Vad Tino Sanandaji och The New York Times har gemensamt

Patrik Engellau

I USA är pressen, The New York Times till exempel, noggrann med att granska den verkställande makten, det vill säga presidenten, och att räkna hans lögner. Det är, enligt min uppfattning, lovvärt och precis vad den fjärde statsmakten, alltså media, är till för. I USA, detta den moderna demokratins urboning, bedöms det inte räcka med att den lagstiftande, den dömande och den verkställande makten balanserar varandra, utan det anses också behövas en fjärde statsmakt, pressen, som oberoende av de övriga statsmakterna rapporterar till medborgarna hur dessa andra statsmakter sköter sig. Jag tycker detta upplägg är imponerande. Så har det också fungerat utan större förändringar i snart ett kvarts årtusende. Den svenska konstitutionen har mindre än femtio år på nacken och måste ändras hela tiden så uppenbarligen har vi något att lära oss.

I Sverige finns ingen motsvarighet till en oberoende press som bevakar överheten och räknar dess eventuella lögner och sedan rapporterar därom till medborgarna. Den svenska pressen står nämligen på maktens, i vårt fall det härskande politikerväldets, sida. Den är inte oberoende av makten utan snarare en del av makten eller snarare dess lydiga härold. Till stor del beror det rimligtvis på att media, i varje fall de dominerande eterkanalerna, ägs av staten. (En gång hörde jag en svensk radiokorrespondent med placering i Moskva förklara att det var en väldig skillnad mellan ”den statskontrollerade” ryska television och svensk ”public service”. Å fasiken, tänkte jag, han har fattat något som jag inte begripit.)

Förra året kom Tino Sanandaji med boken Massutmaning som handlade om migrationen. Den var mycket angelägen eftersom den gav en annorlunda och sannare bild av situationen än den som politikerväldet kolporterar. Boken såldes tydligen i jätteupplagor trots att den är synnerligen vetenskaplig och rätt trögläst. Nu presenterar Tino en ny bok, Tio tusen miljarder (Kuhzad Media förlag), som är fullt lika sanningssökande som den föregående men därtill lättläst som en kioskdeckare.

Den handlar om hur det svenska etablissemanget, inklusive media, ljuger om situationen i Sverige. ”Ljuger” är inte Tinos ordval, utan mitt. Han hänger inte upp sig på detaljer som exempelvis när Donald Trump inte kan hålla ordning på när det uppstår konflikter i svenska no go-zoner, om det var i förrgår eller i morgon. Han tar ett större grepp och ger sig på hela den falska och skönmålande berättelse om tillståndet i nationen som hela tiden artikuleras av politikerväldet och dess doa-kör i media. ”Det finns oräkneliga artiklar och påstådda ’faktagranskningar’ som försöker övertyga väljare att Sverige inte får diskuteras i negativa ordalag. I vissa fall har medier hävdat att den negativa stämningen måste bero på en utländsk konspiration av exempelvis Ryssland eller amerikansk högermedia.”

En av Tinos teser är att debattklimatet i Sverige är sjukt – återigen mitt ordval – eftersom vi inte kan särskilja distinkta fenomen som ”räntepolitiken, konjunkturcykler och migration”. Den allmänna debatten i Sverige är ”alltför polemisk för sådana nyanser”:

De etablerade partiernas respons på den växande kritiken mot migrationspolitiken var att dra igång en hyllningskampanj om hur bra det går för Sverige… Normalt skulle den period med låg tillväxt i BNP per capita och skenande skuldsättning dragit till sig större uppmärksamhet och kritik från opposition och ledarsidor. Idag finns dock en motvilja att lyfta fram data som tyder på att det inte går bra för Sverige av rädsla för att dessa kommer att användas som ammunition vid Trumps twittrande – eller som bevis för att invandringskritiska partier hade rätt.

Tesen är alltså att politikerväldet och media inte kan tala ärligt om någonting eftersom ärlighet skulle kunna användas mot etablissemanget och särskilt dess migrationspolitik. Politikerväldet känner sig inte starkt nog att erkänna minsta lilla blotta, såframt den inte kan skyllas på opponenterna, och måste därför förneka alla slags allvarligare problem i nationen.

Det är sådan lögnaktighet som Tino, liksom The New York Times troligen skulle ha gjort, avslöjar. Nej, svensk ekonomi går inte alls som en nyproducerad Tesla utan tvärtom rätt mediokert. På nästan femtio år har vi sjunkit från första till sjuttonde plats i livslängdsligan (även om livslängden ökat i alla länder). Sedan mitten på 00-talet har tillväxttakten räknat i BNP per capita sjunkit halverats från två till en procent. På alla punkter var Sverige tidigare ungefär främst i världen medan vi nu ligger i klungan, troligen på väg nedåt.

Tino ägnar några kapitel åt bostäder, byggande och bostadsbrist i Sverige. Bostadsbristen beror på hyresregleringen men det skulle kunna få besvärliga sociala konsekvenser – stora hyreshöjningar som skulle göra livet surt för dagens hyresgäster – att ta bort regleringarna. Det hade nog läsaren fattat tidigare. Men Tino lägger till några spekulationer om att många i det svenska etablissemanget nog gillar regleringar och kanske inte vill ta bort dem:

Tanken med bostadsköer var att fördela lägenheter på ett rättvist sätt, men detta är i praktiken inte hur kösystemet kommit att fungera. De med makt, kontakter eller förtroendeuppdrag hittar ofta vägar runt bostadskön. Detta gör att samhällseliten och deras närstående inte själva drabbas av bostadsbristen och därför har mindre press på sig att lösa problemet… I själva verket kan snedvridande ransonering gynna dem med inflytande över tilldelningen av ransonerade tillgångar – i detta fall hyreslägenheter. I situationer med rent-seeking gynnas eliten personligen av ett regelverk som är negativt för samhället i helhet… En fråga man kan ställa sig är varför politiska eliter ägnar sig åt snedvridande ingrepp i stället för att ta pengar direkt ur kassan. Ett skäl är att korruption med hjälp av snedvridning och dold prissättning är mycket svårare för allmänheten att upptäcka…

För att inte bli anklagad för att vara ute i ogjort väder redovisar Tino ett antal kända politikers skumraskaffärer med det egna boendet.

Boktiteln Tio tusen miljarder syftar på den privata sektorns skulder. Sverige har lägre statsskuld än de flesta jämförbara länder men ”den svenska privata sektorn är i relation till ekonomin världens sjätte mest skuldsatta”. Tio tusen miljarder kronor är två gånger Sveriges BNP. Det är denna enorma skuldsättning som bekymrar Tino och inte bara Tino utan även mig och Riksbanken. Riksbankens indikator för finansiell sårbarhet, som redovisas av Tino, har gått från – 1 år 1980 till + 1,5 nu och har aldrig varit högre. Vad detta betyder vet jag inte, men det låter illavarslande nog för att väcka min oro.

Skuldsättningen hänger ihop med att folk lånat till att köpa bostäder vilket drivit upp bostadskostnaderna. Tino tror att det blir en gradvis prisnedgång på 20 – 40 procent under några år. Han avslutar med 25 praktiska tips för den som är i farozonen och vill se om sitt hus.

106 reaktioner på ”Vad Tino Sanandaji och The New York Times har gemensamt

  • Jan Bengtsson skriver:

   Måste väl innebära att kompiskotteriet inom rättsväsendet förbjuds?

   Att Hilda o Ruben tvångsupplöses!

   Fast då blir det väl typ ”Källarmoskéer”,
   man bildar informella grupper!

   Utan insyn…

   Gillad av 1 person

   • Bes skriver:

    Sjuklövern nu med Löfven som högst ansvarig för landet, pumpar samhället fullt med narkotika från Mellaöstern o Nordafrika.
    Landet badar i droger o skolorna används som distrubutionscentraler av individer med rötter i världens mest drogproducerande länder, som Afghanistan etcetera…
    Jag har själv jobbat i polisens gatulangningsgrupper o vet
    betydligt mer än vad svensk msm-media rapporterar till 
svenska folket, där denna handel förklaras med att de
kriminella inte kommer in i arbetslivet, vilket är totalt nonsens.
    Det finns enorma pengar att tjäna i droghandeln o inkomsterna är mångdubbelt, vad arbetsmarknaden kan erbjuda.
    Denna droghandel är bara ETT av alla totala misslyckande, som den nuvarande o den tidigare regeringen ställt sig bakom, tillsammans med svensk media.

    Gillad av 2 personer

  • ii. Waging war skriver:

   Men hur?

   Jag skull vilja se ett detaljerat program för hur folk på förtroendeposter skall sparkas, eller hoppas att sådana finns i hemlighet, men det behövs ändå opinionsbildning för detta, och detaljplanering. Det gäller att leta upp alla som nu har makt, Tv-chefer, ordföranden i advokatsamfund osv osv och jaga ut dessa med alla medel. Sedan måsta man också städa, och leta upp alla Ullenhags som gömmer sig och och sparka dessa. Så jag hoppas att det finns detaljerade planer för hur folk skall sparkas, det måste vara ett av de första stegen.

   Sedan är väl finansiering, och fysisk närhet till väljarna, och deras ilska, andra faktorer som kan hjälpa till. Jag tror hur som helst att man måst acceptera att man befinner sig i ett slags krig så att de principer som en konservativ person tillämpar i fred måste kompletteras med de han använder i krig.

   Gillad av 12 personer

   • Jan Andersson skriver:

    När Percy Barnevik på ASEA fusionerade med Brown Boveri i Schweiz till ABB, lär han enligt ryktet ha kallat till sig alla BB:s chefer i tur och ordning, hälsat och presenterat sig och sedan sagt ”Nu har du tjugo minuter på dig att berätta varför du skall vara kvar i det här företaget”.

    I vilket fall är det ett bra sätt att börja utrensningen enligt ovan, eller hur, II. WAGING WAR?

    Gillad av 1 person

 1. Bo Svensson skriver:

  En miljon per person i skuld alltså och att det blivit så, beror på buggen i finans- och valuta-systemet.

  Den enes (lånarens) skuld är den andres (spararens) tillgodohavande och den rätta ordningen är att den som skjuter upp redan ordnat spenderutrymme till senare, är den som skall ha makten att ställa villkoren för den som önskar ta ut spenderutrymme i förskott för vad den tänker tjäna ihop till senare.

  Den osökta metoden att ordna detta, består i att kreditgivaren ger lånen i form av aktier i sitt utlåningsföretag medan låntagarens nya köpkraft beror på vad dessa aktier är värda på marknaden.

  Gillad av 2 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   Jag anser att staten har skjutit över vad staten ska stå för till medborgarna. Medborgarna betalar en av de högsta skatterna i världen medan de också får stå för skuldbördan om det går åt h-lvete. Medborgarna har låtit detta ske utan större protester, så om skutan sjunker är det sidor som denna som kan säga att vi gjorde vad vi kunde. Heder åt detta för det kostar. Sådana som jag skriver lite mest av dåligt samvete för att jag lämnade, sålde av gård och företag och drog. Lite svikare enligt min uppfostran, gammal och trött på att bli förföljd och hånad.
   Jag ser ett land som lämnat välfärden och det fina systemet som varit beundrat av många, ett mönster för Spanien med flera.
   Nu går det inte att pungslå med direkta skatter, då kommer punktskatter, flygskatt är det för miljön? Det är för att få in mer deg tror jag. Deras disk handlar inte om att lösa problem utan hur kan vi få in mer utan att vi själva förlorar på det.

   Gillad av 6 personer

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Arvet efter Palme, socialistiskt ”hatobjekt från dag ett”!!!
    Det finns anledning att ta upp kampen mot tjuvarna som tillskansar sig vårt LIV och vår EGENDOM innan de ruinerar Sverige fullständigt.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Du väljer intervall så att det passar din agenda. Minns mycket väl att kronan var nere på 1/11 euro för lite mer än fem år sedan, kanske var det tio. Igår stod den i 1/10,7.

   Det som oroar oss är tendensen, som varit sjunkande i två år nu. Vad beror den på? Vad skulle kunna vända trenden? Det är ju troligt att ett bra valresultat för SD redan har diskonterats i dagens kurs. Inte för att man tycker illa om SD, utan för att det tyder på instabilitet i det politiska systemet och att det som hittills har betraktats som systembärande institutioner, t.ex. vissa partier, kanske inte längre förtjänar detta epitet, utan måste ersättas av andra, som först måste uppstå.

   Till detta kommer den uppenbara risk för en finanskris när folk måste auktionera ut sina bostäder, som berörs i artikeln. Det krävs bara en liten räntehöjning och ett litet prisfall, så faller den första dominobrickan.

   Gillad av 3 personer

   • Kristina von Heland skriver:

    Du kan nog vara mindre teknisk och mer direkt. Det räcker med att Löfven och Wallström öppnar käften så sjunker kronan. Andra länder undrar hur det står still med två ärketöntar som politiska chefer i ett land. Vem släckte lyset?

    Gillad av 11 personer

   • Lev Barkland skriver:

    …eller bara konstatera att Svenskarna nu måste bli fattigare. Vi har levt över våra tillgångar. ‘Vi’ (tillräckligt många av oss) har nyttjat bostadsbankomaten. Vi har dragit på oss stora skulder och utgifter och skjutit på underhåll.
    I valet mellan att försvara vår valuta eller försvara riksbankens låga räntor så är det politiskt mer kostasamt att försvara valutan. Hellre låta hela Sverige sjunka en tum i taget än att förarga bolånekollektivet.

    Gillad av 1 person

 2. A skriver:

  Ok PE, det var en bra text förutom att den knappast stämmer? Är det inte så att systemet i USA bara tycks fungera på detta eminenta sätt under förutsättning att korruptionen är hotad…? Jo, så vågar jag påstå att det är. Och vad är då skillnaden mot Sverige? Så fort SD lyckas få makten så kommer journalisterna som i ett trollslag börja fungera… Lika säkert som att solen går upp.

  Mvh A

  Gillad av 9 personer

   • olle reimers skriver:

    Jag trodde först att Patrik var ironisk när han satte upp New York Times på en piedestal som en väktare av sanningen. De har tillsammans med Washington Post och de stora TVdrakarna varit de ledande krafterna bakom det lyckade projektet Operation Mockingbird som startades för 60 år sedan.

    Jag trodde faktiskt att Patrik visste det!

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jan Bengtsson skrev nedanstående kommentar. Den nådde mig via mailen men har tydligen fallit bort ur kommentarffältet.

    ”an Bengtsson kommenterade på Vad Tino Sanandaji och The New York Times har gemensamt.

    Svarar på Fredrik Östman:

    Patrik valde inte The Mother of All Fake News, The New York Times, som exempel helt utan anledning…!

    OLLE

    Det var väl underrättelsetjänsterna som initierade projektet?
    Man vill sätta sitt NARRAtiv i den offentliga debatten…

    (Villo)Spåren avseende Rysk Collusion kan man säkert lägga…
    VARFÖR vill media framhålla dessa dolda krafter???

    Vi har väl viss erfarenhet från Irakkriget,
    hur pålitliga dessa källor egentligen var)))

    En större skurk än Obamas CIA-chef Brennan är svårt att hitta?

    Nu spelar han Princessan på ärten i media, som jamar med!

    Operation Mockingbird lever i högsta välmåga, utan minsta tvekan!

    Svara Gilla”

    Jag svarar Jan Bengtsson att Operation Mockingbird nu visar sig i sin fulländade skepnad!

    Gilla

  • heraldikern skriver:

   Japp Sign. A har helt rätt! Den amerikanska pressen är på tå bara för att Trump inte bejakar ”the deep state” och globalismen! Om man är lite vaken så kan man lätt konstatera att ingen president tidigare har rönt sånt enormt intresse och kritiserats så öppet och osakligt!

   Gillad av 6 personer

   • Elvin skriver:

    USA:s president Donald Trump levererar nu en skarp varning till de dominerande sociala mediebolagen, som censurerar användare med högeråsikter. Det rapporterar
    – De bör vara försiktiga för man kan inte göra så här mot människor, säger Trump och riktar sig direkt till Google, Facebook och Twitter.
    Den amerikanske presidenten uppger att han har hört ”tusentals” klagomål om orättvis censur på de sociala medieplattformarna.

    Gillad av 5 personer

   • CD skriver:

    Elvin@
    Vilka är det som har stoppat Jens Ganmans film på you tube? Det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och kommunisterna i VPK och F!

    Det är inte Moderaterna, L, Asf eller SD.

    Vilka partier i Sverige står bakom press-, yttrande- och åsiktsfrihet?
    Sossarna ÄR fascister. Morgan Johansson är Duce del Fascismo. Han är en liten dvärgväxt och komplexfylld maktfullkomlig sosse.

    Han ska bort.
    Filmen kan ses på denna länk
    http://thetaz.se/SADBR/

    Gillad av 7 personer

   • Elisabeth skriver:

    CD, jag har sett Ganmans film ”Så att det blir rätt”. Lysande satir. Jag uppmanar alla att se den, dels för att den är mycket rolig och mitt i prick, dels för att för att få en fingervisning om vad censuren menar med ”hatretorik” som måste förbjudas.

    Gillad av 7 personer

   • ii. Waging war skriver:

    Kul film, men Ganman och Heberlein et.al. är ju lacken på pk, det är lätt att kritisera det som är, en öppnare dörr finns inte som filmen illustrerar, men Ganman, Heberlein et.als egna lösningar är ju bara mer meningslös pk. På kurs med Kurt med våldtäktsmän.

    Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Operation Mockingbird är väl fortfarande informellt igång!
    Deep State/underrättelsetjänsterna läcker som ett såll till MSM media…

    ANTI-Trump information förstås!

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    CD; det här är inte en höger/vänsterfråga. Den uppdelningen blir alltmer ointressant. Det är elit/globalister mot vanligt folk/nationalister!

    Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   En närstående säger att Sverige har snabba lappkast. Först var det tiggarna, sedan migranterna och nu kommer kanske något annat? Fåren springer åt samma håll och stämmer upp i bräkandet. Om det börjar svida i plånboken, att det som sker i Flen-lilla Mogadishu-sker i deras egen närhet, vad händer då?
   När Jens Ganman blev censurerad på youtube…

   Gillad av 3 personer

 3. Lars skriver:

  Jag tror att vad gäller media så måste man även ha med den starka koncentrationen inklusive den privata, Bonniers ägda sektorn, det blir en monopolistisk marknad och framförallt chefredaktörer, som tillhör en mindre yrkesgrupp, men styr arbetet på redaktionerna, måste förhålla sig till branschens kutym och dolda regelverk och gängse kultur för att säkerställa att de har anställning och alternativ anställning. Om det enbart rörde sig om den statliga SVT/SR som förvanskar och driver agendor och vinklar, så skulle vi rimligen se DN och Expressen, vilka inte är beroende av presstöd, verka och i konkurrensen ta det utrymme för seriös granskande journalistik som finns. Nu är det ofta tvärtom att SVT/SR är mer pålitliga och granskande.

  Journalistiken är ju inte att ses svart/vitt, det görs en del granskningar t.ex. nu av Miljöpartistens reseräkningar eller Mazzi Frits saltade advokaträkningar, men det är definitivt så att ekonomisk status i nationen inte belyses (inte ens affärstidningarna har den kompetens som behövs) eller migrationen och ser vi det som ett flerfaktor problem snarare än ensidigt statsmaktsrelaterat så får vi en bredare bild.

  Gillad av 5 personer

 4. ii. Waging war skriver:

  Nu halkade du väl ändå av banan, Obama behandlades med silkesvantar och fick inte ens avgå när han och Hillary lät deras egna dö i Benghazi. Att Trump ”granskas” är ju en helt missledande beskrivning, media försöker avsätta honom. Jag fattar inte hur du kan vara så blind, media i USA är ju lika illa som i Sverige, de är 100% agendadrivna, lügenpresse som de säger i Tyskland. Det är EXAKT som i Sverige, om SD får makten så kommer du nog finna att media här börjar granska makten, under en period, tills de börjar följa den nya makten, för i Sverige så följer media makten, så antagligen efter en 5-års utrensning så hade journalisterna blivit SDare? Vi får se.

  Det är den stora skillnaden, att USAs demokratiska system är mera robust, och anpassat till ett stort land med stora regioner med mindre befolkningstäthet, i Sverige så har vi en falsk demokrati där endast en åsikt och ett maktblock kan existera åt gången, i USA balanseras två, men pressen där gör vad pressen gör här, de kämpar för den pk-istiska utopin.

  Det som behövs i Sverige som på samma sätt som USA har pk-människor koncentrerade i små regioner i städerna, östkusten (Washington-Stockholm) och västkusten (LA & San Francisco-Malmö & Göteborg), är ett valsystem som i USA, elektorssystemet, så att folk får mera makt över sitt närområde och region. Det borde inte vara möjligt för Stockholmare, Malmöbor och Göteborgare att placera våldtäktsmän där de själva inte bor.

  Gillad av 17 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Sveriges problem försvåras av rättspositivismen och det tänkande som ligger bakom den. Enligt rättspositivismen skall lagar och regler tillämpas i enlighet med vad man föreställer sig att Makten kommer att vilja under de närmaste decennierna. Av denna orsak agerar såväl press som domstolar under antagandet att allt som inte är sosser i bara är övergående fenomen, och ju förr man avbryter dessa experiment och avvikelser, desto snabbare kommer man tillbaka till den sanna banan, den som man dömer efter hela tiden.

   Hur skall ett så petrifierat system förmås att frivilligt avskaffa sig själv, sina grundvalar, allt man har slagits och kämpat för, det man har investerat all sin möda, all sin framtid i? Det finns bara två vägar framåt: antingen totalt sammanbrott, kaos och inbördeskrig, eller en långsam förbättring inom det rådande systemet, enligt de rådande reglerna. Det senare måste vara utgångspunkt för ett bra partis valmanifest:

   https://thewayofreason.wordpress.com/2017/09/05/ett-bra-partis-valmanifest-for-riksdagsvalet-tvatusensjutton/

   Vi måste ge karriäristerna karriärer, fastighetsspekulanterna värdesäkring. Vi måste få vakthundarna att gå i våra ledband.

   Gillad av 3 personer

   • Jonas Nilsson skriver:

    Att rättspositivsim skulle ha något med siande att göra är väl ändå helt fel. Syftet när programmet en gång tog form, efter WWI, var ju att få bort allt annat än vad statsmakt som folksuveränitet beslöt, ffa det sk naturrättstänket. Att vi inte har naturrättstänk är avgörande för att vi ännu kan föreställa oss en offentlighet utan samvete. Polisen arbetar i grunden inte utifrån ett tänkt rätt eller fel utan vad politikerna, vår riksdagsmajoritet, beslutar. Galet?
    Du knyter rättspositivism så hårt till Sovjet tänket att du inkluderar 5-årsplanen??
    Sovjetsystemet vilade på samma rättsgrund som den vi haft sedan 1974.
    EU-rätten driver oss mot mindre av detta.
    Samtidigt är ”vår” mission, starkare än någonsin(?) eller på gravens rand(?).
    Man kan inte blunda för att vi själva (snart) befinner oss i en Trumps eller Putinsk värld.
    Det intressanta är inte att se hur Sovjet/Demokrat världen rasar även här utan vilka samhällsinstitutioner som ska skydda oss mot barbari när chefen får för sig att du är för dålig och du inte har något fack.
    Att vi inte har annat en än statskontrollerad mediamajoritet måste bero på att några tjänar på det. De intressena sitter inte bara i facket utan även i bolagsstyrelserna. As in Russia and America.

    Gilla

  • ii. Waging war skriver:

   Alltså, det är så mycket ironi idag, Obama hann inte mer än få fredspriset förrän han skapade IS och massmigrationen. Nobels fredspris för halshuggningar och våldtäktsslavar. Eller nu i Sverige, har någonsin i världshistorien en grupp som alla vet är vuxna lögnare kallats barn av ett helt etablissemang med sådan istadighet, där denna grupp också är den enskilt mest överrepresenterade i våldtäktsstatistiken, vilket nu bevisats? En grupp där vår statsminister personligen poserat med ”barn” på otaliga bilder med vad som skulle visa sig var våldtäktsmän? Jag vet inte vad denna eran kommer att kallas i framtiden, något värre än pk-eran behövs.

   Gillad av 8 personer

  • Jan Andersson skriver:

   USA består av en mängd federala stater som delvis har egna delstatslagar. En nordstatare anser sig tillhöra ett helt annat folk är sydstatare. Texas kan lämna federationen om de vill. Det som håller ihop USA är språket; alla kan snacka med alla. Och man kan därför också flytta, passar mig inte skattelagstiftningen i Kalifornien flyttar jag till New York. Efter pensionen flyttar många till Florida, men de bor fortfarande i sitt hemland USA.

   EU hade givetvis USA som förebild men missade helt språkets betydelse. Svenska pensionärer kan inte flytta till Spanien. Portugal eller Grekland och fortfarande bo i sitt hemland. Får man inte ett gemensamt EU-språk kommer aldrig EU att bli en överstatlig union som USA. Det skulle i så fall ta 100-200 år av målmedvetet arbete av starka ledare. Och någon sådan finns inte att uppbringa i Europa. Och vilket språk skall vi välja? Esperanto? Arabiska?

   Gillad av 2 personer

   • ii. Waging war skriver:

    Att EU inte har några likheter alls med USA ser jag som en självklarhet, jag talar bara om Sverige, som ett mini-USA, med en del av befolkningen i storstäderna som typiskt är mycket mera pk och vänster än den del av befolkningen som bebor största delen av det svenska territoriet. I Stockholm så räcker det med ett par kvarters separation för att nästan inte se mångkulturen, i Nässjö så finns det ETT torg där migranterna hänger, alla råkar ut för mångkulturen i de små samhällena.

    Gillad av 4 personer

 5. Jan Bengtsson skriver:

  Dagens GODA skratt ger Du oss nu!
  Stand up comedy tyckas ha missat en talang!

  Att kalla USA:s media för GRANSKANDE var en grov överdrift!

  Minst 90 % är i dagsläget starkt Demokratvänliga!
  I realiteten besatta TRUMP-hatare…
  Vargar som jagar i flock!

  Har det publicerats NÅGON ENDA POSITIV NYHET under två år?
  Utom möjligen börsindex från Wall Street…

  Vilket givetvis beror på ägarstrukturen,
  (då avser jag inte ”etniskt” avseende,
  även om snedfördelningen är minst sagt uppenbar)
  där SEX Mediakonglomerat styr Agendan!

  Mäktiga ägare som har en plan,
  för att ytterligare berika sig själva!

  Till de traditionella media måste vi nu lägga till IT-jättarna,
  som med manipulering via sökmotorerna,
  solklart försöker föra folket bakom ljuset!

  Facebook Google Youtube Twitter,
  har numera en stark vänsteragenda!

  Undertrycker/stänger av ALLA konservativa debattörer/siter,
  stryper deras finansiering genom annonsblockad!

  Yttrandefriheten är snart ett minne blott,
  inte bara i Sverige!

  SNART BARA TIO DAGAR KVAR…

  Gillad av 10 personer

 6. ii. Waging war skriver:

  Skuldsättningen beror ju av den höga skatten, den driver upp kostnaderna för byggen på tusen olika vis, men det viktigaste är att vi är slavar under skatten, vi kan aldrig bli fria och spara, i synnerhet inte spara till våra hus, och det kommer att stå klart när det inte ens finns pensioner till vanligt folk för att invandrarna fick pengarna. Våra idioter till politiker förstod inte att den höga skatten gjorde att Sverige balanserade på en knivsegg, och var fullständigt beroende av en högproduktiv och laglydig befolkning, denna balans är nu rubbad. Så man är livegen under skatten, det behövs ingen piska för de flesta ser aldrig de pengar som är deras, ränta på ränta på 20-30% av ens inkomst över ett helt liv är skillnaden mellan att vara rik eller fattig, alla svenskar hade kunnat pensionera sig vid 50 om vi haft ett Schweiziskt skattesystem.

  Så skatten gör att vi inte ens kan betala för vårt eget boende, och tvingar så klart Riksbanken att hålla räntan låg, för alltid. När jag var liten så var det kul att åka till Dragör med färjan, kronan stog ju alltid i 1.2-1.25 danska, många tanter gick med klirrande kassar, nu är det omvänt, igår kostade en dansk krona 1.43.

  Gillad av 17 personer

  • kvellulvblog skriver:

   Skatten är grunden till vårt elände, eftersom den finansierar vansinnet. Sedan behöver vi då en helt annan typ av politiker. Sådana som har utbildning, kunskap, erfarenhet och särskild begåvning för att kunna hantera en statsbudget, som man inte sjäv kan öka efter behag, eller genom smygdevalvering lura invånarna att de får ” högre lön varje år”. Tjänstemannaansvar måste vara en del av denna mer ansvarsfulla politikeruppgift.

   Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Hög skatt är starkt kontraproduktiv för alla levnadskostnader inklusive boende. Om staten stryper hårdare om strupen så kommer snart all privat verksamhet att upphöra (till kommunisternas jubel) om man inte kan slita sig loss och rymma fältet till ett annat land.

   Hur hårt grepp om strupen kan vi tolerera? Jag anser att den gränsen är passerad. Vi som är kvar är de tåligaste, men även vi behöver livsluft för ett fullvärdigt liv och kunna ge maximalt till vårt samhälle. Enkelt men så svårt att fatta för ledarna.

   Nu pekar allt nedåt och bakåt, och det enda svaret är höjda skatter. Snart kvävs vi.

   Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Härutöver finns ett exponentiellt samband mellan ökat skatteuttag och effektiviteten av skattekronorna. Vid 100 % skatt finns inget utrymme till matinköp eftersom det är lägre prioriterat än könsutjämning mellan marsvin..

    Gilla

 7. Lars Bernhoff skriver:

  Tinos nya bok har han finansierat genom egen crowdfunding. Han visade med Massutmaningen att han lyckas tränga igenom all vilseledande officiell skönmålning av sakernas verkliga tillstånd. Oroväckande att en ”sanningssägare” forskare måste finansiera sig själv men därmed blir han en helt oberoende röst som vi behöver. Hittar ännu ingen recension av boken så Patriks artikel har blivit en lockande introduktion till att köpa boken. Tack!

  Gillad av 2 personer

  • Rune skriver:

   Varför försöker en del på senare tid byta ut vårt svenska språk. Insamling byts ut mot ”crowfunding”. Sammanhang byts ut mot ”kontext” mm mm.
   Är svenska språket så dåligt att våra ord måste bytas ut mot utländska ord?
   Är svenska folket ett så dåligt folk att svenskarna måste bytas ut mot utlänningar?

   Gillad av 3 personer

 8. Aurora skriver:

  Javisst är det skillnad mellan ’den statsfinansierade’ ryska televisionen och ’public service’ i Sverige. Skillnaden är att Sverige är perfekt medan Ryssland är hemskt. Nej, Pravda är svenskt media numera. Kritik, särskilt sådan som når internationell publik, möts med anklagelser om ’hot och undergrävande av Sverigebilden’. Värnandet av illusionen är viktigare än att lösa verkligheten. Någon föreslog t.o.m att kritik mot Sverige i utländsk media skulle bli brottsligt. Timo och andra (bl.a Sandelin) som redovisar fakta motarbetar systematiskt av etablerad media och tvingas ge ut sina material på egna förlag. Liknar gamla östdiktaturer väldigt mycket.

  Gillad av 1 person

 9. Göran Holmström skriver:

  Många kloka tankar i kommentarsfältet om hur och varför .
  Att vi alla närande skattebetalare är grundlurade är ingen direkt nyhet.
  Frågan är ju snarare hur många tärande gökungar i from av byråkrater, politiker,
  mellanchefer plus bidragstagare varje producerande medborgare försörjer.
  Ser vi tillbaka till mina älskade naturfolk så framstår uträkningen tämligen enkel.
  En hövding oftast en shaman till det någon som byggde extra bra nät eller jaktvapen, resten producerade. slarvade någon av ovannämnda tärande med sina uppgifter så vart dom antingen ett offer till gudarna eller bara utvisade.
  Tanken med direkt tjänstemannaansvar är ju ingen dålig sådan
  I vår verklighet så följer en välbetald något undanskuffad miljö för den som slappat eller fuskat med sitt yrke. Med andra ord tillfället gör tjuven.
  Det mest spännande är hur detta gigantiska pyramidspel kommer sluta?
  Tiden lär utvisa det.

  Gilla

 10. slaszlos skriver:

  Vad är sanningen ? Vad är lögnen ? Giltig båda :sanningen är den största lögnen eller lögnen är den största sanningen—Likvärdig mellan makten och media i deras sofism att provocera och manipulera massorna genom att ha den minsta uppfattning i det s k ” öppna samhället ” ocd dess verklighet…Ändå det finns att skilja och rota , tack bland annat DTS journalistikens redaktörer och medarbetarna i deras samhällsundersökningens verklighet…

  Vad man vet idag angående den största politiska projekts bluffen om migration underställd medmänsklighetens bluffen är en 40 årig projekt av socialliberala världsordningens världsledare 1975 i ” Barcelona avtalet ” undertecknad av dåvarande världsledare just i människohandeln och blandningen av migranter med rätt eller icke rätt till asylskydd.

  Man är nyfiken på hemligstämplat dokumentet än om hur mycket var statsminister Olof Palme motståndaren eller språkrör för detta projekt initierat av vänsterkrafterna inom socialdemokrater med sina koalitioner vänstern-högern kanten och kostade livet på honom vore av sina egna eller motståndarna i dagens nationella och internationella färdigställandet av islamiseringen av Sverige och Europa ?

  Det största verkligheten är målet som har alltid varit i Europas historia skapandet av syndabocker av judar då och nu för världens och mänsklighetens synder fortfarande är levande bevis för historiens tragedier för uppoffringen av mänskliga liv.

  Gilla

 11. Elisabeth skriver:

  Jag har en invändning mot en annars mycket bra text. New York Times granskar absolut inte makten på ett ärligt sätt. NYT är helt och hållet en Demokrat-tidning, den har under modern tid med hull och hår stött Demokraternas presidentkandidater och sittande Demokratiska presidenter . https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times_presidential_endorsements
  För tillfället ägnar man sig närmast åt ondsinnad förföljelse av sittande president som i NYT utmålas som Hin Håle själv. Men det har straffat sig, NYT brottas med stora ekonomiska problem. Vår egen media är en blekare spegelbild av NYT med SD som mobb-offer istället för Trump. Nej, vi har inget att yvas över, vår MSM går hand i hand med makten, den är maktens megafon. Ägareförhållandena, presstöden, indoktrineringen på journalisthögskolorna, bäddar för detta. Jag ser MSM som ett slags fiende idag. Jag är glad att jag istället kan läsa herrar Engellau och Sanandaj.Tänk om sådana skribenter finge ta steget in i MSM.

  Gillad av 8 personer

  • slaszlos skriver:

   S k ” demokrat ” eller ” socialliberala ” vapenarsenal består av falsk ryckte spridning , mobbing , fysisk våld , kränkningen av privata livets heligaste ideal och förföljelse …Manipulationer och provokationer med hjälp av indoktrinerade massorna mot olikheter…

   Gillad av 2 personer

 12. Samuel af Ugglas skriver:

  Om SD kan få den socialiststyrda media att implodera och spridas för alla vindar så är det definitivt värt besväret att rösta på dem.
  Den totalt maktberusade Cilla Benkö: ”Ingen politiker bestämmer över innehållet i Sveriges Radio, det gör jag som vd”.
  Det finns inga planer på att lägga ned P3, säger hon.

  Gillad av 1 person

 13. educaremm skriver:

  Endast s.k. makthinnehavare, kan i en praktik praktisera en rättighet, eller en s.k. frihet, att yttra sig?…

  Maktinnehavare kan också, i en praktik, praktisera en begränsning för andra att yttra sig? Alltså praktisera en s.k. frihet, dvs., en makt att kunna förhindra att t ex oppositionella mot maktinnehavare blir begränsade i sina möjligheter att yttra sig? (Att förhindra att de s.a.s – tar sig ton – ?…)

  Allt hänger på själva maktinnehavet?….

  (Läs mer…..ttps://educaremm.wordpress.com )…

  Gilla

 14. Per Eriksson skriver:

  Såvitt jag begriper bör Sverige vara världens mest skuldsatta land om stat, landsting, kommun, hushåll & företag tillsammans inkluderas = ekonomin är lånedopad!

  Det som gör situation än allvarligare är att Sverige redan har världens högsta skattetryck, en alltmer avindustrialiserad ekonomi, en kraftig befolkningstillväxt, en svag BNP/capita utveckling och en ständigt fallande krona.

  Ingenting är beständigt, välstånd & välfärd måste varje dag tjänas in och när det inte längre är möjligt börjar den långa färden mot fattigdom eller relativ fattigdom.

  1950 var Venezuela världens fjärde/femte rikaste land beträffande BNP/capita – idag ligger landet runt hundrade plats.

  Gillad av 1 person

 15. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Newt Gingrich, en av USA’s vassaste politiker och debattörer karaktäriserar Trump; Han har ganska ofta fel i småfrågor men oftast rätt i de stora, avgörande spörsmålen.
  Ungefär så ja, de flesta av oss som skriver här inser detta, Trump må vara vulgär och ful i munnen men han har aldrig framställt sig som ett moraliskt dygdemönster som sina konkurrenter och som varenda svensk lagstiftare så tröttsamt ständigt gör.
  Fixa, please, the Big Issues, så löser sig resten av sig självt.
  Sverige behöver; Författning värd namnet, Fristående domstolsväsende, Lägre skatter = Färre byråkrater, Swexit, Noll presstöd, Inga pol. ungdomsförbund, Max två omgångar i Riksdagen per ledamot, Slopat partistöd, Beslutande folkomröstningar.
  Sedär, utmaningarna lösta.

  Gillad av 7 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   Det är bra att byta ledare. Det som förskräcker är väl att världens stormakt inte kan vaska fram något bättre. Det blir som pest och kolera. Då kommer Trump från en annan maktsfär som kan vitalisera en del. Han är en snuskhummer. Det visste vi väl innan?
   I Sverige har man satt systemet ur spel, alla tycker lika och den enda oppositionen är SD efter DÖ. Då man inte röstar på sin egen politik, hallå!
   Man slänger då väljarna i armarna på SD och AFS. SD är de enda som inte står där med skammen eftersom man exkluderat dem och använt energin för detta utan att ha en egen politik.
   Det är bråkigt i Ty nu. Hur länge håller sig Svenne lugn är lite min farhåga, därför är det viktigt med sådana sidor som denna.
   MSM medierna torskar nu. Många läser och hör vad de säger för att sedan gå till utländska medier och sidor som denna för att se vad som verkligen hände. De refererar mycket illa vad som sker i TY. Merkel var rädd för detta

   Gillad av 2 personer

   • ii. Waging war skriver:

    Till skillnad mot de andra moraliska giganterna, pedofilerna runt Hillary, eller Humidor-presidenten, med Obama blir det väl som med Bill Cosby, NYT har säkerligen historier om Mr O som de håller inne med.

    Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vänsterns företrädare är alla hela tiden vulgära och ful i munnen. Men det kommenterar ingen. Det hänger ingen upp sig på. Det är som det skall vara. Precis som lite valfusk i ”rätt” riktning bara är ett sätt att göra demokratin effektivare, för slutprodukten av demokratin måste ju vara socialismen och ingen jävla högerpolitik.

   Vi som inte är vänster måste sluta upp med att kritisera Trump för att vara vulgär och ful i munnen. Vi måste spela spelet på samma sätt och med samma regler som vänstern. Vi får inte ge upp för att spelet är för smutsigt!

   Har kanske Hen Stefan framtsällt sig som ett moraliskt dygdemönster? Mona Sahlin? Gudrun af Schyman? Moraliskt dygdemönster!? Men blir det ett stående epitet när vi talar om dem? Skulle inte tro det. Bara våra egna. Bara Trump. När skall vi till höger inse hur lurade vi är?

   Gillad av 8 personer

   • ii. Waging war skriver:

    De berättar inget om de inte blir påkomna, Sandviken, Boden, Köln, Kungsträdgården.

    Folk förvånas över att man nu nämner våldtäkterna, det är ju ett uppenbart gemensamt beslut, man har bestämt att desinformation är värt att testa istället för tystnad.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Nu Chemnitz. Diskuteras på fullaste allvar i tysk TV av s.k. statsvetare med allvarlig uppsyn som om det hela berodde på en groende s.k. högerextremism. Den som inte tycker att våldtäkt och knivmord är alldeles utmärkt är högerextremist. Var och en som bli angripen av det svarta blocket är högerextremist. Där befinner vi oss nu. Må de alla brinna i helvetet!

    Gillad av 1 person

 16. W skriver:

  När man debatterar med politiskt korrekta och de för femte eller sjätte gången triumferande besvarat sakliga argument med att man är ”rasistnazist” händer det att man inombords ifrågasätter den allmänna rösträtten. Längre än så går det för de flesta av oss sällan – vi inser efter Trump och Brexit att rösträtten är ett av våra viktigaste försvar mot de globalistiska eliternas agenda. Men det betyder inte att man måste se dagens demokrati som något givet

  Det betyder heller inte att det som fungerar bra under en historisk period fungerar bra under andra, eller att samma styrelseskick fungerar lika bra i alla länder. Det som fungerade i Sverige på 1970-talet fungerar inte nödvändigtvis i Irak eller i Afrika. Eller, om Sverige kulturellt och demografiskt blir mer och mer likt Irak och Afrika, i Sverige på 2030-talet.
  Joakim Andersen

  Gillad av 2 personer

 17. Kristina von Heland skriver:

  Det där med barn ställer jag mig bakom. Likheten med alla operationer- de speglar insidan. Man hyllar barnsligheten att aldrig bli vuxen. Jämför med hundavel där raser som ser valpiga ut och aldrig blir vuxna är populärast. Den yngre generationen är som en labrador som skuttar och hoppar och världen är ny varje dag de går ut. Underbart för dem. Då man gör vuxenfilmer baserade på gamla seriemagasin-Marvel- som behandlas som om detta var seriöst. Mina barndomsminnen- matinefilmer för 1.25. Infantilisera verkligheten och hylla naivismen. Kolla han på AB som blir chef på ledarsidorna! Han har ett babyface-fjununge och det speglar hans inre intellekt. Faran är att man inte tar dem på allvar.

  Gillad av 4 personer

  • Ulrika skriver:

   Kristina

   ”matinefilmer för 1.25.” På min tid var det 75 öre och hade man turen att få en hel krona kunde man köpa sig en tablettask att mumsa på medan man såg en komedi.
   De flesta media är rosafärgade var man än kommer. Hade NYT i flera år men gick över till WSJ. Franska Le figaro är också acceptabel. Om man vill vidga sina vyer kan man slänga ett öga på FOX och inte bara stirra sig blind på CNN.

   Gilla

 18. Åke Sundström skriver:

  PE och många andra missar de allra största skurkarna: vår förmenta kunskapselit. Den som genom sin tystnad, och ibland sin direkta medverkan, möjliggör det politiska ljugandet. Och omvänt: med en hederlig intelligentia skulle sanningen inte så flagrant kunna manipuleras av makthavarna. Ett par tusen professorer, docenter och lektorer är kunniga nog för att dra samma slutsatser som Tino. Men så gott som alla tiger, med ett par uppmärksammade men också effektivt förtigna undantag. DETTA är Sveriges för närvarande helt dominerande problem: den intellektuella prostitutionen. När de kunnigaste tiger, vad kan man då begära av statsägda etermedia eller av den till så stor del partiägda pressen? Inte ens Tino själv verkar vilja peka ut den stora elefanten i det offentliga rummet.

  Och det är sannerligen inte bara migrationsproblemen som förtigs. Två om möjligt än värre exempel gäller klimatpolitiken och framtidsimperialismen. Den senare genomförs med hjälp av en återpolitiserad riksbank via deras nollränta i kombination med SCB:s lögnaktiga KPI-index.
  Ingen enda ekonomiprofessor vill upplysa väljarna om att den REALA boräntan nu ligger i häradet minus 5 procent och berätta vad det innebär för våra barnbarn. Om växthuseffekten är indoktrineringen lika kompakt, trots att flera av Sveriges kunnigaste experter avfärdat hotbilden som falsk. Men den har godkänts av den förmenta gräddan, Kungliga Vetenskapsakademin. Som gjort de smått komiska kullerbyttan att i sitt senaste utlåtande i ämnet backa från det mesta som IPCC, MP och agronom Rockström påstått, men LIKVÄL godkänna den svenska klimatpolitiken. Sådana kullerbyttor är inte lika vanliga i migrationsdebatten.

  Gillad av 5 personer

  • Södermalmsrealisten skriver:

   Åke S.,
   Var inte stollig ! Efter invandrarna är det Storstadsakademikerna. som mest berikat landet ! Med sin insikt att ”raser” inte finns, t ex. Och att var och en väljer sitt kön t ex..
   Det är ju dom som sitter i Sv. Quackademien, t ex ! Senil & Smek !
   Det är därför Storstadsakademikerna genom sina organisationer (FIs m fl) kräver 50/50. T ex måste andelen svarthyade män födda i muslimska länder, alltså – deras andel av landets barnmorskor måste öka ! Mot 50 %. Vilken etnisk kvinna, av DN/SvD/SR/SvT uppfostrad, modern kvinna, vill inte ha en Zuma figur att förlösa hennes barn ?
   Och det är helt fel att ”ekologiskt” bara är ett sätt att lura Storstadsakademiker…
   Det går å lura andra också…

   Visan om Sverige som humanitär stormakt :

   Alltså var snäll mot Storstadsakademikerna, rättsom det är tar dom makten.
   nä visst nä den har dom redan…

   Gillad av 1 person

   • Åke Sundström skriver:

    Ironi är vanskligt och blev här stundtals lite väl grovt för min smak, men andemeningen är vi överens om. Men varför enbart tala om storstäderna, det finns ju professorer på andra orter också och dom är verkligen inte hederligare. I småstaden Umeå finns i varje en ekonomiprofessor som platsar på en lista över de mesta prostituerade.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Fredrik Östman; vem som är den dumme återstår att se. Försvara inte en borg som har tomma vallgravar. Det är dumt!

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Jag vet. Jag vet…..

   Jag skickade frågan till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin en gång i tiden om de kunde förklara hur 15 våningar i ett hus som föll ned på de oskadade 85 underliggande våningarna kunde förmå de senare att förstöra sig själva i accelererande takt nära fritt fall-hastighet.

   Konstigt nog fick jag inget svar trots upprepning.

   Gilla

 19. Hans skriver:

  Eftersom vi lät de borgerliga sitta i 8 år är det väl inte mer än rättvist om vi låter S/MP/V sitta en period till, så vi kan jämföra vem som förstört landet snabbast. Jag tror det blir de senare, vilket innebär att svenskars uppror kommer snabbare.

  Gillad av 1 person

 20. MartinA skriver:

  Kronan tappar rekordmycket i värde. En bidragande orsak är att riksbanken biter sig fast i minusränta när andra länder normaliserar sin ränta. Riksbanken gör gissningsvis detta för att den vet att bolånarna inte klarar av mycket högre ränta. Och för att det snart är val, såklart. Ingen regering vill ha sura miner och dålig stämning före ett val.

  Gillad av 2 personer

 21. Dixon skriver:

  Åkesson kände att det gick att ta på stämningen efter att han totalsågat Sveriges Radios ungdomskanal.
  – Det är lite signifikativt att man ägnar två minuter åt att totalsåga mig, inte för min politik egentligen utan för saker man tycker är brister i min person. Sedan när jag svarar på samma sätt blir det väldigt tyst.
  Sveriges Radios vd Cilla Benkö säger i en kommentar till Expressen att politiker inte ska ha något inflytande över det som sänds i SR:s kanaler.
  – Ingen politiker bestämmer över innehållet i Sveriges Radio, det gör jag som vd. Det finns inga planer på att lägga ned P3, fastslår Cilla Benkö.
   

  Kulturminister Alice Bah Kuhnke, MP, reagerar starkt på det Åkesson säger om att lägga ned P3.
  – Jimmie Åkessons uttalande mot P3 och public service är ett av de grövsta påhopp jag hört under min tid som kulturminister.

  Som vanligt, så länge skitsprutan är riktad åt rätt håll är allt frid och fröjd.

  Gillad av 6 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Fridolin är den vuxna barnsligheten personifierad eftersom det syns så väl, men Alice Bah Kuhnke är farligare eftersom hon är ännu barnsligare men ser på håll ut som en vuxen.

   Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Jättebra att de reagerar, för då vet man ju var exakt man har dem.

   Dilberts chef frågade vid personalmötet om någon hade tid över för att hjälpa honom att göra en lista på de på kontoret som inte hade full sysselsättning, eftersom de kanske måste säga upp några och minska kostnaderna. En anställd räckte upp handen direkt.
   Dilberts chef med ett nöjt leende: ”Jaha, jaha!”

   Gillad av 1 person

 22. 29 augusti 2018 skriver:

  ANGÅENDE prognoser

  Människor har en tendens att presentera negativa prognoser om framtiden.

  Prognosen om att priserna på bostäder kommer att backa tvivlar jag på.

  Idag har Sverige en population på 10 miljoner.

  Om femton år antas den vara 11 miljoner.

  Slutsatsen är att priserna kommer att gå upp på bostäder.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   I vilket scenario tar det femton år att fylla på med en miljon okända utlänningar!? Antingen kommer den miljonen på fem år, eller också skickas en miljon tillbaka på fem år. Utfallen är förstås mycket olika för bostadsmarknaden.

   Och för den hygieniska standarden, för vem bygger reningsverk när man kan lägga pengarna på bidrag till utlandet?

   Gillad av 4 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Snacka med Stefan Löfvén, han kommer väl nu att börja med att installera damtoaletter för 20 miljarder pengar i världens u-länder som han lovade. Då behövs även vatten- och avloppsnät, vattenverk och reningsverk, och att gräva upp de flesta gatorna i ländernas städer överallt. Så att fixa det lilla som behövs i Sverige är ingen match, det är bara att se till att tillsynsmyndigheterna gör vad de ska och inte ser mellan fingrarna. Allt kommer till oss svenskar som dubblerade VA-avgifter som skall betalas till våra hemkommuner.
    (OBS, ironi, man vet inte vad som är skämt och allvar längre).

    Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Visst stämmer Patriks och Tinos bild av svenska media. Och medias symbiotiska partner, sjuklövspolitikerna, har brutit det oskrivna basala samhällskontraktet. Detta kontraktsbrott ger oss rätt att skattestrejka och rätt att sparka ut dem omgående, om möjligheten ges. Men har media begått motsvarande brott?

  Ja, samhällskontraktet har brutits även av akademikerkåren och många andra, och speciellt av de media som får offentliga anslag. Alla bryter mot de regler som medborgarna har förutsatt och betalat för och bör sparkas ut.

  Journalisterna massproducerar merparten av ett psykiskt sjukt kollektivt medvetandeinnehåll. Men dessa privilegierade megafoner kan utan efterräkningar agera hur okunnigt, absurt och samhällsdestruktivt som helst. Och en grandios självbild gör prinsesstjärtarna så ömskinnade att hela kåren börjar yla om hot mot demokratin och kräva ärtbösseförbud, om en liten ärta träffar en öm skinka.

  Mycket av mediainnehållens sjuka drag kan kopplas till partisympatier, ägarintressen och västvärldens nyhetsbyråer, men huvudroten till det onda sitter i kårens schabloner, i nyhetsvärderingen, dramaturgin och den vrångbild av verkligheten som hopas.

  Om bloggare och alternativmedia förenar sina krafter kan en nät- och papperstidning ge mer rättvisande verklighetsbeskrivningar. Och akupunkturnålar kan stickas in i journalisternas ömmaste punkt: självbilden. Många kan i dag bidra med kritiska, kunniga och satiriska analyser av de värsta journalistalstren och politikerlögnerna.

  Gillad av 2 personer

 24. Lennart Göranson skriver:

  Enda invändningen är att vi i Sverige faktiskt brukar räkna in media bland de tre statsmakterna. Det är den dömande makten, rättssamhället, som saknas och gör att det bara blir tre. Orsaken föreställer jag mig är att den dömande makten, på grund av folksuveränitetsprincipen, bara räknas som politikens förlängda arm. Men det är en fråga för en annan text än den här.

  Med tanke på det som Patrik och Tino Sanandaji skriver kanske det vore riktigare att tala om de två statsmakterna i vårt land. Eller, med tanke på att riksdagen numera reducerats till ett knapptryckarkompani, kanske bara Statsmakten i singularis. Montesquieu må vända sig i sin grav.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, det är rättspositivismen som orsakar att rättsväsendet inte är en statsmakt, utan i stället regeringens (inte riksdagens) knähund. Det anses har en djup filosofisk grund trots att denna grund inte förefaller ha hittats i något annat civiliserat land i världen. Sverige är bäst, Sverige är unikt, endast Sverige svensk filosofi har! Hurra!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.