Röstar invandrare på socialdemokraterna?

Patrik Engellau

På valvakan i teve visades en sensationell graf över röstningen i ett invandrartätt valdistrikt i Stockholmstrakten. Socialdemokraterna hade fått en bit över sjuttio procent av rösterna. Det där satte myror i huvudet på mig. Är det på samma vis i alla invandrartäta områden? Hur har i så fall socialdemokraterna lyckats med ett sådant konststycke?

Jag beslöt att försöka ta reda på fakta och lämna frågan om socialdemokraternas eventuella machinationer till någon annan gång.

Hur vet man vilka områden som är invandrartäta? Nu är det så lyckligt att Tino Sanandaji för fyra år sedan på uppdrag av mig gjorde en uppföljning av Mauricio Rojas tidigare beräkning av antalet utanförskapsområden vid olika tidpunkter.

Ett utanförskapsområde definieras här som ett område där färre än 60 procent av de boende i arbetsför ålder förvärvsarbetade och att andelen elever som gick ut grundskolan med fullständiga betyg låg under 70 procent eller att andelen röstande i senaste kommunalval låg under 70 procent (eller båda). Som definition på ”område” valdes valdistrikt (utom i storstäderna, där indelningen gjordes lite annorlunda av skäl som jag inte besvärat mig med att förstå).

Tinos studie avsåg år 2012 och då hade antalet utanförskapsområden ökat till 186 från tre stycken år 1990. 186 valdistrikt definierades alltså som utanförskapsområden. Jag tror att dessa är de mest invandrartäta områdena i Sverige. Därför undersökte jag hur stor andel av befolkningen i dessa områden som röstat på socialdemokraterna. Svenska Dagbladet har en praktisk sida där man kan hämta information om röstningen i alla valdistrikt.

Jag orkade inte gå igenom alla de 186 områdena eftersom det var lite pill med att få områdena i Tinos skrift att stämma med Svenska Dagbladets valdistrikt. Jag undersökte bara 25 slumpvist valda utanförskapsområden. Redan där finns två felkällor: urvalet är bara tretton procent av områdena och när områdena i skriften och på tidnings sajt inte stämde exakt så fick jag höfta lite och välja ett område som verkade ligga nära.

Det visade sig vara rätt mycket spridning i resultaten. Unikt lågt röstande på socialdemokraterna hade Gottsunda utanför Uppsala, bara 17 procent. Näst lägst hade Sandviken Norra i Sandviken med 33 procent vilket får mig att misstänka att det är något fel med Gottsunda-siffran.

Ett antal utanförskapsområden låg häpnadsväckande högt. Herrgården i Malmö hamnade på 80 procent, Rinkebysvängen i Stockholm på 77 procent och Vivalla Östra i Örebro på 70 procent. Sex valdistrikt i mitt urval låg över 60 procents röstandel på socialdemokraterna vilket skulle motsvara över 40 stycken i hela populationen av utanförskapsområden.

I genomsnitt låg röstetalet på socialdemokraterna på 50,5 procent i de invandrartäta områdena om man alltså definierar invandrartäta områden som utanförskapsområden enligt mitt inte särskilt vetenskapliga urval.