PK-ismens sanna hemvist

Patrik Engellau

Att PK-ismens idégods ursprungligen utvecklades vid amerikanska universitet och därifrån spred sig över världen tror jag är ovedersägligt. Men när dessa tankefrön med atlantvindarna kommit till vårt land, var har de då fått sitt starkaste fäste (bortsett från på universiteten, vilket är självklart med tanke på ursprunget)? Två huvudkandidater anmäler sig: politikerväldet samt media. Vilken av dessa utövar det ideologiska ledarskapet i deras gemensamma strävan efter att föröka sin makt och sitt inflytande?

(Går det att besvara en sådan fråga så att ens insikter och förståelse ökar? ”Förståelse” är knepig sak. Hur ska man veta att man ”förstår”? Jag tror att förståelse är den känsla som inträder när man kan dra en parallell mellan en ny och obekant företeelse och egna, tidigare gjorda och välbekanta erfarenheter. Om någon kommer till mig och föreslår att ett plus ett är lika med två och begär att jag ska förstå det så är jag benägen att nicka bifall eftersom det stämmer med mina erfarenheter. Om jag exempelvis har dragit upp en fisk ur havet och sedan drar upp en till så ser jag att det blir två fiskar när jag lägger dem bredvid varandra och funderar över resultatet.

En gång skulle jag förklara denna tankegång för min dotter. Hon invände att det efter hennes erfarenhet i så fall var naturligare att anse att 1 + 1 = 3 eftersom familjen sedan hon själv väl blivit född bestod av en person, pappa, plus en person, mamma, som plötsligt blivit tre. Efter att ha begrundat detta enades dottern och jag om att det fanns en betydelsefull tidsfaktor att ta hänsyn till och att matematikens regler kanske inte gäller fullt ut på lite längre sikt.)

När jag betraktar samspelet mellan politikerväldet och media kan jag dra en parallell till de maktförhållanden som tidigare gällde för två spelare på vilka vi har ett säkrare historiskt perspektiv och med vilka vi kanske känner oss mer bekanta, nämligen den sekulära, världsliga makten och den kyrkliga, kejsaren och påven, Gustav Vasa och bröderna Olaus och Laurentius Petri. Relationerna mellan det världsliga och det religiösa varierade förstås över tid och rum men min känsla är att kyrkan stod för de heliga doktrinerna som kungen och kejsaren normalt hade att anpassa sig till ehuru – och detta är det märkvärdiga – dessa doktriner hade som effekt – och i protestantiska länder även som syfte – att främja folkets underkastelse under den världsliga makten. På söndagarna kunde de lutherska prästerna inför sina församlingar ömsom välsigna kungens krigståg i främmande länder och uppmana bönderna att villigt betala de nyligen beslutade krigsgärderna, ömsom, kanske i förstuckna ordalag, kritisera kungen när han drev folket för hårt med sina ständiga krig.

Precis så tycker jag det ser ut i förhållandet mellan politikerväldet och media. Media är som kyrkan, det vill säga huvudansvarig för upprätthållandet av det korrekta tänkandet, i vårt fall PK-ismen. Politikerna upprepar de heliga fraserna även om de inte kommit på dem själva. Liksom prästerskapet tidigare består journalistkåren idag av de läs- och skrivkunniga, de intellektuella, medan politikerna lika lite som tidigare kungarna och deras närmaste medarbetare sällan gör sig kända för sina andliga bedrifter, till exempel bokskrivande eller ens dito läsande.

Media föreskriver alltså det korrekta tänkandet för politikerna. Men i det korrekta tänkandet ingår – och det är alltså här något av en paradox föreligger – att politikerna ska gynna sina egna intressen, men inte som individer, utan som kollektiv. Exempelvis ska politiker lyda sina egna lagar ty annars får de bannor av de moderna prästerna. Se vad som hände på Transportstyrelsen. Allt slags individuell korruption är självklart strängeligen förbjuden. Kollektiv korruption för politikerväldets gemensamma intressen – till exempel ett generöst partistöd som gör politikerväldet oberoende av medborgarnas medlemskap i partierna – anses dock helt acceptabelt och till och med föredömligt. Framför allt ska politikerna ständigt verka för att det system de presiderar över – politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex – ska flytta fram positionerna på nettoskattebetalarnas bekostnad genom sociala reformer och nya välfärdsinsatser.

76 reaktioner på ”PK-ismens sanna hemvist

 1. Xiii. The use of spies skriver:

  Ser jag inte en vetenskapligt trovärdig förklaring på hur ett parti konstant underskattats, plötsligt kraftigt överskattas, till och med i Valu så är valfusk den rimligaste förklaringen. För mig personligen så är det också den bästa förklaringen för,vad är alternativet, att man delar land med självmordsbenägna hycklande kvinnohatare som vill att islam skall ta över, när man ser kartan av Sverige så kan man notera vilken olycka det var att Danmark förlorade Skåne till Sverige, vi är inte ett land, man ser ett hav av rött det förhatliga Norrland, och blått i Stockholm. Den enda rimliga inställningen framåt är,att jag skiter i svenskarna, de är inte värda ett skit, jag sköter mitt och ser att bo på detta territorium som kanske nomader gjorde, vi hittade denna lilla bit land, det finns fientliga folk överallt runt, vissa är lätta att känna igen, andra inte, men något gemensamt har man inte, man följer landets lagar om man måste men inte för att man anser dem vara rätt. Den enda glädjen utanför familjen man kan finna framåt det är skadeglädjen vid varenda terrordåd och våldsam incident som kommer, man får hoppas på en balkanisering.

  Gillad av 7 personer

   • Björn G skriver:

    Vet ni att nyanlända får rösta till kommun- och landstingsval i Sverige om de har varit här i tre år. De behöver inte ens vara svenska medborgare. Men hur kan då människor som inte kan svenska få rösta i våra val. Är inte det otroligt så säg. Vilket annat land håller på så här.

    Tänk er att efter en mandatperiod som helt och hållet har präglats av migrationskaos med en medföljande brottsvåg och en välfärd på väg mot undergång – att 4 av 5 väljare efter detta skulle komma att rösta för mer av samma vara i ytterligare 4 år – det är utanför mitt förstånd. Under kommande mandatperiod kommer dessutom horder med blivande vänsterväljare, de som anlände under den senaste mandatperioden, att sväras in som nya röstare.

    Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är väldigt bittert. De nästa veckorna blir mycket spännande. Valresultatet ser å ena sidan perfekt designat ut: ett par, tre procentenheter vinst eller förlust för alla partier i den förväntade riktningen, å andra sidan nästan som förra gången, men med ännu större svårigheter för Döskalliansen att dansa sin dödsdans, eftersom uppenbarligen den ”högra” sidan av Döskalliansen nu är kallad att leda dansen.

   Det kan bli omval också på grund av omöjligheten i att förhandla fram en koalition. Jag skulle bli mycket förvånad om omfattande och centralstyrt valfusk faktiskt avslöjas eller om inhemska eller utländska juridiska institutioner skulle förklara valet ogiltigt. Det kan ske i en rättsstat men inte i Sverige. Det finns också tillräckligt med andra förklaringar. Vi hade en likadan oförklarlig förlust för den goda sidan 1985, och den bekräftades som folkets vilja i skandalvalet 1988 och i alla efterföljande val. När svenska folket börjar se en faktisk risk för förändring drar det kvickt öronen åt sig. En andra förklaring är filterbubblan i de sociala medierna. Inte bara att företagen som driver dem har blivit skickligare i att skapa bubblor. När såg jag senaste en avvikande mening på Facebook? För ett par år sedan nabbades jag med vänsterfolk, nu ser jag dem inte längre. Shadowbanning och delningsbegränsningar fungerar utmärkt. Utan vi har också blivit mer inåtvända och bättre på att skapa våra egna filterbubblor.

   Men filterbubblor förklarar förstås inte opinionsundersökningarnas diskrepans med tidigare prestationer och tendenser.

   Gillad av 2 personer

   • Jan Andersson skriver:

    En erfaren polis eller åklagare vet att om siffor verkar alltför ”välkammade” så är bara detta misstänkt och kräver närmare utredning. I friska företag är siffror ganska stökiga. Med vetskap om makthavarnas övriga ambitioner att förbjuda och kontrollera så är manipulation av det allra heligaste knappast förvånande och ”godkänt”. För röstmottagarna i alla vallokaler som ofta är kända politiskt är det en barnlek att strula bort t.ex SD-röster eftersom folk är så förtvivlat tillitsfulla.

    Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Faktiskt tror jag inte på storskaligt valfusk. Att det förekommer i mindre skala typ sossarnas valskola tror jag på. Däremot har inte tillräckligt många svenskar ännu känt av invandringen in på bara skinnet. Jag har skrivit det förr men här kommer det igen: inte förrän många fler fått bilen uppbränd, dottern våldtagen, gamla mamma rånad m.m. så kommer svensken att vakna. Var och en må skydda sig själv och de man håller kära. Lita inte på staten.

   Gillad av 4 personer

 2. Östrahult skriver:

  Det svenska valet bekräftar förekomsten av PK-ismen, här finns alla ingredienser. Media har agerat såsom förväntat, alltifrån SVT till GOOGLE. GOOGLE hade symboler igår med valbås men har egentligen agerat för att begränsa yttrandefriheten. De ledande politiska krafterna agerar för att hålla makten inom sin grupp utan att media ifrågasätter. Man gör t ex en stor sak av vilket av blocken som har ett mandat mera än det andra. Det kan ju bara betyda att man håller fast vid DÖ. Eftersom de rödgröna verkar bli störst så viker sig Alliansen en gång till.

  En fråga jag funderar på är om PK-ismen egentligen är en övergångsform mellan nationalstat och globalism där storföretag och överstatliga organ sedan tar över. Mycket talar för det tror jag. Röstresultatet i Rinkeby med 77 % för sossarna är ett exempel på att det lönar sig att importera klienter till välfärdssystemet. Det kan ha kostat några moskétillstånd men makten är säkrad. Ju mer import av detta slag som sker, LSS, är ett annat exempel, desto svårare blir det att bibehålla välfärdssystemet. Jag frågar mig varför före detta borgerliga partier slåss med näbbar och klor för detta. Jag kan inte se någon annan förklaring än att i bakgrunden finns krafter som vill avskaffa nationalstaten. Jag får detta bekräftat tycker jag när jag ser att inget upprör media och politiker så mycket som ”nationalism”.

  Gillad av 4 personer

  • Björn G skriver:

   I en DEMOKRATUR råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang, som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram.

   Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning, att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.
   Dock skall tilläggas att det i definitionen för Demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en Demokratur.

   sagt av Vilhelm Moberg (redan 1965)

   Gillad av 2 personer

 3. W skriver:

  Den danske valobservatören Michael Aastrup Jensen rasar mot det svenska valsystemet. “Under alla valobservationer jag har varit på har jag aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska”, säger han.

  I sin roll som valobservatör och del av Danmarks OSSE-delegation har Michael Aastrup Jensen bevakat val i Ryssland och en rad andra östeuropeiska länder. Enligt Aastrup Nilsen är det svenska valet, med sitt system med de olika partiernas egna valsedlar som han menar inte garanterar valhemligheten, det mest odemokratiska han sett.

  https://nyadagbladet.se/inrikes/valobservator-aldrig-sett-ett-sa-odemokratiskt-val-som-i-sverige/

  Gillad av 4 personer

  • X skriver:

   Valfusket var systematiskt och utfört på bred front. Med bortkastade och uteblivna valsedlar mot SD. Riggade kuvert med S valsedlar till vilsna invandrare i förorterna. Köpta röster. Felplacerade eller dolda valsedlar som drabbade framförallt SD. Hissnande lögner om SD under hela valkampanjen framförallt från socialdemokraternas sida. Felaktig hantering av information om att valsedlar inte skulle klistras igen för att lättare kunna möjliggöra röstutbyten och stulna röster. En genomgående diskriminerande och vinklad rapportering mot SD genom de statsfinansierade mediahusen med SVT som krona på verket.

   Detta till trots har SD fått den kraftfulla vågmästarroll som man önskat sig. Tänk att detta är möjligt och kunde ske i Sverige 2018. Etablissemanget är livrädda nu och gör uppenbarligen vad som helst för att försöka bibehålla makten. STOR SKANDAL

   Gillad av 2 personer

   • Jaxel skriver:

    Vem bestämmer utseendet på valsedlarna? Typsnitt och storlek på bokstäverna. Partierna? Jag tyckte det var slående hur små bokstäverna var på SD:s valsedlar (till riksdagsvalet.

    Gilla

 4. S= invandrare skriver:

  Ett litet räknestycke:

  10,000,000 som bor i Sverige
  7,280,000 röstberättigade
  2,500,000 med utländsk bakgrund
  123,000 nya röstberättigade 2018 med utländsk bakgrund
  S fick 28% i valet

  Nu räknar vi:

  28% * 7,280,000 = 2,038,400 röster för S
  72.8% * 2,500,000 = 1,820,000 utlänningar som kan rösta (en viss överskattning, se nedan)

  Vad jag kan förstå så röstar alla invandrare på S, (alla, alla, som afghaner säger), dvs att i runda slänga så röstade 1.8 miljoner utlänningar på S och 2-1.8 = 200,000 svenskar.

  Låt oss vara generösa och säga 1.5 miljoner, hur man än vrider och vänder på det så är S till minst 75% nu ett invandrarparti, och växte med 100,000 röster 2018, hur många 2019, 2020, 2021, 2022. Bara det S växte med pga invandringen på ett år är nästan ett haft nytt parti.

  1,500,000 utlänningar och 500,000 norrlänningar, det är S idag.

  Det finns ju ingen möjlighet att vända detta. Vad håller vi på med här egentligen?

  Vad är Sverige?

  Gillad av 7 personer

  • I. Laying plans skriver:

   Qed 77% röstade S i Rinkeby och eftersom väl inte 100% ens i Rinkeby är invandrare så måste ju minst 90% rösta på S av invandrarna, och säkert nära 100% av de utomvästliga.

   S offrar Sverige för att få styra Sverige.

   Gillad av 2 personer

   • Björn G skriver:

    Nu är det inte längre klassiska bruksorter och arbetarstäder sossarna hittar sina väljare. Nu vet vi var och när vi nu vet detta är det mindre konstigt att partiet väljer att prioritera nyanlända före sin egen befolkning.

    Gilla

  • I. Laying plans skriver:

   Det borde gå att göra en graf över de senaste 20 åren hur svenskarna lämnat S och bytts ut mot invandrare. Det stora mysteriet är vad de andra partierna sysslar med, vissa har som affärsstrategi att samla upp svenska extremister, V och Mp, numera C, men vad är Ms och Ls och KDS affärsstrategi? Oförståeligt.

   Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Fredrik jagade utfäst belöning från Wall Street)
    Lyckades minst sagt bra!
    Han kan sticka när det passar…

    Gilla

  • Eva Danielsson skriver:

   Mycket skrämmande siffror. Med tanke på ytterligare en halv miljon invandrare de närmaste tre åren och med tanke på det höga barnafödandet inom klaner och islam, så går det här befolkningsutbytet snabbt. Den halva miljon som alltid röstat S och fortfarande gör det, är nog inte medvetna om vad S planerar.
   Och många goda skribenter skulle kunna sammanfatta läget, men även om det fick publicitet, så skulle goda sossar/alliansare inte tro på det. De arrogant goda brukar tro att illvilja och korruption finns hos andra och i andra grupper. Inte inom dem själva eller inom den egna gruppen.
   Hur ska man kunna ta in att våra ”folkvalda” är så ondskefulla och makthungriga att de är beredda att utplåna Sverige och svensk kultur för att uppnå politisk (socialistisk) globalism med dem själva som del av den styrande eliten.

   Sossarna har i närtid i a f lyckats med två kupper i det dolda, dels detta med väljarimporten och dels ”den långa marschen inom institutionerna”. På köpet raserar man kärnverksamhetena, välståndet och välfärden. Men borde man inte vilja bromsa in innan alla skatteintäkter uteblir?
   Vad ska de ha makt över när Sverige är bankrutt, när de flitiga svenskarna har flytt eller dött och bara bidragsprekariatet finns kvar? Ett Venezuela klätt i hucklen.

   Gillad av 4 personer

   • Xiii. Variation of tactics skriver:

    Ja då föredrar jag Venezuela och inte endast för vädrets skull. Alltså, vad har man gjort för att födas i ett pk-istiskt totalitärt halvmuslimskt sossehelvete? Cuba hade varit bättre, bilarna är coolare också.

    Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   KÖRT!

   Fast de som kommit hit sen 2015,
   var inte röstberättigade i årets val…

   Tre års kommunplacering krävs!

   Så det lär Allah gånger fyllas på,
   trots att de allra trognaste dör bort!

   Gilla

 5. Björn G skriver:

  ”Liksom prästerskapet tidigare består journalistkåren idag av de läs- och skrivkunniga, de intellektuella”

  Nää långt därifrån.
  Journalistkåren består av imbecilla propagandister. Det högre prästerskapet förr, bestod ofta av mycket högt skolade personer med en intellektuell kapacitet och förmåga till självständigt tänkande.

  Gillad av 5 personer

 6. Xiii. Variation of tactics skriver:

  Jag kämpar idag med hur man skall förhålla sig till Sverige, jag ser två huvudspår, för ett land är Sverige inte mer, inte som jag har förstått innebörden av ordet, utan det är som det har varit i största delen av historien och i världen fortfarande. Några har tillförskansat sig makten, metoderna har varierat genom århundradena, men några har makten och gör vad de vill, och några andra har att följa makten, eller bli kastade i fängelse eller bli summariskt avrättade som Vilks riskerar varje dag. Så här har det kanske alltid varit, och jag har bara helt nyligen vaknat upp, jag gick med villfarelsen att man bodde i ett land där man hade något gemensamt med de andra, men så är det ju inte. Så hur förhålla sig till detta, för det är ju en helt meningslös syssla om man inte är villig att ta till vapen att förvänta sig en förändring. Så vad kan man göra, jo, man kan göra som Patrik, roa sig med intellektuella lekar, inget fel med det, jag är teoretiker också. Man kan också intressera sig för mer pratiska ting, eftersom att kämpa för en förändring är meningslöst, det är som det är, Sverige blir farligare för varje dag, så för att säkra sin familj så krävs det nu att man beväpnar sig mera systematisk, detta kan ju också bli ett intresse? Man kan naturligtvis också lämna landet där man inte hör hemma. Till sist, så finns ju naturen kvar, det finns böcker och musik, så man kan ägna sig åt sina hobbies och följa Stanfords föreläsningar i teoretisk fysik till exempel, eller ägna sig åt aktiehandel, eller trädgården, eller fiska, men att förändra Sverige genom prat, det är meningslöst annat än som ett teoretiskt tidsfördriv.

  Gillad av 8 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Laying Plans: Nej, i Sovjetunionen, i KGB. De utbildade desinformatörer och agenter i Afghanistan under sjuttio- och åttiotalen, och dessa förde det sedan vidare inom familjen. Tro inte att den gamla kommunistiska nomenklaturan i Afghanistan bara löste upp sig och försvann när de förlorade inbördeskriget mot Mujaheddin. De gick bara under ytan. Och ibland, som i detta fall, dyker de upp igen som en atomladdad ubåt i Gåsefjärden. Tydlig för alla att se, alla som vill tro sina ögon. Alla, alla.

    Gillad av 1 person

  • Xiii. Variation of tactics skriver:

   Ja när du säger det Fredrik, självklart så, den där afghanska taleskvinnan, var fan kom hon ifrån, fix och färdig aktivist efter en vecka i Sverige så har hon mer politiskt inflytande än Gustav Kasselstrand. Something is rotten ..

   Gillad av 3 personer

 7. Christer L skriver:

  Denna ordning eller struktur är ju rätt så tydligt konturerad här som flera gånger tidigare. Men är denna ordning bra, eller nödvändig, oundviklig? Kan man se den reformeras eller krympas eller bör den slås sönder och ersättas med en annan? Och om det finns svar, hur ska det hela genomföras? Läget nu är att ingenting i svensk politik har besvarats, rösterna har ändrat lutningen litet åt höger i polemiken, men fvenen sitter kvar. Det är som att ringa någon myndighet eller företag och bli sittande i kön.

  Gillad av 1 person

 8. Eva Danielsson skriver:

  Gårdagens deprimerande valresultat, som inte kommer att leda till någon förbättring för svenska medborgare utan en stadigt fortsatt kurs mot demontering av landet, måste ju till stor del handla om medias roll som megafon åt etablissemanget.

  Media i rollen som modern kyrka som silar information, tolkar och uppfostrar, ja det kanske är en bra liknelse. Trots att det är Annie Lööf på den kejserliga sidan, som är bäst på att hålla predikningar.

  Sekularitet är bra. Skilj upp stat och kyrka ordentligt, hela vägen ända upp i kyrkomötet. Skilj politikerväldet från media ordentligt. Avskaffa presstöd och statlig public service. Skilj på politik och religion ordentligt. Den religion som inte accepterar den åtskillnaden bör klassas som enbart en politisk ideologi. Och behandlas som sådan.

  Det får bli en lång besviken suck nu. Den svenska varianten på ”demokrati” är en trög historia. Även om vi förstås vet hur välindoktrinerade och infiltrerade både svenskar och hela samhällssystemet är, så hade några av oss ett visst hopp om att så många med så starka åsikter skulle kunna betyda något.

  Nuvarande laguppställning för S måste vara historiens sämsta på alla sätt. De för dessutom en politik som sänker landet ekonomiskt och socialt. Men rörelsens grepp om samhällssytemet och oblyga maktfullkomlighet inkl olagligheter, räcker för att hålla ställningarna.

  Om Sverige vore ett land som ger folket verkligt demokratiskt inflytande, skulle vi få nöja oss med att man får de politiker man förtjänar. Men riktig demokrati förutsätter en bra konstitution med kontrollfunktioner och obegränsad yttrandefrihet/åsiktsfrihet, ett fungerande valsystem och oberoende media med riktiga journalister som granskar makten i stället för folket.
  Det kan man inte berömma Sverige för.

  Gillad av 9 personer

  • Xiii. Variation of tactics skriver:

   Det handlar om 1,500,000 miljoner röstberättigade utlänningar som alla röstar S. Utlänningar, några journalister och några politiker och ett antal bidragsberoende norrlänningar röstar S. Men en stor majoritet av de som röstar på S är utlänningar. S skiter i Sverige och svenskarna, det är den stora lögnen som måste avslöjas, S bryr sig om S. S är ett maktparti, jag jämför hur det brittiska imperiet utnyttjade olika folkgrupper i Indien och spelade ut dem mot varande, man stödde de gamla maharadjorna och man skaffade sig en allierad i Gurkhasoldaterna osv, på samma sätt har S använt invandrarna för att behålla makten. Man bugar och tar av sig hatten.

   Utan invandrarna så hade S haft 7% av rösterna.

   Gillad av 3 personer

  • Björn G skriver:

   Ja vanmakten sprider sig. Röstresultatet i Rinkeby med 77 % för sossarna är ett exempel på höglönsamheten i att importera nya väljare till partiet.

   Men vanmakt kan bara vara tillfällig. Vanmakt är som ett socialt nitroglycerin: Samhället klarar bara att handskas med en viss mängd av det, innan det självdetonerar.

   7-klöverförbundet, som styr Sverige, väljer att inte lyssna till alla varningsklockor. Nej, de vill verkligen köra Sverige i botten, så snart kommer smällen.

   Gillad av 2 personer

  • svenne skriver:

   Eva Danielsson
   ”Nuvarande laguppställning för S måste vara historiens sämsta på alla sätt. De för dessutom en politik som sänker landet ekonomiskt och socialt”.

   Och nu kan denna ”laguppställning” tryggt luta sig tillbaka i soffan och låta den destruktiva politiken rulla på. Jimmie Åkesson utmanade ju Ulf Kristersson att nu realisera sin ambition att få slut på V-, MP- och S- partiernas maktmissbruk, men frågan är om M är villiga till detta.

   Jag misstänker starkt att M även i fortsättningen helst vill sitta på opinionsbänken och iaktta hur Löfvén och de andra misslyckas med att hantera de ”utmaningar” som 7-klövern själva har orsakat. Att nu placera sig i regeringsställning vore för M som att krypa ner i ett ormbo med tanke på de olösliga ”utmaningar” som finns i detta.

   Tyvärr så kommer vi nog inte att inom en överskådlig framtid att se ett slut på den kriminalitet, bostadsbrist och annat elände som styrandet under de tidigare mandatperioderna har skapat.

   Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Ja Eva, jag är också bedrövad! Valet blev inte alls som förväntat, är svensken verkligen så åsiktsstyrd av svt, tv4, sr och media? Eller finns andra förklaringar, valfusk i stor skala? Vilka har koll på hur röstlådorna tas om hand? Hur får man detta förtroende?
   I min vallokal i Gamla Uppsala skola släpptes folk in i lokalen efter köandet i ganska ordnade former, men valfunktionärerna var:
   -kvinnan som höll i insläppandet från kön var troligen född i landet men av invandrarsläkt från något afrikanskt eller mellanöstern land
   -hon som tog emot valkuverten och lade dem i lådorna var en ”robust” svensk tant
   -den unge mannen som förde in röstnoteringarna i ”valboken” var troligen en rätt ung afghan eller annan asiat som trots att han väl måste ha fått någon form av valutbildning för sitt jobb ändå måste rådfråga tanten om var han skulle fylla i i boken!

   En svensk och två utlänningar skötte således valet i denna stadsdel som är till övervägande del bebodd med riktiga svenskar. Märkligt, men jag tror det var avsiktligt! Riktiga svenskar ska överallt möta invandrare för att vi ska vänja oss och förstå med Reinfeldts ord med andemeningen: ni äger icke landet, det gör de som kommer hit utifrån för att berika landet!
   Och det är helt i enlighet med Barcelona-avtalet från 1995 som stipulerar en befolkningsblandning mellan arabstaterna och EU. Men självklart blir resultatet enkelriktat, muslimerna kommer hit, europeerna har ingen vilja att flytta till arabstaterna, där vi dessutom ej får tillämpa vår religion! Så sänks Europa!

   Gillad av 6 personer

 9. Astrid skriver:

  Det politiskt korrektheten lär koppla greppet än hårdare nu efter valet genom intensifierat ”värdegrundsarbete”. Färden mot ökad överstatlighet rullar vidare. En förändring var osannolik.
  Tyska skribenters tankar kring Sverige och svenskarna är många gånger spännande att läsa.

  Här Werner Kuhfuss i en äldre text, men ändå så aktuell.
  Auch Völker haben eine Idee, einen Sinn. – – Verlieren Völker die Auffassungen ihren eigenen Idee, so verlieren sie ihren Sinn, für sich, für die Welt. – – Wer hier als Ausländer, zumal als Mitteleuropäer lange Jahre lebt, der kann tiefe Verzweiflung nicht vermeiden. In keinem Land Europas ist die Wille so gering, über die eigene Lage etwas denken, sagen oder hören zu wollen. – –
  Schweden verneint seine Geschichte. Hier ist die Geschichte als Mittel der volkstümlichen Selbstfindung ausgelöscht. Ein Volk ohne Geschichte verliert seine Identität. – –
  Schweden hat die Ideen verloren und so der Sinn. Die Schweden ertrinken. – – Das Aufwachen aus dem Traum des Volksheimes wird schrecklich werden, da Schweden die Kraft verloren hat, Entbehrungen zu tragen.

  En annan röst:
  Heute fehlt dem Schweden die Herzenskraft, die Beherztheit. Will er eine Tat tun, dann fehlt ihm die Antriebskraft. – – Die allgemeine Angst lähmt sie. So pendelt der Wille des schwedischen Menschen ständig zwischen Angst und Rausch. – –
  Schweden ist nun ziemlich in sich gefangen, so daß es seine soziale Aufgabe kaum zu erfüllen vermag. Im Land selber hat sich sogar so etwas wie das Gegenprinzip eines vermittelnden Wesens festgesetzt, nämlich eine zentralistische Staatsorganisation, die zugleich kapitalistische wie sozialistisch sein will und die Bevölkerung noch hilfloser macht. – –
  Er (svensken) begegnet anderen kaum im Blick, tritt aber sehr selbstsicher auf. Wenn wir hartnäckig bleiben, fehlt sowohl die innere als auch die äußere Festigkeit. Dagegen ist Beweglichkeit vorhanden in Bezug auf soziale Experimente.

  Många olika pusselbitar skulle behöva bli granskade för att förstå Sveriges tragedi. De som är valda att handha landets fortsatta öde klarar inte uppgiften, därför skulle vi behöva hjälp utifrån. Mycket har gått alldeles för långt, oförmågan att sätta gränser förvärrar hela tiden.

  Gillad av 2 personer

 10. Jonas Nilsson skriver:

  Det är knappast någon skillnad mellan dagens prästerskap och media som det var förr. Fis program är nu inskrivet i både kyrkoordning och handbok.
  Eftersom vi alla (?) fostrats i denna värld måste även nuvarande läraretablissemang räknas in. Den sammanfattande symbolen idag förefaller vara Pride med den ideologiska filosofin i franska revolutionen, parad med den nya kristendomen (George Sand).
  Eftersom Pride är så väl (?) förankrat i näringslivet så låser det effektivare än annars.
  Far- och morföräldrar har fostrat detta och ser det som det bästa för barnbarnen. Fis vägval ”räddade” det hela? Det är nog så att ur ideologisk synvinkel kan vi ännu utmana Nordkorea.
  Det nu mer (mest?) omoraliska förefaller vara sossarnas köp av röster och makt av hitkomna, med SD (förstärkt av ryssar) som skrämselskott (understödd av en tänkt hel borgerlighet). Är det ett köpslående som drivits av alla eftersom de tycks kunna hålla på ostört?
  Är det trots allt muslimska missionen som vinner mest mark i allt detta, även om deras friskolor nu (?) stängs? Är det de som ska gratuleras?! Lite mer religiositet och moral?
  Bäst vore nog ändå att lägga ner världsmissionsanspråket och säga att vi inte rymmer eller klarar att ta in hela världen, alltså sätta parentes om Reinfeldtstiden – vår egen skola, och börja fundera på vad det innebär att födas i eller komma till detta land med de nuvarande gummilagarna.
  Den stora frågan är ju inte om vi inte vill att de som kommer hit förr eller senare blir svenskar utan vad som faktiskt händer med dem och oss under tiden – alltså vilka vi kan sägas vara. Oviljan eller oförmågan att reflektera och tala om det säger att vi formar ett totalitärt samhälle. Sanningen är det enda som gör skillnad. http://bloggardag.blogspot.com/ är ännu en annan röst som kan läsas.

  Gillad av 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Ps Är det komiskt, symptomatiskt eller vad (?) att FI:s underordnande under V upprätthåller skenet ytterligare 4 år? Är det ett incitament till offentlighetens tillnyktring? Ds

   Gilla

 11. Bo Svensson skriver:

  Är det media eller ”politikerväldet” som styr utvecklingen?

  Hade mainstream-media varit vuxen sin tilldelade roll i samhället, hade ju vanvettet stoppats i tid och ingen skulle lagt hinder i vägen. – Det är inga politiker som fått media att sabotera en seriös debatt om folkblandningspolitiken.

  Gilla

 12. I. Laying plans skriver:

  Det slog mig att Sverige nu är ett land med låtsas-partier

  M låtsas vara för lägre skatter
  S låtsas vara ett parti för svenskar
  C låtsas vara ett parti för bönder och företagare
  KD låtsas vara ett parti för kristna
  V låtsas vara ett parti för knegare
  Mp låtsas att de är för en bättre miljö (och inte ett islsmistparti)
  L låtsas att de vill ha språktest

  Gillad av 3 personer

  • Jonas Nilsson skriver:

   Du har köpt kunskapssynen att det mesta skulle vara konstruktioner. Det är ju vad som skolan lär numera tillskillnad från den tid de lärde oss att parti driver ideologi.
   Ryssarna är specialister på insikten att verkligheten också kan bedra.
   Vi är yrvakna och skräckslagna? Är maktstyrka det enda svaret? Sanningsfrågan tror jag väger tyngre. Partierna blir till av dem som röstade på dem, vilka var de? Hur många ljög med sin röst?

   Gilla

 13. Elisabeth skriver:

  Ja, precis som PE skriver, media föreskriver det korrekta politiska tänkandet för politikerna. ”Uppåt landet” ,som vi säger i Skåne, läser man nog sina tidningar lydigare än vi här nere. Hur annars förklara att Skånes valresultat skiljer sig så markant från övriga Sverige ? Här blev SD näst största parti, 23,6 %, medan S fick 25,3 % och M fick 21,3 %. I fem kommuner fick SD över 30 % ! Jag fattar inte varför vår lokaltidning är en Stockholmsägd (Bonniers ) tidning full av vänsterliberal smörja. Sydsvenskans proppaganda biter i alla fall inte, vi läser lokalsidorna, gäspar, och slår sen in fisken eller häller ut kattsanden i resten.Många av oss här hade ju hoppats att SD skulle skrälla lika mycket på riksplanet och bli en väckarklocka för en ny politik i Sverige. Men, partiet har ju ökat mest och får stort inflytande hur det än går i förhandlingarna. Dock är jag besviken på det Sverige som ligger norr om småländska gränsen . Varför är folk där så räddhågsna ?

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   Elisabet: — Ja av DNs valkarta framgår att större delen av Skånes kommuner nu har SD-majoritet, med undantag för kustnära kommuner i västra kanten!
   I min kommun mitt i Skåne fick SD 37 procent

   Uppåt landet verkar trenden vara att SD ofta nu blivit största parti på landsbygden medan i städerna ännu S eller M dominerar.
   Sossarna går kraftigt bakåt som regel.
   Det verkar som om SDs fiender mobiliserar sig i storstäderna medan dess vänner oftast bor på landsbygden.
   I städerna kan V få sådär 15 procent. Där bor rödvinsvänstern, som drömmer om att gå ut på gatorna och slåss för revolutionen, gissar jag.

   Gilla

  • observatör skriver:

   Elisabeth kan gå in på Valmyndighetens website och titta på t.ex,. Örebro län, kommunerna Ljusnarsberg, Hällefors och Lindesberg – där ser man att i flera valkretsar är SD större än S samt alltså största parti. Eller Uppsala län, Håbo kommun och där valkretsen Skokloster.
   Och – i SVT:s ValUndersökning framgick att det var de svenska kvinnorna, som massivt röstade på 7-klöverpartierna och deras massinvandring; bara 14 % av Sveriges kvinnor röstade på SD medan detta var största partiet bland männen. Så man får väl anta att den stora merparten av de svenska kvinnorna är nöjda nu – med fortsatt massinvandring av utomeuropeiska män, vilket medfört att Sverige har världens skevaste könsfördelning med 125 män på 100 kvinnor i åldersgrupperna tonåringar/yngre vuxna. Alltså en stor brist på unga kvinnor, innebärande att många unga svenska män aldrig kommer att finna en kvinnlig partner! På köpet får man också moralpoliser, trakasserier, våldtäkter och mord.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det har hänt förut. Studier av DNA har visat att Europas manliga jägar- och samlarbefolkning för ett antal tusen år sedan dog ut och ersattes av en ny som invandrade från Bördiga halvmånen och som tog jordbruket med sig till Europa, medan jägar- och samlarkvinnorna parade sig med de nya herrarna och förde sitt DNA vidare tillsammans med dem.

    Svenska män måste flytta till andra länder där deras egenskaper efterfrågas.

    Gilla

 14. olle holmqvist skriver:

  ”ett plus ett är lika med två och begär att jag ska förstå det så är jag benägen att nicka bifall eftersom det stämmer med mina erfarenheter”

  Många blir förvånade när man påpekar att det inte alltid stämmer. Om man tar en sandhög och lägger på en sandhög så får man – en sandhög. En professor i filosofi protesterade med att – jomen mängden sandkorn är ju dubbel. Men det är inte mängden sandkorn som konstituerar en enskild, från omvärlden begränsad ”ettig” sandhög. En liten plus en stor sandhög blir en sandhög. En stor plus en stor liksom en liten plus en liten.

  Detta begriper nog alla utom tröggökarna i Filosofiska Rummet.

  Gilla

 15. Jan Ivarson skriver:

  Vänsterpartier köper röster för svenskars skattepengar genom intag och försörjning av invandrare som byter ut svensk värdegrund.

  Gilla

 16. Xiii. Variation of tactics skriver:

  Så, nu har jag varit på havet och laddat, det sviker inte som svenskarna. Min förklaring är nu efter att ha insupit sjöluft tvåfaldig:

  1) man har underskattat hur många invandrare som röstar S (se räknestycke ovan), detta betyder att sossarna med fortsatt invandring och utomeuropeiskt barnafödande kan vara säkra på att vara största parti ända tills ett muslimskt parti bildas. Utlänningar kanske har haft ett bortfall i opinionsundersökningarna likt de som dristar sig att rösta SD, och det är ett faktum 25-30% är utlänningar nu i någon form, och de flesta röstar S, detta ger så klart en massiv effekt.
  2) valfusk, det fokuseras mycket på vad som pågått i vallokalen, men jag funderar mer på vem som räknat rösterna, och hur. I kretsar som dominerats av 7-klövern, och S i synnerhet, hur många av dessa valräkningslokaler har haft en SD-representant närvarande? Vem har vaktat lådorna, vem har haft nyckeln? Vem kollade papperskorgen? I år tyckte jag exemplevis att det var en väldig massa ställen att rösta på, kanske för att tunna ut SD-närvaron?

  Gillad av 1 person

 17. lookslikeanangel skriver:

  Resten av dagen…..

  Valet i Sverige var nog inte så vaket – mer yrvaket kanske?

  Men, nu får det kanske sätta sig några dagar. Det finns trots allt röster
  (ganska många!), som vill se en ändring. Det är positivt.
  En frisk bris och inte stiltje – att segla på.
  Så,
  “I am sailing. We are sailing.
  Home again.
  To be free!”

  Gillad av 1 person

 18. olle reimers skriver:

  Till skillnad från de flesta andra kommentatorer ovan ska jag bemöta vad Patrik skriver om utan att prata om valet.

  I grunden har Patrik en felaktig analys.

  Den katekes som media läser ur varje dag är inte sprungen ur deras egen fatabur. Den kommer ursprungligen från USA där NY Times Washington Post och CNN är översteprästerna.

  Texterna kommer från de korporativa intressen som försvaras av CIA vi Operation Mockingbird och i praktiken Associated Press. Detta har pågått i över 70 år! Det borde därför inte vara obekant!

  Operation Mockingbird avslöjades i samband med utskottsförhören 1978 om morden på Martin Luther King och på bröderna Kennedy. Den igenkänns på att alla kabelTV stationer läser exakt samma talking points de dagar detta anbefalls.

  Det är alltså på detta sätt som PK-ismen föds. Att den sedan har lokalfärg i varje land är en annan sak. Det viktiga är att de grundläggande frågorna drivs i enlighet med en linje. Sedan länge handlar den om att gå storföretagens ärenden om en korporativiserad värld med avskaffande av demokrati och nationalism som viktigaste ingredienser.

  Att socialismen verkar i den sagda riktningen vet vi sedan länge. Nu går deras intressen hand i hand med storföretagen.

  Vi kan alla se att yttrandefriheten är under stark press. Det är den vi måste värna om om vi ska kunna bevara någon slags demokrati.

  Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Konspirationsteorier är intressanta om de kan visa på att där finns någon svag punkt. Även om beläggen kan bekräftas så är ändå frågan hur långt de talar högre än andra tänkta fakta, hur mycket av praxis som tas in i den tänkta teorin.
   PE:s reflektioner når längre än konstaterandet att någon underrättelsetjänst har gjort tekniska investeringar. Det gör dom allihopa, frågan är snarare hur många och vilka som gjorde de senaste installationerna. 70 år är ganska mycket jämförelsevis. Jag tror andra har kommit på nyare grejer sedan dess.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Empiri brukar vara en bra väg för att bedöma vad som hänt. Det finns massor bara man bemödar sg om att se den.

    ”Det gör de allihopa”; men vem har nått längre än Silicon Valley och NSA?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.