Ett statistiskt falsarium?

Patrik Engellau

Jag roade mig med att lusläsa den där studien från Brottsförebyggande rådet om utlandsföddas och sverigeföddas relativa brottslighet. Ja, just den som publicerades 2005 och som visade exempelvis att det var 5,3 gånger så sannolikt att en utlandsfödd från ”Övriga Afrika” var brottsmisstänkt som att en svensk som fötts i Sverige av svenska föräldrar var misstänkt. Just den studien som minister Morgan Johansson förklarat inte behöver uppdateras eftersom vi redan vet allt. Han anser inte att ”en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället”.

Eftersom alla brott inte polisanmäls och bara en tredjedel av alla polisanmälda brott får en misstänkt knuten till sig kan man förstås ifrågasätta en studie om brottslighet, som denna, som bara tar med misstänkta och som dessutom bara sysslar med folk som har personnummer vilket innebär att hundratusentals människor som söker asyl eller är marockanska gatubarn över huvud taget inte kommer med. Men strunt i det för det var i alla fall inte det jag har på hjärtat.

Mitt ärende är en statistisk abrovinkel som Brå tidvis ägnar sig åt och som jag misstänker är en tendentiös villotanke. Det kallas standardisering.

Tänk dig att du ska jämföra brottsligheten mellan två grupper. Den ena gruppen består av två kvinnor och en man och bor i Täby. Den andra gruppen består av en kvinna och två män och bor i Rinkeby. Eftersom män är mer brottsbenägna än kvinnor visar då statistiken att rinkebybor är mer brottsliga än täbybor.

Det där ger Brås statistiker myror i huvudet vilket man i och för sig kan förstå. Så är det nämligen med de utlandsfödda och deras infödda barn. Dessa grupper består till stor del av folk som generellt har hög brottslighet, till exempel sådana som är lågutbildade eller låginkomsttagare eller är män mellan 15 och 40 år. Därför, resonerar statistikerna på Brå, beror de utlandsföddas överbrottslighet inte, i varje fall inte bara, på att de är utlandsfödda utan på att de tillhör just brottsbenägna socioekonomiska kategorier.

Och därför, resonerar statistikerna vidare, bör man standardisera statistiken. Man räknar till exempel som om rinkebyborna inte bestod av två män och en kvinna utan tvärtom hade samma könsmässiga sammansättning som täbyborna. Då skulle det inte bli någon skillnad mellan orterna vad gäller brottslighet.

Man skulle kunna tro att överbrottsligheten bland utlandsfödda jämfört med svenskfödda därför skulle upphöra när statistikerna standardiserar, men det gör den inte. Den sjunker från att utlandsfödda är 2,5 gånger så brottsliga som svenskfödda till 2,1 gånger så brottsliga.

Min poäng är inte peka på att de utlandsfödda är dubbelt så brottsliga även efter standardiseringsknepet utan att ifrågasätta knepet. Vem som helst kan begripa att de utlandsföddas brottslighet vore praktiskt taget obefintlig om de uteslutande bestod av kvinnliga kirurger och kärnfysiker, men nu gör de ju inte det. Ej heller består de av den sorts folk som den statistiska standardiseringen gör dem till, nämligen ett socialt tvärsnitt av den sverigefödda befolkningen.

Jag tycker det verkar vara ett bedrägeri att fixa med statistiken och ibland – Brå redovisar trots allt i huvudsak ostandardiserade siffror – låtsas att de utlandsfödda är något annat än de är i syfte, misstänker jag, att frisera siffrorna. Har jag fel?

65 reaktioner på ”Ett statistiskt falsarium?

 1. larslindblog skriver:

  En annan fundering ; Borgerligt sinnade personer i t.ex :Stockholmsförsamlingarna Oscar , Hedvig Eleonora , Djurgården och Engelbrekt begår få brott .
  Medan vänsterdominerade församlingar har många brottsdömda.
  Beror detta på att (S) (V) (F!) är mer brottsbenägna ?? Statistik kan användas på många sätt.

  Ps..ser att Löfvens regim äntligen förstått att Bodström är olämplig som landshövding . -Detta forums politiskt obundne redaktör vore en synnerligen lämplig landshövding ! ( –Jag vet att folk på regeringskansliet smygläser DGS.)

  Gillad av 1 person

 2. hagbergoskar skriver:

  Båda siffrorna har sitt intresse. Överrepresentationen efter standardisering säger att det finns något mer än ålder och kön som förklarar problemen, vilket ju är intressant. I motsatt fall kunde vi lägga ned diskussionen om kulturella mönster. Sedan har det en tendens att falla bort att det kvittar om det beror på ålder, kön, socialgrupp, klankultur eller vad det kan vara, så får vi fler brott om brottsbenägna grupper flyttar hit. Så naturligtvis är den råa siffran väl så intressant.

  Men när man hör representanter för BRÅ förstår man snart att de är fångade i ett ”samhällets fel”-paradigm. De identifierar socioekonomiska faktorer som starkt samvarierande med brottslighet och tror sig då ha motbevisat en tänkt motståndare som vill anklaga utlänningar i klump. Den underförstådda förutsättningen är att onda krafter placerat de flesta utrikes födda på de lägsta pinnarna på samhällsstegen. Om bara goda drafter finge placera dem högre, så skulle allt ordna sig. Som så ofta är det ideologi förklädd till myndighetsutövning.

  Gillad av 4 personer

 3. Björn G skriver:

  Det kända uttrycket – Lögn, förbannad lögn och statistik är ju det allmänt vedertagna då det gäller att presentera Politiska budskap.
  Palme tog bort tjänstemannaansvaret för att påskynda Sveriges socialisering. Det är därför myndighetsanställda kan bete sig hursomhelst utan att riskera påföljd. (gäller f.ö. även journalisternas trakasserier av enskilda medborgare, som yttrar fel åsikter)

  Gillad av 4 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Det beror på syftet man har. Vill man se vilken fördel eller nackdel Sverige har av att importera utlänningar skall man inte normera. När man en förhoppning om att utlänningar skall integreras ganska lätt och vill veta hur långt de är komna i denna process skall man normera. Sanningen ligger alltid i uttolkningen och användningen.

  Gilla

 5. Sven Hagströmer skriver:

  Du har knappast fel. Med BRÅ:s logik så skymmer man sikten. Slutsatsen att satsa på utbildning blir t ex otydlig. Könsbyte vore ju en annan slutsats, men synnerligen teoretisk. Att skolorna i invandrartäta områden generellt saknar resurser är därför ett stort problem som med BRÅ:s glasögon inte blir lika viktigt.

  Gillad av 1 person

  • Hovs---hällar skriver:

   Fel. Skolorna i invandrartäta områden har i själva verket MER resurser än skolorna i svenskdominerade trakter! De tilldelas mer pengar per elev, och lärarna tenderar att ha högre löner.

   Där ser man hur vänsterns myter om ”den stackars försummade invandraren, som hindras av rasistiska myndigheter att blomma ut i sin fulla potential” sprider sig lite överallt.

   Gillad av 7 personer

 6. Ingegerd skriver:

  I senaste avsnittet av DGS-TV var ämnet den försämrade kvaliteten inom svensk skola, och vad den kunde bero på.

  Summa summarum; Kunskap och bildning har de senaste 50 åren fått vika för mer socialt betingade mål. Alla elever skulle behandlas lika och ges samma uppmärksamhet. Målet för utbildningen – att försörja samhället med nödvändiga volymer av kompetens – har då fått stå tillbaka. En politisk/ideologisk målsättning har tillåtits knapra på samhällets egen kompetensförsörjning.

  Och detta i ett samhälle som är helt beroende av att industri och övrig verksamhet genomsyras av en hög kunskapsnivå. Utan en fullödig kompetensförsörjning minskar våra exportintäkter. Vi riskerar att falla industriellt. Och välfärdssamhället, som vi känner det, kan då få svårigheter att bibehållas.

  Om politik/ideologi tillåts leta sig in i hur statistik presenteras, så begränsas även våra möjligheter att belysa och åtgärda olika samhällsproblem. Om det är populistiska strömningar man räds så skall det mötas öppet och med bruk av intellekt, och inte genom att medvetet maskera.

  Dolda agendor och outtalade ideologier handlar i hög grad om påverkansmetoder av mer sublim art. Men förtroende bygger alltid på en slags ömsesidighet. Ingen vill bli manipulerad i en relation. Opinioner skall drivas öppet, och inte i det fördolda.

  Media har i dessa avseenden allt mer komprometterat sig själv. Likaså skolan med dess sjunkande skolresultat. Vi ser även mer av en lågintensiv aktivistisk hållning från olika myndigheters sida.

  När man som medborgarna i allt högre grad varseblir denna typ av manipulation, tär det på förtroendekapitalet, i relationen samhälle – individ. Tillit och tilltro tar stryk. Man gröper även ur samhällets robusthet för att klara olika typer av kriser.

  BRÅ:s statistik kan i det sammanhanget betraktas som ett lackmustest på hur uppriktig en myndighet är, och vill vara, i sin strävan att blotta en faktisk verklighet. Och här finns berättigat utrymme för egna tvivel.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs---hällar skriver:

   Exakt. Och samhället genomsyras allt tydligare just av …”en lågintensiv aktivistisk hållning ”!

   Närmare bestämt är det PK-sektens aktivister och eftersägare, som i praktiken tagit befälet i Sverige. Ytterst få personer vågar numera öppet sätta sig upp mot denna extrema sekt.

   De som trots allt gör det kan räkna med att inte bara trakasseras med skällsord, utan riskerar även att få sparken från arbetet. Miljontals hederliga svenskar tvingas dagligen tiga med vad de innerst inne upplever, för att inte råka ut för sådant.

   Gillad av 2 personer

 7. svenne skriver:

  ”Jag tycker det verkar vara ett bedrägeri att fixa med statistiken….”

  I förkortningen ”Brå” ingår ju ordet ”brottsförebyggande” och på vilket sätt denna organisation lever upp till detta epitet är mig en gåta.

  På vilket sätt förebygges brott om ett stort antal av dessa bortförklaras med ”socioekonomiska faktorer” i vilka arbetslöshet, ”utsatta områden”, dålig utbildning etc. ingår? Begreppet ”socioekonomiska faktorer” användes, enligt min åsikt, endast för att spackla över en verklighet som de styrande inte vill erkänna att den existerar.

  Ett annat område där det ”fixas med statistiken” är ju arbetslösheten. Emellanåt rapporteras det med tillfredsställelse att ”arbetslösheten minskar”. Hur i hela friden är detta möjligt då det hela tiden kontinuerligt anländer människor som överhuvudtaget inte har en möjlighet att försörja sig genom ”ett riktigt arbete”. Dessa – många gånger oanställbara – hamnar inom statistiken i diverse kategorier som inte förknippas med arbetslöshet och detta trots att de de facto ärarbetslösa.

  Man skulle ju kunna lura sig själv genom att till exempel trixa med hushållsbudgeten på sådant sätt att man placerar kostnaden för en mycket stor ökning av dyra restaurangbesök under kategorin ”mat” och härigenom är utgiften legitim eftersom ”äta bör man annars dör man”.

  Gillad av 2 personer

 8. Hortensia skriver:

  Nej, Patrik, du har helt rätt…. och det är en praktskandal, att en enda svensk (vilket jag personligen kunde konstatera under en sammankomst igår) fortfarande tror på den välfriserade lögnen om Sveriges situation.

  Gillad av 2 personer

 9. Petrus skriver:

  I brist på officiell statistik har det dykt upp sajter där man publicerar sammanställningar med namn på dömda brottslingar i olika kategorier. Gangrapesweden (grsweden.com) är en sådan sajt. Sajten har också bl a publicerat bilderna på lillflickan Ebba Åkerlunds sönderslitna kropp efter lastbilsattacken i Stockholm.

  Ovanstående problem verkar regeringen nu vilja åtgärda på två sätt. Dels så vill man ändra grundlagarna så att publicering av sammanställningar av domar av den typ Gangrapesweden publicerat blir olagliga och dels har man redan ändrat namnlagen så att folk skall kunna ta vanliga svenska namn i stället för att hitta på nya, krystade svenskklingande som kan verka misstänkta. Med den nya namnlagen blir behovet i framtiden sannolikt större för sajter typ Gangrapesweden att ringa folkbokföringen för var och en av de dömda för att kolla ev tidigare namn och föräldrarnas namn. Mitt bestämda intryck är att man vill mörka konsekvenser för brottslighetens omfattning som beror på invandringen. Detta påminner om hur västmedia mörkar hatbrott utförda av svarta mot vita i USA, tystnaden om morden på vita lantbrukare i Sydafrika och den relativa tystnaden om kulakutrotningen jämfört med Förintelsen.

  Får vi fortsatt 7-klövermajoritet efter nästa val blir sannolikt Gangrapeswedens sammanställningar olagliga. Med ett kompletterande parti ekonomiskt till höger och ett ekonomiskt till vänster om SD skulle man ha mindre dåliga förutsättningar att hindra 7-klövermajoritet i riksdagen.

  Gillad av 2 personer

  • Johan skriver:

   Fortsatt 7-klövermajoritet kan vi nog utgå ifrån. Detta kommer bestå åtmintsone tills man anser ”mission accomplished”. Så om befolkningen vill ha en förändring i politiken behöver man nog tänka utanför boxen. Valen vart 4:e år kommer inte att göra någon skillnad. De är ett spel för galleriet.

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Tror du har rätt i att kommande val inte kommer att leda till någon förändring.

    SD:s momentum har uppenbarligen stannat upp och M vallar hem de förlorade fåren. Löften om skattesänkningar och en blind förtröstan på att partiledningen skall klara av att hantera folkvandringsproblematiken räckte tydligen.

    But Sweden is lost …

    Gilla

   • Petrus skriver:

    På sätt och vis har du väl rätt.

    Visst, Sven-Olle lyckades skrapa ihop 67,5 % i Sjöbo år 1988. Men medielandskapet och den allt mer förändrade väljardemografin gör det allt svårare att nå högt i väljaropinionen. Och om man trots allt skulle lyckas nå över 50 %-strecket med fler partier skulle detta sannolikt innebära ett ingripande från EU eller NATO. Risken skulle finnas att Sverige inte fick sälja en enda skruv eller trädpinne genom beslut av EU-kommissionen. Vi kan inte räkna med att skyddas av förbud mot privata bojkottkampanjer som Israel i nyligen antagen fransk lagstiftning och sannolikt kommande brittisk lagstiftning utan snarare motsatsen.

    Å andra sidan, vad är alternativet? Och motiven för att inte vilja öka röstetalet genom röster på kompletterande partier till SD som bättre kan täcka upp höger- resp vänsterflanken? Låta sig luras av moderaternas och tidigare folkpartiets signalpolitiksbluffar? (Folkpartiets variant av signalpolitiken var krav på ”språktester”.) Jag vet att t o m Jimmie Åkesson hellre vill att väljarna skall rösta på moderaterna än på ett kompletterande parti ekonomiskt till höger om SD. Frågan är hur han ser på ett kompletterande parti ekonomiskt till vänster om SD. Min gissning är att om en grupp människor skulle börja spåna i media kring idén att starta ett sådant parti så skulle han och Mattias Karlsson uppmana folk att i stället rösta på sossarna. Det skulle sannolikt även alla läsarkommenterare (utom jag) här på Det Goda Samhället också göra.

    Gilla

  • Christer L skriver:

   Det här är ytterligare ett sätt att vänsterifrån genom politiserande förändringar i språket förändra samhället. Den nya lagen om namnändring kommer att förstärka den pågående trenden med flera identiteter. Personer kommer att förse sig med svenska namn som alias eller pseudonymer under vilka de ”opererar” i samhället, medan de identifierar sig bland sina egna med utåt hemlighållna namn. Sådana konsekvenser kan ju i vänsterperspektiveet inrymmas i ”kampen mot rasismen.”

   Gillad av 2 personer

  • larslindblog skriver:

   Petrus ; Jag har inte hört någonting i SVT / SR , och tidningar om utrotningen av bönder i vänsterstyrda Sovjet.
   Just nu pågår ett folkmord på vita i Syd Afrika , vita som dessutom nekas asyl när dom försöker fly. Det är fruktansvärt !! I ett fall jag läste om i alternativmedia hade Kanada avslagit asylansökan för en man från S. A. som sökt asyl.

   Gilla

   • Petrus skriver:

    LARSLINDBLOG:

    ”Petrus ; Jag har inte hört någonting i SVT / SR , och tidningar om utrotningen av bönder i vänsterstyrda Sovjet.”

    Kommentar:

    Jag har hört om kulakutrotningen en gång i ett program som sändes i SVT. Där påstod man att kulakerna svälte ihjäl sig själva (detta är inte ens den normala, officiella historieskrivningen).

    Det som man normalt brukar göra i etablerad höger- och vänstermedia är väl i stället att inte ge kulakutrotningen samma uppmärksamhet som Förintelsen. Skillnaden i antal inslag i media är väl något typ 1:100 i bästa fall (troligen är skillnaden något typ 1:1000 eller 1:10 000). Än mindre säger man något om orsakerna till kulakutrotningen. Man säger inget om varför man valde att utrota just gruppen kulaker. Hade orsaken varit speciellt nitisk anti-kapitalism hade man väl inte låtit Olof Aschberg få ha en privat bank med 700 anställda i Moskva på 20-talet. Man kan också notera att Stalin efter kriget krävde att Tito skulle utrota kulakerna som klass även i Jugoslavien (Tito vägrade) men inte i Polen. Varför inte i Polen? Fanns det någon liten skillnad månne när det gällde vilka som kunde vara lantbrukare i Polen jämfört med i Ryssland/Ukraina? En sak man också bör fundera på är om en utrotningsorder riktad mot diamanthandlare i Antwerpen inte skulle ha klassats som en etniskt grundad utrotningsorder snarare än en yrkesmässig. Och om man inte skulle kunna tillämpa motsvarande resonemang för kulakutrotningen.

    Gilla

 10. oppti skriver:

  Varför skall vi normalisera statistiken efter socioekonomiska förhållanden?
  Är det inte fenomenet ”invandring och utanförskap” som vi vanliga medborgare vill se som förklaring.
  Med detta följer ju vissa socioekonomiska handikapp.

  Gilla

 11. Lars Åhlin skriver:

  Nej, du har såklart inte fel. Tino Sanandaji skriver samma sak i Massutmaning. Och författare till standardverk i statistik, t ex Pedhazur&Pedhazur.

  Beträffande brott begångna av icke folkbokförda personer: Visst hade det varit möjligt att redovisa också dessa, antar jag. Kanske Inte som andel av alla icke folkbokförda, vi vet inte hur många de är, men i absoluta tal.

  Gillad av 2 personer

  • Jaxel skriver:

   Den nämnda rapporten av BRÅ gällde misstänkta gärningsmäm under perioden 1997-2001. Om jag minns rätt så var 7 procent av de misstänkta gärningsmännen icke folkbokförda. Det gällde alltså för samtliga typer av brott. Rimligtvis är denna siffra avsevärt högre idag och starkt beroende av typ av brott.

   Gilla

 12. Björn skriver:

  M. Johansson har rätt, vi VET att all slags brottslighet är skyhögt överrepresenterad bland invandrare och deras avkommor! Inte ens med ”riggad” statistik, går det att få ner siffrorna! Sen VET vi också, att samme man och hans multikultiförespråkande gelikar, inte har den minsta ambition att göra något åt saken! Det är OK, som Löfven brukar säja…..

  Gillad av 1 person

 13. Agneta Berglöw skriver:

  Med tanke på samhällsutvecklingen mellan 2005 och 2017 dvs 12 år anser Morgan Johansson numer inrikesminister INTE att Brottsförebyggandet o dess statistik behöver uppdateras till hur samhällsbilden förändrats o brottsutvecklingen eskalerat så man blir mörkrädd.
  Är han rädd för sanningen? Ser han inte sanningen?.Är han rädd för att såga den gren han sitter på?Sista frågeställningen är nog mest sannolik.Att erkänna ett totalt misslyckande som regeringsparti- det gör bara inte en äkta sosse.

  Gillad av 2 personer

   • Vax skriver:

    Morgan Johansson justitie och integrationsminister därtill numera också inrikesminister,
    Mannen som jämställer SD med NMR. Ett korkad och dumdryg jämförelse.

    Johansson har, precis som sin chef, anammat Henrik Arnstads terminologi , med klicheartade uttryck som ”hejlande nazister” facister rasister osv att samtidigt drar tjugo procent av svenska folket över samma kam verkar inte bekymra honom.

    Gilla

 14. .Anders skriver:

  Kriminologerna vill få oss att tro att allt mänskligt beteende beror på miljön. Det är en ofördelaktig miljö (socioekonomiska faktorer) som gör människor kriminella. Riktiga forskare, som de i Paul Lichtensteins forskningsgrupp vid Stockholms universitet, har visat att våldsbrottslighet till mycket stor del är genetiskt betingad. I en intervju i SvD lär en av forskarna sagt något i stil med att allt som kriminologerna har påstått är troligen fel. Att kompensera för socioekonomiska faktorer som BRÅ gör är ett cirkelresonemang: Man lever under ofördelaktiga omständigheter därför att man är behäftad med visa personliga egenskaper, dvs man är där man är därför att man är som man är. Som bekant kommer ju flertalet av invandrarna från dysfunktionella kulturer, och orsaken är väl också i det fallet att de är som de är. Och dessa egenskaper tar de med sig till Sverige, varför deras bostadsområden snabbt kommer att likna deras hemländer, med bl.a. mycket våld och hög brottslighet. Kort sagt, BRÅ försöker, likt många andra myndigheter idag, att lura oss. En självklar princip för en reglerad invandring vore att överhuvudtaget inte ta emot människor som som grupp kommer att vara mera brottsliga än svenskarna, men i Sverige är ju som bekant inget längre självklart.

  Gillad av 5 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Kan bara instämma Anders.
   Det är huvudet på spiken, klart och koncist och stringent tänkt o formulerat.
   Såklart man undrar hur de här sarneckipolitruckerna står ut med sitt värv, det kan ju inte vara hälsobefrämjande att medvetet ljuga sina ursprungliga uppdragsgivare i ansiktet?

   Gillad av 2 personer

  • Dunedinstudien skriver:

   Att veta hur arv och miljö samspelar i en social kontext är minst sagt knepigt. Men det finns en fortgående undersökning – den så kallade Dunedinstudien – namngiven efter staden Dunedin på Nya Zeeland, som i över 40 år, på årsbasis, följt drygt tusen människor från födseln och uppåt genom åren.

   Man kan då mer i detalj följa hur olika uppväxtvillkor påverkar individens historia, sjukdomar och personlighetsutveckling, och jämföra dessa gentemot olika genetiska faktorer.

   Undersökningen har fungerat som en riktig ögonöppnare för forskarsamhället. Riktiga data kan plötsligt jämföras med olika hypoteser. Och utfallet överraskar ofta.

   Allt mer forskningsrapporter utgå från dessa data.
   För den som vill och orkar att sätta sig in ämnet öppnar sig en värld där mer fria spekulationer kan dämpas och i viss mån ersättas med mer verkliga data.

   Länk till rapporter, i förkortad form, sprungna ur Dunedinstudien. Det är bara att börja botanisera;

   http://dunedinstudy.otago.ac.nz/publications

   Gillad av 2 personer

  • Petrus skriver:

   Anders:

   “Kriminologerna vill få oss att tro att allt mänskligt beteende beror på miljön. Det är en ofördelaktig miljö (socioekonomiska faktorer) som gör människor kriminella. Riktiga forskare, som de i Paul Lichtensteins forskningsgrupp vid Stockholms universitet, har visat att våldsbrottslighet till mycket stor del är genetiskt betingad.”

   Kommentar:

   Vid en första anblick, om man jämför kriminaliteten bland kineser/japaner med sub-sahariska afrikaner runt om i världen, kan det förefalla uppenbart att frekvensen av våldsbrott i huvudsak, eller till mycket stor del, bestäms av genetiken. Men om man begränsar sig till tidsperioden andra halvan av 60-talet i Kina, då folk kastades ut genom fönstren och t o m käkades upp i bland, och det samtida sub-sahariska Afrika så framstår afrikanerna som relativt ofarliga. Skelett i Sverige från järnåldern bär ofta märken efter yxhugg och annat grovt våld.

   Jag undrar om det bästa valet ändå inte är att strunta i att spekulera i orsakerna till kriminaliteten hos den invandrade befolkningen. Man kan nöja sig med att konstatera att vi fått ökad kriminalitet p g a invandring och att man dessutom kan få vålds- och sexualbrottslighet specifikt riktad mot svennar och att media och politiker försöker mörka alla dessa konsekvenser av invandringen. Det räcker. Man behöver inte någon speciell förklaring som invandrare kan uppfatta som oförskämd. Jag tror man bör lägga mer vikt vid att vårda kvarvarande, framtida svennars image i andra invånares ögon.

   Gilla

 15. KristinaF. skriver:

  Patrik! Jag tror tyvärr att du har rätt. Dessutom, om man blir så illa behandlad som den 14-åriga flickan som blev sexuellt ofredad på ett konfirmationsläger blev, då vågar ingen längre anmäla, och då går statistiken över sexualbrott ned. Och de utländska männen har plötsligt blivit mycket bättre.

  Gillad av 2 personer

 16. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Brås folk är lysenkoforskare, d.v.s. propagandister, politikerklassens nyttiga idioter.
  Ej heller kommer de att påpeka hur till väst invandrade asiater – nej, inte pakistanier, riktiga asiater – är mer sällan förekommande i brottsstatistiken än t.o.m. majoritetsfolken, inkl. svenskarna.
  När det kommer till omsorgsinvandringen i Sverige är journalister inte riktiga journalister, akutpersonalen är brottsoffer, poliserna är terapeuter och korvgubbar, deras chefer är filosofer inspirerade av Mahatma Gandhi, bibliotekarier är väktare och politikerklassen är hycklande dubbelmoralister som lever skyddade men kräver av oss andra öppna famnar, försoning o undfallenhet.

  Gillad av 5 personer

 17. camiry skriver:

  Naturligtvis inte. Men, de har ingen enkel uppgift. Deras rapporter ska passera politikerna innan publicering, så frågan är vem som står för friseringen? Eller nä, det är nog inte frågan.
  Baserat på rapportens inledande försvarstal ville BRÅ, till synes, vara lite mer ärliga än politikerna önskar. Förordet belyser vikten av att presentera även obekväma siffror (något de förklarar kritiserats av vissa) i syfte att korrekt tolka samhället och därmed på bästa sätt hantera det. Man invaggas i en känsla av att de faktiskt står på medborgarnas sida, inte politikernas. Slugt värre.
  Diskussionen om invandrarnas bakgrund i termer av generationer (första/andra/antal svenskfödda föräldrar etc) och därmed deras benägenhet, eller avsaknad därav, att begå brott blir väldigt förvirrande om den sätts i sammanhanget av de nu nyanlända som ska kommunplaceras.
  Baserat främst på detta om deras överrepresentation bland sexualbrottsutövare, har en grupp medborgare fört en kamp mot en viss kommun avseende planerna på att bygga ett modulkvarter som ska husera 400 ensamma män. Politikernas argument till varför detta inte kommer vara ett problem baseras nästintill helt på att männen faktiskt fått uppehållstillstånd och därmed är att betrakta som vilka medborgare som helst. Detta uppehållstillstånd gör all skillnad i världen. Kvinnorna i området kan därmed vila trygga i förvissningen att det är hederliga män det handlar om. Inte asylsökande. Kommunen menar alltså att ett uppehållstillstånd inbegriper en magisk omvandling från ett potentiellt hot, till en medmänniska, vilken som helst. Inte helt i linje med slutsatserna från BRÅs rapport, mao.
  Undrar hur kommunen argumenterar nu, med oroliga kvinnliga invånare, kring riskerna sedan ett närliggande vårdhem, som skulle ta emot de som erhållits uppehållstillstånd, nu huserar nyanlända vilka visat sig vara asylsökande. Oj, svårt.

  Gillad av 3 personer

 18. Moab skriver:

  Nej , grundläggande tror jag inte alls på siffrorna utan ser mera på utländsk statistik, exempelvis från Danmark. Man kan nog se svensk statistik som en slags golv, sägs det att 7000 anmäls våldtäkter så är det kanske 10,000 osv. Vi har nu ca 20 gånger fler anmälda våldtäkter än Danmark enligt officiell statistik, vad talet är i verkligheten vete gudarna och en och annan som jobbar på BRå och bevakar statshemligheterna.

  Gillad av 1 person

 19. Martin skriver:

  Bara liten kommentar: Den standardiserade överrisken tar inte hänsyn till brottets art utan bara till andelen dömda i något brott. Om man tog hänsyn brottets art, t.ex genom att räkna fängelseår eller utdömt skadestånd per skalle för invandrargruppen, skulle siffrorna antaglugen se mkt värre ut. Mörkertalet måste dessutom vara stort då mest kriminalitet försiggår i utanförskapsomeådena där polisen har begränsad jurisdiktion.

  Gillad av 2 personer

 20. Lars Strömberg skriver:

  Det som kanske kan vara än intressantare är VARFÖR man VILL komma till en viss slutsats, snarare än att man VILL komma till en neutral sanning.
  Alltså OAVSETT vad den där sanningen nu visar sig komma att visa.

  Det gäller såklart inte enbart ämnet brottsstatistik. Eller huruvida det är ”dumt eller bra med invandring”.
  Eller huruvida den eller den personen – eller politiken har/är rätt.

  Eller jo, nu börjar det kanske brännas.
  En komponent i detta ”varför” är kanske just att få rätt.
  Prestige är – tror jag – en ytterst påverkande faktor i detta.
  Prestige är ju inte bara att hävda sig. Prestige är även att undvika nederlag.

  En annan komponent är kanske rädsla. Dels rädsla för att bli betraktad som ond. Dels – kanske i vissa fall – rädsla för att rent av dödas. (Vissa individer är ju uppenbarligen villiga att döda när de blir arga. Bäst att stryka medhårs…)

  Jag har redan börjat hoppas på den nye moderatledaren. Han säger sig ju vara inriktad på sakfrågor, åtgärder och ideologi. Inte på strategier, taktik, person. Eller det där mentalt ytliga fokuset på att ”vinna marknadsandelar”.

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Innan jag är beredd att ta Kristersson på allvar har han ett omfattande jobb att utföra: göra avbön mot vad M under Reinfeldts styre ställt till med och att visa i handling och praktisk politik att M nu menar allvar. Innan dess förhåller jag mig skeptisk. Vad är Kristerssons förhållande till Bilderberg?

   Gilla

   • Hovs---hällar skriver:

    Dessutom kan man fråga sig hur konstruktivt för Sveriges framtid det är med en moderatledare som kategoriskt vägrar samarbeta med SD — speciellt i betraktande av att SD troligen blir riksdagens STÖRSTA parti 2018.

    Gillad av 2 personer

 21. Jaxel skriver:

  Om standardisering är lämpligt eller inte beror, skulle jag säga, på frågeställning.

  Antag, rent principiellt alltså, förbjuden tanke, bara ett tankeexempel, att det finns en hypotes om att utlandsfödda skiljer sig från svenskfödda rent genetiskt på ett sätt som påverkar brottsbenägenheten. Om vi skulle vilja testa detta måste vi förstås ta hänsyn till eventuella miljöfaktorer som kan påverka brottsligheten, exempelvis genom standardisering. I praktiken kan detta vara nog så svårt enär någon rent experimentell uppläggning knappast låter sig göras. Det finns stora möjligheter att göra fel här, men den diskussionen skulle föra för långt.

  Låt oss istället fråga oss om en ökning av andelen utlandsfödda också ökar brottsnivån i landet. I detta fall är det knappast rätt att standardisera emedan det skulle riskera att ge ett felaktigt svar på fråga. Eller med en något provokativ formulering kan man fråga sig om det för brottsoffret spelar någon större roll vilka bakomliggande orsaker som har fått gärningsmannen att kränka honom/henne (henom?)

  Även i detta exempel kan effekten av standardisering ha ett intresse i ett något längre perspektiv. Kommer de förhållanden man standardiserar för så småningom, i ett rimligt tidsperspektiv, förändras i positiv riktning så att gruppen utlandsfödda så småningom kommer att bli som de svenskfödda är (var)? Går de förhållanden man standardiserar för att påverka med några tänkbara insatser? Om någon av dessa frågor besvaras jakande så kanske problemet med ökad brottslighet åtminstone är begränsat i tiden.

  Gillad av 1 person

 22. Jaxel skriver:

  För övrigt kan man notera Johanssons djupt odemokratiska inställning. Folk bör helst inte få veta hur det ligger till.

  En inställning som delas av hela etablissemanget – myndigheten, akademin, och hela 7-klövern. Detta framkom i ett program i SvTs serie Agenda. Vill minnas det var den 15 januari i år.

  Gillad av 2 personer

 23. Aha skriver:

  Tino Sanandaji häcklar nästan dagligdags det Engellau tar upp, att invandrarnas brottsstatistik korrigeras nedåt för socioekonomiska faktor vilket enligt Engellaus pedagogiska exempel förminskar kriminaliteten i spåret av de senaste decenniernas invandring.
  Det senare är viktigt för etablissemanget som inte vill att själva invandringen i sig förknippas med (alltför mycket) brottslighet. Brottslighet som beror på att folk är utsatta är en förklaringsmodell som är okay därmed menande att om svenskar var lika utsatta som invandrarna skulle de begå brott lika många brott. (Därmed glömmer de bort/förnekar de kulturellt betingade brotten såsom hedersbrott.)

  Etablissemangets taktik är alltså att bortse från första ledet i kausalitetssambandet stor invandring – stora socioekonomiska problem – stora mängder brott.

  Så drivs debatten på högsta nivå i Sverige.

  Gillad av 1 person

 24. NETTANN skriver:

  I denna Brå-rapport (sidorna 21-22) från 2007 jämförs våldet mot kvinnor under 70-talet respektive perioden 1990-2004. Den officiella slutsatsen är att det dödliga våldet har minskat med tiden.

  För 70-talet har man i statistiken räknat in de 43 döda kvinnor som påträffats tillsammans med en annan död person. (För dess år finns 168 dömda gärningspersoner.) Någon tycks alltså ha slagit fast att kvinnan har mördats och att den andra personen därefter har tagit sig själv. För perioden 1990-2004 redovisas inte att man gjort motsvarande addering med mord som följts av självmord.

  Då skall man betänka att i situationer då misstänkt gärningsperson omgående tar sitt liv läggs eventuell förundersökning ned och händelsen genomgår inte prövning i domstol. Det är alltså inte juridiskt klarlagt vad som har hänt. Eftersom förundersökning inte fullföljs skulle man dessutom kunna misstänka att det finns frågor om både det ena och det andra angående vad som faktiskt har skett. Vem tog livet av vem och kan det vara barmhärtighetsmord?

  Dock skriver Brå att dessa 43 fall är ”konstaterade juridiskt sett” som dödligt våld mot kvinnor!

  För 1990-2004 skrivs explicit att det rör sig om mäns våld mot kvinnor. 70-talets siffror anges som våld mot kvinnor. Måhända att det bland de där 168 dömda och de 43 ”övriga” gärningspersonerna för 70-talet rymdes en och annan kvinna?

  Jag har alltså läst 2 sidor av 60 och sannerligen inte genomfört en lusläsning, som Patrik. De två sidorna väckte dock sådana tvivel att det kändes meningslöst att fortsätta. Rapporten ligger dessutom på hemsidan för Nationellt Centrum för Kvinnofrid, vilket inte ökade tilltron.

  Det finns diverse luddiga brasklappar i texten men sammantaget är det lätt att fundera på om Brå kanske ville komma fram till just det som man kom fram till. För den allmänna tilltron till samhället vore det inte fel att bli påvisad motsatsen.

  Gillad av 2 personer

 25. Björn K skriver:

  Jag inte låta bli att tänka på Tage Danielsson och hans utläggning om Harrisburg och sannolikheten. Där finns en mening som säger ungefär ”Folk tänker på sitt grovhuggna sätt att det som hänt verkligen har hänt”. Parallellen är uppenbar, statistikerna har fått i uppgift av etablissemanget att bevisa att invandrare är lika goda som svenskar. Men till skillnad från detta är vanligt folk intresserade av vad som verkligen hänt, speciellt om det handlar om mord och våldtäkter. Det kan till och med vara så att folket vill hantera problemet.

  Gilla

 26. Anders nilsson skriver:

  En sannolik tendens ar att kategorin grova valdsbrott alltmer domineras av utlandsfodda,
  I sht av man Fran Mellanostern, Och att laglydigheten vaxer bland etniska svenskar
  Dessa utsatts da for importerad Och av politikerna vallad brottslighet. Szarnecki har medgivit
  att Det Kan Vara sa. Men etablissemanget vill inte veta Och da vill inte chefen pa
  BRA aventyra sin anstallning.

  Gillad av 1 person

 27. Conny Lundberg skriver:

  Tack, Patrik, för en intressant artikel som tar upp de där sakerna som sällan diskuteras!
  Av den ovilja som numer uttrycks, av flertalet politiker som till största delen är invandringsvänliga, att överhuvudtaget befatta sig med statistik, så kan man dra slutsatsen att dessa politiker absolut inte vill att någonting skall komma fram som får deras positiva inställning till fortsatt hög invandring, att verka felaktig!
  Någonting annat som man absolut inte får prata om, är de tankeriktningar och de beroendeställningar som sagda politiker har med dels politiker i andra mycket invandringsvänliga länder, dels den förtjusning som verkar existera över att ha liknande idéer och övertygelser som ett fleratal ickestatliga organisationer basunerar ut och som alla handlar om ett globalt ”paradis” vari alla nationsgränser utplånats och alla lever i högönsklig lycka tillsammans utan några som helst problem.
  Att många av dessa organisationer finansieras av människor som George Soros, en man som öppet uttryckt en vilja att förstöra enskilda nationer, det kan man absolut inte tala om.
  Med andra ord, det finns ett större orsakssammanhang när det gäller nationer och globalism och invandring.
  Sedan att denna frågeställning antingen inte diskuteras överhuvudtaget eller att den om den skulle komma till tals, då benämns som konspirationsteorier, det är ju i sig en mycket talande sak.

  Gilla

 28. Jaxel skriver:

  BRÅs rapport från 2005 är i mångt och mycket bra. Man hade förstås kunnat önska sig exempelvis information om regionalt ursprung för utlandsfödda uppdelat på viktiga brottstyper.

  De som verkligen håller på och trixar med tveksamma metoder och resonemang är kriminologerna.

  Om rapporten gjordes om idag skulle man gärna se att icke-folkbokförda inkluderades på ett annat sätt.

  Det stora problemet är att myndighetens nuvarande ledning verkar vara av uppfattningen att folk helst inte skall få veta.

  Husse har ju också talat mycket tydligt, se krönikan. Myndigheten är förstås i sin fulla rätt att ändå publicera en uppdaterad rapport – om de skulle vilja. Om de skulle ta sitt uppdrag på allvar skulle man kunna säga.

  Gilla

 29. weasel skriver:

  Jag har vid hundratals tillfällen haft diskussioner med …massinvandringsförespråkare…om invandrares överrepresentation när det gäller brottslighet i allmänhet och våld/sexualbrottslighet i synnerhet.
  Dessa massinvandringsförespråkare brukar då alltid först förklara för mig att det inte existerar någon sådan överrepresentation.
  När jag sedan skickar en länk med fakta som bekräftar att överrepresentationen existerar brukar dom alltid svara att överrepresentationen inte beror på kulturella eller genetiska faktorer ( av någon anledning känner dom sig alltid tvungna att påpeka detta trots att jag aldrig har hävdat det… ) , utan att den till 100 % beror på ”socioekonomiska faktorer” .

  – Jaha, brukar jag svara, i sådana fall är det ju så att dessa socioekonomiska faktorerna är ett resultat av att du har förespråkat en högre invandring än vad bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och det så kallade välfärdssamhället har behov av och klarar av att hantera.

  Då brukar dom svara någonting om hur ond jag är och vilken fruktansvärd människosyn jag har. Och inte alltför sällan lyckas dom i svaret även få in ”Berlin 1938” 🙂

  Gillad av 4 personer

  • O.T. skriver:

   Enstaka människor kan säkert få stöd och kraft i sitt uppvaknande när de läser vad jag och andra alternativskribenter skriver och lyssnar på våra podcasts. Men jag tror inte längre att vi som kämpar i alternativmedia, på vår fritid och vanligtvis utan betalning, kan välta några politiska berg eller ens små klippblock.

   Stora och djupgående samhällsförändringar – och det är sådana som behövs i Sverige – tar tid. Möjligen kan vi vara gruskorn i maktens skor, det är vackert så. De krafter och strukturer vi kämpar emot är så starka och ingrodda i varenda cell i samhällskroppen, och inte minst i människans natur, att de antagligen måste krackelera inifrån innan någon avgörande förändring kan ske.

   https://juliacaesar.blog/2017/10/14/om-skrivandets-nodvandighet/

   Gilla

  • Lars Strömberg skriver:

   Ja, det är ju trist att det där med ondska ofta ska komma upp.
   Å andra sidan: Spelar det någon roll att man blir betraktad som ond? Eller ens en grummelvattenfiskare?
   Å tredje sidan: Det handlar om prestige. Även om någon ändrar åsikt kommer vederbörande inte erkänna det. Sådant tar tid.

   Gilla

   • weasel skriver:

    Nej, Lars, det spelar ingen roll.
    Man kan till och med se det som en komplimang, med tanke på vem avsändaren är. 🙂

    Gilla

 30. Hovs---hällar skriver:

  Intressant. Redan folkpartisten Mauricio Rojas tog upp problemet med invandrares brottslighet, det var mer än tio år sedan — och hans envishet att inte ge sig på den punkten ledde till att han tvingades lämna Sverige!

  Man fick helt enkelt inte sitta i riksdagen och påstå att invandrare är mer brottsbenägna än svenskar — av kulturella skäl!

  Inte i ett land som domineras av PK-sektens verklighetsbefriade idéer.
  Då ska man drivas bort!

  Intressant nog förutspådde häromåret denne Rojas att SD blirr det största partiet i kommande val —

  https://www.svd.se/darfor-blir-sd-storsta-parti

  — Och han blir ganska säkert sannspådd.

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ”— Och han blir ganska säkert sannspådd.”

   Just nu verkar det trögt. Kanske måste vi vänta på den totala genomklappningen och att svensken helt förlorar hoppet innan denna 7-klöver kan vissna bort. Just nu verkar folk sätta sitt hopp till halmstrået M.

   Bocken som trädgårdsmästare brukar ju vara ett framgångsrecept, eller hur …

   Gilla

  • Hovs---hällar skriver:

   Utmärkt att detta kom med. Enligt dessa forskningsresultat finns det faktiskt rent genetiska faktorer som kan predisponera för brottslighet. Särskilt i kombination med negativa kulturella faktorer som en traumatisk barndom.

   Vi vet händelsevis att det i muslimska miljöer är särskilt vanligt med en traumatisk uppväxt.

   Rekommenderar studien ”Helig vrede” av den danske psykologen Nicolai Sennels:

   https://www.bokus.com/bok/9789188667113/helig-vrede/

   Sennels har drabbats av PK-sektens vrede pga. att han (liksom Rojas) hävdar att invandrare faktiskt är mer brottsbenägna än nordbor (danskar).

   Gillad av 3 personer

 31. Lena skriver:

  Beror ju på vilken fråga du vill svara på. Svaret på frågan om utlandsfödda kontra svenskfödda borde redovisas som den är är, otvättad. Men om man vill komma åt kulturella skillnader som inte har att göra med benägenhet att studera och göra karriär samt eventuell diskriminering denna grupp möter på arbetsmarknaden, utan mer renodlat visa på kulturella beteendeskillnader gällande en viss sorts brottslighet, så kan man ju tvätta siffran.
  Men felet de gör är att de verkar utgå från att socioekonomiska skillnader ENBART handlar om diskriminering, inget om gruppens benägenhet att studera och göra ekonomisk karriär. Och det är ju fel, klart detta också då påverkar om det är så att fattigdom är en indirekt orsak till brott.
  Men vad gäller sexualbrott t ex, hur stor är kopplingen mellan socioekonomisk status o sexualbrott, personligen tror jag den kopplingen är väldigt svag. Bara se på de ekonomiskt mest utsatta, romer som tigger. De är ju i den absolut lägsta socioekonomiska gruppen men är de så överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken? Och om man kollar historiskt, var sexualbrottsligheten så mycket högre när Sverige var ett fattigt land??
  Nog andra kulturella skillnader än socioekonomi som förklara sexualbrottens…

  Gillad av 2 personer

 32. Sixten Johansson skriver:

  När vi diskuterar vad brottsstatistik visar bör vi även ha det självklara, suntförnuftiga i minnet, nämligen alla de förändringar som hela tiden sker, men som är svåra att mäta och lätt kan förtigas:

  1. De flesta anpassar sig genom att ändra sitt beteende, undvika vissa saker, varna närstående och grannar, skydda sig på olika sätt, minska risker som tidigare inte fanns eller var ytterst små.

  2. Anmälningsbenägenheten minskar för många typer av brott, därför att det inte är någon idé att anmäla. När utredningar dessutom av olika orsaker läggs ner påverkas också anmälningsviljan och hela statistiken.

  3. I de ”nordiska kriminellas” värld och i hela det nordiska samhället har det funnits en stark hederskodex, som innebär att det är vanhedrande att begå grova sexualbrott, råna eller stjäla hos försvarslösa åldringar, angripa gamlingar, kvinnor och barn på öppen gata, begå gängvåldtäkter, gängvis misshandla liggande eller i övrigt försvarslösa individer (offren är nu inte bara unga män, utan även kvinnor och åldringar). Alla dessa nya brottstyper har ökat dramatiskt sedan 90-talet, men utvecklingen har mörkats. De här brottstyperna förutsätter att man betraktar sina offer som ”inte-vi” eller t o m som ”icke-människor”.

  En icke brottsförnekande myndighet skulle mycket lätt kunna börja med att kartlägga de intagna på anstalterna och redovisa deras bakgrundsdata. Men de resultat som enskilda personer lyckats få fram via domar och på andra sätt är så tydliga att locket inte får lyftas.

  Gillad av 1 person

 33. cmmk10 skriver:

  ” De flesta anpassar sig genom att ändra sitt beteende”

  Ja, den dagen svenska kvinnor börjar bära burka, konverterar till Islam (och därmed inte anmäler inom familjen) och bara går ut i sällskap med manliga släktingar så torde sexualbrottsstatistiken t o m se bättre ut än innan de senaste 30 årens massinvandring.

  Gilla

 34. Björn skriver:

  Om man nu inte vill ”peka ut” invandrare, kan man ju enkelt göra statistik över enbart infödda(av två infödda föräldrar) svenskar som döms/dömts, och deras brott! Dra sen denna andel från det totala antalet brott som BEGÅS/BEGÅTTS i landet( inte enbart de som lagförs/lagförts, vilket är en ytterst liten del), så får vi, eller rättare sagt de som inte förstått(eller som inte ens VILL förstå, eftersom det motverkar deras syften!) ett hum om hur verkligheten ser ut!!

  Gilla

 35. lookslikeanangel skriver:

  Follow The Honey

  Vad är det då som gör PK-ismen så förförisk?
  Vad är USP:en (Unique Selling Point) egentligen?
  Naturligtvis är det en fråga om pengar och maktpositionering (“Follow The Money”), men alla människor tjänar inte pengar på välfärd/ofärd. Tvärtom försämras, direkt till och med, livskvaliteten. Bristande vård, otrygghet, brottslighet etc. – som i Sverige idag.

  Är människor altruistiska (fullkomliga helgon)? Några kanske men inte SÅ många!

  Däremot är PK-ismen den perfekta drogen (som med nikotin, det både lugnar och piggar upp). Här behöver man inte anstränga sig. Man är t.o.m. en bättre människa ju mindre man jobbar och står i. Ingen otäck känslokall streber som inte bryr sig om människor. En varm individ som väljer att pyssla om sig själv och familj/vänner. Friår och ledigheter. “Maxa” alla rättigheter och friheter. Slit inte med utbildning och jobb, unna dig själv.

  Sverige är ett rikt land, vi har råd även att hjälpa hela världen.

  Så länge lagret räcker.

  PS Däremot verkar intelligenta, ambitiösa och seriösa människor vara immuna mot PK-ismen. DS

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.