Två ödesfrågor

Patrik Engellau

Inget är helt säkert utom skatterna och döden, sa Benjamin Franklin. Det känns som en väl underbyggd ståndpunkt. Det betyder rimligtvis att man kan hysa tvivel i två andra för vår tid betydelsefulla och kontroversiella frågor, nämligen klimatet och migrationen. Är dessa företeelser allvarliga problem eller är de inte det?

Många människor har benfasta övertygelser om klimatet och migrationen (eller åtminstone endera frågan) för vilka de ofta anför tydliga vetenskapliga bevis. ”The science is settled”, försäkrar klimatalarmisterna, ”jorden är dömd till undergång om genomsnittstemperaturen stiger mer än två grader över förindustriell tid.” (Av en händelse träffade jag nyligen en israelisk irrigationsexpert som hävdade att tvågradersgränsen redan passerats med råge i Israel och att man vidtar praktiska motåtgärder, till exempel att starta konstbevattningen tidigare inför sådden.)

I migrationsfrågan tycks vetenskapen – som jag misstänker i frågor som dessa till stor del styrs av tidsandan och forskarnas egna intressen – alltmer ambivalent. För några år sedan ansågs migrationen synnerligen gynnsam, ja nödvändig, för länder som Sverige, idag är det mer fifty fifty.

Därmed har jag kommit till min försöksvisa och obevisade observation. Objektivt finns alltså inte, tror jag, någon oomkullrunkelig sanning i dessa frågor. Det finns i båda fallen folk som är djupt troende åt det ena eller andra hållet, men någon slutgiltig sanning har vi ännu inte (om det någonsin kommer några slutgiltiga sanningar i detta slags spörsmål). Men det hindrar inte att även tvivlare och osäkra människor tvingas ta ställning. Det är det som är demokrati, det vill säga att folket ska säga sitt i frågor som samhället måste förhålla sig till även om det saknas expertkunskap eller där en möjlig sanning ligger bortom expertkunskapen.

Här tror jag att det finns en systematisk skillnad i uppfattningar mellan olika sociala klasser i vårt land. Klasserna är som vanligt å ena sidan det härskande politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex och, å den andra, den nettoskattebetalande medelklassen (dit sådana som jag hör).

Den härskande klassen är, påstår jag, övertygad om att klimathotet är på riktigt och att alla klutar måste sättas till i bekämpningen av koldioxidutsläppen. Den anser också att migrationen är en fördel för Sverige bara det svenska folket lägger band på sin strukturella rasism som annars kan stöka till hela projektet.

Medelklassen tycker tvärtom. Klimatfrågan kan så småningom urarta till ett allvarligt dilemma men tills vidare kan vi nöja oss med att lösa problemen allt eftersom de uppkommer (som israelerna med de nya bevattningsrutinerna) samt att forska om energibesparing och nya energikällor och sådant. Däremot, säger sig medelklassen med tilltagande övertygelse, är det nödvändigt med kraftfulla åtgärder mot en massinvandring som på inte särskilt lång sikt hotar inte bara välfärdssystemet utan också den svenska kulturen som vi känt den.

Båda grupperna har särskilda fog för sina ställningstaganden. Medelklassens fog är att Sverige inte kan göra något åt världens klimat hur mycket vi än satsar. Vi ligger redan på topp när det gäller fossilfrihet och energieffektivitet och dessutom är vi så små att vi inte påverkar planeten vad vi än gör. Däremot, säger sig medelklassen, kan det bli påtagliga resultat om politikerna tar sig an migrationsproblemet med ökad beslutsamhet. Bara för att nämna några exempel går det ganska lätt att minska det årliga inflödet av migranter och att se över bidragssystemet så att migration till Sverige blir mindre ekonomiskt attraktiv för migranterna samt att ombesörja omhändertagande av flyktingar i dessas närområden.

För politikerväldet är det tvärtom. Klimatpolitiken ger avsevärda fördelar eftersom den underbygger de svenska politikernas internationella prestige och deras ställning som representanter för en humanitär stormakt vilket kan omvandlas till betydelsefulla jobb inom exempelvis FN och EU eller i varje fall viktiga världskonferenser och diverse ärofulla uppdraga som kan förgylla de berörda personernas tillvaro. Att ta itu med migrationen är emellertid en tung och otacksam hantering som man helst vill undandra sig eftersom det garanterat blir bråk och politiska konflikter med åtföljande skäll i media. Sådant vill man inte utsätta sig för.

91 reaktioner på ”Två ödesfrågor

 1. Bo Svensson skriver:

  Hur vänder vi flödet av obehövda?

  De skall hamna i obehagligare omständigheter här än där de hör hemma.
  Flyktingmottagandet skall flyttas dit där det kan göras resurseffektivast.
  Den som vill behandlas som barn skall kunna avkrävas bevis för sin låga ålder.

  Vi måste säga upp EU-instansers rätt att överpröva svenska beslut i migrationsrelaterade frågor med hänvisning till bevisade tillkortakommanden med att stoppa inflödet.

  En långsiktig lösning för migration där man vinner terräng i kraft av sina förtjänster, består i krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet.

  Bevis på sådan garant, kan fungera som globalt visum. – Det blir som en utvidgad reseförsäkring som gör att det inte blir några resterande nationella kostnader för invandring.

  Man måste då bestämma sig för vilka belopp som skall avkrävas garanter till dem som begår mord och andra våldsbrott. – I trafiksäkerhetssammanhang räknar man visst människovärdet till 23 miljoner.

  Gilla

 2. Östrahult skriver:

  Jo det är berättigade frågor. Min teori är följande:

  Alla frågor är idag politiserade och politikerna gör så gott de kan att sätta sig in i dessa och hitta ståndpunkter som de anser passar sitt parti. Problemet är att den diskussion som förs idag endast sker mellan politiker som dessutom endast anpassar sina budskap till hur de förväntar sig att media ska reagera.

  Detta innebär att varken väljare eller experter (personer som kan ge sakligt underlag för ställningstaganden) får något att säga till om. Varför det är så här kan bland annat bero på att all diskussion anpassas till det format som går hem i media, men också på aktörernas maktambitioner där majoritetsdemokrati ses som störande.

  Eftersom väljarna trots allt har ett mycket begränsat förtroende för ovanstående process så uppstår andra fora där en sundare diskussion förs. Morgan och kompani tycker detta är störande och ingriper med censur så gott det går.

  Gillad av 3 personer

 3. Björn G skriver:

  ”Klimatpolitiken ger avsevärda fördelar eftersom den underbygger de svenska politikernas internationella prestige och deras ställning som representanter för en humanitär stormakt vilket kan omvandlas till betydelsefulla jobb inom exempelvis FN och EU”

  Det är precis på samma sätt med Migrationspolitiken, förutom att den ger ännu flera jobb (som bl.a. arabvärlden är med och sponsrar).
  För detta är ju vad de styrande där vill – att utvidga sina muslimska riken.

  Gillad av 2 personer

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Dessvärre är det nog så. Vad svensk folket gör för ”klimatet” i diminutivt privat sparande, som att sluta äta kött,ersätta bilen med en lådcykel och sluta använda importvaror ( som ger upphov till väldiga utsläpp vid framställningen), har ingen mätbar effekt på klimatet men så länge man mår mentalt bättre så tycker de flesta att det räcker. Visserligen är det inte roligt för HM och andra konumtionsföretag, men kvinnorna har ju ändå börjat övergå till att byta kläder med varandra och de flesta har kläder i sina garderober som bör räcka till minst 10 generationer. Det bästa vore förstås om myndigheterna kunde introducera en allmän ransonering som fungerade utmärkt under andra världskriget. Det är klart det bästa sättet att få stopp på onödig och klimatfarlig konsumtion. Det vore dessutom ett jobb som skulle passa som hand i handske för en Dan Eliasson. Dessutom var det bra för hälsan med riksmarschen och allt annat sådant.

  När det gäller migrationen innebär det förstås att Sverige inom 1-2 sekel kommer att upphöra som nation eftersom det inte längre behövs.Varför skulle detta vara ett så stort problem säger PK-isterna? Det är fullt tillräckligt att vara en provins i en EU-stat eller bättre i en slags global stat. Med det stora intresse som det idag finns för islam kan Sverige på sikt bli en provins i ett framtida kalifat som inte alls behöver bete sig som IS utan kanske mer som ett blomstrande och upplyst kalifat av det slag som fanns för så där 1000 år sedan. Vem vet kanske Kina en dag blir så framgångsrikt att de flesta länder i Europa vill komma under en kinesisk administration?Eller som PK-isterna säkert säger det är ingen brist på intressanta alternativt. De har nämligen ännu insett att när detta händer så upphör samtidigt deras existens. De kan nämligen bara existera i ett transitivt tillstånd! När förvandlingen har genomförts upphör nämligen PK-ismen att fungera.

  Gillad av 7 personer

  • Underdog skriver:

   ”Ett blomstrande och upplyst kalifat.” Var och när skulle det ha varit menar du? Kom inte dragande med ”Vishetens hus” för det är komplett trams. Ingen boende i något landområde dominerat av Islam har någonsin producerat något av värde för vetenskap eller teknik.

   Gillad av 4 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Tror Du verkligen att det tar så länge,
   att förverkliga Kalifatet SweRabia…

   Med införd Sharia Lag…

   Visserligen får vi äldre inte se facit,
   men högst 50 år, garanterat innan seklets slut…

   Om vi inte röstar EMOT galenskapen!
   Helst redan i år…

   Låt inte Annie Rödluva få minsta inflytande på framtiden!

   Gilla

 5. Björn G skriver:

  O.T.
  TV 4 inleder ”Klimatvecka” tre veckor innan valet. Fokus skall ligga på att rapportera om klimatet.
  Jaa, familjen Bonnier är verkligen oroade att Miljöpartiet skall åka ut ur riksdagen.

  Gillad av 11 personer

  • Sverige är världens dyraste CV skriver:

   Om någon kan reda ut varför judarna vill ha muslimer överallt så hade jag tacksamt tagit emot förklaringen. Är det hellre muslimer än nazister, och vi är alla proto-nazister egentligen? Det sägs ju att denna folkgrupp är smart.

   Gillad av 1 person

   • Kent skriver:

    Förmodligen är det inte judar i gemen utan de som är verksamma inom den internationella bankmaffian. Det behövs mer inflyttning i Europa när Europas etniska befolkning minskar sina födelsetal. Annars rasar skuldpyramiden.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag tror att mycket beror på att den judiska mytologin mycket mer liknar liberalismen än t.ex. den kristna gör, som i stället är mer eller mindre identisk med konservatismen, har mer grekisk filosofi i sig. Judendomen har ingen Jesusfigur, ingen Junzi. I den israeliska staten finns mycken hårdhet, framför allt när det gäller det militära försvaret, men den (staten) fräts upp inifrån av fisliberalism. Två gånger har Israel vunnit melodifestivalen med en transvestit.

    Gilla

   • Björn G skriver:

    Det är sant att judarna som folkgrupp är smarta (endast de dugligaste har ju överlevt).
    Det är också sant att judiska ägare är överrepresenterade då det gäller globalisterna (finans, läkemedel, mat och media).
    Så det är globalisterna som vill ha in muslimer i Europa ( men även såklart mullorna i arabländerna).

    Gillad av 1 person

   • Sverige är världens dyraste cv skriver:

    Ja men jag hörde Heberlein i konversation med någon som var judinna (kommer ej ihåg namnet), hon verkade inte vara en del av globalisterna men var ändå positiv till muslimsk invandring för att minoriteter och religion skulle få mer fokus och makt.

    Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Minoriteter samarbetar…
    Även mot sitt eget långsiktigt bästa!

    Det är Identitetspolitikens kärna!

    Gilla

   • Karl Oskar skriver:

    Misstänker starkt man är kraftigt ansatta av PK-ism och godhets-syndrom!
    Tror faktiskt det är så ”enkelt”.

    Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Snarare ett sätt att bromsa SD!

   Märkligt att man vill fortsätta Islamiseringen av Sverige?
   Vilket borde ge viss etniska grupp problem!

   Gilla

  • Lan skriver:

   Förstår inte denna negativa inställning till ”klimatveckan”. Jag tycker det är bra att MP m fl partier vill göra det bra för oss, inte för varmt eller för kallt, utan lagom.

   Gilla

 6. fabricerad skriver:

  Dessutom tillkommer den ekonomiska aspekten för den välfärdsindustriella maskinen. Ju fler domedagsprofetior kring miljön, desto mer skatt kan samlas in till den egna verksamheten (och givetvis makt). För migrationen gäller samma spelregel.

  Drivkrafterna hos politikerna är inte svåra att se men vad är det som driver media och alla horder av godhetsriddare? De senare är ju dessutom ofta medelklass (eller högre)? Är det presstödet som lockar media och är det möjligheten till försörjning för de medelklassare som valt humanistisk inriktning i sina studier?

  Gillad av 2 personer

 7. Eva Danielsson skriver:

  Migrationen är ett väldigt allvarligt faktiskt problem för oss medborgare. Migrationen suger ut våra resurser men underminerar framför allt vårt fria samhälle och vår kultur. Vår säkerhet.
  De som vill ha makt över andra och jobbar för att all makt bör samlas hos en global regering, ser massinvaderingen av Europa som ett sätt att få folk att rätta in sig i ledet och ge upp idén om ett gott liv med självständiga nationer som bas. Islams terror kommer väl till pass här i syftet att radera nationerna. De muslimska migranterna är redan indoktrinerade till lydig boskap, med tjurarna, de s k männen, som håller ordning på kvinnor och barn. Och imamerna ser till att muslimerna inte integreras och flyttar fram positionerna steg för steg i samhället med krav på särrättigheter.

  Att dränera kärnverksamheterna, låta ekonomin bli ett slukhål för migrationskostnaderna och tillåta brottslighet och otrygghet bre ut sig i samhället – det är avsiktliga strategier från den lilla klick som är överygade socialistglobalister. Några är offentliga politiker och andra har kanske större makt men finns mer dolda inom sidoorganisationer, som administratörer och inom akademin. Vänstersidan och den liberala sidan, dvs sju partier, är med i detta vare sig de vet om det eller inte.
  Samhällsproblemen eskalerar och ingen gör något. För att man inte vill göra något. Stackarna som jobbar inom samhällets kärnverksamheter, poliser, lärare, militärer, sjukvårdspersonal, sliter för att utföra sina uppdrag, medan den högsta ledningen medvetet låter dem slita utan att få ärliga förutsättningar att lyckas. Man vill inte att de ska lyckas för bra. Skyltfönsterministrar och oinvigda andra politiker göms undan eller blir kvästa om de är för klantiga eller för ambitiösa för folkets väl. Medan Annie Lööf och Lövin ges stort propagandautrymme.

  Klimatet är en icke-fråga i sig. Vad människan gör och inte gör påverkar klimatet möjligen minimalt och i så fall positivt. Varmare klimat är bra. Kyla dödar. Den högre koldioxidhalten ger större skördar. Men klimatfrågan är viktig för dem som vill ha politisk globalism. Den är ett sätt att få folk att acceptera toppstyrning och inskränkningar. De två senaste ordförandena i IPCC har offentligt sagt att klimatpanelens uppdrag inte är att rädda jorden från klimatförändringar (vilket alltså inte går) utan att förstöra kapitalismen. Man är helt öppen med sina maktanspråk på att leda världen och bestämma över och fördela jordens resurser. Man har redan börjat med klimathotet som förevändning. En förövning.

  Båda frågorna är ödesfrågor för vår faktiska överlevnad liksom för vår västerländska kulturs överlevnad. Man pratar inte högt om den globalistiska ideologin och om målet att lägga ner nationerna och bara se dem som skatteupptagningsregioner. Man pratar inte om att politisk globalism automatiskt tar död på de sista resterna av demokrati och det vi menar med den fria världen. Jag tror inte att alla politiker ens i toppen på våra partier, inser att det är detta som pågår och som de spelar med i.
  När de stödjer generös ”medmänsklig” invandring och välindoktrinerat bifaller ”klimatåtgärder”.

  Gillad av 13 personer

  • Björn G skriver:

   SD blir större än Socialdemokraterna i valet.

   Det spår spelbolagen Unibet, Nordicbet och Betsson, som alla tror på en valseger för Sverigedemokraterna.

   Sedan 1917 har Socialdemokraterna[3] varit Sveriges största parti.

   Efter 101 år i den positionen kan det nu vara över, spår spelbolagen.

   Gillad av 3 personer

 8. Jari Norvanto skriver:

  ”Medelklassen tycker tvärtom.”

  Gör de? I så fall håller den masken väl. Den svenska konsensuskulturens medlemmar gillar läget enligt förväntningarna. En och annan knyter kanske näven i fickan – men det kan avslöja dem, om de därmed är förhindrade att göra handhjärtan på given signal.

  Gillad av 3 personer

   • Gert B. skriver:

    Frick har gjort ett underbart resereportage i Polen som idag presenteras på nyheteridag.se
    Där har du din knutna näve på första bilden. Parlamentsledamoten Dominik Tarczynski (apostrof över n) ger sin bild av Polen och Sverige. Han säger, fritt tolkat, -jag förstår vänsterns ord om solidaritet och öppna hjärtan, men det leder till brustna hjärtan.
    Vi tar emot noll muslimer. Deras kultur är inte kompatibel med vår. Jag älskar min nolla.
    Tarczynski såg till att Cathy Newmans namn blev än mer omtalat när han gästade henne tidigare i somras.

    Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Sitter Du fast i skuldfällan,
   då gäller det att hålla god min…

   Men ÄN SÅ LÄNGE har vi valhemligheten kvar,
   även om vissa (S)äkert drömmer annorlunda!

   Gilla

 9. svenne skriver:

  ”Det är det som är demokrati, det vill säga att folket ska säga sitt i frågor som samhället måste förhålla sig till även om det saknas expertkunskap eller där en möjlig sanning ligger bortom expertkunskapen”.

  Det som nu, inför valet, börjar bli obehagligt är att ”rumsrena” media har startat en klimatkampanj – i syfte att missgynna SD – genom att indirekt stödja partier som betraktar klimatet som den mest akuta ödesfrågan trots skjutningar, mordbränder, våldtäkter och dylika illdåd.

  Det har ju konstaterats att huvuddelen av journalistkåren sympatiserar med Miljöpartiet, V och S och just nu ger detta verkligen syn för sägen. Detta eftersom de mer eller mindre helt öppet visar sina politiska åsikter – och intentioner – då det gäller både sympatier och antipatier. Man kan betrakta deras agerande som en varudeklaration som visar att det verkligen finns en genomtänkt agenda bakom deras ”opartiska” bevakning av viktiga samhällsfrågor och att det emellanåt sliras på sanningen.

  För min del tycker jag att det är bra att de nu har kastat masken, för då vet man att deras artiklar i många fall har ett bakomliggande syfte att gynna ”den goda saken” och denna goda sak anser nog väldigt många konsumenter av olika media vara mycket diskutabel. Det är ingen slump att många nu avstår från att ta del av den förljugenhet som präglar både eter- och pappersmedia.

  Gillad av 6 personer

 10. Sverige är världens dyraste CV skriver:

  Bara för att ett problem är komplext betyder det inte att det inte finns en objektiv sanning, eller något som kommer så nära denna man kan, och något som är dess diametrala motsats, det är farlig mark att babbla som du gör, du kanske kan bli minister i en 7-klöver regering? Jag tror ditt sätt att resonera är problemet, det leder till ett avlett problem, nämligen att politikerna kan utnyttja ”att det inte finns någon objektiv sanning” för sina egna syften och välja de projekt som ger dem minst plåga och mest nöje och välstånd, nämligen klimatet, och massinvandring och U-hjälp. Hur skall man kunna få de internationella toppjobben utan att Sverige lägger mest pengar som vit svensk som inte heter U Tant eller Boutros eller något annat rasifierat, man måste lägga bot, eller vi skattebetalare skall betala bot, så att Margot kan få ett bra jobb. Sverige är världens dyraste CV för etablissemangets topp.

  Gillad av 5 personer

 11. Lena M skriver:

  Om vi vill värna asylrätten till varje pris lockar vi hit bedragare. Då blir vi själva bedragare mot det Svenska folket som förväntas betala kostnaderna.

  Gillad av 1 person

 12. Sverige är världens dyraste CV skriver:

  Jag trodde vi hade förstått postmodernismen här, har vi förlorat oss i dess uppkomst och missat dess effekt? Problemet är att det VISST går att söka en objektiv sanning, vad gäller klimatet, fråga Lennart. Svaret är att man inte kan förutsäga temperaturen som det görs gällande och man därför inte kan motivera de åtgärder som man genomför, och att Sveriges bidrag är negligerbart, samt att miljörörelsen bortser från att kärnkraften är det enda som kan göra stor skillnad. På samma sätt så är det lätt att föra i bevis att islam och väst inte kan samexistera. Varför görs inte detta? För att man ignorerar den vetenskapliga metoden.

  Problemet är att politikerna försöker låtsas att verkligheten inte är konservativ, att den vetenskapliga metoden inte behövs, så rationell analys, att mäta och väga, blir bara hinder för dem, och detta tankesätt är i linje med socialism, liberalism, nazism och pk-ism och islam, verkligheten och den vetenskapliga metoden är dessa ismers fiende. Man kan VISST veta, men svaret verkar för smärtsamt för vissa, för det leder till att marxism och socialism är ondska, vi kan mäta det, vi kan räkna lik. På samma sätt med islam, vi kan räka mördade och fördrivna och vådktsgna och avhuggna huvuden och konstverk som aldrig blir gjorda.

  Men politikerna låtsas ju just att ingen objektiv sanning finns, och pk-ister har tagit över media, domstolar och forskning och utbildning, så överallt så jagas den konservativa vetenskapliga metoden ut. Utvecklingen i Sverige blir blir lättare och lättare att mäta objektivt, idag läste jag att infrastrukturen förfaller, ännu ett tråkigt område som måste behandlas konservativt, dvs vetenskapligt. Man måste laga vägar..,trist som fan, inga konferenser i New York eller Rio om det, inga humanitära stormakter kan pumpas upp av vägunderhåll.

  Gillad av 7 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Just det!

   Om tillförlitliga mätvärden saknas måste de mest insatta inom varje ämnesområde prata ihop sig, även långt över disciplingränserna och göra antaganden, interpolera, göra sannolikhetskalkyler, riskanalyser, konsekvensanalyser, brainstorma, för att komma till något så enkelt som att värdera två situationer mot varandra.

   I det privata näringslivet kan man sätta igång och bränna pengar för nyinvesteringar om sannolikheten för en försäljningsframgång är 60-70 %, 80 % vore bingo.

   Om sannolikheten är 100 % är det ingen idé, eftersom konkurrensen blir mördande och man måste ha låga (lägst) kostnader för att sälja.

   Idag är sannolikheten för en större klimatförändring de närmaste åttio åren i form av en global uppvärmning högst 10 %, men för en nedkylning kanske 30 %. Eller?

   Sannolikheten för ökande samhällsproblem i Sverige i invandringens spår är minst 90 %.

   Vilken av dem är den viktigaste valfrågan 2018?

   Och sannolikheten för att MSM upplyser folket om detta på ett balanserat och allsidigt sätt är för övrigt 0 %.

   Hur mycket har svenskarnas framtidstro och trygghet minskat sedan 1950-talet? Jag gissar 30 %.

   Gilla

   • Björn G skriver:

    ”Idag är sannolikheten för en större klimatförändring de närmaste åttio åren i form av en global uppvärmning högst 10 %, men för en nedkylning kanske 30 %. Eller?”

    Sannolikheten för en större klimatförändring de närmaste 80 åren är 0% (om inte en stor asteroid slår ner).
    Sannolikheten för en större klimatförändring om 1000 år är stor om människan fortsätter att yngla av sig, som vi gjort de senaste 200 åren.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Tyvärr är vi redan fintade om klimatet, tunneln är slagen och bollen är på väg i mål. Nästa steg i klimatvansinnet är att aktivt sänka genomsnittstemperaturen på jorden med androgena åtgärder som verkar på en tidsskala som är tiotusentals gånger snabbare än uppvärmningen genom koldioxidackumulation: Konstgjorda moln och reflekterande rymdskrot. Dessa kommer förstås att ha en helt oförutsägbar inverkan inte bara på medelvärdet, genomsnittstemperaturen, utan också på fördelningen, d.v.s. de kommer att förstöra klimatet på större delen av jorden i mycket högre grad än någonsin koldioxiduppvärmningen och faktiskt förorsaka extremt väder.

   Men det fina i kråksången för dem som styr och som på detta sätt bygger upp sina CV:er är att sådant är ju precis det de har varnat för! Genom confirmation bias kan de hävda att de hade rätt hela tiden. Och de konspirationsteoretiker som redan nu är verksamma kommer gå i spinn när de kritiserar metodiken, vilket kan exploateras i moderationsagitationen och etablerandet av main stream och konsensus.

   Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Vad jag minns så var det några tidigare storfräsare som också tyckte sig ha slutgiltiga lösningar på allt, som sysslade med att vända floder och liknande. De kan bara inte låta något vara. Allt de tar i blir förstört, precis allt. Så fort ett vansinne har totalhavererat, så tar nästa vid. Gärna i ännu större skala.

    Mvh A

    Gillad av 5 personer

   • Håll tyst och spara klimatet skriver:

    @A jo historierna i Gulagarkipelagon om hur de skulle gräva kanaler om vintern påminner om klimatagendan. Jag har lyssnade lite på Lennart idag, bl.a hans samtal med Patrik. I det samtalet sägs något högst signifikant, nämligen att ingen politiker förutsåg eller pratar om värmepumpar, de hade inget att tjäna på denna utveckling, på samma sätt har Sverige legat efter med smarta elnät. Endast lösningar som de har något ut av, storskaliga socialistiska program, är de intresserade av, när istället lösningarna tas fram av kreativa människor över hela jordklotet, motsatsen till politiker. Så när Rockström och politikerna försöker göra gällande att klimatet bör gå före allt så måste man be om detaljer, VAD exakt vill de göra? HUR skall de få Kina och Indien att minska sina utsläpp, vilka kineser skall bli fattiga igen och hur skall de genomdriva detta? Eller vilka nya tekniker har Rockström jobbat fram, eller Löfvin?? Sanningen är ju den att OM de har rätt att det är akut problem så betyder det att dessa agitatorer är de sämst skickade att lösa problemet, de har inga ideér, inget tekniskt kunnande och ingen aning om vad som borde göras eller vilka tekniska prioriteringar som bör göras. Politikerna är de SÄMST skickade att tala om klimatet. Allt de vill är parasitera, och ju mer de babblar och eldar upp sig ju mer koldioxid släpps ju ut ur deras munnar!

    Gillad av 2 personer

 13. V for Vendetta skriver:

  Klimatet är svåröverblickat och effekterna låter sig höras under decennier. Invandring kan man räkna på direkt och effekterna kommer omgående i form av vikande välstånd och välfärd och en rusande kurva uppåt vad gäller våldsbrott och skadegörelse. Invandringen är till skillnad från klimatet också fundamental i sina yttringar och krav. Klimatet löser man inte med mindre åthävor än att diskutera på hög internationell nivå medan invandringen löses bäst genom att rensa trapphus efter trapphus på hemmaplan samt ha ständigt väntande flygplan på våra flygplatser.

  Gillad av 1 person

 14. Sverige är världens dyraste CV skriver:

  Så den konservativa metoden är den enda möjliga, alla andra är vägar mot kollaps, det kan ta tid, visst, för den konservativa metoden har byggt upp robusta samhällen men ismerna leder oss ofelbart mot kollapsen. Politikerna fick via ismerna hybris, och tror att de vet nåt om allt, till och med bäst om allt, istället för att som KarlOlov Arnstberg beskriver (swebbtv avsnitt 5) lyssna på de som vet bättre, sådana finns, om än i allt mindre grad, och sedan på folket, sedan har politikerna bara att genomföra det som den vetenskapliga metoden säger, och det folk vill. Problemet uppstod när folk och politiker fick för sig att de visste nåt om allt, återigen så är nog religionens försvinnande boven, och utbildning för de med bristande analysförmåga. Samt politikernas ondska och parasitism.

  Fråga dig detta Patrik, vad vet du om vägunderhåll, vad vet Löfven, var får man stenarna man stoppar i asfalten ifrån, hur varm skall asfalten vara och hur FASEN gör man rent de där karen man hällt asfalt ur? Kan man inte veta detta? Finns ingen objektiv sanning??? Så klart det finns, bara för att DU, eller Löfven eller Löfvin eller Lööf inte vet, så betyder det inte att inte finns experter på asfalt som kan allt om detta, enligt den konservativa vetenskapliga metoden.

  Gillad av 4 personer

 15. MartinA skriver:

  Etablissemanget ser inte alls ”Den nettobetalande medelklassen” som sin fiende. Tvärtom, i till exempel reklamfilmer, så tenderar det vara ”Den nettobetalande medelklassen” som avbildas. Även i viss mån i politisk retorik.
  Vad som däremot är tydligt är att etablissemanget hatar svenskar och nordeuropeer. Detta är tydligt från reklamen. Och detta är tydligt från retoriken. Och detta är tydligt från lagens tillämpning.
  PE behöver uppdatera modellen.

  Gillad av 4 personer

 16. Hansson skriver:

  Bingo för alla andra länder. Sverige tar både asyl- och klimatnotan!
  Vi minskar utsläppen till 0 och ökar asylmottagande till 100 medan de andra ökar utsläppen till 100 och minskar asylmottagandet till 0. Det blir en fin balans på så sätt och världen blir gladare.

  Gillad av 2 personer

 17. slaszlos skriver:

  Klimatpolitiken hjälper politikerväldets deltagande in i den globala världspolitiska arenan för inflytande – i speciellt den allmänna tillökningen antalet av världens invånare upp till snart 9-10 milliarder individer vid vilket medmänskligheten är nyckeln till framgångar . Skuggan på klimatpolitiken är att landets invånare straffbeskattas blodig av sina makthungriga politiker , i speciellt den vänstersocialistiska regeringsmakten och sina koalitioner som finansierar knappt interna fattigdomen mot nödställda än rånar helt lagligt ut med demokratins verktyg de genom skattepolitikens förtrycksmedel landet och medborgarna vilket skapar flyktingar för företagsflytten och vissa grupper med starka ekonomiska tillhörigheter i den fria rörelsen av tjänster och människor inom Europiska Unionen…

  Migrationen är en affärsrörelse i vilket statens människohandeln och blandningen av migranter med rätt eller icke rätten till asyl verkar ökar klyftorna i samhället mellan olika folkgrupper med rädslan till morgondagens välstånd och kriminaliteten av religiösa och politiska inflytandet av islamstrogna grupperna vilka infiltrerar i samhället att påverka, förändra, härska och störta den judisk-kristna civilisationens grundpelare och frihetsidealen i den fria världens civilisationen….

  Det är civilisationernas sammandrabbningar mellan den socialliberala världsordning och den nya världsordningen efter Brexit och USA-valets med den nya administrationen leds av Donald Trump och orsakar klyftorna i världspolitiken mål att skapa Fred och Säkerhet och sätter mänskligheten igen framför nya utmaningar ” att vara eller icke vara ”…

  Historia est magister vitae !

  Gillad av 2 personer

 18. Enough skriver:

  Svensken är så invaggade i den ”goda” samhällsapparaten, att det blir jobbigt och obehagligt att själv behöva tänka och kanske som individ/väljare protestera mot den utstakade banan för landets utveckling och framtid.

  Vi skiljer oss ganska lite från våra skandinaviska grannar historiskt sett, utom på en ( och kanske fler) punkter. Sverige har inte varit i krig på dryga 200 år, medans våra grannar kommer ihåg WWII och har influenser från det. De är klart mer på sin vakt över trender i samhällsutveckling, och sätt ner foten långt tidigare i t.ex. migrations- och invandrarfrågor.

  Jag tror att vi måste sortera upp migration/invandring i olika tidsepoker samt skilja på arbetskraftsinvandring och välfärdsmigrater för att få fler att inser de faror vi nu utsätter vårt välfärdssamhälle för. Det blir nödvändigt att studera olika grupper, och kanske ställa de emot varandra. Men då slår PK-alarmet på ofelbart, och hela den enorma ”värdegrunds”-apparaten spelar upp hela sitt register med ”allas lika värde”, ”inte ställa grupp mot grupp” och en massa annat nonsens som denna apparat innehåller.

  Här ligger problemet, den kallas åsiktskorridor, och det krävs kunskap och mod för att utmana den samt en stark personlighet att stå emot det sociala trycket från hela PK-apparaten som genomsyrar hela samhället.

  Gillad av 2 personer

 19. Björn skriver:

  Märkligt att det är uf samma människor som är FÖR mångkultur och fri invandring, som tror att det, genom olika förbud och skatter här i Sverige, går att påverka klimatvariationerna på vårt klot! Det kan inte vara en tillfällighet att dessa, var för sig, ytterst destruktiva ”tankegångar”, förenas hos en viss typ av människor! Är det nån slags kollektivt självskadebeteende, eller handlar det helt enkelt bara om ”Vi som är goda”-gruppens oförmåga att förstå orsakssammanhang……?

  Gillad av 1 person

 20. Elisabeth skriver:

  Jag roar mig ibland med att undersöka hur statskontrollerad media försöker styra vår tankevärld. Speciellt intressant är ju detta nu inför valet. Tittade därför på Rapport igår. Det innehöll följande: Alliansen föreslår obligatorisk språkförskola för nyanlända, intervjuer med alliansföreträdare. ”Extremvärmen”, intervju med Isabella Löwin. Vikten av att utlandsfödda går och röstar, flera intervjuer med invandrare. Salt i maten inte så farligt längre. Något kort om grekernas situation. Truckförare kan få ont i nacken av jobbet. Ett reportage om en vårdnadstvist som jag inte förstår att det kan finnas något som helst allmänt intresse av. Stort reportage om att elever i Järvaområdets skolor ( s k problemskolor ) nu får bättre betyg ( inget ifrågasättande om detta alls….) , i slutet dök Morgan Johansson upp med att något minskat. Tja, ungefär. Skulle man säga att detta är nyheter ? Knappast. Snarare en väl uttänkt mix av inslag som ska kunna påverka valet i ”rätt” riktning..

  Gillad av 2 personer

 21. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Man ska inte underskatta ett lands föregångarstatus, även om det är ett litet land. Ideer fröar av sig till andra länder om de ser att det fungerar här. T ex så kopierade England den svenska mammografiuppläggningen rakt av.

  Gilla

 22. The vantage point skriver:

  Så slutsatsen är att den härskande klassen, och medelklassen i allmänhet, inte KAN ha en meningsfull åsikt om klimatet eller islam utan experthjälp, de vet för lite, de är inte smarta nog osv, så problemet är delvis hybris. De flestas åsikter är från svagt till felaktigt underbyggda om inte verkligheten är tydlig, som den var i Sovjet i Gulag, eller nu med massinvandringen.

  Gillad av 1 person

 23. Lars-Erik Eriksson skriver:

  När Paul Colliers forskning och exempelvis Assar Lindbäcks lakoniska uttalanden i ämnet omsorgsinvandring klart gör tummen ner för den Svenska inflödesmodellen, en slags ad hocrati, ja då försvinner dessa herrar ur den svenska offentligheten, inmurade i åsiktskorridorens bastanta väggar!
  Om inte det är en sjuk eller rutten stat då vet inte jag.
  Shakespeare gissade bara fel på några tiotals mil.
  Går det så går det och det finns ändå inget annat alternativ, Värdegrunden gäller och du tror väl ändå inte att man kan gå tillbaka till 50-talet eller?.

  Gillad av 3 personer

 24. AEH skriver:

  Skatteverket har slagit larm om att mellan en tredjedel och hälften av de som invandrat via asyl har fler än en identitet registrerad i svenska myndigheternas register. Dessa extra (falska) identiteter används för bl a försäkringsbedrägerier och i andra sammanhang.
Skatteverket behöver därför samköra befolkningsregistret med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m fl register för att kunna avslöja alla identitetsbedrägerier, men Sveriges datalagstiftning förbjuder det av integritetsskäl. Med andra ord att skydda en brottsling är viktigare än att avslöja honom.
  Befolkningsregistret, som ligger till grund för utskick av röstkorten kan alltså på mycket god grund antas innehålla en ganska stor andel felaktigheter med falska identiteter.

  Mot bakgrund av att ca en miljon invandrare kommit till Sverige de senaste åren och kan antas omfatta den grupp som Skatteverket syftar på, så kan alltså flera hundra tusen röstkort vara utställda på falska namn.
  Genomgång av förra valet visar att i de så kallade utanförskapsområdena har S fått extrema röstantal som 60, 70 och 80%. Nivåer som aldrig tidigare har åstadkommits i Sverige, så finns inte helt obefogade skäl till viss skepsis. Däremot förklarar det S mycket aktiva politik för att öka invandringen till Sverige.
  http://word.harrietsblogg.se/

  Gillad av 1 person

 25. A skriver:

  Ovetenskapligt så uppfattar jag en kraftig förändring hos den tidigare PK anstrukne medelsvensken. Knappas någon tycks längre tro på invandringen, även om någon fortfarande kan komma släpandes med lite av ”allas lika värde” ändå. Som lite av en ordnad reträtt. Har även sett exempel på att det sätts en ära i att bara skippa ”värdegrunds-jolmet” helt i vissa skolor tex. Man är less på´t. Msm gör sig mer och mer till åtlöje. Och svensken kommer aldrig att gå ned i samma hål igen när han väl kommit upp.

  Mvh A

  Gilla

  • I skriver:

   Vi måste befinna oss i skilda världar. Jag har kommit till rakt motsatt åsikt, att folkflertalet sväljer sjuklöverns rappakalja och konsumerar public service utan en kritisk tanke. Att SD kommer att få någon makt efter valet finns inte på min karta. Men ingen blir gladare än jag om det inte blir så.

   Gilla

 26. Elof H skriver:

  Om nu klimathotet skulle vara på riktigt så tycker jag de svenska politikerna agerar väldigt irrationellt. Sveriges utsläpp är helt irrelevanta för de globala utsläppen, det handlar om promille. Är det någon som på allvar tror att hela världen skulle följa efter Sveriges exempel om vi mot förmodan skulle sänka utsläppen till noll? Bara Kina ÖKAR sina utsläpp med mer än hela Sveriges på några månader. Således är Sveriges utsikter att på något relevant sätt påverka utsläppen av co2 obefintliga. Om man verkligen trodde att klimatakopalypsen var nära förestående så skulle allt krut läggas på att hantera klimatförändringar, inte på att motverka den. Bättre civilförsvar och anpassningar efterhand skulle vara det enda rationella. Förutsatt att man verkligen tror på det då …

  Gilla

 27. Folke Lidén skriver:

  När det gäller migrationen (massinvandringen) är det uppenbart att den härskande klassen anser att den är riktig och nödvändig.

  Om man lyssnar på vad som sägs så är det ”integrationen” som är misslyckad – inget annat.

  Ta t ex det orimliga påståendet att ”asylrätten är helig”. Säger man så har man också sagt att det inte finns gränser för hur många Sverige kan ta emot.
  Allt som behövs, som sagt, är att ”förbättra integrationen”.

  Gilla

  • Folke Lidén skriver:

   Jag gissar att ”den heliga asylrätten”, de ”internationella avtalen” och ”människors rätt att återförenas med sina barn/föräldrar” kommer att förvärra läget i Sverige i ytterligare 4 år oavsett vilken konstellation som kommer att styra landet.

   Gillad av 2 personer

   • Jan Bengtsson skriver:

    Vilka har initierat de globala avtalen?
    Globalisterna som diskret i bakgrunden styr FN…

    Barnkonventionen är ett av vapnen,
    som (an)vänds mot oss!

    Gilla

 28. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Denna linjes slut är dock oroande.. ingvor-sabina-lejohn.blog/2018/08/21/klimatet-har-andrats-forr-forandringens-tid/

  Gilla

 29. Sixten Johansson skriver:

  Jag har en samlande teori om det stora mysteriet, PK-ismens psykologi. Den motsäger inte andra förklaringar, utan beskriver hur allt griper in i varann och formar ett tankestyrande maskineri. (Enkla modeller fungerar bra t ex för agitation).

  Först lägger vi egennytta och parasitism åsido, för den biten är självklar. Och interna och externa aktörer underblåser givetvis pyrande eldar när det gynnar dem. Ideologi är sällan en stark drivkraft, men bidrar med material.

  Min teori stöder Thomas Jacksons diagnos ”sociogen masshysteri”. Men dagens fenomen skiljer sig från tidigare beskriven masspsykos och mekanismerna behöver förklaras. PK kan uttydas som ”psykotisk kollektivism” eller ”psykiatrisk konformism”. Stora grupper i vår samtid har gradvis glidit in i ett kollektivpsykotiskt tillstånd, som blivit ett slags självförstärkande maskineri. Många av dagens fenomen är just kollektivhysteriska: klimat-, miljö-, kött-, varg-, köns-, rashysteri osv.

  PK liknar en fyrklöver: Ordmagi, Massmedia, Politiska grundbultar, Spegel- och mobbkollektivism. Alla fyra delarna har en sjuk rot. När allt i vår epok råkade samverka alstrades ett sjukt kollektivt medvetande.

  Vi kan motverka sjukdomsspridningen från de fyra sjuka bladen och försöka avsnöra samhällshydrans parasitära huvuden. Folk kan tillfriskna även från denna kollektivistiska psykos. Verkligheten är en hård kurerare, men det är också ytterst viktigt att vi själva håller oss psykiskt friska och sansade, stöttar varann och agerar som vuxna.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Tänkvärt de fyra yttringar av PK du nämner. De avspeglar rätt väl hur människor beter sig. Man får snabbt lära sig att inte vara rationell utan mycket försiktig med hur man använder ord så man inte får hydran att explodera. Intressant också att företeelsen finns i alla partier, i alla media och tom här på dessa sidor t.ex. ordmagin att kalla något för socialism eller ordmagin välfärdsindustriellt komplex eller nettobetalande medelklass. Det är inga precisa definitioner, stämmer inte med historia eller objekt i den svenska värld vi lever i eller med fakta om t.ex inkomstfördelning och skatter eller de normalt förekommande socioekonomiska indelningar man använder för att beskriva befolkningen.

   Jag ser det som försök att möta ordmagi med annan magi, som vit trolldom mot svart. Jag tror förvisso man kan vinna en form av samhörighetskänsla, men jag tror inte man biter huvudet av hydran den vägen. Ska man klara det så behövs rationalitet och fakta (i den mån påståendet med hög sannolikhet är relaterat till verkligheten så det är trovärdigt).

   Exempelvis den evinnerliga frågan om svensk är en person född i Sverige av två svenska föräldrar och om nu detta är tydligt tecken på rasism. Man kan alltså inte skilja på etnicitet som sammanfaller med begreppet nation och medborgarskap som sammanfaller med begreppet stat dvs ordet svensk har två betydelser, vilket beror på kontexten. Men ska man ta strid kring det? Eller skratta åt det och göra ett enkelt påpekande istället?

   Ordmagin lever ju sitt eget liv. Vill man missförstå så gör man det ju och vill man hävda sin ideologiskt beroende ordmagi och får fel så hittar man väl alltid något annat att använda som slagträ, men jag tror ändå inte man kan knipsa hydrans huvuden utan rationella argument, men man får stålsätta sig för mot sig får man en skur av ”fyrklövern”.

   Gilla

 30. GILBERT ANDERSSON skriver:

  Klimatet: Vid cirka år 1000 var det mycket varmt i Europa. Vikingarna emigrerade t ex till Grönland.
  Vid cirka 1500-1600 var det mycket kallt och perioden kallades för den lilla istiden.
  Vid ingen av dessa tidpunkter hade människan möjlighet att påverka klimatet.
  Låt inte Gustav Frigolit och Lööövin ta poäng på EN varm sommar.
  Migrationen: Förmodligen orsakar den vår undergång…

  Gillad av 3 personer

 31. Vax skriver:

  Medierna har varit en av hörnstenarna i kriget mot svenskarna. När man sedan undersöker vilka som äger medier och deras oligopol, inser man vilka onda drängar politikerna är. Money Talks!

  Alex Jones utgår från att ”there’s a war for your mind”, ett krig förs för att ta över våra medvetanden. När etablerad media matar in sina budskap kan det liknas vid hjärntvätt. Jones hamrar in att vi är utsatta för indoktrinering. Det är rätt att ifrågasätta makthavarnas budskap, och det gör han. Ofta hamnar han också farligt nära obekväma sanningar. Han menar att globalistiska makthavare konspirerar för att avveckla demokratin och våra friheter. ”

  Den sjätte augusti plockade Facebook, Youtube, Apple och Spotify bort allt material från Alex Jones och hans projekt Infowars från sina sidor. En dryg vecka senare stängde Twitter hans konto tillfälligt. Han har i samma veva plockats bort från Pinterest, iTunes, LinkedIn och Vimeo. Det hela är häpnadsväckande samordnat, även om var och en av de olika aktörerna som skäl anger att Jones ”brutit mot deras regler”. Alex Jones har närmast blivit en icke-person på internet, detta trots att han är mycket populär och har miljontals följare.

  Ökande censuren blottar liberalernas desperation.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Ställ frågan, vilka äger dessa media?
   Där hittas svaret!

   Globalisterna!
   Tack och lov att Trump vann!

   Trendbrott eller bara ett hack i kurvan?

   Gilla

 32. Lars skriver:

  Och hur kan Patrik veta vad ”medelklassen” dvs TCO och Saco grupperna tycker? Det är nog inte så att det finns en konflikt här mellan makt och medborgare, men det finns mycket ohederlig argumentation och intellektuellt, ekonomiskt och moraliskt förfall.

  Hur ska man förhålla sig? Man måste luta på expertisen dvs universitet och forskning och hur det omhändertas av olika länder. Man måste ha ett förhållningssätt till risk dvs det finns en risk, som är svårmätbar, men faller det ut så blir det mycket stora konsekvenser.

  Man borde se till realia dvs att Sverige är ett litet land med litet klimatavtryck och även litet i förhållande till forskning och tekniska framsteg och vi ser hur teknologi utvecklas i snabb takt det senaste decenniet med t.ex. mycket billigare solpaneler. Man borde också inse de enorma administrativa och politiska svårigheterna att påverka världens alla länder och inse att det framförallt hänger på de mer samordnade och stora makterna för att påverka dvs USA, EU, Kina, Ryssland, Indien, Japan och att de samtidigt står för större delen av världens produktion och befolkning.

  Miljö och resursproblemen avser mer än direkt klimatpåverkan. Jorden är inte ett slutet system, men i dessa avseenden har det den karaktären och ändliga resurser som olja, malm mm borde återcirkuleras där det går. Kan vi lita på att de ekonomiska mekanismerna, utbud och efterfrågan, på egen hand förmår att genom ökade priser pga knapphet förmår balansera förbrukningen i den takt som behövs för att ny teknologi (som fusionskraft, solpaneler) och administrativa marknadssystem (som återanvändning, bearbetning mm) ska verka eller kommer utbudet att öka sakteliga för att plötsligt brant falla av? Vi var på väg dit, men så lärde man sig i USA fracking och utbudet ökade.

  Ekonomi och marknaders funktion är inga naturlagar, det är mänskliga, reglerade skapelser (och otillförlitliga, många gratispassagerare, många lakejer som jurister ordnar till skatteparadis och finansindustrin är kreativa och hittar på nya produkter och industrin behöver regleringar avseende innehåll och kvalitet och säkerhet för att utvecklas och ge spelregler för konkurrensen).

  Men svenska politiker och Miljöpartiet och journalisterna….de förstår inte sådant här. De tror att lilla Sverige påverkar andra länder genom att vara ett föredöme. Vi är ju föredöme med genuspedagogik, PK, faller på BNÅ skalan bland OECD länder, har en ohållbar invandring, saknar tillräckligt starkt försvar, fungerande polis och samhällsberedskap, faller på PISA skalan…men föredöme måste vi ju ändå vara? Vi sitter ju ett år i FNs säkerhetsråd gudbevars och får igenom en resolution om att i krig ska man ta hänsyn till barnen.

  Gilla

 33. latoba skriver:

  Enligt SMHI: ´”Klimatet däremot ges av de statistiska mått som vädret har på en viss plats för en definierad tidsperiod. Inom meteorologin används ofta utvalda 30-årsperioder, till exempel åren 1961-1990. Klimatet beskrivs i termer av medeltemperatur, genomsnittlig årsnederbörd, frekvensen av frostnätter, högst uppmätta dygnsnederbörd etc.”
  Ändå går vissa TV-meteorologer, tidningar och TV ut och larmar om att årets varma sommar tyder på att ”klimatförändringarna” är ”på riktigt”. Hur oprofessionell får man som meteorolog vara? Att journalister och politiker inte vet bättre får man försöka stå ut med även om de egentligen borde ha förmåga och resurser att skaffa sig bättre underlag innan de uttalar sig.
  Förra årets kalla sommar förbigicks med tystnad i media. Inga TV-meteorologer, komiker, sångare eller andra celebriteter larmade om att det var slut på ”den globala uppvärmningen” och att de hade klimatångest när sommaren var så kall.
  Kan man mot den här bakgrunden lita på politiker, journalister och meteorologer? Knappast. Det man kan lita på är att klimatsystemet är kaotiskt, att det därför är svårt att göra simuleringsmodeller som kan förutsäga klimatet och att inga forskare helt förstår vad som förorsakar variationer i klimatet. Det blir mycket gissningar och spekulationer. Detta borde journalister upplysa om istället för att larma om klimatförändringar så snart vi har en varm sommar.

  Gilla

 34. Lars skriver:

  Man ska ha klart för sig att begreppet ”den nettoskattebetalande medelklassen” är ett retoriskt med mycket liten bäring på verkligheten. Lite mer precist så kan vi se att dels socioekonomiskt dvs en kombination av utbildning, status, preferenser och inkomst vanligen klassificerar människor enligt överklass, övre medelklass, medelklass, lägre medelklass och arbetare. Det är vedertagna begrepp. överklassen kännetecknas av att de har kapital i större omfattning dvs någonstans kring fyrtio miljoner och högre. Vanliga löntagare tillhör de andra grupperna och har vanligen inget kapital att tala om utom det som sitter i bostaden. Övre medelklass har väl en miljon eller liknande i finansiella tillgångar vid sidan av bostaden.

  Ser vi på skatten så är det främst lägre delen av överklassen (inte Östling) som betalar kapitalskatt fullt ut (man har tillgång till rådgivare). Det mesta av skatteintäkterna kommer från de arbetande löntagarna. Pensionärer producerar inte och det är nettot minus indirekta skatter som är den faktiska pensionen.

  Vilka är nettoskattebetalare? Generellt så är det löntagare i åldrar mellan 25 och 60 som är nettobetalare medan ungdom och skolbarn (och därigenom deras familjer) får mer än deras bidrag och pensionärer enbart kostar. Så det sker en utjämning över åldrarna och generationerna vid sidan av utjämning mellan löntagare med olika inkomst. Av de senare, vilka är nettoskattebetalare sett över livscykeln och vilka är det inte? Exakt svar har jag inte tillgång till, men i stort sett torde de 20 % av löntagarna som har högst inkomster betala till de 20 % som har lägst inkomster. Det kallas för utjämning och anses viktigt eftersom marknaden inte ger en rimlig inkomstfördelning lämnad till sig själv.

  Slutsatsen är att Patriks benämning ”nettoskattebetalande medelklass” omfattar ungefär 20 % av väljarkåren och det motsvarar väl ungefär moderaternas andel av sympatier normalt i väljarkåren. Det är ingen slump att man i Vellinge kommun eller i Täby eller på Östermalm i hög grad röstar på moderaterna. Egenintresset talar.

  Så moderaternas tal om att vara det nya ”arbetarpartiet” avser dessa tjugo %, genom borttaget av fastighetsskatten var det också de som gynnades mest. En villa i Höllviken kostar 5-6 miljoner, i Stockholm kostar den motsvarande och bostadsrätter Stockholms innerstad (320 tusen invånare av kommunens 950 tusen) är ännu dyrare t.ex. 3 miljoner för en etta på 30 kvm. Här finns dock en del katter band hermelinerna särskilt i dessa smålägenheter eller hyreslägenheter man fått via kontakter, vilket förefaller vanligt i den kulturella- och mediala eliten!

  Det är alltså principiellt felaktigt att tala om ”den nettobetalande medelklassen” och ge intryck av att det omfattar en majoritet löntagare. Invandringen å andra sidan ger en kostnad som belastar hela kollektivet löntagare både direkt på skatten och som undanträngningseffekter på bostadsmarknad och arbetsmarknad (enklare jobb).

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.