Svenskarna och deras åsikter #6

Anders frågar – folket svarar

Fram till valet kommer DGS med hjälp av Sentio att ställa frågor till allmänheten, för att återge deras åsikter om aktuella frågor. Skicka dina förslag till frågor – inte bara aktuella utan också gärna spetsiga och provocerande till mig, Anders Leion. Adressen är andersleion@gmail.com.

Den undersökning som nu redovisas, den sjätte i serien, återger väljarnas inställning till extremistiska organisationer utifrån frågan Om det blir ett förbud mot att tillhöra eller på något sätt främja organisationer med extrema åsikter, vilken – om någon – av följande organisationer skulle du då i första hand förbjuda?

Först redovisas den allmänna åsikten, dvs. svaren från alla, utan någon uppdelning. Direkt framgår den stora anslutningen till ett förbud mot varje våldsförespråkande organisation.

Om det blir ett förbud mot att tillhöra eller på något sätt främja organisationer med extrema åsikter, vilken – om någon – av följande organisationer skulle du då i första hand förbjuda:
Endast ett svar!

Därefter redovisas uppdelningar på kön och åldrar:

Av diagrammet ovan framgår att islamisterna inte är lika avskydda som nazisterna och att nästan ingen är oroad över kommunisterna.

Alternativet … ”skulle du då i första hand förbjuda varje organisation, oavsett ideologi, som förespråkar användandet av våld för att främja sina syften?” väljs av den överlägset största andelen svarande – 44,3 procent. Svaret återspeglar också att endast en av tre (34,39 %) anser att tankar – bekännelse till en viss ideologi – skall utgöra skäl för ett förbud.

Ståndpunkten att ingen organisation skall vara förbjuden omfattas av knappt sju procent.

Frågan och svarsalternativen är tydliga och enkla. Men tydligheten är bedräglig. Gränsen mellan extremistiska organisationer kan vara oklar: Någon organisation förespråkar öppet användandet av våld. Då är det lätt att döma, om ett förbud finns mot väldsbejakande organisationer. Någon säger sig inte göra det, men gör det när tillfälle bjuds (t.ex. muslimska brödraskapet) och någon påstås – felaktigt – göra det. Då blir det inte så lätt att döma. Endast en Erdogan bryr sig inte om dessa svårigheter.

Bara sju procent kringgår dessa svårighet genom att motsätta sig varje förbud. Underförstått torde de anse att strafflagstiftningen ger tillräckliga medel för att ingripa mot våld och andra olagligheter, oavsett vad den aktuella organisationen säger sig stå för.

I diagrammet ovan redovisas svaren från riksdagspartiernas sympatisörer.

Liberalernas svar sticker ut. Åtta av tio av dem vill förbjuda organisationer som använder våld och 16 procent vill förbjuda organisationer med nazistisk ideologi. Däremot bekymrar kommunistiska organisationer inte alls.

Inte heller Centern och Kd bekymrar sig om organisationer med kommunistisk ideologi. Av samma åsikt är, förstås, Vänstern och Miljöpartiet. Ungefär två procent av moderaternas och socialdemokraternas väljare vill däremot förbjuda kommunistiska organisationer. Detta återspeglar att män och äldre är mer bekymrade än andra över dessa organisationer.

Sverigedemokraterna svarar tämligen genomsnittligt, utom beträffande kommunistiska respektive nazistiska ideologier. Drygt fem procent anser att kommunistiska organisationer, men bara knappt fyra procent att nazistiska organisationer skall förbjudas. De är alltså något tyngda av sitt förflutna – men i olikhet mot V, L, Kd och Mp frikänner de inte helt dem närstående organisationer.

Islamistiska organisationer bekymrar endast 14 procent av alla svarande. De äldre är mer berörda än de yngre: knappt nio procent av de senare mot 15–16 procent av de äldre åldersgrupperna.

Undersökningen har gett intressanta resultat, anser jag. Vänstern är inte alls tyngd av sitt kommunistiska förflutna. Endast M, S och SD anger extremistiska organisationer med kommunistisk ideologi som något värt att förbjuda.

Undersökningen avslöjar också att frågeställningen om att förbjuda extremistiska organisationer är, för dagens generationer, så ny att den inte hunnit bli genomdiskuterad. Endast sju procent motsätter sig varje slags förbud. De förbudsglada torde inte vara särskilt medvetna om de svårigheter ett förbud, oavsett vilken organisation det gäller, kommer att medföra.

Undersökningen gjordes mellan den tjugosjunde juli och den första augusti 2018. Utifrån en panel utvaldes 1003 personer i åldern 18–80 år, representativa med avseende på kön, ålder och region.

24 reaktioner på ”Svenskarna och deras åsikter #6

 1. Eva Danielsson skriver:

  Förutsatt att man ogillar våld och terror, så kan man i Sverige motverka sådant genom att sluta finansiera extremistorganisationer och deras studieförbund, trossamfund, tidningar och projekt etc. Här finns mycket pengar att dra in för vänsterorganisationer och islamistorganisationer. Och förbjuda utländsk finansiering.

  Man kan också att ge betydligt mer ordentliga straff för våldshandlingar och terrorhandlingar och för att ha bidragit till dem. Jaga och låsa in. Vad är det för larv att ha straffrabatter och permissioner och att inte utvisa och frånta medborgarskap etc.. (Och ha fängelser med hotellstandard!?! Det ska vara mycket enkel standard utan förmåner för våldsdömda. Och obligatorisk kemisk kastrering för våldtäktsmän.)
  Även föräldrar till omyndiga kriminella bör lagföras och ev utvisas.

  Dessutom kan man ha en öppen ifrågasättande debatt i samhället. Om t ex kommunism, nazism och islam och konsekvenser av dessa vedervärdiga extremistläror.
  Kanske rentav journalister som granskar olika ideologier och organisationer, både åsikter och agerande. Om man slopar allt statligt presstöd finns viss chans till riktig journalistik.

  I stället för förbud.
  Att förbjuda åsikter eller tulla på föreningsfriheten verkar vanskligt.

  Gillad av 9 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Varför bara kemisk kastrering? Den kräver väl att busen ständigt knaprar piller? Eller att man med jämna mellanrum sätter in något i huden som avger nåt. Bättre att göra ingreppet permanent. I mellanöstern är man ju inte främmande för eunucker.

   Gillad av 1 person

   • Jan Bengtsson skriver:

    Hade garanterat gett en avskräckande effekt…
    MAN vill nog inte ta den risken?

    Ett par statuerade exempel hade nog räckt,
    för att våldtäkter skulle vara ett minne blott!

    Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det som förvånar mig är den genomgående ljumma inställningen till kommunismen. Detta tror jag beror på en kombination av okunnighet och skicklig hjärntvätt över lång tid. Kanske uppfattar man kommunismen som det den utger sig för att vara och inte för vad den verkligen är. Gulaglägren och de kinesiska uppfostringsanstalterna var nog i flera avseenden lika hemska som de nazistiska koncentrationslägren. Nazisterna var emellertid oöverträffade i sin industriellt genomförda mördande som även vissa kommunistregimer som Khmer Rouge försökt kopiera.
  Med vad som hände där var det ju vissa socialdemokratiska talespersoner som Birgitta Dahl som inte ville tro på vad som hände. Och detta förklarar nog den svenska ljumheten inför kommunismens illdåd.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Våra myndigheter har väl inte iformerat tillräckligt,
   om Komunismens blodiga förflutna…

   Vad det nu kan bero på…

   Man vill väl flytta fokus, från sitt eget partis förflutna…

   Den som nämner den, klämmer den…

   Vi har framförallt två brunkletande partier,
   där detta passar in, som hand i handske!

   Fa(S)(C)istiska?

   Gilla

 3. Lars Strömberg skriver:

  Man ska inte förbjuda ”oönskade” organisationer.
  Det vore ungefär som att säga:
  -Du får såklart tycka och tänka vad du vill. Ingen kan ju ändå tränga in i din hjärna och kontrollera dina tankar. Men ni som tycker och tänker ”vissa saker” får inte umgås eller kommunicera med varandra.

  Däremot ska man förbjuda ”oönskade” handlingar.

  Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  Frågan är svår att besvara, och jag är inte säker på att jag skulle ha svarat rätt, eller ens om jag vet helt säkert vad jag själv anser vara rätt svar. Det beror på.

  Min åsikt är å ena sidan att ingen organisation skall förbjudas på grund av åsikter uttryckta av den ena eller andra medlemmen eller i något slags uttalande eller program, å andra sidan att alla yttringar av Islam skall förbjudas och mer generellt att organiserad brottslighet, konkurrenade statsbildningar, skall motarbetas med alla medel; Islamfrågan blir då en viktig del i detta arbete mot organiserad brottslighet. Men frågan har tre delvis motstridiga begränsningar: dels handlar den om organisationer, dels om åsikter, dels om extremism.

  Organisationer har inte åsikter, men kan befordra dem och styras av dem. Vidare kan ingen ge en uppenbar definition på vilka åsikter som är extrema och vilka som inte är det. Är det t.ex. en extrem åsikt att anse att en höginkomsttagare skall betala omkring 75% av en lönehöjning i skatt? Är det en extrem åsikt att anse att gällande lag angående hur asylärenden skall behandlas, angående vilka straff som skall utdelas för vilka brott, angående vilken ordning som skall upprätthållas på gator och torg och så vidare skall upprätthållas till varje pris intill en ny lag har stiftats i laga ordning? Eller är den motsatta positionen, att lagen inte skall gälla, extrem? Kan det anses vara extremt att anse att 30 miljoner utlänningar skall släppas in i landet och ges fulla privilegier, eller ens 100’000 om året utan slut? Är inte dessa entydigt extremistiska åsikter? För i så fall är minst sju svenska riksdagspartier extremistiska.

  Hur skall jag kunna svara på en så meningslös fråga? Framför allt i ett så extremt politiskt klimat? Den förefaller använda sig av tankesätt och politiska modeller från en sedan länge svunnen tid.

  Gillad av 1 person

 5. 5ven55on skriver:

  Generellt tror jag inte på förbud av organisationer. Men jag skulle göra ett undantag för islamistiska sådana eftersom det skulle hjälpa till med repatrieringen. Ju mer krångligt det blir för muslimer att vistas i Sverige desto större chans att de frivilligt ger sig av.

  Vi har uppenbarligen tyvärr fortfarande långt kvar tills kommunisterna får stå tills vars för sin ondska om man ser till hur få som vill förbjuda kommunistiska organisationer.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Bättre att förbjuda människor som kommit hit på falska premisser att befinna sig i sverige. Vad spelar det för roll vad organisationer de har om de inte är här? Dessutom låter det dig då inta en principfast hållning.

   Gillad av 1 person

   • 5ven55on skriver:

    Man bör också förbjuda människor som kommit hit på falska premisser att befinna sig i landet. Och alla andra lagar och regleringar som kan få iväg dem härifrån. Jag tycker att vi ska använda allt vi har. Jag skrev inte att vi bara ska förbjuda islamistiska organisationer. Alla möjligheter ska användas.

    Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Vi får sluta knäböja för Islam(ismen)

   Inga fler Salafistiska Moskéer borde ges bygglov,
   då man inte delar svensk värdegrund!

   Kvinnans Lika Värde!
   Ej heller släpper sin homofobiska inställning…

   Hur HBTQ-aktivisterna kan samarbeta är helt obegripligt!

   Gilla

 6. MartinA skriver:

  Svaren avspeglar till punkt och pricka vad media propagerar.

  För övrigt är ”Liberalerna” de som förespråkar allra mest ettrigt att använda våld för att nå sina syften. De ställer sig alltid förbehållslöst för att döda bruna människor i långtbortistan för ”demokrati” eller vad de nu vill. Samma sak med moderater och det övriga packet i ”borgligheten”.

  Så egentligen visar bara undersökningen att de svarande är lydiga och undergivna media. Och att de inte tänker själva på vad våld och syfte är för någonting. Verkligen tragisk läsning.

  Gillad av 3 personer

   • MartinA skriver:

    Jag tror att FP i alla tider kallat sig ”höger” eller ”borgeliga” bara för att de fattar att om de ställde sig jämte V skulle folk titta från den ene till den andre, från V till FP till V till FP och se att de är lika som bär. FPs bedrägeri är beroende av att befinna sig i ett annat blickfång än V.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Du får gärna leda i bevis att de någon enda gång har kallat sig borgerligt! Ännu 1991 när de skulle bilda regering under Bildt vägrade de beteckningen ”borgerlig”, om jag inte missminner mig. Hur som helst, så har liberalismen sedan början på nittiotalet definitivt frigjort sig från den anti-kommunistiska alliansen med de konservativa, alltså ”högern”, och närmat sig socialismen. Det är detta fenomen som täcks in av Evan Sayet i termen ”Modern Liberalism”. I USA har Demokratiska partiet släppt in socialismen i värmen och i Europa har socialdemokratin släppt in fisliberalismen till sig. (Vilket förstås har betytt kräftgång för Nekrofilpartiet med den blå buttpluggen.)

    Gilla

 7. Werner von Winkelbaum skriver:

  Varfor ar sa fa oroade over kommunisterna? Svar: Fa ungdomar vet vad kommunister ar/gjorde. Sedan Hilding Hagberg ledde partiet har det dopts om flera ganger. Dessutom gullar statsagda SVT/Radio med det omdopta kommunistpartiet.

  Hitler var ansvarig for 20 miljoner manniskors dod, Stalin ansvarade for 40 miljoner manniskors dod, och Mao mordade 80 miljoner kineser.

  Werner

  Gillad av 3 personer

 8. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  Nu vet jag inte om Anders Leion fått in begäran om att göra undersökningar på det här från flera personer, men jag föreslog i alla fall just en förbudsundersökning, och det kan vara värt att ge bakgrunden till min begäran.
  Det som i mångt och mycket gnagde på mig är att jag är ganska så övertygad om att hade politikerna varit medvetna om att SD skulle växa som det gjort så hade det kommit förslag på att förbjuda partiet såsom varande ”högerextremt och nazistiskt”. Och att det inte alls är otroligt att ett sådant förbud hade gått igenom. Nu är SD så stora så vad gäller SD så är nog förbudsvägen stängd. Men vi har ju andra små partier …
  Så det jag faktiskt ville ha var någon slags idé om hur stort stöd det finns för förbud av organisationer, och då främst för förbud av partier typ SD. Men jag ville inte att frågan skulle ställas rakt av (den hade garanterat triggat ”demokratiposerande” och gett ett falskt demokratiskt utslag) så jag föreslog något i still med det som presenterades här så att det hela blir inlindat.
  Man kan ju reflektera här lite över hur de har svarat inom de olika partierna, S, V och MP som förmodligen utgör en tredjedel av befolkningen har runt 30% som vill förbjuda alla partier som på något vis är nazistiska. Vi kan ju räkna med att många av dessa räknar in SD, AfS och MED bland de som borde förbjudas som ”nazistiska”. Sen finns det förmodligen en hel del även i det gula ”varje våldsförespråkande organisation” som även räknar in ”högerextrema” partier.

  Personligen anser jag det högst skrämmande att mindre än 7% tar direkt ställning mot alla former av organisationsförbud, och under 15% är tveksamma/vet ej.
  Det finns således ett majoritetsstöd (över 75%) för åsiktsförbud, om man bara kunde komma överens om vilken åsikt det är man skall förbjuda.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.