är för lika juridiska rättigheter för män och kvinnor och att feminism är en kommunistisk rörelse som jag inte vill ha någonting att göra med.

  Gillad av 2 personer

 21. John Finkelman skriver:

  En fråga som kanske någon vet svaret på eftersom mina kommentarer tydligen är misshagliga. Är det brott mot någon lag att argumentera för krig som lösningsmetod?

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Jag kan tyvärr inte besvara din fråga, men Clausewitz funderade över det:

   ”Visserligen vet man, att kriget bara framkallas genom regeringarnas och folkets politiska umgänge. Men i allmänhet tänker man sig saken så, att detta umgänge upphör med krigets början och att det inträder ett helt annat tillstånd, som endast är underkastat sina egna lagar. Vi däremot hävdar, att kriget inte är någonting annat än en fortsättning på det politiska umgänget med användande av andra medel.”

   Gillad av 1 person

 22. Folke Lidén skriver:

  En bra artikel. För egen del har jag dock en fråga som gnager och gnager.
  Kommer det, eller ens delar av det, att rättas till under en eventuell alliansregering?

  Jag tror inte det.

  Gillad av 1 person

 23. Sune Mangs skriver:

  Kerstin Alnebratt (s), hamnade i kylan efter att ha kritiserat Göran Johansson, sossepamp i Göteborg för grabbigt ledarskap. Som kommunalråd fick Alnebratt (s) en väl tilltagen fallskärm och valde att läsa geusvetenskap. Sedermera som doktor i genusvetenskap är Kerstin Alnebratt (s), föreståndare för det Nationella sekretariatet för genusforskning.
  Denna bakgrundshistoria är minst sagt tragikomisk.

  Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Jag tror att många feminister, dvs vänster o tokliberaler, är försmådda, icke beundrade, icke uppskattade…Ev födda av någon som inte heller gillade sig själv alt ev haft en far som inte tog notis…whatever.
   Fulla av hämndlystnad och drivna av att vilja ta makten ifrån männen, särskilt om de i ens närhet inte har uppskattat ens kompetens. Viljan till hämnd och makt även över de kvinnor som verkar kunna trivas i sin kvinnlighet och betraktas som svikare av sitt kön. (Fast kön inte existerar)

   Gillad av 2 personer

   • Skriet skriver:

    Jag tror det är mycket enklare, man har i sin idioti fått för sig att de spel män spelar är de enda värda att spela, och eftersom kvinnor är sämre på dem så är man fast i ett evigt mindervärdeskomplex. Så dumt, som om bryta arm eller spänna rövkrok är allt som finns.

    Gillad av 1 person

 24. fabricerad skriver:

  Om könet bara är en social konstruktion kan ju sjukvården spara miljarder genom att sluta behandla alla som lider av könsspecifika sjukdomar så som cancer i livmoder eller prostata. Det är ju ändå bara en social konstruktion så sjukdomarna kan inte vara annat än inbillade.

  Gilla

 25. olle holmqvist skriver:

  Mijailo Mijailović
  minns någon namnet ? kanske hockeyspelare ?
  Det är i dagarna 15 år sedan Anna Lind mördades. Snabbt greps inför fotoblixtar på en fotbollskrog i Solna en man vars liv och leverne sedan vrängdes ut och in av media. T ex fick en f d flickvän från många år tidigare berätta om honom som person. Så kom nytt bud. Det var inte han. Det var en invandrarpojke. Över hans liv utbredde sig magnifika media mörkret.
  Det var ju en stackars invandrarpojke, det vet man ju svårt en sådan haft det, hur illa han blivit mottagen av svenskarna, han var väl – frustrerad ?
  Googlas på hans namn: = 4 710 träffar
  på 35-åringen = 13 600 000 varav dock 205 000 går till Magnus Uggla och dras bort.
  återstår: 13 miljoner trehundranittiofem tusen träffar.

  En ung tjej kommenterade:: ”På Nk kan man inte sno en BH utan att bli tagen direkt,
  men man kan mörda en utrikesminister”.

  Så där kan vi som är 70+ skaffa fram ”information” på egen hand. Utan att ha lärt i skolan.

  Gillad av 1 person

 26. Björn skriver:

  Tyvärr, det är redan försent. Det enda rationella är tyvärr att börja förbereda sig för att lämna Sverige och kanske Europa även om Schweiz kan vara ett alternativ. Det är dessutom många av våra vänner som har samma tankar. Samtliga med god utbildning och utan tvekan netto skattebetalare . Vi alla hoppas ju förstås att vi har fel i våra antaganden, men man chansar inte med sina barn.

  Gillad av 1 person

 27. Axel T skriver:

  Den kommersiella reklamvärlden visar upp otroligt attraktiva kvinnor . Feministerna har troligen inte samma marknadsvärde beträffande attraktivitet. Andra egenskaper måste framhållas som ger dem marknadsvärde och makt. Därmed ser ju debatten ut som den gör. Länge lever honor och hanar som attraheras av varandra.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.