Ord och trolldom

Lorenz Lyttkens

Jag vet inte om det är typiskt för den svenska välfärds- och medieeliten men jag tror det: En övertygelse om att rätt ord löser problem och att om vi bara pratar om det så fixar det sig.
Det är på det hela taget en rätt barnslig inställning eftersom den bygger på en tro på trolldom. Det innebär att orden har en magisk inverkan på verkligheten. När en handikappad människa slutar ha handikapp och i stället drabbas av en funktionsvariation så förändrar det ingenting för den som är handikappad och ingenting för den som inte är handikappad. Varför tror, inte minst våra dominerande medier och journalister, att den här trolldomen fungerar?

Barn tror att ord kan ha magiska krafter. Det gjorde de flesta människor för tre hundra år sedan. Men sedan upplysningen har andelen minskat. Men inte, tycks det, i våra centrala medier. De följer ängsligt alla antydningar om det korrekta ordvalet och blir förvånande när folk irriteras över deras moraliserande.