Våldtäkter

Patrik Engellau

Den här artikeln handlar egentligen om att politiker ljuger och om att även den ilsknaste journalist måste göra sina hemläxor för att kunna slå in poänger. Men låt mig börja med lite fakta.

Teveprogrammet Uppdrag Granskning har nyligen ”kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren”. Av dessa dömda visade sig 58 procent vara födda utomlands.

Statistiken kring sexualbrott är synnerligen grannlaga materia, inte bara för att den är politiskt laddad utan också för att själva materialet är lösligt. Man vet inte riktigt vad talar om vilket ger stora möjligheter för mer eller mindre vinklade tolkningar. Utgår man från Brås misstankeregister eller lagföringsregister? Det finns ett tjugotal brottsrubriceringar kring sexualbrott, till exempel våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt, försökt till grov våldtäkt och så vidare. Precis vad UG hade mätt vet jag inte.

På liknande vis är det inte självklart vilka dömda brottslingar som ska räknas med. UG valde tydligen utlandsfödda. Vad med andra generationen? I de uppmärksammade Brå-studierna från 1996 och 2005 laborerade man såväl med ”invandrare” som med ”invandrares barn”, det vill säga Sverigefödda personer med en eller två invandrade föräldrar. (Under tiden, år 2003, ändrades definitionen så att den som hade en svensk förälder förvandlades från person med ”utländsk bakgrund” till ”svensk”). Ska man bara räkna folk från Mellanöstern och Afrika eller ska man räkna alla migranter från icke-europeiska länder?

Hela materien är således oundvikligen diffus även utan försök till vilseledanden. En betraktare får vara tacksam om han kan identifiera allmänna tendenser vilket han verkar kunna göra. UG anger alltså 58 procent utlandsfödda för våldtäkt och försök till våldtäkt. För rubriceringarna ”överfallsvåldtäkt” och ”gruppvåldtäkt” – således andra underavdelningar inom gruppen sexualbrott – anger UG siffrorna 85 respektive 75 procent (cirka 19 minuter in i programmet). Privatforskaren Joakim Jonasson, vars studie jag inte särskilt granskat, kom för något år sedan fram till att ”män med utomeuropeisk härkomst” stod för 84 procent av de ”grova våldtäkterna”.

Men nu till saken som är politikernas försök att snacka bort statistiken. Det finns två huvudspår i tolkningen av den här sortens siffror. Det första huvudspåret är att migranternas överrepresentation beror på något i deras kultur. Det andra huvudspåret är att det inte finns någon överrepresentation eftersom migranterna ligger på samma nivå som infödda svenskar som lever i samma sociala förhållanden vilket betyder samma grad av fattigdom, okunskap och utanförskap. Enligt detta huvudspår kan allt alltså förklaras med ”sociala faktorer”. (Vad jag tycker om den förklaringen kan du läsa här.)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har flera gånger tidigare viftat bort statistiken med hänvisning till sociala faktorer. I UG-programmet fick han tillfälle att med emfas göra det igen (vid ungefär 51 minuter). När ministern blir tillfrågad hur han kan veta att socioekonomiska faktorer har avgörande betydelse svarar han:

Jag ser ju på alla de studier som har gjorts när det gäller invandrares brottslighet. Om man rensar för sociala faktorer – nu talar vi om den generella brottsligheten – så försvinner överrepresentationen nästan helt.

Det är inte sant. Av Brå-studien från 2005  som Morgan Johansson hela tiden pratar om och måste kunna nästan utantill, framgår i tabell 12 att utrikes föddas överrepresentativitet avseende samtliga brott utan korrigering för sociala faktorer ligger på 2,5 (där svenskfödda av svenska föräldrar har värdet 1,0). Efter korrigering för kön, ålder, utbildning och förvärvsinkomst, enligt bilaga 4, tabell 5, ligger överrepresentationen på 2,1. Utlandsfödda är alltså mer än dubbelt så brottsliga som svenskar även efter korrigering. Detta förnekas gång på gång av ministern. Om reportern hade läst på det statistiska basmaterialet i frågan så hade han kunnat avslöja ministern i sändning. Brå hade gjort sitt jobb.

Sedan blir det mycket förvirrat ty reportern tycks tro att det inte gjorts några specifika studier om utlandsföddas överrepresentativitet när det gäller sexualbrott. Morgan Johansson rättar honom och hävdar, vilket är sant, att Brå gjort sådana specifika undersökningar, bland annat i studien från 2005. Här hade reportern kunnat få ytterligare en femetta, om han gjort sin hemläxa, genom att påpeka att tabell 12 anger att överrepresentativiteten för utrikes födda när det gäller sexualbrott – utan korrigering för sociala faktorer – ligger på 3,1 (mot 1,0 för svenskfödda med svenska föräldrar) och på hela 5,0 när det gäller de specifika sexualbrotten våldtäkt och försök till våldtäkt. (Man anar hiskliga siffror för överfallsvåldtäkt och gruppvåldtäkt.)

Cirka 22 minuter in i programmet ljuger även arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och tvingas ta sina felaktiga uppgifter tillbaka.

Programmet slutade i någon sorts allmänt svenskt konsensus om att det behövs mer forskning för att fastställa om den vetenskapligt korrekta förklaringen till de utrikesföddas överrepresentation beror på huvudspår ett eller huvudspår två eller på något annat. Jag tror inte man kommer att hitta ett vetenskapligt säkert svar hur mycket man än forskar. Det är lite som att forska om vilket politiskt parti som har det vetenskapligt sannaste programmet. Här handlar det om omdöme snarare än vetenskaplig korrekthet. Mitt omdöme säger att det där med kultur måste vara en överlägsen förklaringsfaktor. Det faktum att två ministrar väljer att ljuga för att förneka den saken stärker min övertygelse.

 

138 reaktioner på ”Våldtäkter

 1. Bo Svensson skriver:

  Rekommenderar allvarlig begrundan av: självfinansierad kriminalitet via krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och normala medborgerliga rättigheter.

  För att civilisera denna rätt råa ordning rekommenderas skattefinansierad hjälp med brottsförsäkringskostnaden i form av ett belopp, lika för alla bland dem skattebetalarna känner samhörighet med.

  Med den individuelle skattebetalarens direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, ser man då en framtid där svenskar hjälper svenskar, tunisier hjälper tunisier, somalier somalier o s v via skatterna på sina inkomster av produktiv verksamhet.

  Detta är en genomtänkt liberal ordning som medger problemfri global fri rörlighet för den kategori vi unnar detta. – Garanten kan då krävas på samtliga kostnader deras klienter förorsakar andra under sina resor och inte klarar själv.

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Börjar bli mer än trött på Ditt (skit)snack om GARANT…
   Visserligen sägs det att den siste idioten ej är född?
   En variant av Ebberöds Bank?

   Det börjar bli minst sagt tjatigt!

   Gissar att jag inte är ensam om det…

   VEM skall garantera,
   om/NÄR garanten går i konkurs?

   Vilket lär inträffa ganska snabbt?

   VEM skall betala premierna?
   George Soros)

   Vore intressant om Du FÖRSÖKER utveckla TEORIN)
   Vi är väldigt många som är nyfikna…

   Gillad av 1 person

   • Anonym av en anledning skriver:

    Jag förstår det som ett regelverk som kommer att säkra noll invandring och stor återvandring för ingen kommer att betala.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Liksom det inte går att brandförsäkra ett halmisolerat tiovåningarshus i trä, går det inte att brottsförsäkra vissa kategorier män och det är ingen annans problem.

    Bevis på solvent garant kan fungera som globalt visum men det står ju garanten fritt att avgöra i vilka länder garantin gäller och länder har ansvaret att bedöma vilka garanter som bedöms tillräckligt pålitliga.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Brottslighetens totala kostnader betalas av brottsoffren och av skattemedel och måste gå att räkna om till pengar. – Delar man detta belopp med befolkningens numerär, får man vår genomsnittliga kostnad för brottsligheten.

    Vi betalar den alltså redan.

    Men de rätta incitamenten för minimering av brottsligheten får man först genom att låta den betala sina egna kostnader och mönstret är redan utprovat i brandförsäkringen.

    Man belastas med brandförsäkringsavgifter i relation till riskbilden.

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Bo S

    Kan man inte hålla reda på sitt PASS/ID,
    blir det kanske även problem,
    med att hålla reda på försäkringsbeviset/visumet?

    En olycka sker som bekant så lätt,
    när man passerar över vattenfyllda gränser)

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Jan B, – det är ingen annans problem. – Har man ingen garant, är det bevakade enklaver man är hänvisad till, varifrån man är fri att ta sig hemåt igen i mån av förmåga.

    Trivselnivån där får anpassas så att avgången är i nivå med tillflödet.

    Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Bo S

    Hur skall mottagaren kunna veta hur många som garanterats?

    Om det finns MINSTA chans att denne kan infria löftet…
    Lär nog inte bli enkelt att bevisa…

    Blir det FN som återförsäkrar???

    Gilla

  • Yvonne Wild skriver:

   Det är skrämmande siffror överhuvudtaget. Och att två ministrar dessutom väljer att ljuga och blanda bort korten för oss svenska väljare, det är också oerhört skrämmande. Usch och tvi!

   Gillad av 1 person

 2. svenne skriver:

  ”Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har flera gånger tidigare viftat bort statistiken med hänvisning till sociala faktorer”.

  Det där med att väga in begreppet ”sociala faktorer”, vid en jämförelse mellan de olika kategorier av befolkningen som begår vissa typer av brott, är ett försök till nivellering för att presentera en skrivbordsprodukt som utåt sett kan verka vederhäftig men som egentligen är ganska diskutabel. Begreppet används som om det skulle spegla en absolut sanning, men det är i själva verket en modell att använda för bortförklaringar och dimridåer.

  Det har ju ganska tydligt framkommit att ”kulturella faktorer” troligtvis har en större påverkan på vissa individers agerande än ”sociala faktorer”, men de som påstår detta riskerar att placeras i rasistfascistfållan. Detta därför att påståendet är så brännbart att det inte är användbart att fullt ut utnyttja som en delförklaring till kriminellt beteende.

  Jag kan inte påminna mig att begreppet ”sociala faktorer” någon gång har använts då det gäller att förklara grova brott som ”pursvenskar” har utfört. I dessa fall görs inte ens försök till bortförklaringar – eller förståelse för de brottsliga handlingarna – utan i stället betonas ”pursvenskheten”, och detta för att bevisa att vi är minst lika goda kålsupare som utifrån kommande gärningsmän, men detta är ju så genomskinligt att det är kontraproduktivt.

  Gillad av 11 personer

 3. Lilla fröken PK skriver:

  Jerzy Sarnecki påstår sig vilja forska om invandrares andel i sexualbrott, men garderar med att han är ganska övertygad om att resultatet kommer att bekkräfta hans nuvarande uppfattning, dvs socioekonomiska bla, bla, bla..Intressant forskningshypotes!

  Gillad av 5 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Då blir väl resultatet enligt beställarens förväntan?

   Ungefär som vid opinionsundersökningar,
   man får de svar som önskas, när man ställer frågan?

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Misstänker att en faktor som hårfärg (mörk) antagligen skulle vara ännu mer signifikant än inkomst. Att vissa våldtäktsbenägna grupper har låg inkomst betyder inte att låginkomsttagare är våldtäktsbenägna.

   Prof. JS verkar inte begripa sig på vad man egentligen kan förklara med kvantitativ metod – korrelation är inte samma sak som kausalitet.

   https://affes.wordpress.com/2011/03/24/jimmie-och-jerzy-debatterar/

   Jag skulle nog våga sätta en slant på att i minst 8 av 10 våldtäkter, som sker utanför etablerade relationer, har gärningsmannen mörkt hår. 😉

   Gilla

 4. Fredrik Östman skriver:

  ”Ska man bara räkna folk från Mellanöstern och Afrika eller ska man räkna alla migranter från icke-europeiska länder?”

  Här ser vi hur djupt det postmoderna giftet, subversionen och lögnerna har trängt in. Reglerna för epidemologiska studier är mycket enkla och rättframma: Det gäller att samla data av hög kvalitet med så många personliga detaljer som möjligt. Sedan kör man korrelationer över hela datamängden med samtliga dessa detaljer. Då spottar beräkningen fram vilka de starkaste korrelationerna är, vilka personliga detaljer som är utslagsgivande för det fenomen som datamängden behandlar.

  ALLT ANNAT ÄR FUSK och FAKE NEWS!

  Det är de empiriska faktumen som skall tala, inte forskaren eller dennes uppdragsgivare eller granskare!

  Endast i urvalet av vilka personliga detaljer man skall taga med vid insamlingen av datumen spelar forskarens fantasi och fördomar en roll. Här finns möjlighet vid granskning att rikta kritik mot en studie. Därför måste grundregeln, oavsett politisk inriktning, vara att så mycket som bara går samlas in och den efterföljande korrelationsberäkningen får avgöra signifikansen. Även om man är övertygad om att nationalitet eller etnicitet inte spelar roll, måste man acceptera denna metod! Annars kan man ju inte underbygga heller denna uppfattning empiriskt!

  Gillad av 10 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En rimlig regel för granskare av en epidemologisk studie måste alltså vara att kräva att det återfinns åtskilliga personliga särdrag i den, som INTE har visat sig ha någon signifikans. Annars har nätet kastats alltför trångt. Det måste finnas så många personliga karaktäristika i datamängden att många av dem är irrelevanta. Annars har man inte skyddat sig mot sin egen fantasilöshet och fördomsfullhet tillräckligt omsorgsfullt.

   Gillad av 1 person

   • Anonym av en anledning skriver:

    Mycket bra som alltid, men offtopic: du verkar göra egna efterforskningar om vem som är vem, bara så du vet det så uppskattas det inte, även om du inte gillar när någon raljerar, överdriver, går för långt eller helt enkelt kanske har fel. Jag anser det oacceptabelt. Detta är argument, att gå över till den fysiska världen är något annat, vi har alla olika persona.

    Gilla

   • Anonym av en anledning skriver:

    Jag är Arne, jag trodde det var uppenbart från igår. Jag har ett starkt intryck att du tagit reda på min identitet men kanske är det min paranoia som spökar (som är högst reell tyvärr), du kanske bara deducerat från mina inlägg och då ber jag om ursäkt för anklagelsen.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag har inte gjort några som helst sådana efterforskningar. Jag skulle heller aldrig i h-e medvetet doxxa någon, men Sherlock Holmes-genen är förstås förrädisk. Var inte särskilt aktiv igår heller, var och shoppade med frugan hela dagen. Kan inte hitta något skumt från igår. Det enda jag hittade var generiska invektiv för skåningar. Du har ju knappast dolt ens i vilken kommun du bor, så nog får man kalla dig skåning!? När du angriper Mälardrottningen!? Kanske lika bra att lämna saken därhän för att inte göra den värre.

    Lustigt, just igår eller i förrgår fick jag för mig att jag visste vem signaturen JAXEL är.

    Gilla

   • Errol Flynn skriver:

    Ja, min poäng förlorade sig i allmänt hat mot Stockholm som så klart också består av kloka människor, bara färre. Jag har bara observerat att ideologier smittar och närheten till pk-ismen i Stockholm verkar påverka enormt. Därför måste kanske makten flyttas från huvudstaden delvis, för hade Skåningarna fått bestämma så hade massinvandringen tagit slut för alltid i Skåne den 9 September, och antagligen långt tidigare. USAs system verkar fungera bättre med mera makt för regionerna och större närhet till väljarna.

    Gilla

 5. Lars Strömberg skriver:

  Jag har funderat på om det kan vara så att människor av olika folkslag inte bara ser lite olika ut. Ty det kan man ju lätt konstatera. De kanske har lite olika egenskaper också.
  Nu börjar det såklart lukta klassiskt rastänkande, men det är inte min avsikt, så det får lukta vad det vill.
  Nå, kan det vara så att hanar av vissa folkslag har en annan generell hormonbalans än hanar av annat folkslag?
  Är möjligen kåtheten (testosteronnivåer och vad det kan vara) generellt högre hos hanar från exempelvis Nordafrika? Jag tänker på att kvinnorna måste täcka sig för att männen inte skall bli upphetsade och närgångna.
  Det kan väl inte vara så att religionen de lever efter föreskriver upphetsning?

  Gillad av 1 person

  • II. watching skriver:

   En vänstermyt, gå på närmaste gym så skall du se att afghanerna är de klenaste men glor ohämmat på kvinnorna. Nej, den stora skillnaden är den kulturella och skillnader i intelligens, inte hormonnivåer. Våra samhällen är välordnade för att vi under tusentals år lärt oss, inte minst av kristendomen, att ordna oss i familjer och tygla våra omedelbara lustar. Motsatsen råder i de länder vi tar emot folk ifrån, man tvingas där skydda sina kvinnor med murar, slöjor och våld. Vilket som kom först, vår högre intelligens, eller vår högre kultur, kan de lärde tvista om, men som det är nu så befolkas välordnade komplexa samhällen av mera intelligenta människor, lätt att förstå. Skillnaden ligger i självkontroll, och i välordnade samhällen så sitter de med bristande självkontroll i fängelse och man massimporterar dem inte.

   Gillad av 7 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    61 euro för Kindle! Hutlöst! Det förefaller dessutom vara en rätt korkad undersökning, om de inte har tagit hänsyn till Flynn-effekten. Vi var också så korkade när vi byggde upp vår civilisation.

    Gillad av 1 person

   • Errol skriver:

    Möjligen, jag har endast läst deras artikel, inte boken. Nå jag ser Flynn-effekten som självklar, mera komplexa samhällen premierar högre intelligens, i Sverige har vi antagligen nått en puckel pga invandring och vänsterprinciper. Jag hävdar inte att det är statiskt och det gör väl inte författarna heller?

    Gilla

   • Lars Strömberg skriver:

    Mjä, intelligens borde väl inte generellt skilja mellan folkslag.
    Möjligen skiljer sig olika folkslags förutsättningar att UTVECKLA sitt tänkande. Där har vi väl en del av det som kan klassas som ”kulturella skillnader”.

    PS
    Jag vill mycket hellre pröva tankar och resonemang än basunera ut ”hur det ligger till”.
    Ty, det ligger uppenbarligen till på en väldig massa olika sätt, beroende på vem som lägger till vid talarstolen. 🙂

    Gilla

   • Sverige är världens dyraste cv skriver:

    Varför skulle just intelligens INTE skilja sig mellan olika folkslag som utvecklats under tusentals år i approximativ isolation? Det är ju en direkt märklig åsikt. Två av mina tår är lite hopväxta, men det gäller inte alla svenskar eller skandinaver. Hjärnan är en del av kroppen och har utvecklats över tid, precis som tår så ärvs dess egenskaper, tror du det har slutat eller på något mystiskt sätt sker genom subliminal evolution? I så fall måste Darwins teorier kompletteras.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Lars, det finns ingen som helst känd eller tänkbar biologisk mekanism som skulle kunna leda till en situation där det INTE råder mätbara skillnader i kognitiv förmåga mellan olika populationer, som har levt åtskilda under årtusenden. Hur skulle det kunna gå till? Det är helt otänkbart, uteslutet!

    Gillad av 3 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Den danske psykologen Nicolai Sennels har skrevet om kriminelle muslimske menn (han arbeidet som fengselspsykolog i København), og der kommer han inn på den manglende grensesetting av guttene i deres hjemmemiljø. Han skriver at barn her i Vesten fra tidlig alder lærer å styre og hemme sine impulser når det trengs – dette inngår ikke i oppdragelsen hos muslimske gutter på samme måte. De får ”gå på selvstyr” ute, i motsetning til sine søstre. Her kommer selvsagt bortskjemming fra moren og patriarkalske holdninger inn i bildet også. Iflg. Sennels har disse (kriminelle) mennene liten evne til introspeksjon. De har ikke lært det hjemme eller i miljøet sitt.

    Om det er noe genetisk/hormonelt inne i bildet hos MENA-folk er vel ikke forsket på? Men kvinner fra samme miljø klarer jo til de grader å legge bånd på seg… De blir absolutt lært opp til det!

    Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Det handlar nog mest om sysslolösheten och gängbildningen. När jag låg i lumpen snackade killarna mest om EN sak, det var ju både spännande och förbjudet. Men möjligt, när flera hängde på och inte morsan eller farsan lyssnade.

   Därifrån var steget extremt långt till att någon skulle ha gett sig på och våldtagit någon. Hade det funnits en sån individ på logementet så hade han INTE flabbat med i det lättsamma fräcka snacket, utan suttit tyst och glott på oss, eller försökt att provocera oss till handling (jag har träffat en sån individ senare i livet).

   Killar från Sverige är uppfostrade att prioritera andra saker i livet och använda sin energi och testosteron på det istället (kallas sublimering) vilket har gjort vårt samhälle rikt och välordnat.

   De som inte fått denna uppfostran (eller lider av någon personlighetsstörning) låter sina drifter få prioritet. Så enkelt men ack så svårt att ändra på. Unga män har kan ha otroligt mycket energi. Vi blir inte av med de ”utländska” våldtäkterna om vi inte skickar hem invandrarna igen.

   För alla våra döttrars skull, se för Guds skull till att börja repatrieringen någon gång!

   Gillad av 10 personer

   • historiker skriver:

    Även för sönernas skull!
    Med en könskvot på 100 unga kvinnor på125 unga män (som vi har här i Sverige på grund av invandringspolitiken) är ju risken stor att en genomsnittlig ung manlig svensk (tonåring/yngre vuxen) inte kommer att kunna finna en kvinnlig partner – pga bristen på unga kvinnor.
    Svenska föräldrar med söner bör noga betänka vilket parti de stöder i det kommande valet!

    Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Övning ger färdighet…

   Speciellt i de kulturer vi får leverans ifrån,
   sker sex helt på mannens villkor!

   Kvinnan har bara att utan protest ställa upp,
   vända vackra sidan till…

   Här tillämpas knappast begreppet våldtäkt i äktenskapet…

   Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Kanskje litt OT – men her er kultur definitivt inne i bildet, og den kan få negative medisinske følger!

   https://resett.no/2018/08/24/41-av-norskpakistanere-er-barn-av-foreldre-som-er-soskenbarn/

   Gå inn på artikkelens link til ‘Rapport fra Folkehelseinstituttet 2007’. Seriøs forskning om følger av innavl. Lederen av Folkehelseinstituttet, legen Camilla Stoltenberg, har doktorgrad på dette.

   https://nhi.no/familie/graviditet/risikofylt-a-fa-barn-med-slektninger/

   Gilla

 6. Fredrik Östman skriver:

  Det är ett allvarligt metodfel att normera våldtäktsdata för social och ekonomisk ställning. Det är rent av rasistiskt. Ty vi intresserar oss ju inte för något slags inneboende våldtäktsbenägenhet hos utlänningar i allmänhet, tillämpligt på utlänningar i utlandet lika väl som på utlänningar i Sverige, utan vi intresserar oss för effekterna av den okontrollerade massinvandringen som sådan. Den måste betraktas sådan som den är, inte så som den potentiellt skulle kunna vara. Vi skall inte mäta möjligheter och försälja detta som realitet, lika lite som vi skall mäta realitet och försälja detta som potential.

  ”Pappa, vad är skillnaden mellan potential och realitet?”
  ”Gå och fråga din mamma om hon skulle ligga med brevbäraren för tio miljoner kronor!”
  ”OK, ja, det skulle hon, säger hon. Men vad är skillnaden mellan potential och realitet?”
  ”Gå och fråga din syster om hon skulle ligga med brevbäraren för tio miljoner kronor!”
  ”OK, ja, hon också, men svara nu på min fråga!”
  ”Och du min son, skulle du ligga med brevbäraren för tio miljoner kronor?”
  ”Hmmm, ja, jag antar det.”
  ”Då så min son. Den här familjen har alltså POTENTIAL att snabbt tjäna trettio miljoner kronor. Men i REALITETEN består den av mig, två horor och en fikus.”

  Gillad av 4 personer

  • Jaxel skriver:

   @Fredrik Östman
   Det du tar upp i första stycket är ett mycket viktigt påpekande.

   Dock kan man väl tillägga att det från ett akademiskt perspektiv förstås är helt legitimt att studera betydelsen av sociala faktorer. För mig, i egenskap av allmänhet, är det emellertid måttligt intressant hur de djupare orsakerna till överrisken ser ut. Jag är precis som du i allt väsentligt intresserad av hur det faktiska utfallet ser ut.

   De djupare orsakerna kunde förstås vara väl så intressanta om kunskap om dessa erbjöd möjlighet att eliminera den aktuella brottsligheten.

   Gillad av 3 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Nog behövs något att dra på smilbanden åt!

    Leva på humor är inte lätt i dessa PK-tider!
    Bara Sverigedemokrater är lovligt byte!
    Fast då blir det förstås rätt plumpt?

    Lars Ekborg hade knappast fått något engagemang…

    Gilla

 7. Östrahult skriver:

  Med risk för att bli refuserad så måste jag säga att det finns kulturskillnader mellan vanliga svenskar och personer med bakgrund inom Mellan-östern och det är ingen skillnad på om det rör sig om judar eller araber.

  Det gäller bl a hur man förhåller sig till sanningen. Det är motbjudande att se hur ”kriminologen” Scarnecki i 30 år oemotsagd fått manipulera sanningen.

  Det är också med obehag jag läser en inlaga i DI idag från en ordförande för Judiska Centralrådet. Han öser sitt hat över SD för att de vill förbjuda omskärelse och import av Kosherslaktat kött. ”Judiskt liv blir omöjligt”. Speciellt det senare har jag svårt för, att man inte respekterar svensk syn på djurskydd, och att i en sådan fråga skapa en småhysterisk stämning.

  Sverige skulle må bra av minskad import av vidskepelse och hysteri.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Judendom har väl felaktigt klassats som religion men handlar istället om folktillhörighet. – Om vilka man känner sig solidarisk med och odlar ödesgemenskap med.

   Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Jag hade en bekant som var Palestinier, mao Muslim!
   Gift med en svensk kvinna, barnen givetvis Muslimer…

   Jag ställde en måhända kontroversiell fråga,
   skulle ni svälta om det bara fanns fläskkött att äta?

   Det snabba svaret blev,
   SJÄLVKLART INTE!

   Två veckor senare dog han av en massiv hjärtattack…
   (Storrökare, hatisk o bitter mot Israel kan ha varit orsaken)

   Eller ALLAH:s fruktansvärda hämnd?

   Gillad av 1 person

  • Jan Andersson skriver:

   Jag skulle nog se det som att judiskt liv (och islamskt) skulle bli mycket mer möjligt om de gjorde sig av med allt mumbo-jumbo i sina vanor och seder.

   Gilla

   • Jan Bengtsson skriver:

    Dessa FOBIER härrör från tiden före kylskåp!
    Där griskött hade kort hållbarhet i det varma ökenklimatet!

    De skulle nog överleva om de blundade!

    Gilla

 8. Jari Norvanto skriver:

  Förrädare. Politikerna är förrädare. I symbios med MSM i allmänhet och ”public service” i synnerhet. Det kan inte ett undantagsvis hedervärt försök till sanningssägande genom UG ändra på. Byt ut politikerna och lägg ner eller banta ner ”public service”.

  Gillad av 2 personer

 9. Steven Jörsäter skriver:

  Bra att Uppdrag Granskning vågar närma sig sanningen även om det sker i försiktiga steg. Men tyvärr fastnar den här debatten ofta i oväsentligheter och Jerzy Sarnecki är en mästare att ligga dimridåer.

  Den som blir våldtagen struntar nog i förövarnas socioekonomiska status. Och eftersom de med lägst sådan status näst undantagslöst är invandrare så blir diskussionen om deras överrepresentation ganska överflödig. Stoppa invandringen och utvisa de som är här illegalt vilket torde vara nästan alla av de senaste årens asylsökande om man följer dublinförordningen. Då kommer antalet grova våldtäkter att med stor sannolikhet minska. Resultatpolitik istället för rundsnack.

  Gillad av 8 personer

   • Errol Flynn skriver:

    Får min röst, INGEN har visat hur samexistens är möjlig, därför repatriering, därför AFS. Alla andra vägar är olika vägar mot samhällskollaps,,man kan inte bygga ett land på önsketänkande som gjorts, detta önsketänkande leder till våldtäkter och mycket annat.

    Gillad av 5 personer

   • Anders skriver:

    AfS får min röst också (fick just hem röstsedlarna, som kan beställas via AfS:s hemsida). I senaste Yougov fick ”Övriga partier” (exklusive FI) 4,8%. Om denna mätning är representativ torde det innebära att AfS ligger nära eller över 4% och har god chans att komma in i riksdagen.

    Gillad av 2 personer

   • Sverige är världens dyraste cv skriver:

    Har precis lagt min röst på AFS, de hade faktiskt satt ut deras valsedlar tillsammans med MED och en del andra. SD i kommun och landsting.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Anders, hur vet du att det inte är MED som är större?

    Tyvärr räcker 4,8% inte till för att både MED och AfS skall komma in i Riksdagen.

    Vi behöver en valspurt! Men erfarenheten säger att SAP och de blå buttpluggarna som förut hette Folkpartiet gör de bästa valspurterna.

    Gilla

   • Errol Flynn skriver:

    Jag råkade gå och rösta en en ljusblå pikétröja, M-mannen utanför hoppade glatt fram och skulle ge mig valsedlar, han blev besviken.

    Gilla

   • Anders skriver:

    Fredrik, det vet jag förstås inte, men något institut har faktiskt angivit stödet för MED (kommer tyvärr inte ihåg vilket), och då låg det på några tiondels procent. AfS är tredje största parti på sociala medier (efter SD och M), medan MED inte får någon uppmärksamhet alls.

    Gillad av 3 personer

   • Linden skriver:

    Vi är många som uppskattar Afs program och attityd.
    Det fordrar radikala tag om vi ens ska kunna tro på någon bättring.
    Afs har den viljan.
    Nu får vi inte fegrösta när vi äntligen fått vår parti, vi måste tro på att vi är tillräckligt många.
    Jag tror på det.

    Gilla

 10. R.Nilsson skriver:

  ”Vad med andra generationen?”
  ————
  Underlig mening som är nästan obegriplig. Gissningsvis menar Engellau: ”Hur är det med andra generationen?” eller: ”Hur var det med andra generationen?”
  Är det för mycken vistelse i engelsk språkmiljö som har stökat till svenskan?

  Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Greit i muntlig norsk også. Kan det være plattysken som har påvirket? 30 prosent av våre ord kommer jo derfra, og gjør at vi i dag har store problemer med å forstå en norrøn tekst. Jeg prøvde meg her om dagen på en dansk tekst (Henrik Harpestreng) fra 1200-tallet, og forsto der ganske mye! Sånn er den historske språk’stoda’ blitt hos oss 🙂

    Gilla

   • Rune skriver:

    Kan vara så, men denna mening är ju nästan obegriplig.
    ”Hur är det med…” eller ”Vad är det med…” säger man ju på svenska.
    Förövrigt skriver ju Engellau bra förutom denna språkgroda.

    Gilla

 11. Jaxel skriver:

  Mycket bra krönika. Ett antal viktiga påpekanden. Låt mig göra något tillägg.

  Apropå att så lite gjorts för att belysa ämnet och att han själv inte tagit initiativ till detta säger Morgan Johansson något i stil med att han inte kan styra forskningen på det sättet.

  Detta är dumheter. Det är korrekt att han inte kan styra forskarna på universitet och liknande, men han har en hel myndighet till sitt förfogande.

  En myndighet i vars,instruktion står bl a att den skall göra följande:

  ”3. utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningsmän,
  4. årligen genomföra den nationella trygghetsundersökningen,
  5. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge regeringen underlag för åtgärder och prioriteringar på det kriminalpolitiska området samt löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor,”

  Självklart hade Johansson i regleringsbrev eller på annat sätt kunnat ge myndigheten i uppdrag att ta fram den efterfrågade statistiken.

  Saken är dock de facto den att han tydligt talat om för myndigheten att han inte vill att sådan statistik skall produceras. På en förfrågan i riksdagen angående detta svarar Johansson:’

  ”Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag”

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/ny-rapport-fran-bra-om-invandrares-brottslighet_H312778

  Gillad av 6 personer

 12. Jaxel skriver:

  Sarnecki är väldigt snabb att slå ner på alla påståenden som inte är väl belagda i forskningen. Däremot tycks han inte lika noggrann när det gäller egna utsagor.

  Det var väldigt mycket prat från hans sida i UG om sociala faktorer som orsak till överrepresentation hos utlandsfödda i våldtäktsdomsrna. Fast som krönikan berör så vet man väl inte så mycket om det. Det som Sarnecki anser sig veta om sociala faktorers betydelse baseras såvitt jag förstår inte på studier av sexualbrottslighet specifikt, utan på annan typ av brottslighet. Ofta brottslighet totalt. (En brasklapp här om att min kännedom om forskningsfältet är ofullständig.).

  Som krönikan påpekar så tycks ju BRÅs rapport (2005:17) indikera att just för sexualbrott så tycks sociala faktorer inte spela någon roll. Någon borde ha frågat Sarnecki vilken grund han står på för att tala om sociala faktorer när det gäller just denna brottslighet.

  Gillad av 2 personer

 13. Jan Ivarson skriver:

  Varför rensa bort sociala faktorer?
  Om invandring skapar människor med undermåliga sociala faktorer, bör vi då fortsätta med sådan invandring?
  Är det det fritt fram för våldtäkt om förövaren inte har lika högt försörjningsstöd som välbetalda svenskar efter skatt?

  Gillad av 7 personer

  • Björn skriver:

   Exakt min inställning! Hur ska man kunna bortse från ”socioekonomiska faktorer”, när den mycket medvetna politiska agendan är, och har varit under lång tid, att ÖKA andelen ”utsatta” i Sverige!

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Varför rensa bort sociala faktorer?”

   Tanken är väl, att om pursvensken betalar ännu mer i skatt, som VIK får leverera vidare till dessa pensionsräddare, så köper vi oss fria från våldtäkter och annan kriminalitet. Eliten ser antagligen det som en s k ”win-win situation”.

   Sedan att ingen har frågat mig, om jag vill ha dessa problem här ö h t, det skiter man i.

   Gilla

 14. Jaxel skriver:

  I den efterföljande intervjun i Aktuellt säger Sarnecki, om jag uppfattade rätt, att UGs uppgifter är värdelösa eftersom de bygger på domar och att de våldtäkter som leder fram till domar är en mycket liten andel av samtliga våldtäkter.

  Detta är intressant med tanke på att den egna studien (Hällregn et al., BRIT J CRIMINOL 2013: 53, 450-481) som han ofta hänvisar till använder domar som utgångspunkt.

  I denna aktuella undersökningen studerar man fyra olika utfallsvariabler, varav två baseras på domar. Dels domar för alla typer av brott och dels domar för våldsbrott (”violent crime”). Det måste väl rimligtvis gälla samma sak här, som enligt ovan för våldtäktsbrott, att de brott som leder fram till domar endast är en del av samtliga inträffade brott. Det är förstås möjligt att andelen brott som leder till dom är särskilt liten i fallet våldtäkt, men det är svårt att förstå att domar som utgångspunkt i ena fallet skulle vara värdelösa och i andra faller oproblematiskt. (Om jag minns rätt innehåller rapporten ingen diskussion om problem med att utgå från domar. Hinner dock inte läsa igen nu.)

  Gillad av 2 personer

 15. Aha skriver:

  Av programmet framgick att utomeuropeiska invandrare ser västkvinnor som byten i deras lösliga sätt att klä sig och i deras sätt att föra sig. I detta ingår ett mått av förakt, västkvinnan betraktas som förfallen, som en hora. Våldtäkterna är m.a.o. också hatbrott. Tveksamt om någon förövare dömts för detta. (Detta missade Uppdrag Granskning att fråga om.)
  Vad är detta om inte annat hundra procent kulturell skillnad som förklaring till våldtäkter? Detta borde reportern med emfas framfört i mötet med Zarnecki och Johansson, dessa nicke-dickar i sin betoning av den socioekonomiska betydelsen.
  Det hade också varit klargörande om brottsoffren hade klarlagts. Hur dominerande är våldtäkterna mot vita kvinnor? (Kan bero på att dessa rör sig mer ”frivolt” än invandrarkvinnor.)

  Det fanns alltså ytterligare några frågor att få besked om; är våldsmännen dömda för hatbrott och är det mest vita kvinnor som är utsatta. Så öppna tordes väl man inte vara.

  Någon måtta på att vara utanför åsiktskorridoren fick det väl ändå vara.

  Gillad av 5 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Kan det for noen være et element av seksuell jihad? Ramme fiendens kvinner som ledd i en lavintensiv krig mot den etnisk svenske befolkningen?

   Gilla

 16. Anders skriver:

  Huruvida invandrarnas mycket stora överrepresentation i brottsstatistiken beror på ”socioekonomiska faktorer” eller ej är totalt ointressant för brottsoffren. Nu är argumentationen om ”socioekonomiska faktorer” ett cirkelresonemang (som forskning vid Stockholms universitet visat är man där man är, därför att man är som man är), men även om den skulle vara riktig (vilket det inte är), innebär ju likafullt den förda invandringspolitiken att man ökar på brottsligheten. Som bloggaren Fnordspotting skriver har ”migrationspolitiken resulterat i att risken att utsättas för överfallsvåldtäkt ökat till 500 % av vad den annars skulle ha varit”. En ansvarsfull politik är att inte släppa in folk som är mera kriminella än ursprungsbefolkningen, oavsett om invandrarna är kriminella pga ”socioekonomiska faktorer” eller pga sin kultur (eller sitt genetiska arv).

  Men nu när katastrofen är ett faktum är det förstås bekvämt för de styrande att tala om ”socioekonomiska faktorer”, för bara ”vi” (dvs skattebetalarna som utsätts för våldsbrottsligheten) skjuter till mera pengar till ”utanförskapsområdena” kommer allt att rätta till sig så småningom: ”Då skola vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar; och kalvar och unga lejon och gödboskap skola sämjas tillhopa, och en liten gosse skall valla dem.” Kanske Morgan Johansson?

  Gillad av 6 personer

 17. V for Vendetta skriver:

  Någon PPM hit eller någon PPM dit kan kvitta. UG presenterade det som de flesta redan visste, MENA-invandrare står för större delen av kakan när det kommer till våldtäkter. Det som skall bli mer intressant än själva ”avslöjandet” är hur man nu framöver skall bemöta detta problem för att skapa det goda samhället. Skall man möta detta med handhjärtan eller i värsta fall den i obekväma frågor insmygande tystnaden eller skall man ta tjuren vid hornen och ge Alexanderhugget omgående och skicka ut våldtäktsmän? Just den frågan blir intressant om det är så att kulturella faktorer är de mest underliggande orsakerna till våldtäkter. Om det är så att kulturen är orsaken då är ju varje person med just sådan kulturell bakgrund en potentiell förövare och frågan är om inte endast assimileringskrav kan ändra på personens tänkande. Mångkulturen borde då falla och anammandet av svensk kultur bör ligga högst upp på listan för insatser som skall göras med varje nyanländ person. En utopi.. javisst men inte desto mindre nödvändig.

  Gillad av 1 person

 18. Anders F1 skriver:

  Fattiga unga män begår brott.
  Lösning: Ta alla pengar från de rika och ge åt dessa. Att de rika då blir fattiga och brottsliga är något vi får tillsätta en utredning kring. Gudrun har nog en plan.

  Gillad av 1 person

 19. Aurora skriver:

  En forskares (Sarnecki) spekulationer ska alltså tas för fakta medan en faktautredande journalist insinueras för urvalsunderlag (när genomgången var ALLA domar). Sarneckis egna motsägelser och sitt slingrande som en orm. Än sade han att forskning saknades (pga av hans eget motstånd) än sade han att uppgiferna var redan kända. M Johansson yrade likadant. Vad man inte kan skilja på är (1) vilka är förövarna och (2) vilka är anledningarna. Vi vet nr 1 men man vägrar konsekvent att forska kring fråga 2. PK-etablissemnaget vägrar hårdnackat att det skulle ha med kulturella orsaker och sjuk kvinnosyn att göra. Medan killar själva i programmet samt utdrag ut åtalades förklaringar i domar tydligt visade det. Sedan ska man veta att porrkonsumtionen är högst i världen i just arab,-och muslimska länder där männen vältrar sig i bilder av blonda bröst och underliv. När journalisten frågade M Johansson om han insåg att poltikerna förrått de drabbade offren svarade han ’när du ställer frågan så…’ . Man häpnar. Att FI fortfarande inte fattat något är onödigt att kommentera.

  Gillad av 3 personer

  • Igor skriver:

   Sarnecki och Johansson försöker bevisa för tittarna att de är män genom att bära slips, men egentligen är de dom största ”kärringar” som går i skor. De snurrar upp journalisten genom att säga emot sig själva och hänvisa till felaktigheter och rena dumheter. En relevant fråga från journalisten hade varit varför de inte tagit på sig knytblusarna när de nu skulle synas i tv.

   Gillad av 1 person

   • Aurora skriver:

    Jo, Jag har alltid undrat vilka bevekelsegrunder Sarnecki har för att konstant bagatellisera och relativisera krings de epidemiska våldtäkterna av svenska kvinnor. Skrämmande tanke.

    Gilla

 20. II. waging war skriver:

  Hur många kriminologer har Sverige? Sarnecki är vår version av en ideolog i Sovjet, han är ju uppenbarligen ditsatt för att han luras bäst, why rock the boat. Men hela BRÅs mandat är ju att luras, varför skulle det vara annorlunda just i denna myndighet? Folk uppfostras till att bli vänster i hemmet, likt Jehovas vittnen, sedan blir de med i något ungdomsförbund eller NGO, och börjar läsa journalistik, sociologi eller till polis på Södertörn. Sedan så jobbar de och döljer fakta och ljuger och parasiterar, till sist, om de är riktigt duktiga, så blir de politiker, polischefer eller sitter på TV och döljer våldtäkter.

  Gillad av 5 personer

 21. II. waging war skriver:

  Jag skrev några kommenterar om hur man dolt de tusentals våldtäkterna av gäng i England, och hur man satte Tommy Robinson i fängelse för att tala om detta. Hoppas de kommer med.., min poäng var att massinvandringen är vår generation politikers krona på verket, det är deras livsverk, och våldtäkterna visar att de haft fel. De kommer att göra, och gör, allt för dölja det, i England höll de mestadels muslimska gängen unga flickor och barn som drogade sexslavar som folk kunde besöka, tusentals, i ett stort antal engelska småstäder. Inget säger att vi inte kommer att se samma här. Polis, media, socialtjänst och politiker dolde allt tillsammans, i årtionden, och de fängslar Tommy för att tala om det nu. Ser vi int samma sak hör? Det handlar om en sak, man trodde att vi kunde leva med en religion som vi alltid varit i krig med i Europa, och man har haft fel.

  Gillad av 9 personer

  • ii. Waging war skriver:

   Nej de föll bort, men återigen, allt detta är ingen slump, vi lägger pannan i djupa veck och undrar hur de kan vara så korkade, men de vill ha det så här, vi européer och svenskar mest av alla, är utsatta för ETT stort politiskt projekt under vår livstid, att sudda ut vår identitet genom indoktrinering och genom att blanda oss med andra folk, helst vår motsats. Detta är genomtänkt och planerat. De skyr inget och våldtäkterna visar det tydligast av allt.

   Gillad av 7 personer

   • II. Waging war skriver:

    Tommy och Trump visar hur det skall gå till. Blir man filmad, filma tillbaka, ställ motfrågor, förfölj. Fast det gick inte så bra för den där arabiske medborgarjournalisten, efter att han besökt Mattson så dog han visst.

    Gillad av 1 person

   • II. Waging war skriver:

    Faktum är är kameran i mobilen är ett formidabelt vapen, man kan filma journalisten, man kan filma kameramännen osv, man jämnar ut oddsen så att man inte är den enda som riskerar att få besök av våldsverkare.

    Gillad av 1 person

 22. Mikael Birk skriver:

  Sarnecki är synnerlgen upprörd över att UG torgför en högerextremistisk myt. Att denna upprördhet snarare bottnar i hur Sarnecki framstår efter att som vanligt slängigt och pompöst fått lägga ut texten, är uppenbart för envar. Hur lättvindigt Sarnecki tar på förment ”vetenskapligta” belägg blir plågsamt tydligt, samtidigt som hans tidigare gärning och uttalanden framstår som inbilska och inkonsekventa. Att Sarnecki som sociolog med ideologiska skygglappar är totalt oförmögen till kreativt tänkande och ett förutsättningslöst prövande av olika hypoteser är uppenbart.

  Programmet lider dock av den sedvanliga svenska journalistikens självgoda provinsialism. Bedrivs det forskning utanför Sverige? som vanligt får man intrycket att det bara bedrivs samhällsvetenskaplig forskning i folkhemmet. Att Sarnecki precis som redaktionen vid Uppdrag granskning är lika provinsiell förvånar ingen, Sarnecki visar till yttermera visso en total perspektivlöshet i förhållande till andra discipliner och möjliga tvärvetenskapliga ansatser i prövningen av kulturella förklaringar; etnologi, antropologi, religion- och socialpsykologi är några av de discipliner som skulle kunna erbjuda nya perspektiv och ansatser. Sarnecki uppger lätt uppgivet att han inte är den enda kriminologen i Sverige, vilket är mer en komiskt då han under lång tid, med benägen hjälp från media, gjort allt för att få befästa denna vrångbild. Att en dussinforskare når prominens i demokraturen Sverige genom ideologisk anpasslighet och bufflighet snarare än vetenskaplig akribi och excellens är typiskt.

  Gillad av 2 personer

 23. Lars skriver:

  Statistiskt sett: Om vi har två variabler, Utlandsfödd och Socioekonomisk status och dessa två variabler är starkt korrelerade och sedan gör en regressionsanalys för att se om brottslighet ”förklaras” av olika variabler, så får vi inte med ”dolda” (okända) påverkande variabler som inte är med i regressionen och om som i fallet här att utlandsfödd är korrelerat med socioekonomi dvs att vara utlandsfödd och från vissa länder och med låg utbildning ger nästan alltid låg inkomst så får vi en värld där vi kan byta ut socioekonomi mot utlandsfödd och det resulterar i att utlandsfödd från vissa länder är en förklarande variabel av våldtäkter.

  Orsak till att någon begår våldtäkt är också mindre intressant än att vissa grupper gör det i hög utsträckning för hade de inte varit här så hade vi inte haft några våldtäkter och om de är här så krävs endast kunskapen hos dem att ”det är förbjudet” oavsett vilka jädrans kultur de råkar komma ifrån!

  Gillad av 4 personer

 24. matts ekman skriver:

  Sarnecki verkar ha BRÅ helt och hållet i sin hand. Ingen annan knystar.

  Det som framkom i reportaget är att dessa unga från Afghanistan dels är sysslolösa, dels lever ihop med andra på asylboenden. Full frihet och ingen ”patriark” som kan sätta dem på plats. Framför allt hoppar man till när de får frågan om de fått någon information om vad som gäller i Sverige i form av värderingar, om kvinnofrid etc samt eventuella konsekvenser av brottslighet. De har inte fått någon information alls. Ansvaret vilar tungt på migrationsverket. Jämför t ex hur man i Finland för varje asylsökande går igenom vad som gäller i landet. Hos oss är det tydligen bara fritt fram (vi är ju mångkulturella så det behövs ingen sådan undervisning tydligen!!!)

  Gillad av 2 personer

  • ii. Waging war skriver:

   Ja men herregud, vill du låta påskina att de inte vet att de gör fel? Kom igen. Du säger då att de är som apor, självklart vet de detta, och gör det ändå.

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    De gör INTE fel, enligt deras kultur och tro är en kvinna utan manligt beskydd en fallen kvinna, en så lågt stående individ att ingen man bryr sig om henne.
    Detta synsätt är en av hörnpelarna i hederskulturen, att våldta en sådan kvinna är INTE ett brott snarare motsatsen, det är att skydda samhället från fallna, lågt stående individer.
    Jämför gärna med hur hönsflocken gemensamt söker döda avvikande individer.
    Eftersom vi i Sverige har en grundlagsfäst rätt för främmande kulturer att fritt utöva sina kulturyttringar, inte bara rätt utan vi skall skydda och uppmuntra dem att uttryckas.
    Vi har grundlagsfäst vår egen kulturs utplåning, den är inte skyddad i Sverige eller någon annanstans.

    Gilla

  • Björn skriver:

   Jag vill också påstå att de är fullt medvetna om vad de gör! Man kan omöjligen råna, misshandla eller våldta en annan människa utan att förstå att det är fel! Dessutom har de getts full frihet att bete sig som de vill under dygnets alla timmar dygnet här i Sverige! UTAN vare sig tillrättavisande och bestraffande föräldrar eller någon annan slags övervakning från våra svenska myndigheter! Detta förhållande har de verkligen utnyttjat fullt ut! Jag bävar för den dag när dessa iskalla och empatilösa(var skulle den komma ifrån?!) ligister, rånare och våldtäktsmän, blivit riktigt ”varma i kläderna”, och organiserar sig i militärliknande banditgrupper! Vad har samhället att sätta emot då….?!

   Gilla

  • Styggestig skriver:

   Nej, det är tyvärr värre än så. I stort sett alla som arbetar på BRÅ hyser liknande åsikter som Sarnecki. De ytterst få som inte gör det vågar inte uttrycka sin mening av rädsla att bli först bli utfrysta, därefter mobbade och så småningom tvingas säga upp sig. Av rädsla för att förlora sin försörjning och hamna på kant med myndighetssverige och hela PK-anhanget kniper man käft.

   Gilla

 25. Lars-Erik Eriksson skriver:

  När svensk kvinna blev massvåldtagen på flyktingförläggning i Mariannelund 2012 skulle sju av åtta Afghaner dömas till utvisning (15 år – därefter välkomna att åter söka asyl) efter fängelsestraff på cirka 6 år.
  En SSU-kvinna beklagade utvisningsdelen av domarna eftersom de här männen då skulle drabba hemlandets kvinnor!
  Med den sortens tänkande – postmodernt o globalistiskt – kan man förstå hur Jerzy och hans aktivistiska kumpaner förklädda till forskare såväl som ministrar, med svenska folkets väl för sina inren, tycks fungera.
  Det skall ske en utjämning över världen vad beträffar; kultur, etnicitet, våld, fattigdom, resurser, möjligheter.
  En slags social, total rättvisans Big Bang. Socialistisk bakgrundsstrålning att vänta.

  Gillad av 2 personer

 26. Sixten Johansson skriver:

  Skulle inte förvåna mig om medborgare börjar göra egna sannfärdigare och verkningsfullare valaffischer i form av enkla A4-ark, som kan svartvitkopieras billigt och spridas för hand eller sättas upp här och där. Jag kan som exempel tänka mig en bild av sjuklövern (kanske bilden av byfånarna under pridespektaklet?) plus nedanstående budskap. (Alternativt en bild av valfri partiledare och ”vi”, ”oss”, ”våra” byts då ut mot ”jag”, ”mig”, ”mina”). Textens utformning är viktig, själva poängen, men kreativitet saknas ju inte och man kan låta sig inspireras av andra.

  Rösta på oss!
  Vi sket i kvinnovåld och bränder
  Rösta på oss!
  Vi har blod på våra händer
  Din röst på oss – och allting vänder!
  Hah-hah-hah-hah-haaa
  Hah-hah-hah-hah-haaa!

  Gillad av 3 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Lite agitatorisk uppvärmning i form av en limerick:

   Vi centerpartister i Fjollträsk
   fick slut på vårt välsmorda valfläsk
   och vi ser ingen gris,
   men moral har sitt pris,
   så nu satsar vi allt på islamfjäsk

   Gilla

 27. H-e skriver:

  BRÅ:s Nina Rung lyfter fram den gruppvåldtagna kvinnans berusningsgrad, i en intervju i SR Studio Ett under torsdagen, när programmet diskuteras. En antydan på gammalt kvinnoförtryckarvis att kvinnan får skylla sig själv. Ett unket sätt att se på offret som inte har hörts på länge. Att då en feminist och representant för myndigheten säger så är anmärkningsvärt.

  Det anmärkningsvära började redan innan UG sändes, när professor Jerzy Sarnecki gick ut och sa att programmet borde stoppas. Han sa även att det inte gick att dra slutsatser då det forskats för lite. Ironiskt nog då han själv är den bromskloss som ihärdigt stoppat forskning om förövarnas bakgrund under många år.

  Nästa skräll: I UG:s program vägrar myndigheten BRÅ att medverka med kommentarer. De ville inte uttala sig i frågan, som är deras skattefinansierade uppdrag att bringa ljus över.

  https://samtiden.nu/2018/08/bra-medarbetare-och-feminist-talar-om-kvinnans-berusningsgrad-vid-gruppvaldtakt/

  Gillad av 2 personer

 28. ii. Waging war skriver:

  Mina tidigare kommentarer föll bort, för mig så är det stora mysteriet som borde belysas (jag ser som självklart att de grupper vi fått hit står för 85-95% av våldtäkterna) hur FÅ som faktiskt döms. 847 stycken på fem år, 7300 anmälda våldtäkter förra året, gånger 5år, låt säga 30,000 anmälda i perioden, med kan man anta en mycket låg anmälningsfrekvens just i utsatta områden. Dra ifrån lite okynnesanmälningar från Fi, återstår ändå ett gigantiskt gap på en faktor 50. DET är vad som måste förklaras, jag gissar att vi har att göra med samma sak som i England, ett helt etablissemang som jobbar för att dölja detta och domstolar som inte dömer invandrare medvetet för att hålla ner statistiken och vara goda och pk. Häri tror jag det stora sveket och offret av svenska kvinnor sker.

  Gillad av 6 personer

  • pllay skriver:

   I ett mångkulturellt postmodernt samhälle finns inte rätt eller fel, allt är relaterat till individens synsätt på rätt och fel.
   Våra myndigheter och domstolar handlar enligt dessa principer.
   Om förövaren anser sig ha rätt att våldta/bränna bilar/mörda och handlingen är accepterad i dennes kultur har inget brott begåtts.
   Detta, för oss ofattbara, synsätt finner stöd i vår grundlag.
   I stället för att vår svenska lag utgör det ramverk vi valt att leva inom är den nu relativiserad till att bedöma om gärningspersonen handlat i strid sin kulturs värderingar eller ej.
   Grundlagens påbud om multikultur trumfar all annan lag, även strafflagen.

   Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Waging war –
   Men herregud, når politiet ikke vil gi ut signalement på gjerningsmennene, bidrar politiet aktivt til at de vanskelig kan bli tatt. Normalt bidrar signalement til tips fra publikum.
   En annen sak er jo de forargelig lave straffeutmålningene – et hån mot ofrene og mot vanlig, tradisjonell rettstenkning!

   Gilla

 29. Underdog skriver:

  Man behöver inte göra det så svårt för sig:

  1. Läs artikeln ”Why do they hate us” av en kvinnlig egyptisk journalist (finns på nätet orkar inte googla namnet). Det är svar på Mgdalena Gads uppmaning i Expressen att låta de utsatta kvinnorna i mellanöstern komma till tals.

  2. Läs Koranen och förstå att Islam anger att kvinnor är männens ägodelar och att de icke troende kvinnorna är fria för männen att använda hur som helst. Nej, det är inte alla muslimska män som tar det som en idag gällande regel, men tillräckligt många för att det skall vara ett problem.

  3. Se hur de uppför sig här. Finns det något tecken på en önskan att komma in i det svenska samhället hos den somaliska familj, där mannen sitter på kafe och röker hela dagarna, medan kvinnan, klädd i stora sjok av tyg mitt i sommaren och med 4-5 ungar i släptåg, besöker det sk servicekontoret.

  4. Se hur de uppför sig i sina hemländer. Loop till p 1. ovan.

  Gillad av 7 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Ad punkt 4:
   NRKs korrespondent i bl.a. Afghanistan, Kristin Solberg, skriver at ”over 90 prosent av afghanske kvinner er utsatt for fysisk, seksuell eller psykologisk vold.” Merk at dette er tilslørte, ”ærbare” kvinner på mennenes hjemmebane.

   Gilla

 30. MartinA skriver:

  Det här var välkänt redan i slutet av åttiotalet när lilla Saltsjöbadsavtalet slöts. Alltså, var tror ni skinheadsrörelsen och nittiotals nationalismen kom ifrån?

  Media och politiker sitter mitt i informationsflödet, de har tusentals anställda som inte gör annat än samlar in, sammanstället och bereder information åt dem. Informationskällor och flöden som vanligt folk och alternativmedia bara kan drömma om. De vet. De har vetat i decennier. De har ljugit och förvanskat i decennier. Allihopa.

  Gillad av 8 personer

 31. H Portell skriver:

  Det kan vara så att alla som försöker hitta skäl till, att någon grupp begår eller inte begår eller inte av sociala/uppväxt/utanförskap kan klandras för att de begår dessa avskyvärda brott som våldtäkt och kvinnorov, måste ses som samvetslösa. Det de är frågan om är att kvinnorna, för övrigt den största delen av vår befolkning, lämnas att känna rädsla och ångest. För att inte tala om de som redan drabbats. Diskussionen och hållningen från statsmaktens sida skall vara att främst agera för att skydda kvinnorna. Personer som begår sådana avskyvärda brott mot våra medborgare måste straffas och i de utlandsföddas fall utvisas. prompt.

  Gillad av 1 person

 32. Asta skriver:

  Centerpartiet ska ”sätta hårt mot hårt” mot nationalsocialister, meddelar man på fredagen. Bland annat ska engagemang i sådana grupper kriminaliseras.
  Man vill satsa 150 miljoner på det, skattekronor kan man väl utgå ifrån.

  Centerpartiet fokus är just nazister. Islamister, som brutalt mördat hundratals människor över Europa de senaste åren, inklusive i Sverige, nämns bara en enda gång i partiets pressmeddelande ihop med den autonoma vänstern. ”Nazister” och ”nazismen” benämns 17 gånger. Partiets satsningen tycks egentligen ha ett syfte: stoppa nazismen.
  Alltså Akilov terroristdåd hemvändande IS soldater jihadister nämns inte med ett ord. Det är något hundratal svenska nazister som är den stora faran i Sverige.
  Satans hycklare.

  Gillad av 8 personer

  • MartinA skriver:

   Satsas inte hundratals miljoner propagandakronor varje år redan på att motverka nazismen?
   Och ärligt talat, både Liberalerna och den autonoma vänstern är våldsammare än nazisterna. Liberalerna förordar ju regelbundet bombkampanjer mot oskyldiga människor i långtbortistan. Och vänstern har i alla år gått hem till dissidenter om natten och sprayar ner fasader och förstört bilar och kastat stenar genom fönstret. Anledningen till att NMRs aktivister är utbildade i självförsvar är att det har varit nödvändigt för att överhuvudtaget kunna framföra nationalistiska åsikter de årtionden som gått.

   Sen ska väl inte stickas under stol med att unga män uppskattar att ”vara farliga”. Men då anser jag att C snarare bör angripa det verkliga problemet för deras ideologi, nämligen människans medfödda instinkter. Hm, fast vid närmare eftertanke, det kanske är det som postmodernismen gör hela tiden?

   Gillad av 4 personer

   • II. Waging war skriver:

    Det som håller på att ske är ju att man destillerar motståndet mot förd politik i allt flera steg, till sist återstår inget annat än nazismen, och man har skapat precis det man sade sig vilja undvika, allt som behövs sen är en ledare utan löjlig frisyr och skjorta.

    Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Svensk lag skiljer på, i kulturellt avseende, infödda svenskar och personer med annan bakgrund, helt enligt grundlagens anda och bokstav.
   Vi lever i samma land men under relativt tolkade lagar och förordningar.

   Gilla

 33. bjornwiklund skriver:

  ”Privatforskaren Joakim Jonasson, vars studie jag inte särskilt granskat, kom för något år sedan fram till att ”män med utomeuropeisk härkomst” stod för 84 procent av de ”grova våldtäkterna”.”
  Det som är intressant med UG jmf JPJ är att det är exakt samma tidsspann MEN att man i JPJ´s rapport får rådata och bearbetade data på i min vy ett mer sakligt sätt och utan alla dessa ”experter” som tror saker…. ”jag sa inte att jag vet jag sade jag tror”….

  Gilla

  • bjornwiklund skriver:

   OCH kan UG ha tagit det mesta för att göra programmet från JPJ´s rapport… just saying…. för att besvära alla tingsrätter med att få ut 4 000 domar tar tid och då alla domar finns hos JPJ kanske man åkte på en räkmacka där ja kanske t.o.m. en action of damage control? för JPJ´s rapport är ingen rolig läsning för någon….. för oss kritiker tyvärr bekräftande och för de PK upprörande…

   Gillad av 1 person

 34. bjornwiklund skriver:

  ”Privatforskaren Joakim Jonasson, vars studie jag inte särskilt granskat, kom för något år sedan fram till att ”män med utomeuropeisk härkomst” stod för 84 procent av de ”grova våldtäkterna”.”
  Rekommendera en grundlig genomläsning speciellt rörande ifall UG eller BRÅ et. al. har grävt fram något som inte redan finns i denna rapport…. det som saknas är en pear review men varför detta inte gjorts är uppenbart….

  Gilla

 35. Såja, då har man lagt sin röst på AFS skriver:

  Det senaste lurendrejeriet är ju att tala om utlandsfödda. Jag struntar väl i det, det är om man är det gamla ordet som börjar på B som betyder något eller inte. Det är en kulturtillhörighet, B-kulturen, det kvittar vilken generation man är. DN kör en rökridåartikel idag också.

  Gilla

 36. Såja, då har man lagt sin röst på AFS skriver:

  Är det ingen som har tillgång till listan med de 847? Första kolumnen med förnamnet hade räckt. När man tagit bort Bengt på rad 352 och Claes på rad 402 så finns 845 namn kvar.

  Gillad av 2 personer

 37. Mikael Steinwall skriver:

  Uppdrag Granskning visade att överrepresentationen gällande sexualbrott var ett faktum redan för 40 år sen.
  Vad mer finns att säga, förutom att det är Svenska kvinnor som offras i det mångkulturella experimentet?

  Gillad av 1 person

 38. Vax skriver:

  I den dom jag har tillgång till, gällande mannen med åtta identiteter, kan man läsa: ”Migrationsverket har yttrat sig i målet. Av yttrande framgår att NN har figurerat under i vart fall sex olika identiteter i de underlag som tillsänts Migrationsverket och att personens familjeförhållanden inte är kända.” Domen föll 2016-03-07.
  Jag mejlar Migrationsverket och frågar varför de låter det här fortgå. Vad gör man för att förhindra problematiken med personer med olika identiteter? Svaret: ”Detta är en fråga där lagstiftaren ska föra diskussion kring hur mycket integritetskränkande åtgärder de vill ha.”
  https://www.svd.se/samma-pe
  Det förklarar nog varför lyxbilar i Sverige ofta framförs dagtid när skatteslavarna hänger i selen.
  Åtta identiteter med åtföljande bankomatkort och frikostiga bidrag ……detta vansinniga slöseri med våra skattemedel måste få ett slut.

  Gillad av 3 personer

 39. Emil skriver:

  Ska vi få bukt med Sveriges problem räcker det ej att bara strama åt eller ens helt stoppa invandringen. Vi måste göra något ganska ”osvenskt”, vi måste slå näven HÅRT i bordet. Tips till exakt hur och vad jag menar med detta står att läsa i denna länk: https://blottettlitetstra.wordpress.com/2018/08/25/viktigaste-valfragan/
  AFS är inte ett litet extremistiskt parti, det är bara sunt förnuft och en rejäl dos välbehövlig jävlar-anamma! Vi är nu en folkrörelse!

  Gilla

 40. olle reimers skriver:

  Det finns två specifika omständigheter; inbördes fullständigt olika och ömsesidigt motsatta som kan vara värda att ta upp.

  Den första är helt allvarligt menad och ännu mer skrämmande eftersom effkterna av den problematiska sidan av invandringen ökar med ökande antal. Det handlar om effekten av att det islamska synsättet på framför allt västerländska kvinnor får allt bättre fotfäste.

  Studier av hur islam får ett allt starkare grepp över samhällen visar att det sker en förändring av muslimernas attityd ju fler de blir. Till en början arbetar man mer i det tysta för att efterhand ställa allt högre kravi takt med att de blir fler. Om man betänker att våldtäkter av västerländska kvinnor har en stark politisk innebörd och inte i första hand är ett uttryck för sexuell nöd, så inser man att antalet grova våldtäkter kommer att öka exponentiellt och inte i proportion med den ökande islamiseringen av samhället.

  Så länge som vi, som nu, tillåter att islam får allt större inflytande kommer således den relativa andelen av våldtäktsbrotten att öka på ett synnerligen skrämmande sätt!

  Den andra synpunkten, som jag själv tog upp närmast som ett skämt har nu visat sig vara i verensstämmelse med verkligheten. Jag påpekade att anledningen till att man kunde se överrepresentationen i antalet lagförda och dömda var att det fanns en rasistisk agenda bakom och att man undvek att lagföra svennar på bekostnad av utrikesfödda. Det dröjde mindre än 24 timmar innn motsvarande teori dök upp på en vänsterblogg!

  Gilla

 41. LJ skriver:

  Hur kommer det sig att tänkbara förklaringsvariabler (socioekonomi, kultur, strukturer etc) till överepresentationen fortfarande är begränsade miljö, ÄVEN här på DGS?

  Att det inte skulle kunna finnas en genetisk/ärftlig komponent är på något magiskt sätt självskrivet?

  Amir Sariaslan, we need you

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Den som påstår ärftliga förklaringar har också bevisbördan för att så är fallet.

   Den enda hittills någorlunda basala vetenskapliga undersökning som gjort resulterade i den famösa Bellkurvan. Bellkurvan kan inte förklara vare sig individers eller ens grupper av individers beteende.

   Det kanske i stället är så att det är vissa typer av miljöer som gynnar utvecklingen av en viss uppsättning gener och att sålunda den själviska genen gjorde att det krävdes högre IQ för att på sikt kunna överleva i kargare klimat.

   Det enda som finns är således en överrepresentation av lägre IQ i vissa geografiska miljöer. Sambandet mellan denna lägre IQ och benägenheten att bruka våld återstår ännu att bevisa.

   Kanske det är så att individer som representerar majoritetens lägre IQ har svårare att anpassa sig i de miljöer som krävt en högre IQ. Om det är bevisat så visar det bara ett samband mellan lägre IQ och våldsbenägenhet i största allmänhet.

   Å andra sidan säger det ingenting om de individuella fallen.

   Vad det däremot säger är att det finns en risk i att en stor grupp människor förflyttar sig från en miljö som passar dess genomsnittliga genuppsättnng till en som inte gör det.

   Gilla

 42. K. Ulvert skriver:

  Alla socioekonomiska förklaringar faller platt till marken när man inser att om gärningsmännen hållits utanför vår gräns, hade brotten aldrg skett.
  Det är grunden i det hela och det är det som ska åtgärdas och diskuteras, inte allehanda villospår i debatten.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.