Gästskribent Sten Lindgren: Partistöd

Många anser att politikerna, särskilt på riksplanet, distanserat sig ordentligt från sina väljare och gräsrötter. Det finns givetvis inte en enskild orsak till detta men frågan är om inte införandet av partistöd haft en avgörande betydelse.

Partistödet infördes på 60-talet, initialt riktat till riksdagspartier, senare tillkom motsvarande stöd även på kommunal- och landstingsnivå. Totalt uppgår idag detta stöd till minst 1,2 miljarder kronor årligen och har ökat cirka fem gånger i fast penningvärde sedan starten. Nästan alla kommuner och landsting betalar ut partistöd. Nivån på bidragen beslutas av de politiska partierna och har blivit en bekväm finansieringskälla för dessa.

Redan själva förfarandet kring partistöd får anses vara oetiskt eftersom den enda granskning som görs av hur partistödet använts sker genom att partierna själva utser sina granskare.

Allvarligast är dock de negativa politiska effekterna av partistödet, där nog flertalet, om de visste, skulle anse att partistödet har motsatt effekt mot angivna mål. Partistödet försvagar i själva verket demokratin. Den mest uppenbara negativa konsekvensen är att partierna har gjort sig oberoende av medlemmarna, vilket självklart innebär minskade incitament att vara lyhörda för medlemmarnas intressen.

Lite statistik som belyser utvecklingen: Omkring 1970 var cirka 16 procent av befolkningen medlemmar i ett politiskt parti. Motsvarande andel idag är inte fullt tre procent. Socialdemokraternas medlemsantal är idag cirka tio procent av vad man hade omkring 1970, moderaternas motsvarande antal är cirka 30 procent.

Partistöden bidrar dessutom till att partierna blir mera introverta. Det har vuxit upp byråkratiska partiapparater kring alla partier, apparater som lever sitt eget liv och som fungerar som rekryteringskälla till politiska uppdrag. Många av dagens aktiva och ledande politiker har rekryterats redan i tonåren in i dessa partiapparater via respektive partis ungdomsförbund. Många har sedan fastnat i detta system, visserligen efter studier men utan att någonsin komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Resultatet blir yrkespolitiker som i många fall inte är gångbara på den öppna arbetsmarknaden annat än inom nischer som till exempel PR-konsulter. I övrigt är man hänvisade till arbete inom offentlig sektor där det då förekommer att mera kompetenta alternativ trängs ut, politik ersätter meritokrati.

En annan konsekvens av systemet är att partierna inte uppvisar något större intresse för nyrekryteringar av personer med avvikande bakgrund. Möjligen beroende på att nykomlingarna kan äventyra sysselsättningen och kan uppfattas som jobbiga genom att inte falla in i det samförstånd som råder. Tittar man exempelvis på moderaternas valsedel till riksdagen kan man notera att av 31 namn är alla utom två riksdagsledamöter idag. Dessa två är oppositionsråd. Det är säkert inget fel på personerna på listan men nog borde det finnas utrymme för personer med andra erfarenheter än enbart politik?

Förutom partibidragen finns andra former av stöd, alltifrån skattebefriade lotterier till bidrag till riksdagskanslier. Gemensamt för alla bidragsformer är att de riktas till partikanslierna, inte till politikerna. Detta innebär givetvis att fotfolket inom politiken har en mycket begränsad rörelsefrihet. De placeras i knapptryckarkompaniet.

Så vad göra? Finansiärerna, det vill säga skattebetalarna, har mycket begränsade möjligheter att påverka. Frågan lär inte segla upp som en så kallad valfråga. Då återstår att bedriva opinionsbildning mot partistöden. Helst skulle man naturligtvis vilja se att någon politiker skriver en motion i syfte att ifrågasätta partistödet. Tyvärr kan man nog inte förvänta sig att de partier som idag tar emot stöd självmant skulle avskaffa dessa. Några mindre partier utanför riksdagen har med denna fråga i sina program och kan således på sikt eventuellt förväntas ifrågasätta partistöden. Möjligen kunde det finnas någon bland det dryga femtiotalet professorer i statsvetenskap som skulle våga sig på att analysera följderna av partistödet. En önskelösning skulle vara att partierna eller i vart fall majoriteten fattar ett beslut att gradvis avskaffa stödet under en tioårsperiod.

Sten Lindgren är civilekonom och har arbetat inom näringslivets organisationer och inom fordonsindustrin.

63 reaktioner på ”Gästskribent Sten Lindgren: Partistöd

 1. Bo Svensson skriver:

  Ju mer man gräver i det, desto värre stinker det.

  Lösningen på berörda problem och en väldig massa andra består i individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Gillad av 2 personer

  • 5ven55on skriver:

   Fast problemet med din lösning är samma som det artikelförfattaren tar upp vad gäller att få bukt med partistödet. Eftersom makthavarna inte vill detta kommer det inte att ske.

   Vilka ska driva frågan? I dagsläget är det bara du som driver den. Hur ska du få något parti att driva en fråga som går emot den maktbas de tillskansat sig?

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Normalitetens återställande efter gällande regler blir allt ogörligare ju mer vanvettet grundlagsfästs och bakas in i konventioner man skrivit under på i vårt namn.

    Det blir en tid av undantagstillstånd motiverat med ett hotande sammanbrott.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Man kan ju börja med en grundlig undersökning av hur skattemedlen skulle fördelats, om de som betalar fått bestämma.

    Och sedan effektivt sprida denna information.

    Gillad av 2 personer

   • Bo Magnusson skriver:

    Partistödet borde avskaffas. En helt ny riksdag borde väljas , som kan städa upp.men
    Hur kaman göra detta utan attcanvända Sig av de gamla partierna?

    Gilla

 2. Jan Bengtsson skriver:

  Man är emot partistödet,
  till man själv blir stora nog!

  Men varfår har Sossarna rätt att bedriva lotteri?
  Får konkurrera med övriga ideella organisationer/föreningar!

  Tom sälja lotter på KREDIT…

  Gillad av 5 personer

  • Jan Andersson skriver:

   A-lotteriet: det är väl en bra test på hur många svenskar som utan vidare köper sig in i ett projekt som garanterat ger 50 % förlust. Till skillnad från kapitalisternas förhatliga aktier som ger pengar till nyinvesteringar, nya jobb och ökade beskattningsbara vinster och nästan garanterat 10 % vinst över tid även för ganska passiva aktieägare.

   Tydligare är så här framstår inte socialismens ideologiska haveri.

   Gillad av 1 person

 3. svenne skriver:

  ”En annan konsekvens av systemet är att partierna inte uppvisar något större intresse för nyrekryteringar av personer med avvikande bakgrund”.

  Jag har ett intryck av att den största drivkraften förr – att ge sig in i politiken – var att försöka bidra till förändringar av samhället enligt en övertygelse att det fanns en möjlighet till detta.
  Övertygelsen kunde t.ex. basera sig på erfarenheter från arbete, svårigheter i tillvaron eller andra faktorer som skapats av den bakgrund man har levt i.

  Men nu verkar den största drivkraften vara att armbåga sig fram till det politiska smörgåsbordet och försöka att stanna där så länge som möjligt, till och med om priset är kappvänderi tvärs emot den egna övertygelsen. Denna drivkraft bäddar ju för ”knapptryckeri” enligt den mall som partiledningen skapat, och är man inte en jasägare så finns det alltid någon annan som är en sådan och som är beredd att ta ens plats vid smörgåsbordet.

  Gillad av 3 personer

   • lan skriver:

    – Hans H
    Bida din tid. Allt kan inte göras i en hannavändning (skånska). Slopat partistöd, slopat mediestöd, 60 myndigheter bort, Nato-medlemskap m m är en bra början tycker jag. Och det finns mer…..

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    LAN

    Bra förslag men vi är väl inte med i NATO)
    Behöver knappast heller!

    Björnungen är inte så farlig…
    Russofobin är utbredd, minst sagt!

    Det Militär-Industriella Komplexet hetsar!
    Ett ”HOT” våldsamt överdrivet…

    Ryssarna har fullt upp att freda sin egen gräns!
    Från ett alltmer hotfullt NATO!

    Vad skulle EU/NATO i Ukraina att göra???

    Soros drog i tåtarna bakom kulisserna,
    liksom i alla andra färgrevolutioner!

    För att skapa KAOS!

    Att det dessutom kunde ge USA kontroll,
    över Rysslands gas/oljeexport bidrog alla ggr!

    Gilla

   • lan skriver:

    -Jan B
    Jag talade med en fd officer idag. Att han tvekar att rösta på SD beror på deras negativa inställning till Nato. Vi hade en gång (på 60-talet) ett försvar av landet som hette duga. De vingelpettrar som de senast årtionden fått hantera försvaret är så inkompetenta så det är inte klokt! Här lekar man med miljarder (ex Hultqvist Patriotrobotar) utan att skämmas. Och få ifrågasätter detta. Knyt upp oss till Nato, det blir stabilare, men genomtänkt och framför allt billigare.

    Gillad av 1 person

   • Lennart Göranson skriver:

    @ Hans Högqvist
    Men notera att det EU vi vill att Sverige ska vara medlem i inte är dagens EU. EU måste reformeras i grunden och det kan man inte göra genom att ställa sig utanför.

    Gillad av 1 person

  • Lennart Göranson skriver:

   @LAN
   Sten Lindgrens inlägg är en klockren beskrivning av MED:s uppfattning i partistödsfrågan. Vi bygger en medlemsorganisation av politiker med vanliga yrken, inte yrkespolitiker. Enda sättet att avskaffa partistödet går via valurnan, och då handlar det inte om de partier som idag kan spela det politiska spelet utan att bekymra sig om riksdagsledamöterna eller sina allt färre medlemmar.

   Gilla

 4. Hans Högqvist skriver:

  I tillägg till kraftig minskat partistöd ska kravet för att sitta i riksdagen vara att vederbörande är minst 35 år gammal och minst tio års yrkesverksamhet.
  För kommun och landsting ska 25 år och minst 5 års yrkesverksamhet gälla.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Kanske att ta i lite,
   men en höjning av VALBARHETSÅLDERN till RD,
   synes helt nödvändig!

   Där hör inga ”barnrumpor” hemma!

   Livserfarenhet borde krävas,
   så man förstår att pengar ej kommer från ett hål i väggen!

   TJUGOFEM som krav är högst rimligt!
   För ministerpost helst TRETTIO!

   Rösträttsåldern borde synkas med systemåldern,
   mao förlagsvis 20!

   Fyra mandatperioder en rimlig kompromiss!
   Första mandatperioden är man mest prao!

   Gilla

 5. ii. Waging war skriver:

  Det finns förutom pengar en annan faktor som håller politiker i schack, Sten skriver det själv, politikerna har ”distanserat” sig från sina väljare, jag tror det fysiska avståndet är viktigt och upprepar vad jag skrev under Patriks inlägg:

  Det som behövs i Sverige som på samma sätt som USA har pk-människor koncentrerade i små regioner i städerna, östkusten (Washington-Stockholm) och västkusten (LA & San Francisco-Malmö & Göteborg), är ett valsystem som i USA, elektorssystemet, så att folk får mera makt över sitt närområde och region. Det borde inte vara möjligt för Stockholmare, Malmöbor och Göteborgare att placera våldtäktsmän där de själva inte bor.

  Jag tror att om man riskerar att möta sina väljare rent fysiskt så håller man excesser i schack. Antag att man är förälder till en flicka som blivit våldtagen, eller ens gamla mamma blivit rånad av migranter, då är det inte så kul för min riksdagsman att möta mig på gatan på promenaden med hunden. Så förutom pengar så måste den fysiska maktkoncentrationen till Stockholm brytas. Vi kan också ta efter USA i deras 2nd amendment, ytterst så är en beväpnad befolkning den enda garanten för att en statsmakt inte begår landsförräderi mot de egna, som skett i Sverige. Påför statsmakten våld på sin befolkning, som skett i Sverige, så måste folket kunna påföra våld på rikets ledning.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Fina teorier, men det har inte fungerat alls i Storbritannien.

   Politikers incitament att inte göra något annat än att klättra på den smorda pålen, som man säger i England, måste brytas. Partikansliväldet har uppenbarligen etablerat sig även i England, så valsystemet i sig och den förmenta rättsstaten räcker inte.

   Failed state — failed state of mind.

   Gillad av 3 personer

   • ii. Waging war skriver:

    Jo, det är väl sant, att man får hela valkretsen har gjort det svårt för små partier att bryta sig in, och när både stora delar av Tories och Labour främst verkar vara lojala med sitt eget skrå så hjälper det förstås inte särskilt med denna mekanism.

    Jag inbillar mig ändå att det är bättre att politiker är lokalt förankrade, att man måste bo där man blir röstad på. Det nuvarande systemet tror jag är perfekt designat för att skapa grekiska pojkar runt en urna.

    Gillad av 1 person

 6. Aurora skriver:

  Det är en sak med kommunala och statliga partistöd och att partierna genom dem är beroende av medlemsantal. Fusk med sådant upptäcks ju då och då också. Värre är att alla löntagare som är medlemmar i ett LO-anknutet fackförbund automatiskt, utan att ha blivit tillfrågade eller kan välja, genom sin medlemsavgift förser Socialdemokratiska partiet med finansiellt stöd. Gamla öst känns återigen igen.

  Gillad av 1 person

 7. kvellulvblog skriver:

  Förutom partistöden , som är direkt groteska i en sann demokrati, måste tidningsstöd tas bort. Statsstyrd TV/RADIO ÄR Göbbels metoder. I vårt moderna samhälle behövs inte ens politikerutrymme i massmedia, detta kan finansieras av partierna själva genom egen tv som Aftonbladet och Expressen gör. Allt understöd till särskilda grupper i samhället måste bort. Sport, kultur kan klara sig själv om den är angelägen. Övriga intresseorganisationer, från Pride till små läsekretsar skall finansieras av deltagarna själva. Det finns pengar till allt detta från de enskilda, bara skattekraven anpassas till en rimlig nivå, det som behövs för statens och invånarnas säkerhet samt nödvändig infrastruktur.

  Gillad av 4 personer

 8. Claes Dufmats skriver:

  Som partiarbetande i en kommun måste jag ifrågasätta resonemanget att partistöd är farligt för demokratin. Medlemsantalet minskar, att få medborgarna att gå på politiska möten är nästintill omöjligt. Utan partistöd skulle partierna i landsbygden sluta att fungera, eftersom 3-5 mandats personliga arvoden aldrig skulle väga upp kostnaderna för en valrörelse. Det skulle vara det riktiga hotet mot demokratin eftersom det skulle bli en ekonomisk påfrestning för de som måste arbeta i en valrörelse utan en möjlighet att få betalt för utläggen man haft.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Vad ingår i en valrörelse? Om man har gjort ett bra jobb under åren, kommunicerat med medborgarna, och avstått från allt ideologiskt skitsnack så får man deras nya röster automatiskt.
   Är man så anonym i kommunen efter fyra år så man måste kosta på en reklamkampanj för att visa att man finns så behövs man inte, så enkelt är det nog.

   Gillad av 3 personer

  • Östrahult skriver:

   Det kan ju finnas andra förklaringar till att folk inte kommer på era möten, t ex:

   • Allt är redan uppgjort i förväg och besökarna upplever mötet som en träff mellan redan invigda
   • Än troligare är att besökarna skulle uppleva att man egentligen är totalt ointresserade av synpunkter från utomstående

   Ett jättebra exempel på det senare var Opinion Live https://www.svtplay.se/video/18949610/opinion-live/opinion-live-sasong-6-16-aug-21-35?start=auto&tab=2017

   Det handlade om bränderna och Anna Johansson och Björklund käbblade en massa strunt och brydde sig egentligen inte om dem som drabbats, en äldre dam fick frågan vad hon tyckte om det hela, 22.50 minuter in i programmet, hon kände sig helt maktlös. Detta program utmynnade ändå i förvånansvärt öppenhjärtiga kommentarer och programledaren lovade återkomma med en fortsättning inom en vecka. Så blev det givetvis inte i censur-Sverige

   Gillad av 2 personer

   • Björn skriver:

    Från ”Steget Efter” om Opinion Live; Meningsutbyte mellan två inbjudna gäster inför sändning; ”Väldigt vad många aktivister det är i publiken”! Den andre; ”Det där är SVT:s egen personal, publiken har inte kommit än”!

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Vad är orsak, vad är verkan? Du spänner vagnen före hästen. Om vi finge behålla våra egna surt förvärvade pengar, så skulle vi nog ha råd, ty det är ju de pengarna som används även idag.

   Och alla personliga arvoden måste också avskaffas!

   Politiken måste bli mycket, mycket mindre! Skatterna mycket, mycket lägre!

   Gillad av 3 personer

 9. En katedral i Saudiarabien skriver:

  Man är på en resa. Aldrig kunde man väl tro att man som vuxen skulle vilja flytta till Polen. Det verkar som vissa SD-företrädare har gjort resan som allt fler nu börjar på.

  Gillad av 3 personer

 10. uppstigersolen skriver:

  Samma skäl finns ju till att hata SD. Vi blir ju större och tar därför de etablerades platser och pengar. Vi ser ju nu i valrörelsen. Vi från SD får lita till våra pensionärer för att valarbeta eftersom de flesta av våra kandidater lokalt har ett vanligt arbete att sköta. I de andra partiernas valstugor står ju politiker som redan är betalda av partistödet. Så de har ju tid att stå där.

  Gillad av 2 personer

  • ii. Waging war skriver:

   Återigen, den höga skatten är problemet, hade folk fått behålla sina intjänade pengar så hade man kunnat stödja partierna frivilligt med stora belopp. Alla frivilliga initiativ omöjliggörs eller försvåras med den nuvarande nivån på skatten, 20-30% totalt skattetryck är mera rimligt och hade frigjort privata initiativ och förhindrat vansinniga statliga projekt.

   Gillad av 4 personer

  • Tyrgils Saxluns skriver:

   Med all respekt för de frivilligarbetande inom SD, så bör man vara medveten om att alla partier bygger på frivilliga och obetalda insatser i en valrörelse. Under min sista valrörelse för moderaterna var jag kretsordförande med ansvar för valrörelsen i kommunen (Eskilstuna). Alltså i princip ett krävande deltidsarbete under tre månader. För det fick jag 0 kronor betalt. Så det är inte bara SD som utnyttjar frivilligkrafter. Tack och lov får man väl säga.

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Moderaterna i E-tuna var väl sparsamma och du var snäll. I vår kommun står nästan bara de som sitter i KF på torget.

    Gilla

 11. Elof H skriver:

  Det enda vettiga är att verka för ett totalt förbud mot att skattepengar går till föreningar (civilsamhället). Helt oavsett om det är en fotbollsförening, ett parti eller en islamistisk moské. Själva definitionen av civilsamhälle är att det är oberoende och fristående från det offentliga. Antingen görs en verksamhet helt i offentlig regi eller så görs den oberoende och fristående från det offentliga. Det offentliga skall dessutom självklart förbjudas att äga företag. Det skall vara full transparans i all offentlig verksamhet.

  Gillad av 3 personer

 12. Tyrgils Saxluns skriver:

  Inlägget är intressant och luftar en kritik mot partistödet, som är av gammalt datum. Det kanske bör noteras att det länge fanns kritik mot detta inom, mitt parti, moderaterna. Numera glömt förstås. Problemet som man alltid hamnar i är hur partier skall finansieras. Under många år hade moderaterna en omfattande insamlingsverksamhet, som hela tiden angreps hårt av socialdemokraterna, naturligtvis i syfte att underminera vår möjlighet att verka.
  I Finland, vars politik jag följde i många år, har man ett utpräglat personvalssystem (enligt min mening överlägset det svenska) får kandidater driva egna kampanjer med egen finansiering. Detta kan leda till problem. I amerikansk politik är dessa finansieringsfrågor ett ständigt återkommande problem med diskussioner om hur kandidater blir beroende av sina finansiärer. Men jag tror ändå att det vore bättre att avskaffa partistödet i nuvarande utformning. Däremot bör man behålla ett utbildningsstöd till de politiska partierna, så att de kan hålla nivå på utbildningen av sina förtroendevalda.
  I inlägget anges att moderaternas lista bara består av riksdagsledamöter och kommunalråd. Det är nog inte korrekt. Troligen handlar det om partiets s k rikslista, som går att använda över hela landet. Den är till för att man skall kunna rösta på partiet även om man befinner sig utanför sin egen valkrets då man röstar. På de olika valkretslistorna till Riksdagen förekommer det namn av olika slag, inte bara riksdagsledamöter.

  Gilla

 13. W skriver:

  Om något decennier behöver vi inte bekymra oss demokrati längre….
  Det ”utsatta” området Pettersberg i Västerås är ett av många i Sverige som i spåren av den förda invandringspolitiken förvandlats till en etnisk enklav för migranter och centrum för en, inte sällan våldsbejakande, muslimsk radikalisering. Polisen i Västerås är oroad över utvecklingen och den brottslighet som de radikala grupperingarna ägnar sig åt för att förmå alla boende att följa islams lagar och regler.

  Butikspersonal hotas för att inte vara tillräckligt rättrogna och inte klä sig så som islam föreskriver. De få svenska kvinnor som bor kvar i området och klär sig svenskt blir kallade för ”svennehora” och om en sådan arbetar som kassörska anser de rättrogna muslimska aktivisterna att man har rätt att ta varor utan att betala eftersom man enligt islam inte får ha något med en sådan ”otrogen” att göra.

  Moské centrum för salafistisk rörelse
  Den lokala moskén har också förvandlats till ett centrum för fundamentalistisk salafism och besöks regelbundet av tillresta imamer, som Fekri Hamad, som predikar en hårdfört bokstavstrogen tolkning av islam.

  Gilla

 14. MartinA skriver:

  När ledarskiktet i ett samhälle blir tillräckligt verklighetsfrånvänt och korrupt regleras det hela med samhällskollaps. Det normala är att ett galet ledarskikt orsakar en situation där samhället inte längre kan producera tillräckligt mycket militärt våld. Och en grannstat invaderar och tar över beskattningen av det nu defunkta samhällets befolkning.

  Tyvärr bestämde vi under första världskriget att våra vapen är för farliga för att bedriva krig mot våra grannar längre. Vilket gör att vansinnet i ledarskiktet kan gå betydligt längre innan samhällskollaps inträder. Det är möjligt att massinvandringen bara är en ny form av invasion, i post-krigs-samhället. Och att en välorganiserad invandrargrupp tar över beskattningen av befolkningen.

  Men den moderna världen är infernaliskt komplex och dagens situation är unik, jag kämpar med att hitta relevanta historiska exempel. Det finns gott om exempel på Vansinne -> Invasion, min favorit är hur De Röda Khmerernas kombination av vanstyre internt och aggression mot Vietnam avlägsnade dem från makten. Och det finns en hel del exempel på hur vanstyre kunde gå över alla brädder när yttre militära hot saknades, Caligula, Commodus, Caracalla är vanliga exempel. Men då gällde vanstyret bara en person, det räckte med att mörda den personen så försvann vanstyret. Idag gäller vanstyret ett helt maktetablissemang. Ungefär som Khmererna men utan krigets balanserande effekt.

  Gillad av 4 personer

  • ii. Waging war skriver:

   Hittar du ett exempel på en regim som massimporterar våldtäktsmän och samtidigt kallar dem barn så får du gärna berätta om den. Kanske en grannö till Påskön.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Nä, det är som sagt svårt att hitta historiska exempel. Jag tycker i och för sig den sena romerska republiken är en intressant jämförelse. Rom skapades som en bonderepublik, det militära våldet skapades av småbrukare som själva ställde upp i militären.
    Problemet var att aristokrain bestämde mer om krig eller fred. Och folket betalade huvuddelen av priset för krigen, eftersom de måste vara borta från sin mark och ibland blev skuldsatta. Och aristokratin fick de största ekonomiska fördelarna av krigen. Effekten blev att småbrukarna ofta blev tvungna att sälja sin mark. Som köptes av aristokratin. Som skapade jätte-jordegendomar. Där jorden brukades av slavar som man tog i krigen. Medan statens tidigare ryggrad, småbrukarna, blev egendomslösa, i allt större utsträckning. Själva basen för samhället urholkades. 112 före kristust proffessionaliserades armen. Vilket var dödsstöten för republiken.

    De tidiga diktatorerna, sådana som Ceasar och Augustus, skaffade sig stöd genom att lova att beskydda det romerksa folket. Men det blev inte så mycket med det. Och över tid kom kejsar Septimus Severus råd till hans söner, ”Berika soldaterna, behandla alla andra män med förakt”, att bli ledstjärna för regimerna i Rom.

    Hursomhelst, republikens framgång ledde till massiv invandring av arbetarklass. Eliterna alierade sig med dessa arbetarklassinvandrare (slavar alltså). Och basen för samhället urholkades. En annan tendens som nådde sin fullbordan flera hundra år senare. Är att Roms stora rikedom och framgång. Gjorde att barbaricums fokus alltmer blev att ta del av Roms rikedomar. Och Roms kontakt med barbaricum gjorde att barbaricum lärde sig alltmer om Rom och att Barbaricum blev allt kraftfullare. Medan Rom stod still. Tills Barbaricum kunde producera mer militärt våld än Rom och Västrom gick under.

    Så jag tycker att vi har mycket att lära oss ifrån Västroms historia.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    En viktig anledning till professionaliseringen av armen, ”den Mariska reformen”, var att det inte längre fanns tillräckligt med småbrukare. Republiken hade ätit upp sig själv.

    Gillad av 1 person

 15. Gregor Samsa skriver:

  Sten Lindgren din uppmanning till statsvetenskaparna att utreda partistödets negativa verkningar påminner om statsledningens defaultposition efter skogsbränderna – tillsätt ett antal utredningar som får ”titta” på frågan. Att problemkomplexet har varit föremål för utredning tidigare är sekundärt. Det finns åtskilligt skrivet om partistödets verkningar av svenska statsvetare – det är oviljan till förändring och systemets tröghet som är huvudproblemet.

  Det är fantastiskt med vilken lätthet SAP och SSU borstat av sig dammet efter åtskilliga bidragsskandaler genom åren avseende partistöd i vilka SSU systematiskt inflaterat medlemstalen. Det finns åtskilliga företrädare för socialdemokraterna som i det skarpaste fördömer skattesmitare, och numera rentav bidragsfusk, samtidigt som de själva varit ansvariga för systematiskt fusk med partistöd inom bland annat SSU.

  Gillad av 5 personer

 16. Kramgo skriver:

  Ni har väl alla hört hur finansminister Magdalena Andersson ständigt upprepar att ekonomin går som tåget.
  Inte för fattigpensionärer, inte för Svensson, inte för sjuka, inte för gamla …. utan för nyanlända och tidigare invandrare, där över hälften inte klarar egen försörjning efter 8 år i landet.
  Att sänka bidragen, finns inte på agendan, däremot kan vi vänta på att fastighetsskatten återinförs och det med besked, vilket också innebär höjda hyror. Vilket inte påverkar den politiska adelns bidragsförsörjda gunstlingar ett dugg.
  Så massinvasionen lär fortsätta till detta paradis, när Afrikas unga män stormar in och > 300.000 anhöriga trycker bakom dörren. Detta är innebörden av Annie Lööfs valbudskap ”Medmänsklighet – för Sverige framåt.”

  http://word.harrietsblogg.se/

  Gillad av 3 personer

 17. fabricerad skriver:

  Har i flera år funderat på varför partistödet finns. Svaret är nog att man vill bibehålla makten hos sina egna. Valfläsk är likaså en styggelse. Vad som borde säljas in av politikerna är idéer och visioner på ideologisk grund. Det är alldeles för lätt att spendera samt leva på skattepengar.

  Gilla

 18. olle reimers skriver:

  Det ultmata testet för en politiker är om han är beredd att i stt partiprogram sätta ut en absolut gräns för skatteuttaget.

  Undrar hur många som klarar det idag.

  Problemet med det poltiska tänkandet är att det utgår från att det är de som ska och kan fixa alla problem.

  Det enda acceptabla är att utgå ifrån att männsikor själva kan organisera och hantera problemlösningar. I stället för att leverera lösningar från partikanslierna borde reflexen vara att säga NEJ till alla propåer med tillägget att vår uppgift är att sträva mot ett nollskattesamhälle!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.