Ett tredje svenskt särdrag

Patrik Engellau

Igår och i förrgår skrev jag om svenska särdrag, först vår beskedlighet, sammanhållning och ovilja att ta konflikter vilket gör att vår historia är så mycket mindre blodig än andra länders, sedan den märkliga självständighet mot starka, etablerade intressen som centralmakten, till exempel kungen, ibland uppvisar vilket, i kombination med folkets foglighet, kan göra maktutövningen snabb och effektiv. Mitt exempel på hur bra det kan gå på det viset var den motsvarighet till franska revolutionen som Gustav III genomförde utan att någon förlorade livet utom han själv och hans mördare.

Idag ska jag beskriva hur just dessa två särdrag också kan leda landet alldeles fel. Ett lydigt folk som räds konflikter i förening med en härskarmakt som inte alltid behöver förankra sina ambitioner i folkdjupet och bland de etablerade intressena har vid åtminstone två tillfällen i relativ närtid gjort att Sverige internationellt framstått först som ett slags stormakt och heroiskt föredöme, och sedan, när härskarmaktens vision visar sig sakna inte bara förankring utan också verklighetsanknytning, som avskräckande exempel som andra länder aktar sig för att efterlikna.

Mellan år 1700, när Karl XII som artonåring väckte världens beundran genom sin lysande seger mot en femfaldigt överlägsen ryss vid Narva, och år 1718, när ett skott vid Fredrikshalds fästning ändade kungens liv, inträffade just detta. Att kungen var en beundransvärd hjälte visste alla. Voltaire skrev en bok om honom och förklarade honom för ”den märkvärdigaste man som någonsin levat på jorden”. Men vad Karl XII egentligen hade för planer och vad hans militära projekt egentligen skulle leda till visste ingen. Europa väntade andäktigt. Boken Le grand Dictionnaire Historique kom ut i Paris mitt under kungens fälttåg i Europa och förklarade att Karl XII håller ”Europa i spänning”. När han år 1707 började marschera österut, mot nederlaget vid Poltava två år senare, kände inte ens hans egna generaler hans avsikter.

Vad höll han då på med? I sju år vandrade hans arméer fram och tillbaka i Polen och Tyskland. En del stora och framgångsrika bataljer, som eldade omvärldens sinnen, utkämpades. Men för det mesta handlade det om att försörja den karolinska armén. Frans G. Bengtsson beskriver kungens belägenhet så här:

Som härens husfader hade han ett hushåll av trettiotusen munnar att tänka på, bortsett från byxor och skor och annat, och hemifrån kunde föga av allt detta nödtorft tagas. Hans här marscherade, som alla härar, på sin buk, och på en buk åt vilken själva marschen måste bringa näring. Polen var ur denna synpunkt en idealisk krigsskådeplats: där kunde man alltid, med de delar av armén som inte hade något brådskande för sig, äta sig fram från frodig by till frodig by, lämna dem bakom sig som utspottade skal och ha en trygg förvissning att det alltjämt fanns tillräckligt antal oätna kvar.

Det som för omvärlden framstod som ett ädelt och beundransvärt projekt handlade egentligen bara om att livnära krigsapparaten. Men inte ens detta klarade det lilla landet i Europas norra utmarker när tiden led och kungens krigslycka vände. Ett sammanbrott följde vilket man borde ha kunnat räkna ut från början.

Ett annat exempel på hur en självmedveten svensk centralmakt utan att särskilt noga fråga folket och det civila samhället kan hitta på ett eget, storslaget projekt är politikerväldets ambition att etablera Sverige som en ”humanitär stormakt”. Parallellen med Karl XII:s stormaktsambitioner är uppenbar. Parallellen mellan den karolinska armén och vår tids välfärdsorganisation är kanske ännu tydligare. Båda apparaterna inrättades för att göra något stort och ädelt men när flosklerna och de intellektuella dimmorna skingras så ser man att deras syfte är deras egen försörjning.

Syftet med kriget var att bereda uppehälle åt krigsmakten. Syftet med omhändertagandet av förment svaga människor är att bereda utkomst åt dem som har till uppgift att omhänderta svaga människor. Av detta förstår man att dessa omhändertagare har ett personligt ekonomiskt intresse av att det finns tillräckligt med svaga människor och att, om sådana saknas i erforderlig mängd, importera nya hjälpbehövande.

47 reaktioner på ”Ett tredje svenskt särdrag

  • naimlap skriver:

   I ärlighetens namn är det svenska väljare, som håller på att, ödelägga sitt eget land. En tillbaka blick, vid valet år 2010 var det ca. 95%, som röstade för sin, sina egna barns o.s.v. undergång. trots att, det fanns varningar och alternativ. Fyra år senare trots ännu tydligare tecken på att, landets kurs skulle förvärras ännu mer om inte kursen lades om men, ändock röstade 87% för att, bibehålla den fatala kursen mot katastrofen. Nu vid sista valet när alla normalt funtade människor kan se de dödsbringande bränningarna. Ja, vad gör då jordens dummaste och fegaste folk 82% de med ett storhetsvansinne, som får Karl XIIs att blekna.

   Gillad av 1 person

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Hur många ”svaga människor” från extrempatriarkala kulturer tål ett feministiskt och jämställt Sverige utan att mansrollen åter blir det den var för länge sedan och t.ex. hela omsorgsindustrin privatiseras genom att förvisas till hemmen igen?

  Har feministerna något svar? Finns det någon plan för att förhindra en sådan samhällsförändring? Har jämställdheten nu nått toppen och det kommer att visa sig att jämställda samhällen inte är hållbara varför det svenska experimentet hamnar på historiens sophög?

  Gillad av 6 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta är en helt underbar parallell och med säkerhet helt riktig i all sin absurditet. En karolin och en batikhäxa som vandrar över jorden hand i hand utan att egentligen vet varför och samtidigt i färd med att ruinera det egna landet!

  Gillad av 10 personer

  • Björn G skriver:

   Ett exempel på dårskapen.
   Han kom till Sverige som ensamkommande för sju år sedan. Nu kryssas 23-årige Abdullahi Mohamed in i kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

   Gillad av 7 personer

 3. styggestig skriver:

  En mycket bra parallell! Att Karl XIIs parasitarmé väckte vrede och befogat motstånd, som så småningom lyckades växa sig så starkt att dess befälhavare besegrades, var förstås en välsignelse. Men vår tids omhändertagandearmé väcker inte samma vrede och skapar därför inte heller samma befogade motstånd. Vår tids hybris präglas av hycklande ”godhetsapostlar” som i starka ordalag och med benägen hjälp från gammelmedierna fördömer alla och envar som ifrågasätter hyckleriet och dubbelspelet. Berthold Brecht lär ha varit en usel människa med en rutten kvinnosyn, men han hade rätt när han skrev: ”Erst kommt das Essen, dann die Moral”

  Gillad av 1 person

 4. Eva Danielsson skriver:

  Jag köper resonemanget att mycket som görs är för att upprätthålla det välfärdsindustriella komplexet. Och att det är motivet till den arroganta godheten som göds lite då och då av propaganda om ”medmänsklighet” o d.

  Men det där med människor inom politikerväldet som ändå drivs av makt och ära? Nog finns de. Som gillar att styra det välfärdsindustriella komplexet men som framför allt njuter av att röra sig på maktens arena.

  Den inhemska kartan över politikerväldet blir obegriplig för mig om man inte också räknar med att politiker och partier strävar efter mer än att förse trupperna med mat. Man vill också synas och äras i större sammanhang. Tror jag.

  Nog borde våra åtta riksdagspartier kunna avkrävas hur de ställer sig till planerna på politisk globalism. Hur de t ex ser på Barcelonaavtalet och Agenda 21 och Agenda 30? Hur de ser på bevarandet av Sverige som suverän nation med självbestämmande över skatteuttag och lagstiftning?
  Och, inte minst självbestämmandet över migrationspolitik och klimatpolitik som annars är två tydliga redskap för att införa globalism utan att prata om det.

  De som kritiserar massinvandring från arabvärlden och Afrika får utstå svartmålning och karaktärsmord. Klimathotskritiker ska enligt svenska myndigheter klassas som ”vetenskapsförnekare”.

  Metoderna för att upprätthålla och förstärka sina trupper och marschera mot internationell makt och glans för sig själva, är hur fula och förljugna och destruktiva som helst. De negativa konsekvenserna och notan för detta får vi skattebetalare ta. Utan att det pratas öppet om globaliseringsmålen. Man bara pytsar ut vad som ligger bakom det hela i små portioner med utslängda repliker om global skatt och EUskatt för att vi ska vänja oss. Och bli än mer avtrubbade och lätta att lura. Eftersom vi är så beskedliga.
  80% av medborgarna förstår ännu inte att staten och myndigheterna är ute efter att förinta vår frihet, demokrati och vår kultur.
  Vi behöver nu en ”kung” eller en egen Trump som kan ta rodret och börja styra skutan åt rätt håll innan alla ska behöva upptäcka och känna på att våra makthavare för krig mot oss, sina egna medborgare.

  Gillad av 6 personer

  • Jan Molin skriver:

   Tack Eva! Du skriver bla ”ute för att förinta vår frihet, demokrati och vår kultur”, just det som är grundvalarna för en självständig nation! Det är meningen, och till en stor del har vi redan avhändt oss detta genom medlemskapet i EU. Som mycket i Sverige i dag och tidigare sedan 70-talet så tas viktiga beslut utan längre debatter i media och bland folk. Så var det ju med inträdet i EU, men vi fick i alla fall rösta om det. Jag röstade för! Ty jag ansåg att våra politiker inte var av virke att styra Sverige rätt, jag trodde då att EU styrdes bättre! Men huvva vad jag bedrog mig.

   Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   TYvärr, Ingalill, är jag , trots att jag sedan barnsben är utpräglad kvinnovän, tror jag att de svenska kvinnorna bär en mycket stor skuld till detta. Eller kanske, för att uttrycka det annorlunda: de har skapat en slags feminism som berövat männen deras naturliga aggressivitet och försvarsvilja.

   I den kvinnliga naturen ligger en biologiskt betingad önskan att vara god, att vilja ta hand om att skydda o.s.v. Svenska män är i flertalet fall mycket respektfulla mot kvinnor och när de i sina omsorgssträvanden bestämde sig för att ta hand om världens folk kunde männen inte sätta sig emot.

   Det goda blev detta fall det bästas värsta fiende. Det låg liksom i luften.,

   Gilla

 5. Ali blir Knud skriver:

  Så för att summera problemen med demokratin:

  1) Den saknar kontrollmekanism när politikerna bildar en klass (ingen kung att skjuta)
  2) Den saknar effektiva mekanismer för att vaska fram rättskaffens och dugliga ledare (inga krig)
  3) Eftersom den bygger på en populär röst så lovas allt åt alla (ymnighetens horn)
  4) Den förutsätter att folkviljan i aggregat är rationell (klimatforskning)
  5) Den saknar kontrollmekanismer som förhindrar att de som förmedlar information och kommunikation med politikerna lierar sig med dessa (Wolodarski, Lindberg, Mattson och Lifvendahl)
  6) Det finns ingen högre makt att svara inför (om han inte importeras)

  Gillad av 6 personer

  • Underdog skriver:

   Jag tror din pessimism är överdriven generellt sett. Men sedan grundlagsreformerna på 70-talet har vi i Sverige levt med en svag konstitution och ett valsystem som öppnar för disruptiv taktik. Detta sammanhänger både med den socialism som i grunden anser att institutioner inte får stå i vägen för folkviljan (som staten vid varje tid uttolkar den) och den rättspositivism (hej FÖ) som präglar svenskt rättsväsende och som har samma ursprung med början i Hegel, utveckling i Marx och fulländning i Axel Hägerströms elev Karl Olivecrona (”Om lagen och staten”).

   Gillad av 5 personer

  • Jan Molin skriver:

   Knud: när det gäller din punkt 2) så hoppas jag ännu att storbranden som orsakades av ett helt odugligt politikervälde med vidhängande partianhang vaskade fram ett antal starka, kunniga och Sverigedugliga karlar som har begripit att landet kommer att gå under om ingen ingriper. De måste tyvärr få tid, om den finns, att i lönndom komma samman på något sätt. Vilket inte är lätt i vårt i grunden övervakade samhälle.

   Gillad av 1 person

 6. Underdog skriver:

  Jag har länge funderat över paradoxen att svenskarna som är individualistiska i modern tid och i högre grad än på de flesta håll varit självägande bönder i historisk, ändå uppvisar en sådan extrem underdånighet mot överheten. Jag tror PE är något på spåret. Dessutom tror de flesta svenskar på politikerna när de, likt Tage Erlander, hävdar att makt är inget jag strävat efter. Nähä. Men hur skulle du förändra samhället utan makt hade du tänkt? Och hur kom det sig då att du hamnade precis mitt i maktens centrum? Detta med makthavare som vägrar erkänna att det är det de är och ett folk som accepterar den bilden tror jag är unikt för detta vårt land och en förklaring till att många svenskar inte ser vad som är på väg att hända.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, stiff upper lip, pompösiteten är överklassens motsvarighet till böndernas och jobbarnas dumdryghet. Eller som Magnus Uggla beskrev fenomenet: De säger att jag skiter i allt, men det skiter jag i. Den förlorade empatin. Människan som en ö. Ovanmänniskan, den inbillade. Den blåpillrade.

   Gilla

 7. Elisabeth skriver:

  Extremfeministers visioner tillåts tyvärr sprida ut sig i politik och media och snart också inom akademierna. Trots att de egentligen saknar både förankring och verklighetsanknytning. Ta exemplet Germund Hesslow. Denne professor har i åratal hållit en föreläsning för medicinstudenter om könsskillnader som biologiskt grundade. Enligt feministbibeln beror skillnader dock istället på social konstruktion och Hesslow har därför anmälts av feministaktivister och riskerar att bli av med jobbet. Tyvärr ställer sig inte ledningen bakom honom eftersom man är skakis inför feministerna. Detta har nu nått internationell spridning, Sverige ses som ett avskräckande exempel även nuförtiden. På goda grunder.
  https://www.zerohedge.com/news/2018-09-20/transphobic-swedish-professor-may-lose-job-after-noting-biological-differences

  Gillad av 3 personer

 8. MartinA skriver:

  Att ha en krigsmakt i fält som försörjde sig utomlands var ett sätt för sverige att utöva mer makt än vår ekonomi och folkmängd tillät. Det användes mycket framgångsrikt i det hemska trettioåriga kriget. Karl XII försökte bara bevara det han ärvt, såsom han uppfattade sin plikt som kung. Det var omöjligt för honom att veta att utvecklingen hade hunnit ifatt sverige och att fortsatt stormakt från sådan skral bas ej längre var möjligt. I mångt och mycket tog stormaktstiden slut därför att Ryssland kunde freda sin södra gräns med en helt annan effektivitet än tidigare.

  Jag tror att många saker som jag avskyr med sverige formades just av stormaktstiden. Behovet av att mobilisera allt och alla för ett gemensamt mål. Men om det är så, vart försvann det på sjutton och artonhundratalen? Vad användes det till och missbrukades för under frihetstiden och senare tider? Kanske industrialiseringen var ett sånt projekt från 1850, men desförinnan? Jag har läst alldeles för litet om den historien. Kanske det finns svar att finna där?

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Kaxiga Annies 30 miljoner är bara en barnslig komplimang till Fredrik Reinfeldts stora fria ytor som i sin tur bara är ett barnsligt eko av Axel Oxenstiernas Det nya Indien. Tanken att geometrisk plats för många människor också betyder möjlighet att föda dem alla är lika gammal som den är infantil och imbecill. Likaså det underförstådda antagandet att en sådan utveckling inte är att jämställa med en invasion av främmande makt. Hur kunde Axel Oxenstierna tro att de nya indierna i Norrlands inland inte skulle meddela hans stånd ”ergo emigrarent”, som Karl X kort därefter tänkte om den danska adeln efter en likaså tänkt svensk invasion av det landet?

   Vem tror på allvar att Svennistan, kalifatet i den höga Nord, kommer att styras av Kaxiga Annie och hennes patetiska gelikar? Kan hon inte ta råd av någon utkryssad svensk miljöpartist? Här saknas verkligen emptin, förmåga att sätta sig in i en annans situation och världsbild.

   Gillad av 5 personer

   • MartinA skriver:

    Jag känner inte till just det Oxelstjerna program som du talar om. Men jag läste en bok om Oxelstjerna nyligen och mycket av det som är så hemskt med sverige blev institutioner genom denne briljante och idealistiske och ansvarsfulle och energiske man.

    Gilla

   • Jan Molin skriver:

    Fredrik, det ordklyvandet mellan dig och Martin här ovan och nedan är meningslöst! Hela vansinnet med Sveriges invandring handlar ju om det jag skrivit om de senaste veckorna här: förräderiet som begåtts av de politiska partierna och dess ledare mot det svenska folket i form av invandringsprojektet påbörjat redan under 60-talet med de kristna assyrierna och med fortsättningen av S och Palme med alla dåvarande partiers stöd för skapandet av det mångkulturella samhället 1975 i och med propositionen 1975:26. Varför hålla på med Axel Oxenstierna? Han har ingenting med ovanstående att göra, låt honom vila i frid! Ja, jag hänvisar till gamla SOUsar med följare till för att verkligen grunda det som står i denna. Det är så ett land styrs, med propositioner mm som antas i riksdagen och följs dag ut dagin, år ut år in. Detta måste förstås annars begriper man inget av det som händer i vårt land!
    1988 bildades SD, de är ju en motståndsrörelse mot vansinnet! Detta måste också förklaras för det okunniga svenska folket.
    Annie är en tvättäkta quisling och skall förhoppningsvis bli behandlad som sådan så småningom liksom övriga i det politiska ledarskapet som förrått Sverige och dess folk.

    Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Påståendet att svenska folket är lättstyrt och landet centraliserat är ju inte precis nytt. Inser inte att de historiska exposéerna belyser detta faktum på ett nytt sätt.

  Frankrike är typexemplet på ett centralstyrt land. England är ett exempel på ett konstitutionellt land. Tyskland en decentraliserad förbundsstat. Inget av dem har klarat sig särskilt mycket bättre än varandra eller än Sverige gentemot vare sig det bidragsindustriella komplexet eller den okontrollerade muselmanska massinvandringen. Jag tror att det är fel faktor att basera sin analys på.

  Zhengyang Wus beskrivning att svenskarna saknar empati, Sture Eskilssons stim av sniglar och Ian Wachtmeisters Ankdammen säger mer om vad i den svenska mentaliteten som orsakat det extrema självskadebeteendet, överträffat bara av engelsmännens, möjligtvis. Vilket tyder på att empatilösheten, dumdrygheten, pompösiteten är det avgörande. Ju mer man försöker vara demokratisk, desto sämre lyckas man.

  Orsakerna till att mentaliteten uppstått kan man ju förstås spekulera i, men skulle det inte vara intressantare att tänka på hur man kan förändra denna mentalitet?

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Fast är inte hasten till förändring det som har lett oss hit? Är inte just att undersöka vad vi är och var vi står det som har saknats?

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Och dessutom, just nu, med de maktmedel som finns och de attityder som är etablerade. Försänkta. Så är förändring inte ens möjlig. Vi diskuterar ju för att kunna inspierara de som bygger upp igen? Vår diskussions potentiella värde är att skapa attityder som må vara små nu men som kan komma väl till pass senare? Och då är väl vad vi är snarare än vad vi borde göra det viktiga, och där kan bara historien berätta?
   Är har länge överglänsts av Bör i sverige. Jag uppskattar allt som premierar diskussioner om Är.

   Gillad av 3 personer

 10. Gunnar Strandell skriver:

  Jag minns att det i slutet av 1970-talet fanns en debatt om ifall två mödrar med tre barn vardera skulle ta hand om sina egna eller bli avlönade dagmammor och ta hand om varandras barn.
  Debatten dog ut och de som vill ta hand om sina egna barn fick bilda förskolekollektiv eller dra ut på långsegling.

  Det alternativa tankesättet nådde en en mindre kollaps i form av fusk med LSS, där hela familjer försörjts genom att vara assistenter till någon i familjen som inte vara särskilt handikappad.

  Det kan komma fler sådana, t.ex. om det visar sig att klimathotet varit överdrivet eller att mångkulturen och massinvandring ger obehagliga biverkningar.

  Gilla

 11. O.T. skriver:

  En anställd på Kriminalvårdens Nationella transportenhet som dagligen arbetar med utvisningar har tagit kontakt med Samhällsnytt för att berätta om den verkliga situationen på fältet

  Vad anser du utifrån din erfarenhet på fältet – går det fortfarande att rulla bandet tillbaka när det gäller det växande skuggsamhället och illegala i Sverige, eller har point-of-no-return redan passerats?
  -Point of no return är passerad med råge. Vi har ett skuggsamhälle och kommer aldrig bli av med det.

  Vi kommer aldrig komma ikapp och få någon ordning så länge gränserna står vidöppna medan det sitter batikhäxor på Migrationsverket och stolpskott utan stake i regeringen.

  Vad vi behöver är mer pengar, mer personal, mer befogenheter för att kunna placera stökiga klienter på häkte istället för på Migrationsverkets förvar, där dom själva bestämmer. Och sen ett eget flygplan.
  – Då kan vi nog få skutan på rätt köl igen.

  Min sista fråga då – varför har du valt att kontakta Samhällsnytt, och inte, säg, Aftonbladet, DN eller SVT/SR?
  – Jag har försökt… De lyssnar inte. De vill inte visa verkligheten. Hade vi haft dem på vår sida och de skrev om sådant som händer så skulle kanske folk som läser tidningarna och tittar på SVT förstå verkligheten och sluta rösta på MP/S/V som kör vårt land i botten.

  Gillad av 4 personer

 12. Richard skriver:

  @STAFFAN
  Jag kan inte svara för BJÖRN G men hans påpekande präglas inte nödvändigtvis av ”antijudiskhet”. Att många oligarker tillhör en etnicitet med ett starkt kulturdrag av internt samarbete mot andra grupper vittnar om risken att deras samlade makt kan vara större än den skulle varit om de t.ex. haft olika etnicitet eller tillhört en mindre etnocentrisk grupp.

  Man behöver inte vara ”antijudisk” för att väga in sådana faktorer.

  Gillad av 2 personer

 13. 5ven55on skriver:

  Patrik, jag tycker att det brukar vara högt i tak här vilket jag uppskattar mycket. Har dock förstått av vissa kommentarer att en viss censur sker. I dag läste jag kommentarer som nu verkar vara försvunna. Tråkigt. Misstag eller censur?

  Fortsätt hylla den höga takhöjden!

  Gillad av 4 personer

  • Redaktionen skriver:

   Vi nobbade en kommentar från dig som handlade om att ”den interna kritiken” i USA kommer från judar som i eget intresse vill ta makten ifrån vita, kristna amerikaner. Redaktionen tål nästan vad som helst, men när det närmar sig Sions Vises Protokoll blir det stopp.

   Redaktionen

   Gilla

 14. A skriver:

  Om man gör ett tankeexperiment där man definierar själva utvecklingen som på sikt det som kommer att leda till mänsklighetens undergång bokstavligen. Alltså att vi är fångade i denna utveckling som vi inte har kontroll över och inte kan ta oss ur och att den kommer att förgöra oss alla. Försök sedan komma på något som skulle kunna vara ett kraftfullare motmedel mot detta och samtidigt få folk med sig, än vad som just nu pågår globalt med pk-ism, miljöpropaganda, islam, forskningens korrumpering mm mm. Alltså att man vill ha exakt just detta på grund av att det inte levererar eller producerar, utan stoppar utvecklingen. Att något har definierat detta som ett absolut mål? Alla dessa företeelser sammanfaller tydligt i denna punkt som jag ser det. Om jag rationaliserat fram nån slags irrelevant vanföreställning kan man med fördel påtala det. 🙂

  Mvh A

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.