Röstar invandrare på socialdemokraterna?

Patrik Engellau

På valvakan i teve visades en sensationell graf över röstningen i ett invandrartätt valdistrikt i Stockholmstrakten. Socialdemokraterna hade fått en bit över sjuttio procent av rösterna. Det där satte myror i huvudet på mig. Är det på samma vis i alla invandrartäta områden? Hur har i så fall socialdemokraterna lyckats med ett sådant konststycke?

Jag beslöt att försöka ta reda på fakta och lämna frågan om socialdemokraternas eventuella machinationer till någon annan gång.

Hur vet man vilka områden som är invandrartäta? Nu är det så lyckligt att Tino Sanandaji för fyra år sedan på uppdrag av mig gjorde en uppföljning av Mauricio Rojas tidigare beräkning av antalet utanförskapsområden vid olika tidpunkter.

Ett utanförskapsområde definieras här som ett område där färre än 60 procent av de boende i arbetsför ålder förvärvsarbetade och att andelen elever som gick ut grundskolan med fullständiga betyg låg under 70 procent eller att andelen röstande i senaste kommunalval låg under 70 procent (eller båda). Som definition på ”område” valdes valdistrikt (utom i storstäderna, där indelningen gjordes lite annorlunda av skäl som jag inte besvärat mig med att förstå).

Tinos studie avsåg år 2012 och då hade antalet utanförskapsområden ökat till 186 från tre stycken år 1990. 186 valdistrikt definierades alltså som utanförskapsområden. Jag tror att dessa är de mest invandrartäta områdena i Sverige. Därför undersökte jag hur stor andel av befolkningen i dessa områden som röstat på socialdemokraterna. Svenska Dagbladet har en praktisk sida där man kan hämta information om röstningen i alla valdistrikt.

Jag orkade inte gå igenom alla de 186 områdena eftersom det var lite pill med att få områdena i Tinos skrift att stämma med Svenska Dagbladets valdistrikt. Jag undersökte bara 25 slumpvist valda utanförskapsområden. Redan där finns två felkällor: urvalet är bara tretton procent av områdena och när områdena i skriften och på tidnings sajt inte stämde exakt så fick jag höfta lite och välja ett område som verkade ligga nära.

Det visade sig vara rätt mycket spridning i resultaten. Unikt lågt röstande på socialdemokraterna hade Gottsunda utanför Uppsala, bara 17 procent. Näst lägst hade Sandviken Norra i Sandviken med 33 procent vilket får mig att misstänka att det är något fel med Gottsunda-siffran.

Ett antal utanförskapsområden låg häpnadsväckande högt. Herrgården i Malmö hamnade på 80 procent, Rinkebysvängen i Stockholm på 77 procent och Vivalla Östra i Örebro på 70 procent. Sex valdistrikt i mitt urval låg över 60 procents röstandel på socialdemokraterna vilket skulle motsvara över 40 stycken i hela populationen av utanförskapsområden.

I genomsnitt låg röstetalet på socialdemokraterna på 50,5 procent i de invandrartäta områdena om man alltså definierar invandrartäta områden som utanförskapsområden enligt mitt inte särskilt vetenskapliga urval.

 

97 reaktioner på ”Röstar invandrare på socialdemokraterna?

 1. A skriver:

  Visst detta blir extra tydligt nu PE, men detta har ju pågått sen 70-talet under Palme. Jag har haft detta som enformulerad tanke sen innan jag blev tonåring. Helt utan nåt politiskt engagemang eller läsande av nån ”press”. Va fan tror ni det kom för några från tex Sydamerika på den tiden?? Det är inte särskilt svårt att förstå vad detta skulle leda till om tiden får verka. Mitt misstag har istället varit att jag trott att det vid någon punkt skulle avbrytas. Men det blev tyvärr tvärt om.. ”Demokratin” riggad riggad på detta vis tycks vara ett glupande monster utan minsta tanke på morgondagen.

  Mvh A

  Gillad av 14 personer

  • Peter M skriver:

   Låt oss göra det enklare för oss. Tar så läng tid att skiva ut fulla beteckningen. Vi vet ändå vad det står för.

   Det är fråga om SSU områden.

   Särskilt Socialdemokratiskt Utsatta områden.

   Gillad av 2 personer

  • Björn G skriver:

   I Rosengård Malmö:
   S-procent 2018 80 procent
   Antal röstande 2018 57 procent (52 procent 2014)
   Vad intressant att Rosengårdarna har blivit så intresserade av att rösta!

   Gillad av 1 person

  • Björn G skriver:

   I ett valdistrikt i Heby tappade exempelvis Vänsterpartiet 39 procent av sina röster.
   I valdistriktet ”Centrum V” i Jönköpings kommun minskade Vänsterpartiet med 18 procent i länsstyrelsens omräkning.
   Ja det synes som Vänsterpartiets röster är svårräknade.

   Gillad av 2 personer

  • W skriver:

   SD-ledaren Jimmie Åkesson är föga imponerad av det politiska skådespelet som nu pågår.

   – Alliansens agerande i dag är anmärkningsvärt. Under hela valrörelsen har de lovat att byta ut och få bort Stefan Löfven och hans regering. Deras debattartikel gör det tydligt att de vill fortsätta ge honom betydande inflytande.

   – Deras formuleringar om att de inte vill ha en ny Decemberöverrenskommelse håller inte. Ett regeringsunderlag med alliansen och Socialdemokraterna skulle i praktiken innebära just det.

   – Jag är övertygad om att många Alliansväljare i dag är besvikna och ångrar sitt val, framför allt de som röstade på Moderaterna och Kristdemokraterna.

   Åkesson menar också att Löfven fortsätter ”sina lögner och sitt fulspel”.

   – Dessutom hade han mage att kalla oss och nästan 18 procent av väljarna för oanständiga. Så agerar inte en statsminister.

   Gilla

  • matters of small concern should be treated seriously skriver:

   Jo, men denna sanning begravs som något självklart när den nu är helt avgörande för Sveriges demokrati, och det finns en sak som smäller lika högt som pengar för muslimer, det är islam och sharia, så man kan lägga över PEWs undersökning där man ser att i Afghanistan så vill 99% leva under sharia och så vidare. De länder vi tar emot mest ifrån nu ligger alla på över 70%, det är lätt att se vartåt detta barkar. I PEW kan man också se att den muslimska andelen i världen räknar 1.8miljarder och är den som växer snabbast av alla, överlägset så.

   Mycket är svårt att veta men demografi är det inte, fråga Roslund. Man kan därför göra grafer som alla skolbarn skulle få se i 6e klass, hur Sveriges befolkning kommer att utvecklas, hur många invandrare som kommer (kan styras politiskt), och hur fort den utländska andelen växer genom barnafödande och invandring och hur fort den muslimska andelen växer. Det finns inget sätt på vilket den utländska och muslimska delen inte korsar den svenska i framtiden utan återvandring, frågan är när, men detta kan räknas ut med precision. Som sagt, jag skänker gärna några tusen till detta. Självklart så måste också en graf läggas över de andra som visar när vänster, eller vänstermuslimska regeringar blir de enda möjliga.

   Gillad av 9 personer

 2. Henric Ankarcrona skriver:

  Anekdotisk bevisföring: ett antal högutbildade invandrare t ex läkare, som bott i Sverige och ibland utbildat sig här, och som jag stött på vid skilda tillfällen, röstar på SD.

  Gillad av 3 personer

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  I USA stod det rasistiska demokratiska partiet inför samma problem när de svarta skulle få rösträtt i USA. Den uttalade rasisten Lyndon B Johnson lansera lösningen: låt oss förslava dem till välfärdsstaten.

  Treminutersklipp med Charlie Kirk:

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Lincoln startade USAs värsta krig. Och använde USAs centralmakt för att krossa det lokala. Lincoln förstörde den amerikanska konstitutionen för alltd. Och dömde den europeiska civilisationen till undergång.
   Nu bör också kritik riktas mot de kortsiktiga och arroganta europeiska ledarna under hans tid. De borde ha förstått att om USA kunde agera som en förenad kontinent så skulle det innebära slutet för Europa.

   Gillad av 2 personer

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   Jag håller för närvarande på och läser Dinesh D’Souzas bok The Big Lie: Exposing the Nazi Roots of the American Left. Mycket intressant. Jag köpte den efter att ha sett en intervju med honom där han bland annat tog upp faktumet (vilket säkert fler än jag varit helt okunniga om) att republikanska partiet i USA bildades just pga motståndet mot slaveriet. Inga, dvs. noll, republikaner hade slavar. (Ibland påpekas visst att republikanen Ulysses S Grant var en slavägare, men … det skall ha varit innan han blev republikan, han ägde bara en enda slav, och han gav den slaven frihet istället för att sälja honom, trots att han själv hade ekonomiska problem.)
   Hur som helst boken rekommenderas varmt, jag har inte hunnit läsa mer än 30 sidor ännu, men redan dessa få sidor har varit dynamit.

   Gillad av 2 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag har kollat flera sådan områden och resultatet är detsamma. Sannolikt är detta en följd av systematisk bearbetning. Säkert har man haft samtal med den lokale imamen, Det var vidare uppgifter från Örebro (Marcus Allard) att i ett fall hade flera röstat samtidigt!
  Det finns all anledning att undersöka diverse aberrationer i röstandet som hos icke läskunniga migranter eller andra liknande fall inom åldringsvården.
  Mycket tyder på att det svenska valsystemet borde granskas mer ingående.

  Gillad av 18 personer

  • Jaxel skriver:

   Jag var på institutionen där min gravt dementa mor vårdas i torsdags. Denna dag gick det att rösta där. Röstade själv där.

   Passade på att fråga valförättarna om.också min mor kunde rösta ifall jag hjälpte henne.

   Jag frågade inte så detaljerat, men I praktiken skulle.det innebär att jag rullade ner henne till den.tillfälliga vallokalen och stoppade i röstsedel i kuvert och att jag i min mors sällskap lämnade fram kuvertet. Inte skuggan av en chans att hon skulle klara av det på egen hand.

   Svaret var ungefär som följer: i princip skall hon kunna uttrycka en egen vilja. Fast om jag som anhörig säger att jag vet vad hon vill rösta på antingen för att hon uttryckt det till mig eller alltid röstat på visst sätt så skulle de acceptera rösten.

   Jag försökte inte, men det lät alltså som att det skulle ha varit möjligt för mig att rösta för min mors räkning. Frågan är också i vilken utsträckning andra personer tillåts rösta åt dem som inte kan göra det själva. Hade förrättarna kollat att jag verkligen var nära anhörig? I just detta fall hade man relativt säkert kunna göra det via namnet. Fast så enkelt är det ju inte alltid.

   Skall dock tilläggas att av det lilla jag observerade så såg jag inget tecken på att någon personal eller annan agerade på något till synes otillbördigt sätt.

   Gillad av 3 personer

   • As just as fair skriver:

    Låt oss göra det till regel: utanförskapområde, ghetto, no-go zon, särskilt utsatta områden, osv = särskilt socialdemokratiska områden.

    Gillad av 2 personer

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   Det svenska valsystemet behöver definitivt omarbetas. Jag har en analys av valet och problemen i samband med det på gång, får se om jag kan få tummen ur häcken och få det avklarat.

   Gillad av 1 person

 5. Jari Norvanto skriver:

  Affärsidén med bidragssosseriet är att importera proletariatet, köpa deras sympatier genom att skinna den arbetande medelklassen genom att höja skatterna, öka skuldsättningen och omfördela välfärden från de närande till de tärande – för att motverka ”de växande klyftorna”. Mycket solidariskt.

  Gillad av 12 personer

 6. Swinger of birches skriver:

  1) Jag såg en bild på en lokal där man räknande röster, det stod konsumkassar på golvet, folk satt två och två vid olika bord. Detta är till stor del människor som är djupt indoktrinerade som räknar rösterna, och alla dessa har fåtts att tro att SDs och AFS valsedlar, och kanske MEDs representerar rasism och ondska. Så sammantaget med oegentligheterna vid vallokalerna så tror jag att någon procent tas från SD här och ges till de andra.

  2) Det måste gå att visa om SDs fall vid valdatorns krasch efter en hel del distrikt räknats låg väsentligt högre än efter, det måste också gå att visa om detta är statistiskt möjligt, endast en del distrikt hade räknats men ändå långt långt fler röster än de få tusen som brukar ingå i en opinionsundersökning. Vilka distrikt och hur många röster hade räknats? Var det röda distrikt eller blå, eller gula? Hur låg dessa före och efter kraschen? Detta måste gå att ta reda på.

  Gillad av 12 personer

 7. Pelle skriver:

  Naturligtvis är detta S bärande strategi. Varför skulle annars Wanngård ha kallat Rinkeby för ”vårt fina Rinkeby”? Varför skulle annars Ygeman, identitetspolitikens gudfader och störste beskyddare, le i mjugg dessa dagar?

  Det som dock kommer att bli riktigt intressant är hur länge S ledning förblir etniskt svensk? Varför skulle deras väljare, som alltså redan till mer än hälften inte är etniska svenskar, nöja sig med att representeras av en person som t.ex. Wanngård – vit, obeslöjad, svensk kvinna? S väljare kommer snart att kräva reell makt och inflytande över det parti de röstar på. Platserna vid köttgrytorna kommer alltså ändå att bli färre för sådana som Wanngård och Ygeman framöver.

  Gillad av 5 personer

  • den sista svenskheten är naiviteten. skriver:

   Jo, feministernas dagar är räknade, man röstar inte på S pga Pride i Rinkeby och Järva precis. Shymans och Fis fall har redan hänt, hur många muslimer röstade Schyman, hur många Afghanska herrar?

   Gillad av 1 person

  • Karl Oskar skriver:

   Exakt.
   S tal om invandring på ”Europas miniminvå” kontra verkligt inflöde 120-130 000 nya invandrare år efter år blir helt logiskt.

   Vi när en orm vid vår barm.

   Gillad av 3 personer

  • W skriver:

   Socialdemokraterna anklagas för spam efter att partiet skickat ut obeställd sms-reklam till 700.000 personer som är bosatta i vad partiet kallar ”mobiliseringsområden”, det vill säga invandrartäta områden där de flesta röstar på S om de bara orkar gå upp och rösta innan vallokalerna har stängt.

   Gillad av 1 person

 8. Förslag till visselblåsarordning för skyddande av svensk demokrati skriver:

  Hade jag varit SD så hade jag omendelbart, idag, instiftat ett visselblåsarpris til demokratins skyddande där man fått följande belopp:

  500,000 för mindre avslöjande om fusk med valsedlar eller manuell rösträkning
  2.5 miljoner för systematiskt fusk vid manuell rösträkning
  10 miljoner för avslöjande vid den datoriserade räkningen som har gett utslag över 1 mandat.

  Dessa förslag lägger jag som varande en av dem som kunde gått ut offentligt under finanskrisen men det hade varit till priset av en död karriär, jag hade helt enkelt inte råd att följa mitt samvete. Det enda som hjälper en visselblåsare är pengar.

  Gillad av 11 personer

 9. svenne skriver:

  ”Ett utanförskapsområde definieras här som ett område där färre än 60 procent av de boende i arbetsför ålder förvärvsarbetade……….”

  S betraktar sig som ju ett ”arbetarparti”, men här havererar logiken om partiet betraktar de boende i utanförskapsområdena som tillhörande kategorin ”arbetare”. Ett logiskt haveri inträffar även om de betraktar SD som ett arbetarfientligt parti eftersom en stor del av ”riktiga” arbetare inom – och utanför – LO röstar på detta parti.

  Både LO:s och Socialdemokraternas ledarfigurer har med emfas basunerat ut att de anser att SD är ett fascistiskt parti och med detta i åtanke kan man alltså i konsekvensens namn säga att LO är en fascistisk underavdelning till S.

  Försök att ”utbilda” LO:s medlemmar till att tycka illa om SD – bl.a. med hjälp av EXPO – har ju bevisligen misslyckats, så i fortsättningen så får nog S förlita sig på de ”arbetare” som sympatiserar med dem i utanförskapsområdena.

  Gillad av 3 personer

 10. 5ven55on skriver:

  Jag vet inte hur du kollade Gottsunda, Patrik, men om du t.ex. tittar på Gottsunda Centrum så har sossarna 41,3%. Du kanske kollade Gottsunda-Vårdsätra där sossarna har 17,1; men det är ett ganska fint område med mycket natur och villor.

  Gillad av 3 personer

   • Henric skriver:

    Snälla, producera en genomlysning av hela den Socialdemokratiska apparaten i bokform. Det kan inte vara ett sunt parti med svensk statsbildning och förvaltning som främsta intresse.

    Gilla

 11. matters of small concern should be treated seriously skriver:

  För övrigt Patrik, lägger man samman S och V eller S och V och Mp, bidragskomplexet, så kommer du upp i mycket högre siffror. I Rinkeby så röstade 77% på S och 10% på V om jag minns rätt.

  Gillad av 2 personer

 12. den sista svenskheten är naiviteten. skriver:

  Det är rörande att se hur dissidenter och sådana som Heberlein skriva,och säga saker som att på storskaligt fusk tror vi inte. Men vad gör vi här, är det inte för att vi väcktes till den storskaliga lögn och det fusk på alla nivåer som var en del av massinvandringen? De fuskar om allt annat, varför inte rösterna. Alla andra folk vet att i liknande situation så fuskar man så mycket man kan. Det finns många städer i norra Sverige som har enorma problem med invandrare och muslimer, men som dominerats helt av vänstern, så antagligen så är alla räknkngslokaler fulla med sossar. Varför skulle de INTE fuska. Man har dolt våldtäkter, i jämförelse med det, vad är att fuska lite med några lappar?

  Gillad av 15 personer

 13. Östrahult skriver:

  En viss roll har säkert den s-märkta propagandan på arabiska haft, möjligen har även uppgörelser med imamer ingått. Blir det inget trendbrott i importen av icke självförsörjande så kommer det nog krav på att begränsa rösträtten till dem som betalar skatt

  Allt hänger på vilken regering vi får. En ovanligt intressant analys presenteras idag i Samtiden av Dick Erixon, se https://samtiden.nu/2018/09/sa-kan-lasningarna-brytas-upp-ett-scenario/

  Gilla

 14. Bo Andersson skriver:

  Klart att den ekonomiska biten väger tungt när det gäller partival men även att den kulturella kontexten är bekväm – få nödvändiga krav och förändringar gör livet enklare. En fråga som sällan lyfts är den att vad skall samhället göra med dem som inte kvalificerar sig för arbete?

  Gilla

 15. slaszlos skriver:

  Rädslan för den lilla och analfabetismen i politiska ideologier avgör väljarnas subjektiva / känslomässiga attityder vid valresultatet. Dessutom arbetarrörelsen gör anspråk på sina utvalda offerlamm och gör dem beroende vore i bidragsystemet eller tjänstegradens utdelning på arbetsplatserna vilket betyder mer pengar i plånböckerna för sina förtroende medlemmarna om har en heltidsjobb gentemot delvis tjänstegraden. Det är tydligt vid löneförhandlingarna att procentuellt ökar mest för heltidsarbetande än deltidsanställda vilket återspeglas vid sjukpenning och senare på pensioneringen. Arbetarrörelsen skapar ekonomiska beroendestatus och bidragssystem att behålla sina medlemmar och sympatier .

  Gilla

 16. Steven Jörsäter skriver:

  Resultatet förvånar knappast någon. Men det förstärker en annan gåta. Hur tänkte Reinfeldt? Varför inledde han något som inte kan ses som annat än politiskt självmord? Och då (tyvärr) inte nödvändigtvis på grund av impopulär politik utan på grund av en relativ minskning av den egna väljarbasen vilket kan ses som en mer matematisk process Det här är faktiskt obegripligt och jag har ställt mig frågan många gånger. Politiker har ofta uselt omdöme men de missar sällan att se om sitt eget parti. Var ambitionen också att göra om M till det största bidragspartiet? Dvs. att bryta mot allt som partiet en gång stod för. Normkritik?!

  Reinfeldt lever ju och kan tillfrågas. Jag undrar om han skulle svara. Det vore roligt om någon frågade.

  P.S. Det vore intressant att se en mer detaljerad redovisning av de resultat du fick med en lista på områdena.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Steven J: – Ja detta har även jag grubblat över, mer allmänt hur PK-vurmarna tänker.
   Jag har kommit fram till att detta är ett psykologiskt problem, en slags kollektiv psykos.

   Det har gjorts experiment på råttor, där råttorna fick bo i ett ”samhälle” med obegränsad tillgång på mat och utrymme. Detta samhälle växte till en viss gräns, sedan slutade råttorna föröka sig och till sist dog de ut!

   Kanske det är likadant med oss i västerlandet. Vi har förlorat vår överlevnadsinstinkt helt enkelt.
   Annars skulle vi aldrig släppa fram såna som Reinfeldt och Löfven till makten…

   Gillad av 6 personer

  • As just as fair skriver:

   För honom personligen så är det lätt att finna förklaringar, inre ondska sprungen ur att ha lekt krig själv hemma på andra våningen med en dominant mamma (likheter med annan historisk ledare), mindervärdeskomplex pga outgrundliga släktförhållanden (likhet med annan historisk ledare), sexuellt förvirrad, spion, eller helt enkelt feta löner av globalisterna, take your pick.

   Det jag har svårt att förstå som motvalskäring och inte partiansluten det är vad ALLA andra i M tänkte och tänker. Alla kommer inte betalas av Rockefeller och Soros och Rothschilds.

   Gillad av 4 personer

  • Jaxel skriver:

   Samma fråga måste ställas angående de borgerliga partierna.generellt. I Annie Lööfs fall kan man fundera på om det inte handlar om en vision om att knäcka välfärdsstaten. Detsamma gäller självklart också Fredrik Reinfeldt.

   Gilla

 17. Elisabeth skriver:

  I Malmö har Moderaternas Torbjörn Tegnhammar redan börjat samtala med SDs Magnus Olsson för att kunna ta makten i sosseinfiltrerade Malmö. Carina Wutzler, toppmoderat i Vellinge, pratade nyss i radion om att man måste samtala med SD. I Landskrona har man samarbetat med SD i flera år till Landskronabornas stora belåtenhet, man blev omvald. I Skåne tycks man vara mycket mer pragmatisk än ”uppåtlandet”. Nu klankar Stockholmsmedia på Skåne igen. Men, som Edvard Persson sjöng, ”Ja, låt dom bara gå på, vi klarar oss npg ändå”.

  Gillad av 3 personer

  • Mats R skriver:

   Ditt inlägg på MED-bloggen bekräftar att jag gjorde alldeles rätt i att rösta på MED i riksdagsvalet. Jag hade inga förväntningar på att MED skulle komma in i riksdagen, men i någon ända måste man ju dock börja. Vi får hoppas att det blir fler som röstar på MED i det kommande nyvalet/extravalet, och ännu fler i valet 2022. Jag instämmer helt i dina tankar om grundorsaken till SAP:s invandringspolitik, och gläder mig åt att inte vara ensam om den förståelsen.

   Gilla

 18. Vi bäddar säck inom politiken skriver:

  Våra traditionella partier har alla historiskt vuxit ur olikartade intressegemenskaper. Huvudsakligen ur skiftande socioekonomiska förhållanden. Delvis också sprungna ur regionala skillnader mellan landsbygd och stad.

  Till detta har senare tillkommit nya intressepartier. Samlade runt mer nischade frågor. Som MP runt miljön, Fi runt feminism och SD runt ett motstånd mot en öppen migration.

  Men även smala intressepartier måste utvecklas och tillägna sig bredd inom politiken. En omformning alla partier måste genomgå för att kunna täcka in alla sakfrågor. Ansvar över en hel nation uppträder alltid tvingande. Mest tydlig historiskt hos Socialdemokraterna, med sin tidigt lanserade folkhemstanke. En tanke som i dag SD tagit över.

  Det är naivt att tro att den utvecklingen, som hittills Sverige följt, den huvudsakligen socioekonomiska, kommer att upprepas i ett mer spretigt mångkulturellt samhälle. Det mer nya för Sverige är att egenintresse även börjat växer ur klan, etnicitet och annorlunda religiös tillhörighet. Och denna dynamik är ny för svensken, även om KD vuxit ur en mer markerad kristenhet.

  Nya och mer aparta typer av skiljelinjer har redan börjat påverka de mer traditionella partierna. Om detta är vi ännu tämligen tämligen okunniga.

  Men de nya intressena tar sig även in i mer traditionella organisationer och förändrar dem inifrån. Hittills har vissa partier huvudsakligen röstfiskat inom det stora migrationskollektivet. Men på sikt vill nog även mer religiösa, etniska och subkulturella intressegemenskaper stå på egna ben, delvis med sikte på representation i riksdagen. På sikt dras nya konfliktlinjer upp inom politiken. Vuxna ur ett omdanat Sverige. Vi är på väg mot ett alltmer svårbedömt lägen.

  För hantering av denna typ av annorlunda konfliktlinjer har samhället själv kastrerat sig. Vi går numera alla på äggskal. Inga felsteg tolereras inom det svenska kollektivet. Och det bådar knappast gott inför framtiden. För hur skall vi då klara av att möta ökade motsättningar och nya typer av konfliktlinjer? Vi håller på att bädda säck inom svensk politik, och inom det fria åsiktsutbytet. Alla låsningar måste med det snaraste brytas.

  Gillad av 1 person

 19. Fredrik Östman skriver:

  Den enda lagliga väg som står öppen för svijonerna att återerövra sitt land är en massiv skatterevolt, att svälta hydran. Tyvärr är detta inte troligt, eftersom svijonerna inte har något sparat kapital att leva på, utan massiva lån på dyra hus som de har köpt för att undkomma islamiseringen i förorterna och på landsbygden. Men finanskrisen måste ju komma vid minsta räntehöjning, kanske kommer till och med kronans försvagning räcka för att bankerna skall draga öronen åt sig och kräva högre säkerhet på villa- och bostadsrättslånen. Så banktjänstemännens reaktion är nyckeln. Kommer de att agera politiskt korrekt och låta banken gå åt helvete på moraliska grunder, eller kommer de att agera som en Shylock och hävda bankens rätt, trängas vid discodörren när musiken slutar spela? Jag är pessimistisk även här, ty bankkrisen i USA visade ju att det är rimligt för banker att kräva in ersättning för sina förluster hos staten. Det tyder på att banktjänstemännen kommer att agera politiskt korrekt och inte kräva inlösning av hotade lån. Även sociokulturellt är banktjänstemännen politiskt korrekta, de rekryteras ur detta stratum, och de är som personlighetstyp lismare. Det kommer alltså ta lite längre innan hela systemet brakar samman i en finanskris som till slut dödar förmyndar- och bidragsstaten. Först i detta läge kan vi räkna med demografiska förändringar till svijonernas fördel.

  Inte ens en massiv brain drain kommer att skada förmyndar- och bidragsstaten omedelbart, eftersom de höga fastighetspriserna leder till massiva inbetalningar av reavinstskatt vid varje flytt. Det tar lång tid innan nettoeffekten för statens kassa blir negativ. En mekanism är förstås att priserna kommer att sjunka snabbt om försäljningen tar fart, för vem skall köpa alla villor och bostadsrätter när de rikaste flyttar? Men eftersom hoppet är det sista som lämnar människan kan vi inte hoppas på den effekten förrän segregationen är fullständig i hela riket. Kanske rika utländska brottslingar kan förstöra rika bostadsområden genom att flytta in? Det vore ju en möjlighet till acceleration. Men jag tror att de tas emot med öppna armar av de naiva svijonerna, som snabbt anpassar sig till även denna nya kultur.

  Svijonerna är extremt WEIRD och saknar moralisk självbevarelsedrift. (WEIRD = Western Educated Industrialized Rich Democratic, ett sällsynt och extremt undantag i mänsklighetens historia, avkopplat från evolutionära intuitioner.) De kommer att dö ut i ett rituellt folksjälvmord.

  Gillad av 4 personer

 20. Fredrik Östman skriver:

  Den enda lagliga väg som står öppen för svijonerna att återerövra sitt land är en massiv skatterevolt, att svälta hydran. Tyvärr är detta inte troligt, eftersom svijonerna inte har något sparat kapital att leva på, utan massiva lån på dyra hus som de har köpt för att undkomma islamiseringen i förorterna och på landsbygden. Men finanskrisen måste ju komma vid minsta räntehöjning, kanske kommer till och med kronans försvagning räcka för att bankerna skall draga öronen åt sig och kräva högre säkerhet på villa- och bostadsrättslånen. Så banktjänstemännens reaktion är nyckeln. Kommer de att agera politiskt korrekt och låta banken gå åt helvete på moraliska grunder, eller kommer de att agera som en Shylock och hävda bankens rätt, trängas vid discodörren när musiken slutar spela? Jag är pessimistisk även här, ty bankkrisen i USA visade ju att det är rimligt för banker att kräva in ersättning för sina förluster hos staten. Det tyder på att banktjänstemännen kommer att agera politiskt korrekt och inte kräva inlösning av hotade lån. Även sociokulturellt är banktjänstemännen politiskt korrekta, de rekryteras ur detta stratum, och de är som personlighetstyp lismare. Det kommer alltså ta lite längre innan hela systemet brakar samman i en finanskris som till slut dödar förmyndar- och bidragsstaten. Först i detta läge kan vi räkna med demografiska förändringar till svijonernas fördel.

  Gilla

  • Andreas Glad skriver:

   Tyvärr börjar det se ut som den andra vägen blir slutresultatet.

   Våld.

   Det är, oavsett hur ”läskigt” den fredsskadade svenske cucken tycker det är, den lösning som kommer att behövas i slutändan.

   Gilla

 21. Fredrik Östman skriver:

  Inte ens en massiv brain drain kommer att skada förmyndar- och bidragsstaten omedelbart, eftersom de höga fastighetspriserna leder till massiva inbetalningar av reavinstskatt vid varje flytt. Det tar lång tid innan nettoeffekten för statens kassa blir negativ. En mekanism är förstås att priserna kommer att sjunka snabbt om försäljningen tar fart, för vem skall köpa alla villor och bostadsrätter när de rikaste flyttar? Men eftersom hoppet är det sista som lämnar människan kan vi inte hoppas på den effekten förrän segregationen är fullständig i hela riket. Kanske rika utländska brottslingar kan förstöra rika bostadsområden genom att flytta in? Det vore ju en möjlighet till acceleration. Men jag tror att de tas emot med öppna armar av de naiva svijonerna, som snabbt anpassar sig till även denna nya kultur.

  Svijonerna är extremt WEIRD och saknar moralisk självbevarelsedrift. (WEIRD = Western Educated Industrialized Rich Democratic, ett sällsynt och extremt undantag i mänsklighetens historia, avkopplat från evolutionära intuitioner.) De kommer att dö ut i ett rituellt folksjälvmord.

  Gillad av 2 personer

 22. Aha skriver:

  Jag vill minnas att vid valet 2014 hade hälften av de som röstade på sossarna bidrag, arbetade inte. Tittade man på en annan skärning så var hälften av de röstande invandrare.
  Sossarna är alltså ett bidrags- och invandrarparti.

  Betänk nu för årets val att 14% av rösterna på sossarna (fick 28%) torde vara invandrare. Betänk att V och Mp också härbärgerar invandrarröster, säg 4%.
  Av Sveriges 25% invandrare (inkl. två generationer) röstar alltså 18% (14%+4%) rödgrönt. De rödgröna fick ca 40%. Detta ger också att 7% av invandrarna röstade borgerligt.
  På borgerliga sidan, inkl SD, röstade 60%. 7% av de rösterna var invandrare enligt ovan.

  Ovanstående ger;
  – 22% av rösteantalet på rödgrönt var svenskröster (40%-18%).
  – 53% av rösteantalet på borgerliga partier, inkl. SD, var svenskröster (60%-7%)

  Omräknat hur bara svenskarna röstade;
  På rödgröna = 22/75 = 29%
  På borgerliga = 53/75 = 71%

  Häpnadsväckande, eller hur? Röstningen har blivit segregerad.

  Gillad av 5 personer

  • As just as fair skriver:

   Tror det är än mer extremt, och de som nu anländer kommer att rösta 100% på S eller V, kanske så många som ytterligare 400,000 får rösträtt till nästa val, det finns inga driftiga jugoslaver bland dem.

   Gillad av 2 personer

  • As just as fair skriver:

   Men det är precis så, tar de du sedan hänsyn till vem som betalar och vem som mottager så är en kollaps inbyggd, till och med svenskarna kommer att krokna, men ingen kommer att varna dem. Svenskarna är som tungt lastade åsnor vid ett stup, oj, där ramlade en till.

   Gillad av 2 personer

  • Aha skriver:

   Sifferexercisen säger också att av rödgrönas 40% så är nästan hälften invandrarröster.
   För borgarna utgör invandrarrösterna drygt 10% (7%/60%)

   Sverige har blivit tudelat.

   Gillad av 1 person

 23. Gösta Johnsson skriver:

  DET LUKTAR RÖSTFUSK LÅNG VÄG! MED RÖSTFUSK MENAR JAG DÅ ÄVEN EN AV NÅGON LEDANDE IMAM PÅVERKANDE ”HJÄLP” ATT SÄTTA RÄTT VALSEDEL I KUVERTET.
  Detta förfarande är nog S-partiet mästare på…så har de gjort med hjälp av LO och sossepampar genom busstransporter från äldreboenden och pensionärsorganisationer så länge jag kan minnas. Redan på 1950-talet skedde liknande manövrar…

  Gillad av 2 personer

 24. Lasse 11 skriver:

  Det är väl inget nytt. Import av röster. Samma sak som hur Kalifornien blev Demokratiskt (Blått): Stor invandring samt undvik (!) integration. I Kalifornien har stora delar av invandrarna skickats ut till High Desert där få jobb finns men desto mer Social Housing (bekostat av federala pengar). Antar att den postmoderna vänstern I Sverige har följt hur man gjort I Kalifornien. I Texas , Florida, Nevada mm har invandrarna börjat rösta Republikanskt när dom har fått the bättre ekonomiskt. Så invandringen I Sverige kommer att komma igång igen 2019 , eftersom alla riksdagspartier utom SD, M samt KD är för en stor flykting invandring. Tror att arbetskraftinvandringen kommer att försvinna dock.

  Gillad av 1 person

 25. Rolf skriver:

  ”Utvecklingen i Sverige har en förklaring i Socialdemokrater för Tro och Solidaritets avtalsliknande programförklaring från 1999 som slog igenom fullt ut i den debattartikel som Ulf Bjerelds företrädare på ordförandeposten, Peter Weiderud, publicerade på SVT Opinion den 4 januari 2011. Weiderud menade bland annat att troende muslimska socialdemokrater skulle tillåtas hysa såväl hat mot homosexuella som andra åsikter och värderingar då de inte kommit lika långt i sin demokratiska evolution som etniskt svenska socialdemokratiska medlemmar. Den förlåtande attityden bottnar i den avtalsliknande programförklaring som slöts mellan Broderskaparna (dagens Tro och Solidaritet) och Sveriges Muslimska Råd 1999. Av avtalet framgår att Tro och Solidaritet åtog sig att driva igenom åt SMR bland annat:

  “Lagstiftning, eller avtal, vad gäller muslimska helgdagar.”
  “Imamutbildning, med Högskoleverket och utbildningsministern.”
  “Överenskommelser på arbetsplatser avseende fredagsbönen.”

  Att den form av exkluderande, eller inkapslande, politik förs av den sfär som omgärdar studieförbundet Ibn Rushd blir extra tydlig i dels de Muslimska Familjedagarna, som återkommande bjudit in föreläsare som står Muslimska Brödraskapet nära med dels hatpredikningar, dels en repressiv kvinnosyn som önskar göra skillnad på kvinnor och mäns rättigheter, men även en av organisationerna bakom Muslimska Brödraskapet. Sveriges Unga Muslimer eller SUM.”

  Med andra ord. Socialdemokraterna är lierade med Islamisterna.
  https://ledarsidorna.se/2018/03/muslimska-brodraskapet-skapar-ett-parallellsamhalle-i-sverige/

  Gillad av 1 person

 26. Oveg skriver:

  Vårt valsystem behöver en grundlig omdaning. En sådan borde naturligt starta med en studie om hur våra danska grannar gör. De har, om jag förstått saken rätt, alla partier som är anmälda till valet noterade på samma valsedel. På den får sedan väljaren kryssa sina val vad gäller parti och även kryssa enskilda personer. Det kan dansken göra hemma i lugn o ro, och sen ta sig till vallokalen och få det avbokat.

  Det skulle inte behövas några andra valsedlar än de som distribuerats hem till väljaren ihop med röstkortet för respektive val. Valsedeln får bli så stor den behöver vara, och vikas ihop till lämpligt format för att gå ner i valurnan; vad tillför kuverten som vi envisas med?

  Det skulle vara enkelt att med ett sånt system även kunna ha en frivillig kryssruta för andrahandsval av parti i händelse förstavalet hamnar under spärren; som det är idag så delar de övriga partierna på dessa röster.

  Valet i söndags ger mig en naggande oro för att det inte gått rätt till. Det förefaller t ex vara en enkel sak att strax före stängning bocka av personer som inte röstat, som röstande utan deras vetande.

  Gilla

 27. V for Vendetta skriver:

  En intressant analys. Sossarna har sedan slutet av 80-talet och början av 90-talet då en borgelig regering tog plats i plenisalen förstått att det folkhem de byggde upp ur lort och fattigsverige sakta men bestämt förvandlats till ett medelklass samhälle som ville ha en annan politik som inte var den i grunden socialdemokratiska. Så Socialdemokraterna lockade med vad de hade, nämligen skolor och daghem och en vettig vård. Det stora problemet de mötte var dock att det den enorma medelklassen ville ha, var att ha kvar sina pengar i börsen och där kunde inte socialdemokraterna sätta emot. Alltså var de tvungna att byta ut sina väljare mot röstboskap. Denna har dock inte gjort som sina Herrar velat förrän denna valkampanjen och det har krävts massiva insatser i utanförskapsområdena med förljugna valmanifest mm. Nu skall det dock betalas tillbaka på något sätt och pengar är nog inte intressant mer än så till vida att de får behålla det de redan har, däremot är det nog mycket intressant att kunna ta mark med sin kultur i form av islam, sharia och böneutrop. Jag undrar om det politiska etablissemanget i grunden är medvetna om vilka insatserna är för de 70-80% de förskansat sig i dessa områden. För i min värld fungerar det mycket enkelt, det en Muslim inte får…. det tar han.

  Gillad av 2 personer

 28. V for Vendetta skriver:

  En annan intressant vinkling på det hela är att om man fyller på med 130 000 om året samt att det är en multipliceringseffekt på dessa och de som redan är här med 1,25 per år så ser man snart att de andra partierna är uträknade…..såväl som ursrprungsbefolkningen

  Gillad av 1 person

 29. Axel T skriver:

  En fundering: Framledes kommer troligen offentlig görande från ( utanförskapskommuner) med Socialdemokratisk majoritet, att våldtäkter är en följd av att vi inte har anpassat oss till globaliseringen. Vi är ju fortfarande otrogna enligt den stora massan av befolkningen i dessa områden. Bästa sättet för kvinnor att skydda sig är att klä sig mindre utmanande.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Kvinnorna kommer snart alla att konvertera. De behöver ju inte skära sönder sina könsorgan för detta. Bland männen kommer det att gå trögare, men det har antagligen redan börjat på fängelserna och i de kriminella gängen.

   Gilla

  • Andreas Glad skriver:

   Nej, bästa sättet att skydda sig är att BEVÄPNA SIG, ”lagligt” eller ej, och när man försvarat sig går man lugnt därifrån.

   Att ringa polisen i ett akutläge är som att skjuta räven när den kommer UT från hönshuset.

   Gillad av 1 person

 30. Underdog skriver:

  Liksom Bondeförbundet blev Centerpartiet när bönderna tog slut måste Arbetarepartiet byta inriktning när arbetarna tar slut. Våra politiker, som inte längre gillas av folket, håller på att välja sig ett nytt folk. Deras överraskning när de nya undersåtarna tar fram sin egentliga härskarmentalitet lär bli stor, men då är det försent om det nu inte redan är det. Eftersom partierna kastar ut sina islamistiska företrädare måste dessa skapa ett eget parti. Lagom till nästa val tror jag. Då kommer jag att söka skydd under Matteo Salvinis vingar. Den ende i EUs grundarländers ledningar som verkar förstå vad som står på spel.

  Just nu får jag besked i radio att allijangsen vill initiera DÖ 2.0. Det är alltså så viktigt att räcka långfingret åt var femte svensk att man skall göra välling av riksdagen. Och på EU-nivå talar Juncker, den gamle EUnucken, om att straffa ut Ungern. Tvi vale!

  Gillad av 5 personer

 31. Johan Strömstedt skriver:

  S skickade ut infoblad med lögner om SD på arabiska. S har erkänt. Rödgröna skapar egna väljare genom bidragssystem. ”Man biter inte den hand som göder en”.

  ”Nysvenska” o ”gammelsvenskar” röstar inte bort bidragsgivarna. Nysvenskar röstar ej heller på partier som ifrågasätter dubbla medborgarskap, vill se över hur medborgarskap har utgivits eller kritiserar många ”nysvenskars” kultur ( böneutrop, slöja, skilja pojkar och flickor åt etc etc). Detta gäller även gammelsvenskar som här fungerar som”nyttiga idioter” för många av”nysvenskarna”.

  Om 4 år är det ytterligare några hundra tusen ”nysvenskar” som får rösträtt vilket gör det än omöjligare att ifrågasätta denna grupps levnadsvillkor. Detta val var ett ödesval för Sverige. Att få en ändring senare kräver att väljare hos V, MP, C, L ändrar sin ståndpunkt (är nog utsiktslöst). Hos S och M samt KD kan nog ytterligare ”vakna”, men detta antal kompenserar nog bara kommande års tillskott av ”nysvenskar” och tillskott av den av de rödgröna icke än bearbetade nysvenska ”massa” som ännu ej har börjat nyttja sin rösträtt. Dessa ”nysvenska medborgare” växer kontinuerligt.

  Teoretiskt: Inte förrän röstberättigade i de områden där SD idag har 7-10% har fått samma levnadssituation som de i områden där SD fått 30-40% av rösterna, kommer partier som kan åtgärda situationen göra något.

  I verkligheten: När det ”teoretiska” inträffar är det nog försent.

  Att ”försvenska” utanförskapsområdena ser utsiktslöst ut, då ansvariga i Sverige beslutat att Sverige skall vara mångkulturellt (1975).

  I framtidens Sverige kommer ”gammelsvenskar och nysvenskar” leva var för sig med sina egna normer. Det segregerade Sverige.

  ”Som man bäddar får man ligga”

  Gillad av 2 personer

 32. Bo Svensson skriver:

  Jag letar förgäves efter var SvD fick sina siffror från. – Har de köpt ensamrätt till informationen från valmyndigheten?

  Googlar man efter ”valresultat distrikt”, hittar man inget motsvarande.

  Gillad av 1 person

 33. P I Persson skriver:

  Det är väl inte märkligt att S får 50,5% i invandrartäta områden ? Eller i vissa arbetartäta områden i glesbygden.

  Inte heller konstigt att S får 1,7% (Ett komma sju) i Djursholm södra.

  Det har att göra med klasstillhörighet.

  Gilla

 34. Johan Sahlin skriver:

  Dom är inte supersmarta i dom där områdena, men dom förstår att S förespråkar bidrag. Och dom vet att dom vill ha kvar sina bidrag. Enkelt val.

  Invandrare som är lite mer driftiga o företagsamma glider över till M eller på senaste även till SD. I Södertälje röstar en hel del på KD också, eftersom dom är troende kristna syrianer m.fl.

  Gilla

 35. Hawwa skriver:

  Som den numer uteslutne Miljöpartisten Ali Khalil uttryckte det:
  Församlingen i moskén i Alby mycket lyhörd för imamens ”råd”.
  Så lyhörda att rådet skulle kunna generera 3000 röster om imamen fick tid på sig att trumma in budskapet.
  I Uppdrag granskning igår blev det nedprutat till 500-1000 röster, eftersom budskapet endast skulle hinna förmedlas under sista fredagsbönen innan valet (som ”under cover” UG-journalist Jesper Henke kunde förhandla fram, dokumenterat av dold kamera).
  Det blev som bekant aldrig något deal, man kunde i stället i en hemlig bandupptagning under fredagsbönen höra imamen uppmana församlingen att rösta på Milöpartiet alt. Socialdemokratena, med det kryptiska tillägget ”så det inte blir som förra gången”.
  Detta inslag lämnades okommenterat – kanske förutsattes vi kunna tänka själva.
  Oxå i denna situation får man förmoda att församlingen är mycket lyhörd för imamens budskap, det är inte osannolikt att lyhördheten har motsvarande styrka i andra moskéer.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.